Особливості міжособистісних стосунків у молодих сім'ях

Характеристика міжособистісних стосунків у молодих сім’ях. Різновиди стосунків у молодих сім'ях на різних етапах шлюбу. Конфлікти у подружжі та шляхи їхнього подолання. Емпіричне дослідження особливостей міжособистісних стосунків у молодих сім'ях.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.03.2013
Размер файла 465,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особливості міжособистісних стосунків у молодих сім'ях

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Загальна характеристика міжособистісних стосунків у молодих сім'ях
 • 1.1 Різновиди стосунків у молодих сім'ях на різних етапах шлюбу
 • 1.2 Конфлікти у подружжі та шляхи їхнього подолання
 • Розділ 2. Емпіричне дослідження особливостей міжособистісних стосунків у молодих сім'ях
 • 2.1 Обґрунтування методів дослідження
 • 2.2 Аналіз та узагальнення результатів дослідження
 • Висновки
 • Список використаних джерел
 • Додатки

Вступ

Актуальність проблеми. Молода сім'я - це особливий світ, який своєрідно пов'язаний з різними проблемами, що торкаються подружньої пари.

Молода сім'я може розглядатися як специфічний соціальний інститут, що виконує ряд наступних функцій: репродуктивна, виховна, господарсько-економічна, рекреативна; усі вони важливі для суспільства в цілому й для кожної людини зокрема, адже сім'я - це мала соціально-психологічна група, в якій, за висловом, О.М. Здравомислевої, з найбільшою природністю задовольняються чисельні найважливіші індивідуально-особистісні потреби людини [10]. Саме у власній батьківській сім'ї молоді люди набувають необхідних соціальних навичок, оволодівають певними стереотипами поведінки й культурними нормами, проявляють емоційну прихильність, або, навпаки, відчувають певні негативні емоції до близьких членів родини, отримують психологічну підтримку та захист від стресів, перенавантажень, які спрямовані із зовнішнього світу.

Початок сімейного життя молодят пов'язаний з багатьма несподіваними й важкими моральними, психологічними, матеріальними та іншими проблемами. Це саме той час, коли виникає або не виникає сумісність - психологічний стрижень сім'ї, відбувається адаптація до інтимного спілкування; час, коли створюється матеріальна база сім'ї, плануються й народжуються діти. Це також період бурхливих змін у житті людей, що супроводжується набуттям нових життєвих ролей. Із утриманців батьківської сім'ї молоді люди стають господарями власної сім'ї. Якщо в дошлюбний період у них було більше прав, ніж обов'язків, то в шлюбі цих свобод стає менше, а кількість обов'язків більшає. У нашій роботі ми детально розглядаємо специфіку різноманітних змін на початку сімейного життя молодят.

Об'єкт дослідження: сімейні стосунки у молодих сім'ях.

Предмет дослідження: чинники, що впливають на становлення та розвиток міжособистісних стосунків у молодих сім'ях.

Мета дослідження: визначити основні етапи становлення міжособистісних стосунків у молодих сім'ях та їхніх чинників.

Завдання:

1) на базі вивчення наукової літератури здійснити теоретичний аналіз проблеми становлення міжособистісних стосунків у молодих сім'ях;

2) проаналізувати чинники, що впливають на становлення та динаміку міжособистісних стосунків;

3) зробити емпіричний аналіз особливостей міжособистісних стосунків на різних фазах (етапах) життя молодят.

Робочі положення:

1. Чим більшим є стаж сімейного життя, тим більш гармонійними постають міжособистісні стосунки у подружжі.

2. Конструктивний стиль вирішення конфліктів є одним з найважливіших чинників гармонійних взаємин у молодій сім'ї.

Методики дослідження:

1) методика визначення типу конфліктної поведінки Томаса-Кілмена;

2) тест на задоволеність шлюбом (за Г.І. Лакі);

3) тест "діагностика емоційних барєрів у міжособистісному спілкуванні" (за В.В. Бойком).

Розділ 1. Загальна характеристика міжособистісних стосунків у молодих сім'ях

1.1 Різновиди стосунків у молодих сім'ях на різних етапах шлюбу

Процес сімейного життя складається з декількох стадій.В.А. Сисенко виділяє наступні групи розвитку шлюбів: зовсім молоді сімейні пари (від 0 до 4 років сумісного життя), молоді пари (від 5 до 9 років), середні (від 10 до 19 років) та похилі (від 20 років і більше) [23].

Для зовсім молодих шлюбів характерно вивчення "світу" один одного, розподіл праці та обов'язків у сім'ї, вирішенні житлових, фінансово - господарських і побутових проблем, входження у роль чоловіка та жінки, доформування особистості, процес отримання життєвого досвіду, дорослішання (змужніння). Цей період шлюбного життя являється самим складним та загрозливим із точки зору стабільності сім'ї.

Молодим сім'ям властиві пов'язані з народженням і вихованням дітей напруга бюджету часу, різке обмеження розваг, відпочинку, дозвілля, вікова, фізична та нервова втома. Все це наскладається на загострення проблем професійного просування й досягнення суспільного статусу, а з боку власне шлюбу - на зміну любові й формування подружньої дружби.

Середні шлюби являють собою вже іншу, більш тиху та спокійну картину. Відбувається стабілізація сімейних взаємин: подружня дружба вже склалася, взаємна підтримка вже зміцнилася, у домашньому побуті встановився розподіл праці й обов'язків, зміцнився матеріальний стан, подорослішали й стали достатньо самостійними діти.

Нарешті, на похилі шлюби наскладається певне загострення подружніх проблем, що пов'язані з набуттям дітьми самостійності та незалежності, певною втомою партнерів один від одного, дисгармонією сексуальних потреб і можливостей, психологічним відчуженням.

сім'я міжособистісний молода шлюб

В.А. Сисенко сформулював основні характеристики конфліктних подружніх пар [23]. На його думку, подібні пари мають наступні особливості:

впродовж шлюбного життя у них тривалий час зберігається занадто висока автономія потреб, інтересів, намірів, бажань, основних поглядів та життєвих настанов; процес їхнього ототожнення й сумісності через певні причини ускладнюється;

автономні потреби подружжя, що є конфліктним, надто часто конфронтують, призводячи до стресових ситуацій;

любов між чоловіком та жінкою поступово згасає, не переходить у стійку подружню дружбу;

не встановлюються взаєморозуміння, обопільна психічна підтримка, зростає замкнутість і відчуженість;

часто втрачається взаємоповага;

спостерігається розходження у сфері домашніх справ;

відбувається накопичення негативних почуттів та емоцій, які значно перевищують позитивні емоції.

Обговорення вищевказаного дозволяє перейти до питання про етапи адаптації сімейних пар. Справа в тому, що двом першим стадіям життя сім'ї (зовсім молодим і просто молодим шлюбам) відповідають два полярних етапи прилаштування: первинна й вторинна (негативна) адаптація.

За своїм психологічним змістом первинна адаптація здійснюється у двох провідних видах їх відношень: рольових та міжособистісних.

Т.С. Яценко розглядає наступну класифікацію сімейних ролей: це сексуальний партнер, друг, опікун, покровитель [19]. Під час їхньої реалізації актуалізуються чотири відповідні потреби: сексуальна, потреба в емоційному зв'язку та теплоті у стосунках, потреба в піклування та побутові потреби.

Отже, характер подружніх стосунків визначається трьома наступними моментами: по-перше, компонуванням цих ролей, їхньою здатністю до взаємодоповнення (так, якщо у дружини дуже сильна потреба в емоційному зв'язку та теплоті у взаєминах, то чоловік повинен бути для неї у ролі Друга, щоб ця потреба була задоволена); по-друге, наявністю усіх цих чотирьох рольових позицій (хоча якась з них може домінувати), адже в протилежному випадку шлюбні стосунки стають неповноцінними; а по-третє, виключенням додаткових ролей (якщо лише їхнє введення неузгоджене між партнерами і приносить їм задоволення).

Міжособистісна адаптація у подружжі має три базових аспекти: афективний (емоційна складова стосунків), когнітивний (ступінь їхнього розуміння) й поведінковий (той, що безпосередньо втілюється в їхній поведінці). Успішна міжособистісна адаптація передбачає емоційну близькість (на жаль, вона не завжди залишається у стосунках подружжя), вискоку ступінь взаєморозуміння, розвинуте вміння організації поведінкових взаємодій, наприклад, відомі здатності слухати, не перебиваючи, й взаємодіяти на рівних.

Любов підвладна впливові загального для усіх почуттів психофізіологічного закону адаптації, згідно з яким величина будь-якого почуття знижується впродовж постійного впливу одного й того самого подразника. Причиною адаптації постає зниження ступеня новизни цього подразника, у зв'язку з чим для уникнення адаптації (тобто, для підтримання величини відчуття на високому рівні) необхідно: підвищити сил подразника або здійснювати перерви у подразненні, також змінювати якість подразнення.

Проявом вторинної адаптації є послаблення почуттів, їх знебарвлення, перетворення у звичку, виникнення байдужості. Вона реалізує себе в наступних планах [18]. Перший з них - інтелектуальний. Тут відбувається зменшення інтересу до іншого партнера як до особистості (своєрідне вичерпання) внаслідок повторення ним у спілкуванні одних і тих самих думок, міркувань, оцінок тощо. Загроза інтелектуальної негативної адаптації існує для будь-якого шлюбу, адже визначається щоденним спілкуванням чоловіка та жінки, що, зазвичай, призводить до так званого "перенасичення" одне одним.

Наступна сфера вторинної адаптації - моральна. Саме тут найбільш часто спостерігається негативна дія відомого "ефекту спідньої білизни": необдуманого розсекречення учасників подружжя одне перед одним, коли вони починають демонструвати далеко не кращі свої якості, думки та вчинки, використовувати під час спілкування неприйнятні жести та інтонації та загалом показуватися одне одному у такому вигляді, у якому ніколи не ризикнули б прийти на побачення у період дошлюбного залицяння.

Нарешті, третя сфера вторинної адаптації - сексуальні стосунки у подружжі. Як справедливо зазначають різні автори [4, 9, 13], низка культура інтимного життя, легка доступність близькості й одноманітність стосунків можуть викликати зниження взаємної привабливості й падіння статевого потягу, що досить часто інтерпретується подружжям з точки зору властивих іншому недоліків і в плані можливих зрад.

У практичному плані успішність подолання подружжям випробування вторинною адаптацією визначається двома факторами: постійної новизною інформації і міжособистісної сумісністю.

Характеризуючи різновиди стосунків між членами сім'ї слід вказати на їх відмінності від типу та складу сім'ї. Так у повних сім'ях панує атмосфера комфорту, сімейного вогнища, де обоє батьків беруть участь у вихованні своїх дітей, де діти відчувають ніжну ласку мами, та теплу руку й сильне плече батька. У даній сім'ї дитина почуває себе захищеною, вона не є обділена у батьківській чи материнській любові, підтримці, якщо це звичайно дбайлива і благополучна сім'я.

Також виділяють неповні сім'ї [1], які характеризуються присутністю у сім'ї одного із батьків і дітей, або ж з бабусею, дідусем та онуками. У даній сім'ї як правило, дитина відчуває відсутність одного із батьків. Дуже часто така дитина може бути роздратованою, в неї може виникнути комплекс неповноцінності, тому що зазвичай вона може почути неприємну репліку чи вислів від оточуючих, а також близькі їй люди можуть "пришивати ярлики", згадуючи того із батьків, хто є відсутнім.

Наукове і практичне значення має класифікація сімей за віком подружжя. Перший рік існування сім'ї характерний для молодят; вік до 28 років обох подружжів - властивий для молодої сім'ї; приблизно до 50-річного віку - сім'ї середнього подружнього віку; старше 50-річного віку - сім'ї старшого подружнього віку.

За географічною ознакою виділяють міські та сільські сім'ї.

За особливими характеристиками, умовами життя можна виділити студентські сім'ї. Дуже часто двоє молодих людей, які ще навчаються, а їх називають студентами, створюють сім'ю, яка отримує назву студентська.

Як правило, ні з однієї, ні з другої сторони немає повного джерела звідки би формувався сімейний бюджет. І зазвичай таких молодих людей утримують батьки. І дуже часто їм може не вистачати коштів, можуть бути випадки, які торкають проблему житла. Навчаючись, молоді люди рідко бачаться, мало прислухаються один до одного, мало допомагають, підтримують один одного у скрутний момент. І як правило такі необдумані моменти і несподівані подарунки сімейного життя можуть призвести до неочікуваних результатів.

Для аналізу психологічного сімейного клімату сім'ї також класифікують за різними критеріями. За ознакою координації зусиль подружжя поділяють на колективістські сім'ї, в яких партнери вважають однаково необхідний успіх у роботі, навчанні, самоствердженні обох з них і можуть при необхідності жертвувати власними інтересами заради партнерства.

Традиційні сім'ї, в яких пріоритетними вважаються інтереси чоловіка як голови сім'ї.

Індивідуалістські, в яких кожен з подружжя турбується, в першу чергу про власну кар'єру та ділові успіхи.

За типом лідерства або головування у сім'ї можна виділити авторитарні сім'ї, в яких явно лідирує і демонструє свою владу одна особа з подружжя, а інша у більшості випадків погоджується з таким становищем; бархатні сім'ї, в яких існує досить рівний розподіл сфер лідерства і немає помітної боротьби за владу; сім'ї з невизначеними сферами лідерства і конфліктами на цьому ґрунті.

Для соціальної і психотерапевтичної роботи з сім'ями важливу роль відіграє їх класифікація за параметром того стану, який називають психічним здоров'ям сім'ї. Тут виокремлюють здорові сім'ї, невротичні сім'ї, в яких існують постійні конфлікти на ту саму тему, хронічні невирішені проблеми стосунків, незадоволеність когось із членів сім'ї своєю сімейною репутацією, загальна нервова атмосфера.

В деяких роботах, переважно психотерапевтичного спрямування, сім'ї поділяють на два таких типи як нормально функціональні сім'ї, в яких більш-менш нормально забезпечуються всі сімейні функції; дисфункціональні сім'ї, в яких окремі функції виконують незадовільно, породжуючи проблеми у сімейних стосунках [8].

Охарактеризувавши класифікацію сімейних стосунків, варто сказати про те, що кожен момент даної класифікації відіграє важливу роль у сучасних сімейних стосунках і впливає на взаєморозуміння та взаємопідтримку одне одного.

В шлюбі існує 7-8 проблем, які так чи інакше впливають на благополуччя сім'ї (житлова проблема, стосунки з батьківськими сім'ями, господарські та фінансово-матеріальні труднощі, дозвілля, професійне становлення, психологічні і сексуальні проблеми).

Усі ці проблеми у деякій мірі впливають на гармонію і комфорт подружніх стосунків у молодій сім'ї, і тому дуже важливо членам молодого подружжя розумно підходити до цих проблем, і якщо навіть виникнуть невеликі труднощі, то розв'язати їх так, щоб вони були непомітними і не дали негативного забарвлення у стосунках між членами подружжя.

Подружнє життя багато в чому залежить від взаємин молодих з батьками. На фоні наростаючих труднощів і несподіваних турбот дуже важливо зберегти хороші контакти з батьками: часто бувати один у одного, як і раніше ділитись новинами; цікавитись життям батьків, підтримуючи рівноцінне ставлення як до своїх батьків, так і до батьків партнера; зрозуміти психологічний стан батьків: була дитина і раптом її наче не стало; звертатись до батьків за порадою і допомогою, а в разі необхідності надавати допомогу.

Взаємини молодої і батьківської сім'ї, що приймає в своїй квартирі молодих, значною мірою визначається тим, чи було батьківське благословення даного союзу, чи була їх згода на даний шлюб, чи схвалюють вони вибір своєї дитини. І тут, мабуть, доцільно розглянути два можливих варіанти.

Перший - це є батьківська сім'я, яка "приймає" шлюбного партнера своєї дитини. В цьому випадку батьки намагаються взяти активну участь в "сімейних справах", порадою і практично допомагають молодим робити перші кроки в сімейному житті. Як правило, батьки готові все зробити для далеко ще не самостійних молодих наречених.

Другий випадок нам говорить про те, що батьківська сім'я не приймає шлюбного партнера своєї дитини. Тут є ряд моментів: коли батьки не схвалюють вибір своєї дитини, житлові умови не дають змоги нормально співіснувати двом сім'ям.

В цьому випадку варто розглянути кілька видів проблем спілкування в дворівневій сім'ї: свекруха - невістка і теща - зять.

а) свекруха - невістка: причиною поганих стосунків є не трагедія ненависті, а трагедія любові: матері до сина, а молодої дружини - до чоловіка;

б) теща - зять: у системі стосунків між цими двома членами сім'ї не рідко вирішальну роль відіграє саме професійно-посадовий статус зятя. Частіше від інших членів сім'ї теща виміряє подружнє життя своєї дочки цілком матеріальною мірою;

в) зять - тесть: звичайно, якщо зять тримає себе "в рамках": не п'є, не буянить, не ображає молоду дружину, то часто зять з тестем навіть об'єднується чоловічою солідарністю;

г) свекор - невістка: свекор, як правило, більш доброзичливо буває настроєний до невістки, ніж свекруха, і в той же час має великий вплив на власну жінку. Найчастіше свекор гасить "вогні напруженості" в сім'ї, виконує функції громовідводу, що вміє жартом погасити різкість, розрядити хмари взаємного невдоволення. Повинен, вміє, але часто цього не хоче робити.

Часто сімейні конфлікти починаються з того, що батьки ніяк не можуть примиритися з вибором сина чи дочки; буває, шлюб сина чи дочки ніяк не вкладається в ті плани, які батьки їм самі складають; часто сварки виникають через побут; причиною конфліктів молодих і батьків є й те, що батьки часто втручаються у сварки молодого подружжя; нова серія суперечок і сварок може початися у двопоколінні сім'ї, коли мова піде про виховання дітей.

Ще одним різновидом сімейних стосунків, є сексуальні стосунки в молодій сім'ї.

Еволюція сексуальних стосунків в кожній сім'ї проходить три основних етапи. Перший з них охоплює період фактичного початку подружніх стосунків, що може і не співпадати з моментом реєстрації шлюбу. На цьому першому етапі, у молодої пари, реалізується перехід від романтичного шлюбного залицяння до сексуального партнерства.

Другий етап, що триває, як правило, один-два роки, є етапом прогресуючої адаптації. На цьому етапі характерне інтенсивне статеве життя.

Наступний, третій етап стабільної адаптації характеризується стабілізацією статевої активності чоловіка. Чоловік повинен вміти "володіти мистецтвом кохання", але і жінка адаптується до окремих чоловічих сексуально-індивідуальних особливостей.

Також важно відмітити, що у перший період існування молодої сім'ї подружжя зустрічається з явищем, яке психологи називають "зняття масок" [14]. Це означає, що людина перестає характеризуватися тими стереотипами залицяння які прийняті в її середовищі. Наприклад, юнак не забував дарувати квіти коханій дівчині при зустрічі. Дівчина приймала цей жест як вираз кохання. Однак, після одруження, все змінюється. Молодий чоловік чомусь перестає дарувати квіти з усталеною регулярністю. Тобто, дві людини починають спільне життя з цілком різними "сценаріями сім'ї". І все у поведінці партнера викликає дратівливість, здається, що він робить не так. А той вважає, що це він робить правильно - адже він поводить себе у відповідності із своїм "сценарієм". Наслідком цього є сварки, скандали.

Із вступом у шлюб змінюється структура спілкування молоді.

Існують різні рівні і різні типи спілкування. Існує рівень діловий: ти - мені, я - тобі, все по справедливості. Існує ігровий: я обманюю тебе, ти намагаєшся обманути мене і виграти. Є нормативні: ти повинен поводити себе таким чином, а я повинна - таким чином. І є рівень спілкування духовний: ми рівні один одному, і я в своїй поведінці буду враховувати не лише свої, але й твої бажання.

Саме тому, у сучасній соціальній психології усі види взаємин між людьми поділяють на: співробітництво, змагання, конкуренцію, антагонізм, паритет [8]. Співробітництво - це ідеальний випадок стосунків, що передбачає взаєморозуміння й взаємопідтримку. Паритет - це рівні "союзницькі" стосунки, що базуються на взаємній користі членів союзу. Змагання - це бажання досягнути більшого й кращого у суперництві. Конкуренція - це прагнення головувати над іншими, тиснути на них в будь-яких сферах. І, нарешті, антагонізм - це різкі протиріччя між членами групи, при котрих їх об'єднання має явно вимушений характер, зберігається через сильний тиск із-зовні. Зрозуміло, що найкращим видом стосунків постає співробітництво.

Спілкування та його гармонійність є визначальними для побудови міцної сім'ї. Так, в результаті опитувань 266 іноземних сімейних консультантів виявилося, що дев'ять з десяти сімейних пар, які зверталися за допомогою були знайдені складності у спілкуванні. Загалом, проблеми подружжя розмістилися наступним чином: складності комунікації (86,6 %); проблеми, пов'язані з дітьми та їхнім вихованням (45,7 %); сексуальні проблеми (43,7 %); фінансові проблеми (37 %); дозвілля (36,6 %); стосунки з родичами (28,4 %); подружня зрада (26,6 %); домашнє господарство (16,7 %); фізична образа (15,6 %); інші проблеми (8 %) [11].

Наступний висновок із результатів цього опитування про важливу (якщо не виключну) роль комунікацій у сім'ї підтверджується даними американських дослідників В. Метьюза та К. Міхановіча, які внаслідок вивчення дуже широкого спектру реальностей сімейного життя встановили 10 найбільш важливих відмінностей між щасливими й нещасливими сімейними союзами [2]. З'ясувалося, що у нещасливих сім'ях чоловік і жінка:

- не думають однаково щодо багатьох питань та проблем;

- погано розуміють почуття одне одного;

- дозволяють собі слова, котрі роздратовують іншого;

- часто відчувають себе нелюбимими;

- не звертають уваги на іншого;

- відчувають незадоволену потребу у довірі;

- відчувають потребу у людині, якій можна відкритися;

- рідко роблять компліменти одне одному;

- змушенні часто поступатися думкою;

- бажають більшою любові.

Можна також додати, що за думкою багатьох психологів, для щастя сім'ї необхідний достатньо обмежений комплекс чисто психологічних умов. Це: нормальне безконфліктне спілкування; довіра й емпатія (нагадаємо, що під цим терміном психологи розуміють дієве співчуття іншому, емоційний відгук на його негаразди, що стимулює до конструктивних дій); міжособистісне розуміння; нормальне інтимне життя; наявність Дому (саме з великої літери: не житлової площі, а місця, де можна відпочити від складнощів життя). Також для більшості неблагополучних шлюбів властиво бідність захоплень, як індивідуальних, так і загальносімейних.

Отже, спілкування в сім'ї - важлива умова її життєдіяльності. І якщо воно ненормальне, то результатом його можуть бути і безсонні ночі, і головні болі, неврози; алкоголізм і наркоманія, зрештою і самогубство.

Саме ці рівні та їх взаємозв'язок і визначає тип та динаміку протікання конфліктів між подружжям. Розглянемо їх більш детально.

1.2 Конфлікти у подружжі та шляхи їхнього подолання

Слово "конфлікт" (від лат. conflictus) в перекладі буквально означає "зіткнення" [19, c.7]. Конфлікт - це ситуація, що виникає в результаті існування суперечливих чи взаємовиключних думок, спонукань, бажань, інтересів, потреб [14]. Виникнення конфліктів пов'язано з прагненням людей задовольнити ті чи інші потреби або скласти умови для їх задоволення без врахування інтересів іншої людини, членів сім'ї.

Виділяють основні причини подружніх конфліктів:

психосексуальну несумісність подружжя;

незадоволення потреби в значимості свого "Я", неповага почуття гідності з боку партнера;

незадоволення потреби в позитивних емоціях: відсутність ласки, турботи, уваги і розуміння;

пристрасть одного з подружжя до надмірного задоволення своїх потреб (алкоголь, наркотики, фінансові витрати тільки на себе і т.д.);

незадоволення потреби у взаємодопомозі і взаєморозумінні з питань ведення домашнього господарства, виховання дітей, у стосунках з батьками і т.д.;

розбіжності в потребах по проведенню дозвілля, захопленнях.

Крім того, виділяють фактори, що впливають на конфликтність подружніх стосунків. До них відносять кризові періоди в розвитку родини.

Перший рік подружнього життя характеризується конфліктами адаптації один до одного, коли два "Я" стають одним "Ми". Відбувається еволюція почуттів, закоханість зникає і подружжя з'являються один перед одним такими, які вони є. Відомо, що в перший рік життя родини імовірність розлучень велика, до 30% загального числа шлюбів.

Другий кризовий період зв'язаний з появою дітей. Ще незміцніла система "Ми" піддається серйозному випробуванню. Що ж лежить в основі конфліктів у цей період?

Погіршуються можливості професійного росту подружжя.

У них стає менше можливостей для вільної реалізації в особисто-привабливій діяльності (захоплення, хоббі).

Можливі зіткнення поглядів подружжя і їхніх батьків із проблем виховання дитини.

Третій кризовий період збігається із середнім подружнім віком, що характеризується конфліктами одноманітності. У результаті багаторазового повторення тих самих вражень у подружжя настає період насичення один одним. Цей стан називають голодом почуттів, коли настає "ситість" від старих вражень і "голод" по новим.

Четвертий період конфліктності стосунків подружжя настає після 18-24 років спільного життя. Його виникнення часто збігається з наближенням періоду інволюції, виникненням почуття самітності, зв'язаного з відокремленням дітей, що підсилюється емоційною залежністю подружжя, їх переживаннями з приводу можливого прагнення одного з партнерів до сексуального виявлення себе на стороні, "поки не пізно”.

Значний вплив на імовірність виникнення подружніх конфліктів роблять зовнішні фактори: погіршення матеріального становища багатьох родин; надмірна зайнятість одного з подружжя (чи обох) на роботі; неможливість нормального працевлаштування одного з подружжя; тривала відсутність свого житла; відсутність можливості влаштувати дітей у дитячу установу й ін.

Перелік факторів конфліктності родини був би неповним, якщо не назвати макрофактори, тобто зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, а саме: ріст соціального відчуження; орієнтація на культ споживання; девальвація моральних цінностей, у тому числі традиційних норм сексуальної поведінки; зміна традиційного статусу жінки в родині (протилежними полюсами цієї зміни є повна економічна самостійність жінки і синдром домогосподарки); кризовий стан економіки, фінансів, соціальної сфери держави.

Дослідження психологів показують, що в 80-85% родин є конфлікти. Що залишилися 15-20% фіксують наявність "сварок" з різних приводів. У залежності від частоти, глибини і гостроти конфліктів виділяють кризові, конфліктні, проблемні і невротичні родини.

Кризова родина. Протистояння інтересів і потреб подружжя носить гострий характер і захоплює важливі сфери життєдіяльності родини. Подружжя займає непримиренні і навіть ворожі позиції по відношенню одне до одного, не погоджуючись ні на які компроміси. До кризових шлюбних союзів можна віднести всі ті, котрі чи розпадаються, чи знаходяться на грані розпаду.

Конфліктна родина. Між подружжям існують постійні сфери, де їхні інтереси зіштовхуються, породжуючи сильні і тривалі негативні емоційні стани. Однак шлюб може зберігатися завдяки іншим факторам, а також компромісним рішенням конфліктів.

Проблемна родина. Для неї характерно тривале існування труднощів, здатних завдати відчутного удару стабільності шлюбу. Наприклад, відсутність житла, тривала хвороба одного з подружжя, відсутність засобів на утримання родини, осуд на тривалий термін за злочин і ряд інших проблем. У таких родинах ймовірне загострення взаємин, поява психічних розладів в одного чи обох партнерів.

Невротична родина. Тут основну роль грають не спадкові порушення в психіці партнерів, а нагромадження впливу психологічних труднощів, з якими зустрічається родина на своєму життєвому шляху. У партнерів відзначається підвищена тривожність, розлад сну, емоції з будь-якого приводу, підвищена агресивність і т.д.

Конфліктна поведінка партнерів може виявлятися в схованій і відкритій формах. Показниками схованого конфлікту є: демонстративне мовчання; різкий жест чи погляд, що говорить про незгоду; бойкот взаємодії в якійсь сфері сімейного життя; підкреслена холодність у стосунках. Відкритий конфлікт виявляється частіше через відкриту розмову в підкреслено коректній формі; взаємні словесні образи; демонстративні дії (ляскіт дверима, биття посуду, грюкотіння кулаком по столі), образа фізичними діями й ін.

Отже, передумовами виникнення конфліктів у сім'ї можуть виступати різні ціннісні погляди учасників конфлікту, захист власних інтересів, повстання проти прийнятих норм та правил

Ціннісні конфлікти - це конфліктні ситуації, в яких розбіжності між учасниками пов'язані з тими їх уявленнями, що суперечать один одному або несумісними уявленнями, що мають для них особливо значущий характер. Система цінностей людини відображає те, що є для неї найзначнішим, виконаним особового значення, змістоутворюючим. Наприклад, якщо йдеться про роботу, цінністю буде те, в чому людина бачить для себе основне значення роботи (чи є вона для неї джерелом засобів існування, можливістю самореалізації і ін.); цінностями сімейних стосунків буде те, в чому подружжя бачить для себе значення існування сім'ї і який відповідно вона повинна бути, і т.д. Нарешті, в систему основних цінностей людини можуть входити її світоглядні, релігійні, етичні і інші значущі для неї уявлення.

Відмінності в цінностях, проте, не обов'язково ведуть до конфліктів, і люди різних переконань, політичних і релігійних поглядів можуть успішно працювати разом і мають добрі стосунки. Конфлікт цінностей виникає тоді, коли ці відмінності роблять вплив на взаємодію людей або ж вони починають "робити” замах на цінності один одного. Домінантні цінності виконують регулятивну функцію, направляючи дії людей і створюючи тим самим певні моделі їх поведінки у взаємодії. Якщо в основі поведінки учасників взаємодії різні домінуючі цінності, вони можуть приходити в суперечність один з одним і породжувати конфлікти. Нарешті, люди нерідко схильні переконувати один одного, нав'язуючи свої погляди, смаки, точки зору, що також може вести до конфліктів [4].

Конфлікти інтересів - це ситуації інтересів, цілей, планів, прагнень, мотиви учасників, які виявляються несумісними або суперечать один одному. Інтереси людей суперечать один одному, але, можливо, їм вдається знайти варіант їх поєднання. Інший різновид конфлікту інтересів торкається випадків, де вони виявляються несумісними. Такі ситуації часто називаються ресурсними конфліктами, оскільки їх учасники претендують на один і той же ресурс - матеріальний предмет, фінанси, одну і ту ж посаду і т.д. Кожна сторона зацікавлена в отриманні потрібного їй ресурсу або більш вигідної частини загального ресурсу. Вони прагнуть одного і того ж, у них однакова мета, але в силу одиничності ресурсів їх інтереси суперечать один одному. З проблемами такого роду ми постійно стикаємося у сім'ї: наприклад, єдиний телевізор в кімнати - це неподільний ресурс, і тому в суперечці про те, яку програму дивитися, перевагу можна віддати тільки одному.

Ще один вид поширених міжособистісних конфліктів - це конфлікти, що виникають через порушення норм або правил взаємодії. Норми і правила сумісної взаємодії є його невід'ємною частиною, виконуючої функції регуляції цієї взаємодії, без яких воно виявляється неможливим. Вони можуть мати імпліцитний (прихований) характер (наприклад, дотримання норм етикету, про що необов'язково домовлятися, проходження ним вважається саме собою розуміючим) або бути результатом особливих домовленостей, іноді навіть письмових, але у будь-якому випадку їх порушення може спричинити за собою виникнення розбіжностей, взаємних претензій або конфліктів між учасниками взаємодії.

Причини порушень норм і правил можуть мати різний характер. Хтось може мимовільно порушити прийняті в сім'ї правила просто тому що він їх ще не усвідомлює. Свідоме порушення норм або правил у сім'ї пов'язано з бажанням їх перегляду.

Розкривати характер конфлікту - чи зв'язаний він з цінностями людей, їх інтересами або правилами взаємодії - вважається важливим, оскільки це багато в чому визначає і характер їх вирішення.

Взагалі існує п'ять основних стилів розв'язання конфлікту [16]. Це - конкуренція, ухилення, пристосування, співпраця та компроміс. Серед цих п'яти стилів конструктивними можна вважати співпрацю та компроміс. Всі інші можна віднести до деструктивних, тому що тим або іншим чином вони призводять до ущемлення інтересів когось з подружжя. Вони описані і широко використані в програмах навчання керування справами, в основу яких покладена система, названа методом Томаса-Кілмена.

Система дозволяє створити для кожної людини свій власний стиль вирішення конфлікту. Основні стилі поведінки в конфліктній ситуації пов'язані з загальним джерелом будь-якого конфлікту - розбіжністю інтересів двох або більше сторін. Стиль поведінки в конкретному конфлікті визначається тією мірою, у якій чоловік і жінка хочуть задовольнити власні інтереси (діючи пасивно або активно) і інтереси іншої сторони (діючи спільно або індивідуально) [19, с.116].

Схема 1.1.
Сітка Томаса-Кілмена
Ця сітка може допомогти визначити стиль поведінки чоловіка і жінки в процесі конфлікту. Почати можна з боку, на якій відзначені активні і пасивні дії. Якщо реакція пасивна, то чоловік буде намагатися вийти з конфлікту; якщо вона активна, то почне спроби дозволити його. Такі оцінки можна зробити для всіх членів родини, що беруть участь у конфлікті.
Верхня частина сітки відноситься до спільних дій. Людина, що обирає спільні дії, буде намагатися розв'язати конфлікт разом з іншими членами родини. Якщо воліє діяти індивідуально, то буде шукати свій власний шлях рішення проблеми або шлях відхилення від її рішення. Ступінь співробітництва у поведінці також легко може бути оцінена для всіх приймаючих участь у сімейному конфлікті.
Якщо скласти разом ці дві частини сітки, одержуємо матрицю з п'яти стилів зі стилем компромісу в середині. Він у рівних мірах включає спільні й індивідуальні дії, а також пасивну й активну поведінку. Уважний розгляд різних стилів допоможе визначити, до якого стилю звичайно прибігає в конфліктних ситуаціях кожен член родини. Кожна людина може в якомусь ступені використовувати всі стилі, але звичайно використовує пріоритетні [17].
Отже, всі види конфліктів відрізняються тим, саме яких аспектів міжособистісних стосунків або міжособистісної взаємодії торкаються конфлікти. При цьому одні і ті самі причини можуть породжувати різні види конфліктів. Наприклад, така повсякденна конфліктна ситуація, як сварка через те, що хтось не прибирає за собою, не тримає в порядку свої речі, може мати різний характер - порушення норм і правил взаємодії, суперечність інтересів або ціннісних розбіжностей.
Таким чином, характер конфлікту визначається характером проблеми, що породжує суперечність між учасниками ситуації, а причина його виникнення - конкретними обставинами його взаємодії. Разом з цим чинниками виникнення конфлікту доцільно згадати так само і мотив виникнення конфлікту, що є конкретною подією, що переводить приховані труднощі в пласт відкритої конфліктної взаємодії. Мотив нерідко присутній в тих ситуаціях, де конфлікт розвивається поступово, іноді у формі наростаючої прихованої напруги, і переходить у відкрите зіткнення під впливом події, яка як "остання крапля” переповнює чашу терпіння або навмисно використовується як привід для "нападу” на партнера [4].
Гострота конфлікту залежить від ряду чинників, серед яких можливо відзначити найістотніші. До них відноситься перш за все вже згадуваний характер проблем, що зачіпає конфлікт.
Далі важливу роль грає ступінь емоційної залученої людини в конфлікт. Вона, у свою чергу, залежить від значущості проблеми, але визначається і особовими особливостями учасників конфлікту. На поведінку людини в конфлікті може вплинути і досвід її колишніх стосунків з опонентом даної конфліктної ситуації.
Тобто, конструктивність усунення подружніх конфліктів, як ніщо інше, залежить в першу чергу від уміння партнерів розуміти, прощати й уступати.
Одною з умов завершення конфлікту люблячого подружжя - не домагатися перемоги. Перемогу за рахунок поразки коханої людини важко назвати досягненням. Важливо поважати іншого, яка б провина не лежала на ньому. Потрібно бути здатним чесно запитати в самого себе (і головне, чесно відповісти собі), що ж тебе насправді хвилює. При аргументації своєї позиції намагатися не виявляти недоречний максималізм і категоричність. Краще самим прийти до взаєморозуміння і не втягувати у свої конфлікти інших - батьків, дітей, друзів і знайомих. Тільки від самого подружжя залежить благополуччя родини.
Окремо варто зупинитися на такому радикальному способі усунення подружніх конфліктів, як розлучення. На думку психологів, йому передує процес, що складається з трьох стадій: а) емоційне розлучення, що виражається у відчуженні, байдужності партнерів одне до одного, втрата довіри і любові; б) фізичне розлучення, що приводить до роздільного проживання; в) юридичне розлучення,що вимагає правового оформлення припинення шлюбу.
Багатьом розлучення приносить рятування від ворожості, обману і того, що затьмарювало життя. Звичайно, воно має і негативні наслідки. Вони різні для тих хто розлучається, дітей і суспільства. Найбільш уразлива при розлученні жінка, у якої звичайно залишаються діти. Вона більше, ніж чоловік, піддана нервово-психічним розладам.
Негативні наслідки розлучення для дітей набагато значніші в порівнянні з наслідками для самих батьків. Дитина втрачає одного (часом улюбленого) із батьків, тому що в багатьох випадках матері перешкоджають батькам зустрічатися з дітьми. Дитина часто зазнає утиску однолітків із приводу відсутності в нього одного з батьків, що позначається на його нервово-психічному стані. Розлучення веде до того, що суспільство одержує неповну родину, збільшується число підлітків з поведінкою, що відхиляється, росте злочинність. Це створює для суспільства додаткові труднощі.
Всі ці аспекти стосунків молодих пар були враховані при підборі методик для емпіричного дослідження.

Розділ 2. Емпіричне дослідження особливостей міжособистісних стосунків у молодих сім'ях

2.1 Обґрунтування методів дослідження

За допомогою нижченаведених методик ми можемо перевірити висунуті раніше робочі положення про те, що стаж подружнього життя впливає на стосунки у молодій сім'ї, й що чим більшим він є, тим конструктивніший стиль вирішення конфліктів у подружжі.

Використані методики:

Тест "Шкала задоволеності шлюбом".

Однією з найважливіших проблем у психології сімейних стосунків є питання гармонійності шлюбу й чинників, на неї впливають. Без урахування цього параметру неможливе проведення жодного скільки-небудь серйозного дослідження у галузі психології сім'ї; не звертаючись до проблематики злагодженості взаємин, важко визначити, як саме подружжя оцінює власний шлюб, і ефективно діагностувати особливості подружніх стосунків. Запропонований у даній роботі тест складається з шістнадцяти питань. Як і у відомому тесті, розробленому Г.І. Лакі, у даному випадку задоволеність шлюбом вважається такою, що корелює зі здатністю обох партнерів домовлятися з приводу різноманітних важливих для них питань сумісного життя. Питання тесту підбиралися таким чином, щоб вони максимально відображали оцінний компонент настанови респондента на свій шлюб (саме це покладається нами в основу задоволеності шлюбом). Цей варіант тесту був отриманий внаслідок ретельного відбору шістнадцяти з сорока чотирьох питань. Всі 16 фінальних шкал (питань) у достатній мірі відображають явище, яке ми досліджуємо (а саме, задоволеність шлюбом) і відповідають вимогам стандартизації (дають розподіл, близький до нормального).

Результат за тестом був отриманий шляхом сумації відповідей на кожне запитання. При цьому, першій альтернативі привласнювався нульовий бал, другій - бал "1", третій - бал "2", четвертій - бал "3" (за умови, що вага питань - рівновелика). Індекс задоволеності шлюбом вираховувався за наступною формулою: - 1 + 2 + 3 - 4 +5 - 6 + 7 - 8 - 9 + 10 - 11 + 12 - 13 + 14 - 15 + 16.

Ступінь задоволеності шлюбом (відповідно до даного тесту) міг варіювати у межах значень від 0 до 51. Середнє у вибірці, утвореній з 60-ти досліджуваних у віці від 21 до 54 років (середній вік чоловіків - 32,8, жінок - 27,8), відповідало показнику 29. Стандартне відхилення дорівнювало 9,9.

Час, що відводився на заповнення тесту, складав 5-10 хв.

Слід зазначити, що тест витримав перевірку на ретестову валідність: стійкість результатів за критерієм повторного тестування на 30 випробовуваних дорівнювала 0,765. Таким чином, дані тестування можуть вважатися достовірними.

Що ж до статистичних показників валідності, то вони підраховувалися шляхом порівняння результатів між двома групами: групою респондентів, що перебували на момент дослідження у шлюбі, та групою, що складалася з розлучених досліджуваних. Кількісний склад кожної групи - 30 чоловік (середній вік одружених респондентів не відрізнявся від середнього віку розлучених і відповідав 33 рокам). Так, були підраховані t-критерій Стьюдента і f-критерій Фішера, які наступними: t = 2,24; f = 1,497.

Наведене значення t-критерію означає, що наш тест дійсно дискримінує групи розведених і сімейних респондентів. Отримана величина f-критерію свідчить про те, що, як ми й очікували, розкид значень рівня задоволеності шлюбом серед "сімейних" респондентів вищий, ніж серед розлучених. Отже, висновок про валідність тесту є цілком обґрунтованим.

На такий тип валідності, як логічна валідність, було звернено особливу увагу. Зокрема, було залучено 10 експертів (практикуючі психологи, які займаються вивченням проблем сім'ї); спершу, вони заповнювали тест таким чином, як би це могла зробити задоволена шлюбом людина, іншим разом експерти заповнювали тест, уявляючи, що вони є незадоволеними шлюбом. Врешті-решт, підраховувався показник відмінностей між результатами дворазового експертного заповнення та заповнення досліджуваними з високим і низьким рівнем задоволеності шлюбом. Різниця середніх значень виявилася незначною: 0,001, що нас цілком влаштовувало. Таким чином, тест виявився надійним за критерієм логічної валідності.

Перейдемо до розгляду процедури з'ясування гомогенності тесту. Цей критерій підраховувався за результатами відповідей 30 респондентів. Показник дорівнював 0,73; оскільки він потрапляє в оптимальний інтервал значень 0,4-0,9, ми можемо стверджувати, що тест є надійним з огляду на критерій гомогенності.

У цілому, шкала тесту є адекватною для вивчення такого виміру сімейної проблематики, як задоволеність шлюбом. Вона достатньо зручна у використанні, адже не вимагає від дослідника спеціальної підготовки. Сформульовані запитання стосуються різних аспектів задоволеності шлюбом, отож дають певні можливості й для якісного аналізу результатів.

Тест "Діагностика емоційних барєрів у міжособистісному спілкуванні" (за В.В. Бойком).

Опитувальник має достатньо відомим, отож ми не зупинятимемося на його детальній характеристиці. Результати опитування оброблялися за допомогою нище наведеного ключа.

"Перешкоди" у встановленні емоційних контактів

Номери запитань і відповіді згідно з ключем

1. Невміння керувати емоціями, "дозувати" їх.

+1, - 6, +11, +16, - 21

2. Неадекватний прояв емоцій.

-2, +7, +12, +17, +22

3. Негнучкість, недорозвиненість, невиразність емоцій.

+3, +8,+13, +18, - 23

4. Домінування негативних емоцій.

+4, +9, +14, +19, +24

5. Небажання зближуватися з людьми на емоційній основі.

+5, +10, +15, +20, +25

Сума набраних респондентом балів може коливатися у межах від 0 до 25. Чим більше балів отримує досліджуваний, тим ймовірніша емоційна проблема у повсякденному спілкуванні. Якщо респондент набирає дуже мало балів (від 0 до 2), то він вважається нещирим у своїх відповідях, або нездатним бачити себе "з боку оточуючих". Якщо досліджуваний набирає від 3-х до 5-ти балів, це вказує на те, що його емоції зазвичай не заважають спілкуватися з партнерами; набрані 6-8 балів вказують на те, що у респондента присутні деякі емоційні проблеми у повсякденному спілкуванні; 9-12 балів - це свідоцтво того, що неконтрольовані емоції певною мірою ускладнюють взаємодію з партнерами; 13 балів і більше вказують на те, що емоції відчутно заважають встановлювати контакти з людьми; можливо, у людини є схильність до яких-небудь дезорганізуючих реакцій або станів.

Тест "Методика діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки К. Томаса" (адаптація Н.В. Грішиної).

Існують п'ять стилів розв'язання конфлікту. Вони детально описані й широко використовуються у спеціальних навчальних програмах, в основу котрих покладено систему, що має назву "метод Томаса-Кілмена" (сам метод розроблений Кеннетом У. Томасом і Ральфом Х. Кілменом у 1972 році). Система дає змогу кожній людині виявити (й навіть розробити) свій власний стиль вирішення конфлікту. Основні стилі поведінки у конфліктній ситуації пов'язані з загальним джерелом будь-якого конфлікту - розходженням інтересів двох і більше сторін.

Використана методика була перевірена на надійність за низкою критеріїв. Стійкість тесту вимірювалася за параметром повторного тестування 30-ти досліджуваних, які заповнювали методику щодо знайомої людини, яка була вказана експериментатором. В результаті було отримано наступні показники:

· за шкалою компромісу: p=0,81;

· за шкалою ухилення: p=0,64;

· за шкалою пристосування: p=0,80;

· за шкалою конкуренції: p=0,75;

· за шкалою співробітництва: р=0,79;

· за загальним балом: p=0,93.

Таким чином, тест можна вважати високостійким.

2.2 Аналіз та узагальнення результатів дослідження

Вибірка складалася з 80-ти респондентів (40 сімейних пар: 40 чоловіків та 40 жінок віком від 22 до 38 років). Ці групи були розбиті за показником 1-го та 3-х років спільного подружнього життя, а також за статтю (№1 - група чоловіків, №2 - група жінок). Тестування проводилася на базі психологічного центру "Світ сім'ї".

Таблиця 2.2.1.

Кореляційна матриця тривалості спільного життя й задоволеності шлюбом

Відповідно до таблиці 2.2.1 існує середня кореляція (0,556) між задоволеністю шлюбом та тривалістю спільного життя. Це означає, що за умов збільшення часу спільного життя учасників подружжя, вони скоріш за все будуть відчувати більшу задоволеність шлюбом. Можлива й інша ситуація, більш ймовірна: задоволеність шлюбом сприятливо впливає на збільшення тривалості шлюбу.

Таблиця 2.2.2.

Кореляційна матриця стилів конфліктної поведінки у шлюбі та проявів емоцій, задоволеності шлюбом та тривалості спільного життя

Згідно з таблицею наявна зворотна кореляція між тривалістю спільного життя та уникненням конфліктної поведінки (-0,555). Це означає, що на початку подружнього життя щойно одружені намагаються не вступати у відкриті конфлікти, надто емоційно не обговорювати серйозні проблеми (фінансову сторону життя та розподіл домашніх функцій). У той же час, збільшення стажу сімейного життя призводить до вирішення проблем, що виникають у сім'ї, за допомогою співробітництва (кореляція дорівнює 0,427). Також присутня трохи нижча за середню кореляція між стратегією пристосування та невмінням керувати власними емоціями (кореляція дорівнює 0,354). Тобто, тут партнерам легше "випустити" пар, ніж конструктивно вирішувати нагальні питання. Також спостерігається тенденція, що при високому рівні співробітництва у подружній парі зростає рівень задоволеності шлюбом (кореляція дорівнює 0,452).

Таблиця 2.2.3.

Кореляційна матриця між проявами емоцій, задоволеністю шлюбом та періодом спільного життя

У таблиці 2.2.3 ми можемо спостерігати середній рівень кореляції між тривалістю спільного життя та домінуванням негативних емоцій. Кореляція непряма й дорівнює - 0,523. Це свідчить про зниження прояву негативних емоцій при зростанні стажу подружнього життя.

Діаграми 2.2.1-2.2.2.

Порівняльна характеристика сумарних середніх значень задоволеності шлюбом, типу поведінки співробітництва у конфлікті та статі людини

Відповідно до діаграм, задоволеність шлюбом більшою мірою виражена у чоловіків (стать 1) за сумарними значеннями цієї шкали (1356 > 1228). Також ми можемо зробити висновок, що жінки (стать 2) більше схильні до співробітництва як способу вирішення гострих проблемних ситуацій, аніж чоловіки (299 > 266).

Діаграми 2.2.3-2.2.4.

Порівняльна характеристика сумарних середніх значень типів вирішення конфліктної поведінки та тривалості спільного життя подружжя

На поданих діаграмах показано, що уникнення як стиль конфліктної поведінки варіює в залежності від тривалості спільного життя. На першому році сімейного життя уникнення як спосіб поведінки переважає порівняно з 3-м роком (200 > 53). Пристосування як спосіб вирішення конфліктної ситуації майже не зазнає змін при збільшенні тривалості подружнього життя (273 > 239).

Діаграми 2.2.5-2.2.6.

Порівняльна характеристика сумарних середніх значень типів конфліктної поведінки та тривалості спільного життя сімейних пар

На діаграмах показано, що компроміс як стиль конфліктної поведінки майже не змінюються зі збільшенням стажу сімейного життя (343 > 307), у той же час, співробітництво частішає зі збільшенням тривалості життя у сім'ї (319 > 246).


Подобные документы

 • Характеристика психологічних особливостей підліткового періоду. Міжособистісні стосунки підлітків. Методика психокорекційної роботи щодо формування у молодих підлітків адапційних механізмів взаємодії у міжособистісних стосунках та навчальної діяльності.

  курсовая работа [282,8 K], добавлен 13.01.2010

 • Особливості міжособистісних стосунків підлітків. Організація дослідження щодо виявлення соціального статусу кожного учня і рівня міжособистісних стосунків в класі, аналіз впливу стилю керівництва класного керівника на психологічний мікроклімат в класі.

  курсовая работа [50,9 K], добавлен 03.02.2011

 • Поняття група в соціальній психології. Проблеми психологічної корекції міжособистісних стосунків у трудовому колективі. Форми групової взаємозалежності. Особливості самооцінки психологічного клімату медичного колективу. Організаційно-управлінський підхід.

  курсовая работа [134,9 K], добавлен 02.12.2013

 • Типи міжособистісних стосунків та їх особливості. Причини виникнення та рівні розвитку емоційного вигорання як особливого стану професійної деформації. Особливості впливу професійної деформації на педагогів та працівників органів внутрішніх справ.

  курсовая работа [87,1 K], добавлен 11.10.2013

 • Поняття міжособистісних відносин. Глибинний зміст людського "Я". Сприймання людьми одне одного як аспект міжособистісних стосунків. Спілкування і взаємодія людей. Психодіагностика міжособистісних відносин. Опис проведення емпіричного дослідження.

  реферат [69,0 K], добавлен 06.04.2011

 • Чинники, які впливають на міжособові стосунки у педагогічних колективах. Структура міжособових стосунків. Соціальні типи та ролі в колективі. Вплив стилю керівництва на стосунки у педагогічному колективі. Методи дослідження міжособистісних стосунків.

  курсовая работа [105,8 K], добавлен 10.03.2011

 • Використання методу соціометрії і проектної методики "Що мені подобається в школі?" для вивчення міжособистісних відносин в малій групі. Визначення характерних особливостей і оптимізації міжособових стосунків. Методичні поради вчителю щодо виховання.

  реферат [119,0 K], добавлен 05.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.