Розробка реляційної бази даних "Музей"

Реляційна модель баз даних. Цілісність бази даних. Нормалізація, нормальні форми та функціональні залежності. Нормальна форма Бойса-Кодда. Запити та форми Access. Процес нормалізації при побудові бази даних "Музей" та система запитів над даними.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.11.2013
Размер файла 2,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Поле „Индекс эпохи”, таблиця „Эпохи” пов'язане з полем „Эпоха”, таблиця „Главная”. Тип зв'язку - один до багатьох. Тип зв'язування - внутрішнє.

Поле „Код состояния”, таблиця „Техническое состояние” пов'язане з полем „Техническое состояние”, таблиця „Главная”. Тип зв'язку - один до багатьох. Тип зв'язування - внутрішнє.

Поле „Индекс зала”, таблиця „Залы музея” пов'язане з полем „Название зала”, таблиця „Главная”. Тип зв'язку - один до багатьох. Тип зв'язування - внутрішнє.

Для створення бази даних «Музей» необхідно для початку створити таблиці, виходячи с цього створено таблиці. В першій таблиці «Главная», зображеній на рис. 2, введені поля: Название экспоната, Тип экспоната, Год создания экспоната, Эпоха, Техническое состояние, Длина и Висота експоната, Название зала, Фото експоната, Описание экспоната.

Рис.2 Таблиця «Главная»

В другій таблиці «Зали музею», зображеній на рис. 3, введені поля: Індекс залу, Назва залу та приведені фото.

Рис. 3 Таблица «Залы музея»

В третій таблиці, зображеній на рис. 4, приведені дані технічного стану експонату

Рис. 4 Таблица «Технического состояния экспонатов»

В таблиці «Тип експоната», приведеній на рис. 5, в полях зазначені назва типу експоната та інформація про них.

Рис. 5 Таблица «Тип експоната»

В таблиці «Епохи», зображеній на рис. 6, приведені епохи та дані про них.

Рис. 6 Таблица «Епохи»

Перш за все відкриваючи базу музею, відкривається повідомлення, яке супроводжується звуковим сигналом, зображеня вікна приведено на рис. 7

Рис. 7 Автоматичний запуск макросу

Для автоматичного запускания макросу, нам потрібно назвати його спеціальним іменем «AutoExec». Структура у цього макросу, приведена на рис.8

Рис. 8 Макрос «AutoExec»

Форми

Для редагування та перегляду бази даних розроблені форми, які дозволяють переглядати будь-які дані про експонати, роки створення, зали знаходження, епохи створення; вводити та видаляти дані.

При запусканні Бази Даних автоматично відкривається головна форма,приведена на рис. 9, в якій ми можемо вибрати інші форми , такі як «Інформація про музей», «Зали музею» та «Епохи експонатів», або вийти з бази даних.

Рис. 9 Головна форма

При натисканні кнопки «Информация о музее» відкривається загальна інформація про музей-лувр, за допомогою конструктора форм, було створено форму - інформацію про музей

Рис. 10 Форма «Информация о музее»

При натисканні кнопки «Зали музею», відкривається форма, зображена на рис.11, в якій приведена інформація про назву залу, малюнок панорами залу, індекс залу, а також кнопки додавання епохи та виходу з форми.

Рис. 11 Форма «Залы музея»

При натиснені на головній формі кнопки «Епохи експонатів», відкривається форма, зображена на рис. 12, в якій приведені назви епох та їх опис, а також є кнопка для виходу з форми

Рис. 12 Форма «Епохи експанатов»

Також на головній формі, маємо кнопку виходу з бази даних.

Для прискорення пошуку даних, було створено запроси. Перший запрос, по технічному стану експонатів, запрос було створено за допомогою конструктора запросів, зображеня приведено на рис. 13.

Рис. 13 Запрос «По техническому состоянию экспонатов» через конструктор запросов

В результаті чого виникає діалогове вікно, приведене на рис. 14, яке вимагає вибрати необхідне значення, в результаті чого отримуємо таблицю, зображену на рис. 15.

Рис. 14 Диалоговое окно ввода параметров запроса

Рис. 15 Таблица экспонатов с соответствующим параметром

Таким самим способом було створено запроси

- по назві залу (рис. 16 - 18)

- по назві експонату(рис. 19 - 21)

- по назві епохи (рис. 22 - 24)

- по типу експонату(рис. 25 - 27)

Запрос пошуку експонатів по назві залу

Рис. 16 Конструктор запитів, пошуку експонатів по назві залів

Рис. 17 Пошук експонатів по назві залів

Рис. 18 Таблиця, після запиту

Запрос пошуку експонатів по назві.

Рис. 19 Конструктор запитів, пошук по назві експонатів

Рис. 20 Діалогове вікно, вводу значень параметрів

Рис. 21 Таблиця в результаті виконання запиту

Запрос пошуку експонатів по назві епохи

Рис. 22 Конструктор запитів, пошук по назві епохи

Рис. 23 Діалогове вікно пошуку, по заданому параметру

Рис. 24 Таблиця в результаті виконання запиту

Пошук експонату по типу

Рис. 25 Конструктор запитів, пошук експонату по типу

Рис. 26 Діалогове вікно пошуку експонату по типу

Рис. 27 Таблиця в результаті виконання запиту

Для друку данних про експонати музея був розробленній звіт, за допомогою конструктора звітів,зображеному на рис. 28, маємо змогу задати необхідні поля, для виводу інформації, в результаті чого отримуємо звіт, зображення якого маємо на рис. 29.

Рис. 28. Конструктор звітів

Рис. 29 Звіт бази даних «Музей»

Висновок

база access запит музей

У даній курсовій роботі була розроблена база даних “Музей”, за допомогою якої можна вести облік експонатів, що розміщені в залах музею.

Коли всі поля бази даних зберігаються в одній таблиці, то в даному випадку виявляються деякі недоліки: деякі дані в таблиці доводиться вводити по кілька разів, що свідчить про неефективне використання пам'яті, також виростає імовірність помилок при повторному вводі одних і тих самих даних.

Для розв'язку описаних вище проблем використовується процес, що називається нормалізацією. Нормалізація БД проводилася за допомогою алгоритму декомпозиції. У результаті використання цього алгоритму було отримано п'ять схем відношень, що знаходяться у третій нормальній формі.

Після проведення нормалізації була складена система запитів над даними, що містяться в отриманих таблицях. Система запитів створювалася з урахуванням специфіки роботи бази даних.

Одною з цілей курсової роботи було - результати роботи бази даних представити у вигляді форм. Створені форми, запити дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, здійснювати пошук відповідних даних, аналізувати дані, друкувати звіти та діаграми.

Після створення бази даних було проведене заповнення її інформацією, після чого була здійснена перевірка цілісності і працездатності бази даних, котра підтвердила, що нормалізація була здійснена вірно, оскільки додавання записів в таблиці не впливає, ані на цілісність даних, ані на працездатність бази даних.

Список використаної літератури

1. Новиков Ф.А., Яценко А.Д. Microsoft Office в целом.:С-П,1995.-352-с.

2. Коннолли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 2-е изд.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001.

3. Антифеев Дм.Д. Современные средства построения корпоративных систем поддержки принятия управленческих решений "Терн", М., 2001

4. Савчук Т.О. Організація баз даних і знань. Вінниця: ВДТУ, 2000 р.

5. С. Робинсон Microsoft Access 2000: учебный курс - СПб: Питер, 2001. - 512с.

6. Информатика: Базовый курс / С.В. Симонвич и др. - СПб.: Питер, 2001.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розробка структури бази даних. ER-моделі предметної області. Проектування нормалізованих відношень. Розробка форм, запитів, звітів бази даних "Автосалон". Тестування роботи бази даних. Демонстрація коректної роботи форми "Додавання даних про покупців".

  курсовая работа [4,0 M], добавлен 02.12.2014

 • Розробка бази даних "Автовокзал". Функціональні залежності між атрибутами. Ідентифікація атрибутів, які в реляційної моделі даних використовуються в якості первинних ключів реляційних відносин. Організація вибірки інформації з бази за допомогою запиту.

  курсовая работа [35,6 K], добавлен 19.08.2012

 • Форми вихідних документів. Перелік запитів до бази даних. Побудова інфологічної моделі, її структурні компоненти: сутності, зв’язки та відносини. Перелік таблиць, опис запитів. Загальна характеристика та головний зміст форм розроблюваної бази даних.

  курсовая работа [414,5 K], добавлен 31.01.2014

 • Аналіз предметної області, проектування бази даних, її фізичної реалізації в СУБД Access. Схема даних зі зв'язками між таблицями. Форми, що забезпечують інтерфейс. Запити у режимі Конструктора і мовою SQL. Звіти в режимі звіту і в режимі Конструктора.

  курсовая работа [5,2 M], добавлен 01.04.2016

 • Створення баз даних з використанням платформи Microsoft Access 2010 та структурованих запитів SQL. ER-діаграма бази даних з описом кожної сутності та її атрибутів. Розробка інтерфейсу, елементів навігації та макросів для автоматичного виконання запитів.

  курсовая работа [3,1 M], добавлен 21.08.2014

 • Поняття та переваги реляційної бази, автоматизація аналізу даних. Опис основних компонентів сховища даних AS/400. Процес перетворення оперативних даних в інформаційні. Багатовимірні бази даних (MDD). Опис даних і створення файлів в інтеграційних базах.

  реферат [36,8 K], добавлен 14.01.2012

 • Проектування бази даних, що реалізує звіти про графік робіт на об’єктах впродовж місяця. Графічне зображення нагромаджувачів даних. Побудова діаграм потоків даних і переходів станів, таблиць у вигляді двовимірного масиву, запитів. Створення бази даних.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 29.02.2012

 • Використання баз даних та інформаційних систем. Поняття реляційної моделі даних. Ключові особливості мови SQL. Агрегатні функції і угрупування даних. Загальний опис бази даних. Застосування технології систем управління базами даних в мережі Інтернет.

  курсовая работа [633,3 K], добавлен 11.07.2015

 • Використання баз даних та інформаційних систем у сучасному житті. Основні відомості про реляційні бази даних. Зв'язування відносин. Структурована мова запитів SQL. Сутність та загальний опис бази даних "Архітектурна компанія". Приклад створення таблиці.

  курсовая работа [320,7 K], добавлен 19.06.2015

 • Аналіз предметної галузі, постановка задачі, проектування бази даних. UML-моделювання, побудова ER-діаграми, схеми реляційної бази даних у третій нормальній формі. Призначення і логічна структура. Опис фізичної моделі бази даних, програмної реалізації.

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 28.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.