Мова PHP. Розробка сайту для туристичного агентства

Поняття мови РНР - скриптової мови програмування, яка була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-серверу. Можливості і використання PHP, її переваги і недоліки. Розроблення сайту для турагенства за допомогою гіпертекстової розмітки HTML.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.04.2015
Размер файла 11,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

ВСТУП

Сьогодні Всесвітня павутина (World Wide Web) є безпрецендентною за своїми розмірами, багатоплановістю, динамічністю, доступністю, розподіленістю та темпами зростання обсягів контенту інформаційним ресурсом. Кількість користувачів Інтернету є надзвичайно великою (близько мільярда) і продовжує невпинно зростати.

Впродовж останніх років у розвитку Інтернету можна виділити ряд тенденцій, які стали визначальними. Їх підгрунтям є нові технології та підходи до розробки, підтримки, використання Веб-ресурсів, обміну інформацією між ними тощо.

Попит на інформацію і інформаційні послуги забезпечує розвиток, розповсюдження і все більш ефективне використання інформаційних технологій. Під впливом нових інформаційних технологій відбуваються корінні зміни в технології управління, а саме, автоматизуються процеси обгрунтування і ухвалення рішень, автоматизуються організація їх виконання, підвищується кваліфікація і професіоналізм фахівців, зайнятих управлінською діяльністю.

Відповідно до визначення, прийнятого ЮНЕСКО [1], інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми.

Так, наприклад, використання мережі Інтернет в діяльності підприємства дає можливість підвищити конкурентоспроможність товарів, розширити ринки збуту, знаходити нових постачальників, посередників та споживачів. Це відповідає бізнес-процесам залучення клієнта, вивчення його потреб, самого акта вчинення правочину (транзакція) і післяпродажного обслуговування, тобто система повинна охоплювати всі без винятку бізнес-процеси взаємодії компанії з клієнтом. Таку систему функціонування може забезпечити використання Інтернет - технологій. [4]

Серед властивостей інформаційних технологій, що мають найважливіше значення для розвитку сучасного суспільства та усіх сфер людської діяльності, фахівці відзначають шість найбільш важливих [3,6] :

інтернет-технології дають можливість активізувати інформаційні ресурси суспільства та підприємств, які сьогодні є основним фактором розвитку. Дослідження показують, що грамотне використання інформаційних ресурсів значно економить природні ресурси нашої планети;

інтернет-технології дозволяють оптимізувати (в першу чергу автоматизувати) інформаційні процеси. У багатьох розвинених країнах основна частина працездатного населення бере участь в обробці, зберіганні і передачі інформаційних продуктів і послуг;

інтернет-технології організовують інформаційну взаємодію між людьми і активно використовуються при підготовці та розповсюдженні масової інформації. Завдяки їм, нарешті вирішено питання поширення інформації, передачі інформаційного продукту. Межі більше не мають впливу в інформаційній сфері;

інтернет-технології надають колосальний вплив на інтелектуалізацію суспільства та економіки.

інформаційні технології відіграють ключову роль в отриманні та накопиченні нових знань, використання яких підвищує рівень культури і освіти як окремої нації, так і на території всієї планети;

вирішальним фактором для розвитку суспільства на сучасному етапі є те, що використання Інтернет-технологій може надати дієвий вплив на рішення головних проблем глобальних питань людства.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Поняття мови РНР

Офіційний сайт мови PHP [7] дає для опису самої мови лише два речення: «PHP - це популярна скриптова мова загального призначення, яка особливо підходить для веб-розробки. Швидка, гнучка і прагматична, PHP справиться зі всім, починаючи з вашого блогу і закінчуючи найпопулярнішими сайтами у світі». Так що ж таке PHP?

PHP (англ. PHP:Hypertext Preprocessor -- PHP: гіпертекстовий препроцесор), попередньо: Personal Home Page Tools -- скриптова мова програмування, яка була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-серверу. [8]

PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок. Іншими такими мовами вважаються Java, .NET, Perl, Python, Ruby. PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. Однією з переваг PHP вважається її кросплатформеність, а також відносна невибагливість до апаратного і програмного забезпечення як для розробника, так і кінцевого користувача.

Проект за яким був створений PHP -- проект з відкритими програмними кодами. PHP інтерпретується веб-сервером в HTML-код, який передається на сторону клієнта. На відміну від таких скриптових мов програмування, як JavaScript, користувач не має доступу до PHP-коду, що є перевагою з точки зору безпеки але значно погіршує інтерактивність сторінок. Але ніщо не забороняє використовувати РНР для генерування і JavaScript-кодів які виконаються вже на стороні клієнта.[8]

Мова РНР здаватиметься знайомою програмістам, що працюють в різних областях. Багато конструкцій мови запозичені з С, Perl. Код РНР дуже схожий на той, який зустрічається в типових програмах на С або Pascal. Це помітно знижує початкові зусилля при вивченні РНР. PHP - мова, що поєднує переваги Perl і С і спеціально спрямована на роботу в Інтернеті, мова з універсальним і зрозумілим синтаксисом.[2]

І хоча PHP є досить молодою мовою, вона здобула таку популярність серед web-програмістів, що на даний момент є однією з провідних мов для створення web-додатків (або ж скриптів).

Якщо розглядати аспект системи типізації, то PHP є мовою програмування з динамічною типізацією.[8] Наприклад, немає необхідності явного визначення типу змінних, хоча така можливість існує. За необхідності можливе приведення змінної до певного типу за допомогою відповідних конструкцій мови. Це може знадобитись, якщо зважити, що значення змінної можуть трактуватись по-різному в залежності від її типу. Також можливе визначення типу відповідної змінної на певному етапі виконання сценарію. Імена змінних чутливі до регістру символів.

Важливо розуміти, що PHP - це не мова опису web-сторінок, яка визначає, як повинна виглядати інформація у вікні Web-оглядачі. Це завдання виконує мова HTML - англ. HyperText Markup Language - мова розмітки гіпертексту. Тому, казати, що PHP є нащадком мови HTML або ж її більш сучасним замінником є неправильно. Переважно більша частина функціональності сайту, його інтерактивності і саме тієї родзинки, що відрізняє його від інших, реалізовується скриптовими мовами.

Дехто скаже, що будь-яка Web-сторінка і так являєтся інтерактивною, оскільки реагує на клацання по гіперпосиланнях. Але це не інтерактивність, а стандартна поведінка, задана HTML. Інтерактивність - це коли у відповідь на переміщення курсора миші за ним "біжить" картинка, коли при клацанні на фотографії внизу з'являється її опис, коли прямо на сторіночці "цокає" цифровий годинник. Ось це справжня інтерактивність. І можлива вона за допомогою таких скриптових мов програмування як PHP.

1.2 Історія розвитку PHP

Історія PHP починається з 1995 року, коли Расмус Лердорф (Rasmus Lerdorf) створив простий додаток мовою Perl, що аналізував відвідування користувачами його резюме на веб-сайті. Потім, коли цим додатком вже користувалися декілька чоловік, а число охочих одержати його постійно збільшувалося, Лердорф назвав своє творіння Personal Home Page Tools версія 1 і виставив для вільного завантаження. З цієї миті почався небувалий зліт популярності PHP. [8]

Як це завжди буває, терміново було потрібно доопрацювання і нові доповнення. Для їхньої реалізації Расмус створює нову версію пакету, тепер уже написану С. Отриманий таким чином інструмент набуває робочої назви PHP/FI (Personal Home Page / Forms Interpreter - Персональна Домашня сторінка / Інтерпретатор Форм), надалі він також буде відомий під назвою PHP 2. [2] Ця версія вже більшою мірою схожа на сьогоднішній PHP. Вона мала синтаксис і спосіб іменування змінних в стилі мови Perl, можливість вбудовування PHP операторів в html-код сторінки, автоматичну інтерпретацію форм, інтеграцію з базами даних. До 1997 року PHP використовувався вже на 50,000 доменах (не більше 1% всіх веб-серверів).[8]ипт мова програмування php

У тому ж 1997 році до проекту PHP підключилися Зеєв Сураський (Zeev Suraski) і Енді Гутманс (Andi Gutmans). Ці студенти одного з ізраїльських університетів намагалися використовувати PHP/FI для одного з комерційних університетських проектів. При цьому їм довелося зіткнутися з багатьма труднощами і обмеженнями цієї технології. Вивчаючи початковий код PHP 2, Зеєв і Енді дійшли висновку про необхідність доопрацювання, а точніше істотної переробки PHP, особливо в плані синтаксису мови. Протягом декількох місяців вони блискуче справилися з цим завданням.

Закінчивши роботу Зеєв і Енді домовились з Расмусом про співпрацю в галузі розвитку та вдосконалення мови. З цієї миті з'являється PHP Group - група однодумців, що працюють над розвитком технології PHP. Одержаний продукт з'явився на світ у 1998 році під назвою PHP 3.

PHP 4 вийшов в 2000 році. На додаток до збільшення продуктивності, PHP 4 мав нові можливості щодо підтримки сесій, буферизацію виводу, безпечні способи обробки інформації, що вводиться користувачем, і нові мовні конструкції. З виходом 4 версії PHP став використовуватися вже на більш ніж 20% доменів Інтернету.

За час з 2000 по 2004 рік продовжувалися активні роботи з покращення 4 версії, але майже відразу PHP Group приступила до продумування можливостей нової версії. В першу чергу було вирішено підсилити об'єктні можливості мови, що дозволяло використовувати його для реалізації масштабних проектів. Роботи із створення версії 5 велися тривалий час, в них брало участь рекордна кількість фахівців, зокрема Стерлінг Хьюз (Шаблон:Lang en:) і Маркус Бергера (Шаблон:Lang en:).[8]

У липні 2004 року виходить офіційний реліз PHP 5. В першу чергу, як і планувалося, було перероблено весь механізм роботи з об'єктами. І якщо в попередніх версіях об'єктно-орієнтоване програмування на PHP було можливе в мінімальному ступені, а тому і використовувалося на практиці не часто, то PHP 5 володіє прекрасним потенціалом реалізації об'єктного програмування. Окрім цього, PHP збагатився рядом цінних розширень для роботи з XML, різними джерелами даних, генерації графіки і інше.

Серед інших украй корисних доповнень в PHP 5 слід зазначити нову схему обробки виключень. Конструкція try/catch/throw дозволяє весь код обробки помилок локалізувати в одному місці сценарію.

Очевидно, що, на цьому історія PHP не закінчується. Слід очікувати наступних версій мови із розширеними можливостями.

1.3 Можливості і використання PHP

У PHP поєднуються дві найпопулярніші парадигми програмування - об'єктна і процедурна. У PHP 4 більш повно підтримується процедурне програмування, але є можливість писати програми і в об'єктно-орієнтованому стилі. Вже в перших пробних версіях PHP 5 більшість недоліків у реалізації об'єктно-орієнтованої моделі мови, існуючих в PHP 4, усунені. Таким чином, можна вибрати найбільш звичний стиль роботи.

Велика різноманітність функцій PHP дають можливість уникнути написання багаторядкових призначених для користувача функцій на C або Pascal. Серед можливостей, і багато в чому переваг мови PHP виділяють наступні:[5]

Велика різноманітність функцій PHP дають можливість уникнути написання багаторядкових призначених для користувача функцій на C або Pascal.

Наявність інтерфейсів до багатьох баз даних:

- в PHP вбудовані бібліотеки для роботи з MySQL, PostgreSQL, mSQL, Oracle, dbm, Hyperware, Informix, InterBase, Sybase.

- через стандарт відкритого інтерфейсу зв'язку з базами даних (Open Database Connectivity Standard - ODBC) можна підключатися до всіх баз даних, до яких існує драйвер.

Традиційність;

Наявність вихідного коду та безкоштовність;

Стратегія Open Source, і розповсюдження початкових текстів програм в масах, безсумнівно справили благотворний вплив на багато проектів, в першу чергу Linux, хоч і успіх проекту Apache сильно підкріпив позиції прихильників Open Source. Сказане відноситься і до історії створення РНР, оскільки підтримка користувачів зі всього світу виявилася дуже важливим чинником в розвитку проекту РНР.

Ухвалення стратегії Open Source і безкоштовне розповсюдження початкових текстів РНР надало неоціниму послугу користувачам. Додатково, користувачі РНР по всьому світу є свого роду колективною службою підтримки, і в популярних електронних конференціях можна знайти відповіді навіть на найскладніші питання.

Ефективність є також дуже важливим чинником при програмуванні для середовищ розрахованих на багато користувачів, до яких належить і web. Важливою перевагою PHP є те, що ця мова належить до інтерпретованих. Це дозволяє обробляти сценарії з достатньо високою швидкістю. За деякими оцінками, більшість PHP-сценаріїв (особливо не дуже великих розмірів) обробляються швидше за аналогічні їм програми, написані на Perl. Проте, щоб не робили розробники PHP, виконувані файли, отримані за допомогою компіляції, працюватимуть значно швидше - в десятки, а іноді і в сотні разів. Але продуктивність PHP цілком достатня для створення цілком серйозних web-додатків.

Якщо говорити про можливості сьогоднішнього PHP, то вони виходять далеко за рамки тих, що були реалізовані в його перших версіях. За допомогою PHP можна створювати зображення, PDF- файли, флеш-ролики, в нього включена підтримка великого числа сучасних баз даних, вбудовані функції для роботи з текстовими даними будь-яких форматів, включаючи XML, і функції для роботи з файловою системою. PHP підтримує взаємодію з різними сервісами за допомогою відповідних протоколів, таких як протокол управління доступом до директорій LDAP, протокол роботи з мережевим обладнанням SNMP, протоколи передачі повідомлень IMAP, NNTP і POP3, протокол передачі гіпертексту HTTP і т.д.[2]

У першу чергу PHP використовується для створення скриптів, що працюють на стороні сервера, для цього його, власне, і придумали. Але є й інші області, де може використовуватися PHP. Всього виділяють три основні області застосування PHP[5].

Перша область - це створення додатків (скриптів), які виконуються на стороні сервера. PHP найбільш широко використовується саме для створення такого роду скриптів. Для того щоб працювати таким чином, знадобиться PHP - парсер (тобто обробник php-скриптів) і web-сервер для обробки скрипта, браузер для перегляду результатів роботи скрипта, ну, і, звичайно, який-небудь текстовий редактор для написання самого php-коду.

Друга область - це створення скриптів, що виконуються в командному рядку. Тобто за допомогою PHP можна створювати такі скрипти, які будуть виконуватися, незалежно від web-сервера і браузера, на конкретній машині. Для такої роботи буде потрібно лише парсер PHP (в цьому випадку його називають інтерпретатором командного рядка). Цей спосіб роботи підходить, наприклад, для скриптів, які повинні виконуватися регулярно за допомогою різних планувальників задач або для вирішення завдань простої обробки тексту.

І остання область - це створення GUI-додатків (графічних інтерфейсів), що виконуються на стороні клієнта. В принципі, це не найкращий спосіб використовувати PHP, особливо для початківців, але якщо ви вже досконало вивчили PHP, то такі можливості мови можуть виявитися вельми корисні. Для застосування PHP в цій області буде потрібно спеціальний інструмент - PHP-GTK, який є розширенням PHP.

Як і будь-яка інша скриптова мова, PHP використовується на сайтах, зміст (контент) яких є динамічним, тобто залежить від того, хто, коли і яким чином його переглядає, а також має можливість доповнювати та редагувати контент (портали, форуми, гостьові книги). Також PHP може стати у пригоді для організації статичних сайтів великого об'єму, що містять велику кількість документів, які потрібно структурувати та привести до подібного вигляду (електронні бібліотеки, сайти документації).

Результатом роботи PHP є звичайні сторінки мовою HTML, тобто людина, що переглядає веб-сайт, може не здогадуватись про те, що веб-сторінка є не статичною, а була згенерована. Код PHP (тобто деякий текст програми, що виконується сервером і результатом виконання якої є веб-сторінка) може бути встроєний всередину статичного коду HTML.

До найбільших сайтів, що використовують PHP, відносяться Facebook, В контакті, Wikipedia, YouTube.

1.4 Переваги і недоліки мови PHP

Вважається, що в області програмування PHP - одна з найпопулярніших скриптових мов (разом з JSP, Perl і мовами, використовуваними в ASP.NET) завдяки своїй простоті, швидкості виконання, багатій функціональності, багатоплатформеності і розповсюдженню початкових кодів на основі ліцензії PHP.

Популярність у галузі побудови веб-сайтів визначається наявністю великого набору вбудованих засобів для розробки веб-додатків.

Основні з них[5]:

Автоматичне вилучення POST і GET-параметрів, а також змінних оточення веб-сервера в зумовлені масиви;

Файлові функції успішно обробляють як локальні, так і віддалені файли;

Автоматична відправка HTTP-заголовків;

Робота з cookies і сесіями;

Обробка файлів, що завантажуються на сервер;

Робота з HTTP заголовками і HTTP авторизацією;

Робота з XForms;

Робота з віддаленими файлами і сокетами.

В даний час PHP використовується сотнями тисяч розробників. Згідно з рейтингом Tiobe[9], що базується на даних пошукових систем, у грудні 2009 року PHP знаходиться на 3 місці серед мов програмування (поступаючись Java і C), піднявшись за рік на дві позиції. Від того часу за статистикою на сьогоднішній день, PHP у популярності впала на 3 позиції.

Мова явно підтримує HTTP cookies відповідно до специфікацій Netscape. Це дозволяє проводити встановлення та читання невеликих сегментів даних на стороні клієнта.

PHP надає можливість організації роботи з користувачем протягом сеансів (сесій). В сесії можна зберігати різні дані, включаючи об'єкти.

До недоліків PHP відносять наступні:

Незручність дизайну мови

Змінні з символом «$»

Складні назви поширених функцій (html_entities_decode, mysql_select_db, nl2br тощо)

Не підтримується Unicode в версіях до 6.0

Непередбачуваність нових версій PHP.

Якщо ж говорити більше з функціональної точки зору, то тут теж далеко не все гладко. Наприклад, рекурсія. Рекурсія є механізмом, в якому функція викликає сама себе. Прикладом функції, яка використовує рекурсію, є функція швидкого сортування. На жаль в PHP не дуже добре реалізована рекурсія. Зєєв, один з розробників PHP, говорить наступне[7]: "PHP 4.0 використовує стек для інтенсивного потоку даних, а не за допомогою накопичування. Це означає, що його толерантність рекурсивних функцій значно нижче, ніж в інших мовах."

Потім конфлікт імен. Припустимо, хтось створює PHP-модуль, який може читати файли. Одна з функцій цього модуля називається читання. І чужий модуль може читати веб-сторінки, а також містить функції читання. Тоді неможливо використовувати ці модулі разом, тому що PHP не буде знати, яку саме функцію читання викликати. Просте рішення для цього - простір імен. Так і було запропоновано для PHP 5, але, на жаль, реалізовано воно не було. Тепер функції повинні бути з префіксом імені модуля, щоб уникнути конфлікту імен. Це, власне, і призводить до страшно довгих імен, наприклад, xsl_xsltprocessor_transform_to_xml що робить код важчим для писання і читання.

І останнє, Unicode можна використовувати для будь-якої мови в світі, наприклад, китайської, арабської та іврит. Незважаючи на всі інші серйозні мови програмування, які підтримують Unicode протягом багатьох років, PHP все ще дуже важко з цим. Unicode запланований на PHP 6, і нам все одно доведеться довго чекати, перш ніж PHP почне підтримувати цю тривіальну функцію.

1.5 Базовий синтаксис

Перше, що потрібно знати щодо синтаксису PHP - це те, як він вбудовується в HTML-код, як інтерпретатор довідається, що це код мовою PHP. Найчастіше використовується варіант тегу <?php ?>, і іноді скорочений варіант <? ?>.

Програма на PHP (та й на будь-якій іншій мові програмування) - це набір команд (операторів). Оброблювачеві програми необхідно якось відрізняти одну команду від іншої. Для цього використовуються спеціальні символи - роздільники. У PHP оператори розділяються так само, як і в C Perl або Pascal - кожен вираз закінчується крапкою з комою.

Закриваючий тег «?>» розуміється як кінець інструкції, тому перед ним крапку з комою не ставлять. Наприклад, два наступні фрагменти коду еквівалентні:

<?php

echo "Hello, world!"; // крапка з комою

// наприкінці команди

// обов'язкова

?>

<?php

echo "Hello, world!"

?>

Змінна в PHP позначається знаком долара, за яким слідує її ім'я. Наприклад:

$my_var

Імена змінних є чутливими до регістра, тобто змінні $my_var і $My_var різні.

Імена змінних формуються по таким же правилам, що й інші імена в PHP: правильне ім'я змінної повинно починатися з букви або символу підкреслення з наступною послідовністю в будь-якій кількості буквами, цифрами або символами підкреслення.

У PHP змінні завжди присвоюються за значенням. Тобто коли ви присвоюєте вираз змінній, усі значення оригінального виразу копіюється в цю змінну. Це означає, наприклад, що після присвоєння одної змінної значення іншої змінної зміна однієї з них не впливає на значення іншої.

<?php

$first = ' Text '; // Присвоюємо $first значення ' Text '

$second = $first; // Присвоюємо $second значення $first

$first = ' New text '; // Змінюємо $first на ' New text '

echo "Змінна з ім'ям first "."дорівнює $first <br>";

// виводимо значення $first

echo "Змінна з ім'ям second ". "дорівнює $second";

// виводимо значення $second

?>

Результат роботи цього скрипта буде наступним:

Змінна з ім'ям first дорівнює New text

Змінна з ім'ям second дорівнює Text

PHP підтримує вісім простих типів даних.

Чотири скалярних типи:

boolean (логічний);

integer (цілий);

float (з плаваючою крапкою);

string (стрічковий).

Два змішаних типи:

array (масив);

object (об'єкт).

Два спеціальних типи:

resource (ресурс);

NULL.

У PHP не прийняте явне визначення типів змінних. Переважно це робить сам інтерпретатор під час виконання програми в залежності від контексту, у якому використовується змінна.

1.6 Особливості інтерпретатора

PHP-скрипти зазвичай обробляються інтерпретатором в порядку, що забезпечує кроссплатформенність розробленого додатка[5]:

1. лексичний аналіз вихідного коду та генерація лексем,

2. синтаксичний аналіз отриманих лексем,

3. генерація байт-коду

4. виконання байт-коду інтерпретатором (без створення виконуваного файлу).

Для збільшення швидкодії додатків можливе використання спеціального програмного забезпечення, так званих акселераторів. Принцип їх роботи полягає в кешуванні одного разу згенерованого байт-коду в пам'яті і / або на диску, таким чином, з процесу роботи програми виключаються етапи 1-3, що в загальному випадку веде до значного прискорення роботи.

Важливою особливістю є те, що розробнику немає необхідності піклуватися про розподіл і звільнення пам'яті. Ядро PHP реалізує засоби для автоматичного керування пам'яттю. Вся виділена пам'ять повертається системі після завершення роботи скрипта.

Інтерпретатор PHP має спеціальний конфігураційний файл - php.ini, що містить безліч налаштувань, зміна яких впливає на поведінку інтерпретатора. Є можливість відключити використання ряду функцій, змінити обмеження на використовувану скриптом оперативну пам'ять, час виконання, обсяг завантажуваних файлів, налаштувати журнал роботи помилок, роботу з сесіями та поштовими сервісами, підключити додаткові розширення, а також багато іншого. Можливо дроблення великого конфігураційного файлу на частини. Наприклад, широко поширена практика винесення налаштувань розширень в окремі файли. Параметри інтерпретатора можуть бути перевизначені в файлах конфігурації HTTP-сервера (наприклад,. Htaccess в Apache) або в самому скрипті під час виконання за допомогою команди ini_set.[2]

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання. За допомогою мови гіпертекстової розмітки HTML написати ієрархічний веб-сайт з трьох сторінок на довільну тему. Описати процес створення, включно з скріншотами.

Тому, на мою думку, розроблення сайту для туристичного агенства є досить актуальним завданням.

Перед тим, як починати процес розроблення і самого, власне, програмування сайту, необхідно собі придумати, а ще краще нарисувати, схему структури сайту (Рис. 2.1). Під структурою сайту розумітимемо кількість сторінок сайту, їх призначення, заголовки, виділення головної сторінки і ієрархічних рівнів та функціональних зв'язків між ними.

Нехай, сайт складатиметься з головної сторінки, на якій заголовком буде назва туристичного агенства, і три другорядні сторінки, на яких буде відображатись інформація про три головні напрямки туризму: локальний туризм (місто Львів), внутрішній туризм (Україна) і зовнішній туризм (поїздки закордон).

скриптова мова сайт гіпертекстовий

Рис. 2.1 Схема структури сайту

Слід підкреслити, що доброю манерою і, в певній мірі традицією, є обов'язково розміщати на другорядній сторінці (переважно в верхньому лівому куті і/або унизу сторінки) гіперпосилання у стилі « Назад» для можливості повернення на головну сторінку та покращення механізму навігації по сайту вцілому.

Успіх і популярність сайту неабиякою мірою залежить від стилю і кольорової гами сторінок. Занадто яскрава і різнокольорова сторінка обов'язково відлякає переглядача, в той час як дуже тьмяна і одно-, двоколірна не зацікавить взагалі. Тому дуже важливо підібрати правильний фон. У нашому випадку, в якості фону використаємо заздалегідь створену картинку:

Рис. 2.2 Фон головної сторінки

Для того, щоб створити фон сторінки з файлу картинки, наприклад, .jpeg формату, існує спеціальна функція:

background-image: url(шлях до файлу) | none | inherit

Приклад:
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>background-image</title>

<style>

body {

background-image: url(images/bg.jpg);

background-color: #c7b39b;

}

</style>

</head>

<body>

<p>...</p>

</body>

</html>

Далі, аналогічно, створимо фон для другорядних сторінок:

Рис. 2.3 Фон другорядних сторінок

Тепер, коли фони вибрані і проставлені у відповідних файлах main.html, lviv.html, ukraine.html і world.html можна створювати гіпертекстні посилання. Створюються такі зв'язки за допомогою директиви:

<p>

<a href=file://[шлях до файлу]> відображуваний текст!</a>

</p>

Отже, до файлу main.html дописуємо три рядки:

<p>

<a href=file:// /C:/Users/User/tourdelviv/lviv.html> Львів!</a>

</p>

<p>

<a href=file:// /C:/Users/User/tourdelviv/ukraine.html> Україна!</a>

</p>

<p>

<a href=file:// /C:/Users/User/tourdelviv/world.html> Світ!</a>

</p>

Тег <p> ... </p> означає початок і кінець так званого параграфу. Тобто кожен рядок, що поміщений усередину такого тега починається з нового рядка. Отже, результат:

Рис. 2.4 Створення посилань на другорядні сторінки

Для перевірки, натискаємо на кожен рядок, та слідкуємо в адресній стрічці браузера, який файл відповідно відкривається.

Все працює вірно, однак такий вигляд є не надто привабливим. Тому, для того, щоб на посилання хотілося клікнути і перейти далі, є ще один спосіб відображення лінку - знову ж таки, картинка! А щоб при натисканні на картинку активовувався перехід, є спеціальний метод onclick, яким ми і скористаємось трохи згодом. Адже спочатку треба підготувати ресурси, тобто самі файли картинок.

Дуже важливо зберігати вже заданий фоном стиль. Враховуючи це та інші ознаки, вибираємо наступні картинки в форматі .png:

Рис. 2.5 Посилання Львів

Рис. 2.6 Посилання Україна

Рис. 2.7 Посилання Світ

Коли ресурси готові, додаємо їх на головну сторінку, та закріплюємо за ними посилання:

<table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" height="219" style="width: 150px;" width="1033">

<tbody>

<tr>

<td style="text-align: center;">

<div class="photo" data-title="Відпочинок за кордоном. Бронювання турів.">

<a href="http://tourdelviv.lviv.ua/world/"><img alt="image001" class="pict" onmouseout="this.src=&#39;http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/world.jpg&#39;;" onmouseover="this.src=&#39;http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/world1.jpg&#39;;"

src._files/world.jpg"

style="border-radius: 90px 90px 90px 90px;

height: 340px; width: 297px; transition: 1s;"

title="Подорожі закордон"></a></div>

</td>

<td>

<div class="photo" data-title="Екскурсії у Львові">

<a href="http://tourdelviv.lviv.ua/lviv/"> <img alt="image001" onmouseout="this.src=&#39;http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/lviv.jpg&#39;;" onmouseover="this.src=&#39;http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/lviv1.jpg&#39;;"

src="._files/lviv.jpg"

style="width: 297px;

height: 340px; border-radius: 70px 70px 70px 70px;"

title="Екскурсії у Львові"></a></div>

</td>

<td>

<div class="photo" data-title="Екскурсії по Україні">

<a href="http://tourdelviv.lviv.ua/ukraine/"> <img alt="image001" onmouseout="this.src=&#39;http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/ukraine.jpg&#39;;" onmouseover="this.src=&#39;http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/ukraine1.jpg&#39;;"

src="._files/ukraine.jpg"

style="width: 297px;

height: 340px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;

border-radius: 100px 100px 100px 100px;"

title="Екскурсії по Україні"></a></div>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

Результат:

Рис. 2.8 Кінцевий вигляд головної сторінки

На другорядних сторінках подамо текстову інформацію про тури кожного з напрямків туризму. Наприклад:

<title>Екскурсії у Львові</title>

<!--<base href="http://tourdelviv.lviv.ua/">--><base href=".">

<meta name="description" content="Екскурсії у Львові, проживання, організація квестів та бізнес турів, організація та проведення шкільких поїздок та екскурсій. Поселення у готелях, квартирах.">

<meta name="keywords" content="екскурсії у львівщині цікаві тури замки жовква крехів зашків найкраще місто лева корпоративи бізнес тури релігія історія часи держави культура львів сьогодні поселення харчування стадіон хороші ціни євроклас економ готелі квартири хостели центр міста кава">

<link href="http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/cart1.png" rel="icon">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./Екскурсії у Львові_files/stylesheet.css">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./Екскурсії у Львові_files/carousel.css" media="screen">

<script type="text/javascript" src="./Екскурсії у Львові_files/jquery.colorbox.js"></script>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./Екскурсії у Львові_files/colorbox.css" media="screen">

<div class="box-content" style="border-radius: 25px 25px 25px 25px; margin-left: 75px; margin-top: 15px; margin-right: 75px; background: url(&quot;http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/fon-category-new.png&quot;) repeat scroll 0% 0% transparent; text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як би Ви не назвали свій тур до Львова - у нас є все, що Вам потрібно. Наша Львівська туристична фірма забезпечить вам зустріч та прийом у Львові від «а» до «я». Пропонуємо Вам бізнес програми та корпоративи &nbsp;для груп та індивідуалів, організуємо квести&nbsp; для&nbsp; Дітей&nbsp; та дорослих . Наш професійний гід-екскурсовод&nbsp; розповість вам про старовинне місто, легенди Львова, покаже архітектурні та історичні перлини міста, відкриє Львів для школярів. Також запрошуємо вас на наші фестивалі та святкування у Львові.</span></div>

</div>

<p>

<img alt="" src="./Екскурсії у Львові_files/bottom_group.png" style="width: 940px; height: 49px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"></p>

<div class="box">

<div class="box_bottom" style="position: fixed; left:-15px; top: 155px;">

<p>

<img alt="" src="./Екскурсії у Львові_files/left_menu.png" style="width: 130px; height: 372px;"></p>

</div>

А на сторінці це все відображатиметься так:

Рис. 2.9 Вигляд другорядної сторінки

Аналогічно заповнюються і дві інших другорядних сторінки. Також можна додати якісь фотографії, картинки для візуального сприйняття. Тим більше, два рівні ієрархічної навігаційної структури - це далеко не максимум, і можна і треба розширювати таку структуру, додаючи до другорядної сторінки гіперпосилання на сторінки третього рівня і так далі.

ВИСНОВКИ

Під час виконання даної розрахункової графічної роботи в теоретичній частині я розкрила та пояснила поняття мови PHP, історію її розвитку та поширення, можливості, недоліки і переваги, а також навела положення базового синтаксису, які супруводжувались прикладами використання тих чи інших елементів. У практичній частині я створила невеликий сайт для туристичного агенства з схематичним зображенням його структури, покроковими інструкціями створення та деякими рекомендаціями щодо оформлення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гриценко В. І. Інформаційні технології в освіті для всіх / В. І. Гриценко // Кафедра ЮНЕСКО, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук і Міністерства освіти і науки України. - К.:Наукова думка, 2002.

2. Гутманс Е. PHP5. Професійне програмування / Е. Гутманс, С. Баккен, Д. Ретанс. - К., 2011.

3. Мар'їна О. Ю. Веб-технології: Нові можливості розвитку комунікаційного серидовища / О. Ю. Мар'їна. - К., 2012. - Вісник № 36. УДК 021:004.8

4. Писаренко В. П. Використання інтернет-технологій: Перспективи розвитку / В. П. Писаренко // ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». - Полтава: Дивосвіт, 2009.

5. Суерінг С. PHP і MySQL. Біблія програміста. 2-е видання / С. Суерінг, Т. Конверс, Д. Парк. - К., 2013.

6. Штанько В.І. Сучасні інформаційно-комп'ютерні технології як чинник трансформацій соціокультурної реальності / В. І. Штанько // [рецензент: д. філос. н. Цехмістро І.З.]. - Б.м, 2010. - № 610: Філософія і культура.

ДОДАТОК А

Код сайту

<!--оголошення типу документа -->

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<!--визначення кодування, мови і т.д. -->

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="en" xml:lang="en"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<!-- назва сторінки-->

<title>Тур де Львів - туристичне агенство.</title>

<!--<base href="http://tourdelviv.lviv.ua/">--><base href=".">

<meta name="description" content="Екскурсії по Львову та визначних місцях України. Гарячі тури у Європу, відпочинок на морі. Надійність, якість, безпека, гарні враження і відчуття від кожної поїздки з Тур де Львів">

<!-- ключові слова для пошуку в Google-->

<meta name="keywords" content="екскурсії в україні цікаві поїздки туроператори європа світ тури у європу тепле море тематичні екскурсії збірні бізнес-тури тур школярі київ львів болгарія туреччина греція єгипет острова замки львівщини корпоративні відпочинк новий рік святкування свята гіди туристи польща краків варшава дрезден фестивалі оперний театр високий замок гарячі пропозиції знижки мандрівки квести автобусні пейнт-бол венеція відень">

<!-- лінки-->

<link href="http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/cart1.png" rel="icon">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/stylesheet.css">

<script type="text/javascript" async="" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/ga.js"></script><script type="text/javascript" async="" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/widget.js"></script><script type="text/javascript" async="" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/widget(1).js"></script><script type="text/javascript" async="" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/sh.js"></script><script type="text/javascript" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/jquery-1.7.1.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js"></script>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/jquery-ui-1.8.16.custom.css">

<script type="text/javascript" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/jquery.cookie.js"></script>

<script type="text/javascript" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/jquery.colorbox.js"></script>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/colorbox.css" media="screen">

<script type="text/javascript" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/tabs.js"></script>

<script type="text/javascript" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/common.js"></script>

<!--[if IE 7]>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/theme/default/stylesheet/ie7.css" />

<![endif]-->

<!--[if lt IE 7]>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/theme/default/stylesheet/ie6.css" />

<script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js"></script>

<script type="text/javascript">

DD_belatedPNG.fix('#logo img');

</script>

<![endif]-->

<script type="text/javascript">

var _gaq = _gaq || [];

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-36556953-1']);

_gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {

var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);

})();

</script><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/orange.css"></head>

<body class="home lang_en">

<div id="container">

<div id="header">

<div id="logo"><a href="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки..htm"><img src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/logo_NEW.png" title="Тур де Львів" alt="Тур де Львів"></a></div>

<!-- <form action="http://tourdelviv.lviv.ua/index.php?route=module/currency" method="post" enctype="multipart/form-data">

<div id="currency">Currency<br />

<a title="Euro" onclick="$('input[name=\'currency_code\']').attr('value', 'EUR'); $(this).parent().parent().submit();">€</a>

<a title="US Dollar"><b>$</b></a>

<a title="Рубль" onclick="$('input[name=\'currency_code\']').attr('value', 'RUB'); $(this).parent().parent().submit();"> р.</a>

<input type="hidden" name="currency_code" value="" />

<input type="hidden" name="redirect" value="http://tourdelviv.lviv.ua/" />

</div>

</form>

<div id="cart">

<div class="heading">

<h4>Shopping Cart</h4>

<a><span id="cart-total">0 item(s) - $0.00</span></a></div>

<div class="content">

<div class="empty">Your shopping cart is empty!</div>

</div>

</div>

<div id="search">

<div class="button-search"></div>

<input type="text" name="filter_name" value="Search" onclick="this.value = '';" onkeydown="this.style.color = '#000000';" />

</div>

<div id="welcome">

Welcome visitor you can <a href="http://tourdelviv.lviv.ua/index.php?route=account/login">login</a> or <a href="http://tourdelviv.lviv.ua/index.php?route=account/register">create an account</a>. </div>

<div class="links"><a href="http://tourdelviv.lviv.ua/">Home</a><a href="http://tourdelviv.lviv.ua/index.php?route=account/wishlist" id="wishlist-total">Wish List (0)</a><a href="http://tourdelviv.lviv.ua/index.php?route=account/account">My Account</a><a href="http://tourdelviv.lviv.ua/index.php?route=checkout/cart">Shopping Cart</a><a href="http://tourdelviv.lviv.ua/index.php?route=checkout/checkout">Checkout</a></div>

</div> -->

<div class="ukraine1" onclick="window.open(&#39;http://www.youtube.com/watch?v=rsWbVEddAPg&#39;,&#39;_newtab&#39;);"></div>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 155px;">

<tbody>

<tr>

<td>

<div class="ukraine" onclick="window.open(&#39;http://www.youtube.com/watch?v=rsWbVEddAPg&#39;,&#39;_newtab&#39;);"></div></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<div id="menu">

<ul>

<li><a href="http://tourdelviv.lviv.ua/partners/">Наші Партнери</a>

</li>

<li><a href="http://tourdelviv.lviv.ua/gallery/">Альбоми</a>

</li>

<li><a href="http://tourdelviv.lviv.ua/site_map_v/">Карта сайту</a>

</li>

<li><a href="http://tourdelviv.lviv.ua/del_category2/">Подорожі</a>

</li>

<li><a href="http://tourdelviv.lviv.ua/intresting_story/">ЦІкаві історії</a>

</li>

<li><a href="http://tourdelviv.lviv.ua/contacts/">Контакти</a>

</li>

<li><a href="http://tourdelviv.lviv.ua/information/">Інформація</a>

</li>

</ul>

</div>

<div id="notification"></div>

<div id="content"><div></div>

<style type="text/css">

@import url(http://tourdelviv.lviv.ua/catalog/view/theme/default/stylesheet/menu-style.css);</style>

<table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" height="219" style="width: 150px;" width="1033">

<tbody>

<tr>

<td style="text-align: center;">

<div class="photo" data-title="Відпочинок за кордоном. Бронювання турів.">

<a href="http://tourdelviv.lviv.ua/world/"><img alt="image001" class="pict" onmouseout="this.src=&#39;http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/world.jpg&#39;;" onmouseover="this.src=&#39;http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/world1.jpg&#39;;" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/world.jpg" style="border-radius: 90px 90px 90px 90px; height: 340px; width: 297px; transition: 1s;" title="Подорожі закордон"></a></div>

</td>

<td>

<div class="photo" data-title="Екскурсії у Львові">

<a href="http://tourdelviv.lviv.ua/lviv/"><img alt="image001" onmouseout="this.src=&#39;http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/lviv.jpg&#39;;" onmouseover="this.src=&#39;http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/lviv1.jpg&#39;;" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/lviv.jpg" style="width: 297px; height: 340px; border-radius: 70px 70px 70px 70px;" title="Екскурсії у Львові"></a></div>

</td>

<td>

<div class="photo" data-title="Екскурсії по Україні">

<a href="http://tourdelviv.lviv.ua/ukraine/"><img alt="image001" onmouseout="this.src=&#39;http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/ukraine.jpg&#39;;" onmouseover="this.src=&#39;http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/ukraine1.jpg&#39;;" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/ukraine.jpg" style="width: 297px; height: 340px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border-radius: 100px 100px 100px 100px;" title="Екскурсії по Україні"></a></div>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style="margin-top:0px; margin-bottom:-22px;">

<img alt="" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/header_bottuns_text_NEW.jpg" style="width: 1024px; height: 196px;"></p>

<p>

<img alt="image001" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/world1.jpg" style="width:1px;height:1px;margin-top:-999px;"> <img alt="image001" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/lviv1.jpg" style="width:1px; height:1px; margin-top:-999px;"><img alt="image001" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/ukraine1.jpg" style="width:1px;height:1px;margin-top:-999px;"></p>

<div><div>

<div style="background-color: rgba(249, 201, 16, 0.7); padding:0px; margin:25px 0px -20px 0px; border-top: 3px double #9A7C55; border-left: 0px double #123456;border-right: 0px double #123456; border-radius:0px; border-bottom: 3px double #9A7C55; ">

<p style="text-align: center;">

<span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 20px;"><span style="font-family: trebuchet ms,helvetica,sans-serif;"><span style="text-shadow: 0px 0px 1px rgb(255, 221, 173);"><strong>- </strong>Відпочинок на морі&nbsp; <strong>Гарячі пропозиції -</strong></span></span></span></span></p>

</div>

</div>

<p>

&nbsp;</p>

</div>

<div class="box">

<div class="box-content" style="background-color: rgba(249, 201, 16, 0.7); padding:0px; margin:0px 30px 0px 30px; border-bottom: 3px double #744F1F;border-left: 0px double #123456;border-right: 0px double #123456;border-top: 0px double #123456; border-radius:0px 0px 20px 20px;">

<table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" height="200" width="680">

<tbody>

<tr>

<td>

<a href="http://tourdelviv.lviv.ua/hot_sea/"><img alt="" onmouseout="this.style.border=&#39;3px solid #BC9E76&#39;;" onmouseover="this.style.border=&#39;3px solid #84C4FF&#39;;" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/more_akc.jpg" style="width: 850px; height: 180px; border-radius: 7px 7px 7px 7px; border: 3px solid rgb(188, 158, 118);"></a></td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div></div>

<p>

<img alt="" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/bottom_group.png" style="width: 940px; height: 49px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"></p>

<h1 style="display: none; ">Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки.</h1>

<div class="box">

<div class="box-content">

<p align="justify">

<span style="font-size:16px;"><strong>Тур де Львів </strong>пропонує вашій увазі комфортний недорогий відпочинок на морі у Єгипті, Туреччині, Болгарії, Греції, Хорватіїї, Чорногорії чи в Арабських Еміратах, цікаві тури по Європі, екскурсії по святих місцях&nbsp; та відомих містах по всьому Світу. Відкриємо для вас Париж і Прагу, Відень і Будапешт, Венеція і Дрезден.</span></p>

<p align="justify">

<span style="font-size:16px;">Ми пропонуємо популярні екскурсії по Україні, автобусні екскурсії по Львову. Професійні ліцензовані гіди та екскурсоводи по Львову для груп та індивідуалів покажуть Олеський Замок, Підгорецький, Золочівський, Свіржський, Жовква та Крехів, Унів і Почаїв, Кам'янець-Подільськ та Хотин, музей пива, стадіон Арена-Львів. Маємо досвід організації турів та конференцій у Львові та Замках Львівщини, тощо. Проводимо тим билдинг, майстер класи, катання на каретах, рафтінг, пейн-бол, стріт бол чи канатний тренінг. Організовуємо квести, батярські, театралізовані екскурсії у Львові та Карпатах.</span></p>

<p align="justify">

<span style="font-size:16px;">&nbsp;Учні можуть поїхати з нами у пізнавальні шкільні поїздки до Києва, Канева, Берестечка, Тустань з повною програмою. Львів для школярів відкриє&nbsp; цікава екскурсія з автобусом, та пішохідні екскурсії по Львову адаптовані для дітей 1-3 класів. Школярі відвідають Оперний театр, Високий замок, Личаківське кладовище, музей-аптеку, шоколадну майстерню, музей зброї Арсенал, підземелля Львова чи Музей ФК Карпати, музей Івана Франка, Шашкевича, палац Потоцьких, картинну галерею.</span></p>

<p align="justify">

<span style="font-size:16px;"><strong>Тур де Львів</strong> бере участь у акції „знижки на Львів”, та „Львів за півціни”, „Львів на Миколая”. З нами Різдво та Пасха у Львові чи в Карпатах стануть для вас незабутніми сторінками з ваших мандрівок на все життя.</span></p>

</div>

</div><div></div>

<p style="text-align: right;">

<img alt="" src="./Тур де Львів - туристичне агенство. Экскурсии туры в Европу путешествия горящие путёвки._files/top_group.png" style="width: 940px; margin-left: 45px; margin-right: 45px; height: 49px;"></p>

</div>

<div class="box">

<div class="box-content" style="background:url(http://tourdelviv.lviv.ua/image/data/image_bottom.jpg); margin:0px 0px -9px 0px; border-radius:0px;border-left:none;border-right:none;border-bottom:none; border-top:bouble 3px #706351;">

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="35" style="margin-top: -6px; margin-bottom:-9px;" width="400">


Подобные документы

 • Вибір мови програмування та середовища розробки. Основні можливості мови php та сервера MySQL. Основні переваги середовища розробки NetBeans. Macromedia Dreamweaver як один з популярних середовищ розробки сайтів. Розробка програмного коду сайту.

  контрольная работа [3,0 M], добавлен 16.02.2013

 • Сайт як інформаційна одиниця мережі Інтернет. Просування сайту за допомогою дошок оголошень. Створення web-сторінок за допомогою мови HTML. Послуги, які надають web-ресурси з пошуку роботи. Пошукові системи, сайти та портали з працевлаштування.

  курсовая работа [59,3 K], добавлен 02.10.2014

 • Види сайтів та характеристика сайту-візитки, сайту-магазину, новинного сайту та соціальних мереж. HTML та CSS як основа шаблону сайту та стилю оформлення. Розробка структури та вибір дизайну порталу новин, його програмний код та вигляд у браузері.

  дипломная работа [2,4 M], добавлен 20.10.2013

 • Створення дистанційного навчального курсу за темою "Граматика англійської мови". Особливості використання каскадних таблиць стилю CSS. Функціональні можливості мови розмітки даних HTML. Інструкція для користувача, вимоги до програмного забезпечення.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 06.06.2013

 • Мова розмітки гіпертекстових сторінок HTML. Каскадні таблиці стилів CSS. Розробка інформаційного Web-сайту: меню навігації, структура та інтерфейс сайту. Тестування, впровадження та тестування розробленого проекту. Безпека умов праці при використанні ПК.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 20.05.2012

 • Основи Web-програмування. Використання мови HTML. Базові елементи HTML. Форматування тексту. Вирівнювання тексту та горизонтальна лінія. Значення RGB- коду. Таблиці та списки, посилання та робота з ними. Створення посилань на документи і файли.

  курсовая работа [40,9 K], добавлен 12.02.2009

 • Дослідження та аналіз об’єкту програмування. Основні архітектурні риси JavaScript. Переваги CSS розмітки. Структура HTML-документа. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення. Опис програми та її алгоритмів. Оцінка вартості програмного продукту.

  дипломная работа [1,0 M], добавлен 01.09.2016

 • Сутність і елементи електронної бібліотеки, її послуги та особливості. Традиційна каскадна модель життєвого циклу програми. Написання електронної бібліотеки за допомогою мови гіпертекстової розмітки HTML, рекомендації щодо її впровадження та використання.

  курсовая работа [3,0 M], добавлен 29.03.2013

 • Побудова апаратної структури для серверу, встановлення операційної системи і програмного забезпечення, розробка веб-сайту. Розрахунок річної суми економічного ефекту від впровадження комп’ютерної мережі. Проектування освітлення, засобів пожежогасіння.

  дипломная работа [5,6 M], добавлен 02.07.2015

 • Історія розвитку та теорія Web-дизайну. Ефективність програмно-апаратних засобів. Створення Web-сторінки за допомогою мови HTML. Розробка концептуальної моделі підручника. Структура HTML документу, його інформаційних потоків. Форматування тексту, фрейми.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 29.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.