Особливості психокорекційної роботи із надання психологічної допомоги в дитячому садку

Проведення психокорекційної роботи як базової складової практичної психології в умовах дошкільного освітнього закладу. Підвищення рівня готовності дитини до школи; розвиток тонких рухів руки і формування загальної обізнаності; технологічні етапи роботи.

Рубрика Психология
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 19.08.2013
Размер файла 5,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

– відтворення, що містить помилку в одній лінії, - 3 бали;

– відтворення з декількома помилками - 2 бали;

– відтворення, в якому є лише схожість окремих елементів з узором, що диктувався, - 1 бал;

– відсутність схожості навіть в окремих елементах - 0 балів.

За самостійно продовжений узор оцінка виставляється за тією ж шкалою.

Таким чином, за кожен узор дитина одержує дві оцінки: одну - за виконання диктанту, іншу - за самостійне продовження узору. Обидві оцінки коливаються від 0 до 4. Підсумкова оцінка роботи під диктування виводиться з трьох відповідних оцінок за окремі узори шляхом підсумовування максимальною з них з мінімальною. Одержана оцінка може коливатися від 0 до 8 балів.

Аналогічно з трьох оцінок за продовження узору виводиться підсумкова. Потім обидві підсумкові оцінки підсумовуються, даючи сумарний бал (СБ), який може коливатися в межах від 0 (якщо за роботу і під диктування, і за самостійну роботу одержано 0 балів) до 16 балів (якщо за обидва види роботи одержано по 8 балів).

ДОДАТОК 3

Звітній матеріал виконання „Графічного диктанту”

Піддослідний: Бойко Богдан Романович

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Загальна оцінка за диктант = 1 + 0 = 1 (складаються мінімальний і максимальний бали)

Загальна оцінка за самостійне продовження = 0 + 0 = 0 (складаються мінімальний і максимальний бали)

Загальна оцінка = 1 + 0 = 1

ДОДАТОК 4

Протокол психодіагностичного обстеження дошкільника

Обстежуваний: Бойко Богдан Романович

Дата народження: 24 квітня 2005 р.

Стать: Чол._________

Дошкільний заклад: Вихованець дитячого садку №193 Оболонського району м. Києва

Дата проведення обстеження:

Час початку роботи 10.00

Час закінчення роботи 10.45

Методика: „Графічний диктант” Д. Ельконіна.

Обробка даних:

Диктант: 1-й візерунок - 1; 2-й візерунок - 0; 3-й візерунок - 0. Загальний бал за диктант (складаються мінімальний і максимальний бал) = 1+0=1

Самостійне продовження візерунку:

1-й візерунок - 0; 2-й візерунок - 0; 3-й візерунок - 0

Загальний бал за самостійне продовження візерунку: 0

Загальний бал за виконання тесту: 1+0=1

Інтерпретація результатів:

Дитина набрала 1 бал, що, за класифікацією Д. Ельконіна дорівнює 0 умовним балам і відповідає особо низькому рівню розвитку дитини.

Обстежуваний не здатний уважно слухати дорослого, слідувати його вказівкам та графічно виконувати запропоновані завдання.

Підпис студента-практиканта

ДОДАТОК 5

План проведення психокорекційного заняття з дитиною-дошкільником з відставанням у інтелектуальному розвитку та недостатньою моторикою тонких рухів руки

Дата: 26.01. 2011

Тема: "Розвивальна бесіда про професії людей. Малювання геометричних фігур. Ігри за методом М. Монтессорі".

Час: 1,5 год.

Місце: кабінет психолога

Матеріальне забезпечення: Дитяча книга-енциклопедія "Світ навколо тебе", чисті аркуші паперу - 10 шт., картки з графічними завданнями - 5 шт., різнокольорові фломастери (капілярні ручки) - 5 шт., набор Монтессорі - 1 компл. (шкіряний квадрат з отворами і різнокольорові шнурки).

Хід проведення заняття

Вступ: привітаюсь з дитиною, питаю про самопочуття; запитую її про її готовність до заняття - 5 хв.

1 частина: розвиваюча бесіда.

Мета - підвисити інформованість дитини про оточуючий світ, розвивати її комунікативні, інтелектуальні здібності.

Час проведення: 25 хвилин.

Місце проведення: кабінет психолога.

Метод: бесіда

Дидактичний матеріал: книга-енциклопедія для дітей „Світ навколо тебе”.

Зміст заняття: Говорю дитині, що хочу показати їй щось цікаве. Беру книгу і показую в ній малюнки з зображенням людей різних професій. Задаю питання: „А ти знаєш, чим займається ця людина?". Якщо дитина знає і називає правильно, хвалю її. Якщо ні, говорю їй назву і найбільш цікаві відомості про цю професію і людей, котрі їй займаються. Переходжу до наступного малюнку.

Потім прошу назвати, де працюють її батьки, чи знає, чим вони займаються і ким працюють. Якщо знає, прошу в книжці знайти і показати малюнок, який відповідає роду занять батьків. Шляхом повтору переконуюсь, що клієнт усвідомив і запам'ятав опрацьований матеріал.

Запитую у дитини, які професії їй найбільш сподобалися і чому. Після відповідей дитини переходжу до другої частини заняття.

2 частина: тренувальні вправи на малювання.

Мета - тренувати дитину виконувати тонкі рухи руки, які необхідні для успішного опанування письмом.

Час проведення: 30 хвилин.

Місце проведення: кабінет психолога.

Метод: малювання

Дидактичний матеріал: картки з графічними завданнями.

Зміст заняття: Пропоную дитині помалювати. Показую для неї картки з нарисованими геометричними фігурами. На одній із них показую як і що можна домалювати. Показую приклади малювання квадрата, кола, трикутника, хрестика, крапки. Після цього даю дитині одну картку і ставлю завдання до квадрату домалювати коло зверху і знизу. Попереджую, що кола повинні торкатися сторін квадрату, але не перетинати їх. Якщо дитина добре справилася з завданням пропоную домалювати в колах крапки, щоб отримати щось типу мультяшного обличчя. (Малюнок 1а). Хвалю дитину за роботу і говорю, що ми з нею намалювали будиночок для двох чоловічків. Дитина, якщо може, домальовує для них ніжки і ручки.

Після цього пропоную виконати завдання другої картки: домалювати всередині кола трикутник (Малюнок 1б). Слідкую за тим, щоб дитина правильно (без перетинань) зробила це завдання. Якщо я бачу, що це зробити було нескладно, пропоную всередині трикутника помістити ще одне коло. Після цього всі частини, які утворилися в результаті послідовного вписування, дитина може зафарбувати різними олівцями. У нас виходить красивий візерунок.

Показую картку з третім завданням: до вершин трикутника домалювати кружечки (Малюнок 1 в). Слідкую за тим, щоб кружечки були однакового розміру і чітко дотикалися меж. Після цього завдаю питання дитині, що їй нагадує цей малюнок. Вона повинна придумати свій варіант пояснення або розширити мій. В ході розповіді про рисунок дитина може щось домальовувати таке, що ілюструє її пояснення.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Малюнок 1 а. Картка №1

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Малюнок 1б. Картка №2

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Малюнок 1в. Картка №3

3 частина: тренувальні вправи тонкої моторики руки

Мета - тренувати дитину у виконанні рухів тонкої моторики руки.

Час проведення: 25 хвилин.

Місце проведення: кабінет психолога.

Метод: гра „Шнурування” за методом М. Монтессорі.

Дидактичний матеріал: набір для шнурування за методом М. Монтессорі.

Зміст заняття: Пропоную дитині пограти „в шнурочки”. Показую для неї набір Монтессорі - шкіряний квадрат з отворами для шнурків. Даю завдання: протягнути шнурочки через отвори так, щоб це нагадувало райдугу. Підказую для дитини, шнурок якого кольору слід просовувати спочатку, а який - за ним. Спочатку допомагаю протягати шнурочки через отвори, наступні проби дитина робить сама. Хвалю дитину за красиво зроблену райдугу. Після цього пропоную дитині зробити наступний візерунок (Малюнки 2 а, б, в).

а б в

Малюнок 2а. "Райдуга"

Малюнок 2б. "Кільця"

Малюнок 2в. "Сітка"

Закінчення: хвалю дитину, кажу, що вона дуже добре попрацювала, запитую, чи було їй цікаво на занятті - 5 хв.

ДОДАТОК 6

Бланк опитувальника для фіксації результатів за методикою Керна-Йєрасека (вербальний субтест)

Обстежуваний: Бойко Богдан Романович

Дата обстеження: 3 лютого 2009 р.

Зміст питання

Відповідь

Бали

1. Яка тварина більше, кінь або собака ?

Кінь

0

2. Ранком ви снідаєте, а вдень ...

Обідаємо.

0

3. Вдень світло, а вночі ...

Темно

0

4. Небо синє, а трава ...

Зелена

0

5. Черешні, груші, сливи, яблука - це ...?

Фрукти

1

6. Чому раніше, ніж пройде потяг уздовж шляху, опускається шлагбаум?

Щоб не було аварії

0

7. Що таке Київ, Одеса, Львів?

Міста

1

8. Котру годину показують годинник?

Може показати цілу годину

3

9. Маленька корова - це теля, маленький собака - це ..., маленька овечка - це ...?

1 відповідь: щеня

0

10. Собака більше схожий на курку або на кішку? Що є у них подібного, а що однакового?

На кішку, тому що у них є хвіст і кігті

0

11. Чому у всіх автомобілях є гальма?

Щоб зупинитися

1

12. Чим схожі один на одного молоток і сокира?

Це інструменти; вони потрібні для роботи

3

13. Чим схожі один на одного білка і кішка?

Це тварини, у них є довгий хвіст

3

14. Чим відрізняються цвях і гвинт?

У гвинта є гайка

2

15. Футбол, стрибки у висоту, теніс, плавання - це ?

Не знаю

0

16. Які ти знаєш транспортні засоби?

Машина, потяг, літак

2

17. Чим відрізняється стара людина від молодої ?

У старої людини сиве волосся, немає зубів

2

18. Чому люди займаються спортом?

Не знаю

0

19. Чому це погано, коли хто-небудь ухиляється від роботи?

Не знаю

0

20. Чому на конверт потрібно приклеювати марку?

Не знаю

0

Загальна кількість балів

18

ДОДАТОК 7

Виконання графічних субтестів після корекційної роботи

Обстежуваний: Бойко Богдан Романович

Дата обстеження: 3 лютого 2011р.

1 графічний субтест - 2 бали

2 графічний субтест - 3 бали

3 графічний субтест - 2 бали

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДОДАТОК 8

Протокол психодіагностичного обстеження дошкільника

ПІБ Бойко Богдан Романович

Дата народження: 24.04.2005 р.

Стать чоловіча

Дошкільний заклад Дитячий садок № 193 Оболонського району м. Києва

Дата проведення обстеження:

Час початку роботи 10.00

Час закінчення роботи 11.30

Методика: Керна-Йєрасека

Обробка даних:

1-й графічний субтест - 2 бали;

2-й графічний субтест - 3 бали;

3-й графічний субтест - 2 бали;

Загальний бал за графіку - 7 балів.

Вербальний субтест - мінус 5 балів.

Інтерпретація результатів:

За кількістю балів за графічні субтести віднесений до групи з середнім рівнем розвитку. За результатами вербального субтесту вважається підготовленим до шкільного навчання (2 група).

Підпис:

ДОДАТОК 9

Стимульний матеріал до методики Керна-Йєрасека та критерії оцінювання

1-й графічний субтест - „Малювання чоловічої фігури” („Намалюй чоловіка”)

Дитина повинна виконати малюнок чоловіка за власним уявленням, тобто по пам'яті.

Оцінка виконання тесту

1 бал виставляється в наступних випадках. Намальована фігура повинна мати голову, тулуб, кінцівки. Голова з тулубом з'єднана за допомогою шиї, голова не перевищує тулуба. На голові є волосся (або їх закриває шапка, капелюх), є вуха, на обличчі - очі, ніс і рот. Руки закінчені кистю з п'ятьма пальцями. Ноги внизу заломлені. Зображений чоловічий одяг. Фігура намальована з використанням так званого синтетичного способу, тобто фігура малюється відразу як єдине ціле (можна обвести контуром, не відриваючи олівця від паперу). Ноги і руки як би «ростуть» з тулуба.

2 бали дитина одержує, якщо виконуються всі вимоги як в пункті 1, окрім синтетичного способу зображення. Можуть бути відсутні три якихсь частини (шия, волосся, один палець руки, але не частина лиця), якщо це врівноважується синтетичним способом зображення.

3 бали ставлять в наступному випадку. Малюнок повинен мати голову, тулуб, кінцівки, руки або ноги намальовані подвійною лінією. Допускається відсутність шиї, вух, волосся, одягу, пальців, ступень.

4 бали - за примітивний малюнок з тулубом. Кінцівки виражені лише простими лініями (досить однієї пари кінцівок).

5 балів - за відсутність ясного зображення тулуба (голова і ноги або переважання головоногого зображення) або обох пар кінцівок.

Примітка. Якщо діти старші за 5-річний вік пропускають в малюнку якісь частини лиця (очі, рот), це може вказувати на серйозні порушення у сфері спілкування, відгородження, аутизм. Можна говорити про те, що чим вище рівень деталізації малюнка (фігури чоловіка), тим вище загальний рівень психічного розвитку дитини. Існує закономірність, що з віком дітей малюнок людини збагачується все новими деталями: якщо в 3,5 роки дитина малює «головонога», то в 7 років - презентує багату схему тіла. У зв'язку з цим, якщо в 7 років дитина не малює однієї з деталей (голови, очей, носа, рота, рук, тулуба, ніг), на це треба звернути увагу.

2-й графічний субтест - „Копіювання тексту” („Перемалюй літери”).

Дитина повинна скопіювати зразок письмового тексту:

Критерії оцінювання виконання завдання:

1 бал дитина одержує в наступному випадку. Копія майже відповідає написаному зразку. Букви не досягають подвійної величини зразка. Початкова буква має явно помітну висоту великої букви. Переписане слово не відхиляється від горизонтальної лінії більш ніж на 30 градусів.

2 бали ставлять, якщо зразок скопійований розбірливо. Розмір букв і дотримання горизонтальної лінії не враховується.

3 бали. Явне розбиття напису на три частини. Можна зрозуміти хоча б 4 букви зразка.

4 бали. В цьому випадку із зразком співпадають хоча б дві букви. Копія все ще створює рядок напису.

5 балів. Малюнок нагадує карлючки.

3-й графічний субтест - „Перемальовування групи крапок”

Завдання: необхідно скопіювати групу крапок з запропонованого малюнка:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Критерії оцінювання:

1 бал - майже точна копія зразку. Допускається тільки дуже невелике відхилення однієї крапки з ряду або стовпця. Зменшення малюнка допустиме, збільшення не повинне бути.

2 бали - кількість і розташування крапок повинна відповідати зразку. Можна допустити відхилення навіть трьох крапок на половину ширини проміжку між рядами і стовпцями.

3 бали - ціле зображення по своєму контуру схоже на зразок. По висоті і ширині воно не перевершує його більше, ніж в 2 рази. Крапки не повинні бути в правильній кількості, але їх не повинно бути більше 20 і менше 7. Допускається будь-який поворот, навіть на 180 градусів.

4 бали - малюнок за своїм контуром вже не схожий на зразок, але ще складається з крапок. Величина малюнка і кількість крапок не мають значення. Інші форми не допускаються.

5 балів - малюнок нагадує черкання.

ДОДАТОК 10

Вербальний субтест Я. Йєрасека

(у дужках надані можливі варіанти відповідей і кількість балів за них)

1. Яка тварина більше, кінь або собака?

(Кінь = 0 балів, неправильна відповідь = - 5 балів).

2. Ранком ви снідаєте, а вдень ...

(Обідаємо. Ми їмо суп, м'ясо = 0 балів. Вечеряємо, спимо і інші помилкові відповіді = - 3 бали).

3. Вдень світло, а вночі ...

(Темно = 0 балів, неправильна відповідь = - 4 бали).

4. Небо синє, а трава ...

(Зелена = 0 балів, неправильна відповідь = - 4 бали).

5. Черешні, груші, сливи, яблука - це ...?

(Фрукти = 1 бал, неправильна відповідь = - 1 бал).

6. Чому раніше, ніж пройде потяг уздовж шляху, опускається шлагбаум?

(Щоб потяг не зіткнувся з автомобілем. Щоб ніхто не потрапив під потяг = 0 балів. Неправильна відповідь = - 1 бал).

7. Що таке Київ, Одеса, Львів?

(Міста = 1 бал. Станції = 0 балів. Неправильна відповідь = - 1 бал).

8. Котру годину показують годинник (показати на годиннику)?

(Добре показано = 4 бали. Показані тільки чверть, ціла годину, чверть і година правильно = 3 бали. Не знає годинника = 0 балів).

9. Маленька корова-це теля, маленький собака-це ..., маленька овечка - це…?

(Щеня, ягня = 4 бали, тільки одна відповідь з двох = 0 балів.

Неправильна відповідь = -1 бал).

10. Собака більше схожий на курку або на кішку? Що є у них подібного, а що однакового?

(На кішку, тому що у них 4 ноги, шерсть, хвіст, кігті = 0 балів. На кішку (без приведення знаків подібності) = - 1 бал. На курку = - 3 бали).

11. Чому у всіх автомобілях є гальма?

(Дві причини = 1 бал. 1 причина = 0 балів. Неправильна відповідь = - 1 бал).

12. Чим схожі один на одного молоток і сокира?

(Дві загальні ознаки = 3 бали. 1 подібність = 2 бали. Неправильна відповідь = 0).

13. Чим схожі один на одного білка і кішка?

(Приведення двох загальних ознак = 3 бали. Одна подібність = 2 бали. Неправильна відповідь = 0).

14. Чим відрізняються цвях і гвинт? Як би ти взнав їх, якби вони лежали тут перед тобою?

(У них є різні ознаки: у гвинта нарізка, різьба, а у цвяха - ні = 3 бали. Гвинт загвинчується, а цвях забивається, або у гвинта - гайка = 2 бали.

Неправильна відповідь = 0 балів).

15. Футбол, стрибки у висоту, теніс, плавання - це ...?

(Спорт, фізкультура = 3 бали. Ігри (вправи), гімнастика, змагання=2 бали. Неправильна відповідь = 0).

16. Які ти знаєш транспортні засоби?

(Знає три наземні транспортні засоби, літак або корабель = 4 бали. Тільки три наземні транспортні засоби або повний перелік, з літаком або з кораблем, але тільки після пояснення, що транспортні засоби - це те, на чому можна абикуди пересуватися = 2 бали. Неправильна відповідь = 0 балів.

17. Чим відрізняється стара людина від молодої ? Яка між ними різниця?

(Три ознаки = 4 бали; 1 або 2 відмінності = 2 бали. Неправильна відповідь = 0).

18. Чому люди займаються спортом?

(Дві причини = 4 бали. Одна причина = 2 бали. Неправильна відповідь = 0 балів).

19. Чому це погано, коли хто-небудь ухиляється від роботи?

(будь-яке логічне обґрунтування = 2 бали. Неправильна відповідь або відповідь „не знаю” = 0).

20. Чому на конверт потрібно приклеювати марку?

(Так платять за пересилку, перевезення листу = 5 балів. Той, інший, повинен був би сплатити штраф = 2 бали. Неправильна відповідь = 0 балів).

Після проведення опитування підраховуються результати з кількості балів, що отримані з окремих питань. Кількісні результати даного завдання розподіляються по п'яти групах:

1 група - плюс 24 і більш;

2 група - плюс 14 до 23;

3 група - від 0 до 13;

4 група - від мінус 1 до мінус 10;

5 група - менш мінус 11.

По класифікації позитивними вважаються перші три групи. Діти, що набрали число балів від плюс 24 до плюс 13, вважаються готовими до шкільного навчання.

Загальна оцінка результатів тестування

Готовими до шкільного навчання вважаються діти, що одержали по перших трьох субтестах від 3 до 6 балів. Група дітей, що одержали 7-9 балів, є групою с середнім рівнем розвитку готовності до шкільного навчання. Діти, що одержали 9-11 балів, вимагають додаткового дослідження для отримання більш надійних даних. Особливу увагу слід звернути на групу дітей, котрі набрали 12-15 балів, що відображає розвиток нижче норми. Такі діти потребують ретельного індивідуального дослідження інтелектуального розвитку, розвитку особистісних, мотиваційних якостей.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність психологічної готовності до шкільного навчання. Діагностика загальної шкільної зрілості. Критерії готовності дошкільнят до школи та їх розвиток. Особливості психодіагностики дітей дошкільного віку. Процедура визначення готовності дитини до школи.

  курсовая работа [72,6 K], добавлен 25.11.2011

 • Особливості соціалізації, формування особистості та психічного розвитку учнів початкових класів. Робота шкільного психолога з учнями початкових класів, труднощі адаптації дитини до умов шкільного закладу. Корекція психологічної готовності дітей до школи.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 09.11.2012

 • Специфічні завдання практичної психології. Фактори, що визначають особливості життєвої ситуації особистості (групи). Призначення психокорекційної роботи практичного психолога. Відмінності в підготовці практичних психологів для різних соціальних сфер.

  реферат [22,6 K], добавлен 27.05.2010

 • Психологічні особливості дітей раннього віку. Чинники, що впливають на успішну адаптацію дитини до умов дошкільного навчального закладу. Основні завдання і напрямки роботи практичного психолога в адаптаційний період. Комплексна система роботи ДНЗ і сім’ї.

  курсовая работа [70,1 K], добавлен 02.02.2015

 • Необхідність дії психологічної служби в ДНЗ, збільшення ефективності навчально-виховного процесу як мета її діяльності. Перелік нормативно-правових документів, якими керується психологічна служба. Особливості основних напрямів роботи психологічної служби.

  методичка [24,5 K], добавлен 16.10.2009

 • Проблема періодизації розвитку психіки дитини. 3агальна характеристика розвитку, особистості дітей старшого дошкільного віку. Психолого-педагогічна діагностика готовності дітей до навчання в школі. Програма корекційно-розвивальної роботи з дошкільниками.

  дипломная работа [797,5 K], добавлен 25.01.2013

 • Розвиток педагогічної, психологічної думки у нашій країні. Теоретичний аспект проблеми готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі. Визначальна роль мотивації у готовності до шкільного навчання. Гра дошкільника як показник готовності до школи.

  курсовая работа [41,0 K], добавлен 03.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.