Розрахунок електричного кола

Формування електричного кола із заданою конфігурацією. Проведення аналізу перехідних процесів для отримання дискретного сигналу. Обчислення інтегралу та перехідної від напруги. Визначення математичного очікування, відхилення, дисперсії та потужності.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.05.2013
Размер файла 2,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Складемо електричне коло, конфігурація якого матиме такий вигляд

V1 - джерело синусоїдальної напруги

R1 - резистор номіналом в 1Ом

Задамо параметри джерела:

1) А=38мВ

2) f = 13кГц

Скористаємось аналізом перехідних процесів.

f = 13кГц

Розрахуємо час періоду:

В результаті аналізу отримаємо:

2. Складемо електричне коло, конфігурація якого матиме такий вигляд

V1 - джерело імпульсної напруги

Параметри джерела:

1) А=1В

2) T=1 мкс

3) ф =1 нс

V2 - джерело синусоїдальної напруги. Параметри джерела:

1) А=38В

2) f = 11кГц

Х2 - помножувач

Скористаємось аналізом перехідних процесів, аби отримати дискретний сигнал:

3. Складемо електричне коло, конфігурація якого матиме такий вигляд

V1 - джерело синусоїдальної напруги

R1 - резистор номіналом в 1Ом

Задамо параметри джерела:

1) А=38В

2) f = 11кГц

Скористаємось аналізом перехідних процесів щоб:

· отримати інтеграл від напруги v1 по часу SDT(v1)

· отримати похідну від напруги v1 по часу DDT(v1)

4. Складемо електричне коло, конфігурація якого матиме такий вигляд

Х1 - генератор випадкових сигналів

Т=1 мкс

А=10В

R1 - резистор номіналом в 1Ом

Скористаємось аналізом перехідних процесів, аби отримати:

· математичне очікування AVG (V(1))

· середньоквадратичне відхилення RMS (V(1))

· дисперсію або потужність (RMS (V(1)))^2, Вт

· середню потужність у Дб тобто 20*lg((RMS (V(1)))^2)

В результаті аналізу отримаємо:

електричний інтеграл дискретний дисперсія

Для рівномірного закону розподілу: , де А-амплітуда шуму. Отже Р=8.33 (Вт)

На графіку Р=9.88 (Вт). Це значення є подібним до розрахованого.

5. Складемо електричне коло, конфігурація якого матиме такий вигляд

V1 - джерело імпульсної напруги. Параметри джерела:

4) А=1В

5) T=10 мс

6) ф =5 мс

V2 - джерело синусоїдальної напруги. Параметри джерела:

1) А=38В

2) f = 1кГц

Х2 - помножувач

Скористаємось аналізом перехідних процесів, аби порівняти характеристики імпульсного гармонічного і гармонічного сигналів:

· середнє значення напруги AVG (V(1)), B

· діюче значення напруги RMS (V(1)), B

· середню потужність (RMS (V(1)))^2, Вт

· середню потужність 10*log((RMS (V(1)))^2), Дб

Середня потужність гармонічного сигналу з часом встановлюється і являє собою постійну величину. Середня потужність імпульсного гармонічного сигналу з часом змінюється.

6. Складемо електричне коло, конфігурація якого матиме такий вигляд

V1 - генератор випадкових сигналів

V2 - джерело синусоїдальної напруги. Параметри джерела:

1) А=38В

2) f = 1Гц

Х2 - помножувач

Досліджувані сигнали

Спектральний аналіз

Автокореляція

Взаємнокореляційна функція

7. Складемо електричне коло, конфігурація якого матиме такий вигляд

V1 - джерело імпульсної напруги. Параметри джерела:

7) А=1В

8) T=1 мс

9) ф =0.5 мс

8. Складемо електричне коло, конфігурація якого матиме такий вигляд

V1 - джерело синусоїдальної напруги

Задамо параметри джерела:

1) А=1В

2) f = 1Гц

W1 - ключ

S2 - схема вибірки і зберігання

Скористаємось аналізом перехідних процесів аби отримати дискретний сигнал:

Отримуємо такі значення:

n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

S(nTs)

0

0.707

1

0.707

0

-0.707

-1

-0.707

0

Вони повністю співпадають з аналітичними:

9. Складемо електричне коло, конфігурація якого матиме такий вигляд

V1 - джерело синусоїдальної напруги

Задамо параметри джерела:

1) А=1В

2) f = 1Гц

W1 - ключ

S2 - схема вибірки і зберігання

LF - перетворення Лапласа

Передавальна функція ФНЧ має такий вигляд:

Скористаємось аналізом перехідних процесів аби отримати дискретний сигнал і перетворити його знову:

Похибка отриманого сигналу у дБ

Проведемо гармонічний аналіз:

Амплітуда основної гармоніки зменшується, з'являються відмінні від нуля гармоніки у проміжку від 0 до 2Fг.

10. Маємо електричне коло

Передавальна функція ФНЧ має такий вигляд:

Похибка у Дб:

Часові діаграми:

Результати зведемо до таблиці:

Двійкова форма

Десяткова форма

Аналітичне значення

1.0000000

1

1

1.1011011

1.711

1.707

1.1111111

1.992

2

1.1011011

1.711

1.707

1.0000000

1

1

0.0100101

0.289

0.293

0.0000000

0

0

0.0100101

0.289

0.293

Отримані значення відрізняються від початкових. При перетворенні у цифровий код гармонічного сигналу амплітудою 1В, різниця між початковим та отриманим значенням становить 0.04В.

11. Складемо електричне коло, конфігурація якого матиме такий вигляд

V1 - джерело синусоїдальної напруги. Задамо параметри джерела 1) Аі=10 В

2) fі = 5 кГц

Х2 - модулятор. Параметри модулятора: 1) Ан=1В

2) fн = 200 кГц

3) коефіцієнт модуляції 1

4) зсув відносно початкового сигналу 1

R1, R2 - резистори номіналом в 1 кОм

D1 - діод

E1 - ФНЧ H(s)=1/(1+s/(2*3.14*10*10^3))^2

Скористаємось аналізом перехідних процесів.

Проведемо гармонічний аналіз FFT:

Видно, що при амплітудній модуляції спектр отриманого сигналу розташований з обох сторін від несучого і ширина його становить 2fі.

Відновимо інформаційний сигнал.

12. Складемо електричне коло, конфігурація якого матиме такий вигляд

Параметри інформаційного сигналу:

Аі=1 В; fі = 1кГц.

Параметри VCO: А=1 В; F0 =1 МГц; KF =10 кГц

Тобто

Скористаємось аналізом перехідних процесів.

Тепер складемо електричне коло, конфігурація якого матиме такий вигляд.

Параметри інформаційного сигналу:

Аі=1 В; fі = 1кГц.

Параметри VCO: А=1 В; F0 =1 МГц; KF =0.1 кГц

Тобто

Скористаємось аналізом перехідних процесів.

Проведемо гармонічний аналіз FFT:

Видно, що при частотный модуляції (в>>1) ширина спектру отриманого сигналу набагато перевищує 2Дfі. В спектрі з'являються багато нових складових.

Проведемо гармонічний аналіз FFT:

Видно, що при частотный модуляції (в <<1) спектр отриманого сигналу розташований з обох сторін від несучого і ширина його становить 2Дfі.

13. Складемо електричне коло, конфігурація якого матиме такий вигляд

V1 - джерело синусоїдальної напруги. Параметри джерела 1) Аі=1 В

2) fі = 10 кГц

V2 - джерело синусоїдальної напруги. Параметри джерела 1) Аі=1 В

2) fі = 5 кГц

R1 - резистор номіналом в 1 Ом

E1 - Полосовий фільтр H(s)=(s/(46.5*2*3.14*465*10^3))/(1+(s/(46.5*2*3.14*465*10^3))+(s/(2*3.14*465*10^3))^2)

Скористаємось аналізом перехідних процесів.

Проведемо частотний аналіз:

Спектри:

Отримаємо частотну характеристику фільтра:

Перетворювач на основі трансформаторного зв'язку

Автотрансформаторне включення

Зв'язані контури

К=0.05

Скористаємось проектуванням активних фільтрів:

Отже передавальні характеристики фільтрів мають такий вигляд:

H1 (s)=(0.021344)*(S/(2*PI*4.6497E+005))/((S/(2*PI*4.6497E+005))^2+0.015092*(S/(2*PI*4.6497E+005))+0.98491)

H2 (s)=(0.021671)*(S/(2*PI*4.6497E+005))/((S/(2*PI*4.6497E+005))^2+0.015323*(S/(2*PI*4.6497E+005))+1.0153)

Кільцевий змішувач:

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Складання системи рівнянь за законами Кірхгофа. Визначення струмів у всіх вітках схеми методом контурних струмів, вузлових потенціалів. Розрахунок розгалуженого електричного кола гармонійного струму. Моделювання електричного кола постійного струму.

  контрольная работа [3,5 M], добавлен 07.12.2010

 • Визначення класичним, оперативним і спектральним методами реакції лінійного електричного кола на підключення джерела живлення. Використання цих методів при проектуванні нових телекомунікаційних пристроїв. Моделювання перехідного процесу за допомогою ЕОМ.

  контрольная работа [419,6 K], добавлен 23.02.2012

 • Реалізація функції логічного множення та складання з наступною інверсією результату. Проведення замірів напруги і сили струму. Визначення потужності, знаходження максимального та мінімального часу проходження сигналу. Визначення часу проходження сигналу.

  контрольная работа [1,7 M], добавлен 01.04.2016

 • Методи розрахунку лінійного кола при дії на нього періодичного несинусоїдного сигналу. Визначення повної та активної потужності, яку споживає коло та його параметри на гармоніці. Етапи дослідження передаточної функції і побудування графіків АЧХ і ФЧХ.

  практическая работа [215,9 K], добавлен 13.02.2010

 • Проектування керованого трифазного випрямляча електричного струму, його силової частини. Розробка схеми імпульсно-фазового керування: розрахунок вихідного каскаду, фазозсувного ланцюга, генератора напруги, компаратора, диференціюючої ланки, одновібратора.

  курсовая работа [166,1 K], добавлен 22.12.2010

 • Визначення інтегруючого кола (інтегратора) і його призначення. Відфільтрування високочастотної складової для виконання операції інтегрування. Принцип роботи інтегруючого кола. Проходження імпульсів через інтегруючі RC-кола. Приклад роботи інтегратора.

  реферат [590,8 K], добавлен 08.08.2009

 • Основні режими роботи електричного кола, режим короткого замикання. Приклади використання режиму узгодженого навантаження. Розрахунок нелінійних електричних кіл аналітичним і графічним методами. Опис лабораторної установки і порядок проведення роботи.

  лабораторная работа [197,4 K], добавлен 13.09.2009

 • Апарати, призначені для нечастих замикань і розмикань електричного кола й тривалого проходження по ньому струму. Переваги застосування вимикачів замість плавких запобіжників. Види дугогасильних решіток. Пристрій комбінованого автоматичного вимикача.

  контрольная работа [701,0 K], добавлен 16.12.2010

 • Розрахунок однотактного та двотактного трансформаторних підсилювачів потужності на біполярному транзисторі. Розрахунок схеми узгодження, потужності колекторного кола, блоку живлення підсилювача звукових частот з потужним виходом. Вибір радіатора.

  курсовая работа [857,0 K], добавлен 10.01.2015

 • Аналогові та дискретні сигнали та кола. Узгоджені фільтри (випадкові сигнали). Проходження сигналів через лінійні кола. Амплітудна та кутова модуляція. Коефіцієнт передачі та імпульсний відгук узгодженого фільтра. Смуга пропускання селективного кола.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 19.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.