Планування локальної обчислювальної мережі організації за технологією Ethernet

Планування робочих місць і cкладання плану приміщень. Вибір топології мережі, використовуваного обладнання, програмного забезпечення та типу кабельного з'єднання, розрахунок довжини. Розрахунок вартості проекту та його техніко-економічне обґрунтування.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.04.2015
Размер файла 433,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Планування локальної обчислювальної мережі організації за технологією Ethernet

Вступ

кабельний програмний локальний мережа

Обчислювальна мережа (ОМ) - це мережа обміну і розподіленої обробки інформації, утворена безліччю взаємопов'язаних абонентських систем і засобами зв'язку.

З появою ОМ вдалося вирішити дві дуже важливі проблеми: забезпечення в принципі необмеженого доступу до ЕОМ користувачів незалежно від їх територіального розташування і можливість оперативного переміщення великих масивів інформації на будь відстані-ня, що дозволяє своєчасно отримувати дані для прийняття тих чи інших рішень.

Перші локальні мережі з'явилися на початку 70-х років, а в середині 80-х років утвердилися стандартні технології об'єднання комп'ютерів у мережу - Ethernet, Arcnet, Token Ring. Стимулом для їх розвитку послужили персональні комп'ютери, які, з одного боку, були достаточно потужними для роботи мережевого програмного забезпечення, а з іншого - потребували об'єднання своєї обчислювальної потужності для вирішення складних завдань, а також поділу периферійних пристроїв і накопичувачів пам'яті.

Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) характеризується відносно невеликим числом абонентів, зазвичай розподілених по відносно невеликій території. У загальному випадку, ЛВС являє собою комунікаційну систему, що належить одній організації. Через коротких відстаней в ЛВС є можливість використання відносно дорогих якісних ліній зв'язку, які дозволяють досягати високих швидкостей обміну даними (порядку 100 Мбіт / с), при цьому застосовуючи прості методи передачі даних,

Головною вимогою до мереж, є виконання мережею її основної функції - забезпечення користувачам потенційної можливості доступу до ресурсів, що всіх комп'ютерів, об'єднаних в мережу. З якістю виконання цієї основної задачі пов'язані такі вимоги як, продуктивність, надійність, сумісність, керованість, захищеність, розширюваність і масштабованість.

1. Планування розміщення локальної обчислювальної мережі

1.1 Планування робочих місць

За правилами затвердженими в ДСанПіН 3.3.2.007-98. Пункт 2.3. Площа на одне робоче місце має становити не менше ніж 6,0 м2, а об'єм не менше ніж 20,0 м3.

Для вибору приміщення в нашому випадку, я зіставив і розрахував площі і обсяги для кожного підрозділу, результати даних розрахунків заносимо в таблицю, в якій відображаються вимоги для наших підрозділів. Площа і об'єм розраховуються за формулами:

S = А * В, м2 (1),

V = A * B * C, м3 (2),

де А - довжина, В-ширина, С - висота, в цій роботі висота (С) для всіх кімнат однакова і дорівнює 4 м., результати розрахунків занесені в таблицю 1.

Таблиця 1.1 Вимоги до приміщень для розміщення робочих груп.

Підрозділ

Кількість робітників

S, м2

V, м3

Керівник

1

24,7

99

Бухгалтерія

4

21,5

86

Секретар

1

22

88

Програмісти

5

36

144

Відділ розробок

6

28

112

Юридичний відділ

2

26,4

105,6

1.2 Cкладання плану приміщень

Microsoft Office Visio Professional - інструмент, спеціально розроблений для того, щоб запропонувати вашій увазі більш наочний і ефективний спосіб подачі інформації. Схеми і графіки, які можна створювати за допомогою цієї програми, можуть бути з успіхом застосовані при оптимізації виробничих процесів, для контролю за перебігом роботи над проектами (відстеженням протікання різних стадій проекту), для контролю за станом ресурсів чи просто для того, щоб відобразити наочно інформацію про виконану роботу.

План складений у масштабі 1:50.

Рисунок 1.1 - «План приміщення»

1.3 Вибір топології мережі

Топологія «шина» (або, як її ще називають, «загальна шина») самою своєю структурою припускає ідентичність мережного устаткування комп'ютерів, а також рівноправність всіх абонентів. При такому з'єднанні комп'ютери можуть передавати тільки по черзі, тому що лінія зв'язку єдина. У противному випадку передана інформація буде спотворюватися в результаті накладення (конфлікту, колізії). Таким чином, у шині реалізується режим напівдуплексного (half duplex) обміну (в обох напрямках, але по черзі, а не одночасно).

У топології «шина» відсутній центральний абонент, через який передається вся інформація, що збільшує її надійність (адже при відмові будь-якого центра перестає функціонувати вся керована цим центром система). Додавання нових абонентів у шину досить просте й звичайно можливе навіть під час роботи мережі. У більшості випадків при використанні шини потрібна мінімальна кількість сполучного кабелю в порівнянні з іншими топологіями. Правда, треба врахувати, що до кожного комп'ютера (крім двох крайніх) підходить два кабелі, що не завжди зручно.

Рисунок 1.2-Топологія «шина»

Топологія «Зірка» - це топологія з явно виділеним центром, до якого підключаються всі інші абоненти. Весь обмін інформацією йде винятково через центральний комп'ютер, на який у такий спосіб лягає дуже більше навантаження, тому нічим іншим, крім мережі, воно займатися не може. Зрозуміло, що мережне устаткування центрального абонента повинне бути істотно більше складним, чим устаткування периферійних абонентів. Про рівноправність абонентів у цьому випадку говорити не доводиться. Як правило, саме центральний комп'ютер є самим потужним, і саме на нього покладають всі функції по керуванню обміном. Ніякі конфлікти в мережі з топологією «зірка» у принципі неможливі, тому що керування повністю централізоване, конфліктувати нема чому.

Рисунок 1.3 - Топологія «зірка»

Топологія «Кільце» - це топологія, у якій кожний комп'ютер з'єднаний лініями зв'язку тільки із двома іншими: від одного він тільки одержує інформацію, а іншому тільки передає. На кожній лінії зв'язку, як і у випадку зірки, працює тільки один передавач і один приймач. Це дозволяє відмовитися від застосування зовнішніх термінаторів. Важлива особливість кільця полягає в тому, що кожний комп'ютер ретранслює (відновлює) сигнал, тобто виступає в ролі репітера, тому загасання сигналу у всьому кільці не має ніякого значення, важливо тільки загасання між сусідніми комп'ютерами кільця. Чітко виділеного центра в цьому випадку немає, всі комп'ютери можуть бути однаковими. Однак досить часто в кільці виділяється спеціальний абонент, що управляє обміном або контролює обмін. Зрозуміло, що наявність такого керуючого абонента знижує надійність мережі, тому що вихід його з ладу відразу ж паралізує весь обмін.

Строго говорячи, комп'ютери в кільці не є повністю рівноправними (у відмінність, наприклад, від шинної топології). Одні з них обов'язково одержують інформацію від комп'ютера, що веде передачу в цей момент, раніше, а інші - пізніше. Саме на цій особливості топології й будуються методи керування обміном по мережі, спеціально розраховані на «кільце». У цих методах право на наступну передачу (або, як ще говорять, на захвата мережі) переходить послідовно до наступного по колу комп'ютеру.

Рисунок 1.4 - Топологія «кільце»

Тепер про тип з'єднання, виходячи з даних мого варіанту. Застосовується комбінований тип з'єднання: шинна топологія і топологія зірка. Між комутаторами використовується шинна топологія, тому що завдяки їй мережа легко налаштовується, відмова одного з вузлів не впливає на роботу в цілому. Між комутаторами і обладнанням використовується зіркова топологія, тому що мережа стійка до несправностей окремих ПК і до розривів з'єднання окремих ПК і є можливість централізованого управління.

1.4 Вибір обладнання для комп'ютерної мережі

Таблиця 1.2. Обладнання

Тип обладнання

Підрозділи

Назва пристрою

Кількість

Характеристика

Монітор

Керівник

BenQ GW2265M 21.5»

1

Тип матриці: MVA

Час реакції матриці: 6 мс

Яскравість дисплея: 250 кд/м2

Контрастність дисплея: 3000:1 Інтерфейси: DVI, VGA

Секретар

LG 20M35A-B 19.5»

1

Тип матриці: TN+film

Час реакції матриці: 5 мс

Яскравість дисплея: 200 кд/мІ

Контрастність дисплея: 600:1 (5 000 000:1 DFC)

Інтерфейси: VGA

Програмісти

BenQ GW2320 23»

5

Тип матриці: IPS

Час реакції матриці: 5 мс

Яскравість дисплея: 250 кд/м2

Контрастність дисплея: 1000:1

Інтерфейси: DVI, VGA

Відділ розробок

Acer V226HQLAbmd (UM.WV6EE.A09 (A11)) 21.5»

6

Тип матриці: MVA

Час реакції матриці: 8 мс

Яскравість дисплея: 250 кд/м2

Контрастність дисплея: 100 000 000:1

Інтерфейси: DVI, VGA

Бухгалтерія

Asus VS197DE 18.5»

4

Тип матриці: TN+film

Час реакції матриці: 5 мс

Яскравість дисплея: 200 кд/м2

Контрастність дисплея: 50000000:1

Інтерфейси: VGA

Юристи

Asus VS197DE 18.5»

2

Тип матрицы: TN+film

Час реакції матриці: 5 мс

Яскравість дисплея: 200 кд/м2

Контрастність дисплея: 50000000:1

Інтерфейси: VGA

Персональний комп'ютер

Керівник

Lenovo H530 (57329403)

1

Intel Core i3-4150 (3.5 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 500 ГБ / DVD-Super-Multi / кард-ридер / LAN / DOS

Секретар

PrimePC Business A4074.01.00

1

AMD A4-4000 (3.0 ГГц) / RAM 2 ГБ / HDD 500 ГБ / AMD Radeon HD 7480D / без ОД / LAN / DOS

Програмісти

Everest Game 9080 (9080_0205)

5

Intel Core i7-4770 (3.4 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 1 ТБ / nVidia GeForce GTX 760, 2 ГБ / DVD+/-RW / LAN / кардрідер /

Відділ розробок

HP 7500E MT B5H80EA

6

Intel Core i5-3470 (3.2 ГГц) / RAM 2 ГБ / HDD 500 ГБ / Intel HD Graphics / DVD-Super-Multi / DOS /

Бухгалтерія

PrimePC Business A4074.01.00

4

AMD A4-4000 (3.0 ГГц) / RAM 2 ГБ / HDD 500 ГБ / AMD Radeon HD 7480D / без ОД / LAN / DOS

Юристи

PrimePC Business A4074.01.00

2

AMD A4-4000 (3.0 ГГц) / RAM 2 ГБ / HDD 500 ГБ / AMD Radeon HD 7480D / без ОД / LAN / DOS

Клавіатура

Керівник

Sven Comfort 3535

1

Тип: мембранні, інтерфейс: USB, (15 «гарячі» клавиш для Интернета и Мультимедіа

Клавіші для управління Skype, MSN)

Секретар

1

Програмісти

5

Відділ розробок

6

Бухгалтерія

4

Юристи

2

Миша

Керівник

A4 Tech OP-329 USB Black

1

Тип датчика: оптичний

Інтерфейс: USB

Кількість кнопок: 2

Секретар

1

Програмісти

5

Відділ розробок

6

Бухгалтерія

4

Юристи

2

Принтер

Керівник

Canon PIXMA iP2840 8745B007

0

Технологія друк: струменевий друк

Дуплекс: є

Секретар

0

Програмісти

0

Відділ розробок

1

Бухгалтерія

0

Юристи

1

Акустична система

Керівник

Defender SPK-210 (65210)

1

Вихідна потужність: 2 x 2 Bт

Діапазон частот: 200 - 18000 Гц

Матеріал корпусу: Пластик

Секретар

1

Програмісти

5

Відділ розробок

6

Бухгалтерія

4

Юристи

2

1.5 Вибір програмного забезпечення для комп'ютерної мережі

1) Windows 7 Professional Russian DVD BOX (FQC-00265)

Windows 7 Professional - позволяет устранить преграды на пути к успеху. Он обеспечивает запуск многих программ для Windows XP в режиме Windows XP и быстро восстанавливает данные с помощью автоматических архиваций в домашней или корпоративной сети. Кроме этого, можно более легко и безопасно подключаться к корпоративным сетям благодаря функции присоединения к домену. Данный продукт включает в себя как 32-разрядные и 64-разрядные версии.

2) Microsoft Office Pro 2013 32/ 64 Russian DVD BOX

Офісний пакет додатків, створених корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, базами даних тощо Microsoft Office є сервером OLE об'єктів і його функції можуть використовуватися іншими додатками, а також самими додатками Microsoft Office. Підтримує скрипти і макроси, написані на VBA.

У пакет входять наступні програми:

Word 2013; Excel 2013; PowerPoint 2013; OneNote 2013; Outlook 2013; Publisher 2013; Access 2013.

3) Kaspersky Internet Security 2014

Kaspersky Internet Security для всех устройств - единое комплексное решение для защиты любых устройств на платформах Windows, Android и Mac OS.

4) WinRAR Archiver

WinRAR - це потужна утиліта для створення і управління архівами, що містить цілий спектр додаткових корисних функцій.

5) Sony Vegas Pro 12

Sony Vegas Pro 12 - професійна програма для многодорожечной запису, редагування і монтажу відео і аудіо потоків.

Інструменти, що містяться в Vegas Pro, дають можливість редагування, і обробки в реальному часі форматів DV, AVCHD, HDV, SD / HD-SDI і XDCAM, точну коригування аудіо, створення об'ємного звуку і двошарових DVD.

6) Adobe PHOTOSHOP CS6

Програмне забезпечення Adobe CS6 Master Collection - набір необхідних дизайнерських інструментів, що надають свободу художньої фантазії і можливості точного контролю. Створюйте виразні цифрові зображення, ілюстрації та графіку, які зберігають високу чіткість при масштабуванні. Створюйте макети виразних друкованих документів з досконалою типографікою, а також розробляйте публікації для пристроїв iPad та інших планшетних пристроїв. Створюйте веб-сайти HTML5/CSS3 і додатки, які відображаються в чудовій якості на екранах будь-яких розмірів.

7) 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8

Це універсальна бухгалтерська програма, яка не вимагає попереднього освоєння.

«1С: Бухгалтерія 8 для України» призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д.

8) Indigo Rose AutoPlay Media Studi

AutoPlay Media Studio - мощный визуальный пакет для быстрого и качественного создания AutoRun-меню, интерактивных презентаций, мультимедийных приложений и прочего ПО. Программа создаст все необходимые файлы для автозапуска и его графическую оболочку. Пользователю остаётся лишь записать готовый проект на информационный носитель.

9) 10-Страйк: Мониторинг Сети

Програма «10-Страйк: Моніторинг Мережі» призначена для моніторингу серверів, комутаторів та інших пристроїв в мережі і своєчасного оповіщення про неполадки.

Дізнайтеся про подію збої в мережі (розрив зв'язку, завершення місця на диску сервера, збій бази даних тощо) за допомогою нашої програми моніторингу і усуньте проблему з мінімальними втратами часу до того моменту, коли ситуація вийде з під контролю, будуть втрачені важливі дані або будуть порушені бізнес-процеси підприємства.

10) 10-Страйк: Учет Трафика

Програма «10-Страйк: Облік Трафіку» призначена для обліку мережевого трафіку на комп'ютерах, комутаторах, серверах та інших пристроях, підключених до локальної мережі або Інтернет. Ви можете з одного робочого місця вести моніторинг обсягів споживаного трафіку (вхідного і вихідного) на комп'ютерах всієї вашої мережі.

11) Visual Studio Professional 2013

За допомогою Visual Studio Professional ви можете розробити високої якості додатків 2013 для Windows, офіс, Інтернет, Windows Phone і хмари.

12) Unity 3D Pro є інструментом розвитку багатоплатформенних ігор. Ви можете імпортувати ресурси з основних форматів і майже всіх графічних додатків. Програма пропонує крок за кроком підручники, документацію та приклади проектів. Unity Pro підтримує широкий спектр платформ для запуску готового проекту.

2. Розрахунок локальної обчислювальної мережі

2.1 Вибір мережевого обладнання і типу кабельного з'єднання

Коаксіальний кабель - вид електричного кабелю.

Найпростіший коаксіальний кабель складається з:

- Мідної жили (core);

- Ізоляції, її навколишнього;

- Екрана у вигляді металевого обплетення;

- Зовнішньої оболонки.

Якщо кабель, крім металевого обплетення, має і шар фольги, він називається кабелем з подвійною екранізацією. При наявності сильних перешкод можна скористатися кабелем з учетверенной екранізацією. Він складається з подвійного шару фольги та подвійного шару металевого обплетення.

Деякі типи кабелів покриває металева сітка - екран (shield). Він захищає передаються по кабелю дані, поглинаючи зовнішні електромагнітні сигнали, що називаються перешкодами або шумом. Таким чином, екран не дозволяє перешкод спотворити дані. Коаксіальний кабель більш стійка до перешкод, загасання сигналу в ньому менше, ніж у кручений парі.

Коаксіальний кабель застосовується для кабельного телебачення і широким діапазоном телерадіомовлення. Коаксіальний кабель називають «коаксіальним», тому що він містить в собі центральний мідний провідник, покритий пластиковим ізолюючим матеріалом, поверх якого йде другий провідник - мідна оплетка або алюмінієва фольга з оплеткой з мідних луджених дротів. Завдяки збігу центрів обох провідників втрати на випромінювання практично відсутні; одночасно забезпечується хороший захист від зовнішніх електромагнітних перешкод, і такий кабель забезпечує передачу даних на великі відстані і використовується при побудові комп'ютерних мереж.

Коаксіальний кабель широко використовується для комп'ютерних мереж типу Ethernet. Незважаючи на те, що він набагато дорожче стандартного телефонного кабелю, він менш сприйнятливий до перешкод і забезпечує велику передачу даних.

Часто зустрічаються коаксіальні кабелі у використанні:

- 50 Ом;

- 75 Ом.

Кабель на 50 Ом застосовується для антен радіопередавальних пристроїв, для вимірювальних пристроїв і для комунікації даних (Ethernet).

Коаксіальний кабель на 75 Ом використовується для передачі відеосигналів, сигналів телевізійної антени і цифрових аудиосигналов.

Існує також інші види коаксіальних кабелів для спеціальних призначень (наприклад, 93 Ома).

Як правило, чим товще кабель, тим складніше з ним працювати. Тонкий коаксіальний кабель гнучкий, простий в установці і відносно недорогий. Товстий кабель важко гнути, і, отже, його складніше встановлювати. Це дуже суттєвий недолік, особливо якщо необхідно прокласти кабель по трубах або жолобах. Товстий коаксіальний кабель дорожче тонкого, але при цьому він передає сигнали на великі відстані.

Рисунок 2.1 - Коаксіальний кабель

Звита пара - вид мережевого кабелю, з однією або декількома парами ізольованих провідників, скручених між собою (з невеликою кількістю витків на одиницю довжини) для зменшення взаємних наведень при передачі сигналу і покритих пластиковою оболонкою. Використовується для побудови мереж у багатьох технологіях, наприклад, Ethernet, ARCNet і Token ring. Останнім часом, завдяки своїй дешевизні й легкості установки, є найпоширенішим для побудови локальних мереж.

Кабель приєднується до мережевих пристроїв за допомогою з'єднувача 8P8C.

Підтримує передачу даних на відстань до 100 метрів. На більших відстанях сигнал через загасання не розпізнається; якщо передача даних на більшу відстань все ж таки необхідна, потрібно скористатися повторювачем, або ж задіяти коаксіальний кабель.

Залежно від наявності захисту - електрично заземленої мідної сітки або алюмінієвої фольги навколо скручених пар, визначають різновиди цієї технології:

? неекранована вита пара (UTP - Unshielded twisted pair)

? екранована вита пара (STP - Shielded twisted pair)

? фольгована вита пара (FTP - Foiled twisted pair)

? фольгована екранована вита пара (SFTP - Shielded Foiled twisted pair)

В деяких типах екранованого кабелю захист може використовуватися ще і навкруги кожної пари. Екранування забезпечує кращий захист від електромагнітних наведень як зовнішніх, так і внутрішніх.

Існує декілька категорій кабелю вита пара, які нумеруються від CAT1 до CAT7. Кабель вищої категорії зазвичай містить більше пар дротів і кожна пара має більше витків на одиницю довжини. Категорії неекранованої витої пари описуються в стандарті EIA/TIA 568 (Американський стандарт проводки в комерційних спорудах).

CAT1 - телефонний кабель, всього одна пара. В США використовувався раніше, і провідники були скручені між собою. Використовується тільки для передачі голосу або даних за допомогою модему.

CAT2 - старий тип кабелю з 2-х пар провідників, підтримував передачу даних на швидкостях до 4 Мбіт/с, використовувався в мережах token ring і ARCNet. Зараз іноді зустрічається в телефонних мережах.

CAT3 - 2-парний кабель, використовувався для побудові локальних мереж 10BASE-T і token ring, підтримує швидкість передачі даних тільки до 10 Мбіт/с. На відміну від попередніх двох, відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3. Також дотепер зустрічається в телефонних мережах.

CAT4 - кабель складається з 4-х скручених пар, використовувався в мережах token ring, 10BASE-T, 10BASE-T4, швидкість передачі даних не перевищує 16 Мбіт/с, зараз не використовується.

САТ5 - 4-парний кабель, це і є те, що зазвичай називають кабель «вита пара». Завдяки високій швидкості передачі (до 100 Мбіт/с при використанні 2 пар і до 1000 Мбіт/с при використанні 4 пар) є найпоширенішим мережевим носієм, що використовується в комп'ютерних мережах дотепер. Для прокладки нових мереж користуються дещо вдосконаленим кабелем CAT5e, який краще пропускає високочастотні сигнали.

CAT6 - Застосовується в мережах Fast Ethernet і Gigabit Ethernet, складається з 4 пар провідників і здатний передавати дані на швидкості до 10000 Мбіт/с. Доданий до стандарту в червні 2002 року, пропускає сигнали частотою до 200МГц. Існує категорія CAT6е, в якій збільшена частота сигналу, що пропускається, до 500МГц. За даними IEEE, 70% встановлених мереж у 2004 році використовували кабель категорії CAT6, проте, можливо, це просто данина моді, бо й кабелі CAT5 і CAT5e цілком справляються в мережах 10GBASE-T.

CAT7 - Специфікація на цей тип кабелю поки що не затверджена, швидкість передачі даних - до 10000 Мбіт/с, частота сигналу, що пропускається, до 600-700 Мгц. Кабель цієї категорії екранований.

Звита пара широко застосовується в мережевих технологіях і комунікаціях; кабелем категорії 6 замінюють коаксіальний кабель. Незважаючи на велику захищеність екранованої витої пари, вона не набула широкого поширення через складність в установці - необхідне заземлення і кабель, порівняно з неекранованою звитою парою, жорсткіший.

Рисунок 2.2 - Звита пара

У завдані мені потрібно підключити деякі комутатори за допомогою коаксіального кабелю, а деякі завитою парою. Для цього будуть використовуватися такі комутатори:

1) EAVA HT-810T 10Base-2 10Base-5 10Base-T, 8-Port Ethernet Switch For Sale

2) D-Link DES-3200-10

2.2 Розрахунок довжини кабелю

Таблиця 2.1 Довжина кабелю

Вид кабелю:

Довжина кабелю, м.

Звита пара

135

Коаксіальний кабель

5

2.3 Схема мережі

Рисунок 2.3 - «Схема мережі»

Рисунок 2.4 - «Розташування мережевого обладнання»

2.4 Розрахунок PDV та PVV

Для спрощення розрахунків зазвичай використовуються довідкові дані IEEE, що містять значення затримок поширення сигналів в повторітелях, приймачах і різних фізичних середовищах. У таблиці. 2.2 приведені дані, необхідні для розрахунку значення PDV для всіх фізичних стандартів мереж Ethernet. Бітовий інтервал позначений як bt. Щоб не потрібно було двічі складати затримки, що вносяться кабелем, в таблиці даються подвоєні величини затримок для кожного типа кабелю.

У таблиці використовуються також такі поняття, як лівий сегмент, правий сегмент і проміжний сегмент. Лівим сегментом називається сегмент, в якому починається дорога сигналу від виходу передавача. Потім сигнал проходить через проміжні сегменти і доходить до приймача (найбільш видаленого вузла найбільш видаленого сегменту, який називається правим).

Таблиця 2.2 Дані необхідні для розрахунку значення PDV

Тип сегменту

База лівого сегмента, bt

База проміжного сегмента, bt

База правого сегмента, bt

Затримка среды на 1 м, bt

Максимальна

довжина сегмента, м

10Base-5

11,8

46,5

169,5

0,0866

500

10Base-2

11,8

46,5

169,5

0,1026

185

10Base-T

15,3

42,0

165,0

0,113

100

10Base-FB

_

24,0

-

0,1

2000

10Base-FL

12,3

33,5

156,5

0,1

2000

FOIRL

7,8

29,0

152,0

0,1

1000

AUI (> 2 м)

0

0

0

0,1026

2+48

З кожним сегментом пов'язана постійна затримка, названа базою, яка залежить лише від типа сегменту і від положення сегменту на дорозі сигналу (лівий, проміжний або правий). База правого сегменту, в якому виникає колізія, набагато перевищує базу лівого і проміжних сегментів. Окрім цього, з кожним сегментом пов'язана затримка поширення сигналу уздовж кабелю, яка залежить від довжини сегменту і обчислюється шляхом множення часу поширення сигналу по 1 метру кабелю (у бітових інтервалах) на довжину кабелю.

Розрахунок полягає в обчисленні затримок, що вносяться кожним відрізком кабелю (приведена в таблиці затримка сигналу на 1 м-коді кабелю умножається на довжину сегменту), а потім підсумовуванні цих затримок з базами лівого, проміжних і правого сегментів. Загальне значення PDV не повинне перевищувати 575.

Розрахунок за завданням:

Максимальним по довжині з'єднань і числу проміжних хабов є сегмент Ethernet - комутатор 5. Всі лінії зв'язку в межах сегменту за стандартом 10BASE-T, та 10BASE-5. Схема даного сегменту представлений на рисунку 2.4.

Рисунок 2.5 - Сегмент проектованої мережі

Для розрахунку PDV використаний наведений вище алгоритм.

База лівого сегменту: 11,8 + 5 х 0,0866 = 12,233.

База проміжного сегмента 1: 42 + 15 х 0,113 = 43,695.

База проміжного сегмента 2: 42 + 29 x 0,113 = 45,277

База проміжного сегмента 3: 42 + 41 x 0,113 = 46,633

База правого сегменту: 165 + 18 x 0,113 = 167,034

PDV=12,233+43,695+45,277+46,633+167,034= 314,872.

Суммарне PDV дорівнює 314,872, що є допустимим значенням, оскільки 314,872<575.

Розрахунок PVV

Щоб визнати конфігурацію мережі коректною, потрібно розрахувати також зменшення міжкадрового інтервалу повторювачами, тобто величину PW.

Для розрахунку PVV також можна скористатися значеннями максі-мінімальних величин зменшення міжкадрового інтервалу при проходженні повторювачів різних фізичних середовищ, рекомендованими IEEE і приведеними в таблиці 3.

Таблиця 2.3. Скорочення міжкадрового інтервалу повторювачами

Тип сегмента

Передавальний сегмент

Проміжний сегмент

10Base-5 или 10Base-2

16

11

10Base-FB

-

2

10Base-FL

10,5

8

10Base-T

10,5

8

У відповідності з цими даними значення PVV для мережі в цілому обчислюється шляхом підсумовування бітових інтервалів по ходу проходження сигналу. Ця сума повинна дати значення менше граничного в 49 бітових інтервалу. В іншому випадку мережа не відповідатиме стандарт Ethernet по всіх параметрах, пов'язаним і з довжинами сегментів, і з кількістю повторювачів.

Розрахунок PVV за завданням:

Лівий сегмент: дає скорочення в 16 бітових інтервалів.

Проміжний сегмент 1: 8.

Проміжний сегмент 2: 8.

Проміжний сегмент 3: 8.

Правий сегмент: 8.

Суммарне значення PVV дорівнює 48 що менше 49. Мережа відповідає стандартам Ethernet по всіх параметрах.

3. Розрахунок вартості проекту

Таблиця 3.1 Програмне забезпечення

Назва

Ціна, грн.

Кількість

Загальна ціна

Windows 7 Professional Russian DVD BOX (FQC-00265)

4966 грн.

19

94354 грн.

1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8

799 грн.

4

3196 грн.

Sony Vegas Pro 12

8861 грн.

11

97471 грн.

Microsoft Office Pro 2013 32/ 64 Russian DVD BOX

7379 грн.

14

103306 грн.

WinRAR Archiver

238 грн.

19

4522 грн.

Adobe CS6 Design and Web Prem 6 AOO License

34471 грн.

6

206826 грн.

10-Страйк: Моніторинг Мережі

1000 грн.

1

1000 грн.

10-Страйк: Облік Трафіку

390 грн.

1

390 грн.

Indigo Rose AutoPlay Media Studio

4140 грн.

6

24840 грн.

Microsoft Visual Studio Professional 2013

7928 грн.

5

39640 грн.

Unity 3D Pro

23188 грн.

6

139128 грн.

Kaspersky Internet Security 2014 Multi-Device 3-Device 1 year Base Box

559 грн.

5

2795 грн.

Kaspersky Internet Security 2014 Multi-Device 2-Device 1 year Base Box

499 грн.

2

998 грн.

Загальна вартість ПО

718 466 грн.

Таблиця 3.2 Обладнання та переферія

Назва

Фірма та модель

Ціна

Кількість

Загальна вартість

Комутатор 1

EAVA HT-810T 10Base-2 10Base-5 10Base-T, 8-Port Ethernet Switch For Sale

480 грн.

1

480 грн.

Комутатор 2

D-Link DES-3200-10

2461 грн.

4

9844 грн.

Принтер

Canon PIXMA iP2840 8745B007

820 грн.

2

1640 грн.

Персональний комп'ютер

Lenovo H530 (57329403)

5000 грн.

1

5000 грн.

PrimePC Business A4074.01.00

3666 грн.

1

3666 грн.

Everest Game 9080 (9080_0205)

18204 грн.

5

91020 грн.

HP 7500E MT B5H80EA

7099 грн.

6

42594 грн.

PrimePC Business A4074.01.00

3666 грн.

6

21996 грн.

Монітор

BenQ GW2265M 21.5»

2079 грн.

1

2079 грн.

LG 20M35A-B 19.5»

1649 грн.

1

1649 грн.

BenQ GW2320 23»

2529 грн.

5

12645 грн.

Acer V226HQLAbmd (UM.WV6EE.A09 (A11)) 21.5»

1999 грн.

6

11994 грн.

Asus VS197DE 18.5»

1590 грн.

6

9540 грн.

Клавіатура

Sven Comfort 3535

274 грн.

19

5206 грн.

Миша

A4 Tech OP-329 USB Black

67 грн.

19

1273 грн.

Акустическая система

Defender SPK-210 (65210)

90 грн.

19

1710 грн.

Сервер

Patriot Tower E3-1220V3

15799 грн.

2

31598 грн.

Кабель

Звита пара

2,72 грн.

135 метрів

367 грн.

Кабель

Коаксіальний

42,75 грн.

5 метрів

214 грн.

Загальна сума витрат обладнання:

254 515 грн.

Загальна сума проекту: 972 981 грн.

Висновок

В результаті виконання курсового проекту була побудована локальна обчислювальна мережа для невеликої організації. Отримана мережа задовольняє вимогам технічного завдання, а також вимогам надійності, безпеки, сумісності. Крім того, мережа була построєна з врахуванням можливого додавання нових елементів в склад ЛОМ, тобто вона вийшла масштабованою і розширюваною. У ході виконання роботи було визначено обладнання для всіх ділянок локальної мережі. А за допомогою розрахунку PDV та PVV ми можемо дізнатися, чи є ця локальна мережа працездатною.

Література

1. Компьютерные сети. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. - СПб: изд. «Питер», 1999.

2. http://www.dlink.ru/

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0% 9B % D0% 92% D0% A1

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T

5. http://rozetka.com.ua/? gclid=CL7xksLKqb4CFSEewwodPqgATA

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Планування робочих місць. Cкладання плану приміщень. Розрахунок PDV та PVV. Вибір обладнання та програмного забезпечення для комп'ютерної мережі, типу кабельного з'єднання. Розрахунок довжини кабелю. Програмне забезпечення, загальна сума проекту.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 03.06.2015

 • Розрахунок і планування середнього трафіку та коефіцієнта використання мережі. Прокладка кабеля, установка активного мережевого обладнання. Визначення переліку використовуваного програмного забезпечення та апаратної платформи. Вибір програмних засобів.

  курсовая работа [333,4 K], добавлен 10.12.2014

 • Опис топології мережі та середовища передачі даних. Проектування структурної схеми мережі. Вибір типу мережевого обладнання. Вибір мережевих та програмних засобів. Проектування конфігурації, розташування обладнання. Електричне з’єднання обладнання.

  курсовая работа [951,3 K], добавлен 28.03.2014

 • Вибір та обґрунтування компонентів мережі, клієнтської частини, комунікаційного обладнання та прикладного програмного забезпечення. Опис фізичної та логічної структури мережі. Принципова схема топології мережі та cхема логічної структури мережі.

  курсовая работа [487,4 K], добавлен 16.02.2015

 • Вибір архітектури і топології мережі, її оптимальної конфігурації. Налагодження операційної системи сервера. Технічне та програмне обслуговування комп’ютерної мережі. Розрахунок необхідної довжини кабелю та кількості й типів мережного обладнання.

  дипломная работа [6,2 M], добавлен 15.06.2014

 • Розробки локальної обчислювальної мережі для підприємства з використанням обладнання Cisco. Її тестування та налагодження в програмі Packet Tracer. Визначення програмного забезпечення та обладнання. Топологічна схема мережі. Розподіл адресного простору.

  дипломная работа [2,3 M], добавлен 15.07.2015

 • Поняття локальної комп'ютерної мережі як об'єднання певного числа комп'ютерів на відносно невеликій території. Вибір мережевої технології та топології мережі. Вибір активного та пасивного мережевого обладнання. Монтаж кабельної системи, вибір підключення.

  курсовая работа [3,3 M], добавлен 09.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.