Ознайомлення з MS Excel

Ознайомлення з інтерфейсом програми MS Excel та методом створення і заповнення таблиць різного роду даними. Виконання обчислень даних по загальній вартості товарів і по їх середньому значенні. Створення діаграм по даних таблицях та побудова графіків.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 15.09.2010
Размер файла 95,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Кафедра комп'ютерної інженерії

Звіт

З лабораторної роботи №3

На тему:

Ознайомлення з MS Excel

Виконав:

студент групи СІ-12

Прийняв:

викладач Лобас А.О

Тернопіль 2009

Тема: Ознайомлення з MS Excel

Мета Ознайомитися з MS Excel. Навчитися створювати і заповняти таблиці, обчислювати середні значення і загальну вартість товарів, користуватися відносними і абсолютними посиланнями, створювати діаграми, будувати графіки.

Завдання

1. Створити таблицю.

2. Заповнити таблицю списком товарів.

3. Обчислити загальну вартість товарів.

4. Створити діаграму по стовпцю загальна вартість.

5. Побудувати графік y=x3.

Хід роботи

1. Спочатку необхідно створити таблицю.

2. Заповнюємо таблицю довільними даними. Після, потрібно обчислити значення таких діапазонів комірок як "загальну вартість". Для цого робимо: спочатку потрібно в комірці "E2" поставити знак "=". Після, потрібно виділити комірку "D2" і в комірці "E2" поставити знак "*" і виділити комірку "C2". "Enter".

Ці дії виконуємо необхідну кількість раз, або користуємося автозаповненням.

3. Для обчислення суми неохідно виконати наступну операцію в комірці "E9": поставити знак = і натиснути на кнопку . У вікні, що з'явиться вибрати пункт "СУММ" і натиснути кнопку "ОК". з'явиться ще одне вікно, після цього виділити діапазон комірок по яким ми обчислюємо "суму" і натиснути кнопку "ОК".

4. Після цього ми створюємо діаграму по даних із стовпця "Загальна вартість". Для цього виділяємо значення цього стовпця і виконуємо таку операцію "Вставка > діаграма". Вибираємо тип діаграми "Кругова". Інші налаштування вибираємо довільним чином і натискаємо кнопку "ОК".

5. На другому листі потрібно побудувати графік таким способом: В комірку "А1" вписати значення "-50" і від значення "-50" потягнути за маркер заповнення лівою клавішею мишки до комірки "А101" включно. В комірці "B1" поставити знак = і помножити комірку "A1" три рази саму на себе (=A1*A1*A1) після натиснути клавішу "Enter".

6. Для створення графіку потрібно виконати такі дії: Виділити діапазон комірок від "B1" "B101". Виконати дію: "Вставка>Діаграма…>Точечная", і вибрати необхідну діаграму.

Прайс лист

Назва товару

Ціна

Кількість

Загальна вартість

1

Комп'ютер

5 000,00 грн.

10

50 000,00 грн.

2

Телефон

1 200,00 грн.

50

60 000,00 грн.

3

КПК

3 000,00 грн.

25

75 000,00 грн.

4

Фотоапарат

900,00 грн.

15

13 500,00 грн.

5

mp3 плеєр

500,00 грн.

30

15 000,00 грн.

6

DVD

700,00 грн.

5

3 500,00 грн.

Сума

217 000,00 грн.

Графік у=х3

Висновок

В цій лабораторній роботі я навчився: створювати таблиці, заповнювати створені таблиці різного роду даними, виконувати обчислення даних по загальній вартості товарів і по їх середньому значенні, створювати діаграми по даних таблицях та будувати графіки.


Подобные документы

 • Методи створення книги MS Excel для розподілу заробітної плати між членами комплексної бригади та аналізу результатів розподілу згідно кваліфікації та відпрацьованого часу. Створення таблиці розподілу, нарахувань та утримань. Побудова графіків та діаграм.

  контрольная работа [1,1 M], добавлен 02.05.2010

 • Характеристика алгоритму створення таблиць бази даних, їх аналіз, сортування, автофільтр та проміжні підсумки. Розробка книги MS Excel для розподілу заробітної плати між членами комплексної бригади, аналіз результатів розподілу, побудова графіків.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 08.04.2010

 • Створення табличних документів і їх опис. Побудова графіків та діаграм. Робота з базами даних в табличному процесорі Excel. Створення екранних форм, таблиці бази даних, звітних форм, запитів, макросів та головної кнопочної форми. Проектування презентації.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 10.04.2015

 • Алгоритм створення таблиць бази даних із наведенням відповідних таблиць MS Excel. Облік робітників, розподіл відрядного заробітку. Сортування за кількістю відпрацьованих годин. Побудова кругової діаграми максимального прибуткового податку за розрядами.

  практическая работа [1,9 M], добавлен 10.11.2010

 • Робота з майстром функцій та діаграм. Обробка електронних таблиць. Визначення бази даних та їх типи. Бази даних в MS Excel. Використання автофільтру та розширеного фільтру. Основні операції, які застосовують для роботи з аркушами робочої книги Еxcel.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 18.05.2013

 • Проектування бази даних, що реалізує звіти про графік робіт на об’єктах впродовж місяця. Графічне зображення нагромаджувачів даних. Побудова діаграм потоків даних і переходів станів, таблиць у вигляді двовимірного масиву, запитів. Створення бази даних.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 29.02.2012

 • Створення інформаційних таблиць бази даних. Створення екранних форм як засобу організації інтерфейсу користувача. Створення запитів для вибору, сортування і обчислення з використанням даних однієї таблиці. Оформлення звітів за допомогою команд MS Access.

  лабораторная работа [397,7 K], добавлен 09.09.2010

 • Загальні відомості про БД: базові визначення, операції. Характеристика зв'язків і мова моделювання. Технологія вибіркового використання даних БД у Excel: фільтрація, пошук даних, реалізація запитів. Побудова зведених таблиць, звітів.

  курсовая работа [200,7 K], добавлен 15.01.2003

 • Проектування бази даних: визначення об’єктів, структура таблиць, побудова схеми даних, забезпечення цілісності даних, створення певних відношень між таблицями, створення запитів, побудова форм, оформлення об’єктів. Розробка інструкції користувача.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 19.09.2014

 • Поняття й можливості MS Excel: основні елементи вікна, структура електронних таблиць, способи запуску Excel і вихід з нього; розрахунок внутрішньої швидкості обороту інвестицій, аналіз даних, сценарії, побудова діаграм. Техніка безпеки при роботі на ПК.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 16.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.