Індивідуальні розходження: Френсис Гальтон (1822-1911)

Сторінки життя, науковва кар'єра Гальтона. Психічна спадковість, статистичні методи. Тести розумових здатностей, асоціація ідей, психічні образи. Інші дослідження та багатогранність гальтоновського таланта. Роботи Гальтона в області статистики.

Рубрика Психология
Предмет Исторія психології
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) Цветков
Дата добавления 24.10.2010
Размер файла 24,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Теоретично-методологічні дослідження в психології: сутність здібностей, їх зв`язок з обдарованістю, інтересами та типологією людей. Помилковість фаталістичного погляду на здібності. Френсис Гальтон і його вплив на розвиток сучасної психологічної науки.

  курсовая работа [40,9 K], добавлен 11.03.2012

 • Изучение жизненного пути и научных открытий Ф. Гальтона. Закон Гальтона - правило, согласно которому среднее значение количественного признака для потомков находится между средними значениями этого признака для данной группы родителей и для популяции.

  контрольная работа [123,2 K], добавлен 19.10.2011

 • Трактування поняття обдарованості в психології. Дослідження помилковості фаталістичного погляду на здібності. Ознайомлення із вкладом Гальтона у розвиток психології: постановка питання про взаємозв'язок спадковості і таланту, розробка "теорії кореня".

  курсовая работа [42,4 K], добавлен 01.02.2012

 • Психологические особенности уверенной в себе личности. Наиболее распространенные и общепризнанные теории лидерства. Теория черт (и ее разновидности), возникшая под влиянием исследований английского психолога Гальтона. Ситуативная теория лидерства.

  реферат [31,7 K], добавлен 24.02.2015

 • Периодизация возрастного развития. Период раннего и дошкольного возраста. Школьный и юношеский периоды. Акмеологический период развития–период взрослости. Геронтогенез. Потенциалы возрастного развития. Френсис Гальтон: "наследственность гения".

  курсовая работа [37,0 K], добавлен 25.12.2007

 • Розходження між сучасною психологією і її коріннями. Ідея про застосовність методів фізичних і біологічних наук до вивчення психічних явищ. Вплив минулого на сьогодення. Термін Фрейда "вільна асоціація". Зародження експериментальної психології.

  реферат [25,7 K], добавлен 23.10.2010

 • Пізнавальні процеси психіки. Соціально-психологічні аспекти взаємовідносин у соціальних групах. Основи теорії виховання. Психічні стани та властивості. Тести для дослідження особистості. Емоційні процеси психіки. Форми організації і методи навчання.

  учебное пособие [513,2 K], добавлен 19.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.