Гендерні особливості поведінки в конфлікті сучасних підлітків

Конфліктність в підлітковому віці як предмет психологічного аналізу, сутність та головні причині даного явища, особливості його проявів. Агресивний компонент в конфліктній поведінці особистості підлітка. Криза підліткового віку, міжособистісні стосунки.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.04.2013
Размер файла 56,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У процесі диференційованої по підлозі соціалізації у особистості формуються уявлення про себе, які обмежують її можливості. Виховуючи хлопчиків і дівчаток по-різному, батьки і педагоги орієнтують їх на виконання полоспеціфічних ролей і не готують дітей до інших ролей, які їм, швидше за все, доведеться виконувати. Диференційована по підлозі соціалізація також обмежує професійний вибір хлопчиків і дівчаток, вибудовуючи додаткові (суб'єктивні) бар'єри на шляху їх професійного розвитку в дорослому віці. Традиційний варіант гендерної соціалізації може призводити до конфлікту нереалізованих бажань. Такий внутрішньоособистісний гендерний конфлікт розгортається в ситуації зіткнення нормативних приписів по відношенню до традиційного чоловічого і жіночого поведінки та індивідуальних потреб особистості в реалізації не полоспеціфічних інтересів і бажань.

Статеві відмінності в мові з'являються в дошкільному віці (3-6 років), коли діти починають активно використовувати мову у спілкуванні один з одним.

Дівчата в конфліктній ситуації використовують наступні стратегії зменшення конфлікту: приховане виявлення гніву, пропозиція компромісу, спроба враховувати почуття і бажання партнера. Дівчата рідше хлопців використовують «брудну» лексику.

Хлопці в конфліктній ситуації частіше ведуть себе наполегливо, ассертивно, не пояснють свою позицію раціонально, а просто наполягають на ній; їхня мова більш егоїстична, вони принижують партнера і погрожують йому, ігнорують його вимоги і пропозиції, їхня мова включає прямі команди. Хлопчики частіше дівчат використовують «брудну» лексику і ображають один одного («дурак», «мамин синок», «боягуз» і т. ін.) кидаючи партнеру виклик. В той же час у звичайних, неконфліктних ситуаціях і коли немає боротьби за домінування, мова хлопців може бути такою ж ввічливою, як і у дівчат.

Токож типи темпераменту суттєво впливають на поведінку підлітків у конфлікті. Наприклад, флегматика досить складно вивести з рівноваги і втягнути в конфліктну взаємодію, тоді як холерик може «завестися» моментально.

Реакція на конфлікт специфічна для кожного типу темпераменту: сангвінік його швидко розв'язує, флегматик - уникне, холерик - прискорить, меланхолік - ускладнить внутрішнім станом. За Г. Айзенком - холерики і меланхоліки найбільш схильні до конфліктів.

Хлопці намагаються відділитись від світу дорослих і їх впливу, вони більше орієнтуються на думку однолітків. Згідно даним Б. Фегот, дівчата більше часу проводять з дорослими, ніж хлопці.

Ще один фактор, який відокремлює угрупування хлопців - це їх прагнення до ризику. Вони пробують пиво, починають курити, дивляться порнографічні картинки, а ці дії повинні бути приховані від дорослих, так як вони можуть їх заборонити.

Дружба хлопців менш інтимна: вони менше розкриваються, не здатні до фізичних дотиків і контакту очей. Дружба хлопців заснована на інтересах (любов до комп'ютера, футбол та ін.). Часто хлопці і дівчата ворогують між собою.

Найбільший внесок у пояснювальні моделі виникнення гендерних конфліктів особистості вносить теорія гендерної схеми, яка спирається на теорію соціального навчання і теорію когнітивного розвитку. Ця теорія була розроблена Сандрою Бем в 1977 році. Тут феномен виникнення гендерних конфліктів пояснюється за допомогою гендерної схеми. Застосування гендерних схем сприяє стандартизації та одноманітності індивідуальних соціально-психологічних реакцій, а часте їх використання перешкоджає адекватному сприйняттю різноманіття світу, що в свою чергу гальмує розвиток адаптивних і творчих можливостей особистості. У залежності від особливостей використання гендерних схем люди діляться на полотіпізірованних і неполотіпізірованних. Полотіпізірованние особистості вдаються до схем постійно і тому сприймають світ виключно в дихотомічних термінах протистояння чоловічого і жіночого; неполотіпізірованние особистості майже не використовують гендерні способи категоризації світу, виходячи за межі стереотипного світосприйняття і самооцінки. Кожна людина в залежності від особливостей власного когнітивного розвитку і соціальної ситуації, в якій він опинився, буде більшою чи меншою мірою гендерно-схематизовано, а, отже, буде в більшій чи меншій мірі піддається нормативному тиску в плані полоспеціфічного поведінки, що буде сприяти або не сприяти виникненню гендерних конфліктів.

Поряд з широко відомими концепціями, що володіють продуктивними пояснювальними моделями аналізу внутрішньоособистісних гендерних конфліктів, може бути запропонована і нова теоретична модель - концепція гендерної компетентності.

Дана концепція спирається на основні положення гендерної теорії. Вона не лише пропонує ще один варіант пояснення причин гендерних конфліктів, але й концентрує свою увагу на шляхи і способи запобігання особистісних конфліктів гендерного змісту.

У процесі гендерної соціалізації хлопчики і дівчатка з часом перетворюються на маскулінних і фемінінних дорослих людей, які добровільно беруть різні і нерівні ролі, уготовані їм у андроцентрічном і гендерно-поляризующем суспільстві. Гендерно-поляризаційними подання про справжнього чоловіка і справжній жінці є нормативними еталонами для людей, що живуть в сучасному суспільстві. У свідомості чоловіків і жінок утверджується думка, що їх особливості - це просто даність, а щось, що вони повинні постійно створювати і реконструювати з метою наближення до нормативного стандарту. Андроцентрічная культура змушує чоловіків серйозно турбуватися з приводу свого гендерної поведінки. Андроцентризм грунтовно знецінює і придушує будь-які думки, почуття і вчинки чоловіків, які в культурі визначені як жіночі. Образ «справжнього» чоловіка включає такі характеристики, як професійна успішність, гідний соціальний статус, матеріальне благополуччя, фізична сила і витривалість, стриманість у прояві емоцій. Найбільш гостро чоловіками переживається зовнішня оцінка їх недостатньої матеріальної заможності, неможливості створити гідні умови життя членів своєї сім'ї. Коли чоловіки відчувають свою безпорадність у повсякденному житті і їх маскулінність опиняється під загрозою через відчуття безсилля, то ця ситуація приводить до особистісних проблем.

Жінки відчувають сильний тиск з боку традиційної культури іншого роду. Образ «справжньої жінки» включає успішність виконання побутової та репродуктивної функцій, а жінки, не здатні мати дітей, майже неминуче відчувають, що вони не «справжні» жінки. Більш того, екстраординарне акцентування культури на тому, що справжня жінка сексуально приваблива для чоловіка, змушує величезна кількість немолодих жінок турбуватися про те, що їх статус справжньої жінки зникне безнадійно і назавжди. Це змушує жінок йти на надмірні витрати часу, енергії та грошей в гонитві за красою.

Гендерно не компетентні чоловіка і жінки не можуть звільнитися від тиску гендерно-поляризованої і андроцентрічной культури, тому вони часто переживають конфліктні стану нереалізованих особистих прагнень і невідповідності очікуванням. Почуття внутрішньої напруги та дискомфорту, ущемлення і нереалізованості вимагають виходу, ці деструктивні почуття можуть знайти вихід в поведінкових проявах, пов'язаних з придушенням і утиском прав інших - представників іншої статевої групи. В основі такої поведінки лежать гендерні забобони (упередження щодо осіб протилежної статі).

Упередження - це соціальна установка з спотвореним змістом її когнітивного компонента, внаслідок чого людина сприймає деякі соціальні об'єкти в неадекватному вигляді. З когнітивним компонентом упередження часто пов'язаний сильний, тобто емоційно насичений афективний компонент. У результаті забобон зумовлює не тільки викривлене сприйняття соціальних об'єктів, але й неадекватні дії по відношенню до них. Таким чином, гендерні упередження - це соціальна установка з негативним і спотвореним змістом, це упереджена думка, по відношенню до представників іншої статі.

У гендерних упередженнях відображені розповсюджені норми полоспеціфічного поведінки, тому упередження виникають по відношенню до тих суб'єктів, які, як видається, порушують норми традиційного рольової поведінки чоловіків і жінок. Так, наприклад, добре відомі упередження щодо жінок-політиків, жінок-вчених, жінок-водіїв автомобільного транспорту і щодо чоловіків, що виконують роль домашньої господині. Забобони - деструктивний аспект соціальної поведінки людини. Тому саме поведінковий компонент упереджень, тобто реальні поведінкові прояви та практики, свідчить про наявність у людини упереджень по відношенню до будь-якої групи людей.

Одним із шляхів і способів, спрямованих на попередження конфліктів гендерного змісту, може бути такий напрямок роботи з різними групами населення, як формування гендерної компетентності. Гендерна компетентність розуміється, як здатність людини як представника певної статі ефективно функціонувати у сфері міжгрупового і міжособистісного взаємодії. До складу гендерної компетентності входять: 1) знання про існуючі ситуаціях гендерної нерівності, факторів та умов, що їх викликають; 2) вміння помічати і адекватно оцінювати ситуації гендерної нерівності в різних сферах життєдіяльності; 3) здатність не проявляти в своїй поведінці гендерно дискримінаційних практик; 4) здатність вирішувати свої гендерні проблеми і конфлікти, якщо вони виникають.

Формування гендерної компетентності - це цілеспрямована діяльність, в результаті якої людина стає здатною бути компетентним у ситуаціях з вираженою гендерної складової. Іншими словами - це рух у напрямку від гендерної некомпетентності до компетентності, тобто придбання та освоєння гендерних знань, умінь і способів гендерно коректного поведінки.

На ранніх етапах вивчення конфліктів широко використовувався термін «вирішення конфліктів», який має на увазі, що конфлікт можна і необхідно розв'язувати або елімінувати. Таким чином, метою вирішення конфліктів був деякий ідеальний безконфліктний стан, де люди працюють в повній гармонії.

Однак, останнім часом ставлення фахівців до цього аспекту дослідження конфліктів істотно змінилося. Це викликано, на думку К. Томаса, двома обставинами: усвідомленням марності зусиль з повної елімінації конфліктів, а також підтвердженням наявності позитивних функцій конфліктів. Звідси, згідно з підходом К. Томаса, наголос повинен бути перенесений з елімінування конфліктів на управління ними. Тому, автор вважає за потрібне сконцентрувати увагу на таких аспектах зміни конфліктів: які форми поведінки в конфліктних ситуаціях характерні для людей, які з них є більш продуктивними або деструктивними; яким чином можна стимулювати продуктивну поведінку.

Коли виникає конфліктна ситуація або ж коли конфлікт щойно починає розгорятися його учасники повинні вибрати форму, стиль своєї подальшої поведінки з тим, аби це найменшою мірою позначилося на їхніх інтересах. Йдеться про міжгрупові та міжособистісні конфлікти, в яких беруть участь мінімум дві стортни і кожна з них вибирає форму своєї поведінки для збереження своїх інтересів.

Американці К. Томас і Р. Кілмен виокремлюють п'ять стилів поведінки в конфлікті:

1) Змагання (конкуренція) як прагнення досягти своїх інтересів на шкоду іншому. Людина, що використовує стиль конкуренції, дуже активна і намагається йти до вирішення конфлікту власним шляхом. Вона не надто зацікавлена у співробітництві з іншими людьми, натомість є здатною на вольові рішення.

Згідно опису К. Томаса, вона намагається в першу чергу задовольнити власні інтереси за рахунок чужих, примушуючи інших людей приймати ваше вирішення проблеми. Задля досягнення мети вона використовує свої вольові якості. Це може бути ефективним стилем в тому випадку, коли людина тримає в руках певну владу. Однак це не той стиль, який ефективно можна використовувати в спілкуванні між людьми.

Наведемо кілька прикладів випадків, коли можна використовувати стиль суперництва: - підсумок є дуже важливим для людини;

- людина має певний авторитет для прийняття рішення і є очевидним, що це рішення є найкращим;

- коли немає іншого виходу;

- людина не може показати, що вона розгубилася.

2) Пристосування - на противагу суперництву, принесення в жертву власних інтересів заради іншого. Цей стиль означає те, що людина діє спільно з іншою людиною, не намагаючись відстоювати власні інтереси. Цей підхід можна використовувати, коли результат важливий для партнера та не дуже важливий для певної людини. Також стиль є корисним в тих ситуаціях, коли партнер має більшу владу. Поступаючись, погоджуючись або жертвуючи власними інтересами, людина може пом'якшити ситуацію.

3) Компроміс - використовуючи стиль компромісу, людина трохи поступається власними інтересами, щоб задовольнити їх в іншому. Інша сторона робить те саме. Такі дії можуть певною мірою нагадувати співробітництво. Однак компроміс досягається на більш поверхневому рівні порівняно зі співробітництвом. Компроміс часто є вдалим відступом чи навіть останньою можливістю прийти до певного рішення.

4) Уникнення - відсутність як прагнення до кооперації, так і тенденції до досягнення власних цілей. Цей підхід реалізується тоді, коли людина не відстоює свої права, не співробітничає ні з ким для вирішення проблеми або просто ухиляється від конфлікту. Цей стиль можна використовувати цю тактику, коли вирішується не надто важливе питання або коли становище безвихідне. Не дивлячись на те, що багато хто вважає ухилення слабкістю, часто така «відстрочка» може стати шансом залагодити ситуацію.

5) Співпраця, коли учасники ситуації приходять до альтернативи, що повністю задовольняє інтереси обох сторін. Слідуючи такому стилю, людина бере активну участь у вирішенні конфлікту, але при цьому намагається саме співробітничати з іншою людиною. Цей стиль вимагає складної та тривалої роботи, оскільки спочатку відкриваються потреби, інтереси всіх сторін конфлікту, а потім проходить активне їх обговорення. Для успішного використання стилю співробітництва необхідно витратити певний час на пошук прихованих інтересів іншої сторони.

К. Томас вважає, що при уникненні конфлікту жодна з сторін не досягає успіху. При таких формах поведінки, як конкуренція, пристосування і компроміс, або один з учасників виявляється у виграші, а інший програє, або вони обидва програють, оскільки йдуть на компромісні поступки. І тільки в ситуації співпраці обидві сторони виявляються у виграші.

На закінчення хочу сказати, що підлітки щодня вступають у конфлікти із самими собою, а також однокласниками і родичами. І хоча більшість людей вважабть конфлікт негативною силою, що руйнує, він може сприяти росту і пізнаню. Здобуваючи певні навики регулювання конфліктів, підлітки, одержують можливість аналізувати ситуації, що виникли в ході їхнього спілкування з іншими людьми, діяти виважено і усвідомлено, нести відповідальність за свої вчинки.

Висновки

В даний час в нашій країні підвищується інтерес до проблем людини, до формування особистості, до вивчення взаємин людини з людиною. Однак поки що не запропоновано досить адекватного відображення реальніості моделей опису взаємодії індивідів у конфліктних ситуаціях. Дослідження конфліктів на різних рівнях соціальної структури суспільства дуже важливі для вивчення можливості спільної діяльності між людьми, управління поведінкою людей і т.д. Конфлікти являють собою теоретично мало вивчене явище, але практично робить вплив на формування особистості.

Найбільш яскраву психолого-педагогічну інтерпретацію поняття «конфлікт» отримало в роботах таких дослідників, як Бойко В.В., Петровська Л.А., Ковальов А.Г., Бородкін Ф.М., Коряк Н.М., Єршов А.А. і ін.

У вітчизняній психології прийнято визначення, що грунтуються на понятті «протиріччя». Наприклад, конфлікт розуміється як важко розв'язати протиріччя, пов'язане з гострими емоційними переживаннями, як складне багаторівневе явище, спільним для якого є протиріччя, таку точку зору підтримували Єршов А.А., Кічанова І.М., Орлова Е.А., Ломов Б.Ф.

Конфліктна поведінка пов'язана з певними рисами характеру та якостями особистості підлітка такими, як: нетерпимість до недоліків інших, знижена самокритичність, імпульсивність до агресивної поведінки, до підпорядкування інших, неуважності до людей, користолюбство, егоїзм. Причини конфліктів можуть корінитися в особистісній своєрідності членів підліткового колективу, це насамперед: невміння контролювати свій емоційний стан, низький рівень сомоповаги, агресивність, підвищена тривожність, некомунікабельність, надмірна принциповість.

З конфліктною поведінкою тісно пов'язане таке поняття як агресивність. Агресивність виступає як одна із компонентів агресивної поведінки підлітка. Агресивна поведінка, на наш погляд, є результатом порушення стосунків підлітка з середовищем. Всім дітям властиве прагнення досягти позитивної оцінки оточуючих. Незадоволеність цією життєво важливою соціальною потребою викликає у дитини негативні емоційні переживання, штовхає її на пошук виходу з травмуючої ситуації.

Агресивні дії підлітків виступають: як засіб досягнення значущої мети; як спосіб психологічної розрядки, заміщення блокованої потреби і переключення діяльності; як самоціль, що задовольняє потребу в самореалізації і самоствердженні.

Підлітковий вік традиційно є важким у виховному відношенні, а гендерна психологія одна з дуже молодих і цікавих наук, відповідно актуальність даної тематики дуже велика.

Дівчата в конфліктній ситуації використовують наступні стратегії зменшення конфлікту: приховане виявлення гніву, пропозиція компромісу, спроба враховувати почуття і бажання партнера. Дівчата рідше хлопців використовують «брудну» лексику.

Хлопці в конфліктній ситуації частіше ведуть себе наполегливо, ассертивно, не пояснють свою позицію раціонально, а просто наполягають на ній; їхня мова більш егоїстична, вони принижують партнера і погрожують йому, ігнорують його вимоги і пропозиції, їхня мова включає прямі команди. Хлопчики частіше дівчат використовують «брудну» лексику і ображають один одного («дурак», «мамин синок», «боягуз» і т. ін.) кидаючи партнеру виклик. В той же час у звичайних, неконфліктних ситуаціях і коли немає боротьби за домінування, мова хлопців може бути такою ж ввічливою, як і у дівчат.

Підлітки щодня вступають у конфлікти із самими собою, а також однокласниками і родичами. І хоча більшість людей вважабть конфлікт негативною силою, що руйнує, він може сприяти росту і пізнаню. Здобуваючи певні навики регулювання конфліктів, підлітки, одержують можливість аналізувати ситуації, що виникли в ході їхнього спілкування з іншими людьми, діяти виважено і усвідомлено, нести відповідальність за свої вчинки.

Список використаних джерел

1. Аверин В.А. Психология детей и подростков / В.А. Аверин. - СПб., 1998. - С. 361-371.

2. Аликина Н.В. Возрастные психологические особенности агрессивного поведения несовершеннолетних: автореф. дисс. канд. психол. наук / Н.В. Аликина. - К., 1989. - 21 с.

3. Анцупов А.Я. Введение в конфликтологию / А.Я. Анцупов, А.А. Малышев. - М.: МАУП, 1996. - 551 с.

4. Бандура А Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтерс. - М., 2000. - 512 с.

5. Бодалев А.А. О воздействии стиля общения педагога с учащимися на их эмоциональный опыт / А.А. Бодалев, Л.И. Криволап // Проблемы общения и воспитания. - Ч. 1. - Тарту, 1974. - С. 185-192.

6. Божович Л. Проблемы формирования личности / Л. Божович. - М.: Педагогика, 1995. - 264 с.

7. Бєрон Р. Агрессия / Р. Бєрон, Д. Ричардсон. - СПб.: Изд-во «Питер», 2000. - 352 с.

8. Ващенко І.В. Конфлікт: посттравматичний стрес / І.В. Ващенко, О.І. Антонова. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 18-20.

9. Волкогонов Д.А. Моральные конфликты и способы их разрешения / Д.А. Волкогонов. - М.: Знания, 1974. - 64 с.

10. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский / Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991. - 479 с.

11. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. - Спб.: ПИТЕР, 2000. - 456 с.

12. Драгунова Т.В. Подросток / Т.В. Драгунова. - М.: Знание, 1976. - 96 с.

13. Зюбин Л.М. Психология воспитания: методическое пособие / Л.М. Зюбин. - М., 1991. - 93 с.

14. Іванова В.В. Причини та форми агресивної поведінки підлітків / В.В. Іванова // Практична психологія та соціальна робота. - 2000. - №5. - С. 14-16.

15. Ілійчук В. І. Саморегуляція підлітків у подоланні конфліктної поведінки / В.І. Ілійчук. - К.: ЛИБІДЬ, 1996. - 22 с.

16. Кон И.С. Отрочество как этап жизни и некоторые психолого-педагогические характеристики переходного возраста / И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн. - М.: Педагогика, 1980. - С. 16-28.

17. Конфликты в школьном возрасте / Ред. А.П. Шумилин. - М.: МГУ, 1986. - с. 121.

18. Конфліктологія: навчальний посібник / [Ємельянов Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М]. - К.: КНЕУ, 2003. - 315 с.

19. Корнеева Е.И. Если в семье конфликт / Е.И. Корнеева. - Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2001. - 192 с.

20. Куприна А.П. Удовлетворенность общением как важная проблема подросткового возраста / А.П. Куприна // Психологические условия и механизмы воспитания подростков. - М., 1983. - С. 71-75.

21. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков / А.Е. Личко. - М.: Апрель-пресс, Эксмо-пресс, 1999. - 416 с.

22. Максимова Н.Ю. Особенности личностных отношений трудовоспитуемых подростков: автореф. дисс. канд. психол. наук / Н.Ю. Максимова. - К., 1981. - 22 с.

23. Мясищев В.Н. Психология отношений / В.Н. Мясищев. - М., 1995. - С. 15-27.

24. Психология современного подростка / Под ред. Д.И. Фельдштейна. - М., 1987. - 347 с.

25. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика / Д.Я. Райгородский. - Самара: Изд. дом «Бахрах», 2005. - 675 с.

26. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности / А.А. Реан // Психологический журнал. - 1996. - Т. 17. - №5. - С. 3-19.

27. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения и условия его коррекции / Л.М. Семенюк. - М., 1998. - С. 48-60.

28. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии / Б. Крэйхи. - СПб.: Питер, 2003. - 336 с.

29. Степанов В.Г. Психология трудных школьников / В.Г. Степанов. - М., 1997. - 320 с.

30. Филонов Л.Б. Поиск пределов допустимого как одна из особенностей поведения «трудных» подростков / Л.Б. Филонов. - М., 1979. - С. 114-138.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Психологічні особливості підліткового віку. Причини виникнення і форми прояву агресивної поведінки підлітків. Експериментальне дослідження проблеми агресії у підлітковому віці. Корекційна програма по зменьшенню агресії та підвищенню рівня самооцінки.

  дипломная работа [325,5 K], добавлен 12.05.2010

 • Сутність та різновиди егоцентризму. Психологічні новоутворення підліткового віку. Механізми виникнення егоцентричних властивостей особистості. Експериментальні дослідження егоцентричної спрямованості підлітків та її проявів у взаємодії та спілкуванні.

  дипломная работа [308,8 K], добавлен 12.03.2012

 • Загальна характеристика підліткового віку. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій сучасних підлітків, чинники, що впливають на їх формування. Методика та організація дослідження ціннісних уявлень у підлітковому віці, аналіз його результатів.

  курсовая работа [140,2 K], добавлен 25.02.2015

 • Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків. Статевовікові та індивідуальні особливості прояву агресивності в підлітковому віці. Експериментальне дослідження та програма психокорекції гендерних відмінностей прояву агресії у підлітків.

  дипломная работа [374,0 K], добавлен 19.10.2011

 • Особливості комунікативного процесу в підлітковому віці. Загальна психологічна характеристика підліткового віку, особливості спілкування учнів. Дослідження міжособистісних комунікацій в підлітковому колективі, домінуюча стратегія психологічного захисту.

  курсовая работа [80,4 K], добавлен 27.07.2014

 • Особливості підліткового віку і передумови їх девіантної поведінки. Науково-теоретичні підходи до визначення поняття "характер". Акцентуації як тимчасові зміни характеру в підлітків. Загальні характеристики акцентуацій характерних для сучасних підлітків.

  курсовая работа [216,9 K], добавлен 04.02.2015

 • Типологія агресивної поведінки сучасних підлітків. Причини і специфіку прояву агресивності дітей на різних стадіях підліткового віку. Половозрастниє особливості прояву агресивності у поведінці дітей підліткового віку. Корекція агресивної поведінки.

  курсовая работа [44,7 K], добавлен 21.01.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.