Розробка бази даних Access "Агентство нерухомості"

Аналіз предметної області, проектування бази даних, її фізичної реалізації в СУБД Access. Схема даних зі зв'язками між таблицями. Форми, що забезпечують інтерфейс. Запити у режимі Конструктора і мовою SQL. Звіти в режимі звіту і в режимі Конструктора.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 01.04.2016
Размер файла 5,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ

2. СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ

3. РОЗРОБКА ЗАПИТІВ

4 ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ

5. РОЗРОБКА ФОРМ

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ

Готова база даних Access Агентство нерухомості призначена для автоматизації роботи компанії, що займається продажем і орендою об'єктів нерухомості. У базі таблиці заповнені даними, виконані прості і перехресні запити, а також запити на додавання, оновлення та видалення. Також зроблені форми для роботи з даними і звіти, які можна виводити на друк.

База даних Access Агентство нерухомості містить 4 таблиці, 3 запити, 4 форми + головна кнопкова форма, 3 звіти. Дана база даних Access оптимально підходить для подальшої оптимізації та доопрацювання під власні потреби.

Готова база даних Access Агентство нерухомості дозволяє додавати і редагувати інформацію про об'єкти нерухомості, клієнтів, співробітників компанії, угодах. Також в базі даних Access Агентство нерухомості передбачені запити на виведення певного об'єкта нерухомості, статистики по протажах нерухомості, вартості та суми угод з операціями з нерухомості і т.д. Реалізовано запити на пошук записів в таблицях

Мета практичних завдань - придбання навичок аналізу предметної області, проектування бази даних, її фізичної реалізації в СУБД Access.

БД містить:

* структуру спроектованих таблиць,

* схему даних зі зв'язками між таблицями,

* приклади форм, що забезпечують інтерфейс користувача,

* запити (у режимі Конструктора і мовою SQL),

* звіти (в режимі звіту і в режимі Конструктора),

* головну кнопкову форму

2. СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ

Таблиці - основні об'єкти бази даних. Без запитів, форм звітів і іншого можна обійтися, але якщо немає таблиць, то дані нікуди записувати, а виходить, немає і бази. Створення бази починається зі створення першої таблиці.

Створення таблиці полягає в заданні її полів і призначенні їхніх властивостей. Воно починається з натиснення лівої клавіші миші на кнопці “Создать” у вікні “База данных”.

В нашій БД потрібно створити 4 таблиці. Для створення таблиць бази даних рекомендовано використовувати “Конструктор таблиц”:

1. Працівники (рис. 2.1)

Рис.2.1. Конструктор таблиці Працівники

2. Клієнти (рис 2.2)

Рис.2.2. Конструктор таблиці Клієнти

3. Замовлення (рис. 2.3)

Рис.2.3. Конструктор таблиці Замовлення

4. Після створення таблиць, за допомогою команди меню «Сервис» «Схема данных…», встановлюються зв'язки між ключами кожної таблиці

3. РОЗРОБКА ЗАПИТІВ

база access запит звіт

Для доступу до даних є гнучкий і зручний засіб - запити. Для однієї і тієї ж таблиці можна створити багато різних запитів, кожний із яких зможе взяти з таблиці лише малу частину інформації, але саме ту частину, яка у даний момент необхідна. Наприклад, у співробітника бухгалтерії повинен бути запит, що дозволить визначити скільки днів у році через хворобу був відсутнім той або інший працівник, але в нього не повинно бути запиту, що дозволяє дізнатись, чим працівник хворів і де лікувався, а в головного лікаря такий запит повинен бути.

Створення запиту до бази починається з відкриття вкладки “Запросы” діалогового вікна “База данных” і натиснення лівої клавіші миші на кнопці “Создать”.

У діалоговому вікні “Новый запрос” задають ручний режим створення запиту вибором пункту “Конструктор”.

Створення запиту в режимі “Конструктора” починають із вибору тих таблиць бази, на яких буде заснований запит.

Вибір таблиць виконують у діалоговому вікні “Добавление таблицы”. У ньому відображаються всі таблиці, наявні в базі.

Обрані таблиці заносять у верхню половину бланка “Запрос по образцу” натисненням лівої клавіші миші на кнопці “Добавить”.

У вікні “Добавление таблицы” зверніть увагу на наявність трьох вкладок: “Таблицы”, “Запросы”, “Запросы и таблицы”. Вони говорять про те, що запит не обов'язково створювати тільки на базі таблиць. Якщо раніше вже був створений запит, то новий запит може базуватись і на ньому.

В нашому випадку створюємо 3 запроса:

1. Запрос на вибірку по даті (див. рис. 3.1)

Рисунок 3.1. Конструктор запроса по даті

2. Параметричний запрос на вибірку нерухомості (див. рис. 3.2)

Рисунок 3.2. Конструктор параметричного запроса пошуку нерухомості

3. Параметричний запрос на вибірку роданої нерухомості

База даних Access Агентство нерухомості дозволяє виконувати певні операції з даними. Всі операції здійснюються за допомогою головної форми. Головна форма БД зображена на рис.1

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ

Звіт - це ефективний спосіб подання даних в друкованому форматі.

Звіти створюються на основі таблиць або запитів за допомогою «Мастера», необхідно вибрати джерело записів, налаштувати зовнішній вигляд звіту - і все, звіт готовий. В режимі «Конструктор» можна налагодити більш прийнятний зовнішній вигляд.

В нашій БД ми створюємо 3 звіти на основі запитів:

1. Звіт на основі запиту на вибірку по даті (див. рис. 4.1)

Рисунок 4.1. Звіт на основі запиту на вибірку по даті

2. Звіт на основі параметричного запиту на вибірку нерухомості (див. рис. 4.2)

Рисунок 4.2. Звіт на основі параметричного запиту на вибірку нерухомості

3. Звіт на основі параметричного запиту на вибірку проданої нерухомості (див. рис. 4.3)

Рисунок 4.3. Звіт на основі параметричного запиту на вибірку проданої нерухомості

5. РОЗРОБКА ФОРМ

Зазвичай розробник бази даних створює структуру таблиць і запитів, але заповненням таблиць інформацією він не займається. Для цього є спеціальні кадри (зазвичай малокваліфіковані), що виконують функції складачів. Для спрощення їхньої праці розроблювач бази може підготувати спеціальні об'єкти - форми.

Для створення форми, зазвичай використовують два режими:

1. Режим майстра

2. Режим конструктора

Форми для заповнення таблиць ми створюємо за допомогою майстра. За допомогою "Мастeра" форма створюється усього в чотири етапи:

· вибір полів, дані для яких можна буде вводити у формі;

· вибір зовнішнього вигляду форми (один із чотирьох);

· вибір фонового малюнка форми (один із десяти);

· задання імені форми

Головну кнопкову форму ми створюємо за допомогою конструктора. Користувач, під час роботи з конструктором, може прямо вибрати поле форми і змінити його розмір, границі і колір, після чого результат відразу ж з'явиться на екрані. Головна форма створена за допомогою конструктора зображена на рис 5.1

Рис5.1.Головна форма БД

Ця форма дозволяє користувачеві вибрати одну з наступних дій:

1) Ввести та редагувати дані

Для вибору цієї функції потрібно натиснути на кнопку зліва. Після натискання цієї кнопки, перед нами появляється нове вікно (див. рис.5.2), де ми вибираємо , в яку саме таблицю внести зміни.

Рис.5.2.Вікно вибору таблиці для введення змін

Тут ми можемо вибрати одну із запропонованих таблиць, для прикладу візьмемо таблицю «Нерухомість» і введемо нові дані. Вікно вводу нових даних показане на рис.5.3

Рис.5.3.Вікно введення змін в таблицю «Нерухомість»

2) Шукати дані

Щоб знайти дані в нашій БД потрібно натиснути на кнопку зліва від надпису «Пошук». Після цього перед нами зявиться вікно, де ми можемо вибрати що саме шукати (див. рис. 5.4).

Рис.5.4.Вікно пошуку

Далі вибираємо, для прикладу, пункт пошук нерухомості проданої до 01/06/2015. Результати пошуку зображені на рис.5.5

Рис.5.5.Вікно результатів пошуку

3) Переглядати звіти.

Для перегляду звітів вибираємо пункт перегляд звітів. Перед нами відкриється вікно з переліком звітів, яке зображене на рис.5.6

Рис.5.6.Вікно переліку звітів

Для прикладу, вибиремо звіт по нерухомості проданої до 01/06/2015 іотримаємо наступний результат (див. рис. 5.7):

Рис.5.7.Вікно перегляду звіту

ВИСНОВОК

В ході виконання роботи з дисципліни «Організація комп'ютерного супроводження сучасного діловодства», мною було розроблена база даних нерухомості, яка містить:

- 4 таблиці

- Схему даних

- 3 запити

- 3 звіти

- 4 форми

- Головну кнопкову форму

Виконуючи поставлене завдання, я удосконалив свої навички і випробував на практиці знання, отримані на лекція з дисципліни «Організація комп'ютерного супроводження сучасного діловодства». Провів роботи над створення таблиць, форм, запитів, звітів в середовищі Microsoft Access 2007, а також виконав тестування готової БД.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ульман Дж. Основы систем баз данных. - К.: Выща школа, 1983. - 232 с.

2. Джексон Г., Проектирование реляционных БД для использования в ЭВМ. - М.: Политехник, 1991. - 186 с.

3. Ганеев Р.М. Web-интерфейс баз данных ODBC. - СПб.: BHV, 2000. - 350 c.

4. Конолли Т., Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. - К.: Издательский дом „Вильямс”, 2003. - 367 с.

5. Корнеев В.В., Гареев А.Ф., Базы данных. Интеллектуальная обработка информации. - К.: Хвиля-Прес, 2001. - 294 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Узагальнена структурна схема інформаційної системи та алгоритми її роботи. Проект бази даних. Інфологічне проектування і дослідження предметної області. Розробка інфологічної моделі предметної області. Розробка композиційної, логічної системи бази даних.

  курсовая работа [861,7 K], добавлен 21.02.2010

 • Призначення кнопок панелей інструментів "Конструктор форм" і "Панель елементів". Створення форми для таблиці в режимі конструктора. Створення багатотабличної форми за допомогою майстра в режимі "Підпорядковані форми". Редагування головної кнопкової форми.

  лабораторная работа [1,5 M], добавлен 12.09.2013

 • Реляційна модель баз даних. Цілісність бази даних. Нормалізація, нормальні форми та функціональні залежності. Нормальна форма Бойса-Кодда. Запити та форми Access. Процес нормалізації при побудові бази даних "Музей" та система запитів над даними.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 06.11.2013

 • Microsoft Access як функціонально повна реляційна СУБД, робота в Microsoft Access, створення таблиць БД "Договору НДР". Проектування форм, запитів у режимі конструктора, у режимі таблиці. Розрахунок відомості про виконання договорів за допомогою MS Excel.

  контрольная работа [4,2 M], добавлен 22.02.2010

 • Розробка структури бази даних. ER-моделі предметної області. Проектування нормалізованих відношень. Розробка форм, запитів, звітів бази даних "Автосалон". Тестування роботи бази даних. Демонстрація коректної роботи форми "Додавання даних про покупців".

  курсовая работа [4,0 M], добавлен 02.12.2014

 • Аналіз предметної галузі, постановка задачі, проектування бази даних. UML-моделювання, побудова ER-діаграми, схеми реляційної бази даних у третій нормальній формі. Призначення і логічна структура. Опис фізичної моделі бази даних, програмної реалізації.

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 28.11.2011

 • Система управління базами даних, ієрархічна модель даних, її проектування та створення. Інтерфейс Microsoft Access, створення структури таблиці, запитів, форм, звітів, макросів. Аналіз зв'язків між таблицями, що описують поняття проблемного середовища.

  курсовая работа [2,7 M], добавлен 10.11.2010

 • Теоретичні відомості про пакет ІЗВП Borland Delphi та СУБД MS Access, оцінка їх функціональних особливостей. Опис структури бази даних. Проектування інтерфейсу програми, опис її логічної структури та функцій. Контроль коректності вхідних, вихідних даних.

  курсовая работа [4,5 M], добавлен 03.01.2014

 • Розробка бази даних для меблевої фірми. Обстеження і аналіз предметної області та побудова концептуальної, логічної та фізичної моделі цієї бази даних. Використання мови програмування Visual Basic при написанні програмного коду, що обслуговує базу даних.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 24.10.2010

 • Визначення необхідних даних для створення бази даних "Бібліотека", групування їх по таблицях. Передбачення ключових полів, зв’язків між таблицями Access. Створення запитів для функціонування фільтрів у головній формі, а також інтерфейсу користувача.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 22.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.