Фільтрування даних в табличному редакторі MS Excel

Обробка інформації нетекстового характеру. Електронні редактори для опрацювання даних. Пошук даних у діапазоні клітинок або в таблиці. Фільтрування даних в Microsoft Excel. Вимоги до апаратного забезпечення. Мотивація вибору програми Microsoft Excel.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 18.03.2013
Размер файла 2,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Бухгалтер, економіст, інженер повсякденно має справу з інформацією, що представлена у вигляді таблиць як текстового, так і числового характеру. Швидке створення, заповнення, оформлення та друк таблиць у зручному вигляді, пошук сум чи середніх значень чисел, розміщених у стовпцях або рядках таблиці та більш складний аналіз даних - це ті завдання, які найкраще вирішувати за допомогою табличного процесора.

Електронні таблиці на відміну від текстових процесорів призначені для обробки інформації нетекстового характеру. Ця інформація має більш специфічний вигляд; здебільшого це певним чином організована числова інформація. Основною особливістю електронних таблиць є використання формул і можливість автоматичного перерахунку таблиць у разі зміни даних у таблиці, якщо ці дані використовуються у формулах. У зв'язку з цим електронні таблиці часто називають електронними процесорами.

Адже на сьогоднішній день широко застосовуються електронні редактори для опрацювання даних. Сучасні ІТ спрощують нам життя, полегшують нашу працю.

Люди кожного дня стикаються із задачами пов'язаними із обчисленнями деяких даних. Це можуть бути бухгалтерські розрахунки, ведення обліку товарів на складі, різні інженерні та статичні розрахунки. Такі обчислення доцільно виконувати у табличному вигляді. У вигляді таблиць можна оформляти й ділові документи, рахунки, накладні, відомості тощо. І взагалі зображення даних у вигляді таблиць є надзвичайно зручним і звичним.

В цій роботі я розкажу все про фільтрування даних в табличному редакторі Microsoft Excel, що таке фільтр, як застосовувати його, для чого він призначений.

Microsoft Excel - програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Вона надає можливості економіко-статистичних розрахунків, графічних інструментів (за винятком Excel 2008 під Mac OS X), мова макропрограмування VBA (Visual Basic для додатків). Microsoft Excel входить до складу Microsoft Office і на сьогоднішній день Excel є однією з найбільш популярних програм у світі. Нею користуються ділові люди й учені, бухгалтери і журналісти. З її допомогою ведуть різноманітні списки, каталоги і таблиці, складають фінансові та статистичні звіти, обраховують дані яких-небудь опитувань і стан торговельного підприємства, обробляють результати наукового експерименту, ведуть облік, готують презентаційні матеріали.

microsoft excel фільтрування таблиця

1. ФІЛЬТРУВАННЯ ДАНИХ В ТАБЛИЧНОМУ РЕДАКТОРІ MICROSOFT EXCEL

1.1 Теоретичні відомості щодо фільтрування даних в Microsoft Excel

1.1.1 Фільтрування даних в Microsoft Excel

Фільтрування даних - це швидкий і зручний спосіб пошуку даних у діапазоні клітинок або в таблиці. Після фільтрування даних у діапазоні клітинок чи в таблиці можна повторно застосувати фільтр, щоб отримати оновлені результати або очистити фільтр , щоб знову відобразити всі дані. Щоб швидко почати фільтрування виділіть принаймні одну клітинку в діапазоні і натисніть кнопку фільтр (Основне > Редагування) (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 Сортування й фільтр

Відфільтровані дані відображають лише рядки, що відповідають вказаним умовам і приховують рядки, які непотрібно відображати. Після фільтрування даних можна копіювати, шукати, редагувати, форматувати, друкувати, а також створювати на її основі схеми, не змінюючи порядок розташування цих даних і не переміщуючи їх.

Також можна виконувати фільтрування даних за кількома стовпцями. Використовуючи автофільтр можна створювати 3 типи фільтрів:

· За списком значень

· За форматом

· За умовами

Вибір значень зі списку та пошук - найшвидший спосіб фільтрування.

Щоб швидко почати фільтрування, виділіть принаймні одну клітинку в діапазоні або в таблиці Excel і натисніть кнопку Фільтр (на вкладці Дані у групі Сортування й фільтр) (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 Сортування й фільтр

Відфільтровані дані відображають лише рядки, що відповідають указаним умовам, і приховують рядки, які не потрібно відображати. Після фільтрування даних можна копіювати, шукати, редагувати, форматувати, друкувати відфільтровану підмножину даних, а також створювати на її основі схеми, не змінюючи порядок розташування цих даних і не переміщуючи їх.

Також можна виконувати фільтрування за кількома стовпцями. Фільтри можуть бути складені, тобто кожний доданий фільтр базується на поточному фільтрі та ще більше звужує підмножину даних, що відображається.

Фільтрування діапазону комірок:

Виділіть діапазон клітинок, які містять алфавітно-цифрові дані.

На вкладці Дані у групі Сортування й фільтр натисніть кнопку Фільтр (рисунок 1.2).

Фільтрування таблиці:

Переконайтеся, що активна клітинка міститься у стовпці таблиці з алфавітно-цифровими даними.

Клацніть стрілку у заголовку стовпця. У списку текстових значень установіть або зніміть прапорці для одного або декількох текстових значень за якими потрібно виконати фільтрування.

Вибір значень зі списку та пошук -- це найшвидші способи фільтрування. Якщо клацнути стрілку у стовпці з увімкнутим фільтруванням, усі значення в цьому стовпці відобразяться у списку (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 Швидке фільтрування

1.1.2 Повторне застосування фільтра

Щоб визначити чи застосовано фільтр перегляньте піктограму в заголовку стовпця:

· Стрілка розкривного списку означає, що фільтрування ввімкнуто, але не застосоване. Якщо навести курсор миші на заголовок стовпця фільтрування для якого ввімкнуто, але не застосовано в екранній підсказці відображається Відобразити все.

· Кнопка фільтр означає, що фільтр застосовано.

Якщо навести курсор миші на заголовок відфільтрованого стовпця, в екранній підсказці відображається застосований до цього стовпця фільтр.

Після повторного застосування фільтра результати можуть виявитися іншими. Це може статися з таких причин:

· У цьому діапазоні клітинок або стовпці таблиці було додано, змінено або видалено дані.

· Застосовано динамічний фільтр дати й часу, наприклад сьогодні, цього тиждня, з початку року.

· Значення, які повертає формула, змінились і дані аркуша було обчислено повторно.

1.1.3 Очищення фільтра

Можна очистити фільтр для певного стовпця, або очистити всі фільтри. Щоб очистити фільтр для одного стоовбця діапазону комірок, який охоплює кілька стовпців, або таблиці у заголовку стовпця натисніть кнопку Фільтр > видалити фільтр із «ім'я стовпця».

На вкладці Основне у групі Редагування виберіть елемент Сортування й фільтр, а потім Очистити (рисунок 1.4)

Рисунок 1.4 Видалення фільтра

1.1.4 Розширений фільтр

Розширений фільтр - це зручний інструмент у MS Excel, що дає змогу вибрати за кількома критеріями дані з таблиці та вивести відфільтровані записи в будь-який діапазон комірок робочого аркуша.

Для застосування розширеного фільтра необхідно:

Для розширеного фільтру умови фільтрування записуються в окремому діапазоні.

Діапазон умов розташовується точно над діапазоном фільтрування і повинен містити заголовки стовпців аналогічні заголовкам стовпців діапазону фільтрування та відокремлюватися від діапазону фільтрування хоча б одним порожнім рядком.

Правила запису умов у діапазоні умов розширеного фільтру наступні:

· Одна умова для одного стовпця вказується у відповідному стовпці.

· Декілька умов для одного стовпця вказуються у різних рядках даного стовпця.

· Одна умова для декількох стовпців вказується у відповідних стовпцях одного рядка.

· Різні умови для різних стовпців вказуються у відповідних стовпцях різних рядків.

· Діапазон умов не повинен містити порожніх рядків між заголовками стовпців та умовами.

Для застосування розширеного фільтру слід виконати команду:

Дані > Сортування та фільтр > Додатково.

В ДВ "Розширений фільтр" слід вказати:

· Діапазон фільтрування.

· Діапазон умов.

· Першу комірку діапазону розташування відфільтрованих даних, якщо необхідно перенести їх у інше місце.

· Увімкнути прапорець "Унікальні значення" у разі необхідності.

Якщо фільтрування даних відбувалося на місці, назви обраних фільтром рядків відображатимуться синім кольором. Інші рядки приховаються.

Для вилучення розширеного фільтру слід виконати команду:

Дані > Сортування та фільтр > Очистити

Усі приховані рядки стануть видимими.

1.2 ФІЛЬТРУВАННЯ ДАНИХ В ТАБЛИЧНОМУ РЕДАКТОРІ EXCEL

1.2.1 Вимоги до апаратного забезпечення

Для роботи в MS Excel я використовував комп'ютер, монітор і принтер, а саме:

Комп'ютер Bravo EXPERT I07-F7HB

RAVO EXPERT I07-F7HB. Потужний і універсальний ПК впорається з будь-яким завданням, будь то перегляд фільмів на DVD або редагування сімейного фотоальбому, робота з офісними програмами або прослуховування улюбленої музики.

Технічні характеристики:

Чіпсет Intel H6;1Виробник Intel; Тип процесора Pentium; Модель процесора G620; Об'єм жорсткого диска 500 Гб; ОЗУ 4 Гб; Тип пам'яті DDR3; GraphicAMD Radeon HD 6570; Відеопам'ять 1 Гб; USB 6 шт. Тип приводу DVD-RW; Звук HD Audioпорт LANОС; Windows ® 7 Profesional; Потужність блоку живлення 400 Вт.

Монітор Philips 196V3LSB

Технічні характеристики:

Philips 196V3LSB18 "широкоформатний LED монітор Philips 196V3LSB18 забезпечить чудову якість зображення. Широкий екран форматом 16:9 зараз є нормою для моніторів і телевізорів. Він відрізняється високою яскравістю, контрастністю і чіткістю.

Розмір екрану: 18

Максимальна роздільна здатність: 1366x768

Світлодіодна: (LED) підсвічування

Тип РК-матриці: TFT TN

Широкоформатний монітор: Так

Принтер МФУ Epson Stylus NX130 с СНПЧ

Технічні характеристики:

Тип пристрою МФУ; Тип друку Epson NX130 струменевий;

Максимальний формат A4; Дозвіл друку / копіювання, dpi 5760x1440 функції принтера; Швидкість друку ч / б, стор / хв (A4) 28; Швидкість кольорового друку Стор / хв (A4)14; функції копіра Масштабування 25-400%; Загальні характеристики: Максимальна ємність лотків, стор 100; Інтерфейс USB +; Вага, кг 4,6; функції сканера сканер + Дозвіл, dpi 600x1200.

1.2.2 Мотивація вибору програми Microsoft Excel

На сьогоднішній день найбільш хорошим електронним редактором таблиць є Microsoft Excel 2010, 2013. Я вибрав Microsoft Excel тому, що ця програма найбільш продуктивна для роботи з даними, в цій програмі хороша безпека даних, за допомогою авто збереження можна не переживати за втрату даних.

Підтримка та довідка від виробника допоможе справитися з проблемами навіть новачку. Хороший дизайн спрощує роботу з програмою. А завдяки формулам всі дані можна обчислювати дуже легко, і при цьому при зміні даних формули автоматично підраховують результат.

Тому для опрацювання даних я вибрав Microsoft Excel.

1.2.3 Виконання фільтрування даних

1. Відкриваю програму Excel, потім створюю нову книгу (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 Відкриття MS Excel

2. Вводжу дані в комірки, форматую їх та обчислюю за допомогою формул (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 Введення даних

3. Застосовую фільтр, для цього я виділив комірку A3 , перейшов на вкладку Дані (Сортування й фільтр) і клацнув на іконку фільтр (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 Ввімкнення фільтра

4. Для стовпця № з/п застосував фільтр вище середнього, для стовпця

Роздрібна ціна застосував фільтр для чисел більше 40 (рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 Фільтровані дані

Стовпець Назва сортував від Я до А.

5. До таблиці вніс нові дані і для того, щоб фільтр фільтрував нові дані я застосував повторний фільтр (рисунок 1.9).

Рисунок 1.9 Повторний фільтр

6. Фільтрував стовпець Кількість за допомогою розширеного фільтра, де умовою фільтрування є стовпець № з/п, дані після фільтрування помістив в діапазон комірок A43-62 (рисунок 1.10).

Рисунок 1.10 Розширений фільтр

7. Вже відфільтровану та відформатовану таблицю зберіг і закрив програму.

Виконану роботу додаю в Додаток А

ВИСНОВКИ

На сьогоднішній день найбільш хорошим електронним редактором таблиць є Microsoft Excel 2010, 2013. Я вибрав Microsoft Excel тому, що ця програма найбільше продуктивна для роботи з даними.

Електронні таблиці на відміну від текстових процесорів призначені для обробки інформації нетекстового характеру. Ця інформація має більш специфічний вигляд; здебільшого це певним чином організована числова інформація. Основною особливістю електронних таблиць є використання формул і можливість автоматичного перерахунку таблиць у разі зміни даних у таблиці, якщо ці дані використовуються у формулах.

Тому вони призначені для роботи з даними які потрібно обчислювати.

Хочу сказати, що завдяки цій програмі я навчився працювати з даними, обчислювати їх за допомогою формул.

За час мого навчання я багато досягнув і навчився, за період практики я спробував все те, що вивчав теоретично.

Пишучи цю роботу я розкрив тему фільтрування, вона є дуже актуальною для опрацювання важливих і досить великих обсягів даних. Завдяки фільтруванню можна приховати дані , які не потрібно показувати.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Баженов В.А., Зайчик В.О., Лізунов П.П., Шишов О.В. Інформаційні технології в будівництві: Підручник. - К.: АРКА, 2003.

Глинський Я.М. Інформатика: 8-11 класи. Навч. Посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-х кн. - Кн. 2. Інформаційні технології. 3-тє вид. - Львів: Деол, СПД Глинський, 2003.

Глинський Я.М. Інформатика: 8-11 класи. Навч. Посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-х кн. - Кн.1. Алгоритмізація і програмування. 3-тє вид. - Львів: Деол, СПД Глинський, 2003.

Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернат. Сервіси, HTML і web-дизайн: Навчальний посібник. 3-тє вид. - Львів: Деол, СПД Глинський, 2005.

Гуржій А.М, Поворозник Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології. - Харків: Компанія СМІТ, 2003.

Извозчикова В. А. Информатика в понятиях и терминах.- М.: Просвещение, 1991.

Корнієнко М.М. Інформатика: Довідник для учня та абітурієнта. - Х.: Видавництво «Ранок», 2008.

Левин А., Самоучитель работы на компьютере.- Питер, 2001.

Мельник О.В. Інформатика: Шкільний словник-довідник. - К.: Школа, 2006.

Додаток

Фільтрування даних

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальні відомості про БД: базові визначення, операції. Характеристика зв'язків і мова моделювання. Технологія вибіркового використання даних БД у Excel: фільтрація, пошук даних, реалізація запитів. Побудова зведених таблиць, звітів.

  курсовая работа [200,7 K], добавлен 15.01.2003

 • Меню та панелі інструментів Microsoft Excel. Введення та редагування даних. Відкриття робочої книги. Форматування табличних даних. Порядок введення формули. Стиль подання даних. Робота з майстром функцій. Сортування, фільтрація даних зведених таблиць.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 13.07.2014

 • Загальні відомості про електронні таблиці. Призначення електронних таблиць. Завантаження електронних таблиць. Елементи вікна Excel. Робота з книгами. Введення та відображення даних. Редагування даних. Формули і функції.

  курсовая работа [59,9 K], добавлен 28.03.2004

 • Робота з формулами в електронній таблиці MS Excel. Загальні правила формування бази даних в MS Excel. Створення відомості з продажу цукерок, фільтрування інформації в таблиці. Огляд основних режимів роботи PowerPoint, порядок створення презентації.

  практическая работа [1,9 M], добавлен 23.09.2014

 • Конструкція і характеристики пристроїв персональних комп’ютерів. Операційна система Windows. Робота в текстовому редакторі Microsoft Word. Електронні таблиці (MS Excel). Комп'ютерні мережі. Поняття баз даних. Основи алгоритмізації і програмування.

  курс лекций [5,5 M], добавлен 15.03.2015

 • Загальні відомості про електронні таблиці Excel та основи роботи з ними, структура та елементи. Функціональні можливості електронних таблиць і сфери їх використання. Розробка книги Microsoft Excel для підрахування реалізації товарів торгівельного центру.

  контрольная работа [1,7 M], добавлен 01.07.2009

 • Введення формул з математичними, статистичними функціями та функціями для роботи з базами даних. Звичайне сортування бази даних по одному полю. Експорт таблиці з середовища MS Excel до середовища MS Access. Алгоритм програми на VBA, її інтерфейс.

  контрольная работа [1,7 M], добавлен 18.02.2010

 • Види списків, особливості їх створення, застосування та можливості удосконалення роботи користувача персонального комп’ютера. Керування та аналіз груп споріднених даних у середовищі програми MS Excel 2010. Опрацювання спискiв за допомогою форми даних.

  дипломная работа [2,7 M], добавлен 18.06.2014

 • Робота з майстром функцій та діаграм. Обробка електронних таблиць. Визначення бази даних та їх типи. Бази даних в MS Excel. Використання автофільтру та розширеного фільтру. Основні операції, які застосовують для роботи з аркушами робочої книги Еxcel.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 18.05.2013

 • Ознайомлення з правилами створення, форматування та редагування таблиць в Microsoft Excel 2010. Формат комірок таблиці; функції сортування та фільтрування. Особливості використання інструментів групи "Форма" в векторному графічному редакторі Corel Draw.

  дипломная работа [2,5 M], добавлен 25.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.