Використання WEB-сервера та браузера для налагодження електронного документообігу

Створення електронного та WEB-документів. Програмування WEB-версії електронного документа. Можливості оформлення тексту і використання мультимедіа. Використання Dublin Core. Перехід від однієї сторінки до іншої. Посилання на інші електронні ресурси.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.10.2012
Размер файла 2,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ І КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Кафедра інформаційно-управлінських систем

Курсова робота

з навчальної дисципліни «Інформаційні технології та ресурси»

на тему:

«ВИКОРИСТАННЯ WEB-СЕРВЕРА ТА БРАУЗЕРА ДЛЯ НАЛАГОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ»

Виконала

Студентка групи ДЗ-08-1

Гальченко Яна Миколаївна

Варіант 04 Перевірив

ас. Самойлов А.М.

Комісія доц. Оксанич О.Г.

доц. Куделіна К.О.

ас. Самойлов А.М.

Кременчук

2012 р.

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Михайла Остроградського

Кафедра Українознавства ____________________________

Дисципліна Інтернет технології та ресурси _______________________

Спеціальність ________ Документознавство та інформаційна діяльність

Курс 4 Група ДЗ-08-1 Семестр 8

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу) студенту

______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) ______________________________________

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) 20.04.2012 р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи) Мова розмітки гіпертекстових документів HTML передбачити різноманітні можливості оформлення тексту і використання мультимедіа, переходу від однієї сторінки до іншої, перехід до розділів зі сторінки «зміст». У списку літератури виконати посилання на інші електронні ресурси, розробити та впровадити предметний покажчик.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які піддягають розробці) Аналіз завдання, проектна частина з питаннями створення електронного документу, створення WEB-документа, програмування WEB-версії електронного документа.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

Рис.1. Схема тематичних блоків електронного документа. Рис.2. Схема смислових зв'язків між тематичними блоками електронного документа. Рис.3. Схема розміщення тематичних блоків на HTML-сторінках у WEB-документі. Рис.4. Остаточна схема смислових зв'язків між тематичними блоками електронного документу. Рис.5. Схема гіперпосилань між HTML-сторінками у WEB-документі. Рис.6. Зовнішній вигляд розробленого макету (перша сторінка, предметний покажчик, список літератури).

6. Дата видачі завдання 16.02.2012 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва етапів курсової роботи

Термін виконання

етапів проекту

(роботи)

Примітка

1

Видача завдання

16.02.2012

2

Етап структурування контексту

електронного документа

01.03.2012

3

Виготовлення типового макету

електронної сторінки

15.03.2012

4

Верстка та остаточне виготовлення

електронного документа

30.03.2012

5

Оформлення пояснювальної записки

04.04.2012

6

Попередній захист роботи

09.04.2012

7

Виправлення помилок, врахування

зауважень

16.04.2012

8

Захист роботи

20.04.2012

Студент(ка)

Керівник

« » ____________ 2012 р.

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка курсової роботи містить 18 с., 6 рис., 7 використаних джерел.

Об'єкт розробки - електронний документ з теми «Використання WEB-сервера та браузера для налагодження електронного документообігу».

Мета розробки - практичне застосування вивченого курсу з дисципліни «Інтернет технології та ресурси». Використання Dublin Core, фізичних і логічних стилів форматування тексту, створення гіперзв'язок і т.д.

Тема електронного документу «Використання WEB-сервера та браузера для налагодження електронного документообігу» містить такі розділи:

РОЗДІЛ 1. WEB-СЕРВЕРИ

РОЗДІЛ 2. БРАУЗЕРИ

РОЗДІЛ 3.ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

В першому розділі можна дізнатися, що веб-сервер -- це основа Всесвітньої павутини. Веб-сервером називають як програмне забезпечення, що виконує функції веб-сервера, так і комп'ютер, на якому це програмне забезпечення працює.

У другому розділі мова йде про бразер. Браузер-- програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці. Тексти та малюнки можуть містити посилання на інші веб-сторінки, розташовані на тому ж веб-сайті або на інших веб-сайтах.

Також важливим в цьому розділі є ознайомлення з найбільш популярними браузерами.

У третьому розділі мова йде про організацію електронного документообігу, і про програми які цьому сприяють.

Пояснювальна записка міститиме в собі такі розділи і підпункти:

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА

2.1 Створення електронного документа

2.2 Створення WEB-документа

2.3 Програмування WEB-версії електронного документа

За допомогою яких буде повністю представлений об'єм роботи від моделювання сайту до його створення.

Дана пояснювальна записка міститиме такий перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень).

Рис.1. Схема тематичних блоків електронного документа.

Рис.2. Схема смислових зв'язків між тематичними блоками електронного документа.

Рис.3. Схема розміщення тематичних блоків на HTML-сторінках у WEB-документі. Рис.4. Остаточна схема смислових зв'язків між тематичними блоками електронного документу.

Рис.5. Схема гіперпосилань між HTML-сторінками у WEB-документі. Рис.6. Зовнішній вигляд розробленого макету (перша сторінка, предметний покажчик, список літератури).

Схеми були створені за допомогою програми Microsoft Visio, версії 2003 року.

Ключові слова: WEB-сервер, браузер, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, електронний документообіг, система «ДЕЛО», Outlook Express.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА

2.1 Створення електронного документа

2.2 Створення WEB-документа

2.3 Програмування WEB-версії електронного документа

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

електронний документ посилання текст

У літературі термін “гіпертекст” (ГТ) використовується найчастіше як для позначення об'єкта дослідження, так і технології дослідження. Як об'єкт ГТ являє собою сітку, в якій зв'язки між вузлами - фрагментами ГТ - проставлені самим користувачем, частіше усього по семантичній близькості фрагментів. У якості фрагментів можуть виступати тексти, формули, графічна інформація, звуко- і відеозапис, тобто довільні модулі знань. У ГТ знято всі обмеження на структуру і зв'язки між ними. Не потрібно формалізації знань. На відміну від СУБД і інформаційно-пошукових систем елементами ГТ є природні тексти, що не потребують ні індексування, ні форматування. Кожний модуль знань може бути поданий у своїй формі. Доступ до них здійснюється шляхом навігації в гіпертекстовій базі знань. Гіпертекст відкритий для поповнення і змін. У нього немає апріорно визначеної структури. Це засіб представлення заздалегідь не структурованих, вільно нарощуваних знань. Користувач власноруч формує своє інформаційне середовище. Для цього ГТ - технологія надає йому дружній інтерфейс. Завдяки такому підходу зникають багато бар'єрів між користувачем і комп'ютером або відповідною інформаційною системою. Вона перестає бути “чорним ящиком”; взаємозв'язок між елементами знань стає видимим і доступним для користувача, що може настроювати інформаційну систему на свою проблемну область.

Веб-сайт (англ. Website -- місце, майданчик в інтернеті), також сайт (англ. site, місце, майданчик) -- сукупність веб-сторінок, доступних у Міжмережжі (Інтернеті), які об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

Сайтом також називають вузол мережі Інтернет, комп'ютер, за яким закріплена унікальна ІР-адреса, і взагалі будь-який об'єкт в Інтернеті, за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в мережі (FTP-site, WWW-site тощо).

Набір зв'язаних між собою інформаційних онлайнових ресурсів, призначених для перегляду через комп'ютерну мережу за допомогою спеціальних программ -- браузерів. Веб-вузол може бути набором документів в електронному вигляді, онлайновою службою.

Розробка веб сайту складається з наступних етапів:

· Розробка структури сайту

· Створення дизайну сайту

· Програмування, верстка, кодинг

· Тестування сайту, виявлення недоопрацювань

· Просування сайту та його реклама

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ

Всесвітня павутина (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тенета) -- найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі. Вважається найпопулярнішою і найцікавішою службою мережі Інтернет, яка дозволяє отримувати доступ до інформації незалежно від місця її розташування.

В наш час, найбільш бурхливо прогресуюча компонента мережі Інтернет. Користувачі автоматично переходять від однієї бази даних (сайту) до іншої за допомогою гіперпосилань. Кількість серверів WWW постійно зростає, а швидкість росту WWW навіть більша ніж у самої мережі Internet. WWW - найрозвиненіша технологія Internet, вона вже стала масовою. Перспективи розвитку - необмежені.

WWW - інформаційна система, якій не можна дати конкретного визначення. Наведемо лише деякі з епітетів, якими вона може бути позначена: гіпертекстова, гіпермедійна, розподілена, інтегруюча, глобальна. Нижче буде показано, що слід розуміти під кожною з цих властивостей у контексті WWW.

WWW працює за принципом клієнт-сервер: існує велика кількість серверів, які за запитом клієнта надають йому гіпермедійний документ. Такий документ складається із частин з різним представленням інформації (текст, графіка, звук, відео, тривимірні об'єкти тощо). В ньому кожен елемент може бути посиланням на інший документ чи його частину. Такі посилання в WWW організовані так, що кожний інформаційний ресурс в глобальній мережі Internet однозначно адресується, а надісланий сервером документ може посилатися на інші документи на цьому ж сервері, чи на документи на інших комп'ютерах Internet. При цьому користувач не помічає цього і працює з усім інформаційним простором Internet, як з єдиним цілим. Посилання WWW вказують не тільки на документи, специфічні для самої WWW, але й на інші сервіси і інформаційні ресурси Internet. Більш того, більшість програм клієнтів WWW (браузер) не просто розуміють такі посилання, а є додатково програмами-клієнтами відповідних сервісів: FTP, Gopher, новин мережіUsenet, електронної пошти і т. і. Таким чином, програмні засоби WWW -- універсальні для різних сервісів Internet, а сама інформаційна система WWW грає інтегруючу роль.

Мова HTML існує в декількох варіантах і продовжує розвиватися, але конструкції HTML ймовірніше усього будуть використовуватися і надалі. Вивчаючи HTML і пізнаючи його глибше, створюючи документ на початку вивчення HTML і розширюючи його наскільки це можливо, ми маємо можливість створювати документи, які можуть бути переглянені багатьма броузерами Web, як зараз, так і в майбутньому. Це не виключає можливості використання інших методів, наприклад, метод розширених можливостей, що надається Firefox, Internet Explorer або деякими іншими програмами. Якщо це дійсно служить Вашим цілям і Ви хочете сформувати власну думку про названі програми, користуйтеся ним. Але робота з HTML - це спосіб засвоїти особливості створення документів в стандартизованій мові, використовуючи розширення, тільки коли це дійсно необхідно.

В даній роботі буде представлене створення електронного документу (сайту) від моменту розподілення зібраної інформації на тематичні блоки до його остаточного опрацювання з усіма розділами, підпунктами і т.д.

При створенні сайту було виконано роботу з визначення структури веб-сайту, створення заголовків, створення списків, форматування символів, управління кольором, створення таблиць, вбудування гіпертекстових посилань, використання мета-тегів та елементів Dublin Сore.

РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА

2.1 Створення електронного документа

Для створення електронного документа по-перше я здійснила збір інформації зі своєї теми, по-друге зробила вичитку зібраної інформації і видалила усе зайве, по-третє розділила інформацію на тематичні блоки і тим самим визначила зміст електронного документу.

Графічне представлення основних смислових зв'язків відображене на Рис.1. Схема тематичних блоків електронного документа. Всі тематичні блоки пов'язані між собою. Кожний блок є смисловим продовженням попереднього, адже вони розкривають ідею послідовності самого змісту.

Рис.1 Схема тематичних блоків електронного документа

Стосовно Рис.2. Схема смислових зв'язків між тематичними блоками електронного документа, можна зазначити, що цей рисунок зображує усі зв'язки між самими блоками і новим блоком «Блок предметного покажчика».

Рис.2 Схема смислових зв'язків між тематичними блоками електронного документа

2.2 Створення WEB-документа

У зв'язку з тим, що деякі тематичні блоки мали великий об'єм різної інформації, то виникла необхідність поділити їх на інші блоки.

<ol type="I">

<li><a href="chapter04-01.html">ВСТУП</a>

<li><a href="chapter04-02.html">РОЗДІЛ 1. WEB-СЕРВЕРИ</a>

<li><a href="chapter04-04.html">РОЗДІЛ 2. БРАУЗЕРИ</a>

<ul type="square">

<li><a href="chapter04-06.html">2.1 Internet Explorer</a>

<li><a href="chapter04-08.html">2.2 Opera</a>

<li><a href="chapter04-10.html">2.3 Mozilla Firefox</a>

<li><a href="chapter04-11.html">2.4 Google Chrome</a>

</ul>

<li><a href="chapter04-13.html">РОЗДІЛ 3.ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ</a>

<li><a href="chapter04-14.html">ВИСНОВКИ</a>

<li><a href="chapter04-15.html">СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ</a>

<li><a href="chapter04-16.html">ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК</a>

</ol>

Рис.3 Схема розміщення тематичних блоків на HTML-сторінках та WEB-документі дозволяє візуально це побачити. Схема містить інформацію про всі зв'язки між блоками та підблоками.

Рис.3 Схема розміщення тематичних блоків на HTML-сторінках та WEB-документі

Для зручності переходу від однієї сторінки до іншої я використовувала такі переходи:

Назад - перехід на попередню сторінку

Головна - перехід на головну сторінку (до змісту)

Вперед - перехід на наступну сторінку

Для зручності пошуку слів, я створила предметний покажчик із посиланнями на сторінки. Він виглядає так:

<h1>ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК</h1>

<b>

<ol>

<li>Сервер - <a href="chapter04-02.html">стр.2</a>, <a href="chapter04-03.html#ser">стр.3</a>

<li>Браузер - <a href="chapter04-04.html">стр.4</a>, <a href="chapter04-05.html#br">стр.5</a>, <a href="chapter04-06.html#br">стр.6</a>, <a href="chapter04-07.html#br">стр.7</a>, <a href="chapter04-08.html#br">стр.8</a>, <a href="chapter04-09.html#br">стр.9</a>, <a href="chapter04-10.html#br">стр10</a>, <a href="chapter04-11.html#br">стр.11</a>

<li>Електронний документообіг - <a href="chapter04-13.html">стр.13</a>

<li>"Дело" - <a href="chapter04-13.html#d">стр.13</a>

<li>Outlook Express - <a href="chapter04-13.html#oe">стр.13</a>

</ol>

</b>

Графічне відображення всіх смислових зв'язків між тематичними блоками та підблоками показано на Рис.4. Остаточна схема смислових зв'язків між тематичними блоками електронного документу (Додаток А). Вона відображає усі існуючі зв'язки між блоками та підблоками. Ця схема вдрізняється тим що вже не містить двонаправлених стрілок, тим самим показує істинні зв'язки між блоками.

2.3 Програмування WEB-версії електронного документа

Створення WEB-версії електронного документа проводилося в специфікації HTML <!doctype html public"-//w3c//dtd html 4.0 transitional //en" "http://www.w3.org/tr/rec-html40/loose.dtd>. doctype html - визначає тип документа.

Приклад сторінки електронного документа мовою розмітки:

<!doctype html public"-//w#c//dtd html 4.0 transitional //en"

"http://www.w3.ord/TR/REC-html40/loose.dtd">

<html>

<head>

<title>Вступ</title>

<meta name="keywords" content="документообіг, мережа, цифровий підпис, інформація, технології, закон, комп'ютер">

<meta name="description" content="Комп'ютери зробили свій внесок у здатність зберігати великі кількості інформації, а комп'ютерні мережі збільшили можливість обмінюватись цією інформацією.">

<meta name="author" content="Galchenko">

<meta name="company" content="KrNY">

<meta name="generator" content="Homesite 4.0">

<meta name="robots" content="all,follow">

<meta name="document-state" content="Static">

<meta http-equiv="expires" content="Wed, 20 Apr 2012 08:00:00 GMT">

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251">

<meta name="dc.title" content="Використання WEB-сервера та браузера для налагодження електронного документообігу">

<meta name=“dc.creator” content= "Гальченко">

<meta name="dc.subject" content="WEB-сервера та браузера для налагодження електронного документообігу">

<meta name="dc.description" content="з розвитком інноваційних технологій виникла необхідність вивчення роботи з електронними документами, та вміння використовувати різноманітні шляхи і методи передавання електронних документів за допомогою глобальної мережі Internet">

<meta name="dc.publisher.name" content="Galchenko">

<meta name="dc.contributor.personalname" content="Samoilov">

<meta name="dc.date.created" content="2012-04-01">

<meta name="dc.format" content="text/html; charset=windows-1251">

<meta name="dc.format" content="36949 bytes">

<meta name="dc.type" content="text">

<meta name="dc.identifier" content="http://uk.wikipedia.org/wiki/>

<meta name="dc.source" content="http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80>

<meta name="dc.language" scheme="iso 639-2" content="ukr">

<meta name="dc.relation" content="http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80>

<meta name="dc.coverage.placename" scheme="dcmi point" content="м.Kременчук, Україна">

<meta name="dc.rights" content="Кременчуцький Національний Університет імені Михайла Отсроградського, 2012">

<link rel="stylesheet" href="pic\style.css" type="text/css">

</head>

<body>

……………………………………………

</body>

</html>

При створенні курсової роботи використовувалися такі теги:

· <h1> ? заголовок першого рівня;

· <h2> ? заголовок другого рівня;

· <h3> ? заголовок другого рівня;

· <h4> ? заголовок другого рівня;

· <p> ? абзац;

· <b> ? жирне виділення;

· <i> ? курсивне виділення;

· <ul> ? нумерований список;

· <ol> ? ненумерований список;

· <li> ? пункт списку;

· <a href=”…”> ? посилання;

· <img src=”...”> ? графічне зображення;

· <table> ? тег таблиці;

· <caption> ? заголовок таблиці

· <tr> ? рядок таблиці;

· <td> ? вічко таблиці;

· <map> ? графічна карта.

Було використано стиль css.

Він має такий вигляд:

body {background: url(fon.gif);}

h1 {text-align: center}

h2 {text-align: center}

h3 {text-align: left}

h4 {text-align: right}

<link rel="stylesheet" href="pic\style.css" type="text/css">

Остаточний варіант гіперпосилань містить Рис.5. Схема гіперпосилань між HTML-сторінками у WEB-документі (дивись Додаток Б). В цій схемі відображені усі можливі і існуючі зв'язки між сторінками.

Рис.6. Зовнішній вигляд розробленого макету, містить скриншот першої сторінки електронного документа.

Рис.6 Зовнішній вигляд розробленого макету (перша сторінка)

ВИСНОВКИ

Отже, результатом виконання курсової роботи є: створений WEB-документ та пояснювальна записка.

WEB-документ документ складається з 17 тематичних блоків які пов'язані один з одним за змістом. В WEB-документ включено: вступ, смислові блоки, висновки, список використаних джерел та предметний покажчик.

Пояснювальна записка складається з двох основних розділів «Аналіз завдання» та «Проектна частина».

В розділі «Аналіз завдання» розглянув послідовність основних етапів створення WEB-документа, його основні складові та засоби створення.

Розділ «Проектна частина» складається з трьох підрозділів: «Створення електронного документу», «Створення WEB-документа», «Програмування WEB-версії електронного документа».

В підрозділі «Створення електронного документу» відображено основні тематичні блоки електронного документа та робота з ними. Підрозділ «Створення WEB-документа» містить опис елементів з яких складається WEB-документ та відображення етапів створення електронного документа. В підрозділі «Програмування WEB-версії електронного документа» відображено усі складові складові, необхідні для створення веб-документа, починаючи від <!doctype html public"-//w#c//dtd html 4.0 transitional //en"

"http://www.w3.ord/TR/REC-html40/loose.dtd">, та використання мета-тегів до використання різноманітних тегів, на гіпертекстових посилань.

Результатом проробленої роботи є: WEB-документ, пояснювальна записка та практичний досвід зі створення WEB-документа.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Іnternet [Інтернет ресурс]: інформаційний сайт про Іnternet; web-мастер А. Береговенко. - 2003. - Режим доступу: http://interclass.narod.ru.

2. MyOpera [Інтернет ресурс]: сайт про браузер Opera; web-майстер Н. Ковальчук. - 2001. - Режим доступа: http://www.myopera.net.

3. Вебпланета [Інтернет ресурс]: щорічний електронний журнал; 2001-2005. - Режим доступу: http://www.webplanet.ru.

4. Вікіпедія [Інтернет ресурс]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org.

5. Інформаційний журнал Вікторія [Інтернет ресурс]. Режим доступу: http://www.victoria.lviv.ua.

6. Макарчук О. Документообіг як основа діяльності органу влади. Визначення термінів [Електрон. ресурс] URL: http//www.atlas.ua/ukr/hum-rm.html

7. Телега [Інтернет ресурс]. Режим доступу: http://telega.od.ua.

Додаток А

Рис.4 Остаточна схема смислових зв'язків між тематичними блоками електронного документу

Додаток Б

Рис.5 Схема гіперпосилань між HTML-сторінками у WEB-документі

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основи електронного юридично значимого документообігу в процесі створення цифрового підпису. Використання схеми криптографічних ключів. Створення сертифіката з локальною генерацією ключової пари. Асиметричні алгоритми шифрування. Криптосистема Ель-Гамаля.

  дипломная работа [414,9 K], добавлен 12.01.2016

 • Електронні підручники як засіб підтримки учбового процесу. Редактор FrontPagе: використання спеціальної вставки, виділення, копіювання та видалення тексту, шаблони, фрейми, шрифти, списки та графічні формати. Функціональні послідовності. Степеневі ряди.

  дипломная работа [722,9 K], добавлен 17.09.2012

 • Сучасні мультимедійні та електронні навчальні технології. Поняття електронного навчального посібника. Створення гіперпосилань, додавання тексту з файлів книг, оформлення розділів підручника. Оформлення розділів технологічних карт. Створення меню розділів.

  дипломная работа [3,9 M], добавлен 30.04.2015

 • Розгляд поняття електронного освітнього ресурсу. Дослідження особливостей написання макросів засобами Visual Basic for Аpplications для використання у розробці розкладу студентів. Створення програми, яка демонструє використання офісного програмування.

  курсовая работа [687,2 K], добавлен 18.03.2015

 • Розгляд систем організації електронного документообігу через Інтернет у різних галузях економіки та керування. Знайомство з прикладами організації та використання OMS-систем у світі. Загальна характеристика програмних засобів, що поставляються Microsoft.

  реферат [66,3 K], добавлен 14.07.2016

 • Основи Web-програмування. Використання мови HTML. Базові елементи HTML. Форматування тексту. Вирівнювання тексту та горизонтальна лінія. Значення RGB- коду. Таблиці та списки, посилання та робота з ними. Створення посилань на документи і файли.

  курсовая работа [40,9 K], добавлен 12.02.2009

 • Особливості електронного документообігу. Специфіка укладення договорів в електронній формі. Затвердження договору електронним цифровим підписом. Становлення українського законодавства про цифровий підпис. Проблеми вдосконалення використання ЕЦП.

  доклад [57,8 K], добавлен 19.09.2010

 • Створення документа "Запрошення". Запуск і настроювання редактора. Виправлення орфографічних помилок. Збереження документа у файлі. Оформлення документа: настроювання полів сторінки; виділення фрагментів тексту; оформлення тексту. Малюнок Microsoft Draw.

  методичка [475,8 K], добавлен 11.05.2011

 • Основи використання інформаційних технологій у галузі освіти. Створення електронного щоденника мовою програмування. Вибір середовища розробки. Установка, налаштування та проектування шаблону програми. Наповнення сайту інформацією та створення бази даних.

  магистерская работа [3,9 M], добавлен 25.02.2014

 • Аналіз захищеності та інформаційних загроз системі електронного документообігу. Розробка рекомендацій щодо формування та реалізації політики безпеки в даній сфері діяльності підприємства, правові аспекти. Програмно-технічний захист в ТОВ "Тетра".

  дипломная работа [226,0 K], добавлен 24.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.