Теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології

Комплексний аналіз соціальної ситуації особистісного та громадянського розвитку дітей і молоді. Соціально-психологічні умови та чинники участі особистості в політичному житті. Проблеми психології влади і політичного лідерства. Розвиток масової свідомості.

Рубрика Психология
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 11.05.2015
Размер файла 23,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет психології

Кафедра соціальної психології

ЗВІТ

про проходження науково - дослідної практики

студенткою 4 курсу

спеціальності психологія

Осипенко Марією Орестівною

Викладач-методист від кафедри

Щербатюк Богдана Анатолівна

Кандидат психологічних наук

Київ - 2015

Індивідуальний план проходження навчально-виробничої практики

Місце проходження практики: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Мета: Ознайомлення з основними напрямами та тематикою роботи в даний час Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Завдання:

1) Ознайомитися з особливостями роботи інституту соціальної та політичної психології.

2) Поглибити та закріпити теоретичні знання.

3) Відвідати XXI щорічну наукову конференцію на тему «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі».

4) Написати рецензію на одну із прослуханих доповідей на конференції, а саме доповідь Мироненко Г. В. «Проблема і типологія темпоральних стилів медіа комунікації учнівської молоді»

5) Заглибитись у досліджувані питання лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

6) Опанувати загальними методологічними та теоретичними навичками роботи у рамках соціальних та політичних досліджень.

7) Закріпити знання про проведення методу анкетування.

8) Проведення опитування серед 20 та 15 респондентів.

Щоденник практики за період з 02.03.2015 до 29.03.2015

Назва та короткий зміст виконаної роботи

Термін виконання роботи

Оцінка та підпис керівника від бази практики

Примітки

1

Інструктаж з приводу процедури проходження практики студентами - психологами, ознайомлення з правилами безпеки

02.03.2015

· Було проведено організаційну зустріч - інструктаж з приводу процедури та правил безпеки проходження практики студентами психологами.

· Ознайомилися з розподілом студентів для проходження практики між Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України та Інститутом психології імені Г. С. Кос- тюка.

2

Відвідування XXI щорічної наукової конференції на тему «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі».

03.03.2015 - 04.03.2015

· ознайомлення з програмою конференції.

· прослуховування доповідей.

· написання рецензії на одну із прослуханих доповідей, а саме доповідь Мироненко Г. В. «Проблема і типологія темпоральних стилів медіа комунікації учнівської молоді»

3

Ознайомлення з особливостями проходження практики студентами в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України

05.03.2015

· короткий інструктаж про роботу Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

· узгодження програми проходження практики

· ознайомлення з особливостями роботи лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

4

Опанування загальними методологічними та теоретичними навичками роботи у рамках соціальних та політичних досліджень, а саме

закріплення знань про проведення методу анкетування.

10.03.2015

· проведення анкетування 20 респондентів, що спрямоване на дослідження рівня загострення паранояльних настроїв через ситуацію з переселенцями з зони АТО

· опрацювання результатів і перенесення їх у таблицю.

5

Здача результатів опитування

17.03.2015

· узгодження та перевірка правильності проведення анкетування і кодування отриманих результатів

6

Ознайомлення із наступним видом анкетування та особливостями його проведення.

19.03.2015

· нам було запропоновано набір опитувальників, для визначення рівня самооцінки

· проходження інструктажу щодо вікових особливостей розподілу проведення анкетування.

· Слід зазначити , що проведення даного типу опитувальників було досить нескладним. Найбільш серйозне ставлення спостерігалося у представників вікової групи 30 - 49 років. Представникам вікової групи за 50 років анкети сподобалися, більшість з них із задоволенням їх проходили. Вікова група 18 - 29 років проходила швидко, намагаючись не витрачати багато часу, тобто спостерігалася певна поспішність.

7

Висновки про проходження практики, поділ враженнями.

26.03.2015

· аналіз зробленої роботи

· підведення підсумків

· підготовка документів про проходження практики

Загальна кількість гождин

Підсумкова оцінка

Керівник практики: доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Васютинський Вадим Олександрович

Звіт студентки 2 групи 4 курсу факультету психології Осипенко Марії Орестівни про проходження науково - дослідної практики за період з 02.03.2015 до 29.03.2015

Місце проходження практики: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

Я, Осипенко Марія Орестівна, з 2 березня по 29 березня 2015 року проходила науково - дослідну практику в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України, яка мала на меті виконання наступних завдань: ознайомитися зі специфікою та особливостями роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, вивчення проблематики роботи лабораторії психології мас та спільнот.

Першим кроком науково - дослідної практики став інструктаж з приводу процедури та правил безпеки проходження практики студентами. Далі ми ознайомилися з розподілом студентів між двома базами практики і в продовж 3.03.2015 - 4.03.2015 відвідали ХХІ щорічну наукову конференцію на тему «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі». Наступним кроком стало ознайомлення студентів з історією та особливостями роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (далі Інститут) створений 14 жовтня 1996 року за рішенням Президії АПН України (протокол № 1-7/11-90) шляхом реорганізації Науково-практичного центру політичної психології (дата організації Центру - 26 січня 1994 р.). Має статус юридичної особи державної форми власності, до видів діяльності якої належать дослідження та розробка в галузі гуманітарних та суспільних наук, дослідження ринку та вивчення суспільної думки (Довідка 15650/04 з Державного реєстру підприємств та організацій України). Є колективним членом Всеукраїнської асоціації психологів, Соціологічної асоціації України, Асоціації політичних психологів України, асоційованим членом Міжнародного товариства політичних психологів.

Головний напрям діяльності установи - фундаментальні та прикладні наукові дослідження, які охоплюють таку основну тематику:

· теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології;

· комплексний аналіз соціальної ситуації особистісного та громадянського розвитку дітей і молоді;

· психологічні механізми соціалізації особистості, підвищення її соціально-адапційних можливостей, особистісного зростання;

· проблеми групової динаміки, міжособистісних та міжгрупових стосунків;

· стан, закономірності й тенденції розвитку масової свідомості та поведінки;

· соціально-психологічні умови та чинники участі особистості в політичному житті, підготовки молоді до свідомого політичного вибору;

· проблеми психології влади і політичного лідерства;

· соціально-психологічні аспекти масової комунікації, організації медіа-освіти молоді, формування у неї психологічної стійкості до соціально шкідливої інформації;

· технології соціально-психологічного консультування, прогнозування суспільно-політичних процесів та впливу на їх перебіг.

Основними науковими підрозділами Інституту є:

· лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень,

· лабораторія соціальної психології особистості,

· лабораторія психології мас та спільнот,

· лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин,

· лабораторія психологічних проблем політичної соціалізації молоді,

· лабораторія фундаментальних і прикладних проблем спілкування,

· лабораторія психології масової комунікації та медіа-освіти,

· лабораторія психології політичної участі,

· лабораторія соціально-психологічних технологій,

· лабораторія моніторингу суспільно-політичних процесів.

В Інституту наявні безліч експериментальних майданчиків, на яких проводиться випробовування новітніх наукових розробок. За даними проведених досліджень інститутом щорічно видаються тематичні інформаційні бюлетені з проблем: громадської думки щодо суспільно - політичної ситуації в Україні,реформування системи освіти, здоров'я нації, динаміки престижності професій і т. д. Також досить цікавим є наявність власної загальноукраїнської опитувальної мережі, що охоплює усі регіони країни і дозволяє дізнатися громадську думку.

Термін проходження науково - дослідної практики з 02.03.2015 по 29.03.2015.

Мета навчально - виробничої практики:

· ознайомитися з особливостями роботи інституту соціальної та політичної психології;

· поглибити та закріпити теоретичні знання;

· відвідати XXI щорічну наукову конференцію на тему «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі»;

· написати рецензію на одну із прослуханих доповідей на конференції, а саме доповідь Мироненко Г. В. «Проблема і типологія темпоральних стилів медіа комунікації учнівської молоді»;

· заглибитись у досліджувані питання лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;

· опанувати загальними методологічними та теоретичними навичками роботи у рамках соціальних та політичних досліджень;

· закріпити знання про проведення методу анкетування;

· проведення опитування серед 20 та 15 респондентів.

Проходження навчально - виробничої практики в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України сприяло закріпленню теоретичних знань шляхом застосування їх для виконання прикладних завдань:

1) Анкетування

Даний метод полягає у проведенні письмового опитування за попередньо підготовленими бланками. Усі запитання у анкети логічно пов'язані із центральним завданням дослідження. Для ознайомлення з методом анкетування було надано 20 екземплярів анкет, які необхідно було провести з 20 респондентами.

політичний соціальний масовий свідомість

Висновки та пропозиції

За час проходження навчально-виробничої практики було зроблено наступне:

1) Я ознайомилась з особливостями роботи інституту соціальної та політичної психології.

2) Також, я відвідала ХХІ щорічну наукову конференцію на тему «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми , нові рубежі».

3) Прослухала доповідь Мироненко Г.В. « Проблема і типологія темпоральних стилів медіа комунікації учнівської молоді» та написала до неї рецензію.

4) Детальніше ознайомилася із досліджуваними питаннями лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології.

5) Опанувала загальні методологічні та теоретичні навички роботи у рамках соціальних та політичних досліджень.

6) Закріпила знання про проведення методу анкетування.

7) Провела анкетування серед 20 та 15 респондентів.

Враження від науково-дослідної практики залишилися досить позитивні, нові теоретичні знання, що були одразу закріплені практично, мають досить широкий потенціал розвитку і є корисними у моїй майбутній практичній діяльності як психолога. Слід також зазначити, що це дійсно чудовий досвід, от тільки трішки короткий. Адже , незважаючи на те , що курс є досить продуктивним , корисним і цікавим, його не вистачає , щоб охопити усі аспекти роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Отже, основною моєю пропозицією є саме продовження терміну проходження науково - дослідної практики для студентів третього курсу.

Опрацьовані джерела за період проходження науково - дослідної практики

1) Назва: Метод анкетування.

Автор: Белановский С.А.

Короткий опис: Метод анкетування, чи групове глибоке інтерв'ю, відноситься до переліку так званих «гнучких» чи «якісних» методів соціологічного дослідження. В даний час в розвинутих країнах «гнучкі» методи опитувань стали не просто різновидом дослідницьких методик, але і галуззю індустрії, що обслуговую функціонування інститутів ринку (маркетинг) та інститутів демократії (аналіз і кореляції політичних іміджів).

Введення в практику цих методів необхідно для підвищення культури роботи ринкових і політичних інститутів. Даний підручник буде цікавим для соціологів, психологів, політологів, спеціалістів по маркетингу, викладачів, студентів, дослідників. Мова: російська. Рік видання: 1996

Додаток

Рецензія

Доповідь Мироненко Г.В. « Проблема і типологія темпоральних стилів медіа комунікації учнівської молоді»

Насамперед слід зазначити , що доповідь була досить цікавою та пізнавальною. У ній зазначався вплив медіа на сприймання часу. Необхідно беззаперечно погодитися , що на даний час він є чи не одним із найсильніших. Медіареальність є абсолютно новою і позачасовою. Таким чином було зазначено наступні критерії темпоральних стилів:

· міра активності, усвідомлена саморегуляція;

· узгодженість часових модусів і протяжність часової перспективи;

· емоційні характеристики переживання часу.

На теоретичному рівні запропоновано наступні темпоральні стилі:

· Темпорально - автономний (у даному випадку час сприймається як особлива цінність, як певний ресурс для досягнення власних цінностей; тобто мова іде про здатність підлаштовувати зовнішні умови під власні потреби, або підлаштовуватися під медіапростір.)

· Ситуативно - активний (спостерігається страх перед динамікою часу; можливе сприйняття часу як певної загрози, а не як ресурсу; особистість може взагалі відмовитися від користування медіа, оскільки в основному орієнтована на теперішнє і минуле.)

· Споглядально - пасивний (час сприймається позитивно; невідворотність змін є нормальною і очікуваною; зорієнтований на тепер; гедоністична або фаталістична налаштованість; пристосовується до медіа реальності із втратами для себе; інколи спостерігається відмова від спілкування.)

· Темпорально - стихійний (відсутність потреби або здатності управляти часом; відчуття хаосу та некерованості; ностальгія та орієнтованість на минуле; роль жертви у взаємодії з медіа.)

Загалом досить цікавий розподіл, але слід зазначити, що дана теоретична модель потребує емпіричного підтвердження.

Зауваження, щодо проведення опитування на визначення рівня самооцінки

Одним із останніх завдань було провести опитування на визначення рівня самооцінки серед 15 респондентів різних вікових груп(18 - 29 років; 30 49 років; 50 - …) та описати свої враження від його проведення.

Загалом можна сказати , що опитування пройшло досить успішно. Із найбільшим задоволенням заповнювали анкети представники вікової групи за 50. Здавалося , що вони сприймали його як шанс проаналізувати себе та відкрити щось те, на що мало звертали уваги , або ж не помічали. Вони не поспішали , впевнено давали відповіді на запитання.

Вікова група 30 - 49 проходила опитування без захоплення , але при цьому не поспішаючи. Вони також впевнено давали відповіді на запитання, та сприймали усе як ще одне завдання, яке слід просто виконати.

Група 18 - 29 давали відповіді із найбільшим поспіхом, не довго задумуючись над запитаннями і не заглиблюючись у них. Спостерігалося бажання усе встигнути.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

 • Шляхи розвитку російської та української соціальної психології. Проблеми етнічної психології як наукового дослідження міжгрупових відносин. Аналіз свідомості робочого класу та більших соціальних груп - ключове завдання соціально-політичної психології.

  реферат [27,8 K], добавлен 20.10.2010

 • Народження соціальної психології, публікація підручників Росса і МакДаугалла. Розмежування двох напрямків соціальної психології: аналіз поводження індивіда й дослідження групової динаміки. Культура й особистість як основне гасло розвитку психології.

  реферат [27,6 K], добавлен 23.06.2010

 • Суть визначення предмета соціальної психології: історичний контекст. Роль праць Л.С. Виготського у становленні соціально-психологічної науки та визначенні її предмета. Сучасні уявлення про предмет, завдання соціальної психології і проблеми суспільства.

  реферат [29,2 K], добавлен 25.11.2010

 • Етапи розвитку соціальної психології. Відношення до цінностей як регуляторам прикладного дослідження. Відношення теоретичних й прикладних досліджень у соціальній психології. Нові методологічні рішення, які вплинули на соціально-психологічні дослідження.

  реферат [25,0 K], добавлен 19.10.2010

 • Поняття особистості у психології. Проблема рушійних сил розвитку. Дослідження особистості біографічним методом. Роль спадковості й середовища в розвитку особистості. Психодіагностичні методики, спрямовані на дослідження особливостей особистості.

  дипломная работа [78,0 K], добавлен 28.10.2014

 • Аналіз креативності у вітчизняній та зарубіжній психології. Соціальна креативність: поняття, структура, критерії та умови формування серед студентства. Емпіричне дослідження соціальної креативності студентства та основних складових творчої особистості.

  курсовая работа [62,7 K], добавлен 20.12.2013

 • Необхідність ситуаційного аналізу поводження в ході консультаційної роботи при спробах пояснити труднощі, які людина зазнає у формальному й неформальному спілкуванні. Мета, правила, елементи та роль соціальної ситуації, послідовність поведінкових актів.

  реферат [25,3 K], добавлен 18.10.2010

 • Теоретико-методологічний аналіз вітчизняних та зарубіжних теорій психології сім’ї. Діагностика психологічного розвитку особистості дитини у неповній сім’ї. Розробка програми психологічної допомоги дітям з неповних сімей згідно результатів дослідження.

  курсовая работа [73,3 K], добавлен 15.06.2010

 • Ознайомлення із специфікою соціальної психології як самостійної науки. Вплив соціальних умов на поводження індивіда. Роль поведінки одного учасника групи на інших. Аналіз відносин між нормативними, політичними та економічними факторами суспільства.

  реферат [25,9 K], добавлен 18.10.2010

 • Відношення до теорії як істотний пункт розбіжності між американською й західноєвропейською соціальною психологією. Основні тенденції розвитку теоретичної соціальної психології в Західній Європі, звертання до ідей Маркса. Ступінь автономності індивіда.

  реферат [23,8 K], добавлен 18.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.