Особливості міжособистісних стосунків у молодих сім'ях

Характеристика міжособистісних стосунків у молодих сім’ях. Різновиди стосунків у молодих сім'ях на різних етапах шлюбу. Конфлікти у подружжі та шляхи їхнього подолання. Емпіричне дослідження особливостей міжособистісних стосунків у молодих сім'ях.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.03.2013
Размер файла 465,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

На діаграмах 2.2.7-2.2.8 висвітлено, що конкуренція як стиль конфліктної поведінки майже не змінюються зі збільшенням стажу сімейного життя (267 > 232), однак показники задоволеності шлюбом підвищуються зі збільшенням тривалості подружнього життя (1405 > 1179).

Діаграми 2.2.7-2.2.8.

Порівняльна характеристика сумарних середніх значень типу вирішення конфлікту (конкуренція) та задоволеності шлюбом з періодом спільного життя сімейних пар

Отже, на усіх цих діаграмах видно, що неадекватність прояву емоцій, недорозвиненість емоцій, а також домінування негативних емоцій набагато чисельніші у перші роки спільного життя; надалі сім'ї стають набагато більш зрілими емоційно.

Задоволеність шлюбом найвища у старших за стажем сімейних пар. А майже всі показники незрілих або негативних форм прояву емоцій ("емоційні перешкоди") характеризують пари з невеликим стажем подружнього життя.

Висновки

1. Під час теоретичного аналізу проблематики стосунків щойно одружених чоловіка та жінки ми визначили, що саме моральні норми регулюють сімейні протиріччя. Основні з них: любов у подружжі; визнання рівності між партнерами, неприпустимість підпорядкування одного з них іншому або спроб "командування" іншим; турбота і чуйність у взаєминах всіх членів родини; любов до дітей та виховання й підготовка їх до соціально корисного життя; тактовності у вирішенні протиріч, які зустрічаються в родині; взаємодопомоги в усіх видах діяльності, у тому числі, у побутовій праці.

2. Значущість гармонійної родини в житті суспільства важко переоцінити, так само, як неможливо не побачити зв'язку між сімейними конфліктами й ростом пияцтва, злочинності, наркоманії, бродяжництва і, зрештою, великими економічними та соціальними кризами суспільства. Тому для стабілізації, укріплення сім'ї терміново необхідні державні, суспільні заходи, стабільні умови економічного, соціально-політичного, ідеологічного та побутового характеру.

3. У попередженні й подоланні сімейних конфліктів дуже багато що залежить від мистецтва спілкування в родині, основу якого складає прагнення конструктивно розв'язати назріваючий сімейний конфлікт, а не розпалювати його; уміння сприймати свою "половинку" такою, якою вона є, бачити у ній насамперед позитивне, не випинати її недоліки, перебільшуючи їхнє значення; прагнення бачити джерело свого роздратованого стану насамперед у собі самому, а не у партнері. Також дуже важливо не дозволяти собі вживати образливі вирази стосовно близької людини.

Список використаних джерел

1. Антонова - Турченко О.Г. Від конфлікту до взаєморозуміння, К., 1992, 36 с.

2. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи, М., 1996, 226 с.

3. Анцупов А.Я., Шипилов А. И Конфликтология: Учебник для вузов, М. 1999, 370 с.

4. Буртова Е.В. Конфликтология. Учебное пособие. М., 2002, 320 с.

5. Гридковець Л.М. Світ подружнього життя. Навчально-практичний посібник.К., 2004, 169 с.

6. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2006 - 464 с.

7. Дружинин В.Н. Психология семьи, Екатеринбург, 2000, 208 с.

8. Жигалова І.В. Конфлікти в молодій родині, Петрозаводськ, 1994, 115 с.

9. Земская М. Семья и личность, М., 1986, 133 с.

10. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 1996 - 317 с.

11. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины, - СПб., 2003, 544 с.

12. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода: Основи когнітивної теорії конфліктів - К., 1996, 184 с.

13. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие., К., 2000, 256 с.

14. Майерс Дж. Социальная психология, Питер, 1997, 688 с.

15. Мацковский М.С. Социология семьи. Проблемы, теории, методологии и методики, под ред. Г.С. Батыгина., М., 1989, 240 с.

16. Митрикас А.А. Семья как ценность: состояние и перспективы ценностного выбора в странах Европы, М., 2004, 155 с.

17. Навайтис Г. Семья в психологической консультации, М., 1999, 224 с.

18. Основи практичної психології. під ред.В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєвої та ін.: Підручник., К., 1999, 536с.

19. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник, К., 2003, 360 с.

20. Райгородский Д.Я. Психология личности. Хрестоматия. т.1, Самара, 2002, 415 с.

21. Сатир В. Вы и ваша семья. Руководство по личностному росту, М., 2000, 320 с.

22. Сысенко В.А. Супружеские конфликты. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Мысль, 1989 - 173 с.

23. Сысенко В.А. Стойкость брака: проблемы, факторы, условия, М., 1981, 265 с.

24. Солодовников В.В. Социально дезадаптированная семья в контексте общественного мнения. М., 2004, 114 с.

Додатки

Додаток 1

Тест на задоволеність шлюбом.

Інструкція: Виберіть один з варіантів, поряд підкреслюючи його.

1) Як змінилося Ваше почуття любові до дружини (чоловіка) за час сімейного життя?

1. посилилося

2. залишилося тим самим

3. послабилося

4. зникло

2) Якби можна було повернути минуле, то Ви:

1. не одружувалися б взагалі

2. обрали б зовсім іншу людину

3. віддали б перевагу схожій на Вашого партнера людині

4. знову обрали б справжню дружину (чоловіка)

3) Чи можна сказати, що у Вас дружна сім'я?

1. ні

2. скоріше ні, аніж так

3. скоріше так, ніж ні

4. так

4) Чи можна сказати, що Ви завжди згодні з дружиною (чоловіком) в оцінці більшості Ваших друзів?

1. так

2. скоріше так, аніж ні

3. скоріше ні, аніж так

4. ні

5) Як часто Ви не згодні з дружиною (чоловіком) в тому, які стосунки підтримувати з її (його) й Вашими родичами?

1. ніколи не погоджуємося

2. досить рідко погоджуємося

3. достатньо часто погоджуємося

4. завжди погоджуємося

6) Чи бували у Вас конфлікти, які призводили до серйозних і тривалих наслідків?

1. ніколи

2. один раз

3. двічі

4. три рази й більше

7) Як часто Ви не задоволені тим, як Ваша дружина (чоловік) виконує свої домашні обов'язки?

1. ніколи не задоволений

2. рідко задоволений

3. часто задоволений

4. завжди задоволений

8) Як часто Ви не погоджуєтеся один з одним, коли й на що витрачати гроші?

1. завжди погоджуємося

2. достатньо часто погоджуємося

3. досить рідко погоджуємося

4. ніколи не погоджуємося

9) Як часто Ви роздратовуєте один одного?

1. ніколи

2. достатньо рідко

3. досить часто

4. завжди

10) Чи часто Вам не хочеться повертатися додому після роботи?

1. так буває майже щодня

2. так буває достатньо часто

3. так буває досить рідко

4. такого практично не буває

11) Чи з'являються у Вас коли-небудь думки про розлучення?

1. ніколи

2. досить рідко

3. досить часто

4. постійно

12) Чи можна сказати, що Ви відчуваєте себе удома спокійно, затишно?

1. ні

2. скоріше ні, ніж так

3. скоріше так, аніж ні

4. так

13) Чи часто Ви виявляєте ніжність, пестощі стосовно дружини (чоловіка)?

1. постійно

2. досить часто

3. досить рідко

4. ніколи

14) Чи часто Ваша дружина (чоловік) виявляє ніжність, пестощі стосовно Вас?

1. ніколи

2. достатньо рідко

3. досить часто

4. постійно

15) Чи хочеться Вам виїхати куди-небудь одному (одній) на якийсь час?

1. ні, ніколи

2. достатньо рідко

3. досить часто

4. постійно

16) Як ви оцінюєте свій шлюб?

1. невдалий

2. швидше невдалий, ніж вдалий

3. швидше вдалий, ніж невдалий 4. вдалий

Додаток 2

Тест: Діагностика емоційних барєрів у міжособистісному спілкуванні.

Інструкція: Уважно прочитайте запитання. Відповідайте "так" (+) або "ні” (-). Відповідайте швидко, не задумуючись, тому що правильних або неправильних відповідей тут немає.

1. Звичайно до кінця робочого дня на моєму обличчі помітна втома.

2. Трапляється, що при першому знайомстві емоції заважають мені виказати більш сприятливе враження на партнерів (втрачаюся, хвилююся, замикаюся або, навпаки, багато говорю, перезбуджуюся, поводжуся неприродно).

3. У спілкуванні мені часто бракує емоційності, виразності.

4. Мабуть, я видаюся оточуючим дуже суворим.

5. Я проти того, щоб зображати чемність, якщо тобі не хочеться.

6. Я звичайно вмію приховати від партнерів спалахи емоцій.

7. Часто в спілкуванні з колегами я продовжую думати про щось своє.

8. Буває, я хочу виявити емоційну підтримку до партнера (увагу, співчуття, співпереживання), але він цього не відчуває, не сприймає.

9. Частіше всього в моїх очах або у виразі обличчя видно заклопотаність.

10. У діловому спілкуванні я прагну приховувати свої симпатії до партнерів.

11. Усі мої неприємні переживання звичайно написані на моєму обличчі.

12. Якщо я захоплююся розмовою, то міміка стає надмірно виразною, експресивною.

13. Мабуть, я дещо емоційно скутий.

14. Я звичайно знаходжуся в стані нервової напруги.

15. Звичайно я відчуваю дискомфорт, коли доводиться обмінюватися рукостисканнями в діловій обстановці.

16. Іноді близькі люди говорять мені: розслаб м'язи обличчя, не скривлюй губи, не роби зморшки.

17. Розмовляючи, я надмірно жестикулюю.

18. Звичайно в новій ситуації мені важко бути розкутим, природним.

19. Мабуть, моє обличчя часто виявляє печаль або заклопотаність, хоча на душі спокійно.

20. Мені важко дивитися в очі при спілкуванні з малознайомою людиною.

21. Якщо я хочу, то мені завжди вдається приховати неприязнь до поганої людини.

22. Мені часто чомусь весело без жодної причини.

23. Мені дуже просто зробити різні вирази обличчя за власним бажанням: зобразити печаль, радість, переляк, відчай тощо.

24. Мені говорили, що мій погляд важко витримати.

25. Мені щось заважає проявляти теплоту, симпатію до людині, навіть якщо я переживаю ці почуття до неї.

Додаток 3

Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса

Інструкція: Виберіть один з двох варіантів.

1

А/ Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя ответственность за решение спорного вопроса.

Б/ Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, в чем согласны мы оба.

2

А/ Я стараюсь найти компромиссное решение.

Б/ Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих собственных.

3

А/ Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.

Б/ Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, сохранить наши отношения.

4

А/ Я стараюсь найти компромиссное решение.

Б/ Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека.

5

А/ Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого.

Б/ Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.

6

А/ Я стараюсь избежать возникновения неприятностей для себя.

Б/ Я стараюсь добиться своего.

7

А/ Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со временем решить его окончательно.

Б/ Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться чего-то другого.

8

А/ Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.

Б/ Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы.

9

А/ Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий.

Б/ Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.

10

А/ Я твердо стремлюсь достичь своего.

Б/ Я пытаюсь найти компромиссное решение.

11

А/ Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы.

Б/ Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, сохранить наши отношения.

12

А/ Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.

Б/ Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет навстречу мне.

13

А/ Я предлагаю среднюю позицию.

Б/ Я пытаюсь убедить другого в преимуществах своей позиции.

14

А/ Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.

Б/ Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взглядов.

15

А/ Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, сохранить наши отношения.

Б/ Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности.

16

А/ Я стараюсь не задеть чувства другого.

Б/ Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.

17

А/ Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.

Б/ Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.

18

А/ Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.

Б/ Я дам возможность другому в чем-то оставаться при своем мнении, если он также идет мне навстречу.

19

А/ Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы.

Б/ Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со временем решить его окончательно.

20

А/ Я пытаюсь немедленно разрешить наши разногласия.

Б/ Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих.

21

А/ Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.

Б/ Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.

22

А/ Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей и той, которая отстаивается другим.

Б/ Я отстаиваю свои желания.

23

А/ Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.

Б/ Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя

ответственность за решение спорного вопроса.

24

А/ Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти навстречу его желаниям.

Б/ Я стараюсь убедить другого в необходимости прийти к компромиссу.

25

А/ Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взглядов.

Б/ Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.

26

А/ Я предлагаю среднюю позицию.

Б/ Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого.

27

А/ Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.

Б/ Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.

28

А/ Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.

Б/ Улаживая спорную ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого.

29

А/ Я предлагаю среднюю позицию.

Б/ Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий.

30

А/ Я стараюсь не задеть чувств другого.

Б/ Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы могли совместно с другим заинтересованным человеком добиться успеха.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика психологічних особливостей підліткового періоду. Міжособистісні стосунки підлітків. Методика психокорекційної роботи щодо формування у молодих підлітків адапційних механізмів взаємодії у міжособистісних стосунках та навчальної діяльності.

  курсовая работа [282,8 K], добавлен 13.01.2010

 • Особливості міжособистісних стосунків підлітків. Організація дослідження щодо виявлення соціального статусу кожного учня і рівня міжособистісних стосунків в класі, аналіз впливу стилю керівництва класного керівника на психологічний мікроклімат в класі.

  курсовая работа [50,9 K], добавлен 03.02.2011

 • Поняття група в соціальній психології. Проблеми психологічної корекції міжособистісних стосунків у трудовому колективі. Форми групової взаємозалежності. Особливості самооцінки психологічного клімату медичного колективу. Організаційно-управлінський підхід.

  курсовая работа [134,9 K], добавлен 02.12.2013

 • Типи міжособистісних стосунків та їх особливості. Причини виникнення та рівні розвитку емоційного вигорання як особливого стану професійної деформації. Особливості впливу професійної деформації на педагогів та працівників органів внутрішніх справ.

  курсовая работа [87,1 K], добавлен 11.10.2013

 • Поняття міжособистісних відносин. Глибинний зміст людського "Я". Сприймання людьми одне одного як аспект міжособистісних стосунків. Спілкування і взаємодія людей. Психодіагностика міжособистісних відносин. Опис проведення емпіричного дослідження.

  реферат [69,0 K], добавлен 06.04.2011

 • Чинники, які впливають на міжособові стосунки у педагогічних колективах. Структура міжособових стосунків. Соціальні типи та ролі в колективі. Вплив стилю керівництва на стосунки у педагогічному колективі. Методи дослідження міжособистісних стосунків.

  курсовая работа [105,8 K], добавлен 10.03.2011

 • Використання методу соціометрії і проектної методики "Що мені подобається в школі?" для вивчення міжособистісних відносин в малій групі. Визначення характерних особливостей і оптимізації міжособових стосунків. Методичні поради вчителю щодо виховання.

  реферат [119,0 K], добавлен 05.03.2014

 • Характеристика сучасних сімейних стосунків як соціально-педагогічне явище. Вплив мотивів утворення шлюбу на сімейні стосунки. Подружні стосунки у молодій сім’ї як різновид сімейних стосунків. Особливості подружніх стосунків і конфліктів молодої сім’ї.

  курсовая работа [67,1 K], добавлен 05.04.2008

 • Психологічна характеристика трудового колективу та міжособистісні стосунки у ньому. Спілкування та його роль в міжособистісних стосунках. Соціально-психологічний клімат колективу, його складові. Міжособистісні конфлікти: поняття, типологія, структура.

  курсовая работа [39,3 K], добавлен 30.04.2008

 • Аналіз рівнів депресій, алекситимії та тривоги у дітей, що страждають невротичними та соматоформними розладами та органічними ураженнями центральної нервової системи. Розробка методики психотерапевтичної корекції міжособистісних взаємовідносин у дітей.

  дипломная работа [209,2 K], добавлен 18.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.