Створення інформаційної системи "Cвиноферма"

Проектування бази даних: визначення об’єктів, структура таблиць, побудова схеми даних, забезпечення цілісності даних, створення певних відношень між таблицями, створення запитів, побудова форм, оформлення об’єктів. Розробка інструкції користувача.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.09.2014
Размер файла 1,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВА РОБОТА

Створення інформаційної системи «Cвиноферма»

Вступ

Створена мною база даних дає можливість автоматизовано за допомогою Access вводити, редагувати, добавляти та видаляти дані. Основною метою було створенням бази для автоматизованої реєстрації та контролю над даними у суді.

Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції баз даних(БД). Відповідно до даної концепції основою інформаційної технології є дані, організовані в БД, що адекватно відбивають реалізації дійсності в тій або іншій предметній області які забезпечують користувача актуальною інформацією у відповідній предметній області.

Зауважимо, що в літературних джерелах існує багато описів поняття бази даних, що зовні значно відрізняється один від одного, акцентуючи увагу на тій чи іншій рисі об'єкта опису, але по своїй суті вони достатньо близькі.

База даних(БД) - це сукупність взаємозв'язаних даних, що зберігаються разом. Основними та невід'ємними властивостями БД є такі:

· Для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка сприяє їх оптимальному використанню в одному чи кількох застосуваннях;

· Незалежність даних від програм;

· Для пошуку та модифікації даних використовують спільні механізми;

· Як правило у складі БД існують засоби для підтримки її цілісності та захисту від неавторизованого доступу.

Система управління базами даних(СУБД) надає вам повний контроль над процесом визначення даних, їх обробкою та використанням СУБД також істотно полегшує обробку великих об'ємів інформації, які зберігаються в багаточисленних таблицях. Різноманітні засоби СУБД забезпечують виконання трьох основних функцій:визначення даних, обробка даних та оперування даними.

Дані - набір різнорідної неорганізованої інформації. Для того, щоб дані стали корисними, вам потрібний засіб управління базою даних. Вам потрібно упорядкувати всі розкидані рахунки з тим, щоб можа було легко знайтите, що потрібно в даний момент.

Переваги комп'ютерної бази даних:

ь Комп'ютерна база даних - швидка. Навіть якщо у вас усього декілька сотень рахунків, то вам потрібно багато часу, щоб знайти потрібну. З електронною базою даних ви знайдете вірний шлях для пошуку необхідних даних на протязі декількох секунд.

ь Комп'ютерна база даних - потужна. Навіть величезна папка не зможе вмістити записи про тисячі співробітників та продані товари. А електронна база даних може підтримувати на жорсткому диску вашого комп'ютера стільки записів, скільки вам необхідно-одну, сотню, мільйон.

ь Комп'ютерна база даних - розумна, так як може робити висновки. Тому, якщо ви використовуєте її в бізнесі, вона у повній мірі може вести ваші фінансові справи.

Електронні таблиці та текстові документи є чудовими засобами для вирішення так званих «однокористувачевих» задач, але вони погано пристосовані для сумісного користування даними. Електронні таблиці також корисні в якості шаблонів для простих форм вводу інформації.

Темою курсової роботи є розробка бази даних «Суд» у середовищі Microsoft Access 2010. Розробка бази даних завжди була цікавою задачею, як з точки зору математичного опису алгоритмів, так і з точки зору практичного використання отриманих результатів. Тому написання даної курсової роботи дає додаткові теоретичні та практичні навички у застосуванні цього програмного засобу у своїй професійній роботі. Метою даної роботи є опанування необхідного теоретичного та практичного комплексу знань, розробка алгоритмів реалізації процедур та функцій бази даних «Свиноферма» та одержання потрібних результатів роботи.

За допомогою даної правильно виконаної курсової роботи в результаті повинні отримати базу даних, яка полегшить роботу людям, які будуть працювати з нею.

1. Постановка задачі

база запит користувач

У даному курсовому проекті розроблена автоматизована система «Суд''. База даних надає інформацію про працівників, про позовних людей, про розклади судових засідань судів. Таким чином маємо інформаційну систему з наступними операцями:

ь Робочий колектив.

ь Реєстрація позовів,

ь Реєстрація ПК.

ь Реєстрація довідок.

ь Програмний відділ.

ь Виплати за позов.

ь Архів судових засідань.

ь Розклад засідань суді Закаблука.

ь Розклад засідань суді Льнева.

ь Розклад засідань суді Онопрієнка.

Визначення суми поточного поголовя та виведення інформації в діаграмному вигляді.

Розроблена база даних призначена для автоматизації цих операцій, одержання достовірної й оперативної інформації, формування вихідних документів. Система призначена для безперервного функціонування протягом усього робочого дня.

Вхідна інформація представлена у виді 10-х таблиць: «Архів судових засідань «, «Бугалтерія виплат за позов «, «Програмний відділ, «Реєстрація довідок», «Реєстрація ПК», «Реєстрація позову», «Робочий колектив», «Розклад засідань суді Закаблука», «Розклад засідань суді Льнева», «Розклад засідань суді Онопрієнка».

Вихідна інформація представлена запитами, формами і звітом, та оформлена в єдину кнопкову форму.

2. Проектування бази даних

2.1 Визначення об'єктів

Об'єктом називається елемент інформаційної системи, інформацію про який ми зберігаємо. У реляційній теорії баз даних об'єкт називається сутністю.

Об'єкт може бути реальним (наприклад, людина, який-небудь предмет або населений пункт) і абстрактним (наприклад, подія, рахунок покупця або досліджуваний студентами курс). Так, в області продажу нерухомості прикладами об'єктів можуть служити ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОСТІ, КЛІЄНТ і РАХУНОК. На товарному складі - це ПОСТАЧАЛЬНИК, ТОВАР, ВІДПРАВЛЕННЯ і т.д. Кожен об'єкт має визначений набір властивостей, що запам'ятовуються в інформаційній системі. При обробці даних часто приходиться мати справа із сукупністю однорідних об'єктів, наприклад таких, як службовці, і записувати інформацію про тих самих властивості для кожного з них.

Класом об'єктів називають сукупність об'єктів, що володіють однаковим набором властивостей.

Об'єкти і їхні властивості є поняттями реального світу. У світі інформації, що існує в представленні програміста, говорять про атрибути об'єктів.

Атрибут - це інформаційне відображення властивостей об'єкта. Кожен об'єкт характеризується поруч основних атрибутів.

У нашому випадку об'єктами будуть:

ь Робочий колектив.

ь Реєстрація позовів,

ь Реєстрація ПК.

ь Реєстрація довідок.

ь Програмний відділ.

ь Виплати за позов.

ь Архів судових засідань.

ь Розклад засідань суді Закаблука.

ь Розклад засідань суді Льнева.

ь Розклад засідань суді Онопрієнка.

Список об'єктів і їхніх атрибутів приведений у таблиці 1.

Таблиця 1. Перелік об'єктів і їх атрибутів

Об'єкт

Атрибути

Робочий колектив

Прізвище Імя Побатькові

Дата працевлаштування

Вітділ

Дата працевлаштування

Заробітня плата

Посада

Реєстрація позовів

Реєстраційний номер

ПІБ

Тип позову

Представлений до суді

Дата подання

Реєстрація ПК

Марка

РК

Дата видачі

Кому виданий

Кабінет №

Реєстрація довідок

Номер

Тип

Ким видана

Кому видана ПІБ

Затверджено ПІБ

Програмний відділ

Кабінет №

ПІБ

Нумерація ПК

Причини виклику

Стан ПК

По результатам огляду

Виплати за позов

Дата виплати

ПІБ

Громадянство

Рік народження

Місце народження

Оплата за позов

Нарахування ПДВ

Нарахування ПФ

Остаточна сума

Дано

Решта

Архів судових засідань

ПІБ

Дата подання заяви

Тип подання заяви

Рішення розглядав

Прийнято рішення

Рішення затверджено

Розклад засідань судів

ПІБ

Дата подання

Тип позову

Члени судової комісії

Помічник суді

Дата та час засідання

На підставі розділу

Та статі

2.2 Структури таблиць

Для вирішення поставленої задачі необхідно створити 10 таблиць:

Назва поля

Примітка

Тип поля

Обмеження

Таблиця «Робочий колектив»

Первинний ключ, індексоване

Лічильник

Довге ціле

ПІП

Текстовий

50

Відділ

Використаймо майстер підстановок

Текстовий

255

Дата працевлаштування

Використаймо майстер підстановок

Дата та час

Длиный формат даты

Заробітня плата

Денежний

євро

Стаж роботи

Числовий

255

Посада

Використаймо майстер підстановок

Текстовий

255

Рис. 1. Структура таблиці «Робочий колектив»

Новадемо приклад створення списку фіксованих значень посада.

1 крок - У списку типів даних конструктора таблиці «Робочий колектив» проти поля Тип вибрати Мастер подстановки і вибрати варіант фіксованого набору значень.

2 крок - формуємо список, шляхом введення з клавіатури.

3 крок - вказати ім'я поля, для якого було сформовано список.

Назва поля

Примітка

Тип поля

Обмеження

Таблиця «Реєстрація позовів»

Первинний ключ індексоване

Лічильник

Основний

РН

Числовий

Дліне ціле

ПІБ

Текстовий

255

Тип позову

Використаймо майстер пістановок «Фіксоване значення»

Текстовий

255

Представлений до суді

Використаймо майстер пістановок «Значення з другой таблиці»

Текстовий

255

Дата

Використаймо майстер пістановок

Дата та час

Дліне ціле

Рис. 2. Структура таблиці ` `Інвестори»

Назва поля

Примітка

Тип поля

Обмеження

Таблиця «Реєстрація ПК»

Первинний ключ індексоване

Лічильник

Основний

Марка

Текстовий

255

Реєстраційний код

Використаймо майстер пістановок

Числовий

Дліне ціле

Був виданий

Дата та час

255

Ким ПІБ

Текстовий

255

Кому ПІБ

Використаймо майстер пістановок «значення з другої таблиці»

Текстовий

255

Кабінет №

Використаймо майстер пістановок «Фіксоване значення»

Текстовий

255

Рис. 3. Структура таблиці платежі»

Назва поля

Примітка

Тип поля

Обмеження

Таблиця «Програмний відділ»

Первинний ключ індексоване

Лічильник

Основний

Кабінет №

Числовий

Дліне ціле

ПІБ

Використаймо майстер пістановок на основі значення із таблиці «Робочий колектив»

Текстовий

255

Нумерація ПК

Числовий

Ліне ціле

Причини виклику

Текстовий

255

Стан ПК

Текстовий

50

По результатам огляду

Майстер підстановок

«Фіксований набір»

Текстовий

50

Рис. 4. Структура таблиці ` `Програмний відділ»

Назва поля

Примітка

Тип поля

Обмеження

Таблиця «Реєстрація довідок»

Первинний ключ індексоване

Лічильник

Основний

Номер

Числовий

Дліне ціле

Тип

Майстер підстановок

«Фіксований набір»

Текстовий

255

Ким видана

Майстер підстановок

«Значення з другої таблиці»

Текстовий

255

Кому видана

Майстер підстановок

«Значення з другої таблиці»

Текстовий

255

Затверджена ПІБ

Майстер підстановок

«Значення з другої таблиці»

Текстовий

255

Рис. 5. Структура таблиці ` `Реєстрація довідок»

Назва поля

Примітка

Тип поля

Обмеження

Таблиця «Виплати за позов»

Первинний ключ індексоване

Лічильник

Основний

Дата виплати

Використаймо майстер пістановок

Дата та час

Длиний формат дати

ПІП

Використаймо майстер пістановок на основі значення із таблиці «Робочий колектив»

Текстовий

255

Громадянство

Текстовий

255

Рік народження

Числовий

Длиное

целоє

Місце народження

Числовий

Длиное

целоє

Оплата за позов

Денежний

грн

Нарахування ПДВ

Денежний

грн

Нарахування ПФ

Денежний

грн

Остаточна сума

Денежний

грн

Дано

Денежний

грн

Решта

Денежний

грн

Рис. 6. Структура таблиці ` `Виплати за позов»

Назва поля

Примітка

Тип поля

Обмеження

Таблиця «Архів судових засідань»

Первинний ключ індексоване

Лічильник

Основний

ПІП

Текстовий

255

Дата подання заяви

Дата та час

Длиное целое

Тип подання заяви

Текстовий

255

Рішення розглядав

Використаймо майстер підстановок на основі значення із таблиці «Робочий колектив»

Текстовий

255

Прийнято рішення

Використаймо майстер підстановок <<Фіксовані значення >>

Текстовий

255

Рішення затверджено

Використаймо майстер пістановок на основі значення із таблиці «Робочий колектив»

Текстовий

255

Рис. 7. Структура таблиці ` `Архів судових засідань»

Назва поля

Примітка

Тип поля

Обмеження

Таблиця «Розклад засідань судді Закаблука»

Первинний ключ індексоване

Лічильник

Основний

ПІП

Використаймо майстер пістановок на основі таблиці «Працівники»

Текстовий

255

Дата подання

Використаймо майстер пістановок

Дата та час

Длиний формат дати

Тип позову

Використаймо майстер пістановок на основі таблиці (Реєстрація позовів)

Текстовий

255

Члени судової комісії

Використаймо майстер пістановок на основі значення із таблиці «Робочий колектив»

Текстовий

255

Помічник Суді

Використаймо майстер пістановок на основі значення із таблиці «Робочий колектив»

Текстовий

255

Дата та час засідання

Використаймо майстер пістановок

Дата та час

Длиний формат тади

На підставі розділу

Використаймо майстер пістановок на основі значення із таблиці «Конституція України»

Текстовий

50

Та статті

Використаймо майстер пістановок на основі значення із таблиці «Конституція України»

Текстовий

50

Рис. 8. Структура таблиці ` `Розклад судових засідань судді Закаблука»

Розклади судових засідань судді Льнева та Онопрієнка робляться аналогічно так само як і розклад судових засідань судді Закаблука

Рис. 9. Структура таблиці ` `Розклад судових засідань судді Льнева».

Рис. 10. Структура таблиці ` `Розклад судових засідань судді Онопрієнка»

2.3 Побудова схеми даних, забезпечення цілісності даних, створення певних відношень між таблицями

База даних може містити декілька таблиць, пов'язаних між собою. Access дає змогу створювати реляційні бази даних, окремі таблиці яких можуть бути пов'язані між собою. Зв'язок між таблицями визначає тип відношень між полями. Як правило, пов'язують ключове поле однієї таблиці з відповідним йому полем іншої, яке називають полем зовнішнього ключа.

Зауваження! Пов'язані поля можуть мати різні назви, але повинні мати однаковий тип та однакові властивості.

За наявності зв'язку між таблицями Access буде автоматично вибирати дані із пов'язаних таблиць при побудові запитів, звітів тощо.

Щоб пов'язати таблиці бази даних, необхідно вибрати меню
Сервис-Схема данных (або скористатися піктограмою). З'явиться вікно схеми даних та вікно Добавление таблицы, у якому необхідно вибрати таблиці для пов'язування. Кожну таблицю треба обирати з переліку таблиць та натиснути кнопку Добавить, після чого таблиця з'являється у вікні схеми даних. Коли всі таблиці, які будуть використовуватися при встановленні зв'язків, вибрані, слід натиснути кнопку Закрыть. Якщо певну таблицю не було включено до схеми даних, повернутися до вікна Добавление таблицы можна за допомогою піктограми .

Щоб пов'язати таблиці, необхідно перетягнути назву поля однієї таблиці на назву поля, з яким воно буде пов'язано у іншій таблиці. Після відпускання лівої кнопки миші з'явиться вікно Изменение связей, у якому можна перевірити, чи правильно було переміщено курсор з одного поля на інше (у разі необхідності вибрати іншу пару полів для зв'язку) та налаштувати параметри зв'язку.

Access дає змогу створити зв'язки трьох типів: «один-до-одного» (коли одному запису однієї таблиці відповідає не більше одного запису іншої таблиці), «один-до-багатьох» (коли одному запису першої таблиці може відповідати декілька записів іншої таблиці) та «багато-до-багатьох» (коли групі записів однієї таблиці відповідає група записів іншої. Такий тип зв'язку використовується досить рідко). Тип зв'язку може бути і невизначеним, тоді Access не здійснює перевірки правильності та відповідності введення даних.

Серед властивостей зв'язків важливими є такі:

* обеспечение целостности данных дає змогу уникнути помилок при введенні інформації у пов'язані таблиці та вилученні записів з початкової таблиці;

* каскадное обновление данных можливе, якщо ввімкнено Обеспечение целостности данных, та дає змогу автоматично змінити дані у пов'язаній таблиці, якщо вони були змінені у початковій;

* каскадное удаление данных автоматично знищує дані у пов' я-заній таблиці у разі їх вилучення з початкової.

Для підтвердження встановлення зв'язку натискають кнопку Создать.

Для максимального використання даних по таблицям, було встановлено між ними зв'язки. Схема зв'язків:

Таблиця зі сторони «один»:

Таблиця зі сторони «багато»:

Поля зв'язку

Робочий колектив

Прийняття

ПІП

Реєстрація позовів

Прийняття

Тип позову

2.4 Створення запитів

Запити призначені для добору даних, що задовольняють заданим критеріям та умовам. Результатом виконання запиту є набір записів, зібраних у таблиці, що називаються динамічним або тимчасовим набором даних. По мірі того, як додаються, знищуються чи змінюються дані у вихідних таблицях відповідно допускається додавання, зміна, знищення записів у запиті.

В MS Access запити поділяються на два типи: так звані QBE - запити (запити на вибірку) і SQL - запити (мова структурованих запитів і призначені для мережі).

Найбільш поширеним є QBE - запити, тобто запит на вибірку.

Для того, щоб створити запит можемо скористатися одним із варіантів:

· За допомогою Майстра побудови запитів;

· За допомогою Конструктора;

За допомогою Майстра побудови запитів (Создание ->Группа Запросы-> команда «Мастер запросов») маємо можливість побудувати 1 із 4 видів запитів:

Ш Простий запит - створення запиту на вибірку із вибраних полів. При умові, що таблиці зв'язані між собою. Вибірку полів можна робить із декількох таблиць, тоді такий запит називається складним.

Ш Перехрестний запит - створення запиту, що виводить дні у компактній формі, подібно формату електронної таблиці.

Ш Повторний запит - створення запиту, що шукає запис, що повторюються в таблиці чи запиті.

Ш Записи без підпорядкованих - побудова запиту на пошук записів, яким не відповідає жоден запис у підлеглій таблиці.

Переваги запитів над фільтрами:

1. Може бути використано більше 1-ї таблиці (за рахунок зв'язків між таблицями);

2. Виводить лише необхідні поля;

3. Розміщення полів у потрібній послідовності;

4. Обмеження кількості початкових даних;

Також для забезпечення обрахунку обчислювальних полів було створено декілька запитів на оновлення:

§ Пошук по архіву (за прізвищем працівника - Пошук позовника у таблиці Архів судових засідань за його прізвищем.

Для побудови запиту на оновлення потрібно виконати ряд дій:

1. Побудувати запит на вибірку на основі таблиці - Робочий колектив.

2. У нижню частину бланку конструктора запиту знести поля: прізвище, імя, по батькові, посада.

3. Для перетворення запиту на вибірку у запит на оновлення, потрібно виконати команду Запрос>Обновление.

4. У рядку Обновление, що з'явився у нижній частині запиту, з клавіатури ввести формулу або скористатися Построителем выражений .

Всі наступні запити будуються аналогічно.

2.5 Побудова форм

В залежності від завдання форму можна створити одним із способів:

v Конструктор форми;

Режим Конструктора надає максимальні можливості для створення будь-яких нестандартних форм, що вимагаються у базі даних. При проектуванні форми в Конструкторі можна використовувати розширений набір елементів управління, який недоступний в звичайному режимі редагування макету форми.

Розробник також має можливість налаштовувати зовнішній вигляд форми і розташованих на ній елементів управління відповідно до своїх вимог і переваг.

У Конструкторі можна змінити колір, стиль оформлення, положення і реакцію на дії користувача у будь-якого елементу управління, розташованого на формі, а також налаштувати будь-які властивості самої форми.

Побудуємо форму обочий колектив для введення даних у таблицю Роболчий колектив (за допомогою Майстер форм).

ь у головному меню вибрати тип Формы та виконати команду Майстер форми,

ь у вікні вибрати таблицю Робочий колектив.

Аналогічно робимо такі ж самі форми для таблиць; Архів судових засідань, Бухгалтерія виплат за позов, програмний відділ, Реєстрація довідок, Реєстрація ПК, Реєстрація позовів, Розклад засідань для судді Закаблука, Льнева, Онопрієнка.

2.6 Створення звітів для виведення даних

Побудуємо звіт, в якому буде відображатися по групуванню поточне поголовя та поточні продажі свиней

Звіти (Отчеты) - це об'єкти бази даних, призначені для оформлення вихідної інформації з таблиць та запитів, яка буде роздрукована або передана для подальшого аналізу. Звіти розміщені на окремій вкладні вікна бази даних.

Звіти складаються з таких обов'язкових елементів:

ь заголовок звіту (Заголовок отчета) - частина звіту, яка відображається зверху на першій сторінці звіту. За замовчуванням тут відображена назва звіту;

ь верхній колонтитул (Верхний колонтитул) - частина звіту, яка відображається зверху на кожній сторінці звіту, а на першій сторінці - після заголовку звіту. За замовчуванням тут розміщені назви полів, відображених у звіті;

ь заголовок групи (Заголовок группы) - частина звіту, наявна при групуванні даних за значеннями одного або декількох полів. Відображається над даними, які об' єднані у одну групу;

ь область даних (Область данных) - частина звіту, у якій відображаються значення полів;

ь примітка групи (Примечание группы) - частина звіту, наявна при групуванні даних за значеннями одного або декількох полів. Відображається після даних, об'єднаних у одну групу;

ь нижній колонтитул (Нижний колонтитул) - частина звіту, яка відображається знизу на кожній сторінці звіту. На останній сторінці - перед приміткою звіту. За замовчуванням - це інформація про дату створення звіту, номер сторінки та загальна кількість сторінок звіту;

ь примітка звіту (Примечание отчета) - частина звіту, яка відображається знизу на останній сторінці звіту. За замовчуванням це інформація про загальні підсумки зі звітной інформації.

Існує декілька способів створення звітів. Доступ до них здійснюється за допомогою області Отчеты вкладки Создание.

Перерахуємо можливості створення звітів.

§ Отчет. Створення простого звіту на основі виділеного поточного запиту або таблиці у навігаційній панелі.

§ Конструктор отчетов. Створює порожній звіт в режимі конструювання. Зрозуміло, що наступним кроком є встанвлення зв'язку з якою-небудь таблицею або запитом на сторінці властивостей.

§ Пустой отчет. Створює порожній звіт в режимі макету. Якщо в процесі створення була виділена таблиця / запит, автоматично генерується список полів.

§ Наклейки. Дозволяє створити поштові наклейки різних стандартів.

§ Мастер отчетов. Разом з конструктором є основним способом створення звітів.

1. Щоб викнати групування, потрібно на певному кроці майстра задати рівень групування для поля

2. Маємо задати метод сортування та вказати поле Поточне поголовя та номер сараю, щоб по ньому викнувалося впорядкування записів.

3. Вибрати макет для звіту та вказати стиль.

4. Наступний крок дає можливість задати ім'я запиту: Поголовя.

5. Оскільки запит має містити обчислення по загальній сумі боргу, то перейдемо в режим конструктора.

6. Використавши Панель елементів, у звіт додами Підпис Разом та елемент поле, у яке і розмістимо формулу, використавши його властивості.

2.7 Офомлення побудованих об'єктів через кнопкову форму

Для зручного користування та відкриття об'єктів бази даних оформимо всі дані через єдину кнопкову форму:

Для того щоб зробити кнопкову форму маемо робити наступні дії.

1. В меню користувача найти вкладинку «Создание».

2. Відшукати в правому кутку «Диспетчер кнопочних форм»

3. Виконавши ці дії потрібно создать першу головну сторінкуц свого меню і зробити її по замовчуванню.

4. Ту сторінку яку ми створили і поставили по замовчуваню потрібно відкрити двічі клацнувши на неї мишю.

Таким чином нам потрібно створити кнопки для наступних переходів. Розділити нашу інформацію по групах щоб користувачеві було зручно віднайти потрібний спектр дій. Та в кожному меню створити додаткові кнопки із премими посиланнями на форми в яких ми уже будемо водити редагувати та переглядати дані.

3. Інструкція користувача

1. Запустити програму Microsoft Access.

2. При запуску відкрити головну кнопкову форму TOB «DAN FARM».

3. При натиску на потрібній кнопці відкривається контекстне меню, з формами, що утримувалися в ньому, і звітами.

4. У кожнім контекстному меню створена кнопка для повернення в головну кнопкову форму, а в ній - для виходу з програми.

5. Для додавання інформації до таблиць бази даних, що відповідає деяким критеріям, натиснути кнопку «Додати дані», зі списку вибрати потрібний і натиснути ліву кнопку миші.

6. Для перегляду інформації потрібно вибрати потрібний нам відділ де вона зареєстрована,

Наприклад;

Мені потрібно переглянути інформацію про продажі свиней. Для цього я використовую наступні дії: Головна >> Продажі >> Переглянути звіти продаж.

При завершенні роботи зберегти всі необхідні зміни, закрити файл, закрити програму.

Висновок

В результаті виконання даної курсової роботи мної була розроблена повноцінна автоматична база даних свиноверми «ДАН ФАРМ». За допомогою якої ми можемо з легкістю вести світність свиноферми, реєструвати працівників, вносити нові дані про поголовя свиней, переглядати звіти по поголовю. Також не забуваемо що проблемою на кожній свинофермі є склад для того щоб знати свій інвентарь мною була розроблена спеціальна таблиця склад в яку ми записуємо дані про те хто взяв інвентарь коли його повернув і поломаний він чи ні так ми спрощуємо систему пошуку людини яка не повернула інвентарь до складу а якщо повернула то в якому стані. Зручний інтерфейс програми, з одного боку, дозволяє легко орієнтуватися в програмі, не вимагаючи від користувача яких-небудь спеціальних навичок роботи з базами, з іншої сторони надає користувачеві оперативну інформацію.

Під час виконання даної курсовою роботи я більш поглиблино вивчив спектр бази даних а особливо навчився сам створювати власні бази. Почав краще працювати з кнопковой формой та створювати звязки між таблицями у базі. Під час роботи були закріплені знання, набуті під час занять та здобуті нові, розширені знання для використання їх в подальшому житті.

Література

1. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Самоучитель Microsoft Access 2009. - СПб.: БХВ - Петербург, 2009. - 720 с.

2. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 6-е издание. - К.; М.; СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2008. - 848 с.

3. Михеева В.Д., Харитонова И.А. Microsoft Access 2002. - СПб.: БХВ - Петербург, 2007. - 1040 с.

4. Дженинкс Р. Использование Access 97. - СПб.: Питер, 1998. - 1072 с.

5. Кауфельд Д. Microsoft Office Access 2003 для «чайников». - М.: Диалектика, 2011. - 320 с.

6. Проектирование баз данных. СУБД Microsoft Access / Учебное пособие // Н.Н. Гринченко, Е.В. Гусев, Н.П. Макаров. - М.: Горячая Линия - Телеком, 2004. - 240 с.

7. Гончаров А.Ю. Access 97 в примерах. - Спб: Питер, 1997. - 320

8. Степанов В. Microsoft Access 2003 для начинающих. - М.: Аквариум-Принт, Дом печати - Вятка, 2009. - 128 с.

9. Вейскас Д. Эффективная работа с MS Access 97. - Спб: Питер, 1999. - 976 с.

10. Послед Б. Access 2000. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения. - К: ДиаСофт, 2012. - 512 с.

11. Иллюстрированный самоучитель по Access 2002. / [Электронный ресурс] http://computers.plib.ru/office/Access_2002/index.html.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вибір технологічного інструментарію для реалізації проекту. Розробка сценаріїв для створення бази даних і базових таблиць. Аналіз забезпечення декларативної цілісності реляційних даних. Особливість створення об'єктів для маніпулювання інформацією.

  курсовая работа [275,7 K], добавлен 17.05.2019

 • Проектування бази даних, що реалізує звіти про графік робіт на об’єктах впродовж місяця. Графічне зображення нагромаджувачів даних. Побудова діаграм потоків даних і переходів станів, таблиць у вигляді двовимірного масиву, запитів. Створення бази даних.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 29.02.2012

 • Основні поняття та особливості розробки баз даних в Microsoft Access. Побудова бази даних магазину побутової техніки: створення таблиць та встановлення зв’язків між ними, створення запитів, форм та звітів. Охорона праці і гігієна користувача комп'ютера.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 19.01.2010

 • Створення інформаційних таблиць бази даних. Створення екранних форм як засобу організації інтерфейсу користувача. Створення запитів для вибору, сортування і обчислення з використанням даних однієї таблиці. Оформлення звітів за допомогою команд MS Access.

  лабораторная работа [397,7 K], добавлен 09.09.2010

 • Проектування інформаційної системи; концептуальне (інфологічне) проектування, побудова ER-діаграми, нормалізація даних. Даталогічне проектування баз даних, фізичне проектування інформаційних систем. СУБД Access: об'єкти, створення таблиць, запитів, форм.

  курсовая работа [13,9 M], добавлен 09.01.2010

 • Даталогічне проектування баз даних та концептуальне (інфологічне) проектування (побудова ER-діаграми та нормалізація даних) інформаційної системи. Фізичне проектування інформаційних систем (СУБД Access: об’єкти бази, створення таблиць, запитів та форм).

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 09.01.2010

 • Проектування бази даних "Аптека" у Microsoft Access, розробка структури таблиць, ключових полів і схеми даних. Створення запитів різних типів, екранних форм різного виду для введення і перегляду даних. Створення кнопкових форм, що полегшують навігацію.

  дипломная работа [3,1 M], добавлен 16.11.2014

 • Систематизація знань як основна функція бази даних. Логічне та фізичне проектування бази даних. Створення таблиць у базі даних, визначення основних зв'язків. Інструментальні засоби проектування та створення програмного забезпечення для обробки даних.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 29.04.2010

 • Побудова інформаційної системи "Магазин товарів для настільного тенісу" з автоматизації роботи магазину. Концептуальне моделювання бази даних. Обґрунтування вибору СУБД. Логічне проектування бази даних. Схема бази даних. Створення таблиць в конструкторі.

  курсовая работа [8,8 M], добавлен 16.12.2015

 • Визначення мети створення бази даних магазину та таблиць, які вона повинна містити. Розгляд видів полів та ключів таблиць. Створення запитів, форм, звітів, макросів та модулів. Вибір системи управління базами даних. Реалізація моделі у Microsoft Access.

  курсовая работа [3,8 M], добавлен 20.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.