Створення алгоритму розрахунку кількості медичного персоналу області в табличному процесорі Excel та системі керування бази даних Access

Розрахунок кількості медичного персоналу усіх спеціальностей по районах і м. Тернополю. Створення табличних документів в Excel, їх опис й фільтрація даних. Таблиці, екранні й звітні форми, запити, макроси й головна кнопочна форма бази даних в Access.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.05.2015
Размер файла 6,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Робота в табличному процесорі Excel
 • 1.1 Створення табличних документів і їх опис
 • 1.2 Побудова графіків та діаграм
 • 1.3 Фільтрація даних
 • Розділ 2. Робота в системі керування бази даних Access
 • 2.1 Створення таблиць бази даних
 • 2.2 Створення екранних форм
 • 2.3 Створення звітних форм
 • 2.4 Створення запитів
 • 2.5 Створення макросів
 • 2.6 Створення головної кнопочної форми
 • Розділ 3. Створення презентації на основі курсової роботи
 • Висновок
 • Перелік використаної літератури

Вступ

Медичний персонал - лікарі, медсестри, санітари, інші особи, задіяні на постійних або тимчасових засадах виключно в медичних формуваннях або в санітарних перевезеннях

Кожна людина має природне, невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Держава і суспільство відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності Держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя. Важливим інструментом, покликаним забезпечити виконання цих цілей - є Медичне право (законодавство).

Суспільні відносини, що є предметом медичного права також регулюються іншими галузями права: Трудового, Дисциплінарного, Цивільного, Господарського, Муніципального, а в окремих випадках і Кримінального. Не слід забувати про вплив загальнолюдської моралі і лікарняної етики на ці відносини. Тож і вивчати Медичне право потрібно в контексті усіх галузей правового поля України і суспільної моралі (як одного з невід'ємних джерел цього права).

Медичні працівники і пацієнти - є головними суб'єктами Медичного права. Головною метою цієї роботи є визначити правовий статус цих суб'єктів, їхні права та обов'язки.

Медичні працівники зобов'язані:

Сприяти охороні та зміцненню здоров'я людей, запобіганню і лікуванню захворювань, подавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу.

Безплатно надавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях.

Поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати, в тому числі власним прикладом, здоровий спосіб життя.

Дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю.

Постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності.

Надавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров'я.

Обов'язки пацієнта:

Піклуватись про своє здоров'я та не шкодити здоров'ю інших. (Ст.9,10 "Основи").

Піклуватись про здоров'я дітей. (Ст.51, 52 КУ; Ст.10, 59 "Основи").

У передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення. (Ст.10, 31,66 "Основи").

Вести здоровий спосіб життя. (Ст.32 "Основи").

Виконувати медичні приписи лікуючого лікаря, своєчасно відвідувати лікаря у разі амбулаторного спостереження. (Ст.34 "Основи").

Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я (при стаціонарному лікуванні). (Ст.34 "Основи").

Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі. (Ст.66 КУ).

Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про охорону здоров'я. (Ст.10 "Основи")

Охорона здоров'я - є однією з найважливіших складових суспільного життя. Неможливо уявити собі сучасне успішне суспільство, якщо в ньому нерозвинена і занедбана ця галузь. Тому її розвиток і вдосконалення є преорітетним для держави, її органів, міських і територіальних громад України. Держава повинна забезпечити нас сучасним, адаптованим під реальні обставини і задачі, законодавством, фінансуванням і програмами розвитку. Але далеко не останню роль в успішному функціонуванні галузі охорони здоров'я відіграють медичні працівники. Вони є безпосередніми представниками, виконавцями цілей і задач в галузі. Отже від їх професіональних і морально-етичних якостей залежить якість обслуговування пацієнтів і успіх розвитку української медицини в цілому.

Розділ 1. Робота в табличному процесорі Excel

Excel - це табличний процесор, призначений для створення електронних таблиць і автоматизованої обробки табличних даних. До обробки даних відноситься: проведення різних обчислень за допомогою формул і функцій, вбудованих в редакторі; побудова діаграм; обробка даних в списках.

1.1 Створення табличних документів і їх опис

Постановка задачі: Скласти алгоритм та розв'язати задачу "Аналіз кількості медичного персоналу області", використовуючи засоби MS Excel. Створити таблиці в Excel, а також проаналізувати їх з побудовою графіків і діаграм. Створити екранні форми вводу та редагування.

Вихідні дані для розрахунків:

Таблиця 1.- Кількість лікарів усіх спеціальностей по районах і м. Тернополю1 на кінець року)

1990

1995

2000

2004

2005

1990

1995

2000

2004

2005

Осіб3

На 10000 населення

По області2

4739

5302

5165

5146

5174

40,5

45,0

45,1

46,1

46,7

Бережанський

210

163

156

144

146

29,4

34,9

34,5

32,7

33,4

Борщівський

206

204

197

180

180

26,1

26,1

25,9

24,4

24,7

Бучацький

152

143

170

164

174

23,2

21,4

25,5

25,3

26,9

Гусятинський

167

179

195

182

181

23,6

25,9

29,2

27,7

27,8

Заліщицький

138

143

156

163

157

24,8

26,0

29,0

31,7

31,0

Збаразький

158

169

169

175

172

25,2

27,4

28,1

29,2

28,8

Зборівський

106

109

110

112

115

21,1

22,6

23,3

24,2

25,0

Козівський

102

107

103

99

100

23,7

25,4

25,0

23,9

24,3

Кременецький

180

181

180

172

170

23,7

23,7

24,0

24,0

23,9

Лановецький

86

87

78

85

84

24,1

25,3

24,0

26,2

26,2

Монастириський

81

96

92

101

108

21,7

26,2

26,2

30,2

33,0

Підволочиський

157

157

145

148

144

31,4

32,5

31,4

32,6

32,0

Підгаєцький

-

64

63

68

66

-

26,2

27,1

30,9

30,7

Теребовлянський

170

164

172

159

155

21,9

22,2

24,0

23,0

22,6

Тернопільський

143

149

143

159

161

24,5

25,8

23,6

25,8

25,8

Чортківський

252

252

248

245

245

30,4

30,2

30,3

30,8

31,1

Шумський

81

78

81

81

78

20,9

20,9

22,5

22,6

22,1

м. Тернопіль

979

1077

1191

1161

1166

45,8

46,5

51,0

52,6

53,6

1 Дані наведено по системі Міністерства охорони здоров'я України

2 Враховано обласні заклади

Таблиця 2. - Кількість середнього медичного персоналу по районах і м. Тернополю1 (на кінець року)

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

Осіб

По області2

11933

12764

11994

12039

11894

11926

11702

Бережанський

648

482

465

412

440

415

406

Борщівський

683

727

604

583

570

556

554

Бучацький

444

509

514

560

531

523

530

Гусятинський

576

585

623

705

628

539

582

Заліщицький

475

576

503

520

526

513

530

Збаразький

472

556

537

561

522

522

504

Зборівський

356

369

335

344

323

340

337

Козівський

352

356

341

324

317

312

296

Кременецький

578

633

547

517

548

548

516

Лановецький

344

334

303

304

296

295

298

Монастириський

270

324

302

284

289

291

276

Підволочиський

466

503

430

399

393

389

378

Підгаєцький

-

193

175

180

186

189

180

Теребовлянський

568

553

503

502

481

512

490

Тернопільський

357

392

323

340

308

353

348

Чортківський

884

972

840

837

825

812

769

Шумський

343

408

371

352

362

350

339

м. Тернопіль

1972

2113

2132

1998

2037

2037

2001

Порядок створення таблиці в Microsoft Excel:

Спочатку потрібно ввести заголовок таблиці: Діяльність підприємств сфери послуг по районах і м. Тернополю.

Виділяємо клітинки від А1 до G1 і натискаємо кнопку

Після цього це повторяємо і від А3 до G3. Таблиця включає 3 стовпці, а вони у свою чергу діляться теж на під стовпці. На рисунку 1.1 це показано

Рис. 1.1 Колонки які включає таблиця

Після цього починаємо вводити дані в таблицю. В ній передбачені назви районів і м. Тернополя, а також разом по області. Починаємо вводити відповідні дані до кожного району. Рядок по області ми знаходимо застосовуючи формулу = СУММ. Після завершення обчислень ми отримуємо готову таблицю з даними:

Рис. 1.2 Готова таблиця. Кількість лікарів усіх спеціальностей по районах і м. Тернополю

Так само була створена таблиця 2, яка представлена вже в готовому вигляді:

таблиця база access макрос

Рис 1.3 Кількість лікарів усіх спеціальностей по районах і м. Тернополю на 10000 населення

1.2 Побудова графіків та діаграм

Для створення діаграм використовуємо МАЙСТЕР ДІАГРАМ. Його можна викликати двома способами:

В головному меню ВСТАВКА І ДІАГРАМА, а також на панелі меню вибираємо ярлик

Зобразимо це на рисунку

Рис. 2. Побудово діаграм

Нам потрібно до двох таблиць створити по три діаграми: гістограма, кругова і графік. Будемо створювати на основі 2 таблиці. Спершу створимо гістограму. Вибравши необхідний діапазон даних і відредагувавши все це, зобразимо це на рисунку:

Рис. 1.2.1 Побудова діаграми. Гістограма

Так само і створюємо кругову діаграму і графік, вибравши тільки інший тип діаграм:

Рис. 1.2.2 Побудова діаграми. Кругова діаграма

Залишається створити і зобразити ще графік.

Рис. 1.2.3 Побудова діаграми. Графік

За тим самим принципом були створені діаграми і для інших таблиць.

Рис. 1.2.4 Побудова діаграми. Графік. №3

Рис 1.2.4 Побудова діаграми. Гістограма. Табл. №3

Рис 1.2.5 Побудова діаграми. Кругова діаграма. Табл №3

1.3 Фільтрація даних

При вирішенні багатьох задач виникає потреба здійснювати фільтрацію даних, тобто відображати й обробляти не всі рядки, наявні в таблиці, а тільки ті, що задовольняють визначеним умовам. Excel має два засоби для фільтрації даних - автофільтр і розширений фільтр.

Щоб установити автофільтр, треба помістити курсор усередину таблиці і вибрати в меню Дані опції Фильтри Автофильтр. В результаті біля заголовків стовпців з'являться кнопки списків, що розгортаються, з яких можна вибрати наступні опції:

Рис. 1.4 Установка автофільтра

(Все) - знімає фільтр із даного стовпця і забезпечує вивід рядків із будь-якими значеннями в даному стовпці;

(Первые 10.) - дозволяє відфільтрувати задану кількість або заданий відсоток найбільших або найменших елементів даного стовпця;

(Условие.) дозволяє задати одну або дві умови фільтрації у формі рівності або нерівності

Якщо умов дві, то їх можна зв'язати логічною операцією І чи АБО. У першому випадку будуть відфільтровані рядки, для яких одночасно виконуються обидві умови, у другому - хоча б одна з них.

Для зняття автофільтра потрібно виконати ті ж дії, що і при його встановленні.

Щоб використати розширений фільтр, потрібно створити допоміжну таблицю, що має таку ж шапку, як і шапка вхідної таблиці, що підлягає фільтрації. Для цього найзручніше просто скопіювати шапку вхідної таблиці.

Якщо помістити в допоміжну таблицю деяке значення, то у відфільтрованій таблиці будуть показані тільки ті рядки, що містять зазначене вами значення в одноіменному стовпці.

У комірки допоміжної таблиці можна включати і нерівності. Наприклад, вираз <100 забезпечить фільтрацію чисел, менших ста.

Якщо рядок допоміжної таблиці містить декілька заповнених комірок, то всі задані ними умови повинні виконуватися одночасно. Якщо в допоміжній таблиці заповнені декілька рядків, то через фільтр пройдуть дані, що задовольняють умові, заданій хоча б в одному з рядків допоміжної таблиці.

Рис. 1.5 Розширений фільтр

На прикладі таблиці №1 продемонструю роботу з фільтрами.

Наприклад, нам потрібно вибрати перші 6 районів з таблиці, для цього ми вибираємо наступне: Дані/Фільтр, вибираємо діапазон з Райони клацаємо правою кнопкою мишки по вертикальній стрілці, яка розміщена в правому кутку діапазону і вибираємо перших 10 (тобто,районів), натискаємо ok.

Так це все виглядає в Excel:

Рис. 1.6. Вивід перших десяти районів

Можна також сортувати по зростанню (від 1 до 9, числової інформації або від А до Я, для текстової інформації) чи спаданню (від 9 до 1, числової інформації або від Я до А, для текстової інформації).

Для цього вибираємо потрібний нам діапазон, клацнемо лівою кнопкою мишки і вибираємо: сортировка от А до Я або (от Я до А)

Рис 1.9 Відсортовані райони в алфавітному порядку

Розділ 2. Робота в системі керування бази даних Access

Access - це, перш за все, система управління базами даних (СУБД). Як і інші продукти цієї категорії, вона призначена для зберігання та пошуку даних, подання інформації в зручному вигляді та автоматизації часто повторюваних операцій (таких, як ведення рахунків, облік, планування і т.п.). За допомогою Access можна розробляти прості та зручні форми введення даних, а також здійснювати обробку даних і видачу складних звітів.

2.1 Створення таблиць бази даних

Для того щоб створити таблицю необхідно ввійти в Access і вибрати пункт Таблицы: Создание таблицы в режиме конструктора.

Рис 2.1 Створення таблиці за допомогою конструктора

Також можна імпортувати таблицю з Excel. Вибираємо "Таблицы"; "создать"; "импорт таблиц" Вибираємо потрібну нам таблицю і уважно стежимо щоб не вийшло лишніх стовпців або не бракувало

Рис 2.2 Створення таблиці. Імпортування.

Внісши деякі поправки таблиця має вигляд:

Рис 2.3 Імпортована таблиця

2.2 Створення екранних форм

Для створення екранної форми потрібно зайти в БД і вибирати наступні пункти

"Формы" > "Создать" > "Конструктор", дальше вибираємо таблицю з потрібними нам даними. "Кількість середнього медичного персоналу"

Рис. 2.4 Створення екранної форми

Після цього появляється форма до якої із таблички "Кількість середнього медичного персоналу" ми переносимо назви полів які в закінченому вигляді будуть відображати інформацію, вони розміщуються в довільному положені. По завершенню цього я натискаю на панелі інструментів "Надпись" і ввожу відповідні заголовки біля стовпців:

Рис. 2.5 Екранна форма в режимі конструктора

Одна з практичних функцій БД це можливість додавання спеціальної кнопки, яка може полегшити роботу. На панелі інструментів вибираємо "" і появляється спеціальний майстер:

Рис. 2.6 Майстер по додаванню кнопок

Після цього нам залишається виконати деякі дії (вибрати тип кнопки та ін.) і на формі появляється кнопка для зручнішого користуванням інформації БД. Так само і ми створюємо таку ж саму кнопку тільки з переходом назад.

На рис 2.7 показана готова форма "Кількість середнього медичного персоналу" з кнопками (з переходом на наступне і повернення назад).

Рис. 2.7 "Кількість середнього медичного персоналу". Форма

2.3 Створення звітних форм

Для створення звітної форми, потрібно зайти в "Отчеты" > "Создать" > "Конструктор" >і вибрати джерело даних, тобто "Кількість середнього медичного персоналу" Це все наведене на рисунку нижче

Рис. 2.9 Звіт в режимі конструктора.

Далі ввожу назву звіту, в даному випадку це "Кількість лікарів усіх спеціальностей". Звіт готовий.

Рис. 2.2.1 Звіт в режимі перегляду

Ще один звіт був створений по цій же схемі. Його назва "К-сть лікарів на 10000 населення"

Рис. 2.2.2 Звіт в режимі перегляду. №2

2.4 Створення запитів

Access дозволяє нам полегшити собі роботу в тому випадку коли нам потрібно щось швидко знайти не вводячи зайвих записів. Зараз йде мова про запити.

Вони створюються так: "Запросы" > "Создать" > "Конструктор"

Рис. 2.2.2 Створення запитів

Далі ми вибираємо таблицю з якої буде братись інформація, в даному випадку це "Кількість лікарів усіх спеціальностей", "Кількість лікарів на 10000 населення", " Кількість середнього медичного персоналу". З цих таблиць ми переносимо необхідні нам дані. Створюємо три запити. А саме, "Кількість більша 500", " Кількість лікарів на 10000 населення більша за 20" і " Кількість лікарів за 1990 рік". На прикладі "Кількість більша 500" в полі условие отбора ставимо > 500, Так це виглядає в режимі конструктора:

Рис. 2.2.3 Запит в режимі конструктора

Після цього натискаю "Сохранить" і ввожу назву запита "Кількість більша 500". А це вже готовий запит

Рис. 2.2.4 Готовий запит

2.5 Створення макросів

Для створення макросів необхідно: "макроси" > "создать". Появляється головне вікно макросів. У вікні "макрокоманда" вибираємо необхідний нам пункт для створення макросів. В даному випадку це-"ОткрытьТаблицу". В "премечание" пишемо повність "відкрити таблицю". І в агрументі макрокоманди вибираємо назву таблиці "Кількість лікарів усіх спеціальностей". Після цього натискаємо сохранить і вводимо ім'я макроса "Таблиця Кількість лікарів усіх спеціальностей"

Рис. 2.2.5 Створення макроса.

Макроси дозволяють відкривати нам відповідні пункти (таблиці, форми, запити, звіти) не заходячи на них. На даному прикладі це таблиця:

Рис. 2.2.6 Макрос "Таблиця Кількість лікарів усіх спеціальностей

Так само я створюю макроси і для звіту і форми. Тільки вибираю інші пункти.

2.6 Створення головної кнопочної форми

Щоб створити кнопочну форму у Access необхідно: "сервис" > "служебні програми" > "диспетчер кнопочних форм"

Рис. 2.2.7Створення кнопочних форм

Відкриється діалогове вікно, у якому пропонується створити форму > натискаю "Да". Далі автоматично створюється Головна кнопочка форма.

Моя кнопочна форма буде складатись з однієї головної і 4-х підлеглих. На початку створюю чотири підлеглих форми. Для цього натискаю "Создать" > пишу назву "Таблиці" > беру "изменить" > відкривається вікно у якому можна змінювати дану форму. Там я створюю новий елемент, який називаю "Капітальні інвестиції" > вибираю команду: "Выполнить макрос" > вибираю потрібний макрос > "к-сть лікарів усіх спеціальностей" > "Ок".

Рис. 2.2.8 Створення елемента кнопочної форми

Далі таким же чином вставляю ще чотири елементи для відкриття інших чотирьох таблиць. А в кінці вставляю елемент завдяки якому можна із підлеглої форми вернутись на головну:

Рис. 2.2.9 Створення елемента "Назад"

Далі створюю такі ж форми для: Запитів, Звітів і Екранних форм. Після заходжу в головну форму > "Создать" > пишу назву "Таблиці" > команду "Перейти к кнопочной форме" > кнопочна форма "Таблиці". Далі аналогічно створюю такі ж елементи для: Екранних Форм, Звітів, Запитів і в кінці для виходу із Бази Даних:

Рис. 2.2.10 Створення Головної форми

Закриваю ці вікна, заходжу в форми > Кнопочна форма. Вмикаю конструктор і так само, як і в роботі з екранними формами (розділ 1.3.2.) оформляю форму: вставляю картинки, надпис і зберігаю форму:

Рис. 2.2.11 Завершена Головна кнопочна форма

На цьому я завершила роботу над головною кнопочкою формою, і над Другим Розділом.

Розділ 3. Створення презентації на основі курсової роботи

Ми створюємо презентацію за допомогою Microsoft Power Point.

Спочатку створюємо головний слайд, внісши на нього таку інформацію: тема курсової і хто виконав.

Також після цього можна міняти фон, вставляти малюнки і редагувати їх.

Наступним кроком буде настроювання анімації. Для цього в пункті Показ слайдів вибираємо Настройка анімації. І для кожного елементу вибираємо певну анімацію.

Після закінчення всіх дій над першим слайдом він має вигляд (рис. 3.1.)

Рис. 3.1 Перший слайд

Наступним кроком є введення того над чим ми працювали в першому розділі. Ми вносимо інформацію де вказуємо з чого саме складається перший розділ. Коротко демонструємо результат наших дій по кожному пункті і підпункті. Після цього ставимо підходящий фон і настройки анімації. На рисунку 3.2 показано як виглядає цей слайд

Рисунок 3.2 - Розділ 1

Зображуємо другий розділ проробивши альтернативні дії:

Рисунок 3.3 - Розділ 2

Після написання висновку робота над курсовою завершена.

Висновок

В курсові роботі я працювала над аналізом кількості медичного персоналу області. Я визначила дані по області, навчилась працювати в табличному процесорі Excel і в системі керування базами даних Access. А саме: створення одного чи декількох табличних документів, побудова графіків та діаграм, створення екранних форм і робота з фільтрами, створення таблиці бази даних, створення екранних форм, створення звітних форм, створення запитів, створення макросів, створення головної кнопочної форми.

За допомогою Microsoft Office я змогла оформити пояснювальну записку, в якій описала послідовність виконаної роботи, та підвести підсумки.

Перелік використаної літератури

1. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Психологические последствия информатизации // Психологический журнал. - 1998. - том 19, № 1.

2. Керри Н. Праг, Майкл Р. Ирвин, Microsoft Acces 2000. Библия пользователя, М: - С-П: - К:, 2000, 1072 с.

3. Перри Грег, Microsoft Office 2000 за 24 часа. - М: Издательский дом "Вильямс", 2000, - 368 с.

4. Бондаревська В.М. Дитина та нові інформаційні технології: позитивні та негативні наслідки нової культури людського життя // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - № 1. - С.49 - 52.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Створення табличних документів і їх опис. Побудова графіків та діаграм. Робота з базами даних в табличному процесорі Excel. Створення екранних форм, таблиці бази даних, звітних форм, запитів, макросів та головної кнопочної форми. Проектування презентації.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 10.04.2015

 • Створення інформаційних таблиць бази даних. Створення екранних форм як засобу організації інтерфейсу користувача. Створення запитів для вибору, сортування і обчислення з використанням даних однієї таблиці. Оформлення звітів за допомогою команд MS Access.

  лабораторная работа [397,7 K], добавлен 09.09.2010

 • Використання системи керування базами даних (СКБД) Microsoft Access на реляційній моделі. Основні об’єкти баз даних: таблиці, запити, форми, звіти, макроси і модулі. Виконання обрахунків у запитах, підсумкові та перехресні запити, їх використання.

  курсовая работа [569,6 K], добавлен 01.11.2011

 • Введення формул з математичними, статистичними функціями та функціями для роботи з базами даних. Звичайне сортування бази даних по одному полю. Експорт таблиці з середовища MS Excel до середовища MS Access. Алгоритм програми на VBA, її інтерфейс.

  контрольная работа [1,7 M], добавлен 18.02.2010

 • Реляційна модель баз даних. Цілісність бази даних. Нормалізація, нормальні форми та функціональні залежності. Нормальна форма Бойса-Кодда. Запити та форми Access. Процес нормалізації при побудові бази даних "Музей" та система запитів над даними.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 06.11.2013

 • Система управління базами даних, ієрархічна модель даних, її проектування та створення. Інтерфейс Microsoft Access, створення структури таблиці, запитів, форм, звітів, макросів. Аналіз зв'язків між таблицями, що описують поняття проблемного середовища.

  курсовая работа [2,7 M], добавлен 10.11.2010

 • Форми вихідних документів. Перелік запитів до бази даних. Побудова інфологічної моделі, її структурні компоненти: сутності, зв’язки та відносини. Перелік таблиць, опис запитів. Загальна характеристика та головний зміст форм розроблюваної бази даних.

  курсовая работа [414,5 K], добавлен 31.01.2014

 • Аналіз предметної області, проектування бази даних, її фізичної реалізації в СУБД Access. Схема даних зі зв'язками між таблицями. Форми, що забезпечують інтерфейс. Запити у режимі Конструктора і мовою SQL. Звіти в режимі звіту і в режимі Конструктора.

  курсовая работа [5,2 M], добавлен 01.04.2016

 • Договірна діяльність організацій як предмет проекту створення бази даних. Основні етапи роботи з Microsoft Access зі створення бази даних. Мінімальний список характеристик, які потрібно врахувати в ході роботи. Ознайомлення з основними об'єктами СУБД.

  лабораторная работа [1,7 M], добавлен 21.04.2011

 • Визначення необхідних даних для створення бази даних "Бібліотека", групування їх по таблицях. Передбачення ключових полів, зв’язків між таблицями Access. Створення запитів для функціонування фільтрів у головній формі, а також інтерфейсу користувача.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 22.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.