Створення Інтернет-ресурсу для інформаційного забезпечення пілотного інвестиційного проекту "Агрогород. Луганск"

Мова розмітки гіпертекстових сторінок HTML. Каскадні таблиці стилів CSS. Розробка інформаційного Web-сайту: меню навігації, структура та інтерфейс сайту. Тестування, впровадження та тестування розробленого проекту. Безпека умов праці при використанні ПК.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.05.2012
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Опис предметної області

1.1 Передбачуваний варіант функціонування Web-сайту

1.2 Дослідження предметної області

1.3 Постановка завдання

2. Вибір програмного забезпечення

2.1 Мова розмітки гіпертекстових сторінок HTML

2.2 Каскадні таблиці стилів CSS

2.3 Препроцесор гіпертексту: PHP

3. Розробка інформаційного Web-сайту

3.1 Меню навігації

3.2 Структура сайту

3.3 Інтерфейс сайту

4. Впровадження розробленого проекту

4.1 Тестування проекту на працездатність

4.2 Впровадження сайту в мережу Інтернет

4.3 Просування Web-сайту

5. Охорона праці

5.1 Охорона праці жінок, неповнолітніх і інвалідів

5.2 Основні причини виробничого травматизму

5.3 Виробниче освітлення

5.4 Безпека умов праці при використанні ПК

5.5 Пожежа безпека на виробництві

Висновок

Література

ВСТУП

Актуальність теми. Internet -- це найшвидший засіб віщання в історії людства, де кількість користувачів, за оцінками експертів, подвоюється кожні півроку. Користувачі мережі являють собою область підвищеного інтересу для більшості рекламодавців. Ні друкована продукція, ні тим більше радіо чи телебачення не можуть подавати інформацію в такому зручному, презентабельному та примушуючому вигляді, як це робить WEB-сайт. Вичерпна інформація, прайс листи, каталог товарів, можливість здійснювати всілякі замовлення, рубрика "відповіді на типові запитання", розміщені на WEB-сайті, позбавляють від необхідності роз'яснювати одні й ті ж тривіальні питання по телефону або факсу, дозволяють вивільнити робочий час співробітників фірми для більш ефективного вирішення нагальних завдань. Саме тому, створення WEB-сайту для комерційної організації продиктоване сучасною необхідністю. Метою роботи є створення cтворення інтер-ресурсу для інформаційного забезпечення пілотного інвестиційного проекту "Агрогород.Луганск" здатного представляти текстову і графічну інформацію користувачеві та здійснювати доступ до інформації, яка цікавить.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані й вирішені наступні завдання:

1. Вивчено предметну область дослідження.

2. Розроблено модель предметної області дослідження.

3. Обрано метод проектування WEB-сайту.

4. Побудована модель WEB-сайту.

Об'єктом дослідження є діяльність оптового ринку сільськогосподарської продукції "Агрогород. Луганск".

Предметом дослідження є технології, засоби розробки й мови програмування для створення WEB-сайту. Методи роботи ґрунтуються на принципах інформаційного моделювання предметної області. Дослідження проводилося за допомогою вивчення предметної області. Підбір необхідних матеріалів з розробки сайтів здійснювався за допомогою Internet та відповідної літератури.

В процесі розробки WEB-сайту використовувалися наступні мови і технології: HTML, CSS, PHP. При розробці і плануванні сайту "Агрогород. Луганск" був проведений порівняльний аналіз деяких сайтів Internet (за оцінкою користувачів) на предмет: інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, швидкості завантаження сторінок, кодувань, сумісності з деякими браузерами, збереження виду дизайну при використанні різних дозволів екрана 1024х768, 1680х1050, і .т.д.

Використання WEB-сайту компанією "Агрогород. Луганск" створеного в межах бакалаврської роботи, в першу чергу, вплине на популяризацію компанії в цілому. Сайт який має спрямованість на сільськогосподарську продукцію, приверне не тільки фахівців в цій галузі, але й потенційних покупців даного виду продукції. Можливість здійснювати через WEB-сайт замовлення на постачання та ремонт обладнання, переглядати прайс листи компанії, наочно знайомитися зі зразками обладнання та читати технічні характеристики -- все це підвищить попит на продукцію з боку клієнтів та вплине на економічний прибуток компанії.

WEB-сайт дозволяє здійснювати доступ користувачів мережі Internet до інформації про компанію, бази даних товарів й техніки, надавання послуг з постачання й ремонту устаткування.

1.ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Передбачуваний варіант функціонування Web-сайту

web сайт інформаційне забезпечення інформаційний

Перш ніж приступити до створення WEB-сайту, необхідно визначитися з цілями, які планується досягти за його допомогою. У першому наближенні ці цілі є наступними:

* Збільшення збуту товарів і послуг за допомогою маркетингових акцій, здійснюваних через WEB-сайт або шляхом використання WEB-сайту в якості інструмента збуту.

* Розширення мережі партнерів компанії.

* Створення, зміна, підтримка іміджу компанії.

* Створення, розширення, утримання своєї аудиторії в Internet.

* Здійснення можливості доступу до інформаційних ресурсів компанії: технічна інформація, фото та різна графічна інформація.

* Представлення на WEB сторінці інформації про товари (прайс лист).

* Здійснення інформаційного обміну між користувачами через гостьову книгу, з накопиченням інформації в базі даних.

* Надання доступу до розгорнутої інформації про компанію.

Спираючись на цю інформацію, можна приступати до розробки концепції і передбачуваного варіанта проектованого WEB-сайту. Список завдань, в свою чергу дає можливість сформувати перелік шляхів їх вирішення та залучених для цього ресурсів.

Таким чином, на етапі розробки концепції WEB-сайту створюється документ, який служить вихідним матеріалом для створення WEB-сайту: розробки сценарію, графічної концепції і структури, програмних інструментів, які забезпечують необхідні функціональні ресурси, і т.д. Повинні бути визначені способи досягнення цілей, заради яких створюється

WEB-сайт, оцінена економічна доцільність реалізації проекту, розроблено рекомендації відповідно з якими повинен бути вибудуваний увесь подальший процес створення WEB-сайту. Серйозне опрацювання концепції WEB-сайту дозволяє:

* Зменшити витрати на розробку і підтримку WEB-сайту.

* Оцінити розробку за часом і результатами.

* Покращити якість розроблюваного WEB-сайту.

Розробивши концепцію WEB-сайту, ми отримаємо відповіді на наступні питання:

* Яка мета переслідується при створенні WEB-сайту?

* На яку аудиторію повинен впливати WEB-сайт?

* Хто і як вже працює з аудиторією?

* Які завдання має вирішувати WEB-сайт, і яким чином?

* Які функціональні компоненти повинні бути присутні на WEB-сайті?

* Які способи впливу на аудиторію будуть використовуватися?

* Які якості в продукти і послуги компанії слід винести на перший план, чим вона краще для споживача?

Вся ця інформація необхідна вже на етапі розробки сценарію WEB-сайту.

У сценарії повинні бути визначені: основні структурні рішення організації WEB-сайту, які конкретно інформаційні матеріали будуть публікуватися на сайті, їх обсяг, які функціональні можливості будуть надані відвідувачам сайту та адміністратору, яким чином будуть оновлюватися інформаційні матеріали і контролюватися відвідуваність WEB-сайту.

Уявімо сценарій розробляємого WEB-сайту:

Перша сторінка. Головна

Перша сторінка або головна сторінка - це обличчя серверу (доречне порівняння з обкладинкою книги). Тут зазвичай наводиться коротка приваблива інформація про напрямки діяльності компанії, послуг, що надаються. Привернути увагу відвідувача, «змусити» його піти далі («відкрити книгу»).

Каталог продукції.

Описи, технічні характеристики та фотографії продукції. Дати інформацію, стимулюючу замовленню і купівлі продукції компанії. Забезпечити високу відвідуваність і популярність сайту.

Послуги компанії.

Опис наданих послуг. Дати інформацію, стимулюючу інтерес до WEB-сайту компанії, показати клієнтам, що сайт періодично оновлюється, Формування постійної аудиторії WEB-сайту серед профільних відвідувачів.

Про фірму.

Розгорнуті відомості про компанію, історія, напрямок діяльності, надавання гарантій, фахівці, сертифікати, вакансії, наші клієнти, відгуки клієнтів, контактна інформація.

Контакти

На цій сторінці можна дізнатися контакти і місце розташування фірми. Надати можливість зробити замовлення негайно.

Наші представники.

Інформація про представників компанії. Забезпечення для клієнта зручності зв'язку з представником фірми та створення респектабельного іміджу компанії, забезпечити довіру і симпатію з боку відвідувачів сайту.
Залежно від концепції серверу, цей сценарій може бути усічений або доповнений специфічними елементами. Сценарій WEB-сайту повинен повністю відповідати цілям створення сайту і бути орієнтований на відповідну цільову аудиторію. Схема web-сайту показана на рис.1.1.

Рис. 1.1. Схема меню сайту

На етапі розробки сценарію важливу роль відіграє досвід і взаєморозуміння фахівців з маркетингу та психологів, залучених до процесу розробки WEB-сайту. Процес розробки сценарію не може бути відірваний від формування інформаційних матеріалів, які будуть представлені в тих чи інших розділах, передбачених сценарієм. Тому процес формування сценарію йде паралельно з підготовкою первинної інформації, на основі якої згодом повинен бути розроблений контент WEB-сервера.

На основі сценарію й отриманих первинних інформаційних матеріалів, розробляється контент WEB-сайту. Наявні текстові матеріали проходять стилістичну обробку, а відсутні - дописуються. Графічні ілюстрації (фотографії, малюнки, креслення, карти тощо) готуються до публікації на WEB-сайті шляхом сканування, обробки і оптимізації зображень (мінімізація розміру файлу під час графічного подання). Якщо сценарієм передбачається розміщення аудіо-і відео-фрагментів, відповідні матеріали також виготовляються і піддаються обробці (конвертація у відповідні формати, стиск і оптимізація).

Графічне оформлення WEB-сайту має на увазі вибір кольорової гами, розробку статичних і динамічних елементів оформлення (логотип і товарний знак компанії, кнопки меню та інші елементи навігації і управління), підбір шрифтів, розробку фону і т.п. Дизайн сайту повинен розглядатися як один з інструментів досягнення цілей, заради яких створюється WEB-сайт.

На етапі розробки концепції визначається необхідний рівень графічного оформлення: «стандарт» або «ексклюзив».

Розробка графічного оформлення на рівні «стандарт» не включає розробку оригінальних графічних елементів. У цьому випадку для оформлення сайту використовуються оригінали графічних елементів (таких як логотип, товарний знак), подані замовником. Необхідно лише високоякісне їх відтворення в електронній формі. Розробка графічного оформлення на рівні «ексклюзив» включає розробку оригінальних (авторських) графічних елементів.

Структура сервера повністю визначає всі можливі зв'язки (переходи) між окремими інформаційними і функціональними елементами, складовими WEB-сайт. До елементів користувальницького інтерфейсу WEB-сайту належать керуючі елементи, що забезпечують навігацію й управління інформаційними і функціональними ресурсами сайту (елементи меню, фрейми, інтерактивні форми введення чи виведення інформації).
У кінцевому підсумку, зібравши все разом, ми отримаємо прототип WEB-сайту, який надається для затвердження замовнику.

1.2 Дослідження предметної області

Для проектування сайту компанії необхідно детально вивчити діяльність цієї компанії і виявити ті інформаційні ресурси, які можуть бути опубліковані в Internet. Сєвєродонецька Науково-виробнича фірма „Хіммаш компресор-сервіс”- товариство з обмеженою відповідальністю рис.1.2. виробляє ротори, компресори, зубчасті, дискові й демпферні втулки, підшипники ковзання, кріпильні вироби, лабіринтні ущілення, мультиплікатори, всі види газо- і маслоохолоджувачів, а також ремонтує всі моделі відцентрових компресорів, масляних і кисневих насосів.

Рис. 1.2. Фото будівлі СНВФ "Хіммаш компресор-сервіс" ТОВ

Підприємство як юридичну особу зареєстровано в квітні 1995 року-на той час його кадровий склад обмежувався трьома особами: директором, його заступником і бухгалтером. З 1998 року підприємство розпочинає активну виробничу діяльність. Побудова і завдання підприємства теж змінилися: фірма взяла на себе все виробниче навантаження.

Формуванню власної виробничої бази передбував тяжкий період становлення фірми, яка в умовах конкуренції виборювала лідерство в галузі компресорного виробництва. Потужний науковий потенціал, колосальний досвід і знання працівників дозволили з часом підприємству стати справжніми господарями цієї ніши..

Весь інформаційний обмін також здійснюється по телефону. Офіс компанії СНВФ "Хіммаш компресор-сервіс" ТОВ має величезну кількість інформаційних матеріалів з технічної тематики. Дані матеріали являють собою інтерес для потенційних клієнтів фірми. Але представити їх для широкої публіки не можливо, бо інформація знаходиться в різних джерелах. Вона знаходиться в каталогах, технічній літературі, журналах, буклетах, а також в електронному вигляді: фотографії, тексти, презентації, HTML сторінки і т.д.

1.3 Постановка завдання

Метою розробки є автоматизація процесу доступу до інформації через WEB-сайт:

* до графічних і текстових матерiалiв;

* до докладних даних товарів;

* можливість дізнатися про компанії більше

* можливість здійснювати замовлення на поставку обладнання;

* мати можливість інформаційного обміну через WEB-сайт.

Підставою для розробки стало:

1) Звернення співробітників компанії СНВФ "Хіммаш компресор-сервіс" ТОВ про створення WEB-сайту для автоматизації: процесів доступу до інформаційних ресурсів компанії, інформаційного обміну між компанією та клієнтами.

2) Призначення WEB-сайту. Розроблюваний WEB-сайт компанії
СНПФ "Хіммаш компресор-сервіс" призначений для вирішення наступних завдань:

* Перегляд загальної інформаційної сторінки з короткими технічними характеристиками про моделі копрессорної та газоохолоджувальної техніки, витратних матеріалів, балансування, кріпильних виробів, охолоджувальних систем.

* Перегляд окремих докладних інформаційних сторінок з докладними технічними характеристиками про моделі копрессорної та газоохолоджувальної техніки, витратних матеріалів, балансування, кріпильних виробів, охолоджувальних систем.

* Перегляд фотографій крупним планом різних моделей копрессорної і газоохолоджувальної техніки, витратних матеріалів, балансування, кріпильних виробів, охолоджувальних систем.

* Для ознайомлення відвідувачів сайту з діяльністю компанії за допомогою інформаційної сторінки, яка представляє інформацію про компанію, історію, напрямок діяльності, надання гарантій, перелік фахівців, сертифікатів, контактну інформацію.

Вимоги до WEB-сайту. При розробці WEB-сайту повинні враховуватися наступні параметри:

* Сайт повинен мати основну тему.

* Сайт повинен володіти якісною інформаційною базою згідно з темою.

* Сайт повинен швидко відкриватися.

* Сайт повинен володіти потужниім навігаційним меню. У сенсі: "мало важить кілобайт - швидко відкриває сайт".

* Сайт (бажано) повинен володіти якісним дизайном.

* Перш ніж приступити до створення WEB-сайту, необхідно спланувати його (особливо якщо він займає кілька сторінок).

* Сторінки повинні автоматично підлаштовуватися під різні дозволи екранів, при цьому переважна більшість відвідувачів побачить сторінку розгорнутої на весь екран не залежно від розмірів діагоналі монітора і встановленого на ньому дозволу.

* Сторінки повинні бути інформативно незалежними, (користувач може почати перегляд з будь-якої сторінки).

* Повинна існувати можливість потрапляти з одної сторінки на іншу.

* Навігаційні кошти необхідно розташувати у верхній і нижній частині кожної сторінки для зручності переміщення користувача.

* Головна сторінка повинна служити входом на сайт.

* Необхідно створити карту WEB-сайту, що дозволятиме користувачеві легше орієнтуватися.

* Не варто зловживати графікою, бо графічні файли завантажуються повільно.

* Користувач може використовувати браузер тільки в текстовому режимі, і графічні файли не будуть відображатися на сторінці. Для таких користувачів повинен бути передбачений альтернативний текст, який буде повідомляти їм про зображення.

* Необхідно використання таблиць, вони послужать для компонування об'єктів на сторінці.

* Зображення та таблиці не повинні зливатися з текстом.

* Можна використовувати заголовки при організації тексту, щоб простіше знайти потрібну інформацію.

* Небажано використовувати більше двох або трьох різних гарнітур шрифту.

* Небажано використовувати багато підкресленого тексту. Підкреслений текст асоціюються з посиланнями (гіперзв'язок).

* Необхідно надати сторінкам єдиний стиль. Обов'язково постійно перевіряти, що всі гіперзв'язки ведуть користувача куди треба і стежити за цим постійно.

* WEB-сайт повинен обробляти повідомлення користувачів та результати обробки заносити в базу даних.

* На вимогу користувача WEB-сайт повинен обробляти базу даних (прайс лист, дані гостьової книги) на боці «серверу» і результати виводити «клієнту».

* WEB-сайт повинен мати гарну навігацію по сайту, в тому числі і на великих текстових сторінках з метою переходу в будь-яку частину тексту за ключовими словами і засланнями.

* WEB-сайт повинен мати інформаційні сторінки з представленою на них текстової та графічної інформацією про устаткування.

* WEB-сайт повинен мати гостьову книгу.

* WEB-сайт повинен обробляти форми на поставку, ремонт та технічне обслуговування обладнання, а результат заносити в базу даних.

2. ВИБІР ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.1 Мова розмітки гіпертекстових сторінок HTML

На сьогоднішній день існує величезна кількість різних варіантів створення web сторінок, які мають свої позитивні і негативні якості. Ось основні переваги HTML:

* Швидкість завантаження сторінки (її вага)

* Привабливий зовнішній вигляд

* Універсальність, гнучкість і адаптивність

* Зручність у роботі й простота навігації

* Оптимізація сторінки для пошукачів

* Зручність створення

HTML є стандартною мовою, призначеною для створення гіпертекстових документів у середовищі WEB. HTML-документи можуть переглядатися різними типами WEB-браузерів. Коли документ створений з використанням HTML, WEB-браузер може інтерпретувати HTML для виділення різних елементів документа та первинної їх обробки. Використання HTML дозволяє форматувати документи для їх подання з використанням шрифтів, ліній та інших графічних елементів на будь-якій системі, їх переглядати.

Більшість документів мають стандартні елементи, такі, як заголовок, параграфи або списки. Використовуючи теги HTML можна позначати дані елементи, забезпечуючи WEB-браузери мінімальною інформацією для відображення даних елементів, зберігаючи в цілому загальну структуру та
інформаційну повноту документа. Все що необхідно, щоб прочитати HTML-документ - це WEB-браузер, який інтерпретує теги HTML і відтворює на екрані документ у вигляді, який йому надає автор.

У більшості випадків автор документа суворо визначає зовнішній вигляд документа. У разі HTML, читач (ґрунтуючись на можливостях WEB-браузера) може, певною мірою, керувати зовнішнім виглядом документа, але не його вмістом.

HTML-теги можуть бути умовно розділені на дві категорії:

* теги, що визначають, як буде відображатися WEB-браузером тіло WEB-сторінки в цілому;

* теги, що описують загальні властивості WEB-сторінок.

Основна перевага HTML полягає в тому, що WEB-сторінки можуть бути переглянуті на WEB-браузерах різних типів і на різних платформах.

HTML-документи можуть бути створені за допомогою будь-якого текстового редактора або спеціалізованих HTML-редакторів і конвертерів.

Усі теги HTML починаються з "<" (лівої кутової дужки) і закінчуються символом ">" (правої кутової дужки). Як правило, існує стартовий тег і завершальний тег. Завершальний тег виглядає, як стартовий і відрізняється від нього прямим слешем перед текстом всередині кутових дужок. Деякі теги, такі, як <P> (тег, що визначає абзац), не вимагають завершального тега. HTML не реагує на регістр символів, що описують тег.

Коли WEB-браузер отримує документ, він визначає, як документ повинен бути інтерпретований. Найперший тег, який зустрічається в документі, повинен бути тегом <HTML>. Даний тег повідомляє WEB-браузеру, документ написаний з використанням HTML.

Тег заголовної частини документа використовується відразу після тега <HTML> і більше ніде в тілі документа. Даний тег є загальний опис документа.

Стартовий тег <HEAD> покласти прямо перед тегом <TITLE> та іншими тегами, описують документ, а завершальний тег </ HEAD> розміщується відразу після закінчення опису документа.

Більшість WEB-браузерів відображають вміст тега <TITLE> в заголовку вікна. Тема, обмежений тегами <TITLE> і </ TITLE>, розміщується всередині <HEAD>-тегів.

Тіло документа перебувати між тегами <BODY> і </ BODY>. Це та частина документа, яка відображається як текстова та графічна (смислова) інформація документа.

Як будь-яку мову, HTML дозволяє вставляти в тіло документа коментарі, які зберігаються при передачі документа по мережі, але не відображаються браузером. Синтаксис коментаря: <! - Це коментар ->.
Гіпертекстові посилання є ключовим компонентом, що робить WEB привабливим для користувачів. Додаються гіпертекстові посилання, створюють набір документів пов'язаним і структурованим, що дозволяє користувачеві отримувати необхідну йому інформацію максимально швидко і зручно.

Посилання мають стандартний формат, що дозволяє браузеру інтерпретувати їх і виконувати необхідні функції (викликати методи) залежно від типу посилання. Посилання можуть вказувати на інший документ, спеціальне місце даного документа або виконувати інші функції. URL може вказувати на спеціальне місце за абсолютним шляхи доступу, або вказувати на документ у поточному шляху доступу, що часто використовується при організації великих структурованих WEB-сайтів.

HTML використовує URL (Uniform Resource Locator) для подання гіпертекстових посилань і посилань на мережеві сервіси усередині HTML-документа. Перша частина URL (до двокрапки) описує метод доступу або мережевий сервіс. Інша частина URL (після двокрапки) інтерпретується в залежності від методу доступу. Зазвичай, два прямих слеша після двокрапки позначають ім'я машини.

Для того щоб браузер відобразив посилання на URL, необхідно відзначити URL спеціальними тегами в HTML-документі. Синтаксис HTML, що дозволяє це зробити - наступний:

<A HREF="URL"> текст-який-буде-підсвічений-як-посилання </ A>

Тег <A HREF="URL"> відкриває опис посилання, а тег </ A> - закриває його. Будь-який текст, що знаходиться між даними двома тегами підсвічується спеціальним чином Web-браузером. Зазвичай цей текст відображається підкресленим, і виділеним синім (або іншим заданим користувачем) кольором. Текст, що позначає URL, не відображається браузером, а використовується тільки для виконання запропонованих ним дій при активізації посилання (зазвичай при клацанні миші на підсвіченому або підкресленому тексті).

У HTML можна робити посилання на різні ділянки або розділи одного і того ж документа, використовуючи спеціальний прихований маркер для цих розділів. Це дозволяє швидко переходити від розділу до розділу всередині документа, не використовуючи прокручування екрану.
Одна з найбільш привабливих рис WEB - можливість включення посилань на графічні й інші типи даних в HTML-документ. Робиться це за допомогою тега <IMG...ISMAP>. Використання даного тега дозволяє значно поліпшити зовнішній вигляд і функціональність документів.

Колір задається шестизначним числом в шістнадцятковому форматі за схемою RGB (Red, Green, Blue). Колір # 000000 відповідає чорному, а колір # FFFFFF - білому.

Деякі браузери дозволяють користувачеві, заповнивши спеціальну форму, що повертає отримане значення, виконувати деякі дії на WEB-сервері. Коли форма інтерпретується WEB-броузером, створюється спеціальні екранні елементи GUI, такі, як поля введення, checkboxes, radio buttons, що випадають меню, скролліруемие списки, кнопки і т.д. Коли користувач заповнює форму і натискає кнопку "Підтвердження" (SUBMIT - спеціальний тип кнопки, який задається при описі документа), інформація, введена користувачем у форму, надсилається HTTP-сервера для обробки та передачі іншим програмам, що працюють під сервером.

HTML дозволяє створювати таблиці. Основні теги таблиці: <TABLE> </ TABLE>. Всі елементи таблиці повинні знаходитися всередині цих двох тегів. За замовчуванням таблиця не має обрамлення і роздільників. Обрамлення додається атрибутом BORDER.

Атрибут BORDER використовується в тегу TABLE. Якщо цей атрибут присутній, межа таблиці промальовується для всіх осередків і для таблиці в цілому. BORDER може приймати числове значення, що визначає ширину межі.

На даний момент у WEB використовується два типи растрових файлів: у форматах JPEG і GIF. JPEG-формат добре передає колірні й тонові розкати, розмиті границі (наприклад, фото). JPEG-файл добре масштабується в браузері. Погано передає рівні площини кольору, в компресії поступається GIF-формату. GIF-формат добре передає рівні площини кольори, жорсткі межі (наприклад, векторну графіку, логотипи). Має максимальну компресію, допускає прозорий фон. Погано масштабується в браузері, спотворює колірні й тонові розкати.

2.2 Каскадні таблиці стилів CSS

У стандартному мовою HTML для присвоєння якому-небудь елементу певних властивостей, - таких як колір, розмір тощо - доводиться щоразу їх заново описувати. Застосовуючи технологію CSS, достатньо буде один раз описати властивості елементів і визначити цей опис як стиль.

Завжди необхідно витримувати прийнятий стиль. Якщо сайт з розгалуженою структурою, необхідно оформити його сторінки однаково, тобто витриманими в межах одного стилю. На всіх сторінках повинні бути одні й ті ж керуючі елементи, однакові інтервали і подібні шрифти.

Застосовуючи текстові фільтри, можна добитися хорошого дизайну сайту навіть без використання «наворочених» зображень. До того ж, на відміну від зображень, ці фільтри не ускладнюють завантаження сторінок.

Основним поняттям CSS є стиль - тобто набір правил оформлення й форматування, що може бути застосований до різних елементів сторінки. У стандартному HTML для присвоєння якому-небудь елементу певних властивостей (таких, як колір, розмір, положення на сторінці й т.п.) доводилося щораз описувати ці властивості, навіть якщо на одній сторінці повинні розташовуватися 10 або 110 таких елементів, нітрохи не відрізняються один від іншого. Необхідно було десять чи сто десять разів вставити той же шматок коду HTML сторінку, збільшуючи розмір файлу і час завантаження на комп'ютер переглядає її користувача.

CSS діє іншим, більш зручним і економічним способом. Для присвоєння якому-небудь елементу певних характеристик потрібно один раз описати цей елемент і визначити цей опис як стиль, а надалі просто вказувати, що елемент, який необхідно оформити відповідним чином, повинен прийняти властивості стилю.

Більш того, можна зберегти опис стилю не в тексті сторінки, а в окремому файлі - це дозволить використовувати опис стилю на будь-якій кількості Web-сторінок. Приголомшливо зручно. І ще одне, пов'язане з цим, перевага - можливість змінити оформлення будь-якої кількості сторінок, виправивши лише опис стилю в одному (окремому) файлі.

Крім того, CSS дозволяє працювати зі шрифтовим оформленням сторінок на набагато вищому рівні, ніж стандартний HTML, уникаючи зайвого обважнення сторінок графікою.

Розташування опису стилів в окремому файлі має сенс, якщо планується застосовувати ці стилі до більшого, ніж одна, кількості сторінок. Для цього потрібно створити звичайний текстовий файл, описати за допомогою мови

CSS необхідні стилі, помістити цей файл на Web-сервер, а в коді Web-сторінок, які будуть використовувати стилі з цього файлу, потрібно буде зробити посилання на нього. Робиться це за допомогою тега <LINK>, розташованого усередині тега <BODY> WEB-сторінок.

Перші два параметри цього тегу є зарезервованими іменами, що вимагаються для того, щоб повідомити браузеру, що на цій сторінці буде використовуватися CSS. Третій параметр - HREF = «URL» - вказує на файл, який містить описи стилів. Цей параметр повинен містити або відносний шлях до файлу - у випадку, якщо він знаходиться на тому ж сервері, що і документ, з якого до нього звертаються - або повний URL («http:// ...») у разі, якщо файл стилів знаходиться на іншому сервері.

Другий варіант, при якому опис стилів розташовується в коді Web-сторінки, всередині тега <BODY>, у тегу <STYLE type="text/css"> ... </ STYLE>. У цьому випадку можна використовувати ці стилі для елементів, розташованих в межах сторінки. Параметр type = "text / css" є обов'язковим і служить для вказівки браузеру використовувати CSS.

І третій варіант, коли опис стилю розташовується безпосередньо всередині тега елемента, який описується. Це робиться за допомогою параметра STYLE, використовуваного при застосуванні CSS з більшістю стандартних тегів HTML. Цей метод небажаний, і зрозуміло чому: він приводить до втрати одного з основних переваг CSS - можливості відділення інформації від опису оформлення інформації. Втім, якщо необхідно описати лише один елемент, цей варіант розташування опису стилів також цілком застосуємо.

Також елементи сторінок, створені з використанням CSS, використають механізм спадкування: тобто якщо ви маєте в своєму розпорядженні зображення всередині тега <P> ...</ P>, оформленого за допомогою CSS, з відступами, так, щоб параграф займав тільки певну частину ширини сторінки, зображення також успадкує значення відступів, зазначені для цього

параграфа. CSS реалізує можливість привласнювати стилі не всім однаковим елементам сторінки, а вибірково - для цього використовується параметр CLASS = "ім'я класу" або ідентифікатор ID = «ім'я елемента», привласнюються будь-якому елементу сторінки. Параметр CLASS застосовується у разі, якщо необхідно створити однаковий стиль для декількох, але не всіх елементів сторінки (однакових або різних).

Присвоєння стилів за допомогою ідентифікаторів застосовується у разі, якщо цим ідентифікатором відповідає тільки один елемент на сторінці. Якщо елементів, яким необхідно присвоїти такий стиль, декілька - це вже клас.
В даний час мова CSS налічує досить велику кількість властивостей елементів HTML, якими він може керувати.

2.3 Препроцессор гипертекста: PHP

PHP - это широко используемый язык сценариев общего назначения с открытым исходным кодом.

Говоря проще, PHP это язык программирования, специально разработанный для написания web-приложений (сценариев), исполняющихся на Web-сервере.

Аббревиатура PHP означает “Hypertext Preprocessor (Препроцессор Гипертекста)". Синтаксис языка берет начало из C, Java и Perl. PHP достаточно прост для изучения. Преимуществом PHP является предоставление web-разработчикам возможности быстрого создания динамически генерируемых web-страниц.

Важным преимуществом языка PHP перед такими языками, как языков Perl и C заключается в возможности создания HTML документов с внедренными командами PHP.

Значительным отличием PHP от какого-либо кода, выполняющегося на стороне клиента, например, JavaScript, является то, что PHP-скрипты выполняются на стороне сервера. Вы даже можете сконфигурировать свой сервер таким образом, чтобы HTML-файлы обрабатывались процессором PHP, так что клиенты даже не смогут узнать, получают ли они обычный HTML-файл или результат выполнения скрипта.

PHP позволяет создавать качественные Web-приложения за очень короткие сроки, получая продукты, легко модифицируемые и поддерживаемые в будущем.

PHP прост для освоения, и вместе с тем способен удовлетворить запросы профессиональных программистов.

Даже если Вы впервые услышали о PHP, изучить этот язык не составит для Вас большого труда. Мы не сомневаемся, что изучив основы PHP в течение нескольких часов, вы уже сможете создавать простые PHP-скрипты.

Язык PHP постоянно совершенствуется, и ему наверняка обеспечено долгое доминирование в области языков web -программирования, по крайней мере, в ближайшее время.

Он может использоваться на всех крупных операционных системах и поддерживается большинством серверов Сети.

PHP используется простой вставкой кода PHP в HTML-код Вашей web-страницы. Когда страницу вызывают (переходят на нее, нажав на ссылку, или введя ее адрес в браузере), веб-сервер автоматически выполняет код. К тому же, Ваши посетители не нуждаются ни в каких специальных дополнениях к браузеру для выполнения этого кода, поскольку он выполняется на стороне сервера.

PHP должен быть установлен на сервере, иначе код не сможет быть выполнен.

Пример ниже - простейший скрипт, который проверит, установлен ли на Вашем сервере PHP. Это - стандартная функция PHP, названная phpinfo, которая выводит в браузер HTML-код, содержащий информацию о PHP (если таковой установлен на сервере).

Чтобы использовать скрипт, просто скопируйте следующие три линии кода и вставьте их в редактор текста, например, Блокнот:

<?

phpinfo ();

?>

Сохраните файл как phpinfo.php и загрузите его на Ваш сервер, где Вы храните свои файлы HTML.

Чтобы выполнить скрипт, просто укажите в адресной строке браузера его адрес. Например: http://www.yourdomain.com/phpinfo.php

Если PHP установлен на Вашем сервере, то Вам будет показана страница информации о PHP.

Если PHP не установлен, то Вы будете запрошены загрузить файл.

3. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО WEB-САЙТУ

3.1 Меню навігації

На нашому web-сайті буде розташовуватися вся інформація про підприємство «Агрогород. Луганск», а саме: про компанію, про продукції, що виготовляється, енциклопедія виробництва продукції, про те як працює цех, замовники, плани, підтримка підприємства, і звичайно інформація про контактах.

Розглянемо кожну сторінку окремо і її змістовну частину.

Опис меню «Головна»

Коли ми заходимо на наш сайт то потрапляємо прямо на головну сторінку. Головна сторінка складається з верхньої частини, меню навігації, змістовної частини і нижній частині. На верхній частині розташований логотип. Меню навігація складається з кнопок (компанія, продукція, енциклопедія, послуги, про фірму, контакти, наші представники), для зручного та швидкого переходу на цікаву нам сторінку.

Змістовна частина несе в собі новини фірми та рекламну інформацію. Нижня частина на всіх рівнях сайту однакова і не містить інформацію про контакти з підприємством:

Опис меню «Компанія»

Зайшовши на сторінку компанія ми побачимо інформацію про оптового ринок сільськогосподарської продукції "Агрогород. Луганск".

Сторінка «Про фірму» складається з верхньої частини, меню навігації, змістовної частини і нижній частині.

Меню навігація основна складається з кнопок (компанія, продукція,, послуги, про фірму (ISO-9001, сертифікати, дозволи, нагороди), контакти, наші представники), для зручного та швидкого переходу на цікаву нам сторінку.

Змістовна частина несе в собі інформацію про ринок "Агрогород. Луганск".

Опис меню «Продукція»

Зайшовши на сторінку «Продукція» ми побачимо яку продукцію випускає ринок сільськогосподарської продукції "Агрогород. Луганск".

Сторінка «Продукція» складається з верхньої частини, меню навігації основний, меню навігація по самій сторінці, змістовної частини і нижній частині.

Меню навігація основна складається з кнопок (компанія, продукція,, послуги, про фірму, контакти, наші представники), для зручного та швидкого переходу на цікаву нам сторінку.

Змістовна частина несе в собі графічну інформацію про види продукції.

Опис меню «контакти»

Зайшовши на сторінку «Контакти» ми побачимо інформацію про адресу та місце знаходження:

Сторінка «Контакти» складається з «шапки», меню навігації основний, змістовної частини і «підвалу».

Меню навігація основна складається з кнопок (компанія, продукція,, послуги, про фірму, контакти, наші представники), для зручного та швидкого переходу на цікаву нам сторінку.

Змістовна частина несе в собі інформацію про адресу та місце знаходження "Агрогород. Луганск"

Опис меню «Наші представники»

Сторінка «Наші представники» складається з «шапки», меню навігації основний, змістовної частини і «підвалу».

Меню навігація основна складається з кнопок (компанія, продукція,, послуги, про фірму, контакти, наші представники), для зручного та швидкого переходу на цікаву нам сторінку.

Змістовна частина несе в собі інформацію про представників та сертифікат іноземного і вітчизняного зразка.

3.2 Структура сайту

На перше місце в процесі створення сайту виходить турбота про правильність шляхів до файлів. Якщо заздалегідь продумати систему іменування файлів і каталогів на своєму локальному комп'ютері, то згодом буде менше проблем при розміщенні сайту на Web-сторінці.

Хоча файлова структура сайту може бути різною, завжди потрібно пам'ятати деякі правила. Необхідно враховувати можливість оновлення сайту надалі. Якщо доведеться замінювати при цьому файли, значить, доведеться міняти і всі посилання, а це може забрати багато часу і сил.

Маленькі сайти з декількома HTML-сторінками і декількома зображеннями можуть дозволити собі зберігати всі свій вміст в одному каталозі. Одним з найбільших переваг такої системи є те, що в локальних посиланнях не потрібно вказувати шляхів. Недолік полягає в тому, що така система виявляється перевантаженою, якщо сайт розростається: у цьому одному каталозі, як на якийсь звалищі, неможливо нічого знайти. Оновлювати такий сайт непросто. Однім із способів організації складних сайтів є наступний. У кожному з каталогів зберігаються файли, що відносяться до однієї і тієї ж функціональної частини системи. На верхньому рівні, наприклад, буде тільки главная.html і водночас ставиться до нього графіка. У каталогах наступного рівня будуть міститися файли, пов'язані з будь-якого розділу сайту: «опис лікарні», «меню» і т.д. в кожному з каталогів можуть бути власне HTML-файли та пов'язані з ним графічні або мультимедіа файли.

Каталоги за типами файлів. Деякі Web-дизайнери вважають за краще зберігати в кожному з каталогів файли одного типу, незалежно від того, який функціональної частини сайту вони належать. У головному каталозі сайту при цьому буде тільки index.html інші каталоги можуть містити, наприклад, всі зображення сайту, HTML-сторінки, завантажені файли і т.д. Головним достоїнством такого підходу є те, що файли при оновленні необхідно замінювати лише один раз. Наприклад, якщо одна і та ж картинка використовується на декількох сторінках, достатньо буде замінити її тільки в одному місці: там, де зберігаються зображення. При цьому всі посилання на всіх сторінках будуть вказувати на оновлений файл (треба, звичайно, не забувати назвати його так само, як старий). Після того як визначено підхід до файлової організації буде використовуватися, потрібно створити всі необхідні каталоги, як на сервері, так і на своєму комп'ютері. Тобто якщо використовується каталог images, то, як на сервері. Так і на локальній машині повинен існувати відносний шлях, який містить цей каталог.

Створення файлової структури виконує 2 функції. По-перше, уберігає від випадкових помилок розміщення файлів в неправильних каталогах на сервері. По-друге, полегшує процес створення відносних URL (гіпертекстових посилань).

3.3 Інтерфейс сайту

Термін «інтерфейс» широко використовується в областях, де людині доводиться мати справу з обробкою інформації на комп'ютері. У перекладі з англійської мови Interface означає зовнішнє обличчя. У комп'ютерному світі відомо багато різновидів інтерфейсів: інтерфейс користувача, графічний інтерфейс, інтерфейс вводу-виводу, зовнішній або внутрішній інтерфейс, інтелектуальний інтерфейс, людино-машинний інтерфейс, програмний інтерфейс і т.д.

Інтерфейс - сукупність засобів і правил, які забезпечують взаємодію пристроїв, програм і людини.

Особливо важливий інтерфейс, що забезпечує взаємодію користувача з персональним комп'ютером, званий для користувача інтерфейсом. Від зручності цього інтерфейсу багато в чому залежить успіх нового програмного продукту в конкурентній боротьбі на ринку програмних засобів. Інтерфейс користувача може бути символьним і графічним.

Символьний інтерфейс використовується зазвичай при роботі відеосистеми в текстовому режимі. Інформація виводиться на екран монітора посимвольно. До появи Windows всі операційні системи, у тому числі MS DOS і її оболонка Norton Commander, надавали користувачеві символьний інтерфейс. Він досить економічний по споживанню ресурсів і здатний забезпечити цілком комфортну роботу користувача. Виняток становить інтерфейс командного рядка операційної системи MS DOS, який вимагає від користувача знання синтаксису команд.

Графічний інтерфейс з'являється тоді, коли відеосистема може працювати в графічному режимі, тобто виводити на екран монітора інформацію поточечной. Перехід до графічного інтерфейсу став можливий завдяки поліпшенню технічних характеристик персонального комп'ютера. Такий інтерфейс висуває підвищені вимоги до швидкодії відео системи, але разом з тим при цьому досягається основна мета - створюється комфортне середовище роботи користувача, тому що людині більш природно і зручно оперувати образами (малюнками). Графічний інтерфейс в порівнянні з символьним, сприймається як більш зрозумілу і інтуїтивно ясний. Графічний користувальницький інтерфейс - інтерфейс, де для взаємодії людини і комп'ютера використовуються графічні засоби. Яскравим прикладом графічного інтерфейсу служить інтерфейс Windows. При розробці цієї операційної системи фахівці широко використовували можливі графічні засоби: малюнки, спеціальні значки, кольорове оформлення, різноманітні зображення шрифтів, дизайн екрану і ін. Графічний інтерфейс Windows дозволяє більш оперативно задавати команди операційної системи, запускати програми, вибирати файли, кнопки, пункти меню.

Оформлення Web-сайту. Колір і фон сторінки вибирається за бажанням Web-майстра, але потрібно враховувати і той факт, що від них залежить

візуальне сприйняття всього сайту. Не потрібно все надмірно затемнювати, текст зручно читати, якщо його добре видно. Не застосовуйте чорний колір, мотивуючи це продовженням терміну служби моніторів користувачів. За статистичними даними відвідуваність «чорних» сайтів не дуже висока.

Підбираючи колір фону, необхідно враховувати, як він буде гармоніювати з усіма іншими елементами: кольором тексту, кольором гіперпосилань. Вкрай необхідно забезпечити достатній колірної і яскравості контраст між навігаційними елементами на сторінці і фоном. Якщо в якості фону використовується зображення, то воно повинно бути ледь помітним. Це зображення повинно містити лише нейтральні, неконтрастірующіе один з одним кольору. Не бажано створювати дуже великі таблиці, можна розділити таблицю на декілька більш дрібних.

Останнім часом все більше набирає популярність WEB 3.0. Кращими стали округлість, імітація опуклих поверхонь, імітація відбиттів на кшталт глянсового пластику сучасних hi-end пристроїв (наприклад, плеєри). В цілому, сприйняття зовнішнього вигляду на око здається більш приємним. Графіка таких сайтів займає більший обсяг, ніж при використанні аскетичного дизайну. Частково ця тенденція пов'язана з що збіглася за часом виходом нових версій операційних систем, що вищезгадані ідеї. Поряд з графікою, в Web 3.0 з'явилася тенденція значно збільшувати розміри шрифтів за значимістю змісту, особливо для заголовків, щоб чіткіше висловити їх на тлі строкатого графічного оформлення, так само надаючи текстового наповнення більше простору.

4. ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОГО ПРОЕКТУ

4.1 Тестування проекту на працездатність

Тестування - це процес багаторазового виконання програми з метою виявлення помилок. Мета тестування - виявлення як можна більшого числа помилок. Тестування є одним з етапів життєвого циклу програмного засобу, спрямованим на підвищення якісних характеристик. Особливостями тестування є:відсутність еталона (програми), якому повинна відповідати тестуєма програма;висока складність програм і принципова неможливість вичерпного тестування;практична неможливість створення єдиної методики тестування в силу великої розмаїтості ПІ по їх складності, функціональним призначенням, галузі використання і т.д. Загальноприйнята думка, що тестування - це процес, що демонструє відсутність помилок в програмі або доводить коректність виконання програмою функцій - є не просто помилковим, але і вкрай шкідливим, так як це щось протилежне тому, що слід розуміти під тестуванням. Програма тестується, для того щоб підвищити рівень її надійності, тобто виявити максимальну кількість помилок.

Налагодження - це процес дозволяє отримати програму, яка функціонує з потрібними характеристиками в заданій області зміни вхідних даних.

Мета налагодження - локалізація і виправлення виявлених в процесі тестування помилок.

Перед тестуванням WEB - сайту на віддаленому з'єднанні він був протестований на комп'ютері, який виконував роль і сервера і клієнта. Тестування роботи WEB-сайту на одному фізичному пристрої що імітує роботу в мережі, не може зрівнятися з тестуванням на різних фізичних пристроях, коли з'єднання і відправлення даних здійснюється реально з використанням протоколу. Таке тестування може виявити помилки, які раніше не виявлялися.

Під час тестування WEB-сайту використовувалося 2 методи: метод детермінованого тестування - для виявлення наявності помилок у роботі програми; метод статичного тестування - для локалізації помилок.

Детерминированное тестування вимагає багаторазового виконання програми на ЕОМ з використанням певних, спеціальним чином підібраних тестових наборів даних. При детермінованому тестуванні контролюються кожна комбінація вихідних даних та відповідні їй результати виконання програми. Детерминированное тестування в силу трудомісткості, можливо, застосовувати для окремих модулів в процесі складання програми або для невеликих і нескладних програмних комплексів. Детерминированное тестування, або тестування на певних вхідних значеннях, грунтується на двох підходах: структурне тестування (СТ); функціональне тестування (ФТ).

Структурний тестування, чи тестування програм як "білого ящика" передбачає детальне вивчення тексту (логіки) програми та побудова (підбір) таких вхідних наборів даних, які дозволили б при багаторазовому виконанні програми на ЕОМ забезпечити виконання максимально можливої кількості маршрутів, логічних розгалужень, циклів і т.д.

Функціональне тестування, чи тестування програм як "чорного ящика" повністю абстрагується від логіки програми, передбачається, що програма - "чорний ящик", а тестові набори вибираються на підставі аналізу вхідних функціональних специфікацій.

Статичний тестування - найбільш формалізоване, базується на правилах структурної побудови програм і обробки даних. Перевірка ступеня виконання цих правил проводиться без зміни об'єктного коду програми шляхом формального аналізу тексту програми на мові програмування. Оператори і операнди тексту програми аналізуються в символьному вигляді.

Тестування WEB-сайту «Агрогород. Луганск» проводилося з використанням з'єднання PPPoe, що моделює роботу WEB-сайту в мережі Internet.

Основними критеріями при тестуванні WEB - сайту СНВФ «Хіммаш Компресор-Сервіс» ТОВ на віддаленому з'єднанні були: швидкість завантаження сторінок, коректне переміщення по посиланнях, доступ до джерел даних, відправка даних з форм, перегляду інформаційних сторінок, перегляд графічних і текстових сторінок, кодування сторінок, розташування об'єктів на сторінках при різних дозволах екрану, перегляд сторінок без графіки з використанням альтернативного тексту, підключення таблиці стилів.

Згідно з проведеними тестовими випробуваннями можна виділити систему показань якості:

* Функціональні можливості - WEB-сайт реалізує встановлені і передбачувані потреби для вирішення поставлених завдань.

* Надійність - тестові випробування показали здатність WEB-сайту зберігати свій рівень якості функціонування при встановлених умовах за встановлений період часу.

* Практичність - WEB-сайту обумовлюється незалежністю конфігурації або платформи для кінцевого користувача. Необхідна лише програма (браузер) для перегляду WEB-сторінок.

* Ефективність - WEB-сайту полягає в обробці даних, запитів на стороні сервера. Клієнт (користувач) отримує якісну і об'ємну інформацію, використовуючи мінімум ресурсів.

* модифікація WEB-сайту, не вимагають великих зусиль тому код програми відкритий.

* Мобільність - WEB-сайт може бути перенесеним з одного оточення в інше. Наприклад: з одного сервера на інший, з глобальної мережі в локальну або навпаки.

4.2 Впровадження сайту в мережу Інтернет

Щоб WEB-сайт став доступний для відвідувачів, його потрібно розмістити на Internet сервері, підключеному до Мережі і дати йому доменне ім'я.

Дуже важливо, щоб WEB-сайт був розміщений на цілодобово функціонує потужному сервері з високою пропускною здатністю каналу. Вибір доменного імені також є досить важливим моментом у створенні та просуванні WEB-сайту. Від того, яке ім'я вибрано для WEB-сайту багато в чому залежить його відвідуваність і успіх. Для того щоб використовувати ім'я домену (стати адміністратором домену) його необхідно зареєструвати.

Будь-який комп'ютер в Інтернеті має свою унікальну IP-адресу. Тому, якщо сторіночка лежить на комп'ютері з IP-адресою, наприклад, 194.34.45.8 в каталозі / info, то будь-якому користувачеві для її перегляду досить набрати в адресному рядку браузера наступну адресу: http://194.34.45.8/info. Проте запам'ятовувати і вводити адреси в цифровому вигляді не дуже зручно. Для полегшення завдання існує система так званих доменних імен (DNS - Domain Name System).

Домен - область простору ієрархічних імен мережі Internet, яка обслуговується набором серверів доменних імен (DNS) та централізовано адмініструється. Домен ідентифікується іменем домену. Більшості IP-адрес поставлено у відповідність деяке назва - доменне ім'я. Наприклад, сайт корпорації «Xerox» знаходиться за адресою http://www.xerox.com. запам'ятати і набрати такий запис набагато простіше, ніж безглузду комбінацію цифр. Доменні імена видаються відповідно до строгих правил. В кінці імені, після останньої крапки, в них міститься так зване ім'я домену верхнього рівня. У більшості випадків це двобуквений код країни, якій належить даний ресурс. Наприклад, закінчення. Ru означає Росію,. Ua - Україна,. De - Німеччину,.

Fr - Францію і т. д. Крім того, доменом верхнього рівня може бути також трилітерний код, що означає організаційну приналежність ресурсу. Наприклад,. Com - комерційна організація,. Gov - урядова,. Mil - військова і т. п. Доменні імена читаються справа наліво. Та частина доменного імені, яка розташована безпосередньо перед останньою крапкою, називається доменним ім'ям другого рівня. Домени другого рівня видаються (зазвичай за гроші) власниками доменів першого (верхнього) рівня. У будь-якому випадку, мати власний домен другого рівня вважається достатньо престижним. Власники доменних імен другого рівня, у свою чергу, можуть розпоряджатися доменними іменами третього рівня і т. д., але подальше розгортання імен в більшості випадків має тільки декоративний сенс. Крайню ліву позицію в записі доменного імені займає мережеве ім'я комп'ютера (у локальній мережі), на якому працює серверна програма. Багато дають цьому комп'ютеру ім'я WWW, щоб підкреслити, що його ресурси відносяться до служби World Wide Web - тоді доменне ім'я сайту починається з поєднання WWW. Реєстрація домену - отримання та занесення необхідної інформації в базу даних адміністратора зони, перевірка правильності функціонування відповідних серверів доменних імен (DNS) в рамках міжнародної системи Internet. Проведення реєстрації забезпечує зберігання інформації в базі даних адміністратора зони, протягом облікового періоду. Також здійснює передачу прав на адміністрування домену адміністратору домену. Адміністратор домену - юридична або фізична особа, для якої реєструється домен. Що б забезпечити досягнення цілей, заради яких створювався WEB-сайт, мало зробити його на високому рівні. Необхідно, що б про нього дізналися ті, для кого він створений. Для забезпечення відвідуваності WEB-сайту існує досить багатий арсенал засобів:


Подобные документы

 • Опис інформаційного забезпечення системи для розробки сайту. Технічне завдання на розробку web-сторінки. Комплект засобів, проектування та завантаження сторінок. Тестування сайту в різних браузерах. Розрахунок собівартості та ціни програмного продукту.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 14.05.2012

 • Обґрунтування потреби, поняття, класифікація, проектування та етапи розробки веб-сайту. Вибір програмних засобів, розробка інтерфейса і бази даних. Динамічна мова розмітки гіпертекстових документів DHTML. Розміщення категорій товарів в on-line магазині.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 04.08.2009

 • Поняття мови РНР - скриптової мови програмування, яка була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-серверу. Можливості і використання PHP, її переваги і недоліки. Розроблення сайту для турагенства за допомогою гіпертекстової розмітки HTML.

  контрольная работа [11,2 M], добавлен 21.04.2015

 • Розробка сайту-візитки компанії, яка надає послуги в ІТ-галузі та оцінювання створеного сайту. Структурне розположення усіх html, css—файлів та зображень. Створення текстового документу з іменем index та розширенням .html. Тестування сторінки в браузері.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 25.06.2015

 • Сайт як інформаційна одиниця мережі Інтернет. Просування сайту за допомогою дошок оголошень. Створення web-сторінок за допомогою мови HTML. Послуги, які надають web-ресурси з пошуку роботи. Пошукові системи, сайти та портали з працевлаштування.

  курсовая работа [59,3 K], добавлен 02.10.2014

 • Гіпертекст як розширений текст з елементами: ілюстрації, посилання, вставні об'єкти. Гіперпосилання та його вигляд. Поняття web-документу та web-сайту. Призначення програми-браузера. Мова розмітки гіпертексту - НТМL. Створення гіпертекстових документів.

  презентация [266,1 K], добавлен 21.11.2014

 • Інтернет-магазин як веб-сайт, що рекламує товар, приймає замовлення на покупку. Процес створення програмного продукта від викладення вимог до написання коду, відладки та тестування. Потреби адміністраторів інтернет-магазину. Мова програмування сайту.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 25.11.2010

 • Побудова апаратної структури для серверу, встановлення операційної системи і програмного забезпечення, розробка веб-сайту. Розрахунок річної суми економічного ефекту від впровадження комп’ютерної мережі. Проектування освітлення, засобів пожежогасіння.

  дипломная работа [5,6 M], добавлен 02.07.2015

 • Алгоритм створення інтернет-магазину по продажу товарів з Італії на локальному або віддаленому сервері: розробка клієнтської та адміністративної частини сайту засобами PHP і MySQL, розбиття сторінок на тематичні блоки і розміщення на них флеш-аплікацій.

  курсовая работа [7,4 M], добавлен 12.05.2011

 • Види сайтів та характеристика сайту-візитки, сайту-магазину, новинного сайту та соціальних мереж. HTML та CSS як основа шаблону сайту та стилю оформлення. Розробка структури та вибір дизайну порталу новин, його програмний код та вигляд у браузері.

  дипломная работа [2,4 M], добавлен 20.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.