Розробка принципової схеми та розрахунок параметрів логічного пристрою

Реалізація функції логічного множення та складання з наступною інверсією результату. Проведення замірів напруги і сили струму. Визначення потужності, знаходження максимального та мінімального часу проходження сигналу. Визначення часу проходження сигналу.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 01.04.2016
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра комп'ютерної інженерії

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

на тему

«Розробка принципової схеми та розрахунок параметрів логічного пристрою»

з навчальної дисципліни

«Мікроелектронні компоненти»

Полтава 2011

Структурна схема логічного пристрою №4

Рис.1. Структурна схема логічного пристрою №4

Принципова схема синтезованого логічного пристрою

Рис. 2. Принципова схема синтезованого логічного пристрою в electronics workbench

Перелік елементів схеми

· 13 логічних елементи І-НІ з чотирма входами

· 4 логічних елементи І-НІ з трьома входами

· 6 логічних елементи І-НІ з двома входами

· 1 логічний елементи АБО-НІ з трьома входами

· 1 логічний елемент І-Ні з 8 входами

Елемент І-НЕ реалізує функцію логічного множення з наступною інверсією результату.

Елемент АБО-НЕ реалізує функцію логічного складання з наступною інверсією результату

Заміри напруги і сили струму. Визначення потужності

Дя визначення потужності скористаємося Ватметром, за його допомогою ми зможемо знайти потужність, яку споживає наша схема. Для цього ми берем ватметр і під'єднуєм так, як показано на рисунку нижче:

Рис.3. Підключення ватметра

Як видно з рисунка стрілки на ватметрі змінили своє положення. Ці стрілки вказують нам на те, що через нашу схему проходить струм і присутня напруга. Для того щоб взнати споживану потужність схеми, необхідно двічі натиснути на ватметр і вікні, що з'явиться буде вказано нашу потужність.

Рис.4. Показник потужності

Знаходження максимального та мінімального часу проходження сигналу. Щоб знайти максимальний та мінімальний час проходження сигналу скористаємося логічним аналізатором. Для цього вибираємо даний елемент і під'єднуємо так, як на рисунку 5

Рис.5. Під'єднання логічного аналізатора

Далі двічі клацаєм по цьому елементі і у вікні, що з'явилося бачимо час проходження сигналу

Рис.6. Час проходження сигналу

Принципова схему логічного пристрою виконати використовуючи мікросхему серій 555.

Рис.7. Принципова схему логічного пристрою виконати використовуючи мікросхему серій 555

Цоколевка мікросхем ТТЛ серії 155 (1533, 555, 133). Призначення

Загальні характеристики серії 155

Напруга живлення 4,75 ... 5,25 В

Напруга логічного «0» вхідний не вище 0,4В

Напруга логічної «1» вхідний не нижче 2,4В

Споживаний входом струм при «0»

для К155ЛЕ5, КМ155ЛЕ5, К155ЛЕ6, КМ155ЛЕ6 16 мА

48 мА

Споживаний входом струм при «1» для К155ЛЕ6, КМ155ЛЕ6 при Uон = 2 В -0,8 мА

-42,4 МА

Нагрузочная Здатність К155РУ5 20 мА

максимально допустима нагрузочная ємність 15 пф

Тривалість фронту і спаду імпульсу на вході 150 нс

Діапазон температур навколишнього середовища середовища:

К155

КМ155 -10 ... + 70 ° C

-45 ... + 85 ° C

Висновок

Виконуючи контрольну роботу, мною було досліджено роботу структурної схеми (рис.1) за допомогою програми electronics workbench. Дана схема включала два види логічних елементи: І-НІ та АБО-НІ. Над даною схемою було проведено виміри напруги, сили струму та потужності, а також визначено час проходження сигналу. Результати досліджень були показані графічно на рис.3-6.

струм напруга сигнал потужність

Список використаної літератури

1. Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я. та ін. Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 2. Цифрова схемотехніка: Підручник. - К.: Вища шк., 2004. - 423 с.: іл.

2. Мюллер, Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 18-е издание.: Пер. с англ. -- М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2009. -- 1280 с. (+ 242 с. на CD) : ил. -- Парал. тит. англ.

3. А.А. Торба Компьютерная схемотехника: Учебное пособие - Харьков «Компания СМИТ», 2007.-288 с.

4. А.П. Оксанич, С.Е. Притчин, О.В. Вашерук Комп'ютерна електроніка Ч ІІ: Навчальний посібник - Харків «Компанія СМІТ», 2006. - 256 с.

5. Бабич Н.П., Жуков И.А. Основы цифровой схемотехники: Учебное пособие - К. «МК-Пресс», 2007.-480 с.

6. Мікроелектроніка і наноелектроніка. Вступ до спеціальності: навч. посіб. / Ю. М. Поплавко, О. В. Борисов, В. І. Ільченко та ін. - К.: НТУУ «КПІ», 2010. 160 с. - Бібліогр.: с. 157.

7. Москатов Е.А. Электронная техника. - Таганрог, 2004. - 121 с.

8. Москатов Е.А. Справочник по полупроводниковым приборам. Издание 2. - Таганрог, 2004. - 219 с., ил.

9. Шульгин О.А., Шульгина И.Б., Воробьев А.Б. Электронный справочник «Цифровые логические микросхемы (ТТЛ, ТТЛШ, ЭСЛ)».

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

 • Основні фундаментальні закономірності, зв’язані з отриманням сигналу. Розробка технічного завдання, структурної схеми. Аналіз існуючих методів вимірювання струму. Попередній розрахунок первинного перетворювача, підсилювача потужності та напруги.

  курсовая работа [601,5 K], добавлен 07.02.2010

 • Ознайомлення із процесом розробки структурної схеми радіоприймального пристрою. Проведення попереднього розрахунку смуги пропускання сигналу, чутливості пристрою та коефіцієнта підсилення. Визначення принципової схеми підсилювача проміжної частоти.

  курсовая работа [469,0 K], добавлен 21.05.2014

 • Підключення зовнішнього цифрового сигналу до пристрою мобільного зв'язку по бездротовому каналу. Розрахунок часу автономної роботи кардіомонітора. Опис та розробка схеми пульсометра. Використання пристроїв мобільного зв'язку для кардіомоніторингу.

  курсовая работа [191,3 K], добавлен 29.10.2014

 • Застосування рядів Фур'є для знаходження миттєвих та діючих значень напруг та струмів для кіл несинусоїдного струму, побудова графіків для кожної гармоніки. Розрахунок активної та реактивної потужності при дії на коло періодичного негармонійного сигналу.

  контрольная работа [239,8 K], добавлен 07.12.2010

 • Розрахунок структурної схеми радіопередавального пристрою системи передач інформації з частотною модуляцією (ЧМ), принципова схема модулятора та вихідного підсилювача потужності. Потужність сигналу в антені. Амплітуда першої гармоніки напруги колектору.

  курсовая работа [666,5 K], добавлен 13.12.2015

 • Формування електричного кола із заданою конфігурацією. Проведення аналізу перехідних процесів для отримання дискретного сигналу. Обчислення інтегралу та перехідної від напруги. Визначення математичного очікування, відхилення, дисперсії та потужності.

  контрольная работа [2,3 M], добавлен 10.05.2013

 • Розробка схеми підсилювача змінного струму, який має п'ять каскадів підсилення. Визначення типів транзисторів. Вибір і розрахунок інтегрального стабілізатору напруги для живлення підсилювача низької частоти та однофазного випрямляча малої потужності.

  курсовая работа [478,8 K], добавлен 20.09.2011

 • Проектування та реалізація перетворювача напруги в імпульси. Розрахунок та визначення технічних параметрів перетворювача напруга-тривалість. Розробка та обґрунтування структурної схеми приладу. Методика проведення і призначення електричних розрахунків.

  курсовая работа [270,5 K], добавлен 04.02.2010

 • Радіоприймач як електронний пристрій, призначений для приймання, оброблення та відображення інформації. Розробка структурної, електричної принципової схеми пристрою. Розрахунок вхідних кіл, підсилювача проміжної та високої частоти, а також детектора.

  курсовая работа [181,1 K], добавлен 17.01.2014

 • Особливості розробки схеми підсилювача напруги, що складається із повторювача напруги на польових транзисторах і трьох каскадів підсилення. Підсилювачі можуть використовуватися для підготовки сигналу в системах керування механічними виконуючими вузлами.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 01.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.