Операційні системи. Розв’язок задачі у табличному процесорі Microsoft Excel

Поняття та функції операційної системи. Види операційних систем та їх характеристика. Напрямки розвитку операційних систем. Розробка алгоритму розв’язку економічної задачі розподілу продукції пекарні та реалізація його за допомогою Microsoft Excel.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 15.06.2016
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ

Теоретична частина

 • 1. Поняття операційної системи
 • 2. Види операційних систем
 • 3. Функції операційних систем
 • 4. Напрямки розвитку операційних систем
 • Практична частина
 • 1. Загальна характеристика завдання
 • 2. Опис алгоритму розв'язування завдання
 • Висновок
 • Список використаної літератури
 • Вступ

Важко назвати іншу сферу людської, яка розвивалася б так стрімко і породжувала б таке розмаїття проблем, як інформатизація та комп'ютеризація суспільства. Історія розвитку інформаційних технологій характеризується швидкою зміною концептуальних уявлень, технічних засобів, методів та сфер їх застосування.

У сучасних реаліях вельми актуальним для більшості людей стало вміння користуватися промисловими інформаційними технологіями. Проникнення комп'ютерів в усі сфери життя суспільства переконує в тому, що культура спілкування з комп'ютером стає загальної культури людини.

При включенні комп'ютера операційна система завантажується в пам'ять раніше інших програм і потім служить платформою і середовищем для їх роботи. Без операційної системи неможливо уявити роботу з комп'ютером. Знання операційної системи необхідно для успішного користування сучасними комп'ютерами.

Попередником ОС слід вважати службові програми (такі, як завантажувачі), а також бібліотеки часто використовуваних підпрограм, що почали розроблятися з появою універсальних комп'ютерів 1-го покоління (кінець 1940-х років). Службові програми мінімізували фізичні маніпуляції оператора з обладнанням, а бібліотеки дозволяють уникнути багаторазового програмування одних і тих же дій (здійснення операцій вводу-виводу, обчислення математичних функцій і т.п.).

Дана курсова робота складається з двох частин: практичної та теоретичної. Теоретична частина міститиме інформацію про операційних систем, основні функції та види, а також напрямки її розвитку. Практична частина включає етапи розв'язку економічної задачі, з використанням табличного процесора Microsoft Exel.

Теоретична частина

1. Поняття операційної системи

операційний система excel задача

Операційна система (ОС) - це програма, що забезпечує можливість раціонального використання устаткування комп'ютера зручним для користувача образом.

Операційна система (ОС) - це сукупність програмних засобів, що здійснюють керування ресурсами ЕОМ, запуск прикладних програм та їх взаємодію із зовнішніми пристроями та іншими програмами, а також забезпечують діалог користувача з комп'ютером.

Ресурсом є будь-як компонент ЕОМ з наданими ним можливостями: центральний процесор, оперативна або зовнішня пам'ять, зовнішні пристрої, програма і т.д.

ОС завантажується при включенні комп'ютера. Вона надає користувачеві зручний спосіб спілкування (інтерфейс) з обчислювальною системою. Інтерфейс при цьому може бути програмним і користувальницьким.

Програмний інтерфейс - це сукупність засобів, що забезпечують взаємодію пристроїв і програм у рамках обчислювальної системи.

Користувальницький інтерфейс - це програмні й апаратні засоби взаємодії користувача з програмою або ЕОМ. Кожен комп'ютер обов'язково комплектується операційною системою, для кожної з яких створюється свій набір прикладних програм (додатків).

· Операційна система утворює автономне середовище, не зв'язане з жодною з мов програмування.

· Будь-яка ж прикладна програма зв'язана з операційною системою і може експлуатуватися тільки на тих комп'ютерах, де є аналогічне системне середовище.

· Прикладні програмні засоби, розроблені в середовищі однієї операційної системи, не можуть бути використані для роботи в середовищі іншої операційної системи, якщо немає спеціального комплексу програм (конвертера), що дозволяє це зробити. У такому випадку говорять про програмну несумісність комп'ютерів.

· Для роботи з операційною системою необхідно опанувати мову цього середовища - сукупністю команд, структура яких визначається синтаксисом цієї мови.

· Звичайно операційна система зберігається на жорсткому диску, а при його відсутності виділяється спеціальний гнучкий диск, що називається системним диском.

· При включенні комп'ютера операційна система автоматично завантажується з диска в оперативну пам'ять і займає в ній визначене місце.

· Операційна система створюється не для окремої моделі комп'ютера, а для серії комп'ютерів, у структурі яких закладена та розвивається у всіх наступних моделях визначена концепція

Операційна система як віртуальна машина

При розробці ОС широко застосовується абстрагування, що є важливим методом спрощення й дозволяє сконцентруватися на взаємодії високорівневих компонентів системи, ігноруючи деталі їхньої реалізації. У цьому змісті ОС являє собою інтерфейс між користувачем і комп'ютером.

Архітектура більшості комп'ютерів на рівні машинних команд дуже незручна для використання прикладними програмами. Наприклад, робота з диском припускає знання внутрішнього пристрою його електронного компонента - контролера для уведення команд обертання диска, пошуку й форматування доріжок, читання й записи секторів і т.д. Ясно, що середній програміст не в змозі враховувати всі особливості роботи встаткування (у сучасній термінології - займатися розробкою драйверів пристроїв), а повинен мати просту високорівневу абстракцію, скажемо представляючи інформаційний простір диска як набір файлів. Файл можна відкривати для читання або запису, використати для одержання або скидання інформації, а потім закривати. Це концептуально простіше, ніж піклуватися про деталі переміщення головок дисків або організації роботи мотора. Аналогічним образом, за допомогою простих й ясних абстракцій, ховаються від програміста всі непотрібні подробиці організації переривань, роботи таймера, керування пам'яттю й т.д. Більше того, на сучасних обчислювальних комплексах можна створити ілюзію необмеженого розміру оперативної пам'яті й числа процесорів. Всім цим займається операційна система. Таким чином, операційна система представляється користувачеві віртуальною машиною, з якої простіше мати справу, чим безпосередньо з устаткуванням комп'ютера.

Операційна система як менеджер ресурсів

Операційна система призначена для керування всіма частинами досить складної архітектури комп'ютера. Представимо, приміром, що відбудеться, якщо кілька програм, що працюють на одному комп'ютері, будуть намагатися одночасно здійснювати вивід на принтер. Ми одержали б мішанину рядків і сторінок, виведених різними програмами.Операційна система запобігає такого роду хаос за рахунок буферізації інформації, призначеної для друку на диску й організації черги на друк. Для багатокористувацьких комп'ютерів необхідність керування ресурсами і їхнього захисту ще більш очевидна. Отже, операційна система, як менеджер ресурсів, здійснює впорядкований і контрольований розподіл процесорів, пам'яті й інших ресурсів між різними програмами.

Операційна система як захисник користувачів і програм

Якщо обчислювальна система допускає спільну роботу декількох користувачів, то виникає проблема організації їхньої безпечної діяльності. Необхідно забезпечити схоронність інформації на диску, щоб ніхто не міг видалити або зашкодити чужі файли. Не можна дозволити програмам одних користувачів довільно втручатися в роботу програм інших користувачів. Потрібно припиняти спроби несанкціонованого використання обчислювальної системи. Всю цю діяльність здійснює операційна система як організатор безпечної роботи користувачів й їхніх програм. З такого погляду операційна система представляється системою безпеки держави, на яку покладені поліцейські й контррозвідницькі функції.

Операційна система як постійно функціонуюче ядро

Нарешті, можна дати й таке визначення: операційна система - це програма, що постійно працює на комп'ютері й взаємодіюча з усіма прикладними програмами. Здавалося б, це абсолютно правильне визначення, але, як ми побачимо далі, у багатьох сучасних операційних системах постійно працює на комп'ютері лише частина операційної системи, що прийнято називати її ядром.

Як ми бачимо, існує багато точок зору на те, що таке операційна система. Неможливо дати їй адекватне строге визначення. Нам простіше сказати не що є операційна система, а для чого вона потрібна й що вона робить.

2. Види операційних систем

Операційна система складає основу програмного забезпечення ПК. Операційна система представляє комплекс системних і службових програмних засобів, який забезпечує взаємодію користувача з комп'ютером і виконання усіх інших програм.

З одного боку, вона спирається на базове програмне забезпечення ПК, що входить в його систему BIOS, з іншого боку, вона сама є опорою для програмного забезпечення вищих рівнів - прикладних і більшість службових застосувань.

Для того, щоб комп'ютер міг працювати, на його жорсткому диску має бути встановлена (записана) операційна система. При включенні комп'ютера вона прочитується з дискової пам'яті і розміщується в ОЗУ. Цей процес називається завантаженням операційної системи.

Операційні системи розрізняються особливостями реалізації алгоритмів управління ресурсами комп'ютера, областями використання.

Так, залежно від алгоритму управління процесором, операційні системи діляться на:

Однозадачні і багатозадачні

Розраховані на одного користувача і розраховані на багато користувачів

Однопроцесорні і багатопроцесорні системи

Локальні і мережеві.

По числу одночасно виконуваних завдань операційні системи діляться на два класи:

Однозадачні (MS DOS)

Багатозадачні (OS/2, Unix, Windows)

У однозадачних системах використовуються засоби управління периферійними пристроями, засоби управління файлами, засоби спілкування з користувачами. Багатозадачні ОС використовують усі засоби, які характерні для однозадачних, і, крім того, управляють розподілом спільно використовуваних ресурсів : процесор, ОЗУ, файли і зовнішні пристрої.

Залежно від областей використання багатозадачні ОС підрозділяються на три типи:

Системи пакетної обробки (ОС ЄС)

Системи з розподілом часу (Unix, Linux, Windows)

Системи реального часу (RT11)

Системи пакетної обробки призначені для вирішення завдань, які не вимагають швидкого отримання результатів. Головною метою ОС пакетної обробки є максимальна пропускна спроможність або рішення максимального числа завдань в одиницю часу.

Ці системи забезпечують високу продуктивність при обробці великих об'ємів інформації, але знижують ефективність роботи користувача в інтерактивному режимі.

У системах з розподілом часу для виконання кожного завдання виділяється невеликий проміжок часу, і жодне завдання не займає процесор надовго. Якщо цей проміжок часу вибраний мінімальним, то створюється видимість одночасного виконання декількох завдань. Ці системи мають меншу пропускну спроможність, але забезпечують високу ефективність роботи користувача в інтерактивному режимі.

Системи реального часу застосовуються для управління технологічним процесом або технічним об'єктом, наприклад, літальним об'єктом, верстатом і так далі

По числу одночасно працюючих користувачів на ЕОМ ОС розділяються на розраховані (MS DOS) на одного користувача і розраховані (Unix, Linux, Windows 95 - XP) на багато користувачів

У розрахованих на багато користувачів ОС кожен користувач настроює для себе інтерфейс користувача, тобто може створити власні набори ярликів, групи програм, задати індивідуальну колірну схему, перемістити в зручне місце панель завдань і додати в меню Пуск нові пункти.

У розрахованих на багато користувачів ОС існують засоби захисту інформації кожного користувача від несанкціонованого доступу інших користувачів.

Багатопроцесорні і однопроцесорні операційні системи. Однією з важливих властивостей ОС є наявність в ній засобів підтримки багатопроцесорної обробки даних. Такі засоби існують в OS/2, Net Ware, Widows NT.За способом організації обчислювального процесу ці ОС можуть бути розділені на асиметричні і симетричні.

Однією з найважливіших ознак класифікації ЕОМ є розподіл їх на локальні і мережеві. Локальні ОС застосовуються на автономних ПК або ПК, які використовуються в комп'ютерних мережах в якості клієнта.

До складу локальних ОС входить клієнтська частина ПО для доступу до видалених ресурсів і послуг. Мережеві ОС призначені для управління ресурсами ПК включених в мережу з метою спільного використання ресурсів. Вони представляють потужні засоби розмежування доступу до інформації, її цілісності і інші можливості використання мережевих ресурсів.

3. Функції операційних систем

ОС - це програма, яка забезпечує можливість раціонального використання устаткування комп'ютера зручним для користувача чином.

Був час, коли операційних систем взагалі не існувало. Сьогодні ОС застосовуються практично на всіх обчислювальних машинах. У сфері персональних комп'ютерів де-факто стандартною стала операційна система WINDOWS (багато фірм - виробники комп'ютерів створюють нові апаратні засоби з орієнтацією на цю операційну систему). Станом на 2006 рік Windows утримує монопольне становище (близьке 94%) світового ринку настільних систем, дещо втрачаючи позиції через зростання популярності систем з відкритим джерелом коду.

У 1960-х роках операційну систему можна було визначити як «програмні засоби, що забезпечують управління апаратурою».

Завдання операційних систем полягає в тому, щоб зробити апаратуру доступною, зручною для користувачів, забезпечити раціональне управління апаратурою для досягнення високої продуктивності.

Основні функції роботи операційної системи наступні.

1. Забезпечення зручності, ефективності, надійності, безпеки виконання призначених для користувача програм. Для користувача найголовніше - щоб його програма працювала, вела себе передбачувано, видавала необхідні йому правильні результати, не давала збоїв, не піддавалася зовнішнім атакам. Обчислювальне середовище для такого виконання програм і забезпечує ОС.

1) приймання від користувача завдань або команд, формулювання їх на відповідній мові та їх обробка;

2) прийом і виконання програми запиту на запуск / припинення інших програм;Зокрема:

- завантаження в оперативну пам'ять програм, що підлягають виконанню;

- ідентифікація програм;

- ініціалізація програм (передача їй управління), в результаті чого процесор використовує програму;

3) забезпечення роботи системи управління файлами бази даних, що дозволяє різко збільшити ефективність програмного забезпечення;

4) забезпечення режиму мультипрограмування, тобто виконання двох або більш програм на одному процесорі, що створює видимість їх одночасного виконання;

5) організація механізму обміну повідомленнями та даними між запущеними програмами;

6) захист однієї програми від впливу інших програм, забезпечення збереження даних;

7)розробка програм - забезпечення роботи системи програм, за допомогою яких користувачі готують свої програми. ОС надає програмісту різноманітні інструменти та сервіси, наприклад, редактори та компілятори. Ці сервіси, реалізовані у вигляді програмних утиліт, які підтримують операційні системи, хоча і не входять у його ядро, такі програми називають інструментами розробки проектів;

2. Забезпечення зручності, ефективності, надійності, безпеки використання комп'ютера. Операційна система забезпечує максимальну корисність та ефективність використання комп'ютера та його ресурсів, обробляє переривання, захищає комп'ютер від збоїв, відмов і хакерських атак. Ця діяльність ОС може бути не настільки помітною для користувача, але вона здійснюється постійно. Наприклад:

1) задоволення жорстким обмеженням на час в режимі реального часу;

2) розподіл пам'яті;

3) планування і диспетчеризація відповідно до завдання;
4) надання послуг на випадок часткового збою системи;
5) керування роботою кожного блоку персонального комп'ютера і їхньою взаємодією;

6) виявлення помилок та їх обробка.

При роботі комп'ютерної системи відбуваються різні збої, до їх числа відносяться внутрішні і зовнішні помилки, що виникли в апаратному забезпеченні, наприклад, помилки пам'яті, відмова або збій пристроїв, можливі й програмні помилки: арифметичне переповнення, спроба звернутися до комірки пам'яті, доступ до яких заборонено і неможливість виконання запиту програми. У кожному з цих випадків операційна система повинна виконати дію, що мінімізує вплив помилки на роботу програми. Реакція операційної системи на помилку може бути різною: від простого повідомлення про помилку, до аварійної зупинки програми;

3. Забезпечення зручності, ефективності, надійності, безпеки використання мережевих, дискових та інших зовнішніх пристроїв, підключених до комп'ютера.

Особлива функція операційної системи, без якої неможливо використовувати комп'ютер, - це робота з зовнішніми пристроями. Наприклад, ОС обробляє будь-яке звернення до жорсткого диска, забезпечуючи роботу відповідного драйвера (низькорівневої програми для обміну інформацією з диском) і контролера (спеціалізованого процесора, що виконує команди введення-виведення з диском). Будь-яка "флешка", вставлена в USB-слот комп'ютера, розпізнається операційною системою, отримує своє логічне ім'я (у системі Windows - у вигляді букви, наприклад, G) і стає частиною файлової системи комп'ютера на весь час, поки вона не буде вилучена (демонтована ).

ОС відповідає за забезпечення взаємодії користувача з комп'ютером, тобто підтримку інтерфейсу користувача. Забезпечення функції з організації та управління всіма операціями введення і виведення; Для керування роботою кожного пристрою вводу / виводу потрібен свій набір команд або контрольований сигнал. Операційна система надає користувачеві одноманітний інтерфейс, який розкриває всі ці деталі і забезпечує програмістові доступ до пристроїв вводу / виводу з допомогою простих команд читання і запису.

ОС забезпечує організацію збереження інформації в зовнішній пам'яті;

4. Підкреслимо особливу важливу серед функцій сучасних ОС функцію забезпечення безпеки, надійності і захисту даних.

Слід враховувати, що комп'ютер та операційна система працюють в мережевому оточенні, в якому постійно можливі й фактично відбуваються атаки хакерів та їхніх програм, що ставлять за мету порушення роботи комп'ютера, "злом" конфіденційних даних користувача, що зберігаються на ньому, викрадення логінів, паролів, використання комп'ютера як "робота" для розсилки реклам чи вірусів та ін. Всіма питаннями захисту, безпеки даних і займається ОС.

У зв'язку з цим в 2002 р. фірма Microsoft оголосила ініціативу по надійним і безпечним обчислень (trustworthy computing initiative), метою якої є підвищення надійності та безпеки всього програмного забезпечення, перш за все - операційних систем.

4. Напрямки розвитку операційних систем

Сучасні операційні системи типово мають графічний інтерфейс користувача, котрий на додачу до клавіатури користується також вказівниковим пристроєм -- мишею чи тачпадом. Старіші системи, та системи, що не призначені для частої безпосередньої взаємодії з користувачем (як наприклад сервери) типово використовують інтерфейс командного рядка. Обидва підходи так чи інакше реалізують оболонку, котра перетворює команди користувача -- текстові з клавіатури, чи рухи мишки -- на системні виклики.

При виборі ОС ключовим моментом є архітектура комп'ютера (зокрема центрального процесора), на котрій вона буде запускатись. На персональних комп'ютерах сумісних з ІВМ РС запускаються ОС сімейства «Майкрософт Віндовз», «Лінукс» та «БСД». На мейнфреймах Burroughs MCP -- B5000, IBM OS/360 -- IBM System/360, UNIVAC EXEC 8 -- UNIVAC 1108. Крім того на більшості сучасних мейнфреймів запускаються різні варіанти Лінукс чи Юнікс, а на деяких -- версія Datacenter Windows 2003 Server. На вбудованих системах використовується велика кількість вбудованих ОС.

Юнікс-подібні ОС

До юнікс-подібних ОС відноситься велика кількість операційних систем, котрі можна умовно поділити на три категорії -- System V, BSD та Лінукс. Сама назва «Юнікс» є торговою маркою, що належить «The Open Group», котра власне й ліцензує кожну конкретну ОС на предмет того, чи відповідає вона стандарту. Тому через ліцензійні чи інші неузгодження деякі ОС, котрі фактично є Юнікс-подібними, не визнані такими офіційно.

Системи Юнікс запускаються на великій кількості процесорних архітектур. Вони широко використовуються як серверні системи у бізнесі, як стільничні системи у академічному та інженерному середовищі. Тут популярні вільні варіанти Юнікс, такі як Лінукс та БСД-системи. Окрім того, деякі з них останнім часом набувають широкого поширення в корпоративному середовищі, особливо це стосується орієнтованих на кінцевого користувача дистрибутивів Лінукс, в першу чергу Ubuntu, Mandriva, Red Hat Enterprise Linux та Suse. Лінукс також є популярною системою на стільницях розробників, системних адміністраторів та інших ІТ-спеціалістів.

Деякі варіанти Юнікс, як наприклад HP-UX компанії Hewlett-Packard та AIX від IBM запускаються лише на апаратних системах своїх розробників. Інші, як наприклад Solaris, можуть запускатись на багатьох апаратних типах, включаючи сервери на базі x86 та ПК.

Родина Microsoft Windows

Спочатку родина ОС Microsoft Windows проектувалась як графічна надбудова над старими середовищами DOS. Сучасні версії розроблені на базі нового ядра (англ. NT - New Technology, Нова технологія), яке з'явилось в OS/2, запозичене з VMS. Windows запускається на 32- та 64-бітних процесорах Інтел та AMD; попередні версії також могли запускатись на процесорах DEC Alpha, MIPS, Fairchild (пізніше Intergraph) Clipper та PowerPC. Проводились роботи на портування її на архітектуру SPARC.

Станом на 2006 рік Windows утримує монопольне становище (близько 94 %) світового ринку настільних систем, дещо втрачаючи позиції через зростання популярності систем з відкритими джерельними кодами. Вона також використовується на малих та середніх серверах мереж та баз даних. Останнім часом Microsoft проводить ряд маркетингових досліджень, котрі мають на меті показати привабливість родини Windows на ринку корпоративних систем.

Найбільше на сьогоднішній день поширена версія Microsoft Windows XP, випущена 25 жовтня 2001 року. Останній випуск Windows XP Service Pack 3 випущено 12 грудня 2007 року. Станом на 27 червня 2008 року операційні системи сімейства Microsoft Windows займають 91 % долі світового ринку ОС

У листопаді 2006 року, після більш ніж 5 років розробки, корпорація Microsoft випустила ОС Windows Vista, що містить велику кількість нововведень та архітектурних змін в порівнянні з попередніми версіями Windows. Серед інших можна виділити новий інтерфейс користувача, названий Windows Aero, ряд вдосконалень безпеки, як наприклад Контроль реєстраційного запису користувача (User Account Control)

Компанія Windows на сьогоднішній день значно підвищила свої конкурентні можливості випустивши нову ОС Windows 10, яка стала новою епохою в розвитку програмного забезпечення.

Mac OS X

Mac OS X -- це ряд графічних ОС, що розроблюються, реалізуються та підтримуються компанією Apple. Mac OS X -- це наступниця оригінальної MacOS, що її розробляла Apple з 1984 року. На відміну від попередниці, Mac OS X є Юнікс-системою, що розроблена на основі NEXTSTEP, близької до гілки BSD.

Перші випуски Mac OS X були у 1999 році -- Mac OS X Server 1.0, та в березні 2001 -- Mac OS X 10.0. З того часу було випущено ще 7 версій Mac OS X у варіантах «кінцевий користувач» та «сервер». Остання версія [OS X Mavericks (альтернативна назва: OS X 10.9)], випущена 22 жовтня 2013 року. Попередня версія: OS X Mountain Lion (альтернативные наименования: OS X 10.8, горный лев, кугуар, випущена 25 липня 2012року. Випуски Mac OS X до версії 10.9 називаються іменами великих тварин з родини котячих; перед остання версія (10.7) носить назву «Лев» і містить багато архітектурних та інтерфейсних рішень, покликаних забезпечити кращу сумісність та інтеграцію з операційною системою для мобільних пристроїв Apple -- iOS.

Серверна версія Mac OS X Server архітектурно ідентична версії для кінцевого користувача, але містить програми для керування робочими групами та адміністрування ключових мережевих служб, включаючи поштові служби, сервери каталогу, доступу до файлів, веб, календарів, вікі Samba, LDAP, DNS, Apache та ін. У версії 10.7 серверні компоненти встановлюються просто як додатковий набір програм в середовищі робочої станції.

Хмарні операційні системи

Основна ідея такої системи -- легкий перехід від одного комп'ютера до іншого. Тут можуть виникнути мимовільні аналогії з акаунтом соціальної мережі, який можна підвантажувати на будь-якому доступному терміналі з доступом до Мережі в незалежності від встановленої ОС. Приблизно така ідея і переслідується творцями цієї нової революційної операційної системи.[

Не зважаючи на велику різноманітнсть ОС на сьогоднішній день, вони пройшли чималий етап розвитку, в якому виділяють декілька напрямків:

Перший напрямок c початку 70-х років базується на технології управління пам'яттю MVS (Multiple Virtual Storage) і включає найбільш популярні і широко використовуються сьогодні операційні системи OS / 390 і z / OS. Цей напрямок позиціонується IBM як стратегічне, оскільки забезпечує використання можливостей мейнфреймів в повному обсязі. Слід зазначити, що операційна система ОС ЄС також може бути віднесена до даного сімейства, оскільки в її основі лежала архітектура MVS.

Другий напрямок представлений сімейством операційних систем, побудованих на основі концепції "віртуальних машин" VM (Virtual Machine). Дана технологія дозволяє "розбити" реальний комп'ютер на довільне число віртуальних, кожен з яких використовує свою частину ресурсів системи (процесорний час, оперативну пам'ять, периферійні пристрої). Віртуальні машини можуть працювати паралельно під керуванням різних ( "гостьових") операційних систем і вирішувати різні набори завдань.

В основі третього напряму лежить технологія, що отримала назву VSE (Virtual Storage Extended). Починаючи з першої версії, яка вийшла під назвою DOS (Disk Operating System), операційні системи даного сімейства орієнтовані на малі і середні по потужності конфігурації мейнфреймів.

Четвертий напрямок, що народилося зовсім недавно (у 1999 р), пов'язане з підтримкою на платформах S / 390 і zSeries популярною у всьому світі операційної системи Linux. Дане рішення дозволяє перенести на сервери IBM існуючі програми і системи, що працюють в середовищі Linux, що в сукупності з великою потужністю, надійністю і захищеністю мейнфреймів забезпечує істотне зниження витрат на експлуатацію системи.

Практична частина

1. Загальна характеристика завдання

Завданням практичної частини курсової роботи рішення економічного завдання за допомогою табличного процесора Microsoft Exel. Розглянемо завдання детально:

Пекарня реалізує свою продукцію через три торговельні точки: дві булочні та кафе.

– Створити зведення про реалізацію товару за один день за наведеною нижче формою (табл. 1.1) і зробити обчислення по графі Сума, грн. з розрахунком підсумків по торговельних точках.

– Сформувати підсумкову таблицю (табл. 1.2), виконавши консолідацію по категорії, результати представити у графічному вигляді.

– Створити зведену таблицю, виконавши групування даних по виду хлібобулочних виробів (білий хліб, чорний хліб), для всіх торговельних точок.

Табл. 1.1. Зведення про реалізації товару за один день

Назва

Кількість, шт.

Ціна, грн.

Сума, грн.

Булочна № 1

Міський

50

2,50

Житній

75

3

Бородінський

20

2,75

Батон білий

25

3,50

Лаваш

20

5

РАЗОМ

Булочна № 2

Назва

Кількість, шт.

Ціна, грн.

Сума, грн.

Міський

120

2,50

Житній

100

3

Лаваш

20

5

Калач

10

3,75

РАЗОМ

Кафе "XXI століття"

Назва

Кількість, шт.

Ціна, грн.

Сума, грн.

Випічка

150

3,25

Батон білий

7

3,50

Житній

5

3

Лаваш

50

5

РАЗОМ

УСЬОГО

Табл. 1.2. Підсумкова таблиця

Назва

Кількість, шт.

Ціна, грн.

Сума, грн.

Міський

Житній

Бородінський

Випічка

Батон білий

Лаваш

Калач

РАЗОМ

2. Опис алгоритму розв'язування завдання

Розібравшись із завданням можна перейти до його практичного виконання. Розглянемо алгоритм розв'язку задачі:

1. Запустити табличний процесор MS Excel.

2. Створити книгу з ім'ям «Пекарня».

3. Аркуш 1 перейменувати в аркуш із назвою Замовлення.

4. На робочому аркуші Замовлення MS Excel створити таблиці реалізації товарів

5. Заповнити таблиці вихідними даними (табл. 2.1).

Табл. 2.1. Розташування таблиці «Булочна №1»

на робочому аркуші Замовлення MS Excel

6. В колонку Сума вставляємо формулу для обчислення суми замовлень і копіюємо її на всі рядки окрім рядка Разом (див рис.2.1).

Рис.2.1. Вставлення формул

7. В результаті вийде таблиця, в якій поле Сума буде автоматично рахуватися в залежності від значень кількості і ціни.

8. Далі в рядок Разом також додаємо формулу для розрахунку загальної суми кількості, ціни і суми заробітку (див рис.2.2).

Рис.2.2. Вставлення формули

9. Аналогічним чином створюємо таблицю Булочна №2 і Кафе «ХХІ століття» (табл. 2.2-2.3).

Табл. 2.2. Розташування таблиці «Булочна №2» на робочому аркуші Замовлення MS Excel

Табл. 2.3. Розташування таблиці «Кафе «ХХІ століття»» на робочому аркуші Замовлення MS Excel

10. Створюємо таблиці, якій будемо зберігати всі суми з трьох точок (табл. 2.4).

Табл. 2.4. Розташування таблиці «Усього» на робочому аркуші Замовлення MS Excel

11. В таблицю Усього додаємо формули для знаходження сум (див. рис. 2.3)

12. На робочому аркуші створюємо консолідацію даних по категорії. Для цього виконуємо команди Меню-Данные-Консолидация. В діалоговому вікні вводимо діапазон (рис. 2.4)

Рис.2.3. Вставлення формули

Рис.2.4. Консолідація даних

13. В результаті вийде таблиця з консолідованими даними (табл. 2.5).

Табл. 2.5. Розташування консолідованої таблиці на робочому аркуші Замовлення MS Excel

14. На основі консолідованих даних створимо діаграму за допомогою команд Встака-Діаграма (рис. 2.5)

Рис.2.5. Діаграма

Висновок

В ході виконання курсової роботи з дисципліни «Інформатика та комп'ютерна техніка» було вивчено теоретичні аспекти операційних систем, а саме: поняття операційних систем, функції та класифікація операційних систем, напрямки розвитку операційних систем. Розроблено алгоритм розв'язку економічної задачі розподілу продукції Пекарні і реалізовано його, за допомогою табличного процесора Microsoft Exel.

На основі вищеописаних дій було створено і описано звіт з виконаної роботи, який містить теоретичну і практичну частину.

Список використаної літератури

1. Гуржій А.Н., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г. Інформатика (підручник), 10-11 кл., Факт, Навчальна книга, 2002, 2004,2006.

2. Глинський Я.М. Інформатика 10-11 клас, у 2-х книжках. 3-е видання (навчальний посібник), Деол, 2008.

3. Шестопалов Є.А. Інформатика. Комп'ютерні тести, практичні роботи (навчальний посібник), Аспект, 2013.

4. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Курс інформатики (у 2-х ч.), (навчально-методичний посібник), Фенікс, 2002, 2004.

5. Ребрина В.А. та ін. Інформатика. Навчальний посібник, , Генеза, 2007.

6. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики, чч.1-4 (навчально-методичний посібник), Навчальна книга, 2003.

7. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Базовий курс інформатики у 2-х частинах (навчально-методичний посібник), Видавнича група ВНV, 2013, 2006.

8. Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. У 3-х частинах (навчальний посібник), Аспект, 2013.

9. Шестопалов Є.А. Інформатика. Короткий курс. У 2-х частинах (навчальний посібник), Аспект, 2013.

10. Шестопалов Є.А. Інтернет для початківців (навчальний посібник), Аспект, 2013.

11. Білоусова Л.І., Муравко А.С., Олефіренко Н.В. Інформатика. (навчальний посібник), Фоліо, 2007.

12. Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г., Вембер В.П. Інформатика. (навчальний посібник), Школярик, 2008.

13. Microsoft Corporation, Інформаційні технології в навчанні (навчально-методичний посібник), Видавнича група ВНV, 2013.

14. Гладкий А.А., Чирник А.А. Excel. Трюки и эффекты. - СПб.: Питер, 2007.- 368 с.: ил.

15. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч. Посіб. - 8-ме оновл. вид. - Львів: Деол, СПД Глинський, 2013. - 296 с.

16. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер: Учебный курс. - 4-е изд., доп. перераб./ Худож.-оформитель А.С.Юхтман. - Харьков: Фолио, 2002. - 519 с.

17. Економічні задачі в Excel/ Упоряд. Н.Вовковінська. - К.: Ред. загальнопед. газ., 2013.- 112 с. - (Б-ка «Шкільний світ»).

18. Зарецька І.Т., Гурій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загально освіт.навч.закладів. У 2-х част. Ч. 2. - Х.:Факт, 2004. - 288с., іл.

19. Информатика. Простейшие статистические характеристики. Начальные сведения из теории вероятностей. Решение прикладных (экономических) задач в Excel/авт.-сост. А.А.Чернов, А.Ф.Чернов. - Волгоград: Учитель, 2006 - 127 с.

20. Курбатова К.А. Microsoft Excel 2003. Стислий курс.: - М.: Видавничий дім «Вільямс», 2004. - 288 с.: іл.

21. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебное пособие для 10-11 классов. - Г.: Юнимедиастайл, 2002. - 464 с: ил.

22. Teach Pro Excel. Повчальна система по Microsoft Excel 2000. Для новачків і професіоналів. Мультимедіа технології.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.