Особливості жінок, що зазнали сексуального насилля

З’ясування наслідків зґвалтувань на особистість жінки. Посттравматичні стресові розлади. Порівняння психологічних особливостей жінок, що зазнали і що не зазнали сексуального насилля. Розробка рекомендацій щодо реабілітації жертв сексуального насилля.

Рубрика Психология
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 25.03.2011
Размер файла 164,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

На наступному кроці клієнт визначає негативні емоції, які виникають у нього при зосередженні на картині травмуючої події і повторенні слів, відповідних негативному уявленню. Після того, як ці емоції названі, психотерапевт пропонує йому оцінити рівень турботи, заподіюваної спогадами, по шкалі суб'єктивної турботи (ШСБ), де 0 -- стан повного спокою, а 10 -- максимальна турбота (найгірше з того, що тільки можна представити). На цьому ж етапі визначаються локалізація і інтенсивність дискомфортних тілесних відчуттів, супутніх зануренню клієнта в травмуючі спогади. Надалі зміна відчуттів в тілі буде одним з важливих індикаторів переробки травматичного матеріалу.

4. Десенсибілізация. Стадія зосереджена на зниженні негативних емоцій клієнта при його зверненні до спогаду про травму до 0--1 бала по ШСБ. При проведенні десенсибілізації йому пропонують пригадати картину події. Далі психотерапевт просить його стежити очима за рухами пальців, одночасно утримуючи образ, що відображає найнеприємнішу частину спогаду, вимовляючи про себе негативне самоуявлення («Я погана людина» і т.п.) і відзначаючи відчуття, які виникають в тілі. Якщо клієнт зазнає труднощі з візуалізацією травмуючого епізоду, він може просто про нього думати в ході виконання рухів очей. Після кожної серії клієнту говорять: «А зараз відпочивайте. Зробіть вдих і видих. Хай все йде, як йде (забудьте про це.)». Потім питають: «Що відбувається зараз?» або «Що ви відчуваєте в тілі? Що приходить в голову?» Важливо, щоб клієнт повідомляв про зміни зорових образів, звуків, думок, емоцій і фізичних відчуттів, які є індикатором переробки дисфункціонального матеріалу, що відбувається. У ряді випадків зосередження клієнта на травмуючій події в ході серій рухів очей, які чергують з відпочинком, що повторюються, приводить до зниження емоційного і фізичного дискомфорту, а спогади поступово втрачають колишній хворобливий характер. Психотерапевт контролює ефекти переробки травмуючого матеріалу, час від часу задаючи питання: «На скільки балів Шкали турботи ви оцінюєте свій стан зараз?» Необхідно добиватися зниження рівня турботи по ШСБ до 0-- 1 бала.

Нерідко в процесі роботи спостерігається короткочасне посилення негативних емоцій і відчуттів або наступає відреагування. У разі відреагування ЖСН як би наново переживає ситуацію психічної травми, випробовуючи при цьому колишні думки, емоції і відчуття. При ДПДГ, на відміну від гіпнозу, не відбувається повного занурення в спомин, оскільки клієнт зберігає подвійне фокусування -- і на усвідомленні минулого, і на відчутті безпеки в теперішньому часі. Початок відреагування припускає збільшення кількості безперервних рухів очей до 36 і більше, щоб по можливості завершити його в ході однієї серії. Часто це вдається, оскільки відреагування в ході сеансу ДПДГ відбувається в 4--5 разів швидше, ніж в трансі, а клієнт при цьому перескакує від одного ключового моменту події до іншого. Після завершення відреагування подальша робота продовжується в звичайному ключі.

Можливий інший варіант, коли після двох підряд серій рухів очей клієнт не відзначає ніяких змін в своєму емоційному стані, образах, думках і відчуттях. Перше, що необхідно робити у такому разі, -- змінити напрям рухів очей. Відсутність нових змін після спроб використовування двох або трьох різних напрямів рухів свідчить про заблоковану переробку, що вимагає застосування додаткових стратегій.

У випадках, коли при зверненні до травмуючого епізоду у клієнта виникають нові негативні ідеї і уявлення, перед початком чергової серії йому пропонують зосередитися на цих негативних думках і пов'язаних з ними відчуттях в тілі, після чого серії рухів очей слід повторювати до нейтралізації цих думок і відчуттів. Якщо клієнт починає виказувати більш адаптивні думки про пережите, їх слід закріпити в свідомості, запропонувавши зосередитися на позитивних думках під час подальших серій, а потім знову повернутися до первинної мети (спогад про травму, негативне самоуявлення, дискомфортні відчуття і емоції).

В ході переробки основного травматичного матеріалу на фоні чергової серії рухів очей в свідомості клієнта можуть спливати додаткові спогади, асоціативно пов'язані з психічною травмою. Такі спогади є об'єктом фокусування для проведення наступної серії. Якщо одночасно виникає декілька спогадів, клієнту пропонують зосередитися на самому турбуючому з них. Нерідкі випадки, коли клієнти з ПТСР пред'являють всі нові і нові спогади, які послідовно виникають у них під час кожної серії рухів очей. Для того, щоб десенсибілізація відбувалася успішно, необхідно піддавати переробці весь асоціативний матеріал (епізоди бойових дій або сцени насильства; негативні спогади, безпосередньо не пов'язані з цим; окремі звуки або відчуття в тілі і т.п.), який може стати доступним усвідомленню при роботі з конкретною, вибраною як мета травмуючою подією.

Кожний із спогадів, що знов приходять, по черзі стає фокусом для дії під час чергової серії рухів очей. Коли ланцюг асоціацій виснажується і ніщо нове не приходить в голову, особу просять повернутися до первинної мети для виконання додаткових серій рухів очей. Якщо при зверненні до травмуючої події (мета сеансу) в ході виконання 2--3 серій рухів очей інші спогади, нові переживання і ідеї не виникають, а рівень турботи клієнта не перевищує 1 бала (оптимальний варіант -- 0 балів) по ШСБ, можна переходити до наступної стадії -- інсталяції.

5. Інсталяція. Мета стадії -- пов'язати бажане позитивне самоуявлення з вибраною як мета пов'язаної з травмою інформацією, що веде до підвищення самооцінки особи клієнта.

Спочатку слід попросити клієнта оцінити первинне позитивне уявлення про себе з погляду його привабливості після проведення десенсибілізації: Чи «залишаються доречними слова (повторити позитивне самоуявлення) або ви відчуваєте, що більш відповідним зараз є інший позитивний вислів?» На цьому етапі ЖСН нерідко уточнюють або повністю змінюють значуще для них уявлення. Далі клієнту пропонують подумати про первинну травмуючу подію і про ці слова, а потім відповісти на питання: «Наскільки істинними вам здаються зараз ці слова, від 1 -- повністю не відповідають, до 7 -- повністю відповідають (істинні)?» Після цього клієнту слід утримувати разом картину події і позитивне уявлення. Після проведення чергової серії рухів очей психотерапевт питає: «А зараз наскільки істинними, в балах від 1 до 7, здаються вам ці слова, якщо ви думаєте про травмуючу подію?» Психотерапевту потрібно провести стільки серій рухів очей, скільки необхідно для посилення позитивного самоуявлення до 7 балів. Коли це вдається, серії рухів повторюють до тих пір, поки відповідність уявлення і відчуття його придатності не досягнуть максимуму, а потім перейти до стадії сканування тіла.

Нерідко через неповну переробку інших спогадів і негативних переконань, асоціативно пов'язаних з вибраним як мета травмуючою подією, рівень відповідності позитивного уявлення не перевищує 4--5 балів. З урахуванням тимчасових рамок сеансу роботу з додатковими спогадами переносять на іншу сесію, а процедуру ДПДГ ведуть до завершення, минувши стадію сканування.

6. Сканування тіла. Стадія зосереджена на усуненні можливої залишкової напруги або дискомфортних відчуттів в тілі. Коли позитивне уявлення досягає на стадії інсталяції 7 балів по ШСП (або 6 балів, якщо це екологічно для конкретної людини), починають сканування. Клієнту пропонують закрити очі і, утримуючи в свідомості первинний спомин і позитивне уявлення, в думках пройтися по різних частинах свого тіла, починаючи з головою і поступово опускаючись вниз. Йому слід повідомляти вголос про всі місця, в яких він знайде яку-небудь напругу, зажатість або інші незвичайні відчуття. Якщо такі відчуття відсутні, проводять серію рухів очей. При виникненні комфортних відчуттів виконують додаткову серію для посилення позитивних відчуттів. У разі коли клієнт повідомляє про неприємні відчуття або м'язову напругу, їх переробляють за допомогою чергових серій рухів очей, поки дискомфорт не знизиться. Іноді тілесна напруга, розкрита при скануванні тіла, може проявити новий ланцюг негативних асоціацій, для переробки яких буде потрібно час.

7. Завершення. Стадія направлена на повернення клієнта в стан емоційної рівноваги в кінці кожного сеансу, незалежно від того, чи повністю завершена переробка дисфункціонального матеріалу. Якщо в кінці психотерапевтичного сеансу клієнт проявляє ознаки турботи або продовжує відреагування, психотерапевту слід застосувати трансові техніки або керовану візуалізацію (техніка «Безпечне місце» і т.п.), щоб повернути його в комфортний стан.

Якщо травматичний матеріал перероблений не повністю, велика вірогідність продовження переробки після закінчення сеансу. При цьому клієнт може випробовувати тривогу різного ступеня, про що слідує його попередити. Доцільно запропонувати клієнту запам'ятати (записати) турбуючі його спогади, сновидіння, думки і ситуації, які виникають між сеансами. Згодом вони можуть стати новою метою дії ДПДГ-терапії.

8. Переоцінка. Переоцінка проводиться перед початком кожного нового сеансу ДПДГ. Психотерапевт знов повертає клієнта до раніше переробленої мети і оцінює його реакцію для визначення того, чи зберігається ефект лікування. Новий дисфункціональний матеріал можна піддати переробці тільки після того, як відбудеться повна інтеграція психічних травм, що піддалися лікуванню раніше.

Размещено на http://www.allbest.ru/


Подобные документы

 • Особливості сексуального насильства у межах посттравматичного стресового розладу. Загальні поняття про посттравматичні стресові розлади. Психологічні наслідки зґвалтувань для жінки. Рекомендації щодо реабілітації жінок, які зазнали сексуального насилля.

  дипломная работа [180,7 K], добавлен 16.02.2011

 • Український варіант проблеми насильства над жінкою та дитиною в сім'ї. Домашнє насилля, його особливості та види. Соціально-психологічні характеристики жінок та дітей-жертв сімейного насилля. Методи соціальної роботи з жертвами сімейного насилля.

  творческая работа [28,6 K], добавлен 05.04.2008

 • Поняття насилля та його різновиди як соціальна проблема. Зміст соціальної роботи з жертвами насилля. Сутність соціальної реабілітації та причини, що зумовлюють її необхідність. Правовий аспект захисту. Заходи профілактики та способи його уникнення.

  курсовая работа [52,6 K], добавлен 20.12.2013

 • Історія жорстокості до дітей в родині, теоретичні підходи до пояснення причин її виникнення. Соціально-педагогічні та психологічні характеристики жінок та дітей-жертв домашнього насилля. Види насильства щодо дітей, їх причини та наслідки, профілактика.

  дипломная работа [101,9 K], добавлен 26.03.2015

 • Понятие и виды девиаций сексуального поведения молодёжи. Девиации сексуального поведения (подростковый промискуитет): динамика изменений и современное состояние. Сексуальное воспитание как технология профилактики девиаций сексуального поведения.

  курсовая работа [484,4 K], добавлен 30.06.2014

 • Становление психосексуальной сферы женщины. Психологические факторы сексуального удовлетворения. Классификация форм фригидности. Методики исследования различий и особенностей сексуального профиля у девушек с разным уровнем сексуального удовлетворения.

  дипломная работа [62,1 K], добавлен 22.09.2011

 • Травмирующее события и его последствия для человека. Понятие и признаки посттравматического стрессового расстройства. Переживание сексуального насилия детьми. Поиск методов и форм психологической помощи при посттравматических стрессовых расстройствах.

  курсовая работа [84,6 K], добавлен 10.02.2014

 • Основні новоутворення у підліткововому віці. Міжнародне дослідження впливу Інтернет мереж на цінності сучасної молоді. Психосексуальний розвиток підлітків. Лібералізація ціннісних уявлень. Віртуальне хижацтво, порнографія, насилля, інформаційна небеспека.

  дипломная работа [118,3 K], добавлен 10.06.2014

 • Предмет і завдання сексології і сексопатології. Визначення сексуального здоров'я. Фактори, що обумовлюють здорову сексуальність. Сексуальні розлади у психічно хворих. Методи лікування сексуальних порушень. Психотерапія як система лікувальних впливів.

  курсовая работа [73,2 K], добавлен 02.03.2008

 • Рассмотрение важных проблем, вызывающих тревогу среди молодежи: насилие по отношению к женщинам, употребление наркотиков. Общая характеристика способов оценки моделей социального и сексуального поведения студенческой молодежи, анализ особенностей.

  презентация [1,8 M], добавлен 05.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.