Розробка технологій дистанційного навчання на основі соціальних сервісів

Загальні відомості про дистанційне навчання. Класифікація та характеристика соціальних сервісів. Історія соціальних мереж, технологія та статистика. Удосконалення дистанційного навчання у веб-центрі. Полегшення роботи при написанні звітів, відеоуроки.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 15.04.2013
Размер файла 2,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Завдання на курсовий проект

Під час написання курсового проекту на тему: Розроблення технологій дистанційного навчання на основі соціальних сервісів

студентці 421 гр. Самуляк Ілоні Анатоліївні необхідно висвітлити такі питання:

1) Місце та роль соціальних сервісів у дистанційному навчанні;

2) Соціальні мережі як найпоширеніший вид соціальних сервісів;

3) Напрями вдосконалення дистанційного навчання у Веб-центрі ЛКА
на основі соціальних сервісів.

Розроблення технологій дистанційного навчання на основі визначених соціальних сервісів слід проводити з урахуванням наступних аспектів:

робота студентів у малих групах;

полегшення роботи під час написання звітів;

організація навчального процесу на основі використання вебінарів;

підвищення ефективності взаємодії між учасниками дистанційних курсів, які розміщені у Веб-центрі ЛКА.

Вступ

В Україні формується інформаційне суспільство, яке передбачає становлення і в подальшому домінування нових технологічних механізмів, що ґрунтуються на масовому використанні інформаційно-комунікаційних технологій, засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій в усіх галузях і в освіті зокрема. Створена нормативно - правова база розвитку інформаційного суспільства на основі Закону України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” від 9 січня 2007р. №537-V.

Однією з альтернатив навчання стало Дистанційне навчання. Воно набуває все більшого визнання. Великий плюс в тому, що ДН не стає на місці, а покращується.

В Львівській комерційній академії також впроваджене Дистанційне навчання. Особисто я з ним ознайомилась на 4 курсі. Воно значно полегшує процес навчання студентові:

Весь потрібний матеріал знаходиться на сайті, й не треба бігати по кафедрах у пошуках методичок;

Виконувати завдання можна в будь - який час, але головне дотримуватись основних термінів;

Можна виконувати завдання швидше, й перед екзаменом буде більше часу на підготовку, а не на підтягування "хвостів".

Одним з основних предметів дистанційного навчання є Система підтримки прийняття рішень. Саме в ньому для виконання першого індивідуального завдання можна використати соціальні сервіси, які не представлені у веб - центрі. Таким чином покращити якість Дистанційного навчання. Адже соціальні сервіси міцно увійшли у сучасне життя. З кожним роком їх стає все більше, їх якість покращується, відкриваються нові можливості для користувача. Соціальними сервісами користується надзвичайно велика кількість людей незалежно від віку, статі, професії, освіти.

Мета курсового проекту: "Запропонувати використання соціальних сервісів для ДН у веб - центрі ЛКА.

Маю висвітлити такі питання:

1) Місце та роль соціальних сервісів у дистанційному навчанні;

2) Соціальні мережі як найпоширеніший вид соціальних сервісів;

3) Напрями вдосконалення дистанційного навчання у Веб центрі ЛКА

на основі соціальних сервісів.

Розроблення технологій дистанційного навчання на основі визначених соціальних сервісів слід проводити з урахуванням наступних аспектів:

робота студентів у малих групах;

полегшення роботи під час написання звітів;

організація навчального процесу на основі використання вебінарів;

підвищення ефективності взаємодії між учасниками дистанційних курсів, які розміщені у веб - центрі ЛКА.

Розділ 1. Місце і роль соціальних сервісів у дистанційному навчанні (ДН)

1.1 Загальні відомості про дистанційне навчання

Що таке ДН?

Дистанційне навчання в Україні реалізується через систему дистанційного навчання (СДН), яка є частиною системи освіти України, з нормативно-правовою базою, організаційно оформленою структурою, кадровим, системотехнічним, матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням, що реалізує дистанційне навчання на рівнях загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, а також самоосвіти.

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

У процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні курси - інформаційні продукти, які є достатніми для навчання за окремими навчальними дисциплінами.

Учасниками навчального процесу, що відбувається за дистанційною формою навчання, є:

працівники навчальних закладів, що забезпечують навчальний процес, у тому числі педагогічні або науково-педагогічні працівники (викладачі, вихователі, вчителі, майстри та інструктори виробничого навчання, методисти, практичні та соціальні психологи тощо), а також адміністративно-управлінський, інженерно-технічний та допоміжний персонал (системні адміністратори, програмісти та інші фахівці з інформаційних технологій, адміністратори дистанційного навчання, інженерно-технічні працівники, методисти, лаборанти);

особи, що навчаються ( студенти, учні, слухачі). [1]

Варто відзначити, що в багатьох країнах використовуються різні визначення дистанційного навчання і освіти, такі як «відкрите», «віртуальне», «електронне», «онлайнове». Ще в 1969 році у Великобританії було засновано перший у світі університет дистанційної освіти - «Відкритий університет».

В даний час найбільш перспективним є інтерактивне взаємодія в процесі ДН за допомогою Інтернету (чат-заняття, вебінари, веб - конференції). У 2003 році почалася розробка єдиного стандарту інтерактивного навчання SCORM, що поступово приведе до розширення переліку вимог щодо змісту курсів і застосовуваному програмного забезпечення. [4]

Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що ті, кого навчають, самі почувають необхідність подальшого навчання, а не піддаються тиску з боку. Вони мають можливість роботи з навчальними матеріалами в такому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Ефект у значній мірі залежить від того, наскільки регулярно займається той, хто навчається. Послідовне виконання контрольно-діагностичних завдань і випускної роботи, а також підтримка у всіх питаннях з боку викладача-координатора забезпечує планомірне засвоєння знань.

Аналіз впровадження дистанційного навчання показує, що до реального контингенту потенційних студентів можна віднести тих, хто часто перебуває у відрядженнях, військовослужбовців, територіально віддалених слухачів, жінок, що перебувають у декретній відпустці, людей з фізичними вадами, тих, хто поєднує навчання й роботу, співробітників, що підвищують свою кваліфікацію тощо(рис. 1.1.). Й незважаючи на те, що дистанційне навчання передбачає одержання також і базової середньої освіти, цей напрямок не одержав активного впровадження в освітній процес шкіл, коледжів та інших середньо-спеціальних установ освіти.

Рис. 1.1 - Потенційні студенти дистанційного навчання

Моделі ДН

Навчання за типом екстернату. Навчання, орієнтоване на шкільні чи вузівські (екзаменаційні) вимоги і призначене для учнів та студентів, які з якихось причин не можуть відвідувати очні учбові заклади.

Навчання на базі одного університету. Це вже ціла система навчання для студентів, які навчаються не стаціонарно, а на відстані, заочно (відкриті форми) або дистанційно, тобто на основі нових інформаційних технологій, включаючи комп'ютерні телекомунікації. Такі програми використовуються для отримання різноманітних атестатів освіти.

Навчання, засноване на співпраці декількох навчальних закладів. Вона передбачає спільну підготовку єдиних програм заочного дистанційного навчання для кількох навчальних закладів з провідних дисциплін (у будь-яких районах країни і за кордоном). Така співпраця у підготовці програм дистанційного навчання дозволяє зробити їх більш якісними і менш дорогими. Перспективна мета програми - дати можливість кожному громадянинові країн співдружності, не залишаючи своєї країни і свого дому, отримати будь-яку освіту на базі функціонуючих у країнах співдружності коледжів та університетів.

Автономні освітні установи, спеціально створені для цілей відкритого або дистанційного навчання, в яких студенти можуть отримати освіту за різними напрямками. Вони спеціалізуються у створенні мультимедійних курсів. Навчання повністю оплачується організаціями і фірмами, в яких працюють студенти. Найбільш подібною установою є Відкритий університет у Лондоні, на базі якого в останні роки проходять навчання дистанційно велике число студентів не тільки з Великобританії, але з багатьох країн Співдружності.

Навчання за автономними навчальними системами. Навчання в рамках подібних систем ведеться цілком за допомогою телевізійних відеозаписів або радіопрограм, а також додаткових друкованих посібників. Прикладами такого підходу до навчання на відстані можуть служити американський самостійний телевізійний проект.

Неформальне, інтегроване дистанційне навчання на основі мультимедійних програм. Такі програми орієнтовані на навчання дорослої аудиторії, тих людей, які з якихось причин не змогли закінчити шкільну освіту. Такі проекти можуть бути частиною офіційної освітньої програми, інтегрованими в цю програму (приклади таких програм існують в Колумбії), або спеціально орієнтовані на певну освітню мету (наприклад, Британська програма грамотності), або спеціально націлені на профілактичні програми здоров'я, як, наприклад, програми для країн, що розвиваються. [2]

Відмінність ДН від звичайного

Дистанційне навчання від традиційних форм відрізняють наступні характерні риси:

Гнучкість. Можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці й темпі. Нерегламентований відрізок часу для освоєння дисципліни.

Модульність. Можливість із набору незалежних навчальних курсів - модулів формувати навчальний план, що відповідає індивідуальним або груповим потребам.

Паралельність. Паралельне із професійною діяльністю навчання, тобто без відриву від виробництва.

Охоплення. Одночасний доступ до багатьох джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, баз даних, базам знань і т.д.). Спілкування через мережі зв'язку один з одним і з викладачами.

Економічність. Ефективне використання навчальних площ, технічних засобів, транспортних засобів, концентроване й уніфіковане подання навчальної інформації й мультидоступ до неї знижує витрати на підготовку фахівців.

Технологічність. Використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий постіндустріальний інформаційний простір.

Соціальна рівноправність. Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності й матеріальній забезпеченості того, кого навчають, (через те, що в більшості випадків одержання освіти в дистанційному режимі обходиться істотно дешевше, ніж традиційними способами).

Інтернаціональність. Експорт й імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.

Нова роль викладача. ДН розширює й оновлює роль викладача, що повинен координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати навчальні курси, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень і інновацій.

Якість ДН не поступається по якості очній формі одержання освіти, а поліпшується за рахунок залучення кращого кадрового професорсько-викладацького складу й використання в навчальному процесі кращих учбово-методичних видань і контролюючих тестів по темі або інших дисциплінах. [5]

Розповідаючи про особливості дистанційних технологій навчання, можна відзначити, що даний вид навчання підходить не для всіх. Система підготовки в українських школах не зорієнтована на формування самостійності в учнів, а іноді людині дана технологія просто не підходить.

Основна мета дистанційного навчання - дозволити вчитися всім бажаючим, у кого є прагнення одержати професію. Інтерес до даної технології навчання полягає не тільки в бажанні одержати освіту, але й у тому, що інформаційні технології впроваджуються в наше повсякденне життя.

Труднощі ДН

Технічні проблеми ДН.

Чи проводити іспити в режимі "он-лайн"? Студент для відповіді на екзаменаційні питання може посадити за комп'ютер свого друга-відмінника. Без очної сесії не обійтися.

Якість зв'язку. Більшість вузів, що пропонують програми ДН, розміщають у себе на web-сервері всі навчальні матеріали й тести. Але через поганий зв'язок багато студентів не можуть користуватися ними в режимі "он-лайн". Виходить довго й дорого - за скачування інформації в обсязі одного диска CD-ROM студент повинен заплатити провайдеру біля $100.

Тому єдиним реально працюючим інструментом для ДН стала електронна пошта. На сайтах деяких вузів працюють системи конференцій, але це скоріше виключення, ніж правило.

Загальновизнаним є той факт, що всі раніше існуючі системи дистанційного навчання були не в змозі створити умови для нормального діалогу викладачів з учнями й учнів один з одним. Інтерактивні засоби (електронна пошта, комп'ютерні комунікації й відеоконференцій) стали впроваджуватися в освітній процес саме для того, щоб надати учням такі умови, а також дати їм необмежені можливості самостійної інформаційної роботи. І вже зараз є безліч свідчень того, що по цілому ряду показників результати електронного онлайнового навчання навіть перевершують пов'язані з ним очікування.

Розповідаючи про особливості дистанційних технологій навчання, можна відзначити, що даний вид навчання підходить не для всіх. Система підготовки в українських школах не зорієнтована на формування самостійності в учнів, а іноді людині дана технологія просто не підходить.

В світі безліч соціальних сервісів за допомогою яких можна усунути ці тимчасові труднощі.

Далі ми розглянемо 30 найкращих соціальних сервісів визнаних світом.

1.2 Загальні відомості про соціальні сервіси

Соціальний сервіс - це віртуальний майданчик, що зв'язує людей в мережеві спільноти за допомогою програмного забезпечення, комп'ютерів, об'єднаних в мережу (Інтернет) та мережу документів (Всесвітньої павутини).

Для уточнення даного терміну необхідно розкрити поняття мережевої спільноти.

Мережеве співтовариство - це група людей, які підтримують спілкування та ведуть спільну діяльність за допомогою комп'ютерних мережевих засобів. Завдяки мережевим зв'язків мимовільно формуються нові соціальні об'єднання. Спільноти такого роду не можуть бути спеціально спроектовані, організовані або створені в наказовому порядку. Ми можемо лише створити умови, які б полегшували формування таких спільнот. Завдяки мережевій підтримці перед спільнотами обміну знаннями відкриваються нові можливості за поданням своїх цифрових архівів і залучення нових членів.

З розвитком комп'ютерних технологій у спільнот обміну знаннями з'являються нові форми для зберігання знань і нові програмні сервіси, що полегшують управління знаннями та використання цих знань новачками, які перебувають на периферії спільноти.

Таким чином, ми бачимо, що соціальні сервіси в даний час стали основним засобом:

* спілкування; підтримки та розвитку соціальних контактів,

* спільного пошуку, зберігання, редагування та класифікації інформації; обміну медіаданими,

* творчої діяльності мережевого характеру,

* виконання безлічі інших завдань, таких як: індивідуальне і колективне планування (розклад, зустрічі), підкасти (аудіопотоки), когнітивні карти. [3]

Класифікація соціальних сервісів

На рис. 1.1 представлена класифікація 30 найкращих соціальних сервісів у світі. [6]

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Рис. 1.2 - Класифікація соціальних сервісів

Характеристика соціальних сервісів

Характеризувати соціальні сервіси будемо опираючись на класифікацію.

Платформи для електронних систем навчання.

Moodle (модульне об'єктно-орієнтоване середовище дистанційного навчання) - безкоштовна, відкрита (Open Source) система дистанційного навчання (СДО). Система реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання.

Moodle перекладена на десятки мов, в числі є і частковий переклад на українську. Система використовується у 175 країнах світу.

Головним розробником системи є Martin Dougiamas з Австралії. Цей проект є відкритим та в ньому бере участь і велика кількість інших розробників.

Moodle написана на PHP з використанням SQL-бази даних (MySQL, PostgreSQL чи Microsoft SQL Server). Moodle може працювати з об'єктами SCO та відповідає стандарту SCORM.

В Україні офіційним партнером Moodle є ТОВ "Техноматика”

Функціональність

Moodle можна використовувати як в навчанні школярів, студентів, так і при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні.

Типова функціональність Moodle включає:

Здачу завдань

Дискусійні форуми

Завантаження файлів

Оцінювання

Обмін повідомленнями

Календар подій

Новини та анонси подій (для різних рівнів: сайт, курс, навчальна група)

Он-лайн тестування

Вікі

Розробники можуть створювати додаткові модулі з новою додатковою функціональністю. Moodle підтримує різні типи нових модулів:

Типи діяльностей (включаючи можливі навчальні ігри)

Типи ресурсів

Типи тестових питань

Типи полів для бази даних (мається на увазі діяльність база даних)

Теми для оформлення

Різні методи аутентифікації

Різні методи зарахування на курс

Фільтри для контенту

Стандартно Moodle включає в себе бібліотеку TCPDF, яка дозволяє генерувати з сторінок PDF документи. [22]

Wikispaces - це технологія спільної роботи над контентом (як правило інформаційними сторінками деякого ресурсу), що дозволяє декільком користувачам разом редагувати один і той же матеріал. При цьому система, що підтримує wiki як правило дозволяє вести історію змін, повертатися до старих версій, створювати нові сторінки, встановлювати посилання між сторінками і т.п. У якомусь сенсі wiki це аналог спільної роботи з документами MS Word в режимі редагування (track changes), але тільки через веб. На відміну від документа Word правки видно всім відразу, а не тільки після відправки документа колезі. Технологія wiki також дозволяє автоматично розставляти по тексту документа гіпертекстові посилання за ключовими словами. До речі слово «wiki-wiki» автор технології Уорд Каннінгем взяв з гавайської мови, на якому воно означає «швидко».

Найбільш відоме застосування wiki технології - енциклопедія Wikipedia - плід колективної діяльності тисяч ентузіастів. Всього в енциклопедії більш 6000000 статей. Якщо ви не знайшли в Вікіпедії якихось матеріалів або хочете додати нову статтю - ви можете це зробити! Крім Вікіпедії в цілому світі безліч проектів, побудованих на тих же принципах, наприклад WikiVersity - спільнота для спільної розробки навчальних матеріалів, ще один схожий проект WikiEducator

Чи можна застосувати wiki до навчання взагалі та дистанційного навчання зокрема? Здається, що річ корисна, тому що вона може використовуватися для спільної роботи учнів - взаємодія в групі і обмін знаннями. [8]

Audacity- вільний багатоплатформений редактор звукових файлів, орієнтований на роботу з декількома доріжками. Дозволяє виконувати такі функції, як редагування звукових файлів (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 і WAV), запис, оцифрування звуку, зміна параметрів звукового файлу, накладення треків і застосування ефектів (наприклад, приглушення шуму, зміна темпу і тону).

Програма була випущена і розповсюджується на умовах GNU GPL. Працює під GNU/Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, та іншими операційними системами.

Редактор Audacity забезпечує виконання наступних функцій:

імпорт та експорт файлів WAV, MP3 (з використанням кодувальника LAME MP3), Ogg Vorbis, FLAC та інших форматів;

запис з мікрофону, лінійного входу та інших джерел;

запис з одночасним прослуховуванням наявних доріжок;

запис до 16 каналів одночасно (необхідна багатоканальна звукова карта);

ефекти і розширення як у комплекті постачання, так і встановлювані окремо (LADSPA або на функціональній мові Nyquist);

індикатори рівня запису і відтворення;

зміна темпу зі збереженням висоти тону;

зміна висоти тону зі збереженням темпу;

вилучення шуму за зразком;

відтворення безлічі доріжок одночасно;

зведення доріжок з різними якісними характеристиками з автоматичним перетворенням до характеристик проекту в режимі реального часу;

запис результатів зведення у файли безлічі форматів, підтримуваних бібліотекою libsndfile.

функція вирізання голосу (Vocal Remover), для Windows та Mac OS X додатково поставляється GVerb

Інструменти, які забезпечують впорядкування тексту

Google Docs (укр. Документи Ґуґл) - розроблений Google безкоштовний мережевий офісний пакет, що включає текстовий, табличний редактор і службу для створення презентацій. Утворений у результаті злиття Writely і Google Spreadsheets.

Це веб-орієнтована програма, що працює в рамках веб-браузера без установлення на комп'ютер користувача. Документи і таблиці, що створюються користувачем, зберігаються на сервері Google, або можуть бути збережені у файл. Це одна з ключових переваг програми, оскільки доступ до введених даних може здійснюватися з будь-якого комп'ютера, під'єднаного до Інтернету. Доступ до особистих документів захищений паролем. [9]

WordPress - це проста у встановленні та використанні система керування вмістом, зокрема широко використовується для створення веб - сайтів, зокрема, блогів.

Написана на мові програмування PHP з використанням бази даних MySQL. Ліцензія - GNU General Public License. Сфера застосування - від блогів до складних веб-сайтів. Вбудована система «тем» і «плаґінів» в поєднанні з вдалою архітектурою дозволяє конструювати на основі WordPress практично будь-які веб -проекти.[10]

Dropbox- файлообмінник компанії Evenflow, Inc. Dropbox має кросплатформений клієнт (Windows, Mac і Linux), за допомогою якого користувачі можуть завантажити файли на сервер Dropbox. Власні файли на Dropbox можна зробити доступними для інших користувачів чи для всіх бажаючих.

Клієнт Dropbox синхронізує вказані користувачем файли на локальному комп'ютері з онлайновим сховищем. При цьому використовується так званий DeltaSync-метод, тобто на сервер передається не ввесь файл, а лише та частина що змінилася. Це дозволяє суттєво зменшити Інтернет - трафік. [11]

Delicious, чудовий, потужний інструмент соціальних закладок, здається, що прийшов назавжди, але в той же час, можливо, не отримує настільки багато відгуків, як Digg, він все ще має надзвичайно активну групу прихильних користувачів. Тут більше 80 інструментів для всякої всячини з мобільного пристрою на блог, і більш того, зберігати закладки тепер можна на ходу, вести блог про нові збереження закладок і дещо ще. [12]

Diigo може зберігати закладки на обраних сторінках, тегувати їх, налаштовувати рівні приватності, автоматично постити закладки до блогу користувача за графіком, та багато іншого. Сервіс підтримує прямий імпорт букмарків з Delicious. Серед премій - функцій - повнотекстовий пошук по закладкам, а також збереження копій закладок. Власники смартфонів Android та iPhone- будуть раді додаткам Diigo.

Evernote - це значно більше, ніж просто сервіс для зберігання закладок, однак і з цією роботою він справляється чудово. Імпортувати закладки з Delicious можна просто перетягнувши збережений HTML-файл в Evernote. Сервіс дозволяє зберігати не лише закладки, а й різноманітний веб - контент - тексти або фото - та синхронізує це все між різними ПК або мобільними пристроями, і може шукати по архіву користувача. [13]

Jing - програма схожа на сонце, яке можна перемістити до будь-якого місця на краю екрану. Перший плюс - це невеликий відеоролик на сайті програми з описом азів роботи. Що зручно і корисно, Jing дозволяє виділяти не тільки ту область, яку ви позначите рамкою. При наведенні «прицілу» на кожну точку екрану, програма сама розпізнає і виділяє прямокутну область, її можна легко виділити одним клацанням. Наприклад, таким чином можна зробити знімок лише з одного з видимих на даний момент вікон або частини вікна. Jing може опублікувати скриншот на сайті screencast.com, зберегти його на диску комп'ютера користувача або скопіювати в буфер обміну для подальшої вставки в графічний редактор.

У роботі зі скріншотами, як і в інших програмах, присутня додаткова функціональність. Це можливість додати в скриншот текст, різнокольорові прямокутники або виділити частину зображення кольором.

Як виявилося, Jing може робити не тільки скріншоти, але і записувати те, що відбувається на екрані у відеоформаті, що теж дуже зручно, особливо коли необхідно створити міні інструкцію на допомогу будь-кому з користування комп'ютером. [14]

Інструменти для презентацій, належної візуалізації даних

Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це програма для створення і проведення презентацій, що є частиною Microsoft Office і доступна в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS. Це дозволило PowerPoint стати найбільш поширеною у всьому світі програмою для створення презентацій. Файли презентацій PowerPoint часто пересилаються користувачами програми на інші комп'ютери, що означає необхідну сумісність з ними програм конкурентів. Проте, оскільки PowerPoint має можливість підключення елементів інших застосувань через OLE, деякі презентації стають сильно прив'язаними до платформи Windows, що робить неможливим відкриття даних файлів, наприклад, у версії для Mac OS. Це привело до переходу на відкриті стандарти, такі як PDF і OASIS Opendocument. [15]

Slideshare - соціальний сервіс, що дозволяє конвертувати презентації PowerPoint у формат Flash і призначений для зберігання й подальшого особистого, або спільного їхнього використання.

Даний сервіс надає користувачеві можливість демонстрації своїх презентацій в он-лайн - режимі. Додавання презентації здійснюється шляхом завантаження файлу з комп'ютера користувача (підтримуються формати PowerPoint, OpenOffice, Keynote або PDF). Подальшого редагування не передбачається. Відразу після розміщення матеріали стають доступними для перегляду іншими користувачами. Останнім часом Slideshare здобуває все більшу популярність. Зважаючи на те, що Slideshare створений за аналогією з YouTube, можливості й оформлення їх досить схожі. Як і його попередник Slideshare має ряд характерних функцій: створення тегів документів, призначення URL для кожного з документів, додавання презентацій на інші веб-сторінки. Оформлення, управління й система коментарів до презентацій, все це створювалося на основі YouTube. [16]

YouTube - це сайт, який дозволяє користувачам завантажувати відео, та дивитися відео завантажені іншими користувачами. Відео, які користувачі можуть завантажити обмежені за розміром (не більше 100 МБ), та тривалістю (не більше 10 хвилин) і формат (AVI, MPG і т.д.). Ці технічні обмеження дозволяють YouTube здійснювати автоматизований процес ефективної обробки величезної кількості відео, що завантажуються на сайт щоденно. веб - сторінка YouTube, використовується як профіль для завантаження, користувач може завантажити будь-яке кумедне відео, що міститься на жорсткому диску його комп'ютера, і через короткий час переглянути його уже потоковим за допомогою невеликого вбудованого флеш плеєра на сайті YouTube. Людям подобається це робити, і тому YouTube став надзвичайно популярним. [17]

Animoto є веб - додатком, який створює відео з вибраних користувачем фотографій, відеокліпів і музики. Animoto аналізує надані фотографії, відеокліпи і музику, використовуючи їх для створення відео, схожого на trailer. Цей веб - додаток налаштований таким чином, що кожного разу користувач отримує унікальне відео, не схоже на попереднє. розробники сайту стверджують, що на ньому немає двох однакових, створених Animoto відеокліпів. До листопада 2009 року в Animoto було зареєстровано 1 млн. користувачів. Додано Animoto на iPhone було встановлено 300000 разів, а два мільйони користувачів Facebook використовують Animoto до сьогодні. За рік до того, в серпні 2008 року на Animoto.com було зареєстровано 250000 користувачів зі 150 країн світу. Camtasia Studio - потужна утиліта для запису зображення з екрана у відеофайли різних форматів, є можливість редагування відео, є вбудовані Macromedia Flash (SWF) і відео програвачі. Camtasia захоплює дії й звуки в будь-якій частині Windows-Систем і зберігає у файл стандарту AVI. Зроблене за допомогою програми відео можна експортувати в один з підтримуваних програмою форматів - AVI, SWF, FLV, MOV, WMV, RM, GIF, CAMV. Крім того, на основі будь-якого відео може бути скомпільований виконавчий exe-файл, який буде містити вбудований програвач. Camtasia Studio дозволяє накладати ряд ефектів, уміє працювати з окремими кадрами, полегшує запис, редагування й публікування високоточного, стислого відео для тренування, творчості, дистанційного навчання, розв'язків технічної підтримки, демонстрацій продукту, торговельних презентацій і т.д. Для стиснення відео розробники Camtasia Studio пропонують користувачам використовувати свій "фірмовий" кодек Techsmith Screen Capture Codec (TSCC). Цей кодек показує гарні результати при кодуванні зображення на будь-якій глибині кольоровості. Його алгоритм мінімально навантажує систему, тому кодек може використовуватися для кодування навіть на дуже слабких конфігураціях. Camtasia Studio містить у собі чотири утиліти: Camtasia Menumaker, Camtasia Player, Camtasia Theater і Camtasia Recorder. Для роботи з усіма цими утилітами служить головний інтерфейс програми. Сфера застосування Camtasia Studio може бути різноманітною. За заявою розробників, програма може знадобитися, як мінімум, у п'ятдесяти різних ситуаціях. Її можна використовувати для створення інтерактивних файлів довідки, демонстрації нових можливостей програм, для запису демонстраційних роликів і комп'ютерних ігор і т.д. [19]

Інструменти, які дозволяють підтримувати взаємодію можна поділити на види так, як це показано на рис. 1.3.

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Рис. 1.3 - Види взаємодії у соціальних сервісах

Відеоконференції, телефонія через Інтернет

TED (абревіатура від англ. Technology Entertainment Design; Технології, Розваги, Дизайн) - відома щорічна конференція, яка присвячена «ідеям вартим поширення». Потрапити на неї можна тільки за запрошенням. Конференція TED славиться своїми лекціям, відомими як TED Talks (виступи TED), які спочатку були сфокусовані на технологіях, розвагах та дизайні, але згодом включили також природничі науки, мистецтво, політику, освіту, культуру, бізнес, глобальні проблеми, сталий розвиток - широкі сфери тем, що разом формують наше майбутнє. Виступи TED доступні на веб - сайті конференції TED.com.

TED це не академічна організація, та такий підхід набуває все більшої кількості послідовників. [20]

Skype - програма, завдяки якій можна дзвонити іншим абонентам мережі Skype (друзям, близьким або діловим партнерам) у всьому світі, проводити відеоконференцій, абсолютно безкоштовно. А телефонувати через Skype на звичайні стаціонарні і мобільні телефони за дуже прийнятними тарифами.

Skype - це більше, ніж просто звичайний телефон. Skype включає в себе функції систем миттєвого обміну повідомленнями, але дозволяє проводити чати за участю не двох, а 100 чоловік одночасно. Якщо якийсь чат містить особливо важливу й актуальну для вас інформацію, ви можете легко відзначити його закладкою, для того щоб потім швидко знайти. [21]

Електронні енциклопедії

Wikipedia - виникла 15 січня 2001 року як англомовний проект для створення он-лайн - енциклопедії, який набув значної популярності серед користувачів мережі, і пізніше з'явилися розділи Вікіпедії іншими мовами, з українською включно.

Переваги Вікіпедії

Переважна більшість статей, у всіх мовних розділах Вікіпедії, пов'язані між собою перехресними посиланнями і розвиваються паралельно й у тісній взаємодії одна з одною.

Вікіпедія відкрита для всіх, і будь-який читач може навіть без попередньої реєстрації внести зміни в кожну з її статей. Відкритість Вікіпедії не обмежується лише цим - вона вільна і для використання: усі матеріали проекту безкоштовно доступні через Світову мережу і можуть вільно використовуватись будь-якими людьми чи організаціями, у тому числі й у власних комерційних цілях, за умови дотримання вільної ліцензії GNU FDL.

Робота з проектом проста і наочна: завдяки технології Wiki з її зручними і простими правилами розмітки тексту, можна з легкістю додати в статтю, що зацікавила, нову інформацію, зображення, гіперпосилання на іншу статтю або зовнішнє джерело, переформулювати текст, поділитися розуміннями зі співавторами статті, або просто додати пропущену кому. Вікіпедія стійка до помилок і динамічна: хоча вона і відкрита для будь-яких змін у переважній більшості статей, її відкрита структура дозволяє настільки ж оперативно виправляти наслідки як помилок, так і навмисного шкідництва. Виправити легше, ніж зіпсувати - завдяки доступній усім охочим можливості відслідковувати зміни і відновлювати попередній варіант статті негайно. Тому кожна зі статей перебуває в безупинному розвитку, і чим більше учасників - тим кращі статті.

У грудні 2007 року німецький часопис Stern опублікував результати порівняння німецького розділу Вікіпедії з Інтернет - версією відомої німецької енциклопедії Брокгауза. Енциклопедія Брокгауза є найстарішою і вважається найкращою та найнадійнішою німецькою енциклопедією, доступ до неї через Інтернет платний. Дослідники з інституту WIND, які виконували дослідження на замовлення часопису, порівняли 50 випадкових статей з двох енциклопедій, що були співставні за обсягом. Вчені оцінювали статті за шестибальною шкалою, де найкращою оцінкою була 1, а найгіршою 6. У результаті Вікіпедія набрала 1,7 бала, а Брокгауз - 2,7. Статті з Вікіпедії виявились кращими в 43 випадках з 50. Окрім того нові відомості вносились у Вікіпедію набагато оперативніше.

Завдяки цим дослідженням було доведено, що цілком реальним є створення за допомогою технології Вікі достовірного і надійного універсального джерела знань, яке буде доступним для всіх бажаючих. Таким чином, і українська Вікіпедія може стати найповнішим джерелом інформації про світ українською мовою.

Вікіпедія перевершує паперові енциклопедії за кількістю ілюстрацій. Мультимедійні можливості комп'ютера дозволяють не тільки проілюструвати статтю, але й озвучити - додавши аудіофайл, відео. Значна частина зображень використовується спільно всіма мовними розділами Вікіпедії. [22]

Електронна пошта

«Gmail» (від Google Mail, вимовляється «джі-мейл» або «гмейл») - безкоштовна послуга електронної пошти від американської компанії Google. Надає доступ до поштових скриньок через веб - інтерфейс і по протоколам POP3, SMTP, IMAP.

Gmail почав працювати 1 квітня 2004 року. Раніше для створення поштової скриньки треба було отримати запрошення від того, у кого вже є поштова скринька Gmail, або, для жителів США, підтвердження особи через текстове повідомлення SMS. Зараз реєстрація відкрита для жителів багатьох країн, зокрема й для України.

Зараз сервіс пропонує для зберігання пошти більше 7 гігабайт простору, і це число постійно збільшується з 1 квітня 2005 року, коли, на честь річниці запуску послуги, доступний обсяг був збільшений з 1 ГБ до 2 ГБ. Цей анонс супроводжувався обіцянкою, що Google збільшуватиме пропонований користувачам обсяг, поки той не досягне теоретичної межі (нескінченність). Зараз в Google говорять, що зростання відбуватиметься, поки у них не кінчиться місце на їхніх серверах.

Веб - інтерфейс Gmail цілком побудований на браузерній мові програмування JavaScript, що дає незвичайні для веб - середовища можливості, такі як прийом команд з клавіатури, оновлення сторінки без перезавантаження (технологія AJAX), спадаючі списки вибору адресатів.

Можливо також переключатися на інтерфейс, побудований лише на HTML, - стандартній мові розмітки веб - сторінок, яку «розуміють» практично всі браузери. [22]

Блоги

Blogger/BlogSpot - це Веб - сайт, головний зміст якого - записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значимості. Блогерами називають людей, які є авторами блогів. Сукупність усіх блогів в Інтернеті створює блогосферу. Популярність блогосфери обумовлена насамперед можливістю використання таких недоступних раніше інструментів, як RSS, trackback та ін. За версією газети «Вашингтон профайл» першим блогом вважають сторінку Тіма Бернса-Лі, де він, починаючи з 1992 року публікував новини. Широке використання блогів почалось з 1996 року. В серпні 1999 року комп'ютерна компанія «Pyra Labs» із Сан-Франциско відкрила сайт Blogger. Це була перша безкоштовна блогова служба. Згодом Blogger був викуплений компанією Google. Вміст блога можна уявляти собі як стрічку, на якій в хронологічному порядку згідно з датами їхньої публікації блогером йдуть дописи, так звані пости, один за одним. Оскільки з часом у блозі накопичується багато постів, зазвичай, ця стрічка займає кілька Веб - сторінок, так що найновіший пост займає верхню частину першої сторінки, і чим давніше, тим нижче від нього містяться попередні пости, скажімо всі пости за останній тиждень, друга сторінка тоді присвячена постам за тиждень до того, третя сторінка ще давнішим, і так далі. Як правило сторінки блога також містять посилання на архів блогу, тобто на попередні пости згруповані по місяцях і роках. Отже навігація блога в хронологічному порядку є дуже легкою. Типово окремий пост у блозі має заголовок, дату публікації, власне, зміст, який складається з гіпертексту (думки автора, цитати, тощо), посилань на інші сайти та блоги в Інтернеті, інколи зображень чи навіть відео. Також пост містить коментарі до нього, залишені відвідувачами та просту web-форму, за допомогою якої вони долучають ці коментарі. [23]

Системи для пошуку інформації

Соціальні пошукові системи дозволяють здійснювати пошук у відповідності з потребами користувача або групи.

Система користувальницького пошуку Google - http://www.google.com/coop/ - персональний і спільний пошук. Система користувальницького пошуку дозволяє використовувати широту можливостей пошуку Google для створення пошукової системи, що відповідає завданням і бажанням користувачів. На базі Google вчителі можуть створювати свої власні тематичні пошукові машини для того, щоб школярі, не «перелопачували» весь Інтернет в пошуку необхідної інформації.

Google Reader

Технологія RSS дозволяє доставляти оновлення із сайту, який вам цікавий. Перевага в тому, що не потрібно постійно моніторити сайт, щоб дізнатися чи з'явилось там щось цікавеньке. Сервіси, які дозволяють збирати та читати ці оновлення називають RSS - агрегатори. Все що треба зробити - взяти RSS - лінк і додати його у підписку. І так сайт за сайтом.

Отже можна заходити на 1 сайт і читати всі сайти, на які раніше заходив користувач. Швидко і зручно. Огляд новини можна прочитати прямо в Рідері, а можна і перейти на оригінал статті.

Google Search

Google Flight Search - це технологія, яку компанія придбала за 678 мільйонів доларів разом із її розробником, компанією ITA Software. Остання займала чільні позиції на ринку сервісів із відстежування цін на авіаквитки. Показово, що угода з купівлі компанії викликала шалений спротив інших сайтів, які надають аналогічні послуги із пошуку авіарейсів: конкуренти побоюються, що Гугл просто підімне весь цей сегмент бізнесу під себе. Однак Департамент юстиції США у квітні санкціонував купівлю, із застереженням, що до 2016 Гугл зобов'язаний ліцензувати технології ITA Software конкуруючим компаніям. На рис. 1.4. показано як можна замовити квитки.

Рис. 1.4 - Замовлення квитків

Можливості:

вибрати початковий і кінцевий пункти призначення;

визначати зворотні рейси;

вибирати рейси без пересадок;

оцінювати зміну цін в залежності від дня та вибирати "найдешевші" дні

ставити фільтри "наприклад, квиток дешевше 300 доларів на рейс протягом трьох годин"

Українські аеропорти також представлені у базі аеропортів Flight Search - однак, на жаль, із поміткою "unavailable" (недоступні). Схоже, що наразі здійснюються пошуки лише авіарейсів на території США. Втім, до цього часу "американські" сервіси Google досить швидко ставали глобальними, тому можна сподіватися, що можливість шукати найвигідніші авіарейси досить швидко стане доступною і в нас. [24]

Соціальні мережі

Соціальні мережі - це найвідоміший із соціальних сервісів. Вони відіграють важливу роль у житті людини. Вони можуть як забирати час відведений для навчання, так і навпаки - допомагати в навчальному процесі. Вони потребують детального вивчення для того, щоб в подальшому використовувати їх в процесі навчання.

Рис. 1.5 - Використання студентами соціальних мереж

Розділ 2. Соціальні мережі - найпоширеніший вид соціальних сервісів

2.1 Історія соціальних мереж

Термін "соціальна мережа" був введений ще в 1954 року соціологом з "Манчестерською школи" Джеймсом Барнсом у роботі "Класів і зборів в норвезькому острівному приході", що увійшла до збірки "Людські стосунки". Він розвинув винайдений ще в 30-ті роки підхід до дослідження взаємозв'язків між людьми за допомогою соціограмм, тобто візуальних діаграм, в яких люди представлені у вигляді точок, а зв'язки між ними - у вигляді ліній.

Сенс соціальних мереж в тому, що за допомогою Інтернету можна досить швидко знайти практично будь-яку людини, якщо вміти правильно їх використовувати. Соцмережі мають масу унікальних властивостей: оперативний обмін інформацією між однодумцями; встановлення нових зв'язків; неформальне спілкування (наприклад, начальники-підлеглі, фахівці-новачки). Перші соціальні мережі в Інтернеті з'явилися в середині 90-х років і надавали користувачам лише початкові можливості для спілкування, подібно eGroups / OneList, ICQ, Evite. Такі мережеві сервіси можна назвати прообразом повноцінних соціальних мереж, але, тим не менш, вони з'явилися саме тим самим фундаментом, на якому надалі розвивалися он-лайн - послуги для спілкування і взаємодії користувачів. Переможний хід по Інтернету соціальні мережі почали в 1995 році з американського порталу Classmates.com («Однокласники» є його російським аналогом). Проект виявився дуже успішнім, що в Наступні Кілька років спровокувало появу не одного десятка аналогічних сервісів. Але офіційнім початком буму соціальних мереж прийнято вважати 2003-2004 роки, коли були запущені LinkedIn, MySpace і Facebook.

У різних регіонах популярність соціальних мереж різна. Так, мережі MySpace, Facebook, Twitter і LinkedIn Більш популярні і поширені в Північній Америці. Інші мережі: Nexopia (Канада); Bebo (Великобританія); Facebook, Hi5, dol2day (Німеччина), Tagged.com (англ.), XING (англ.) та Skyrock (у різних країнах Європи); Public Broadcasting Service, Orkut, Facebook і Hi5 (Південна і Центральна Америка) (55% Бразильського Користувачів мереж воліє Orkut); Friendster, Multiply, Orkut , Xiaonei і Cyworld (Азія). За кількістю Користувачів лідирують MySpace (255 000 000), Facebook (171 000 000), Windows Live Spaces (120 000 000), Habbo Hotel (121 000 000), Friendster (Філіппіні, Малайзія, Індонезія, Сінгапур, 90 000 000), Hi5 (80 000 000), Tagged.com (70 000 000) і Деякі Китайські соціальні мережі. [25]

2.2 Технологія соціальної мережі

Розберемо технологію соціальної мережі на основі рис. 2.1.

Рис. 2.1 - Приклад відображення схеми зв'язків в соціальних мережах

дистанційний навчання соціальний мережа

В соціальній мережі зліва, індивід, позначений блакитним кольором, має найбільше зв'язків в середині своєї соціальної мережі. В ідеальній ситуації, він мав би бути лідером або керівником групи або організації. Індивіди, позначені зеленою фарбою мають зв'язки із іншими соціальними групами, і можуть виступати в ролі передавачів інформації між мережами.

Теорія соціальних мереж розглядає соціальні взаємовідносини в термінах вузлів та зв'язків. Вузли є відособленими акторами в мережах, а зв'язки відповідають стосункам між акторами. Може існувати багато типів зв'язків між вузлами. В найпростішій формі, соціальна мережа є відображенням всіх зв'язків, які мають відношення до дослідження, між вузлами. Мережі можуть використовуватись для встановлення соціального капіталу окремих акторів. Ці концепції часто відображаються на діаграмі соціальної мережі, на якій вузлам відповідають точки, а зв'язкам - лінії.

Форма соціальної мережі допомагає визначити ступінь своєї корисності для її учасників. Менші, зв'язаніші мережі можуть бути менш корисними для своїх учасників, ніж мережі з багатьма слабкими зв'язками з особами ззовні від основної мережі. «Відкритіші» мережі, з багатьма слабкими зв'язками та соціальними взаєминами, вірогідніше будуть пропонувати нові ідеї та можливості для своїх учасників, аніж зачинені мережі з багатьма надлишковими зв'язками. Іншими словами, група знайомих друзів, які спілкуються лише один з одним вже володіють спільними знаннями та можливостями. Група осіб, із зв'язками з іншими соціальними спільнотами, вірогідно, отримуватимуть доступ до ширшого діапазону інформації. Для досягнення успіху, індивідам краще мати зв'язки з декількома мережами, аніж багато зв'язків в межах однієї мережі. Аналогічно, індивіди можуть впливати, або діяти в ролі брокера в середині своїх соціальних мереж з'єднуючи дві мережі, в яких відсутні безпосередні зв'язки (має назву заповнення соціальних дір).

Сила теорії соціальних мереж у її відмінності від традиційних соціологічних наук, згідно з якими вважається, що саме атрибути окремих акторів - дружність або недружність, рівень інтелекту, тощо - відіграють основну роль. У теорії соціальних мереж використовується інший погляд, коли атрибути окремих акторів менш важливі, аніж стосунки та зв'язки з іншими акторами в мережі. Цей підхід виявився корисним при поясненні багатьох реальних явищ, але залишає менше простору для індивідуальних дій, можливостей індивідів впливати на свій успіх, так як багато залежить від структури їхньої мережі.

Соціальні мережі, також, використовувались для дослідження того, як взаємодіють компанії, характеризуючи багато неформальних зв'язків, які поєднують між собою представників керівництв, а також асоціації та зв'язки між окремими робітниками в різних компаніях. Ці мережі дають можливості компаніям збирати інформацію, утримувати конкуренцію та, навіть, таємно змовлятись про встановлення цін або політик. [22]

Змішування мереж - це підхід до соціальних мереж, який комбінує особисті зустрічі та елементи комунікації в мережі. MySpace, наприклад, будується на основі незалежних музичних та святкових сцен, а Facebook віддзеркалює університетські спільноти. Нові соціальні мережі в Інтернеті все більше зосереджуються на певних галузях, наприклад, на мистецтві, тенісі, футболі, автомобілях, та, навіть, пластичній хірургії.

Більшість із соціальних мереж в Інтернеті є публічними, дозволяючи будь-кому приєднатись. Деякі організації, такі як великі корпорації, також мають доступ до приватних служб соціальних мереж, наприклад Enterprise Relationship Management. Вони встановлюють ці програми на власних серверах та надають можливість робітникам оприлюднювати свої мережі контактів та відносин із зовнішніми особами та компаніями.

Інші приклади соціальних мереж: в Інтернеті- мережа для обміну фотографій Flickr, персональний он-лайн щоденник LiveJournal.

Українські соціальні мережі: Folk - мережа для неформального спілкування, Connect.ua та Vkontakte.ru - молодіжні соціальні мережі, Profeo - ділова соціальна мережа для професіоналів, Українські науковці у світі - соціальна мережа для науковців, Ukrainci.org - неполітична блого-соціальна мережа «Ми-Українці!» [22]

2.3 Статистика

Компанія Gemius презентувала дані свого листопадового дослідження аудиторії українського Інтернету під назвою gemiusAudience.

Згідно з ним, аудиторія українського Інтернету два місяці тому становила 13,6 млн. осіб. В панелі gemiusAudience взяли участь більше 300 сайтів, вибірка людей віком від 14 років становила більше 76 тис. анкет.

У порівнянні з листопадом 2010 року ріст Інтернет - аудиторії України становив 19,3% або 2,6 млн. у кількісному вираженні, це представлено на рис. 2.2.

Рис. 2.2 - Он-лайн аудиторія України за рік

На рис. 2.3. показано, що аудиторія приблизно порівну поділена за статтю - 51% чоловіки, 49% - жінки. За віком переважають молоді групи: 14-24 р. - 33%, 25-34 р. - 30%. Більше 83% опитаних відвідують Інтернет хоча б раз на день, а майже половина (46%) - живуть у великих містах з населенням понад 500 тисяч осіб:

Рис. 2.3 - Склад аудиторії та переглядів по типу населення

2.4 Найбільш популярні соціальні мережі України

Vkontakte - не увійшов в 100 найкращих соціальних сервісів світу

Skype - займає 4 місце в топ 100 світу.

Twitter - займає 1 місце в топ 100 світу.

Picasa - займає 53 місце в топ 100 світу.

MySpace - не увійшов в 100 найкращих соціальних сервісів світу [6]

Vkontakte.ru - соціальна мережа, російський аналог сервісу «Facebook», за даними сайту Alexa.com станом на 9 березня 2010, другий за відвідуваністю сайт в Україні, третій - в Росії та Білорусі. Сайт спочатку позиціонував себе як соціальної мережі студентів і випускників російських вищих навчальних закладів, пізніше - як універсальний спосіб зв'язку для всіх соціальних груп і віків. У січні 2009 року «Vkontakte» вперше обігнав по відвідуваності в Росії свого головного конкурента - «Однокласники». А вже в квітні на сайт «Vkontakte» зайшло 14,3 мільйона унікальних російських користувачів, тоді як на «Однокласники» - 7,8 мільйона, що майже в 2 рази менше. За твердженнями адміністрації проекту, зараз зареєстровано більше 68 мільйонів облікових записів, проте невідомо, скільки з них належать активним користувачам.

Статистика

Інтернет - ресурс №1 в Україні, найбільш відвідувана соціальна мережа в Україні.

Кожен користувач в середньому переглядає 150-180 сторінок кожного дня.

Найбільший фотохостинг в СНД: понад 12 мільйонів фотографій завантажується на сайт щодня.

Найбільший відеохостинг в СНД: понад 1800 тисяч нових відеофайлів щодня.

Найбільший аудіохостинг в СНД: понад 1400 тисяч нових аудіозаписів щодня.

Найпопулярніший вид спілкування в СНД: понад 80 мільйонів повідомлень надсилається щодня.

Щодня ресурс відвідує від 9 500 000 чоловік і більше. [23]

Skype - програма, завдяки якій можна дзвонити іншим абонентам мережі Skype (друзям, близьким або діловим партнерам) у всьому світі, проводити відеоконференції, абсолютно безкоштовно. А телефонувати через Skype на звичайні стаціонарні і мобільні телефони за дуже прийнятними тарифами.

Skype - це більше, ніж просто звичайний телефон. Skype включає в себе функції систем миттєвого обміну повідомленнями, але дозволяє проводити чати за участю не двох, а 100 чоловік одночасно. Якщо якийсь чат містить особливо важливу й актуальну для вас інформацію, ви можете легко відзначити його закладкою, для того щоб потім швидко знайти. [21]


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.