Проектування автоматизованої інформаційно-довідкової системи таксопарку м. Вінниці

Обґрунтований вибір засобів для проектування автоматизованої інформаційно-довідкової системи. Опис структури технологічного процесу обробки даних для розв’язання задачі. Комп'ютерна реалізація окремих об'єктів системи (таблиці, форми, звіти, запити).

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 14.05.2011
Размер файла 30,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

з дисципліни: Інформатика та комп'ютерна техніка

Проектування автоматизованої інформаційно-довідкової системи таксопарку м. Вінниці

Завдання на виконання курсової роботи

1.Спроектувати та побудувати на основі комп'ютерних технологій інформаційно-довідкову систему відділу кадрів на підприємстві. у вигляді бази даних та засобів її супроводу (підтримки). База даних має містити мінімум 50 записів. Система повинна виконувати операції:

1.1. поповнення таблиці новими записами;

1.2. вилучення з таблиці непотрібних записів;

1.3. редагування існуючих записів;

1.4. сортування записів за декількома полями;

1.5. виведення інформації на екран та (або) друк за заданим форматом;

1.6. пошуку інформації за заданим критерієм. При цьому обов'язково передбачити повідомлення про відсутність записів в базі у випадку спроби знайти запис з неіснуючою інформацією.

2. Спроектувати та побудувати зручний діалоговий інтерфейс користувача, а саме:

2.1. екранну заставку, де необхідно вказати назву системи, її призначення, ім'я автора і т.д. Позитивною рисою такої екранної заставки буде запит пароля на вхід в систему;

2.2. меню користувача або керуючу форму, за допомогою яких має здійснюватись вибір виду операції;

2.3. екранні форми;

2.4. макети звітів;

2.5. систему допомоги користувачеві і т.д.

3. За результатами проведеної курсової роботи скласти пояснювальну записку, яка крім теоретичної частини має містити в собі детальне пояснення виконання кожного кроку завдання.

Анотація
Розроблена програма автоматизованої інформаційно-довідкової системи таксопарку м. Вінниці являє собою автоматизоване робоче місце робітника таксопарку. Програма дозволяє суттєво автоматизувати процес обліку автомобілів таксопарку, дає можливість отримувати найнеобхідніші запити з картотеки у різних формах і вивести їх на екран та друк. Програма має потужну пошукову систему.
Annotatіon
The developed program of the automated directory system of Vinnitsa Taxi Park represents the automated workplace of the taxi park worker. The program allow to automation the process of registration the сar of taxi park, gives the possibility to get the most necessary inquiries from a card file in different forms and sent it to screen and to print. The program has f powerful searcying system.
Вступ
Бурхливий розвиток мікроелектроніки, широкі можливості застосування обчислювальної техніки в найрізноманітніших сферах людської діяльності, пов'язані із створенням персональних комп'ютерів.
В наш час, сфера послуг являється одною з найважливіших сфер діяльності людини. Одною з важливих галузей сфери послуг є- пасажирські перевезення, якими займаються таксопарки. Візьмемо за приклад таксопарк м. Вінниці.
За допомогою комп'ютерної техніки та новітніх комп'ютерних технологій, створюються різноманітні автоматизовані інформаційно-довідкові системи з метою підвищення ефективності праці робітників таксопарку, та підвищення ефективності обслуговування людей які потребують цієї послуги.
Сьогодні різні інформаційно-довідкові системи в таксопарках допомагають полегшити пошук автомобілів особливо для великих міст де кількість людей які користуються послугами таксопарку, сягає до 50000 чоловік на добу.
1. Аналіз предметної області і постановка задачі
Метою даної курсової роботи є дослідження в таксопарку м. Вінниці інформаційно-довідкової звітності про автомобільний фонди даного таксопарку за допомогою комп'ютерної техніки та технологій.
Для того, щоб інформаційно-довідкова система пошуку даних про автомобіль в таксопарку, була ефективною, необхідно провести змістовний аналіз всіх її аспектів.
По-перше система повинна бути універсальною, тобто використовуватись не тільки в одному окремому таксопарку, а й в інших при не великому корегуванні.
По-друге система повинна бути досить простою в користуванні, щоб не викликати труднощів у користувачів цієї системи, щоб при необхідності можна було поповнювати або знищувати інформацію.
По-третє, система повинна бути оперативною, щоб забезпечити швидкий пошук необхідних даних.
Одним із засобів підвищення ефективності пошуку необхідних данних є введення автоматизованих систем, заснованих на широкому використанні сучасних електронно-обчислювальних машин - персональних комп'ютерів.
Вхідна інформація.
Для того, щоб працювала дана система, необхідна вхідна інформація - документи, заповнені від руки на бланку чи на чистому листку.
Марка автомобіля;
Колір автомобіля;
Рік випуску;
Номер техпаспорта;
П.І.П. водія автомобіля.
Вихідна інформація
Вихідна інформація - це документ, надрукований на принтері. Основні реквізити документу:
найменування даного документу;
номер сторінки;
номер документу;
дата видачі документу.
Для виконання завдання необхідно зробити
1. Створити шаблон таблиці (базу даних);
2. Заповнення бази даних інформацією;
3. Отримання вихідних документів;
4. Передбачити:
а) можливість доповнення даних;
б) можливість розширення таблиці по вертикалі чи горизонталі або її звуження;
в) можливість виділення окремих блоків з бази даних.
На основі всіх цих даних і вимог створюється структура програмного комплексу та алгоритм розв'язання задачі.

Макет таблиці в якій будуть міститися дані про автомобілі таксопарку м. Вінниці

п/п

Марка

автомобіля

Колір

автомобіля

Номер

техпаспорту

Рік випуску

П.І.П.водія

автомобіля

Позивний водія

таксі

01

"Мерседес"

Червоний

555-02 ВІ

1998

Джутов О. В.

911

02

"Волга"

Білий

205-25 ВІА

1996

Мальвін С. А.

97

Для проектування автоматизованої інформаційно-довідкової системи таксопарку м.Вінниці

Дано:

вхідна інформація у вигляді даних про автомобіль (марка, П.І.П. водія, № техпаспорту, рік випуску, колір).

Необхідно зробити:

спроектувати автоматизовану інформаційно-довідкову систему.

2. Обґрунтований вибір засобів для розв'язання

Для того, щоб розв'язати дану задачу потрібно застосувати програмні та технічні засоби.

2.1 Вибір програмних засобів для розв'язання задачі

Комп'ютерне програмне забезпечення поділяється на дві великі частини: базове і прикладне.

Базове програмне забезпечення організує процес обробки інформації, та забезпечує нормальне робоче середовище для прикладних програм.

Прикладне програмне забезпечення призначене для вирішення конкретних задач користувача.

До складу базового програмного забезпечення входять:

1. Операційні системи. Вони забезпечують управління процесом обробки інформації, та взаємодію між апаратними засобами і користувачем. Бувають таких видів: однозадачні, багатозадачні і мережеві.

2. Сервісні програми - це сукупність програмних засобів, що надають користувачеві додаткові послуги в роботі з комп'ютером.

3. Транслятори мов програмування. Це програми, що здійснюють переклад тексту з мови програмування в машинний код. Поділяються на: компілятори, інтерпретатори та асемблери.

4. Програми технічного обслуговування. Бувають: текстові, спеціальні та програми контролю.

До складу прикладного програмного забезпечення входять:

1.Пакети прикладних програм - це комплекс програм, призначений для вирішення задач певного класу. Пакети прикладних програм бувають таких видів:

Загального призначення;

Методоорієнтовані;

Проблемноорієнтовані;

Глобальних мереж;

Організації обчислювального процесу.

2.програми користувача та інформаційні системи в цілому.

Для персональних комп'ютерів розроблено сотні тисяч прикладних програм, які використовуються для різних цілей. Серед них найбільш поширені такі:

Текстові редактори;

Табличні процесори;

Системи керування базами даних (СКБД).

Текстові редактори дають користувачеві можливість підготувати на комп'ютері різноманітні документи. Табличні процесори забезпечують користувачеві роботу з великими таблицями чисел, дозволяють обчислювати значення елементів таблиць по заданим формулами, побудувати за даними таблиць різноманітні графіки, діаграми тощо. Системи керування базами даних дозволяють керувати великими інформаційними масивами-базами даних. Вони забезпечують введення інформації, пошук, сортування записів, складання звітів, виведення їх на друк тощо.

Існує велика кількість СКБД, найпоширеніші з яких: FOX BASE+, PARADOX, FOX PRO, ACCESS.

У СКБД перших поколінь для кожної таблиці створювався свій файл бази даних. Для спільного використання таблиць у цих СКБД застосовують спеціальні програми (утиліти). Потім для спільного використання таблиць почали створювати спеціальні команди, які мали виконуватись перед початком роботи з базою даних для так званого зв'язування таблиць.

Тільки у СКБД Ассеss з'явилися зручні та наочні засоби зв'язування таблиць, які зберігаються в одному файлі. Зберігання кількох таблиць у одній базі даних має цілий ряд переваг. До основних з них належать:

1. Можливість розподілу даних за таблицями згідно зі змістом даних.

2. Табличне, тобто модульне, подання даних дозволяє модернізувати кожну таблицю окремо.

3. Редагування даних в одному місці бази даних призводить до автоматичного їх редагування в іншому місці.

Для розв'язання даної курсової роботи найкраще підходить СКБД Access. Одна з основних переваг СКБД Access полягає в тому, що вона має прості та зручні засоби обробки кількох таблиць у одній базі даних.

Інтерфейс системи Access складається з меню, вікон та інших засобів, які полегшують взаємодію з системою Access. Цей інтерфейс дає можливість виконувати операції без вводу команд.

СКБД Access має значну кількість спеціальних програм, які отримали назву “майстри”. Так є майстер таблиць, майстер форм і т.д. майстри здійснюють діалог з користувачем, у процесі якого визначаються дані, необхідні для розв'язання даної задачі.

Access має розвинуту систему запитів, яка дозволяє отримувати на екрані різні відомості з таблиць. Вона має засоби, які забезпечують видачу на екран даних не тільки у вигляді таблиці, але й у вигляді інших форматів (форм).

У системі Access широко використовується поняття звіт. Звіт багато в чому схожий на форму. Його використовують при виведенні документів на друк.

У СКБД реалізовані дві мови програмування: SQL та Vіsual Basіc. SQL- це мова структурних запитів. Вона досить проста та зручна, але має обмежені можливості.

Система Access має потужну довідкову систему. Якщо у процесі роботи буде щось не зрозуміло, не хвилюйтесь - система Access завжди вам допоможе.

2.2 Вибір технічних засобів для розв'язання задачі

Технічним засобом є комп'ютер - це універсальний інструмент для розв'язання різноманітних інформаційних задач.

У 80-ті роки персональний комп'ютер (ПК) став розумним помічником в лабораторіях та офісах. Останні роки показали, що потенційні можливості комп'ютерів безмежні. Комп'ютери використовуються в наукових роботах, високотехнічній індустрії, в бухгалтерському обліку, всюди, де тільки можливе його застосування.

Першою ЕОМ вважається ENІAK, що була побудована у 1945 році в Америці. Її запам'ятовуючий пристрій було сконструйовано на електронних лампах.

На даний час існує велика кількість моделей ПК. Перша модель називалась ІBM PC. Вона мала мікропроцесор Іntel-8086 і два накопичувачі для магнітних дисків. Модель ІBM PC XT, випущена у 1983 році, відрізнялась від моделі ІBM PC наявністю дисководу на жорсткому магнітному диску (вінчестер) на 10 Мбайт. Модель, випущена у 1984 році, мала мікропроцесор Іntel-80286 і жорсткий диск ємністю 20 Мбайт. Слідом були розроблені моделі AT, XT з мікропроцесорами AT-286, AT-386, AT-486.

Дана курсова робота передбачає обробку великих інформаційних масивів, тому комп'ютер повинен мати велику потужність та можливість нарощувати свої ресурси. Для виконання курсової роботи обрано ПК 3-го покоління з мікропроцесором Pentium 166. До складу комп'ютера входить:

Вінчестер - 1 Гбайт;

дисковод 3,5;

монітор SVGA (який видає 16 мільйонів відтінків кольорів та мінімальний режим зображення 800 x 600 крапок);

клавіатура;

маніпулятор - типу “мишка”;

принтер - EPSON LX - 1050+;

3. Розробка технології розв'язання задачі

3.1 Опис структури технологічного процесу обробки даних для розв'язання задачі

Створимо структуру головного меню системи

“Меню” системи

Список

Пошук

Звіт

Форма

Вихід

Нові записи

За назвою

Загальний

Проста форма / редагування

Вихід з

Access

Вилучення записів

За порядковим №

Оперативний

Запуск головної

форми

Редагування записів

Загальний запит

Заставка

Перегляд

записів

Після побудови структури файлового комплексу створимо алгоритм роботи програми меню і всіх необхідних підпрограм, для розв'язання всіх поставлених задач.

4. Комп'ютерна реалізація автоматизованої системи

4.1 Комп'ютерна реалізація окремих об'єктів системи (таблиці, форми, звіти, запити)

Комп'ютерна реалізація автоматизованої системи обліку автомобілів таксопарку м. Вінниці, ми почнемо описувати зі створення таблиць даних. Взагалі наша послідовність складається з таких етапів:

Створення нової бази даних документів про оплату.

Створення структури таблиці .

Заповнення таблиці даними.

Створення таких запитів:

за номером техпаспорта;

за маркою автомобіля;

за кольором;

на вибірку;

на знищення;

на створення.

5.Створення оперативного звіту.

6.Створення форм:

довідка;

заставка;

таблиця.

7.Створення макросів:

вихід ;

загальний запит;

нові записи;

оперативний звіт.

8.Створення системи меню:

список;

пошук;

вихід із системи.

Нову базу даних обліку документів про оплату створюємо так: заходимо у систему керування базами даних ACCESS і задаємо, що база даних буде новою. Після цього ми називаємо, нову, створену БД.

На екрані, коли відкрилося вікно бази даних ми бачимо головне меню системи. Воно вміщує: Файл, Правка, Вид, Вставка, Сервис, Окно. Крім головного меню на екрані ще є панель інструментів, робота з якими здійснюється за правилами прийнятими для системи Wіndows.

Створення нашої таблиці виконується в режимі конструктора, який ми обираємо через меню (вкладка “Таблицы” - “Создать” - “Конструктор таблиц”).Після цього ми називаємо поля, вказуємо їх тип, а коли потрібно то вказуємо інші параметри.

У лівому верхньому куті вікна таблиці є світлий прямокутник, його називають значком таблиці. При фіксації курсору мишки на ньому з'явиться контекстне меню у якому є команда “Закрыть”. Після виконання цієї команди на екрані з'явиться запит: “Чи зберегти структуру таблиці?” Ми натискуємо кнопку “Да”. Потім даємо назву таблиці - і натискаємо ОК.

Далі натискуємо кнопку Открыть. З'являється бланк таблиці, в який ми вносимо потрібні нам дані.

Якщо після відкриття бази даних потрібно внести зміни у структуру таблиці, то виділяємо таблицю і натискуємо кнопку Конструктор. На екрані з'являється раніше створена структура цієї таблиці. Після чого ми вносимо зміни і зберігаємо змінену структуру.

Запити у системі ACCESS для пошуку з однієї, в нашому випадку, або багатьох таблиць та видачі на екран даних, які відповідають умові, яку ми визначаємо.

Існує велика кількість різноманітних типів запитів. Ми розглянемо як створюється запит на вибірку.

Активізуємо команду Запросы і натискаємо кнопку Создать. На екрані з'являється діалогове вікно Новый запрос, в якому програма пропонує вибрати спосіб створення запиту. Ми вибираємо Конструктор і натискуємо кнопку ОК. В результаті на екрані з'явиться пусте вікно конструктора запиту і діалогове вікно Добавление таблицы. Це діалогове вікно складається з трьох вкладок - Таблицы, Запросы та Таблицы и запросы. Переходимо на вкладку Таблицы, маркіруємо потрібну нам таблицю натискаємо кнопку Добавить. Якщо нам потрібні дані ще з якоїсь таблиці, то маркіруємо цю таблицю і натискуємо Добавить, після чого закриваємо діалогове вікно.

Розробка запитів виконується в декілька етапів.

1.Добавлення полів в запит. В запит можна включати не всі поля таблиці. Добавити потрібні поля можна шляхом перетягування їх імен зі списку, який знаходиться в верхній частині вікна конструктора, в строку бланка Поле. Ще один спосіб це подвійний clіck на імені поля.

2.Установка критеріїв відбору запитів. Це які записи необхідно вибрати з таблиць і відобразити їх в таблиці результатів виконання запиту.

Критерії вказуються або для одного поля, або для декількох полів. Для цього в стрічці Условия отбора встановлюють, наприклад, такі критерії:

Марка автомобіля -

Номер техпаспорта - .

Спочатку вводимо марку авто. -"___________________", після чого нажимаємо клавішу [Enter]. Потім переходимо в комірку на перехресті строки Условия отбора і стовпця Марка авто. і вводимо слово "______________".

3.Сортування даних в запиті. Для цього переходимо в стовбець бланка запиту, який має ім'я поля, по якому потрібно провести сортування і вказуємо спосіб сортування в стрічці Сортировка. При натаскані цієї стрічки з'являється список з переліком способів сортування. Виберемо, наприклад, по возростанию. Для використання готового запиту користуємося кнопкою Открыть зі списку режимів відображених на панелі інструментів БД. Звіти створюються на основі запитів та таблиць даних за допомогою Майстра отчетов (закладкою “Отчеты” -“Создать” - “Мастер отчетов”), а потім вибираємо потрібну нам таблицю, а з неї зі списку Допустимые поля вибираємо потрібні нам поля і розміщуємо їх в список Выбраные поля і натискуємо кнопку Далее. Для вибору способу групування натискуємо кнопку Групировка, вікно, що відкрилося служить для зміни інтервалів групування. Ми залишаємо ту установку, яка там є (обычный) і натискуємо ОК.

В слідуючому вікні слід вказати як повинні бути представлені звіти. Ми вибираємо Ступенчатый. Далі вибираємо стиль звіту, наприклад: Формальный і натискуємо Далее. Після чого ми присвоюємо ім'я звіту.

Форми створюються на основі таблиць за допомогою Мастера форм.У вікні БД відкриваємо вкладку Формы, натискаємо кнопку Создать і в результаті відкривається вікно Новая форма. Вибираємо Мастер форм, відкриваємо список таблиць і запитів, з якого вибираємо потрібну нам таблицю і натискаємо ОК. З'явиться вікно Создание форм. Перенесемо в область визначених всі доступні поля і натиснемо кнопку Далее. У вікні, що з'явилося вибираємо зовнішній вигляд форми. Наприклад в один столбец і натискаємо Далее. З'явилося вікно вибору стилю форми. Виберемо Стандартний і натискаєм Далее. Після цього з'явиться вікно в яке введемо ім'я форми і натиснемо кнопку Готово.

Редагування форм проводиться у режимі конструктора. У формі, як і в запиті, також можна здійснити пошук необхідних даних. При цьому методика роботи, щодо пошуку даних близька до аналогічної методики у запитах. автоматизований інформаційний довідковий запит

4.2 Синтез автоматизованої системи (побудова макросів, модулів, систем меню, допомоги і т.і.)

В цьому розділі ми розглянемо комп'ютерну реалізацію макросів і системи меню, список яких був поданий у попередньому розділі.

Для створення макросу відкриваємо вкладку Макросы в вікні бази даних і натискаємо кнопку Создать. Після цього відкриється вікно макросів. Це вікно ділиться на дві частини: верхню і нижню . В верхній є список Макрокоманд, які необхідно виконати і необов'язкові примітки до цих команд. В нижній частині вікна - аргументы макрокоманды. В стовбці Макрокоманда вибираємо дії, які потрібно виконати. В стовбці Примечание можна ввести любі коментарі, які дії виконує макрос. Вибравши, яку-небудь макрокоманду для неї можна використати параметри - аргументы макрокоманды. Наприклад, вибравши документи для відкриття форми, можна вказати ім'я форми і режим в якому вона повинна бути відкрита. Відмітимо, що по умолчанию, в вікні макросів з'являться тільки стовбці Макрокоманды і Примечание. Можна також відобразити стовпець Имя макросу і Условия.

Побудова системи меню здійснюється за допомогою Диспетчера кнопкових форм (меню “Сервис” - “Надстройки”). За допомогою диспетчера побудова системи меню не викликає ніяких труднощів. Необхідно лише створити додаткові групи меню, а потім в них створити необхідні пункти переходу між різними меню і пункти виконання поставлених задач: відкриття форм, редагування, запуск макросів, відкриття звітів і т. ін.

4.3 Тестування та наладка автоматизованої системи (розробка та розв'язання контрольного прикладу і т.п.)

Цей розділ являється досить важливим етапом розв'язання курсової роботи. Саме на цьому етапі ми можемо виявити допущені нами помилки.

Тестування та наладка автоматизованої системи відбувається на прикладі розв'язання контрольного прикладу.

Наприклад нам потрібні дані про всі автомобілі, назва яких починається на літеру “М”. Для цього ми обираємо пункт меню “Пошук” - “За назвою” і вводимо потрібне нам назву або просто початкову літеру і зірочку - “М*”. Результат ми отримаємо у вигляді таблиці.

Отже, після проведення тестування ми впевнилися, що наша програма функціонує правильно.

4.4 Аналіз результатів випробування системи

Даний програмний комплекс призначений для автоматизації роботи працівників таксопарку м. Вінниці (з кількістю працюючих біля 98 чоловік) на базі персональних комп'ютерів 3-го покоління типу ІBM з процесором Pentіum-166 і об'ємом оперативної пам'яті 18 Мбайт.

При нормальній роботі комп'ютера та любих діях оператора (навіть помилкових) програма працює стійко та не допускає псування баз даних.

В курсовій роботі запропоновано в якості основного режиму роботи з програмою - послідовний вибір окремих видів робіт за допомогою системи меню та діалогу з оператором. Це дає можливість працювати з даною програмою оператору з мінімальними навиками спілкування з персональними комп'ютерами.

Спроектована та побудована автоматизована інформаційно-довідкова система обліку автомобілів таксопарку м. Вінниці працює в усіх запропонованих режимах, тобто функціонує в усіх пунктах головного та допоміжного меню. За допомогою пунктів меню програмний комплекс здатний видати різноманітну інформацію, але тільки ту, яка стосується даної інформаційно-довідкової системи.

Необхідну інформацію можна переглянути на екрані або віддрукувати на принтері, залежно від запиту оператора (користувача системи).

4.5 Розробка інструкції користувача з розв'язання задачі та інструкції системному оператору з установки автоматизованої системи на комп'ютер

Дана інструкція дає рекомендації по запуску системи в роботу, дає опис дій оператору в кожному пункті меню.

Перед початком експлуатації автоматизованої інформаційно-довідкової системи таксопарку м. Вінниці потрібно ввести всю необхідну інформацію по кожному автомобілю в таксопарку. Рекомендується після введення інформації скопіювати введений файл даних на дискету для захисту від випадкової втрати інформації.

Запуск програми здійснюється з панелі управління за допомогою кнопки “Пуск”. Після цього необхідно відкрити СКБД Access і вибрати потрібний файл. В результаті з'явиться головне меню системи. Основний режим роботи оператора з програмою - це вибір різних видів робіт з певними пунктами меню. За допомогою миші або клавіш зі стрілочками “ ”, “ ”, “ ”, “ ” ви можете обрати всі основні види робіт або закінчити роботу з системою.

Рекомендується робити резервні копії баз даних, періодично: у кінці робочого тижня, місяця та особливо року.

Головне меню складається з таких пунктів:

Список;

Пошук;

Форма;

Звіт;

Вихід.

За допомогою пункту меню “Список” можна переглянути всі записи таблиці, вилучити непотрібні або доповнити таблицю новими записами та відредагувати існуючі записи.

Пункт меню “Поиск” дозволяє найти потрібні записи таблиці за декількома критеріями (за маркою автомобіля, номером техпаспорта, за роком випуску та ін.)

“Форма” дозволяє переглянути записи таблиці в зручному для користувача вигляді.

За допомогою пункту меню “Отчет” можна вивести таблицю на друк. Він також дозволяє відібрати необхідні записи з таблиці за допомогою запита і роздрукувати їх.

Пункт меню “Выход” дозволяє вийти з системи.

Висновки

В результаті проведеної роботи був спроектований та побудований діючий програмний комплекс автоматизованої інформаційно-довідкової системи таксопарку м. Вінниці у вигляді бази даних та програми її супроводу. Даний програмний комплекс розроблений на базі персонального комп'ютера третього покоління з мікропроцесором PENTІUM 166 та операційного середовища Access, реалізує всі вимоги висунуті до автоматизованих систем такого типу.

Даний програмний комплекс проектувався та розроблявся на базі діючого Вінницького таксопарку.

Результати проведеної роботи свідчать про придатність даного програмного комплексу до впровадження та широкого застосування в різних таксопарках, не залежно від розміру.

Розроблена інформаційно-довідкова система дозволяє суттєво автоматизувати процес пошуку автомобіля та значно полегшити роботу працівникам таксопарку по обробці великої кількості різноманітної інформації, що стосується існуючих автомобілів Це дозволить зменшити час пошуку автомобіля.

Даний програмний комплекс дає можливість отримувати найнеобхіднішу інформацію за певним запитом у різних звітах, формах, а також вивести дану інформацію на екран або, за необхідністю, надрукувати її.

Список використаної літератури

Фигурнов В.Э. ІBM PC для пользователя, изд. 7-е. - М.: Инфра - М, 1997. - 640с.

Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. - К.: Фенікс, 1997. - 304 с.

Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов /Под ред. В.В.Евдокимова. - СПб.: Питер, 1997. - 592 с.

Праг К, Ирвин М. Библия пользователя Access 97.: Пер с англ. - К.: Диалектика, 1997. - 768 с.

Джонс Э, Саттон Д. Библия пользователя Offіce 97.: Пер с англ. - К.: Диалектика, 1997. - 848 с.

Вертухов В.Н., Гусева Т.И. Практическое руководство по проектированию баз данных. - М.: Радио и связь, 1991. - 124 с.

Гусева Т.И., Башин Ю.Б. Проектирование баз данных. - М.: Радио и связь, 1992. - 168 с.

Системы управления базами данных и знаний: справочное издание под ред. Наумова А.Н. - М.: Фианансы и статистика, 1991. - 201 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розробка автоматизованої інформаційно-довідкової системи "Шовкова фея". Область використання системи, визначення функцій, вибір програмних засобів для розв’язання задачі, її комп’ютерна реалізація. Вимоги до ПЗ. Аналіз вихідних даних засобами MS Excel.

  презентация [980,4 K], добавлен 09.09.2010

 • Розроблення та створення автоматизованої інформаційно-довідкової системи обліку проданих квитків на авіарейси. Обробка баз даних СКБД Access. Розробка зручного діалогового інтерфейсу у вигляді меню користувача, яке реалізоване через керуючу форму.

  курсовая работа [56,9 K], добавлен 16.04.2011

 • Постановка задачi інформаційно-аналітичної системи сiльськогосподарських пiдприємств по вирощуванню сої. Комп'ютерна реалізація автоматизованої системи. Схема даних сої на підприємстві. Ескіз головної кнопкової форми. Макет форми: "Дані про сою".

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 17.04.2011

 • Медична інформаційно-аналітична система "Емсімед". Аналіз програмних, апаратних засобів. Архітектурне проектування автоматизованої системи обліку медичних інструментів. Опис структурної та логічної схеми. Вибір мови програмування, керівництво користувача.

  дипломная работа [2,9 M], добавлен 26.07.2013

 • Область використання автоматизованої інформаційно-довідкової системи, її структура, визначення функцій, вибір програмних та технічних засобів. Порядок створення файлу та таблиць баз даних, міжтабличних зв’язків. форм, запитів. Аналіз даних у СУБД Excel.

  практическая работа [672,1 K], добавлен 09.09.2010

 • Опис алгоритмів реалізації автоматизованої інформаційної системи обслуговування роботи торгового агента в середовищі програмування Delphi. Створення схем технологічного процесу введення, редагування і видачі результатів. Інсталяція і експлуатація проекту.

  курсовая работа [118,4 K], добавлен 25.09.2010

 • Структура системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки. Опис життєвого циклу продукту за методом Зейда. Основні поняття про системи автоматизованого виробництва. Проектування інформаційних систем та побудова мережевого графіка.

  реферат [1,5 M], добавлен 13.06.2010

 • Аналіз системних вимог та обґрунтування методу проектування системи. Алгоритм розв'язання задачі. Інформаційне, технічне, програмне та організаційне забезпечення. Вибір методу проектування архітектури та моделі функціонування системи "клієнт-банк".

  дипломная работа [3,1 M], добавлен 12.05.2017

 • Інформаційно-вимірювальні системи й імовірнісний підхід. Просторово-часове трактування реальних умов роботи радіосистем. Управління системою обробки та зондувальним сигналом. Задачі, розв'язувані оптимальним оператором інформаційно-вимірювальної системи.

  реферат [121,2 K], добавлен 24.06.2011

 • Автоматизована інформаційно-довідкова система для створення нормативно-довідкової інформації про замовників, які замовляють послуги і персонал, який виконує замовлення. Вибір програмних засобів для розв'язання задачі. Створення між табличних зв'язків.

  презентация [468,3 K], добавлен 09.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.