Особливості векторної графіки

Програми векторної графіки: Corel Draw 8-9, Adobe Illustrator 6, Micrografx Designer 7, Macromedia FreeHand 7, Fractal Design Expression. Формати файлів комп'ютерної графіки. Основний принцип побудови графічних об'єктів. Векторна графіка в Інтернеті.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.04.2013
Размер файла 62,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Київський університет культури

ВП “Вінницький факультет менеджменту і бізнесу”

Кафедра дизайну

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Комп'ютерне-дизайн проектування»

на тему: «Особливості векторної графіки»

Виконав:

студент групи ДЗС-510

Напрям підготовки:

«Дизайн »

Заочна форма навчання

Кирилюк О.Д.

Науковий керівник

Сідлак О.С.

Викладач

Вінниця - 2013

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ

Киевский университет культуры

ОП "Винницкий факультет менеджмента и бизнеса"

Кафедра дизайна

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Компьютерное-дизайн проектирования»

на тему: «Особенности векторной графики»

выполнил:

студент группы ДЗС-510

Направление подготовки:

«Дизайн»

Заочная форма обучения

Кирилюк А.Д.

научный руководитель

Сидлак А.С.

преподаватель

Винница - 2013

Зміст

ВСТУП

1. Програми векторної графіки

1.1 Corel Draw 8-9

1.2 Adobe Illustrator 6

1.3 Micrografx Designer 7

1.4 Macromedia FreeHand 7

1.5 Corel Xara 1.5

1.6 Canvas 5

1.7 Fractal Design Expression

1.8 Порівняння характеристик програм

2. Формати файлів комп'ютерної графіки

3. Основний принцип побудови графічних об'єктів

4. Застосування векторної графіки

5. Векторна графіка в інтернеті

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Майже з моменту створення ЕОМ з'явилася і комп'ютерна графіка, яка зараз вважається невід'ємною частиною світової технології. По початку це була лише векторна графіка - побудова зображення за допомогою так званих «векторів» - функцій, які дозволяють обчислити положення точки на екрані чи папері. Наприклад, функція, графіком якої є коло, пряма лінія або інші більш складні криві.

Сукупність таких «векторів» і є векторне зображення.

З розвитком комп'ютерної техніки і технологій з'явилося безліч способів побудови графічних об'єктів. Але для початку, визначимося з терміном "графічний об'єкт". Це або саме графічне зображення або його частину. В залежності від видів комп'ютерної графіки під цим терміном розуміються як і пікселі чи спрайт (в растрової графіці), так і векторні об'єкти, такі як коло, квадрат, лінія, крива і т.д. (у векторній графіці).

Для подальшого розгляду проблеми побудови об'єктів за допомогою векторної графіки, необхідно усвідомити різницю між двома основними видами комп'ютерної графіки - растрової та векторної.

Векторна графіка описує зображення з використанням прямих і вигнутих ліній, які називаються векторами, а також параметрів, що описують кольору та розташування. Наприклад, зображення деревного листа описується точками, через які проходить лінія, створюючи тим самим контур листа. Колір листа задається кольором контура і області усередині цього контура.

При редагуванні елементів векторної графіки Ви змінюєте параметри прямих і вигнутих ліній, що описують форму цих елементів. Ви можете переносити елементи, міняти їх розмір, форму і колір, але це не відіб'ється на якості їх візуального представлення. Векторна графіка не залежить від дозволу, тобто може бути показана в різноманітних вихідних пристроях з різним дозволом без втрати якості.

Таким чином, вибір растрового або векторного формату залежить від цілей і завдань роботи з зображенням. Якщо потрібна фотографічна точність передачі кольору, то переважно растр. Логотипи, схеми, елементи оформлення зручніше представляти у векторному форматі. Зрозуміло, що і в растровому і у векторному поданні графіка (як і текст) виводяться на екран монітора або друковане пристрій у вигляді сукупності точок. В Інтернеті графіка представляється в одному з растрових форматів, витлумачених броузерами без установки додаткових модулів - GIF, JPG, PNG.

Без додаткових плагінів (доповнень) найпоширеніші броузери розуміють тільки растрові формати -. Gif,. Jpg і. Png (останній поки мало поширений). На перший погляд, використання векторних редакторів стає неактуальним. Однак більшість таких редакторів забезпечують експорт у. Gif або. Jpg з вибраним Вами дозволом. А малювати початківцям художникам простіше саме у векторних середовищах - якщо рука здригнулася і лінія пішла не туди, що вийшов елемент легко редагується. При малювання в растровому режимі Ви ризикуєте непоправно зіпсувати фон. Через описаних вище особливостей представлення зображення, для кожного типу доводиться використовувати окремий графічний редактор - растровий або векторний. Зрозуміло, у них є спільні риси - можливість відкривати і зберігати файли в різних форматах, використання інструментів з однаковими назвами (олівець, перо і т.д.) або функціями (виділення, переміщення, масштабування і т.д.), вибирати потрібний колір або відтінок ... Однак принципи реалізації процесів малювання і редагування різні і обумовлені природою відповідного формату.

Так, якщо в растрових редакторах говорять про виділення об'єкта, то мають на увазі сукупність точок у вигляді області складної форми. Процес виділення дуже часто є трудомісткою і копіткою роботою. При переміщенні такого виділення з'являється «дірка». В векторному ж редакторі об'єкт представляє сукупність графічних примітивів і для його виділення досить вибрати мишкою кожен з них. А якщо ці примітиви були згруповані відповідної командою, то досить «натиснути» один раз на будь-який з точок згрупованого об'єкта. Переміщення виділеного об'єкта оголює нижележащие елементи.

Тим не менш, існує тенденція до зближення. Більшість сучасних векторних редакторів здатні використовувати растрові картинки в якості фону, а то й переводити у векторний формат частини зображення умонтованими засобами (трасування). Причому зазвичай є засоби редагування завантаженого фонового зображення хоча б на рівні різних вбудованих чи встановлюваних фільтрів. 8-а версія Illustrator'a здатна завантажувати. Psd-файли Photoshop'a і використовувати кожен з отриманих шарів. Крім того, для використання тих же фільтрів, може здійснюватися безпосередній переклад сформованого векторного зображення в растровий формат і подальше використання як Нередагована растрового елемента. Причому, все це крім зазвичай наявних конвертерів з векторного формату в растровий із отриманням відповідного файлу. Деякі растрові редактори здатні вантажити один з векторних форматів (зазвичай. Wmf) в якості фону або відразу переводити їх в растр з можливістю безпосереднього редагування.

1. Програми векторної графіки

В даний час створено безліч пакетів ілюстративної графіки, які містять прості в застосуванні, розвинені і потужні інструментальні засоби векторної графіки, призначеної як для підготовки матеріалів до друку, так і для створення сторінок в інтернеті.

Для створення графічного об'єкта потрібна програма ілюстративної векторної графіки. Якість і корисність коштів векторної графіки визначаються головним чином можливостями масштабування.

Пакети векторної або ілюстративної графіки завжди грунтувалися на об'єктно-орієнтованому підході, що дозволяє малювати контури об'єктів, а потім зафарбовувати їх або заповнювати візерунками. Ви можете дуже точно відтворювати ці контури, задаючи будь-який розмір, оскільки вони формуються за допомогою математичної моделі з точок і кривих, а не як растрові зображення - у вигляді сітки, заповненої прямокутними пікселями.

До числа нових можливостей, виявлених нами у цій категорії виробів, відноситься багатобарвна градієнтна зафарбування. Такі примітиви, як багатокутники, зірки й спіралі, стали звичайними атрибутами подібних пакетів. Пов'язані кольору дозволяють замінити червоний колір троянди на жовтий, змінивши лише базовий колір; все пов'язані відтінки зміняться автоматично. Багатошарові інтерактивні кольорові "діапозитиви" забезпечують раніше недосяжну глибину й ви можете перетворювати векторні зображення в растрові в рамках векторного графічного файлу. Якщо вчорашні пакети векторної графіки дозволяли тільки поміщати растрове зображення у ваш файл, то за допомогою сучасних програм можна вбудовувати представлені в растровій формі зображення, змінювати їх розміри і навіть накладати спеціальні ефекти і маски. Це полегшує процес одержання остаточного зображення засобами багатошарової графіки - об'єднанням векторних і растрових файлів необхідним, для створення логотипів, друкованих рекламних оголошень і картинок для Web.

З усіх нововведень найбільший інтерес представляють фірмові зовнішні модулі (plug-ins) Web, які збагачують Мережа засобами векторної графіки і навігації. Файл векторної графіки незрівнянно менше растрового файла для такої ж зображення і це дозволяє збільшувати масштаб фрагментів зображення до 25 тис. відсотків. Тепер з'явилася можливість призначати URL (уніфікований покажчик ресурсу) будь-якого об'єкта.

Принципи, що лежать в основі останніх пакетів, повністю змінюють уявлення про векторну графіку. CorelXara 1.5 реалізує якісно новий підхід до візуалізації, має в своєму розпорядженні приголомшливими засобами створення вихідних файлів. GIF і JPEG і феноменально швидким зовнішнім модулем браузера для роботи з векторною графікою. Пакет Expression 1.0 фірми Fractal Design дозволяє будувати контури з інших складних векторних графічних зображень, надаючи в розпорядження користувача нескінченне розмаїтість візуальних можливостей, недосяжне за допомогою інших програм.

На відміну від призначеного для початківців користувачів програмного забезпечення настільних видавничих систем або програм редагування фотозображень, де, як правило, містяться найбільш часто використовувані засоби редагування, графічні пакети для новачків зазвичай орієнтовані на вирішення конкретних завдань, наприклад побудова діаграм або технічне креслення. Комплекти програм Microsoft, Corel і Lotus містять інструменти малювання в своїх модулях текстового процесора і презентаційної графіки, а також бібліотеки клипартов. У Microsoft Office 97 передбачена нова лінійка завдань, що містить безліч варіантів вибору для створення малюнків, логотипів і тексту при роботі з різними додатками. Крім того, за допомогою функцій AutoShape можна створювати велику кількість стандартну форм і навіть символів для побудови діаграм (які можуть відкидати тіні або навіть виходити з допомогою "екструзії" і завдяки цьому набувати об'ємність), а галерея WordArt надає цікаві і кольорові стилі тексту, якими можна користуватися для заголовків або ярликів.

Далі слід огляд найбільш відомих редакторів векторної графіки.

1.1 Corel Draw 8-9

Пакет CorelDraw завжди справляє сильне враження. У комплект фірма Corel включила безліч програм, в тому числі Corel Photo-Paint. Новий пакет має в своєму розпорядженні безперечно самим потужним інструментарієм серед усіх програм огляду, а при цьому в порівнянні з попередньою версією інтерфейс став простіше, а інструментальні засоби малювання і редагування вузлів - гнучкішими. Однак що стосується нові функцій, зокрема підготовки публікацій для Web, то тут CorelDraw поступається CorelXara.

Робота CorelDraw з квітами CMYK залишає бажати кращого. Кольори файлів GIF і JPEG помітно відрізнялися від квітів, що виводяться для пробного відбитка Matchprint, в той час як пакет FreeHand відтворював однакові кольори на екрані, у файлах Web і на обох принтерах.

За допомогою інструментального засобу згладженої екструзії нам без праці вдалося побудувати тривимірне зображення гітари з двовимірного контуру. Ми призначили інтерактивні "двоточкові" градієнтні діапозитиви растрових зображень і простим векторним об'єктам; для кожної з двох зазначених точок задається ступінь прозорості у відсотках. Ця технологія була запозичена з CorelXara 1.0, проте CorelDraw не дозволяє вказувати більше двох значень прозорості для кожного об'єкта або групи, в той час як за допомогою CorelXara 1.5 можна ставити в два рази більше значень прозорості. Художні можливості оформлення тексту в CorelDraw бездоганні, а прийняті за умовчанням параметри для межбуквенних інтервалів при розміщенні тексту вздовж кривої не вимагають настройки, що виключає накладення букв, - на відміну від Canvas і FreeHand. Інструмент "лупа" не має собі рівних - він дозволяє отримати безліч спеціальних ефектів, зокрема можливість збільшення тільки фрагмента зображення і автоматичної настройки квітів тексту залежно від кольору фону.

Можна вирізати зображення, накладати кольорові фільтри і надавали растровим зображенням вид вигнутій сторінки, використовуючи двух-і тривимірні ефекти і зовнішні модулі PhotoShop. Коли нам потрібно було редагувати піксели, CorelDraw автоматично перемикав нас на Corel Photo-Paint, де ми могли редагувати файл і зберігати його безпосередньо в CorelDraw. Однак, крім базових можливостей масштабування і засобів динамічного призначення розмірів, CorelDraw не містить спеціальних засобів підготовки технічних ілюстрацій, подібних Smart Mouse в Canvas або копіювання масивів в Designer.

Можливості реалізувати моделі CMYK - в цьому відношенні CorelDraw переслідують невдачі - все ще викликають побоювання, хоча програма тепер може працювати з системою управління кольором Kodak CMS. По-перше, для збереження сумісності з попередніми версіями CorelDraw потрібно щоразу при відкриванні CorelDraw в меню View відключати цветокоррекцию Kodak. По-друге, якщо ваші принтери не входять в обмежений список дозволених для застосування периферійних пристроїв, немає гарантії, що завжди знайдеться відповідний груповий драйвер. Ми просто не змогли вивести кольорове зображення з допомогою принтера HP DeskJet 310C, оскільки для нього відсутній драйвер пристрою, як і груповий драйвер RGB, який міг би його замінити. Це означає, що кольори на нашому екрані друкувалися синій - блакитним, кораловий - яскраво-рожевим, а колір стиглої сливи - фіолетовим. Коли ми зібралися скористатися створеної художньої ілюстрацією для вузла Web, то виявили ще один недолік. CorelDraw експортує кольори так само, як вони відображаються при відключених засобах цветокоррекции, тому в наших растрових файлах GIF і JPEG були ті ж неправильні кольору, що і при виведенні на принтер HP. Ми з'ясували, що для отримання хорошого зображення на сторінці Web, краще всього вибрати режим супердіскретізаціі при експортуванні растрових файлів. Програма перегляду Corel. CMX працювала болісно повільно, а файли CMX виявилися по розміру більше, ніж файли CDR, із чим не можна примиритися при роботі з Web. Зображення гітари, представлене файлом у форматі Barista, просто не могло бути виведено на екран. Barista - розроблений Corel формат на базі мови Java для відображення документів в Web - являє собою перспективну технологію, але в даний час їм краще користуватися тільки для простих документів.

Незважаючи на потужний інструментарій, CorelDraw грішить окремими недоліками. Широкий набір інструментальних засобів робить CorelDraw виключно зручним для малювання, але неприродний вигляд друкованих сторінок і сторінок Web обмежує можливості застосування цього пакета. Якщо ви хочете отримати від CorelDraw все, на що він здатний, ми радимо почекати наступній версії, регулярно перевіряти Web-вузол фірми Corel на наявність нових редакцій і почати з телефонного дзвінка до служби технічної підтримки, щоб переконатися в правильності настройки засобів корекції кольору.

1.2 Adobe Illustrator 6

комп'ютерний графіка векторний формат

Фірма Adobe Systems представила, нарешті, наступну версію свого пакету Adobe Illustrator 6.0. Нова версія - одна з найдорожчих серед автономних програм векторної графіки, що розглядаються в цьому огляді.

Adobe Illustrator працює в середовищі Windows 95, але в ньому використовуються діалогові вікна в стилі Windows 3.1 і короткі імена файлів. За функціональними можливостями Illustrator сьогодні настільки поступається пакету CorelDraw, не кажучи вже про Macromedia FreeHand 7, що ми не стали б рекомендувати цей пакет для професійних художників-графіків, до тих пір поки Adobe не випустить його істотно модернізовану версію.

Ветеран векторної графіки - пакет Illustrator - колись представляв собою видатне досягнення в цій області і послужив моделлю, яка лягла в основу всіх представлених в цьому огляді програм. Але з тих пір в кожному новому продукті з'являлося якесь вдосконалення. Наприклад, Macromedia FreeHand краще виконує імпортування файлів EPS і AI і при цьому забезпечує високу точність передачі кольору в форматі CMYK, якої завжди відрізнявся Illustrator. CorelDraw вже давно підняла планку, передбачивши у своїх пакетах градієнтну зафарбовування, істинні шари, булеві операції та спеціальні ефекти. Canvas 5 має у своєму розпорядженні засобами редагування растрових зображень на рівні пікселів, а його робоча область досягає майже 140 м2, у той час як для Illustrator ця область становить усього 0,2 м2. Micrografx Designer надає чудовий інструментарій для малювання, інтегрується з Windows 95 і Microsoft Office та містить засоби для підготовки технічних ілюстрацій, а CorelXara забезпечує справжню прозорість для векторних об'єктів і можливість вбудовування растрових зображень. У свою чергу Fractal Design Expression за допомогою інструменту Skeletal Strokes дозволяє отримувати самі незвичайні ефекти і видозмінювати зображення.

На жаль, порівняно обмежений набір засобів пакету Illustrator не означає, що він простий у застосуванні. Ми підрахували, що для градієнтна зафарбування зображення веселки, що вимагає 5 клацань мишею в CorelDraw, у разі пакету Illustrator зажадає 67 клацань, оскільки вам доведеться створювати переходи для кожної пари основних кольорів. Градієнтна заливка тексту вздовж траєкторії була настільки трудомістка, що ми вирішили модифікувати наш тестовий сценарій для Illustrator.

За допомогою інструментів малювання пакету Illustrator нам вдалося отримати цілком прийнятне зображення контуру гітари, але в нашому розпорядженні не було коштів градієнтної зафарбовування, екструзії ("видавлювання") і плавних сполучень для згрупованих або складних об'єктів. Зрештою нам вдалося створити перехід (blend) для градиентной закраски зображень двох гітар і скористатися іншим переходом, щоб отримати прості зображення гітар між ними. Здавалося, що Illustrator завантажив наш файл LOGO.EPS, але після того, як збереження файлу з логотипом ми не змогли знову відкрити його в Illustrator. Нам вдалося вийти з положення, завантаживши цей файл в FreeHand, видаливши файл EPS, викликав відмова, зберігши його у вигляді файлу AI і потім знову відкривши його в Illustrator. Кольори нашого вбудованого кольорового файлу TIFF для попереднього перегляду були дуже спотворені, а Illustrator не передбачає навіть такі звичайні функції, як цветокоррекция, фільтри чи перетворення растрового файлу. Поставляється з пакетом Illustrator програмний модуль Adobe Separator (поряд з модулями Adobe Streamline, Adobe Type Manager і Adobe Type on Call) виконує кольороподіл CMYK.

Розміщення тексту вздовж криволінійної спрямовуючої не викликало труднощів, але Illustrator "наполягав" на збільшенні відстані між літерами, щоб виключити їх накладення. Ми не змогли змінити інтервали між буквами, які були надто великими, поки не налаштували їх за допомогою Kerning Control. Програма Illustrator імпортувала файл RTF, правильно вказавши назву шрифту вгорі абзацу, але при цьому змінила шрифт на Helvetica. Крім того, Illustrator не дозволяє експортувати файли. GIF і JPEG дл використання в Web. І хоча якість кольорового друку залишається найсильнішою стороною пакету Illustrator, можливості обробки кольорів CMYK в FreeHand сподобалися нам нітрохи не менше (крім того, одна і та ж версія FreeHand може працювати в середовищі як дл Windows, так і Mac). Потрібно пам'ятати також про проблеми, що виникають при застосуванні Illustrator з графічними платами на основі S3 (Adobe попереджає користувачів про це).

Illustrator, свого часу проклав шлях іншим графічним пакетам, сьогодні відійшов на другий план. До тих пір поки Adobe серйозно не переробить його, ми рекомендуємо пошукати якийсь інший пакет. Якщо ж ви все ще працюєте в Illustrator і створеними з його допомогою файлами, розгляньте FreeHand в якості альтернативи.

1.3 Micrografx Designer 7

Micrografx Designer 7 - приємна в застосуванні, хоч і не велика програма, легко впоралася із більшістю тестів, - також заслуговує особливої ??згадки завдяки своїм чудовим засобам дл технічних ілюстрацій. Designer 7 поряд з FlowCharter 7 і Picture Publisher 7 утворює ядро ??комплекту Micrografx Graphics Suite, являє собою одну з найменш дорогих серед програм даного огляду.

Інструментальні засоби малювання пакета Designer - одні з найпростіших для освоєння і застосування. На контекстно-залежної рядку інструментарію вгорі екрана розташовані кнопки для створення і редактировани ліній, кривих, зірок і навіть багатокутників з криволінійними сторонами (curvygon). Засіб екструзії додало зображенню нашої гітари глибину і особливу освітленість; стандартні засоби нахилу і повороту дозволили розмістити ці гітари в тривимірному просторі. Діалогове вікно форматування об'єкта містить незвично великі піктограми і області вибору зразків внутрішньої зафарбовування, стилю ліній і заповнень, тексту і таких характеристик об'єкта, як ім'я, розмір і розташування.

На жаль, іноді діалогове вікно форматування об'єкта не показувало нашого заповнення об'єкта, що призводило до неправильного використання заповнення, прийнятого за замовчуванням, при змінах шрифту. Текст, що розташовується вздовж криволінійної спрямовуючої, створював невидиму копію вихідної направляє. Хоча ми могли редагувати невидиму направляючу і текст при цьому змінював своє розташування, він не "реагував" на зміни видимих обрисів об'єкта. Подібно CorelXara, в Designer не передбачено вікно редагування тексту, що змушує вас редагувати його постійно в режимі повної відповідності WYSIWYG. Переміщення між шарами дуже незручні і хоча можна користуватися кількома сторінками різного формату, для переміщення об'єктів між сторінками потрібно монтажний буфер.

Інструмент для технічного креслення дозволив нам накреслити кілька розташованих на однаковій відстані один від одного об'єктів і побачити результат перш, ніж його прийняти. Ми створили безліч точок прив'язки для легко динамічно форматіруемого розмірних ліній. Унікальне засіб Reference Point дає можливість встановлювати обмеження на відстань уздовж осей x і y і на величину кута повороту або примусово розміщувати всі об'єкти на певній відстані від певної точки. Designer 7 наділений безліччю функцій - таких, наприклад, як Ітеративний змішання кольорів, - відсутніх в попередніх версіях, але ми, тим не менш, виявили кілька серйозних недоліків. Коли ми "приховували" об'єкт чи робили його видимим, губилося форматування тексту, а при розташуванні тексту навколо об'єкта виникали неприпустимі переноси слів. Прив'язка до напрямних здійснювалася лише при зміні розмірів об'єкта, але не при його перетягування. Крім того, Designer неправильно імпортував наш логотип EPS і перетворив кольору моделі CMYK в кольори RGB при імпортуванні файлу Adobe Illustrator. У програмі не передбачено також кольороподіл і корекції квітів на екрані.

Однак в комплект поставки пакета Designer входять цікаві растрові фільтри і ефекти і він дозволив нам редагувати пікселі в Picture Publisher засобами технології OLE. Designer формував хороші файли GIF зі змішанням кольорів, файли GIF без змішування кольорів із зображеннями, нагадують плетені кошики, і аномальні файли JPEG з зображеннями, мають вигляд пухирців. Designer дозволяє також приєднувати URL до об'єктів, щоб використовувати їх разом із зовнішнім модулем браузера Micrografx QuickSilver 3. Цей браузер надав нам можливість збільшувати і зменшувати масштаб зображення, але ми не могли змінити положення зображення всередині кадру, подібно до того як ми робили це за допомогою зовнішнього модуля CorelXara або Macromedia Shockwave. Відмінна риса QuickSilver полягає в тому, що ви можете призначати певні властивості векторних графічних об'єктів. Ми вибрали гітару, потім в меню вказали на необхідність появи текстового вікна, коли курсор за допомогою миші опинявся на гітарі. Вибравши інший пункт меню, можна прибирати з екрану текстове вікно, як тільки курсор переміщається за межі зображення гітари. Ви можете створювати анімації, переміщуючи об'єкти по кільцю або циклічно змінюючи об'єкт, наявний зверху. У результаті виходить сценарій, за яким кожен може легко створювати інтерактивні додатки Web.

Designer 7 з допомогою простого інтерфейсу дозволяє легко впоратися з багатьма типовими для офісу графічними роботами, але принципові обмеження інструментальних засобів і дуже убогі можливості для чотириколірного друку CMYK можуть змусити професійних художників-графіків утриматися від його придбання. Але якщо вам необхідно потужний засіб для технічного креслення або ви хочете, працюючи в інтерактивному режимі, розміщувати матеріали на своїх сторінках Web, обходячись при цьому без програмування, то можливо вам слід зупинити свій вибір саме на цьому пакеті.

1.4 Macromedia FreeHand 7

Пакет Macromedia FreeHand 7 вражають бездоганною якістю виведення екран і чотириколірного друку CMYK і наявністю декількох форматів для Web. Оскільки FreeHand завжди відображає кольори так само, як вони будуть виглядати при друку, ця програма була єдиною в нашому огляді, не допускала, до нашого великого задоволення, створення або призначення кольорів, які при друку сильно відрізнялися б від відповідних кольорів на екрані.

У списку квітів FreeHand вказуються тільки ті кольори, які були використані або створені вами. Програма дозволяє відбирати кольору з кількох бібліотек, у тому числі Pantone і Hexachrome для друку, і з палітри Web, оптимізованою як для Mac, так і PC.

Для додавання квітів у наш список і присвоєння імен всім квітам імпортованих растрових зображень ми користувалися входять в пакет засобом Xtra; подібне засіб відсутня в інших програмах. Архітектура Xtra дозволяє працювати із зовнішніми програмними модулями, що дає можливість незалежним постачальникам додавати свої кошти в меню Xtra, але не інтегрувати в програму. Нарешті нам вдалося знайти "колірну піпетку"; цей інструмент знаходиться на панелі інструментарію Xtra Tools, а не на панелі змішання квітів Color Mixer чи списку квітів Color List. Інструментарій FreeHand для малювання і роботи з текстом відповідає необхідним вимогам, але трохи обмежений. В інтерфейсі FreeHand віддано перевагу редагуванню вузлів, а не редагування об'єкта в цілому. Кожна з операцій масштабування, повороту, дзеркального відображення і деформації - виконувані в CorelDraw маніпуляціями в робочому вікні об'єкта - вимагає окремого інструменту з набору инструментари FreeHand. При виборі об'єкта його точки (вузли) завжди доступні для безпосереднього редагування, але це означає, що ви бачите вузли і траєкторії об'єкта, а не його "закінчений" вигляд. Ми визнали можливості редагування вузлів цілком застосовними, але типи вузлів обмежені кутами, кривими і сполучними елементами.

Якщо CorelDraw дивним чином розбивав слова, переносячи пару букв nt в слові instrument на новий рядок, навіть не вставляючи знака перенесення, то FreeHand не робив нічого подібного. FreeHand дозволяє управляти заливанням тексту всередині об'єкта. Ми отримали можливість ретельно підбирати межбуквенние відстані і управляти розрядкою тексту, а також компонувати копії, але ширина колонок повинна бути однаковою.

Проте можливості виділення тексту в FreeHand обмежені. Серед усіх програм нашого огляду тільки FreeHand не передбачає градієнтної зафарбовування тексту без попереднього перетворення його в криві. У програмі немає коштів попереднього перегляду шрифтів, і, хоча ви можете використовувати такі спеціальні ефекти, як зміна масштабу тривимірного тексту, ці ефекти не експортуються у вигляді об'єктів Shockwave. При розміщенні тексту вздовж кривої витрачаються великі зусилля на послідовну, літера за буквою, регулювання межбуквенних відстаней; ці зусилля виявляються марними, якщо виникає необхідність редагування тексту.

У програмі FreeHand відсутні інструментальні засоби, спеціально призначені для роботи з технічними ілюстраціями. Ми не змогли встановити масштаб і не могли бачити розміри об'єкта при його створенні. Крім того, немає інструментів креслення розмірних чи паралельних ліній. FreeHand має в своєму розпорядженні дуже продуманим, якщо не найкращим інструментарієм серед усіх представлених пакетів. Але головне достоїнство FreeHand - абсолютне дотримання режиму повної відповідності при виведення зображення (WYSIWYG), без будь-яких неприємних сюрпризів.

1.5 Corel Xara 1.5

Простий і ясний інтерфейс CorelXara перш за все викличе у вас питання: чому вважається, що користуватися пакетами ілюстративної графіки дуже складно?

CorelXara 1.5 - одна з розглянутих в даному огляді програм нового покоління. Вона служить в першу чергу для створення графічного зображення на сторінці за один раз і формування блоку тексту за один раз. Програма дозволяє виконувати з малюнками, градієнтним заповненням, зображеннями і діапозитивами такі дії, про які ви могли тільки мріяти. Хоча Corel рекламує CorelXara 1.5 як доповнення до CorelDraw 7 для створення графіки Web, по суті завдяки високій продуктивності, засобів для роботи з Web і спеціалізованому інструментарію CorelXara перевершує CorelDraw у багатьох відношеннях.

Завдяки можливостям масштабування векторної графіки і текстурам растрових зображень двовимірні об'єкти починають все більше нагадувати тривимірні. Намалюйте об'єкт. Накладіть текстуру (растрове зображення) або зафарбуйте його (матеріал). Визначте рівень прозорості. Потім перемістіть зображення і відредагуйте по своєму смаку. Зображення гітари було отримано за допомогою засобу малювання кривих Безьє програми CorelXara. Для побудови кривих ми користувалися "перетягуванням", а для переходу з режиму редагування точок в режим редагування на рівні об'єктів - піктограмами. Було однаково просто змінювати форму, переміщати зображення і об'єднувати біти.

Інтерфейс CorelXara елегантний і простий. Піктограми у верхньому ряду забезпечують доступ до повнокольоровим візуальним наборам квітів, заповнень, штрихувань, растрових зображень, шрифтів і графічних вставок (клипартов). Коли ми вибрали інструмент Transparency на лінійці інструментарію Selector Toolbar зліва, на інформаційної лінійці Infobar зверху ми отримали всі необхідні нам засоби управління. Для зображення нашої гітари ми вибрали управління прозорістю щодо чотирьох точкам і встановили для кожного кута різні значення. Така градієнтна модель прозорості була накладена на об'єднану групу з двох складних гітар, кожна з яких складалася з трьох об'єктів, двох градієнтних заповнень і растрового зображення - і все це поверх прямокутника фіолетового кольору з розмитими краями, який плавно переходить у блідо-ліловий, накладений на прозору область з розмитими краями, що у розі, де вміщено зображення дівчини на пляжі. Здається, що неможливо побудувати настільки складне за описом зображення, однак за допомогою CorelXara це виявилося неважко.

CorelXara полегшує управління кольором шляхом створенні сімейств пов'язаних відтінків. Змініть основний колір з синього на зелений, і ваш об'єкт змінить всю гаму відтінків. Зауважте, що CorelXara не містить спеціальних інструментальних засобів для технічних ілюстрацій і, крім того, ви повинні самостійно вводити текст, оскільки в CorelXara не передбачені фільтри імпорту для програм обробки тексту. Тим не менше ця програма була єдиною з розглянутих в огляді, яка дозволяла розміщувати кілька рядків тексту вздовж однієї криволінійної спрямовуючої, а її колекція шрифтів не тільки містить їх назви, але й показує гарнітури. Програма дуже добре впоралася з передачею кольорового растрового зображення грифа гітари, надавши нам можливість встановити параметри спотворень кольору так, щоб на відміну від CorelDraw не створювати новий об'єкт для кожного варіанту кольору.

Найпотужніше на сьогодні інструментальний засіб для графіки Web - зовнішній модуль CorelXara для Netscape Navigator і Microsoft Internet Explorer - дозволяє безпосередньо з браузера збільшувати масштаб зображення до 25 000%. Модуль Shockwave пакета FreeHand фірми Macromedia може виконати таку ж операцію, але CorelXara миттєво виводить змінене зображення на екран навіть на нашому випробувальному ПК, побудованому на базі 133-МГц Pentium. Ви можете призначати об'єктам адреси Web, і вони будуть вести себ подібно зв'язкам, котрий з зовнішнього модуля. Без растрових зображень реклама на розвороті зайняла 71 Кбайт (порівняйте з 45-Кбайт файлом JPEG і 154-Кбайт файлом GIF). Завдяки компактності файлу і високої продуктивності перед векторної графікою відкриваються блискучі перспективи в галузі розробки сторінок Web.

1.6 Canvas 5

Намагаючись об'єднати можливості малювання, створення растрових зображень, редагування і верстки сторінок в одній програмі, фірма Deneba Systems розробила пакет Canvas 5, який, реалізуючи численні функції, жодну з них не може виконати бездоганно.

Canvas, при всіх честолюбних задумах його розробників, не може вважатися повноцінним пакетом ілюстративній графіки. І хоча стверджується, що Canvas об'єднує в собі безліч можливостей, насправді вам вже на самому початку потрібно вибрати тип документа, який ви збираєтеся створювати.

В залежності від обраного типу - Presentation (презентація), Publication (публікація) або Illustration (ілюстрація) - у вас будуть різні можливості і обмеження, а Canvas не дозволяє легко переходити від одного з цих форматів до іншого. Документ типу Illustration може розташовуватися тільки на одній сторінці, але мати кілька шарів (щоправда, Deneba стверджує, що вас цілком задовольняє одна сторінка для ілюстрації). Документ Publication може займати кілька сторінок, але мати тільки один шар. І якщо ви перейдете з режиму Publication в режим Illustration, то отримаєте тільки першу сторінку документа Publication.

Для роботи в Canvas ми вибрали режим документа Illustration, оскільки нам потрібно управляти шарами і ми могли при цьому працювати з однією великою сторінкою для побудови своєї тестової електронної таблиці. Canvas виявилася єдиною програмою, яка не зуміла імпортувати файл LOGO.EPS; вона імпортувала файл Adobe Illustrator з окремими об'єктами для контурів і заповнення.

У той же час намалювати все ту ж гітару для нас не склало труднощів. Інструменти малювання кривих Безьє в Canvas дозволили нам передати форму гітари, переміщуються криві за допомогою миші. Після цього одним клацанням миші ми змінювали розмір зображення, подвійним клацанням миші переходили в режими обертання і нахилу, а потрійний щиголь миші включав режим редагування, при якому права кнопка миші дозволяє виводити контекстно-залежне меню.

При підготовці попереднього огляду програм ілюстративної графіки у нас склалося враження, що у всіх програм продуктивність залишає бажати кращого. На цей раз тільки Canvas змусив нас чекати. Висновок на екран у великому масштабі зображення кола з градієнтної зафарбовування, оточеного текстом з градієнтним заповненням, займав 15 с і більше, причому ця процедура не допускала переривання. Помилки в програмах - ще одна проблема, з якою ми зіткнулися; вони час від часу приводили до повних відмов, але частіше спотворювали зображення на екрані. Наприклад, коли ми встановили режим каркасного зображення, ми могли бачити текст, розташований вздовж криволінійної спрямовуючої, але наші гітари повністю зникли з екрану.

Перший, і поки єдиний, пакет ілюстративної графіки, що дозволяє редагувати растрові зображення на рівні пікселів, Canvas тепер поповнений новими потужними інструментами створення і редагування растрових зображень. Хоча такі кошти кілька років тому могли вважатися чудовими, сьогодні вони не витримують порівняння з аналогічними засобами в Corel Photo-Paint, Macromedia xRes і Micrografx Picture Publisher, які все сумісні з технологією OLE і входять в якості складових компонентів в більші графічні комплекси, що містять також програми малювання. Тепер в Canvas передбачені фільтри зображень та інструменти для настройки колірних каналів, але на відміну від FreeHand відсутні зовнішні модулі Photoshop (хоча він і дозволяє працювати з деякими з них) або спеціальні ефекти, як у CorelDraw.

1.7 Fractal Design Expression

Революційний підхід до векторної графіці, втілений у пакеті Fractal Design Expression, привів нас у захоплення. Програма надає масу нових можливостей, дозволяючи, зокрема штрихуванням, зображати вид природних матеріалів. Але оскільки Expression не можна вважати повнофункціональним пакетом, то його краще використовувати в якості доповнення до інших графічним программам.

Якщо такі програми, як CorelXara і Designer, надають можливість градієнтної зафарбовування уздовж лінії, то Expression відкриває перед вами нові горизонти, дозволяючи розглядати лінію або контур як направляючу для розміщення нового зображення. Якщо говорити в термінах Expression, в його основу покладена концепція Skeleton Stroke, що становить лінію каркас (skeleton) і будь-яке графічне зображення як "штрих" (stroke). Уявіть жилки листа у вигляді лінії / каркасу, а форму листа і його розфарбування - у вигляді графічного зображення / штриха. Малювання листя стає простою справою і зводиться до малювання ліній.

Оскільки Expression не містить засобів екструзії ("видавлювання"), ми створили три гітари для нашого розвороту, користуючись деякими вхідними в комплект "мазками" Natural Media Strokes, нагадують мазки акварелі, масляної фарби або туші. Кожному з них може бути призначена ступінь прозорості, однак Expression Демшевського не дозволяє працювати з растровими файлами як об'єктами або зафарбуванням.

На відміну від всіх інших програм цього огляду Expression працює тільки з художньо оформленим, а не зі звичайним, що складається з абзаців текстом. Нам довелося вводити свій текст прямо в Expression і при цьому ми змогли встановити тільки шрифт, вирівнювання і інтерліньяж. Оскільки можливість Оптимізації межбуквенного відстані не передбачена, ми були раді, що текст розташовувався вздовж криволінійної спрямовуючої витончено і букви на накладалися один на одного. Коли ми імпортували файл Adobe Illustrator, то отримали графіку без тексту; Expression не імпортує файли EPS, подібні файлу нашого логотипа SoundBoard. Крім того, Expression Демшевського не дозволяє встановлювати масштаб чи креслити розмірні лінії; ви не можете визначити справжні розміри об'єкта або відстань між об'єктами. У Expression просто не передбачені кошти створення технічних ілюстрацій.

Управління кольором в Expression обмежена можливостями калібрування його системи узгодженні квітів по відношенню до системи, застосованої в Adobe Illustrator і більш старих версіях Photoshop і CorelDraw. Хоча друкувати зображення можна безпосередньо з Expression, фірма Fractal Design рекомендує створити растровий файл вашого зображення і перенести його в один із зазначених пакетів для друку на принтері, якщо ви реалізуєте кольороподіл CMYK. Ми виконували друк безпосередньо з Expression, дозволивши йому перетворити наше зображення в растрову форму з дозволом 200 крапка / дюйм (щоб зберегти прозорість) перед пересилкою на принтер. Для отримання правильного чорного кольору Expression знадобилося кілька спроб.

Expression приваблює, головним чином, своєю "революційністю". Ймовірно, він не зможе задовольнити всіх ваших потреб в коштах векторної графіки, але це дуже корисний інструмент. Оскільки Expression дозволяє експортувати чудові растрові зображення з будь-яким рівнем дозволу, а всі інші пакети ілюстративної графіки, розглянуті в цьому огляді, тепер можуть імпортувати растрову графіку, ця програма буде хорошим доповненням до будь-якого набору інструментів.

1.8 Порівняння характеристик програм

Таблиця 1. Відповідність розв'язуваної задачі:

Пакети ілюстративної графіки

Adobe Illustrator

Canvas 5

Corel Draw

Corel Xara 1.5

Fractal Design Expression

Macromedia FreeHand 7

Micrografx Designer 7

Функціональні можливості

Художня іллюстрація

Задовільно

Задовільно

Відмінно

Відмінно

Відмінно

Відмінно

Добре

Технічна іллюстрація

N/A

Відмінно

Добре

N/A

N/A

N/A

Відмінно

Кольорових друк

Відмінно

Добре

Добре

Добре

Задовільно

Відмінно

Добре

Підготовка сторінок Web

N/A

N/A

Добре

Відмінно

Задовільно

Відмінно

Добре

Простота застосування

Художественная иллюстрация

Погано

Задовільно

Відмінно

Відмінно

Відмінно

Добре

Добре

Техническая иллюстрация

N/A

Добре

Добре

N/A

N/A

N/A

Відмінно

Цветная печать

Добре

Добре

Погано

Добре

Погано

Відмінно

Добре

Подготовка страниц Web

N/A

N/A

Добре

Відмінно

Погано

Відмінно

Добре

N / A - незастосовне. Даний виріб не надає такої можливості.

Категорія художня ілюстрація характеризує розмаїття та універсальність інструментальних засобів малювання. Крім того, програмні продукти повинні бути здатні точно й експортувати різноманітні типи файлів.

Категорія технічна ілюстрація відбиває, наскільки точно інструментарій програми допомагає вам створювати і розміщувати об'єкти за допомогою цифрового введення, формування матриць і обмежень.

Категорія кольоровий друк відображає програмні можливості узгодження кольорів і якість одержуваних відбитків. Програми ілюстративної графіки повинні визначати ділянки змикання пар квітів, виконувати перетворення спеціальних квітів (spot color) в складові кольору (process color) і точне кольороподіл.

Категорія підготовка сторінок Web характеризує, наскільки добре програма формує вміст для сторінок Web. Ми оцінюємо також якість зовнішніх програмних модулів для перегляду векторних графічних зображень і маніпулювання ними з браузера. Більша частина наших тестів виконувалася на машинах Micron Millenia Pentium/133, оснащених 64-Мбайт ОЗУ, 2-Гбайт НЖМД, графічними адаптерами MGA Millennium фірми Matrox Graphics з 4-Мбайт пам'яттю, 20-дюйм моніторами FlexScan T2-20 фірми EIZO Nanao Technologies і 6x8-дюйм графічними планшетами Wacom Technology ArtZII.

Таблиця 2. Зведення характеристик.

Пакети програм ілюстративної графіки

+ так, - ні

Adobe Illustrator

Canvas 5

Corel Draw

Corel Xara 1.5

Fractal Design Expression 1.0

Macromedia FreeHand 7

Micrografx Designer 7

Реєстратор макрокоманд / Сервер OLE / Клієнт OLE

+ + +

- + +

+ + +

- + -

- - -

- + -

- + +

Колірні моделі

CMYK

CMYK, HSL, RGB

CIE lab, CMY, CMYK, HSB, HSL, RGB, YIQ

CMYK, HSV, RGB

CMYK, HSL, RGB

CMYK, HSL, RGB

CMYK, HSL, RGB

Управління ілюстративної графікою

Зв'язати / Приховати об'єкти

+ +

+ -

- -

- -

- -

+ -

+ +

Зв'язати / Приховати шари

- -

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

Оригінал-макети сторінок / Шаблони

- +

+ +

+ +

- +

- -

- +

+ +

Переміщення об'єктів між шарами / Диспетчер об'єктів

- -

+ -

+ +

- -

+ -

+ -

+ -

Характеристики об'єктів / Дані об'єктів

- -

+ -

+ +

- -

- -

+ -

+ +

Стилі об'єктів / Стилі тексту / Пов'язані кольору

- - -

+ + -

+ + +

- - +

- - -

+ + -

+ + +

Інструментарій для створення ілюстрацій

Фаски, закруглені кути і з'єднання у вус

+

+

+

+

+

+

+

Растрові / Фрактальні / Векторні заповнення

- - +

+ - +

+ + +

+ - +

- - +

- - +

+ - +

Градієнтні / Прозорі * / PostScript заповнення

- - +

+ - -

+ + +

+ + -

+ + -

+ - +

+ - -

Каліграфічні / Паралельні / Розмірні лінії

- - -

- + +

+ - +

- - -

- - -

+ - -

+ + +

Програмовані сполучні лінії

-

+

+

-

-

-

-

Градієнтні лінії / Елементи текстури природних матеріалів

- -

+ -

- -

+ -

+ +

- -

+ -

Інструментарій для маніпуляції об'єктами і растровими зображеннями

Вирівнювання / Розподіл об'єктів

--

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

Вирівнювання об'єктів щодо базової лінії / сітки

+ +

+ +

+ +

+ +

- +

+ +

+ +

Прив'язка об'єктів до об'єктів / вузлам

- +

+ +

+ +

+ +

- +

- +

+ +

Об'єднання / Роз'єднання / Відсікання об'єктів

- - -

+ + -

+ + +

+ + +

- + +

+ + +

+ + +

Змішування / Огинання об'єктів

+ -

+ +

+ +

+ +

+ -

+ +

+ +

Логічні операції / Злиття об'єктів

- -

+ +

+ +

+ +

+ -

+ +

+ +

Фаски / Екструзія / Перспектива

- - -

- + -

+ + +

- - +

- - +

- + +

- + +

Нанесення растрового зображення на об'єкт / Нанесення об'єкта (маски) на об'єкт

+ +

- +

+ +

+ -

- +

+ +

+ +

Редагування / Маніпулювання растровими зображеннями

- -

+ +

+ +

- +

- -

- +

- +

Маскування растрових колірних каналів / Копіювання кольорових растрових зображень

- -

- -

+ +

- +

- -

- +

+ +

Двовимірні ефекти / Тривимірні ефекти / Зовнішні модулі PhotoShop для растрових зображень

- - -

- - -

+ + +

+ - -

- - -

- - +

+ - +

Обробка тексту

Трекінг / Кернинг / Інтерліньяж

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

- - +

+ + +

+ + +

Разливка тексту між рамками / всередині об'єктів

+ +

+ +

+ +

- -

- -

+ +

+ +

Розміщення тексту вздовж лінії / Огинання об'єктів текстом

+ +

+ + (с одной стороны)

+ +

+ -

+ -

+ +

+ +

Установка колонок / Булліти

- -

+ +

+ +

+ -

- -

+ -

- -

Графіка

Експорт вибраних об'єктів / Експорт розмірів / Дозволи

- + +

+ + +

+ + +

+ + +

- + +

+ - +

+ + +

Імпорт файлів AI / EPS / WMF

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

Імпорт файлів CDR/DXF/PDF

- + -

+ + +

+ + +

+ - -

+ - -

+ - +

+ + -

Імпорт файлів PCX/PhotoCD/Pict (Macintosh)

- - +

+ + +

+ + +

+ + +

- - +

- - +

+ + +

Імпорт файлів JPG/TGA/TIFF

- - -

+ + +

+ + +

+ + +

- - -

+ + +

+ + +

Експорт файлів AI/EPS/WMF

+ + +

+ + -

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

Експорт файлів CDR/DXF/PDF

- + -

- + +

+ + +

+ - -

+ - -

- - +

+ + -

Експорт файлІв PCX/Pict (Macintosh)

+ +

+ -

+ +

+ +

- +

- +

+ +

Експорт файлів JPG/TGA/TIFF

- - +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

Робота с Web

Імпорт стандартних GIF / прозорих GIF / анімаційних GIF-файлів

- - -

+ - -

+ + +

+ + +

- - -

+ + -

+ - -

Експорт стандартних GIF / прозорих GIF / анімаційних GIF-файлів

- - -

+ - -

+ + -

+ + +

- - -

+ + -

+ - -

Експорт навігаційних карт з вбудованими URL

-

-

+

-

-

-

-

Зовнішні модулі браузера для векторного формату з приєднаними до об'єктів URL

-

-

-

+

-

+

+

Додаткові можливості друку

Друк окремих об'єктів / шарів / сторінок

- - -

+ + +

+ + +

+ + +

- - N/A

+ + +

+ + +

Основні моделі узгодження квітів

Focoltone, Pantone, Toyo, Trumatch

Pantone, Toyo, Trumatch

Focoltone, Pantone, Toyo, Trumatch

Focoltone, Pantone

відсутні

Focoltone, Pantone, Toyo, Trumatch

Pantone

Кольороподіл

+

+

+

+

-

+

+

N / A - незастосовне. Дане виріб не надає такої можливості.

* Прозоре заповнення означає істинні яскраві прозорі заповнення з інтерактивно задаються рівнями прозорості.

2. Формати файлів комп'ютерної графіки

Як говорилося вище, вся комп'ютерна графіка ділиться на дві великі гілки: растрову і векторну. Вектори являють собою математичний опис об'єктів щодо точки початку координат. Простіше кажучи, щоб комп'ютер намалював пряму, потрібні координати двох точок, які зв'язуються по найкоротшою, для дуги задається радіус і т.д. Таким чином, векторна ілюстрація - це набір геометричних примітивів. Складність при передачі даних з одного векторного формату в іншій полягає у використанні програмами різних алгоритмів, різною математики при побудові одних і тих же об'єктів.

Растровий файл влаштований простіше (для розуміння, принаймні). Він являє собою прямокутну матрицю (bitmap), розділену на маленькі квадратики - пікселі (pixel - picture element). Чим більше пікселів у кожному квадратному дюймі на матриці, тим вище дозвіл файлу. Дана структура характерна для всіх растрових форматів. Розрізняються вони здатністю нести якусь додаткову інформацію, кількістю інформації про кольорі, яку можна визначити для кожного пікселя, способом архівації, іншими особливостями.

BMP (Windows Device Independent Bitmap) Формат ВМР є рідною форматом Windows, він підтримується всіма графічними редакторами, що працюють під її управлінням. Застосовується для зберігання растрових зображень, призначених для використання в Windows і, по суті, більше ні на що не придатний. Здатний зберігати як індексований (до 256 кольорів), так і RGB-колір (16.700.000 відтінків). Можливо, застосування стиснення за принципом RLE, але робити це не рекомендується, так як дуже багато програм таких файлів не розуміють (вони можуть мати розширення. Rle). Існує різновид формату ВМР для операційної системи OS / 2. На Macintosh BMP читається і пишеться без всяких проблем Photoshop'ом. WMF (Windows Metafile) Ще один рідний формат Windows. Служить для передачі векторів через буфер обміну (Clipboard). Розуміється практично всіма програмами Windows, так чи інакше пов'язаними з векторною графікою. Однак, незважаючи на уявну простоту і універсальність, користуватися форматом WMF варто тільки в крайніх випадках для передачі "голих" векторів. WMF спотворює (!) Колір, не може зберігати ряд параметрів, які можуть бути привласнені об'єктам в різних векторних редакторах, не розуміється програмами Macintosh.

PICT (Macintosh QuickDraw Picture Format) Стандарт для буфера обміну Macintosh. Здатний нести як растрову, так і векторну інформацію. Підтримується на Mac'e всіма програмами. На РС має розширення. Pic або. Pct. PICT читається поруч програм, але робота з ним рідко буває простий і нехитрий.

TIFF (Tagged Image File Format) Апаратно незалежний формат TIFF на сьогоднішній день є одним з найпоширеніших і надійних, його підтримують практично всі програми на РС і Macintosh так чи інакше пов'язані з графікою. TIFF є кращим вибором при імпорті растрової графіки у векторні програми і видавничі системи. Йому доступний весь діапазон колірних моделей від монохромної до RGB, CMYK і додаткових кольорів Pantone. TIFF може зберігати вектори Photoshop'a, Alpha-канали для створення масок в відеокліпах Adobe Premiere і масу інших додаткових даних. TIFF має два різновиди: для РС і Macintosh. Це пов'язано з тим, що процесори Intel і Motorola читають і записують числа цілком протилежними способами. Бентежитися не варто - як правило, програми з легкістю читають обидва варіанти формату. Найбільші проблеми зазвичай викликає LZW-компресія, іноді застосовувана в TIFF'e. Ряд програм (наприклад, QuarkXPress 3.x і Adobe Streamline) не вміють читати такі файли, крім того, вони можуть довше виводитися на принтери і фотоскладальні автомати. Тільки якщо файл комрессіі в 3-4 рази, ви отримуєте виграш у часі виводу.

Scitex CT (розширення на РС -. Sct) Розроблений фірмою Scitex формат Scitex CT мало чим відрізняється від TIFF'a, за винятком однієї особливості. На фотоскладальних автоматах (Imagesetter) фірми Scitex (Dolev) файли цього формату виводяться кілька швидше.

PS (Adobe PostScript) PostScript - мова опису сторінок (мову управління лазерними принтерами) фірми Adobe. Файли цього формату з розширенням. Ps чи, рідше,. Prn виходять за допомогою функції Print to file графічних програм при використанні драйвера PostScript-принтера. Такі файли містять в собі сам документ (тільки те, що розташовувалося на сторінках), все пов'язані файли, використані шрифти, а також іншу інформацію: кольороподіл, додаткові плати, напівтонової растр для кожної плати, лініатуру растра та інші дані для вивідного пристрою. Якщо файл закритий правильно - не має значення, на якій платформі він робився, чи були використані шрифти True Type або Adobe Type

1. Потрібно тільки враховувати версію мови. Нещодавно Adobe випустила PostScript level 4. Тема мови PostScript - окремий великий розмову. Нижче я торкнуся ще двох форматів, безпосередньо з ним пов'язаних.

EPS (Encapsulated PostScript) EPS - спрощений PostScript. Не може містити в одному файлі більше однієї сторінки, не зберігає ряд установок для принтера. Як і в файли друку PostScript, в EPS записують кінцевий варіант роботи, хоча такі програми як Adobe Illustrator, Photoshop і Macromedia FreeHand можуть використовувати його як робочий. EPS використовується для передачі векторів і растра в видавничі системи, створюється майже всіма програмами, що працюють з графікою. Використовувати його має сенс тільки тоді, коли висновок здійснюється на PostScript-пристрої. EPS підтримує всі необхідні для друку колірні моделі, серед них така, як Duotone, а також Clippind Path - векторний контур, візуально обрізає растрову матрицю в QuarkXPress, PageMaker, FreeHand (в РС-версії FreeHand'a виглядає некоректно). Разом з файлом можна зберегти ескіз (Image header). Це копія в форматі PICT, TIFF або WMF, яка зберігається разом з EPS і дозволяє побачити, що всередині файлу, оскільки відкрити його на редакцію можуть тільки Photoshop і Illustrator. Всі інші імпортують лише ескіз, підміняючи його при друку на PostScript-принтері оригінальної інформацією. На не PostScript-принтері виводиться на друк сам ескіз. Якщо ви працюєте на Macintosh (поздравляю!), зберігайте ескізи в форматі PICT. Він буде максимально хорошої якості і мінімальної ваги, де вектори будуть векторами, а растр - растром, але для того щоб він був легше, растрові фрагменти будуть з низькою резолюцією і обмеженою палітрою кольорів. Однак такі ескізи можуть створювати проблеми на РС. На РС і для РС краще готувати ескізи у форматі TIFF. Всі дані растеризуются, що сильно роздуває розмір файлу. CorelDRAW так само пропонує для ескізу векторний формат WMF, але не варто користуватися цим дітищем Microsoft - до добра не доведе. Спочатку EPS розроблявся як векторний формат, пізніше з'явилася його растрова різновид - Photoshop EPS.


Подобные документы

 • Загальна характеристика теорії редагування зображень, місце у ній растрових зображень. Аналіз переваг та недоліків програм малювання і векторної графіки. Структура, розмір і розширення зображення. Сутність і призначення основних форматів графічних файлів.

  реферат [1,1 M], добавлен 13.10.2010

 • Класифікація систем комп’ютерної графіки, її різновиди та сфери використання. Міні-комп’ютери як зменшена версія магістральних. Загальна структура і функції комп’ютерної графіки. Растрова графіка, класифікація, призначення і функції її прикладних систем.

  контрольная работа [12,5 K], добавлен 12.10.2010

 • Історія розвитку інформаційних технологій. Швидка зміна концептуальних представлень, технічних засобів, методів і сфер їх застосування. Основні види, можливості та сфера застосування комп'ютерної графіки. Векторна та об'єктно-орієнтована графіка.

  курсовая работа [725,5 K], добавлен 28.03.2015

 • Компьютерная графика. Ее виды: растровая и векторная. Способы постройки графических объектов. Сущность понятия "графический объект". Программы векторной графики: Corel Draw, Adobe Illustrator, Micrografx Designer, Macromedia FreeHand, Corel Xara.

  реферат [92,5 K], добавлен 28.06.2008

 • Створення зображення (візуалізація) як завдання комп'ютерної графіки. Методи та алгоритми візуалізації. Трансформація об’єктів в бібліотеці OpengL. Побудова довільної кількості довільного розміру точок на поверхні форми засобами бібліотеки OpengL.

  контрольная работа [2,3 M], добавлен 10.09.2009

 • Види візитних карток та особливості їх виконання. Етикет вручення візиток. Основні можливості програми обробки векторної графіки CorelDraw. Принципи роботи Adobe Page MakerAdobe. Підбір шрифту для написів. Поняття про шовкографію, тиснення та фольгування.

  дипломная работа [3,7 M], добавлен 28.08.2014

 • Основи, типові функції і настройка інтерфейсу Flash. Формати статичної графіки, робота з кольором та текстом. Бібліотеки та провідник Flash. Публікація і експорт статичної графіки. Покадрова та трансформаційна анімації. Засоби відладки ActionScript.

  дипломная работа [89,8 K], добавлен 02.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.