Діалогічна природа особистості

Аналіз теорій особистості Хорні, Саллівена, Єріксона. Динаміка формування характеру в контексті неврозу за Хорні. Типи характеру та їх характеристика. Теоретичні формулювання Еріксона. Суперечки про роль жінки в суспільстві. Сучасні теорії особистості.

Рубрика Психология
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 15.10.2012
Размер файла 51,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

22

Діалогічна природа особистості

Зміст

 • 1. Аналіз теорій Хорні, Саллівена, Єріксона
 • 2. Діалогічна природа особистості
 • 3. У якому психологічному напрямі досліджень особистості працювало дуже багато жінок, що проявили себе серйозними теоретиками. Чим це можна пояснити
 • Використана література

1. Аналіз теорій Хорні, Саллівена, Єріксона

Структура характеру, згідно Хорні (41, 42), розвивається на основі досвіду дитинства. В одних процес розвитку припиняється у п'ять років, у інших - в юності або близько тридцяти років, а в окремих людей продовжується до похилого віку. Хорні, проте, не вбачає зв'язку між лібіднимі проявами в дитинстві і рисами характеру дорослих, що постулюється ортодоксальним психоаналізом. За словами Хорні (41, с.61-62):

"У разі жадібності або власницьких нахилів в відповідно з психоаналітичної літературою прийнято думати про оральну або анальну структурах характеру. Ці риси, однак, можна витлумачити в як реакції на всю сукупність переживань в ранньому дитинстві. У результаті несприятливого досвіду у людини виникає почуття безпорадності в світі, сприйманої як потенційно жорстокий, він випробовує недолік здібності до самоствердження, невпевненість в можливості управляти ситуацією на власний розсуд.

Таким чином, різниця в точках зору виражається в наступному: людина стискає губи НЕ через напруги свого сфінгтера, але в обох актах проявляється єдина спрямованість характеру - утримувати що б то не було і не віддавати нічого: гроші, любов, будь-які спонтанні почуття".

Хорні пояснює динаміку формування характеру в контексті неврозу, проте передбачається дію тих же факторів в менше патологічному руслі у нормальних людей. Найважливішу роль грає прагнення до безпеки, обумовлене "базисної тривогою". Остання виникає в зв'язку з витисненою жорстокістю, яка, в свою чергу, є результатом відкидання і несхвалення в дитинстві. У пошуках шляхів втечі від почуття тривоги дитина набуває стійкі характерні риси, таборують частиною його особистості, - так звані "невротичні тенденції". Одна з спроб дозволу конфлікту полягає в створення "ідеалізованого образу ": слабкість і невпевненість у собі підміняються ілюзорним почуттям сили і переваги. Інша спроба складається в "екстерналізації", більше загальної різновиди проекції, яка всі пережиті почуття переносить зовні. Основні спрямованості, виникають у дитини в боротьбі з оточенням, - це спрямованість "до людей", спрямованість "проти людей" і спрямованість "від людей". При першому спрямованості визнається власна безпорадність і, незважаючи на страхи, робиться спроба завоювати любов інших. Друга спрямованість припускає, як очевидну, жорстокість навколишніх і зумовлює боротьбу. При третій спрямованості людина не хоче ні належати до спільноти, ні боротися, він воліє ізоляцію. Хорні (42) описує три типи характеру або основні установки, аналізуючи зазначені спрямованості.

Поступливий тип.

Людина з спрямованістю "до людей" проявляє помітну потребу в любові і схвалення. Він прагне близькості і тужить за партнера. Любов має настільки важливе значення, що навіть сексуальне зносини цінується, перш за все, як доказ затребуваності. Поступлива людина живе з почуттям слабкості і безпорадності, він схильний підкорятися іншим і взагалі веде себе в дуже залежною манерою. Самоповага регулюється, головним чином, уявленням про ньому оточуючих. Цей тип вважає необхідним утримуватися від будь-якого роду агресивних дій, тому він НЕ в стані критикувати або бути наполегливим. У випадках покладання провини він завжди воліє брати вину на себе.

Його позитивною стороною є чутливість до запитам інших людей, і в межах свого розуміння, щоб сподобатися, він здатний виявити симпатію і надати допомогу. На несвідомому рівні глибоко придушуються прагнення до влади і агресія, тому що, бракує інтересу до людям. Ці тенденції повинні, звичайно, стримуватися будь-яку ціну з метою збереження цілісності особистості та ухилення від можливої жорстокості з боку оточуючих.

Агресивний тип.

Людина з спрямованістю "проти людей" припускає, що всі жорстокі, і відмовляється допускати протилежне. Життя є боротьбою за виживання, тому його основна потреба - управляти іншими. Іноді установка абсолютно ясна, але частіше вона прикривається фасадом ввічливості, неупередженості та товариства. Цей фасад, однак, має компоненти щирості, тому що, поки не виникло питання про його керівної ролі, може виявлятися прихильність. Особлива важливість надається дискусій. Він сам провокує їх, щоб продемонструвати пильність і проникливість.

Загалом, цей тип не вміє програвати і віддає перевагу осуджувати інших. Він вважає себе сильним, чесним, реалістичним і на справді діє ефективно і винахідливо у ділових ситуаціях в результаті ретельного планування та наполегливості. М'які боки своєї натури він з люттю відкидає, тому що вони загрожують цілісності образу життя. Любов для цієї людини грає незначну роль.

Відокремлені тип.

Людина з орієнтацією на відокремлення, спрямованістю "від людей", вважає за краще тримати емоційну дистанцію з оточуючими. З огляду на те, що зближення з іншими людьми породжує у нього тривогу, розвивається самодостатність. Суперництво, престиж, успіх НЕ заслуговують його уваги, тому що перешкоджають самоті. Він НЕ любить ділитися досвідом і дуже чутливий до всякого роду примусу. Тенденція до придушення почуттів і особлива боязкість випробовуються перед прихильностями, які загрожують стати необхідними. Сильна потреба відчувати свою перевагу виникає, щоб виправдати ізоляцію. Сексуальні відносини для цього типу іноді неможливі: в кращому випадку він задовольняється минущими зв'язками. У Загалом, відособленість служить захистом від несумісних устремлінь до любові і агресивного домінування. У м'яких формах відособленість сприяє збереженню цілісності особистості і безпеки. У деякому ступені вона сприяє оригінального мислення і вираженню творчих здібностей.

Невизначеності в теорії Хорні. Розмежування, проведене Хорні між нормальним людиною і невротиком, представляється поверхневим. У обох проявляються три характерних установки. Різниця бачиться у факті, що нормальна людина здатна поступатися іншим, боротися і залишатися самим собою, тоді як невротика НЕ властива гнучкість в поєднанні цих установок. Кожна установка, на думку Хорні, має цінністю: прагнення до людей сприяє встановленню дружніх відносин з оточуючими; спрямованість проти людей забезпечує виживання в конкурентному суспільстві; ізоляція від суспільства допомагає досягненню деякої цілісності і безтурботності. Однак у невротика дію установок приймає "нав'язливий, ригідний і взаємовиключний характер".

Багато дослідників після Фрейда намагалися переглянути психоаналіз, щоб показати значення егопроцесів і простежити їх розвиток.

Теоретичні формулювання Е. Еріксона (1902-1994) стосуються винятково розвитку його, хоча він і стверджував, що його ідеї не більш, ніж подальший систематичний розвиток концепції Фрейда про психосексуальних розвиток у світлі нових відкриттів у соціальних і біологічних науках. Проте Еріксон рішуче відійшов від класичного психоаналізу за чотирма важливими пунктами.

По-перше, з позиції Еріксона, саме його складає основу поведінки і функціонування людини, у чому видно зсув акценту від ід до його. Егопсіхологія описує людей як більш раціональних, і тому такими, які приймають усвідомлені рішення і свідомо вирішують життєві проблеми. У той час як Фрейд вважав, що его бореться, намагаючись розв'язати конфлікт між інстинктивними спонукань і моральними обмеженнями, Еріксон доводив, що его - це автономна система, що взаємодіє з реальністю за допомогою сприйняття, мислення, уваги і пам'яті.

По-друге, Еріксон розвивав новий погляд щодо індивідуальних взаємовідносин з батьками і культурним контекстом, в якому існує сім'я. Якщо Фрейда цікавив вплив батьків на становлення особистості дитини, то Еріксон підкреслює історичні умови, в яких у дитини формується его.

По-третє, теорія розвитку его охоплює весь життєвий простір індивідуума, тобто від дитинства до зрілості і старості. Фрейд же обмежився вивченням впливу ранніх дитячих переживань і не приділяв увагу питанням розвитку за межами генітальної стадії.

Нарешті, по-четверте, у Фрейда і Еріксона різні погляди на природу і розв'язання психосексуальних конфліктів. Метою Фрейда було розкриття сутності й особливостей впливу на особистість несвідомого психічного життя, а також пояснення того, як рання травма може призвести до психопатології в зрілості. Еріксон бачив своє завдання в тому, щоб привернути увагу до здатності людини переборювати життєві труднощі психосоціального характеру, стверджуючи, що кожна особиста і соціальна криза являє собою свого роду виклик, що призводить індивідуума до особистого зростання.

Варто відзначити, що в деяких питаннях ідеям Еріксона і Фрейда властива теоретична єдність. Наприклад, обидва теоретики сходяться в тому, що стадії розвитку особистості наперед визначені, і порядок їх перебігу є незмінним. Еріксон також визнає біологічні і сексуальні основи всіх більш пізніх мотиваційних і особистісних діспозицій, а також приймає фрейдівську структурну модель особистості.

Багато інших постфрейдістів, які дотримуються психодинамічної орієнтації, подібно до Еріксона, надавали особливо великого значення ролі культурних і межособистісніх чинників у формуванні особистості.

Жодний теоретик не зміг настільки виразно описати соціальні детермінанти особистості, як Еріх Фромм (1990-1980). Представник гуманістичного напрямку Фромм стверджував, що поведінка людини може бути зрозумілою тільки у світлі впливу культури, що існує у даний конкретний момент часу. Фромм намагався розширити горизонти психоаналітичної теорії, Підкреслюючи роль соціологічних, економічних, політичних, релігійних і антропологічних чинників у формуванні особистості.

Таблиця 1. Невротичні тенденції особистості за К. Хорні

Надлишкова потреба

Прояви у поведінці

1. У любові і схваленні

Невгамовна прагнення бути улюбленим і бути об'єктом захоплення з боку інших; підвищена чутливість і сприйнятливість до критики, знехтування або недружелюбності.

2. У керівному партнері

Надмірна залежність від інших і страх одержати відмову або залишитися на самоті; переоцінка любові - переконаність у тому, що любов може вирішити усе.

Надлишкова потреба

Прояви у поведінці

3. У чітких обмеженнях

Превагу такого життєвого стилю, при якому першорядне значення мають обмеження і встановлений порядок; невимогливість, задоволення малим і підпорядкування іншим.

4. У владі

Домінування і контроль над іншими як самоціль; презирливе ставлення до слабкості.

5. У експлуатуванні інших

Побоювання бути використане іншими або страх виглядати "тупим" у їхніх очах, але небажання почати що-небудь, щоб перехитрити їх.

6. У суспільному визнанні

Бажання бути об'єктом захоплення з боку інших; уявлення про себе формується залежно від суспільного статусу.

7. У захопленні собою

Прагнення створити свій прикрашений образ, позбавлений вад і обмежень; потреба в компліментах і лестощах з боку оточуючих.

8. У честолюбстві

Сильне прагнення бути найкращим, незважаючи на наслідки; страх невдачі.

9. У самодостатності і незалежності

Уникнення будь-яких відносин, що припускають взяття на себе будь-яких зобов'язань; дістанцюнування від усіх і всього.

10. У бездоганності і незаперечності

Спроби бути морально непогрішнім і бездоганним у всіх відношеннях; підтримка враження досконалості і чесноти.

Як і кожна наукова теорія, теорія особистості повинна відповідати загальній методологічній вимозі - дати цілісне уявлення про закономірності і істотні зв'язки певної сфери дійсності (особистості людини), запропонувати цілісну систему знань, яка б містила в собі методи не тільки пояснення, але й провіщення, виникнення певних феноменів у певних умовах і яку характеризували б логічна залежність одних її сторін від інших, принципова можливість виведення її змісту з декотрої сукупності вихідних тверджень.

Психологічна теорія особистості пройшла декілька фаз розвитку, які визначаються вимогами суспільної практики.

Деякі психологічні теорії готові до того, щоб розглядати будь - які поведінкові явища, важливі з точки зору регуляції людського організму. Інші теорії обмежені саме поведінковими проявами, які виникають в певних заданих умовах. Такі теорії виявляють інтерес до обмежених аспектів людської поведінки. Теорії, Які намагаються мати справу з усіма важливими поведінковими феноменами, можливо розглядати як загальні теорії поведінки: ті ж, що обмежують свої інтереси певними типами поведінкових явищ, називаються частковими теоріями.

Очевидно, що теорії особистості підпадають під першу категорію: це - загальні теорії поведінки. Просте спостереження дозволяє відокремити теорію особистості від інших психологічних теорій. Теорії перцепції, механічної пам'яті, слухової чутливості та багато інших психологічних теорій є частковими з точки зору їх об'єма та широти. Вони не претендують на статус загальної теорії і задовольняються розвитком уявлень, що допомагають описувати і передрікати в обмеженій сфері поведінкових явищ.

Теорія ж особистості намагається розглядати явища будь-якої природи такою мірою, якою ті функціонально значимі для індивіда.

Так, Кельвін С. Холл та Гарднер Ліндсей підкреслюють, що намір більшості теоретиків особистості прагнути до вивчення цілісної, не поділеної на сегменти людини, не важко зрозуміти, тому що однією з найбільш яскравих відмінних рис теорії особистості є її функціонування як інтегрованої теорії.

В сучасній західній теоретичній психології існує щонайменше три групи теорії особистості, створених за останні два тисячоріччя. Серед так званих операціональних або клінічно орієнтованих теорій особистості найбільший інтерес становлять теорії екзистенціалістської орієнтації.

У психологічній літературі звертається увага на важливість особистісного підходу до всіх психічних процесів, станів, властивостей, тому, що всі вони повинні розглядатися не самі по собі, а як прояв цілісної, самобутньої, неповторної особистості.

Головним для психологічної теорії особистості є не самі по собі психічні якості і властивості особистості і навіть не окремі закономірності їх формування і розвитку, а ті зв'язки і залежності між ними, які знаходяться в основі цілісного розвитку особистості.

Слід зазначити, що підхід до особистості з точки зору розвитку, становлення, більш того, саме розуміння особистості як системи, що розвивається є, принципово важливим не тільки в межах психологічного аналізу особистості, але й для її загальної теорії.

У 20-х роках минулого століття в психології особистості почалось активне диференціювання напрямків досліджень. Внаслідок цього у другій половині минулого століття виникло багато різних підходів та теорій особистості.

Якщо підходити до визначення сучасних теорій особистості формально, то можна виділити щонайменш 48 їх варіантів, і кожен з них у свою чергу може оцінюватися по п'яти параметрах.

Виходячи з різних основ класифікації, в літературі відмічають різні типи теорій. До психодинамічних відносяться теорії, Які описують особистість і пояснюють її поведінку беручи до уваги психологічні, або внутрішні, суб'єктивні характеристики. Поведінка тут фактично виводиться з внутрішніх психологічних властивостей індивіду як особистості, повністю пояснюється тільки на їх основі.

2. Діалогічна природа особистості

У західній психології ідеї діалогізму дістали визнання й розвитку завдяки перекладам творів Л. Виготського і М. Бахтіна (згадують ще праці Е. Левінаса, П. Рікера та інших). Одним з центральних у психологічних працях діалогічного напрямку після опублікування книги Г. Германса і Г. Кемпена [24] стало поняття "dialogical Self" (у буквальному перекладі - "діалогічна самість"; нижче - DS). У своїй інтерпретації бахтінської спадщини автори запропонували три визначення DS: (1) його утворюють кілька Я-позицій (I-positions); Я залежно від ситуації може займати будь-яку з наявних позицій; (2) кожна Я-позиція займає обмежену уявлювану просторово-часову царину, володіючи унікальним психологічним змістом, який походить від унікального досвіду діалогів з голосами власних значимих "інших"; (3) DS є соціальним внаслідок того, що уявлювані Я-позиції перебувають в діалогах одна з одною [5]. Пізніше, внаслідок уточнення й розширення цих трьох тверджень, характеристика DS набула наступного вигляду: (1а) DS складене з множини голосів, кожний з яких спроможний сформувати свою оцінну систему щодо минулого, сьогодення і майбутнього; (2а) різні голоси з їх оцінними системами розташовані на декларативному рівні функціонування DS, і вся ця система зазнає впливи латентного джерела мотивів; (3а) різні голоси, формуючи свої оцінні системи в межах своїх перспектив, діалогічним способом обмінюються інформацією. У комплексному, наративно структурованому DS узагальнюється діалог усіх внутрішніх голосів [5].

У контексті наведених принципів постає погляд на організацію і функціонування DS як на своєрідний соціум, у якому існують заперечення, згоди, розбіжності, переговори, об'єднання і т.д. [4]. Тобто, і суспільство, і DS існують у поліфонії консонансних і дисонансних голосів. І в першому, і в другому існують умови для інтерсуб'єктного обміну, а також соціальне домінування і підпорядкування.

Свою теорію автор розташовує "на межі між Джеймсом і Бахтіним" переформулювавши джеймсівське розуміння співвідношення I - Me (Я як суб'єкт - Я як об'єкт) у термінах бахтінського поліфонічного роману. Зокрема, DS одночасно володіє (incorporates) і безперервністю, і переривчастістю. Різноманіття взаємин між різними позиціями в межах одного DS складають певний репертуар. Розходження, конфлікти, опозиції в рамках цього репертуару є проявами переривчастості DS. Але навіть якщо позиції виявляють радикальні розходження та в моменти, коли вони справляють враження незв'язної сукупності фрагментів, - навіть тоді вони синхронічно і діахронічно об'єднані одним безперервним Я (тут і далі за [4]). Що ж до змісту поняття "репертуар", то його запропоновано розглядати складеним із внутрішньої та зовнішньої сфер. У внутрішній сфері розташовані позиції, пов'язані з Я індивіда (наприклад, "Я як батько", "Я як шанувальник музики"). До зовнішньої сфери віднесені позиції, пов'язані з людьми або об'єктами, які індивід вважає своїми: "мій друг", "моя країна" тощо. Кордони між цими сферами відкриті, хоча ступінь відкритості може бути різною в різних людей, а також в однієї людини в різні моменти її життя. Багато позицій можуть знаходитися далеко на периферії обрію DS, так що індивід може навіть не підозрювати про їхнє існування. Рух позицій та їхніх матеріальних зв'язків залежні від культурних змін. Є можливими реорганізація (зокрема, консультативна чи терапевтична) позиційного репертуару індивіда (інновація DS) і конструювання "діалогічного простору". Для дослідження репертуару позицій Г. Германсом був розроблений метод PPR (Personal Position Repertoire).

Я-позиція, вказує Германс, може бути розглянута як частина і внутрішньої, і зовнішньої ("інший Я") сфери DS. Основне питання самоідентифікації - "Хто я?" - у контексті теорії DS може бути переформульоване у два питання: "Хто я стосовно до інших?" і "Ким є інші стосовно до мене?". Відповідно, можливі два шляхи дослідження: перший - залежність саморозуміння від відносин з іншими людьми; другий - розуміння іншого частково є розумінням його як "іншого Я". У цьому полягає децентралізація DS. Існує вісь змістовних змін у континуумі позицій DS, на якій кінцевими пунктами постають: Я - з одного боку і Ми - з іншого. Люди, які належать до різних культурних і соціальних спільнот, по-різному ідентифікують себе по цій осі. Таким чином, у рамках змісту DS виявляються і розрізнення I - Me (індивідуальні голоси міркують про самих себе), і розрізнення We - Us (про себе міркують колективні голоси). Другий тип розрізнення, на думку автора, дозволяє соціальним групам і культурам функціонувати "усередині" DS як колективним голосам.

Що стосується практики, то серед психотерапевтичних методів, пов'язаних з концептуалізацією DS, насамперед варто відзначити два, розроблені самим Г. Германсом або під його керівництвом: Personal Position Repertoire (PPR-Method) і Self-Confrontation Method. Процедури першого з них дозволяють виявити зміст і організацію репертуарів персональних позицій DS клієнта. Змістом репертуару названий перелік з'ясованих у ході процедури внутрішніх позицій клієнта (наприклад, Я як мати, Я як честолюбний працівник) і зовнішніх позицій (наприклад, мої батьки, мої діти, мої друзі). Цей перелік позицій терапевт складає разом з респондентом. Для вивчення організації репертуару запропоновано використовувати матрицю, у якій рядки відбивають внутрішні позиції, а стовпчики - зовнішні. Клієнтові пропонують за 5-бальною шкалою оцінити, якою мірою для нього кожна з внутрішніх позицій є значущою стосовно кожної із зовнішніх [26]. Відомості про клієнта, отримані методом PPR, далі можуть бути використані як вихідний матеріал для реалізації другого методу. У рамках процедур Self-Confrontation Method [29] клієнт повинний поперемінно займати позиції самоспостерігача і партнера психолога. Перша - оцінна - частина процедури полягає у з'ясуванні змісту і структури оцінної системи клієнта. У другій частині зміст і структуру оцінної системи піддають коригуванню спільно клієнт і психолог.

Наукова спадщина філософів-діалогистів являє собою - вже традиційно для гуманітарних наук - об'єкт багатьох інтерпретацій і дискусій, а не єдину, створену авторським колективом, концепцію. До числа найактивніше обговорюваних останнім часом в цій царині є слушним віднести питання, порушені в розглянутих вище діалогічних підходах у психотерапії, а також теорію "dialogical Self" Г. Германса. Безумовно важливою видається і систематизація принципів діалогічного підходу до дослідження мови, комунікації і мислення, яка здійснена П. Лінеллом і названа "діалогічною епістемологією". Один з можливих напрямків продовження досліджень у цій галузі і комплекс теоретико-методологічних проблем, з ним пов'язаних, подаються нижче.

3. У якому психологічному напрямі досліджень особистості працювало дуже багато жінок, що проявили себе серйозними теоретиками. Чим це можна пояснити

Суперечки про роль жінки в суспільстві, що містять феміністську перспективу, прослідковуються від епохи так зв. "високого середньовіччя". Соціальні передумови поширення феміністських ідей можна спостерігати в розхитуванні станової організації феодального суспільства в умовах зародження буржуазних стосунків, які спричинили залучення жінок до найманої праці і перетворення їх у власниць своїх робочих рук. У деяких дослідженнях з історії фемінізму витоки феміністської концепції пов'язують з виникненням плеяди жінок-єретичок в країнах Європи, які оголосили наприкінці 13-14 ст. про своє право на особливу інтерпретацію Учення Христа, який розумівся ними як божественна суть, що не мала статі і навіть швидше як жінка, ніж чоловік (Юліана Норіджська, 14 ст.).

Найпоширеніша точка зору зв'язує витоки фемінізму з культом людини в епоху Відродження. У зв'язку з цим зазвичай називаються імена перших італійських жінок-письменниць - Ізотти Ногаролли, Лаури Черети і, особливо, венеціанки за народженням, яка творила у Франції, Кристини Пізанської (1364-1430), автора "Книга про Град Жіночий". У 1405 вона описала в ній ідеальне місто - притулок усіх гідних жінок, які відчувають гніт і несправедливість відносно себе від оточуючих чоловіків і суспільства. На початку 16 ст. серед захисників прав жінок опинився звинувачений в єретицтві філософ Корнеліус Агріппа (1486-1535), автор Декламації про благородство і перевагу жіночої статі над чоловічою, який вважав, що лише "тиранія чоловіків позбавляє жінку свободи, отриманої нею при народженні".

До яскравих проявів ранньофеміністського протесту відноситься творчість англійських памфлетисток 17 ст. - Афри Бен (1640-1689), Мері Естел (1666-1731), яких часто іменують першими захисницями жіночих прав у Великій Британії. Вони захищали право жінки вважати себе рівною чоловікові і вважатися такою ж вільною і повноправною. До їхніх виступів долучається творчість письменників-чоловіків, насамперед, француза Пулена де ля Бару з його ессе 1673 "Про рівність обох статей". У ньому він обгрунтовував тезу про те, що нерівноправне положення жінки є результатом підпорядкування її грубій чоловічій силі, а зовсім не "розпорядження природи". Це була аргументована відповідь на суперечки тодішніх інтелектуалів про положення жінки в суспільстві, її права визначати себе як самостійну особу. [3]

Своєрідною течією у фемінізмі початку 20 ст були анархо-феміністські організації. Теоретиком анархо-фемінізму вважається американка Ема Голдман ("Червона Ема"), яка вважала, що жінку визволяє не право голосу або право вибору роботи, а особиста самостійність, психологічна незалежність і свобода від норм "загальноприйнятої моральності". Анархістська критика Е. Голдман поширювалася на сім'ю і материнство: їх вона вважала основними обмежувачами сексуальної свободи жінки. Тому анархо-фемінізм - напрямок фемінізму, який проголошує боротьбу з нормами загальноприйнятої моральності та інститутом сім'ї, які є основними засобами обмеження свободи жінки. [6]

У період Першої світової війни 1914-1918 феміністськї організації всюди припинили свою діяльність. Більшість лідерів суфражизма підтримували свої уряди. Феміністки в соціал-демократичних партіях готувалися до соціального перевороту. Невелика частина пацифістськи настроєних жінок з обох воюючих сторін утворила в 1915 "Жіночу міжнародну лігу за мир і свободу" (існує і зараз). [3]

Після Другої світової війни однією з важливих завдань жіночого руху стає боротьба за фактичну реалізацію прав жінок, визнаних на законодавчому рівні. Під час протестних виступів 60-70-х рр. в США і Європі феміністський рух стає масовим явищем ("друга хвиля"). [1] Основоположницею і теоретиком "другої хвилі" стала Симона де Бовуар - французька філософіня-екзістенциалістка, авторка книги "Друга стать" (1949). Вона не вважала себе феміністкою. Але саме вона розвіяла постулат про природність сексуального розподілу праці, поставила проблему історичності існуючого стереотипу, що співвідносить "природне" (жіноче) з "культурним" (чоловічим), показавши, що це проблема не взаємодоповнення (природного - культурним, жіночого - чоловічим), але ієрархії та влади (чоловічого над жіночим). Конфлікт між здатністю бути суб'єктом і нав'язаною роллю об'єкту (права, політики, чужої влади) визначає, згідно з її теорією, значення поняття "жіноча суть" і особливості "жіночої долі". [3]

Фемінізми розрізняються географічно (американський, європейський, третього світу, пострадянський і постсоціалістичний), етнічно (фемінізм " білих", "чорних"…) конфесійний (християнський, ісламський), по методах і спрямованості дій (екофемінізм, пафіцистський, сепаратистський), по ідеології (ліберальний, соціалістичний і марксистський, радикальний), по приналежності до направлень у філософії і психології (модерністський, заснований на концепції соціального конструювання; постмодерністський і постструктуралістський, психоаналітичний), по сексуальній орієнтації та індентичності прихильників (лесбійський, садомазохістський, а також об'єднуючий всіх невизнаних суспільством індивідів нетрадиційної сексуальної орієнтації квір-фемінізм). На рубежі 20-21 ст. у США можна було знайти представників майже всіх течій, в Британії і Австралії поширеніший соціалістичний фемінізм, у Франції - постмодерністський. [3],

Ліберальний фемінізм й досі має найбільшу кількість прихильників. Його відродження пов'язане з книгою американської феміністки Бетті Фрідан "Містика Жіночності" (1963), яка доводить, що сучасні білі американки середнього класу не мають рівних з чоловіками можливостей реалізації прав, прописаних в законах. Після виходу книги в США з'явилася Національна Організація Жінок, яка в короткий термін об'єднала біля 300000 членів і проголосила, що її ціль - боротьба за рівні стартові умови для самореалізації обох статей. [6] Неоліберальні феміністки (Е. Россі, Дж. Річардс, С. Оукін) досі апелюють до білих жінок середнього класу, орієнтуючи їх на досягнення високих професійних цілей, але не звільняючи від виконання традиційних соціальних ролей (коханки, жінки, матері, господині і т.д.). Услід за Б. Фрідан, неолібералки в Європі і США - як прихильниці "фемінізму рівності" - побачили проблему не у відсутності прав, а в інертності жінок, їх невмінні користуватися тим, що вже дано законом або може бути здійснено в легітимному ладі (особливо в юридичній і освітній області). Держава для неоліберальних феміністок - вираження неперсоніфікованого розуму. В центрі їхньої тактики - процес соціального навчення користуванню легальними методами виконання феміністської вимоги рівності статей. Зосередженість неолібералок на прагненні зробити жінку у всьому рівною чоловікові, на думку критиків неоліберального фемінізму, стирає природні особливості жінок, не залишає їй місця як жінці, веде до тенденції стирання статевих відмінностей в професійній сфері, одночасно перенавантажуючи жінку родинними і домашніми зобов'язаннями, які залишаються на її плечах. [3]

Психоаналітичний фемінізм виник в кінці 20 ст. До цього апеляція до несвідомого, характерна для психоаналізу, вважалася у фемінізмі інструментом затвердження жіночої підлеглості. Публікація психологом із США Джулієт Мітчел книги Психоаналіз і фемінізм (1974), а услід робіт Ненсі Чодоров (Відтворення материнства, 1978), Дороті Діннерстайн (Сирена і Мінотавр, 1977), есе Мелані Клян породило новий тип психоаналітичного мислення - феміністський. Він поставив в центр дослідження не особливу роль батька (як те було у основоположника психоаналізу З. Фрейда), а період, коли дитя особливим чином сполучене саме в з матір'ю. Уявний страх перед матерью, закладений в дитинстві - ось, що визначає, з точки зору феміністок-психоаналітіков, мотивацію поведінки дорослих індивідів. Французький психоаналітичний ф. (Люс Ірігарі) зажадав відмовитися від фрейдистського уявлення про жінку як кастрованого чоловіка, страждаючою від заздрості до пеніса, приписавши чоловікам заздрість до матки і здатності народжувати. Поставивши в центр не чоловічу сексуальність, а жіночу, феміністські психоаналітики назвали її " множинною, проникаючою, надлишковою, не скутою кордонами". Прихильників психоаналітичного фемінізму, як і радикалів (С. Хардінг з її концепцією ессенциальної суті жінки, К. Гиліген з ідеєю " жіночої моралі", особливих типів і стилів мислення, П. Грімшоу з концепцією " жіночої етики ") звинувачують в ессенциалізмі (обгрунтуванні тези про домінування жіночого над чоловічим), фокусуванні на внутрішніх психічних механізмах, недооцінці впливу зовнішніх, у тому числі соціальних чинників, що впливають на процес відтворення чоловічого домінування. Значущість психоаналітичного фемінізму для соціальної теорії полягає в залученні уваги до соціальної природи не лише батьківства, але і материнства, постановки проблем виховання (особливо - жінками жінок). [3]

Постмодерністський фемінізм Виник в останній чверті 20 ст., перетворивши фемінізм на методологію, яка критикує колишню наукову раціональність і об'єктивність, оголошуючи їх обслуговуючими чоловічу науку. Ставить проблему обмеженості знань, представлених у соціальній теорії виключно чоловіками, їхньою системою цінностей, чоловічим поглядом на світ ("адроцентрична картина світу"), чоловічими засобами вираження знання ("фаллогоцентризм"). Заперечуючи колишню раціональність, постмодерністський фемінізм пропонує враховувати особливості суб'єкта пізнання певної статі, його (її) ціннісні орієнтації. Методологія такого фемінізму спрямована проти позитивістської тези про "об'єктивний факт", підкреслює вплив світогляду ученого як представника певної статі на завдання дослідження і висновки з нього. У центрі більшості праць філософів-феміністок цього напряму стоїть питання придушення жінок через мовні практики (дискурси). Завдяки філософам-постмодерністкам феміністської орієнтації в науку введені поняття "жіночого письма" і "жіночого читання". Джерелами "жіночого письма" як особливої форми самовираження є, з точки зору постмодерністських філософів, жіноче тіло і жіноча сексуальність. [3]

Фемінізм приваблює до себе увагу тим, що він приніс істотні зміни в західне суспільство. Хоча в цілому багато принципів фемінізму загальноприйняті, деякі з них продовжують піддаватися критиці.

Деякі з критиків (як чоловіки, так і жінки) вважають, що феміністки сіють ворожнечу між статями і пропагують ідеї чоловічої неповноцінності. Ці критики відзначають, що якщо в деяких феміністських творах замінити слова "чоловік" і "жінка" на відповідно "чорношкірі" і "білі", то в результаті ці твори звучатимуть як пропаганда расизму. Багато критиків руху вважають, що говорячи про рівноправ'я статей, феміністки сучасності пропагують ідеологію, в центрі якої стоїть жінка. Ці критики відзначають незмінно підвищену увагу лише до тих питань, які стосуються жінок. На їхню думку, така подача матеріалу змушує послідовників цієї ідеології бачити світ лише через призму жіночих проблем, тим самим спотворюючи сприйняття світу і створюючі стійкі забобони. Критики фемінізму стверджують, що у країнах Заходу тепер через феміністський рух чоловіки піддаються дискримінації. Ті, хто дотримуються такої думки, відзначають, що рівень суїцидів серед чоловіків в США в чотири рази вищий, ніж серед жінок; цей показник істотно збільшився в період з 1980-х по 1990-і роки; 72 % усіх самогубств були вчинені білими чоловіками; трохи більше половини всіх самовбивць - дорослі чоловіки у віці 25-65 років. Іншим прикладом дискримінації чоловіків у багатьох країнах, є служба в армії за призовом чоловіків, що є прямою дискримінацією за статевою ознакою, при цьому варто зазначити, що цей факт є результатом державної політики, а не діяльності феміністок. Потрібно зауважити як виняток той факт, що в Ізраїлі військова повинність поширюється на всіх громадян, незалежно від статі.

Багато людей виступають проти феміністського руху тому, що вони вважають його причиною руйнування традиційного устрою життя і знищення звичних ролей, традиційно вказаних чоловікам і жінкам залежно від їхньої статі. У зв'язку з цим говориться, що між чоловіками і жінками існує ціла низка природних відмінностей, і що все суспільство лише виграє від їхнього визнання.

Інколи лунають голоси критиків, які вважають, що соціальні зміни і законодавчі реформи зайшли дуже далеко, і тепер вони негативно впливають на чоловіків, які мають дітей. Наприклад, неодноразово говорилося про те, що в судових слуханнях про опікунство права батька явно пригнічуються, оскільки перевага на опікунство дітей найчастіше віддається матері, а не батькові. У зв'язку з цим почали утворюватися організації, метою яких стала боротьба за права батьків-чоловіків.

Фемінізм має багато значень, кількість яких весь час зростає - рух за рівність статей; залучення жінок до всіх галузей науки та суспільства; розуміння відмінностей між чоловічим та жіночим і подолання цих відмінностей; жіночі студії в рамках широкого суспільного контексту; жінка як категорія сама в собі; використання феміністичної ідеї як аналітичного інструменту у філософії та її використання для зміни характеру аналітичних підходів. Проте насамперед фемінізм виник із усвідомлення існування самостійності названої жінкою та її права на самовизначення.

Політичні перетворення, які приніс із собою фемінізм за останні 40 років, змінили суспільство набагато більше, ніж за всі минулі сторіччя, особливо це стосується прав людини. За винятком дуже коротких проміжків часу фемінізм не був масовим рухом. Проте у випадках, коли жінки досягали критичної маси, вони були здатні досягти деяких значних результатів. Фемінізм як ідейно-політична течія змінив світогляд суспільства. Відбулася велика революція, яка знищила біологічного чоловіка й біологічну жінку, чи принаймні призвела до того, що біологічна відмінність між ними стала взагалі неістотною для суспільної організації ролей. Феміністки досягли надання жінкам права голосу у виборах, широкого вибору професій із заробітною платою, більш менш порівнянною із заробітною платою чоловіків тієї ж професії, право подавати заяву на розлучення, право жінок мати контроль над власним тілом і право вирішувати, яке медичне втручання для них допустимо, у тому числі обирання протизаплідних засобів і безпечних абортів, а також багато інших суспільних змін. Історія та еволюція фемінізму дали суспільству зрозуміти, що рівність - це не однакова кількість жінок і чоловіків у парламенті. Це - свобода вільно від стереотипів обирати свій шлях: прати супутникові життя шкарпетки чи займатись політикою, або ж йти у науку, незалежно від статі.

Сучасний етап розвитку фемінізму не обходиться без крайнощів, проте істини, на жаль, можна досягти лише шляхом проб та помилок.

У даний час фемінізм залишається вагомим соціальним рухом, що досяг найбільших успіхів у області культури. Не дивлячись на передбачення ери постфемінізма, зберігається ґендерна нерівність жінок, що залишається в центрі уваги фемінізму у всіх його формах.

Рівність чоловіків і жінок - це питання рівності людського існування. Недопустима дискримінація як чоловіків, так і жінок. Історичний досвід вимагає дотримуватися прав людини безвідносно статі.

теорія особистість хорні еріксон

Використана література

1. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. - 3-е изд. - М.: Худож. лит., 1972.

2. Буряк В.Д. Поетика інформаційно-художньої свідомості. Еволюція форм і методів вираження інформації (факту) у контексті інтелектуалізації творчої свідомості. Монографія. - Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2001.

3. Достоевский Ф.М. Об искусстве: Статьи и рецензии. Отрывки из "Дневника писателя". Письма. Из записных тетрадей и записных книжек. Из художественных произведений. Из воспоминаний о Ф.М. Достоевском. - М.: Искусство, 1973.

4. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред.В.И. Кожевникова, П.А. Николаева. - М.: Сов. энцикл., 1987.

5. Темченко Л.В. Неокласицизм 20-х років XX століття. Генезис. Естетика. Поетика: Автореф. дис. к. філол. н. Дніпропетровськ, 1997.

6. Феминизм и семья: историко-социологический анализ.Ч. Томас Филлипс, А.И. Антонов <Грааль>, 2002 (електронна бібліотека соціологічного факультету Московського Державного Університету ім. Ломоносова http://lib. socio. msu.ru/l/library)

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Огляд психоаналітичних теорій особистості. Теоретичні розробки Адлера про особливості формування характеру в залежності від установок, що були закладені у дитинстві. Чотири основні психологічні функції по Юнгу. Теорія характеру Ранка, погляди Хорні.

  реферат [18,8 K], добавлен 22.02.2010

 • Характерологічні типи дітей підліткового віку. Проблема формування шкідливих звичок у підлітків у контексті акцентуйованих рис характеру особистості. Дослідження взаємозалежності впливу акцентуацій характеру підлітків на формуванням шкідливих звичок.

  курсовая работа [598,0 K], добавлен 16.06.2010

 • Поняття, сутність, структура, природа та особливості формування характеру як однієї з істотних особливостей психічного складу особистості. Аналіз місця волі в характері людини. Загальна характеристика та значення виховання характеру в підлітковому віці.

  реферат [26,4 K], добавлен 23.11.2010

 • Властивості характеру людини: вольові (рішучість, дисциплінованість), інтелектуальні (допитливість, винахідливість) та емоціональні (пристрасть, веселість, байдужість). Акцентуація та типи особистості, діагностика та характеристика типів акцентуації.

  реферат [20,0 K], добавлен 14.10.2009

 • Особистість як соціальна істота, суб’єкт пізнання, активний діяч суспільного розвитку. Аналіз теоретико-методологічних засад вивчення особистості у психологічній науці. Характеристика теорій особистості: психодинамічна, гуманістична, когнітивна.

  курсовая работа [93,6 K], добавлен 05.11.2012

 • Сутність особистості - системи психологічних характеристик, що забезпечують індивідуальну своєрідність, тимчасову і ситуативну стійкість поведінки людини. Вивчення теорій особистості - сукупності гіпотез про природу і механізми розвитку особистості.

  реферат [31,0 K], добавлен 20.09.2010

 • Визначення сутності поняття характеру. Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці. Опис процедури дослідження характеру в підлітків, аналіз результатів. Рекомендації щодо впливу психолого-педагогічних умов на формування характеру.

  курсовая работа [111,1 K], добавлен 17.04.2015

 • Індивідуальна своєрідність особистості проявляється не тільки в особливостях перебігу психічних процесів і рис темпераменту, а й в її ставленні до інших людей, до праці, тобто в особливостях її характеру. Сутність характеру, його вияви, шляхи формування.

  контрольная работа [23,7 K], добавлен 15.03.2011

 • Виявлення особливостей акцентуацій характеру у дітей підліткового віку, їх типи і класифікація; експериментальне дослідження, аналіз та інтерпретацію отриманих результатів. Формування психологічних рекомендацій щодо роботи з акцентуйованими підлітками.

  курсовая работа [419,7 K], добавлен 16.08.2011

 • Основні види темпераменту, їх психологічна характеристика. Поняття характеру - сукупності придбаних індивідуально-психологічних стійких властивостей особистості. Моральна оцінка характеру, його емоційні та вольові риси, природні й соціальні передумови.

  презентация [535,3 K], добавлен 24.09.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.