Проектування локальної мережі по одній із найпоширеніших технологій Fast Ethernet

Розрахунок і планування середнього трафіку та коефіцієнта використання мережі. Прокладка кабеля, установка активного мережевого обладнання. Визначення переліку використовуваного програмного забезпечення та апаратної платформи. Вибір програмних засобів.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.12.2014
Размер файла 333,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Зміст

Вступ

1. Аналіз вихідних даних

1.1 Цілі використання мережі і її окремих частин

1.2 Вихідні дані

2. Вибір мережевої технології (технологій)

2.1 Вибір розміру і структури мережі

3. Розрахунок і планування середнього трафіку та коефіцієнта використання мережі

4. Вибір топології мережних з'єднань та необхідного мережевого обладнання

4.1 Прокладка кабеля, установка активного мережевого обладнання

5. Визначення переліку використовуваного програмного забезпечення та апаратної платформи

5.1 Аналіз основних напрямків затрат і прийняття рішення

5.2 Вибір обладнання

5.3 Вибір програмних засобів

5.4 Характеристики існуючих комп'ютерів

5.5 Інші пристрої та програмне забезпечення

Перелік використаної літератури

Висновки

мережа кабель обладнання програмне

Вступ

З появою персональних комп'ютерів питання обміну даними взяли глобальний характер. Завдяки спеціальним програмних і апаратних засобів стало можливим організувати взаємодію між людьми, відокремленими один від одного.Створення комп'ютерних мереж викликане потребою спільного використання інформації на віддалених один від одного комп'ютерах. Мережі надають ПК можливість не тільки обміну інформацією, але також спільного використання обладнання одночасної роботи з документами. Комп'ютери вже не так давно увійшли в сучасний світ, в усі сфери людської діяльності, тим самим, створюючи необхідність у забезпеченні різним програмним забезпеченням. Об'єднання комп'ютерів у мережі дозволило значно підвищити продуктивність праці. Комп'ютери використовуються як для виробничих (чи офісних) потреби, так і для навчання в навчальних закладах.В даний час комп'ютерні мережі отримали дуже широке поширення.Якщо в одній будівлі або комплексі будівель є кілька комп'ютерів, користувачі яких повинні спільно вирішувати якісь завдання, обмінюватися даними чи можуть використовувати загальні дані, то ці комп'ютери доцільно об'єднати в комп'ютерну мережу.

 Комп'ютерна мережа - це група з декількох комп'ютерів, з'єднаних між собою за допомогою кабелів (іноді також телефонних ліній або радіоканалів), через які комп'ютери можуть обмінюватися інформацією. Використання комп'ютерних мереж дозволяє забезпечити : колективну обробку даних користувачами підключених до мережі комп'ютерів і обмін даними між ними ; спільне використання програм, а також принтерів, модемів та інших пристроїв.

Тому практично всі фірми, що мають більше одного комп'ютера, об'єднують свої комп'ютери в комп'ютерні мережі. Багато користувачів портативних комп'ютерів підключаються до комп'ютерної мережі фірми або приходячи в офіс, або з'єднуючись з комп'ютером фірми по телефонним каналам за допомогою модему.Процес розвитку комп'ютера рухається з постійно швидким прискоренням, у зв'язку, з чим у найближчому майбутньому комп'ютери стануть обов'язковим і незамінним атрибутом будь-якого підприємства, офісу та організацій.Однією з найбільш перспективних на даний момент областей дослідження є розробка так званих нейрокомп'ютерів, заснованих на молекулах ДНК, здатних зберігати великі обсяги інформації щодо сучасного ПК при мінімальних розмірах самих носіїв інформації.Великий успіх останнім часом набули так звані віртуозні технології, які дозволяють з великою точністю моделювати фізичні явища, процеси, предмети, а так само їх взаємодія. Такі технології використовуються в різних галузях діяльності людини.В даний час більшість організацій зберігає і спільно використовує в мережевому середовищі величезні обсяги життєво важливих даних. Ось чому мережі зараз так необхідні, як ще зовсім недавно були необхідні друкарські машинки і картотеки.

1.Аналіз вихідних даних

1.1 Цілі використання мережі і її окремих частин

Локальні обчислювальні мережі відносяться до так званих розподіленим системам, і з цієї їхньої приналежності випливає кілька принципових переваг:

1. Здатність виконувати паралельні обчислення. Завдяки цьому в мережі з декількома обробними вузлами може бути досягнута продуктивність набагато більша, ніж продуктивність окремого взятого потужного многопроцессорного комп'ютера. Потенціал розподілених систем в плані співвідношення продуктивність / вартість вища, ніж у систем з централізованою обробкою даних.

2. Висока відмовостійкість, тобто здатність справно функціонувати при відмовах складається елементів. Базою високої відмовостійкості обчислювальних мереж є їх надлишковість. Це властивість дозволяє при відмові одного з вузлів мережі покласти завдання, які він виконує, на інший вузол. Для цього в мережі розробляються спеціальні підпрограми, які виконують статичну або динамічну її переконфігурацію. В обчислювальних мережах деякі набори даних можуть дублюватися на зовнішніх запам'ятовуючих пристроях декількох комп'ютерів мережі, так що при відмові одного їх них дані залишаються доступними.

3. Використання обчислювальних мереж, які розподілені територіально, тобто використання територіально віддалених робочих місць. Це властивість комп'ютерних мереж широко використовується в таких областях, як банківська діяльність (банківські відділення, розташовані на певній території, використовують єдину банківську базу даних), оподаткуванні, продаж залізничних та авіа квитків тощо. П. Таким чином у всіх подібних випадках маються автономні робочі місця, що використовують якесь єдиний інформаційний простір (наприклад базу даних), і ці робочі місця знаходяться на якийсь розподіленої території. Для того, щоб вирішувати загальну задачу, поставлену перед цими віддаленими користувачами, і створюють обчислювальну мережу.

При створенні нової мережі для якого-небудь підприємства бажано враховувати такі фактори:

Необхідний розмір мережі (в даний час, в найближчому майбутньому і за прогнозом на перспективу).

Структура, ієрархія і основні частини мережі (по підрозділах підприємства, а також по кімнатах, поверхах і будівлям підприємства).

Основні напрямки та інтенсивність інформаційних потоків в мережі (в даний час, в найближчому майбутньому і в далекій перспективі). Характер інформації, що передається по мережі (дані, оцифрована мова, зображення), який безпосередньо впливає на необхідну швидкість передачі (до декількох сотень Мбіт/с для телевізійних зображень високої чіткості).

Технічні характеристики обладнання (комп'ютерів, адаптерів, кабелів, репітерів, концентраторів, комутаторів) і його вартість.

Можливості прокладки кабельної системи в приміщеннях і між ними, а також заходи забезпечення цілісності кабелю.

Обслуговування мережі та контроль її безвідмовності та безпеки.

Вимоги до програмних засобів по допустимому розміру мережі, швидкості, гнучкості, розмежуванню прав доступу, вартості, за можливостями контролю обміну інформацією і т.д.

Необхідність підключення до глобальних або до інших локальних мереж.

1.2 Вихідні дані

Згідно з вхідних даних нам задано спроектувати локальну комп'ютерну мережу, що складається з 3-х відділів :

Бухгалтерія :

Робочих місць (ПК) - 3

Друкарок ( Принтери, БФУ) -3

IP-телефонів -2

Мережевих камер -2

Відділ Кадрів :

Робочих місць (ПК) - 2

Друкарок ( Принтери, БФУ) -2

IP-телефонів -2

Мережевих камер -1

Відділ обслуговування клієнтів :

Робочих місць (ПК) - 3

Друкарок ( Принтери, БФУ) -3

IP-телефонів -3

Мережевих камер -3

2. Попередній вибір базової мережевої технології

2.1 Вибір розміру і структури мережі

На основі аналізу завдання необхідно - більш-менш точно підрахувати планову кількість можливих підключень з урахуванням розширення або додавання різного роду серверів та іншого обладнання.

Беручи до уваги отриману кількість підключень, потрібно приблизно визначити трафік Р0, який створюватиметься в мережі при використанні наявного і передбаченого в майбутньому програмного забезпечення.

Щоб отримати цю приблизну цифру (Р0), можна використати наступний спосіб: визначте максимальний розмір реально документа (Sд), з яким працює користувач (або швидкість з'єднання необхідну для нормальної роботи програми Sp), і помножте його (її) на кількість користувачів N.

Р0= Sд *N/c +Sp*N, Мбіт/с

Припустимо, що середній розмір файла використовуваного ПК в нашій мережі Fast Ethernet становить 500 КБ/c, ІP -телефонія не використовує більше 128 Кбіт/c=0.02КБ/c, відео з мережевої камери у високій якості використовує 250 КБ/c,

Мережеві принтери та БФУ використовують 100 КБ/с.

Бухгалтерія :

P0=500КБ*3+0.02 КБ*2+100КБ*3+250КБ*2= 2.4 МБ=19.2 Мбіт

Відділ кадрів :

P0=500КБ*2+0.02 КБ*2+100КБ*2+250КБ*1= 1.5МБ=12.0 Мбіт

Відділ обслуговування клієнтів :

P0=500КБ*3+0.02 КБ*3+100КБ*2+250КБ*3= 2.5МБ=20.0 Мбіт

Рис.2 Структура мережі

Таблиця 2 - Порівняння основних мережевих стандартів

Мережевий стандарт

Середовище передачі

Шв. пер., Мбіт/с

Макс. кільк. підключень

Макс. відст. з'вязку, м

802.11a

Радіохвилі

54

2048

100

802.11b

Радіохвилі

11

2048

300

802.11g

Радіохвилі

54

2048

300

802.11n

Радіохвилі

300

2048

450

10Base-5

Коаксіальний кабель

10

500

500

10Base-2

Коаксіальний кабель

10

150

200

10Base-T

“Вита пара”

10

1024

100

10Base-F

Оптоволокно

10

1024

2000

100Base-TX

“Вита пара”

100

1024

205

100Base-T4

“Вита пара”

100

1024

205

100Base-FX

Оптоволокно

100

1024

2000

1000Base-T

“Вита пара”

1000

1024

100

1000BaseLX

Оптоволокно

1000

1024

5000

Bluetooth 3.1

Радіохвилі

24

8

100

HomePNA 3.1

Телефонні лінії, коаксіальний кабель

320

64

600

HomePlug AV

Електролінії

200

64

300

v.90

Телефонна лінія

56,4

2

64000

xDSL

Телефонна лінія

62 / 26

2

7,5

Використовувана технологія : Fast Ethernet 100Base-TX

Fast Ethernet (Швидкий Ethernet) -- термін, що описує набір стандартів Ethernet для пакетної передачі даних з номінальною швидкістю 100 Мбіт/с, що в 10 разів швидше за початкову для Ethernet швидкість у 10 Мбіт/с.

Всі відмінності технології Fast Ethernet від Ethernet зосереджені на фізичному рівні. Рівні MAC і LLC у Fast Ethernet залишилися абсолютно тими ж, і їх описують колишні глави стандартів 802.3 і 802.2.

Мережі Fast Ethernet завжди мають ієрархічну деревоподібну структуру, побудовану на концентраторах/комутаторах, як і мережі l0-Base-T/l0Base-F. Основною відмінністю конфігурацій мереж Fast Ethernet є скорочення діаметра мережі приблизно до 200 м.

При використанні комутаторів протокол Fast Ethernet може працювати в повнодуплексному режимі, який немає обмеження на загальну довжину мережі, а залишаються тільки обмеження на довжину фізичних сегментів, що з'єднують сусідні пристрої (адаптер -- комутатор чи комутатор -- комутатор). Тому при створенні магістралей локальних мереж великої довжини технологія Fast Ethernet також активно застосовується, але тільки в повнодуплексному варіанті, разом з комутаторами.

Офіційний стандарт 802.3u встановив три різних специфікації для фізичного рівня Fast Ethernet і дав їм такі назви:

l00Base-TX для двопарного кабелю на неекранованій витій парі UTP категорії 5 чи екранованій витій парі STP;

100Base-T4 для кабелю з чотирьох пар на неекранованій витій парі UTP категорії 3, 4 чи 5;

l00Base-FX для багатомодового оптоволоконого кабелю, використовуються два волокна.

3. Розрахунок середнього трафіку і коефіцієнта використання мережі

Для кожної з задач визначається ефективний трафік Pe i як відношення середнього часу заняття завданням мережі tср. (табл. 2) до загального часу роботи мережі tроб, помножене у разі повного заняття мережі завданням на номінальну пропускну здатність мережі Pn або, у разі фіксованого трафіку, на його значення Sp.

Pe= (tсер/tроб)* Pn [Sp], Мбіт/с

Pn=50 Мбіт/c

Час роботи мережі- 13 год/доба

Таблиця 3 - Основні мережеві служби (сервіси), використовувані в сучасних локальних мережах

Служби/Сервіси

Середній час заняття службою/ сервісом мережі, хв. в доб.

Серверна частина

Клієнтська частина

Обмін файлами

10-60 на 1 станцію

Мережева ОС

Мережева ОС

Файловий сервер

120-360

Серверна мережева ОС

Клієнтська мережева ОС

Резервування інформації

5-30 на 1 станцію

10-120 на 1 сервер

Мережева ОС

Мережева ОС

Мережевий друк

1-20 на 1 станцію

Мережева ОС

Мережева ОС

Служба терміналів

10-300 на 1 станцію (трафік 14-100 кб/с)

Сервер віддал. доступу

Клієнт віддал. доступу

СУБД

5-30 на 1 станцію

Сервер БД

Додатки БД

Віддалений доступ

60-480 на 1 пару

модемів

Сервер віддал. доступу

Клієнт віддал. доступу

Інтернет

10-120 на 1 клієнта

Проксі-сервер

Браузер

Електронна пошта

0,5-2 на 1 клієнта

Поштовий сервер

Поштовий клієнт

Інтранет

5-20 на 1 клієнта

Веб-сервер

Браузер

Інтерактивні повідомлення

1-5 на 1 станцію

Різні

Різні

Голосовий зв'язок (IP-телефонія)

10-60 на 1 станцію

(трафік 33-64 кб/с)

Різні

Різні

Відеоконференції

20-40 на 1 станцію

(трафік 0,1-1 Мб/с)

Різні

Різні

Служби мережевої безпеки

15-20 на 1 сервер

+ 2-5 на 1 клієнта

Серверна мережева ОС

Клієнтська мережева ОС

1)Мережевий друк -- передача по мережі документів для роздруку до мережевих друкарок або принт-серверів;

Pe1=(20/13*60) *50Мбіт/c=1.25 Мбіт/c

Ре1-3=3.8 Мбіт/c - Бухгалтерія

Ре4-5=2.5 Мбіт/c - Відділ Кадрів

Ре6-7=2.5 Мбіт/c Відділ обслуговування клієнтів

2) Голосовий зв'язок (IP-телефонія) - IP-телефонія -- це технологія, що дозволяє використовувати будь-яку IP-мережу як засіб організації та ведення телефонних розмов, передачі відеозображень та факсів у режимі реального часу;

Pe8=(60/13*60) *60 Кбіт/c=4.6 Кбіт/c

Ре8-9 = 10 Кбіт/c - Бухгалтерія

Ре10-11 = 10 Кбіт/c - Відділ Кадрів

Ре12-14 =14 Кбіт/c - Відділ Обслуговування Клієнтів

3)Відеоконференції (англ. videoconference, або videoteleconference) -- телекомунікаційна технологія, що забезпечує одночасну двосторонню передачу, обробку, перетворення та представлення інтерактивної інформації на відстані в режимі реального часу за допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки. Відеоконференція -- один із видів Groupware, програмного забезпечення для взаємодії між людьми, що спільно працюють над однією проблемою. Відеоконференції відрізняються від відеодзвінків тим, що відеоконференції покликані обслуговувати конференції, а не окремих осіб;

Pe15=(60/13*60) *1 Мбіт/c=0.07 Мбіт/c

Ре15-16 = 140 Кбіт/c - Бухгалтерія

Ре17 = 70 Кбіт/c - Відділ Кадрів

Ре18-20 =210 Кбіт/c - Відділ Обслуговування Клієнтів

4)Обмін файлами між вузлами в мережі;

Pe21=(60/13*60) *50 Мбіт/c=3.85 Мбіт/c

Ре21-23= 11.5 Мбіт/c - Бухгалтерія

Ре24-25 = 7.7 Мбіт/c - Відділ Кадрів

Ре26-28 =11.5 Мбіт/c - Відділ Обслуговування Клієнтів

5)Інтернет -- всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів, складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій. Інтернет становить фізичну основу для розміщення інформаційних ресурсів і послуг;

Pe29=(120/13*60) *50 Мбіт/c=7.7 Мбіт/c

Ре29-31 = 23 Мбіт/c - Бухгалтерія

Ре32-33 = 15.5 Мбіт/c - Відділ Кадрів

Ре34-36 =23 Мбіт/c - Відділ Обслуговування Клієнтів

6) СУБД (Системма управління бамзами дамних)-- програма чи комплекс програм, що забезпечує можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних

Pe37=(30/13*60) *50 Мбіт/c=1.75 Мбіт/c

Ре37-39 = 5.25 Мбіт/c - Бухгалтерія

Ре40-41 = 3.5 Мбіт/c - Відділ Кадрів

Ре42-44 =5.25 Мбіт/c - Відділ Обслуговування Клієнтів

7) Файловий сервер - це сервер, на який встановлено File Transfer Protocol, тобто «Протокол передачі даних». Основне призначення FTP-сервера - зберігання великого масиву даних, що представляють собою цілу «бібліотеку файлів". FTP-протокол широко використовуються і для завантаження файлів

Pe45=(130/13*60) *50 Мбіт/c=8.0 Мбіт/c

Ре45-47 =24 Мбіт/c - Бухгалтерія

Ре48-49 = 16 Мбіт/c - Відділ Кадрів

Ре50-52 =24 Мбіт/c - Відділ Обслуговування Клієнтів

Отримані значення підсумовуються для визначення загального мережевого трафіку ПУз. Значення ПУз множиться на коефіцієнт службового, широкомовного і неврахованого трафіку kс.т. = (0,05~0,07) · n, де n - кількість комп'ютерів в мережі, і коефіцієнт запасу kз = (1,2~2,0) для обліку майбутнього розвитку мережі.

ПУз= ( У Pe ) * kс.т.* kз, Мбіт/с

ПУз1= (3.8+0.01+0.14+11.5+23+5.25+24)Мбіт/c*0.56*2= 75.9 Мбіт/c - Бухгалтерія

ПУз2= (2.5+0.01+0.07+7.7+15.5+3.5+16)Мбіт/c*0.56*2= 51.0 Мбіт/c - Відділ Кадрів

ПУз3= (2.5+0.02+0.2+11.5+23+5.25+24)Мбіт/c*0.56*2= 74.5 Мбіт/c - Відділ Обслуговування Клієнтів

За отриманим значенням ПУ уточнюється обрана технологія ЛМ таким чином, щоб коефіцієнт використання мережі kвик. був не більше 0,3~0,6. Якщо необхідно, зменшується середній час роботи однієї або кількох завдань, або вибирається інша мережева технологія. Допускається збільшення загального часу роботи серверів за рахунок нічного часу.

kвик. = ПУ / Pn Pn=100 Мбіт/c (згідно з нашою технологією)

kвик.1=75.9/100=0.76 - Бухгалтерія

kвик.2=51.0/100=0.51 - Відділ Кадрів

kвик.3=74.5/100=0.75 - Відділ Обслуговування Клієнтів

Проблема:

Як ми бачимо, коефіцієнт використання мережі у відділі Бухгалтерія і у відділі Обслуговування клієнтів перевищує допустимі показники ;

Рішення :

Збільшення загального часу роботи серверів за рахунок нічного часу з 13 годин до 18 годин роботи в добу ;

Результат :

Отримаємо нові значення kвик.

kвик.1=(( У Pe ) * kс.т.* kз*13/18 )/ Pn

kвик.1=(67.76*0.56*13/18) /100=0.55 - Бухгалтерія

kвик.2=(45.53*0.56*13/18) /100=0.37 - Відділ Кадрів

kвик.2=(66.51*0.56*13/18) /100=0.54 - Відділ Обслуговування Клієнтів

Як бачимо, нові отримані значення цілком нас влаштовують

4. Вибір топології мережних з'єднань та необхідного мережевого обладнання

4.1 Прокладка кабеля, установка активного мережевого обладнання та програмного забезпечення

Розраховуємо кількість кабелю 100Base-TX ”вита пара” категорії cat -5e:

Бухгалтерія:

11+9+7.5+5+8=11.5 +15 +17 +20+22=126м

Відділ кадрів:

14+10+7+6+8+10+11=66м

Відділ обслуговування клієнтів:

4+10+13+16+20+23+7+9+11+16+19=148м

Коридор і комора:

6+7+8+1.5+1.5=24м

Кабель про запас : 16м

Загальна довжина кабелю = 380м

Вартість кабелю грн = 5 грн

Загальна вартість кабелю грн =1900 грн

Розставляємо наше мережеве обладнання згідно з схемою на рис.1 і установлюємо на зовнішній поверхні стін 3 концентратори і наш комутатор, кабель проводимо під плінтусом до кожного із наших мережевих пристроїв, обтискаючи 2 кінці кабелю інструментом та встановленням роз'ємів RJ-45. Cервер фізично являє собою один пристрій, але виконує 2 функції : проксі з виходом в інтернет та FTP сховища.

5. Визначення переліку використовуваного програмного забезпечення та апаратної платформи

5.1Аналіз основних напрямків затрат і прийняття рішення

Для створення локальної мережі необхідно вкладення значних коштів.

В даній мережі передбачено можливість зростання мережі з часом на 40-50%.

Обовязкова підтримка стандарту Fast Ethernet всіма пристроми, що будуть безпосередньо підключенні у локальну мережу;

ПК вище середньої оцінки по відношенню відношення вартість / продуктивність;

Потужність процесора 3.4ГГц x4 ядра, 2 ГБ відеокарта, 4 ГБ оперативки і 1ТБ памяті що дозволить користувачам опрацьовувати без глюків і затримок до десятка програм одночасно. З урахуванням того, що ми будемо використовувати однорангову систему, де кожний комп'ютер може виступати клієнтом і сервером це тільки додатковий плюс.

12/24 місяців і більше гарантії на апаратне забезпечення, використовуване при створенні локальної мережі ;

У даній локальній мережі буде використовуватися сервер розширеної конфігурації у розрахунку на 8 ПК;

Зважаючи на вартість, вибрану нами мережеву технологію, проведені нами розрахунки та схему локальної мережі було обрано :

Персональний комп'ютер Everest Home A6620 і веб сервер з уже вбудованою

мережевою картою компанії D-Link;

Бюджетний, але фунціональний 8-портовий комутатор Zyxel ES-108A ;

Мережеві концентратори (hub) компанії 3Com TP16C ;

Мережеві камери hikvision ds-2cd2032-i що мають інтерфейс 10 / 100BASE-TX Ethernet, дозволяють здійснювати зйомку у хорошій якості за середню вартість на ринку ;

IP телефони Dlink-DPH400se з безпровідною трубкою, рекомендацією користувачів і середньою вартістю ;

Ліцензоване, проте дороге ПЗ для наших компютерів ;

Кабель 100Base-TX ”вита пара” категорії cat 5e за найкращою ціною;

5.2 Вибір обладнання

Наша локальна мережа умовно складається з 3 сегментів, об'єднаних комутатором і підключених до інтернету через проксі-сервер ; Для фізичного проектування локальної мережі нам знадобиться :

8 сучасних ПК ( 8 блоків, 8 моніторів LCD, 8 клавіатур, 8 комп'ютерних мишок), 7 зручних IP-телефонів, 6 ІР-камер, 3 Багато -функціональні пристрої (мережевий принтер, сканер, ксерокс), 4 Мережеві принтери, 1 сервер, 1 комутатор, 3 концернтратори, кабель UTP, конектори, інструмент для прокладки кабеля ; Усе обладнання вибиралось на інтернет магазині Rozetka.ua і показане в Таблиці 5 і Таблиці 6

5.3 Вибір характеристик ПК

Наприклад програма на ПК одночасно працюють три програми Microsoft Office Word 2013 та веб-браузер Internet Explorer під ОС Windows 8.1. Апаратні вимоги програми Microsoft Office Word : 1,4 Ггц і більше, 512 МБ ОЗП, 0.7 ГБ дискового простору Internet Explorer 1,0 Ггц і більше, 256 МБ ОЗП, 100 МБ дискового простору ; ОС Windows 8.1 : 1,5 Ггц і більше, 1024 МБ ОЗП, 16 Гб дискового простору та Microsoft Office Еxcel : 1 Ггц і більше, 512 МБ ОЗП, 16 Гб дискового простору.

Значення оперативної пам'яті (RAM) буде наступним:

RAM=RAM1+RAM2+RAM3+RAM4=512МБ+256МБ+1024МБ+512МБ=2,25ГБ

У зв'язку з тим що з часом незадіяна RAM має тенденцію використовуватись (наприклад через якісь оновлення) то отриманий результат варто збільшити на 20%. Отже RAM= 2,75 ГБ

Для підрахунку тактової частоти (Fт) та кількості процесорів(ядер) достатньо взяти за основу значення найбільш вимогливого ПЗ. Якщо таких програм кілька, то Fт= Fт*q, де q в діапазоні від ~1,1 до ~2,0.

Fт1= 1,4*1,2=1,7 Ггц

Fт2= 1,0*1,2=2,1 Ггц

Fт3= 1,5*1,2=1,8 Ггц

Fт3= 1,0*1,2=1,2 Ггц

Як ми бачимо з розрахунків, нам як мінімум потрібен двоядерний процесор з тактовою частотою не менше 3.4 Ггц, проте доцільніше взяти процесор на 3-4 ядра із частотою на рівні 2.8- 3.4 Ггц

Вибір сервера

Таблиця 4- Конфігурації термінального сервера(кластера серверів)

Кільк. Користувачів

Мінімальна

конфігурація

Базова

конфігурація

Розширена

конфігурація

Кільк.

Серверів

RAM

ГБ

CPU,

ГГц

HDD,

ГБ

Кільк.

Серверів

RAM

ГБ

CPU,

ГГц

HDD,

ГБ

Кільк.

Серверів

RAM

ГБ

CPU,

ГГц

HDD,

ГБ

10

1

0,5

2х1,6

15

1

2

2х1,6

20

1

4

2х2,4

50

25

1

1

2х2,4

20

1

4

4х2,8

40

1

8

4х2,8

100

50

1

2

4х2,8

40

1

8

8х2,5

80

1

16

8х3

250

100

1

4

8х2,5

40

1

16

8х2,8

160

2, кожен

16

8х3

250

200

1

8

8х2,8

40

2, кожен

16

8х2,8

160

4, кожен

16

8х3

250

500

2, кожен

8

8х3

40

4, кожен

16

8х3

160

10,кожен

16

8х3

250

Згідно з побажанням замовника “поставити потужний сервер” обираємо сервер щоб містив необхідні нам характеристики + 1 ТБ памяті, оскільки він повинен зберігати безліч даних;

5.3 Вибір програмних засобів

При створенні локальної мережі я використав таке

програмне забезпечення :

1) Мережева ОС Windows 8.1 з пакетом стандартного ПЗ ;

2) Microsoft Office 2013 ;

3) Антивірус Kaspersky Anti-Virus ;

4) Операційна система CentOS на базі ядра Linux, а також додаткове мережеве ПЗ на сервер :

ProFTPd - FTP сервер для Linux

Apache HTTP сервер ;

Asterisk(PBX);

Backup PC ;

Проксі сервер Squid ;

CУБД PostgreSQL ;

5.4 Характеристики існуючих комп'ютерів

Таблиця 5 - Характеристики існуючих ПК

Тип обладнання

Основні характеристики

Вартість однієї шт. грн.

Кількість

Персональний комп'ютер

Everest Home A6620 

I

AMD Athlon II X4 750K (3.4 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 1 ТБ / AMD Radeon R7-250, 1 ГБ / DVD±RW / кардридер / LAN / без ОС Порти

На передній панелі:

2 х USB 2.0

Вихід для наушників

Вхід для мікрофона

Кардридер

На задній панелі:

2 x PS/2

4 x USB 2.0

1 x VGA

1 x DVI-D

1 x LAN (RJ-45)

3 x Аудіо розьем

Гарантія 12 місяців

5.799

8

Монітор 22" ViewSonic VA2246-LED

Тип матриці: TN+film

Час реакції матриці: 5 мс

Яскравість дисплею: 250 кд/м2

Контрастність дисплею: 1 000:1

Динамічна: 10 000 000:1

Інтерфейси: DVI, VGA

1.599

8

Клавіатура Genius SlimStar 120 PS/2

Інтерфейс: PS/2

81

8

Миша Maxxtro Mc-105 Black

Тип датчика: Оптичний

Інтерфейс: USB

Кількість кнопок: 2

29

8

5.5 Інші пристрої та програмне забезпечення

Таблиця 6 - Основні пристрої та ПЗ

IP-телефон Dlink-DPH400se

Кількість лін ій: 6

Трубка: Безпровідна

VoIP-протоколи: SIP

кількість ліній1

Трубка Проводная

ЖК-дісплей Есть

VoIP-протоколиSIP v2 (RFC 3261)

Порти Ethernet1 x RJ-45 10 / 100Base-TX Ethernet підтримкою стандартів IEEE 802.3 / 802.3u та режиму повного дуплексу (для підключення до кабельного / DSL-модему, віддаленого маршрутизатора, комутатора Ethernet / Gigabit)

1 x RJ-45 10 / 100Base-TX Ethernet підтримкою стандартів IEEE 802.3 і режиму повного дуплексу (для підключення до ПК)

АудіокодекіG.711a / u (64 кбіт / с)

G.726

Призначення IP-адреси:

PPPoE

DHCP

Статичний IP-адрес

управління:

Клавіатура і LCD-дисплей

Web-браузер

Підтримка SNMP v2

Гарантія12 місяці

1099

7

Сервер Patriot Tower E3-1220V3

Процесор Intel Xeon Quad-Core E3-1220 v3 (3.1 ГГц)

Материнська плата Supermicro MBD-X10SLL-F

Чіпсет: Intel C222

Обсяг оперативної памяті8 ГБ

Тип оперативної памятіDDR3-1600 ECC

Контролери SAS / SATAПоддержка RAID 0, 1, 5, 10 для SATA 2

Підтримка RAID 0, 1 для SATA 3

Жорсткий диск2 x Seagate ST1000NM0033 1 ТБ, 128 МБ, 7200 об / хв, Constellation ES.3, Serial ATA 6 Гбіт / с

оптичний пріводОтсутствует

Форм-факторMid-Tower

КорпусRIM дві тисячі X07 Black

4 x 5.25 "

7 x 3.5 "внутрішніх

канальний вентилятор

120 мм вентилятор на задній панелі

Раз'емиРаз'еми на задній панелі:

4 x USB 2.0

1 x VGA

1 x COM-порт

1 x виділений LAN (IPMI 2.0 з KVM)

2 x LAN (RJ-45) (Gigabit Ethernet)

Слоти розширення:

1 x PCI-E 3.0 x8 (x16)

1 x PCI-E 3.0 x8

1 x PCI-E 2.0 x4 (x8)

2 x SATA 3 (6 Гбіт / с)

4 x SATA 2 (3 Гбіт / с)

Додаткові характеристики Блок живлення: FSP 460 Вт, активний PFC (без кабелю живлення)

Підтримка до 32 ГБ небуферізірованной DDR3-1333 / 1600 ECC пам'яті

Підтримка до 2 дисків 3.5 "без гарячої заміни SATA, SSD

IPMI 2.0 з підтримкою virtual media over LAN і KVM-over-LAN

Гарантія36 місяців

13550

1

Коммутатор Zyxel ES-108A

Порти8 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт / с)

підтримка PoEНет

Додаткові можливості : Комутація з проміжним зберіганням (Store-and-forward)

Буфер кадрів: 144 Кбайт

Світлодіодні індикатори електроживлення та стану портів комутатора

Адресна таблиця: 8192 MAC-адреси

Габарити і вага 155 x 85 x 26 мм

370 г

Комплект поставки Мережевий комутатор ES-108B

Адаптер живлення для мережі змінного струму 220 В

Гарантія36 місяців

901

1

ip-камера

hikvision ds-2cd2032-i (6мм)

вид Провідна

ТипIP-камери

Інтерфейси10 / 100BASE-TX Ethernet

Сенсор1 / 3 "Progressive Scan CMOS

Розширення 3 Мпікс

Фокусна відстань 4 мм

Кут огляду 63 °

Формат відеоH.264, MJPEG, MPEG-4

Дозвіл і частота запісі2048х1536 - 12.5 к / с

Нічна зйомка ІК-фільтр з автоматичним вимикачем

Дальність ІЧ-підсвітки : до 30 метрів

Живлення12 В DC ± 10%, PoE (802.3af)

Споживана потужність: макс. 5 Вт

Протоколи: TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 optional)

Швидкість передачі: 32 Кбит / с - 16 Мбіт / с

Цифрове шумозаглушення: 3D DNR

Електронний затвор: 1/25 - 1 / 100.000 з

Мережеве сховище: NAS

Вес 300 г

Гарантія36 місяців

1617

6

Багатофункціональний пристрій Brother MFC-1815R

Роздільна здатність друку (dpi): 600x2400 dpi

Інтерфейси: USB 2.0

Колір друку: 

Монохромний

Тип : Лазерний

Максимальний формат друку: А4

Інтерфейси 10 / 100BASE-TX Ethernet

3051

3

Мережевий Принтер

HP Color LaserJet Pro CP1025nw with Wi-Fi (CE918A)

Тип пристрою : Принтери

Технологія друку : Лазерний друк (кольорова)

Максимальна роздільна здатність друку 600x600 dpi

Дозвіл зображення принтера / МФУ Чорно-білий друк (режим найкращої якості): до 600 x 600 т / д

Кольоровий друк (режим найкращої якості): до 600 x 600 т / д

Формат і щільність паперу Формати:

A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10x15 см, листівки (JIS, односторонні і двосторонні), конверти (DL, C5, B5)

Щільність паперу:

Звичайний папір: 60 - 176 г / мІ

Глянцевий папір: до 220 г / мІ

Швидкість друку Чорно-біла (звичайний режим): до 16 стор / хв

Кольорова (звичайний режим): до 4 стор / хв

Час виходу першої кольорової сторінки (режим готовності): за 27.5 с

Мережеві інтерфейсиWi-Fi, Ethernet

кількість кольорів4

Інтерфейс1 x швидкісний порт USB 2.0

1 x Fast Ethernet 10 / 100Base-TX

1 x модуль бездротового зв'язку 802.11b / g / n

Гарантія12 місяців

2599

4

Антивірус Касперського

Kaspersky Anti-Virus - це рішення для базової захисту комп'ютера від основних видів інтернет-загроз.

Ліцензія на 1 рік

299

8

ОС Windows 8.1

Windows 8.1 - вдосконалена і побудована на базі Windows 8. У центрі уваги залишаються додатки, вони підтримують нові способи взаємодії з системою і дають користувачам більш широкі можливості занурення у зміст.

Повна електронна ліцензія ESD на 1 користувача

1499

8

Пакет Міcrosoft Office

Word 2013 забезпечує додаткові можливості роботи з документами. Вставляти відео з Інтернету, відкривати PDF-файли і редагувати їх вміст, а також вирівнювати зображення та схеми стало набагато простіше. Новий режим читання став зручніше і не відволікає вашу увагу, а також відмінно працює на планшетах.

499

8

Мережевий концентратор ХАБ на 16 портів 3Com TP16C

Мережевий концентратор на 

16 x 10-100Base-T 4, 10-100Base Tx

IEEE 802.3

450

3

Конектори RJ-45

Підходять до кабелю “вита пара” від 5 категорії і вище

2.5

60

Мережева карта

TP-Link TL-TEL990g

Кільк. Порт. 1,

інтерфейс PCI,

Шв. підкл. До 150Мбіт/с визначається автоматично

Дозволяє передавати дані минувши центральний процесор, Гарантія (міс):12 

129

8

Операційна система

CentOS

Centos- це дистрибутив повністю зібраний із Red hat Enterprise Linux. Так як проект не комерційний на нього не дається ніякої технічної підтримки. Таким чином цей дистрибутив підходить всім хто хоче мати стабільність Red Hat Enterprise Linux без яких небудь затрат

-

1

Налаштування основних параметрів ОС здійснюємо під час встановлення ОС на наші комп'ютери. Після цього встановлюємо необхідні нам прикладні програми. Такий же алгоритм при налаштуванні сервера.

Спочатку потрібно перевірити кабель-тестером кабель, після підключення всіх пристроїв мережі перевірямо справність їх роботи підключаючись до кожного із них за допомогою наших ПК.

Висновки

На даній курсовій роботі я здійснював проектування локальної мережі

по одній із найпоширеніших технологій Fast Ethernet. Головною перевагою даної технології можна назвати простоту у використанні, широкий вибір пристроїв з підтримкою цієї мережевої технології, можливість поділу нашої локальної мережі на сегменти для досягнення кращої роботи. Головним недоліком даної технології є те, що через колізії Fast Ethernet ніколи не досягне свого максимуму в 100 Мбіт/c, а з урахуванням загруженої мережі досягнення навіть 70 Мбіт/с може бути проблемним. Тому для збалансованої роботи мережі коефіціент використання мережі не повинен перевищувати 0.6

Оскільки ми передбачили широке використання мережі наш коефіціент використання мережі у двох сегментах досяг практично 0.8. Щоб його зменшити, я збільшив час роботи мережі з 13 до 18 годин за рахунок збільшення загального часу роботи серверів за рахунок нічного часу.

При виборі обладнання я зробив ставку на найкраще співвідношення функціонал/вартість, а також на коментарі тих хто вже придбали дані пристрої.

Головна ціль нашої мережі - забезпечення широкого спектру можливостей і гнучкої роботи обладнання за середню вартість. Наша мережа була поділена на 3 сегменти ( по одному на відділ) об'єднаних концентраторами, які в свою чергу підключені до комутатора.

На кожен комп'ютер була встановлена OC Windows 8.1, а також певний набір програмного забезпечення. На сервер була встановлена ОС Кentos на базі ядра Linux і набір програм необхідних для роботи локальної мережі. Після підключення всіх елементів до локальної мережі і встановлення ПЗ залишається тільки здійснити перевірку роботи кожного елементу і зробити висновок про функціональність нашої локальної мережі

Перелік використаної літератури

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - СПб: Издательство «Питер», 2000. - 672 с.

2. Структурированные кабельные системы. Стандарты, компоненты, проектирование, монтаж и техническая эксплуатация / Семенов А.Б., Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р. - М.: КомпьютерПресс, 1999. - 488 с.

3. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия - СПб: Издательство «Питер», 2000. - 576 с.

4. Матеріали сайта www.intuit.ru.

5. Матеріали сайта www.xnets.ru.6. Сайт техніки rozetka.ua

7. Картинки яндекс по посиланню “локальная сеть”

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Планування робочих місць і cкладання плану приміщень. Вибір топології мережі, використовуваного обладнання, програмного забезпечення та типу кабельного з'єднання, розрахунок довжини. Розрахунок вартості проекту та його техніко-економічне обґрунтування.

  курсовая работа [433,8 K], добавлен 28.04.2015

 • Опис топології мережі та середовища передачі даних. Проектування структурної схеми мережі. Вибір типу мережевого обладнання. Вибір мережевих та програмних засобів. Проектування конфігурації, розташування обладнання. Електричне з’єднання обладнання.

  курсовая работа [951,3 K], добавлен 28.03.2014

 • Розробки локальної обчислювальної мережі для підприємства з використанням обладнання Cisco. Її тестування та налагодження в програмі Packet Tracer. Визначення програмного забезпечення та обладнання. Топологічна схема мережі. Розподіл адресного простору.

  дипломная работа [2,3 M], добавлен 15.07.2015

 • Планування робочих місць. Cкладання плану приміщень. Розрахунок PDV та PVV. Вибір обладнання та програмного забезпечення для комп'ютерної мережі, типу кабельного з'єднання. Розрахунок довжини кабелю. Програмне забезпечення, загальна сума проекту.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 03.06.2015

 • Розрахунок інформаційних потоків у ЛОМ підприємства, планування середнього трафіку і коефіцієнта використання мережі. Планування структурованої кабельної системи. Структура клієнт-серверних компонентів корпоративної комп’ютерної мережі, захист інформації.

  курсовая работа [828,7 K], добавлен 01.06.2013

 • Поняття локальної комп'ютерної мережі як об'єднання певного числа комп'ютерів на відносно невеликій території. Вибір мережевої технології та топології мережі. Вибір активного та пасивного мережевого обладнання. Монтаж кабельної системи, вибір підключення.

  курсовая работа [3,3 M], добавлен 09.06.2014

 • Стандарти технології Fast Ethernet. Перелік функцій користувачів та прав доступу. Розставлення робочих станцій та периферійної техніки у приміщенні клубу. Розрахунок трафіку мережі. Вибір й характеристики обладнання для серверів та комутуючих пристроїв.

  дипломная работа [997,0 K], добавлен 23.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.