Послання апостола Павла до Євреїв: теологічний аналіз

Найважливіші положення вчення апостола Павла про пришестя на землю Сина Божого. Особа Христа, його втілення та жертовне служіння щодо порятунку нащадків занепалого Адама та відновлення початкового задуму Божого про людину. Аналогія та прообраз скинії.

Рубрика Религия и мифология
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2015
Размер файла 226,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Національний університет "Острозька академія"

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

ПОСЛАННЯ АПОСТОЛА ПАВЛА ДО ЄВРЕЇВ: ТЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Магістерська робота

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра богослов'я (теології)

Спеціальність: 8.02030103 Богослов'я (Теологія)

Хахалін Олександр Олександрович

Науковий керівник:

доктор філософських наук, професор

Кралюк Петро Михайлович

Острог - 2014

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Розуміння про особистості Христа
 • 1.1 Найменування Сином
 • 1.2 Порівняння з пророками
 • 1.3 Порівняння з Янголами
 • 1.4 Спадкоємець всього
 • 1.5 Сяйво (відображення) Бога Отця
 • 2.2 Образ терпіння
 • 2.3 Перемога над смертю
 • Розділ 3. Священик на віки за чином Мелхіседека
 • 3.1 Первосвященик Нового завіту
 • 3.2 Аналогія та прообраз скинії
 • 3.3 Христос - жертва умилостивлення
 • Висновки
 • Примітки та посилання

Вступ

Актуальність обраної теми магістерської роботи обумовлена зростанням інтересу до християнства в сучасному суспільстві та виникненням у зв'язку з цим потребою в досить ясному та догматично бездоганному викладі найважливіших положень православного віровчення. Христологія собою є одним з найбільш важливих і важких для розуміння напрямків християнської богословської науки. У той же час вчення Церкви про другу Особу Святої Трійці є як би центром і основою для всього православного світогляду та тісно пов'язане з православною сотеріологія. Спотворення його суттєво впливають на багато уявлення морально-догматичного характеру. Богословські дослідження бувають особливо плідні, коли в основу їх покладається Богом відкрите апостольське свідчення, що міститься у Священних Книгах Нового Завіту. Господь Ісус Христос говорив невіруючим в Нього іудеям: "Дослідіть Писання, бо ви думаєте через них мати життя вічне; а вони свідчать про Мене" (Ін.5: 39).

Метою даного дослідження поставлено послідовний виклад найважливіших положень вчення апостола Павла про пришестя на землю Сина Божого.

Об'єктом дослідження є послання апостола Павла до євреїв.

Предметом дослідження є христологічні фрагменти послання апостола Павла до євреїв, на основі яких можна вирішити головну задачу наукового дослідження - догматичний аналіз виявлених фрагментів, а також узагальнення його результатів.

Завдання даного дослідження полягає в розкритті вчення апостола Павла про особу Христа, про Його втілення та жертовному служінні щодо порятунку нащадків занепалого Адама та відновлення початкового задуму Божого про людину.

Джерела, які складають предмет дослідження, є різноманітними за характером і змістом.

Магістерська робота написана на підставі вивчення трьох основних груп джерел, котрі є основою християнських традицій, а саме:

1. Біблійні та патристичні тексти.

2. Роботи християнських теологів.

3. Культурологічна та історична література.

Різноманітність джерел підкреслює особливості підходу в дослідженні даної теми.

Методологія дослідження:

Літературний стиль послань апостола Павла досить складний і відрізняється скупим на слова, але ємним за змістом складом. Буває важко точно простежити весь хід його думки, позначений лише короткими виразами, у зв'язку, з чим потрібна крайня обережність у умовиводах і висновках. Для більшої достовірності зроблених у цій роботі висновків обраний порівняльний метод дослідження, коли міркування апостола Павла про Сина Божого, що викладаються їм у посланні до євреїв, зіставляються з його висловлюваннями на подібні теми в інших його посланнях, а самі передумови і висновки звіряються з духоносним вченням про Христі святих отців Церкви.

Послання апостола Павла до євреїв є найавторитетнішим і невичерпним джерелом для християнського богослов'я. Не дивно, що протягом століть воно було об'єктом пильної уваги та має багату історію вивчення. Лаодикійський собор 360 р. в 60-му правилі визнав канонічне достоїнство послання та авторство апостола Павла. Отці першого Aнтіохійского собору (268 р.) користувалися ним (II, 14. IV, 15. XI, 26) в якості апостольського авторитету проти Павла Самосатського. [1] У стародавній церкві послання до євреїв найбільш часто згадується в працях богословів Александрійської школи. Так само його тлумачили такі великі отці Церкви, як святитель Іоанн Златоуст і преподобний Єфрем Сирин, коментували блаженні Екуменій, Феодорит Кирський і Феофілакт Болгарський.

У наш час написано безліч праць, присвячених розбору цього послання. У більшості це дослідження переважно екзегетичної чи археологічної спрямованості. Серйозну увагу посланню до євреїв приділено в католицькому та особливо в протестантському богослов'ї, хоча саме там особливо піддається сумніву його приналежність перу апостола Павла. У Руській Православній Церкві над екзегетичним розбором послання до євреїв попрацювали професор Глубоковський, архієпископ Ніконор Каменський, архімандрит Петро (Звєрєв), відомі викладачі духовних шкіл Микола Розанов, протоієрей Михайло Херасков, архієпископ Аверкій (Таушев). Почав, але не встиг закінчити свою працю святитель Феофан Вишенський, екзегетичне дослідження котрого були впорядковані та викладені окремою книгою протоієреєм Миколою Рудинський. Докладний екзегетичний і частково текстологічний коментар на послання до євреїв представлений у Тлумачної Біблії спадкоємців Лопухіна. Однак, спеціального та достатньо повного, а також ґрунтовного богословсько-догматичного аналізу послання до євреїв поки не існує. Почасти це викликано, мабуть, тим, що більшість догматичних питань православної христології досить добре розглянуто та дозволено в святоотецькій літературі. Проте не можна сказати, що дослідники та тлумачі послання абсолютно вичерпали його богословський потенціал.

Дана праця не претендує серйозно заповнити цей пробіл, але може бути корисною як догматичний нарис христологічного змісту послання апостола Павла до євреїв. Структура магістерської роботи вибудувана відповідно поставленого завдання проведеного дослідження та складається з трьох розділів, присвячених, відповідно, вченню апостола Павла про особистості Спасителя, про Його втілення в людину та служіння щодо порятунку світу.

апостол павло єврей послання

Розділ 1. Розуміння про особистості Христа

1.1 Найменування Сином

Головні риси христологічної концепції апостола Павла цілком і виразно викладені ним на початку першої глави послання до євреїв. Говорячи про особистість Заступника Нового Завіту, апостол Павло показує, що мова йде не просто про нового посланника, подобного тим, яких з найдавніших часів неодноразово посилав Господь богообраному народу, і не про небесного ангела, що виявився в людському образі. В Особі Заступника Нового Завіту святий письменник бачить втілившогося Сина Божого, що прийшов очистити гріхи людські, і, спокутувавши людей з давнього рабства, повернути у втрачене ними спадщину. Це є головне положення христологічного вчення апостола Павла, яке він ґрунтовно розкриває в посланні до євреїв.

Божественне достоїнство Ісуса Христа чітко виражено вже в перших чотирьох віршах послання. Святий апостол пише: "Бог, Багато разів і багатьма здавна отцям у пророків, в останні дні говорив нам через Сина, що поставив спадкоємцем усього, що Ним і віки Він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив Собою очищення наших гріхів, і засів на правиці величності та висоті, будучи ліпший понад Янголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я" (Євр.1: 1 - 4). У цих кількох рядках богонатхненний письменник викладає тут вельми глибоке та змістовне вчення.

Називаючи Христа Сином Божим, він характеризує Його якостями, досі не доданими нікому від початку творіння, крім Самого Бога. Найменування "Син Божий" зустрічається в деяких місцях Святого Письма та вживається іноді по відношенню до Янголів [2], іноді по відношенню до пророків, священикам чи іншим праведним людям [3], іноді щодо всього народу Божого [4]. Тому, щоб Новозавітного Посланника не вважали одним із пророків, автор послання негайно наводить ряд визначень, що показують незаперечну перевагу Ісуса Христа над усіма відомими досі з Писання "Синами Божими". Апостол Павло ставить Його вище пророків і ангелів, повідомляє про спадкування Їм усього, нарешті, називає "сяйвом слави та образом іпостасі" Отця, що тримає "все словом сили Своєї". Отже, називаючи Христа Сином Божим, апостол іменує Його так в дійсному, всеосяжну та істинному сенсі, каже про Нього як про природний Сина Божого.

Коротким виразом "що Ним і віки створив" апостол відкриває, що Син Божий є прямим і безпосереднім учасником творчих справ Отця, Творцем світу. Святий письменник не випадково вживає тут таке виразне поняття, як "повіки". Створити повіки - значить створити та все, що існує - і час, і простір, і матерію (пор. Кол. 1:15,16). Цим же словом автор послання вказує на те, що Син існує перш початку всіх століть, і що Сам Він як Творець видимого світу не тільки не належить часу, а й Сам є початком його. А раз Син не належить часу, то, зрозуміло, не належить і простору, тобто не відноситься до створеного світу. Отже, Син не має іншого походження, як тільки із сутності Отця. Таким чином, апостол вчить, що Син Божий єдиносущний Отцю і перш вічності перебуває в Ньому, як у джерелі Свого буття, і всі властивості Отця, крім ненародженості, належать і Сину. У людських поняттях це означає, що Син рівний Отцю і народжується Їм перш століть, і подібно Отцю не має початку, вічний і нескінченний.

У той же час немає підстав думати, що Отець і Син - два різних Бога. Сказавши: "через Якого", апостол Павло поставляє першопричиною творіння Отця, так як творча сила Сина має початок в предвічному Отці. Творить Син, але Творцем називаємо Отця в силу того, що Отець є джерелом буття Сина. Про це засвідчив і Сам Господь у Євангелії від Іоанна, коли сказав апостолу Пилипу: "Отець, що в Мені, Він творить діла" (Іоан. 14:10). І оскільки Отець є причина та початок Сина, то, відповідно, Отець причина і початок усього, що сталося від Сина. Подібно пояснює в тлумаченні на послання до євреїв блаженний Феофілакт: "Так як Отець винуватець Сина, то справедливо, що Він винуватець і всього, що сталося від Сина. Тому апостол каже: через Нього. Бо Отець є робимо тому, що Він породив Сина - Творця". [5]

Існуючи поза часом і простором, Бог Отець і Бог Син по Своїй божественній природі абсолютно безтілесні та не мають будь-якого місця перебування. Тому народження Сина слід розуміти, як дія чисто духовне, яке не змінює та не додає нічого до найдосконалішої божественної сутності Отця, не применшує та не віднімає нічого від рівної Отцю божественної сутності Сина. Таким чином, Син Божий, народжуючись від Отця, не відділяється від Нього, але нерозлучно та вічно перебуває в лоні Отця, маючи тотожну Йому божественну природу.

Для пояснення властивостей таємничого незлитно - нерозлучного співперебування Отця і Сина духоносними, проповідник божественної величі Христа застосовує також вельми виразне подобу: "Цей, будучи сяйвом слави та образом істоти Його" (Євр. 1:3). Цим красивим і багатозначним порівнянням апостол Павло прекрасно пояснив взаємовідношення та рівність двох Осіб Святої Трійці. Подібно сяйву, що відбувається від джерела світла, Син невпинно народжується та не має самостійного існування поза Отця. Це прекрасно узгоджується зі словами Спасителя про Своє буття: "Як послав Мене живий Отець, і Я живу Отцем" (Йо. 6:57).

Апостол говорить не про сяйво світла, а про сяйво слави, вказуючи на важливу якість творчих справ Отця і Сина, що не мають ні в чому межі, що наповнюють всесвіт нескінченним благом: "В Ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його" (Ін.1: 4,5). Отже, апостол Павло представляє Ісуса Христа як другу Іпостась триєдиного Божества, характеризує Його властивостями в абсолютній згоді з формулюванням Нікео-Царгородського Символу Віри, мовця про Сина народженого, не створене, єдиносущного з Отцем і що все сталося існує.

Наступна частина виразу "і тримаючи все словом сили Своєї" зображує тепер Сина всемогутнім і всевідаючим Промислителем світу, невпинно тримає все творіння силою Свого божества. Син, будучи спадкоємцем усього, невимовно та нескінченно панує над Своїм надбанням. В Євангелії це панування над всім існуючим і всім, що відбувається у світі - передається наступними словами Ісуса Христа: "Чи не два горобці продаються за гріш? - І жодна з них не впаде на землю без волі Отця вашого; у вас же й волосся на голові пораховано" (Мф.10: 29,30). Тобто нічого на землі не відбувається без Божого нагляду, в якому один тільки Бог всьому встановлює міру та може за Своїм хотінням змінювати хід земних подій. У Священному Писанні це відображено, наприклад, в захопленому свідоцтві псалмоспівця Давида, який каже, що всі тварі земні "чекають Тебе, щоб Ти дав їм поживу у свій час. Даєш їм - приймають, відкриваєш руку Свою - насичуються благом; скоріше обличчя Твоє - вони перелякані, забираєш їм духа - вмирають і вертаються до свого пороху; Ти духа Свого - вони творяться, і Ти відновляєш обличчя землі" (Пс.103: 27-30).

Святий письменник говорить про Христа, не "тримає силою", але "що тримає словом сили", ніж показує слово Сина всемогутнім, повним творчої сили, яка підвладна лише божеству. Святитель Іоанн Златоуст в коментарі на це місце послання додає: "Словом тримаючи, він висловлює також легкість цієї справи (для Господа). Не сказав "керуючи", але вжив переносне вираз, запозичене від рушійних небудь і що звертають одним пальцем. Разом з тим висловлює величезну великість створення і те, що ця велика нічого не означає для Нього". [6]

Все вищесказане про божественну природу Сина в певній мірі відноситься до Христа та по людству. Бажаючи показати іпостасну єдність божественної і людської природи втілився Сина Божого в боголюдської Особистості Спасителя, святий апостол не поділяє Його Іпостась за властивостями природ. Він пише про Ісуса Христа, що Він "був принижений перед Ангелами, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Бо належало, щоб Той, що все ради і від Якого все, привів багато синів у славу, Провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Бо Хто освячує, і ті, хто освячується все - від Єдиного; не соромиться Він звати братами, кажучи: сповіщу ім'я Твоє браттям своїм, посеред церкви буду хвалити Тебе. І ще: Я буду сподіватися на Нього. І ще: Ото Я та діти, яких Бог Мені дав. А що діти стали плоті і крові, то й Він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола" (Євр.2: 9 - 14).

В цьому фрагменті, як і в багатьох інших місцях протягом усього послання, апостол Павло, торкаючись то божества, то людства Ісуса Христа, скрізь одне говорить про Нього, як про одну Особу, висловлюючи властивості Його божественної та людської природи в єдиній Іпостасі. Христос представляється по людству "приниженим перед ангелами", "витерпіли смерть", що приносить "зголосінням великим та слізьми. благання й молитви Його міг спасти від смерті", але Він і "Той, що все ради і від Якого все". Із слів апостола Павла можна зрозуміти, що всі відбувалося Їм по дії невід'ємною благодаті Святого Духа (Євр.1: 9; 2: 9; 9: 14; 10: 29), тобто по людству - відповідно властивостям людського єства, а за Божеством - обмірковано та абсолютно самовладно. У наведених фрагментах духоносним автором послання затверджується така важлива думка, що в з'єднаній дії божества та людства Спаситель в обох природах нероздільно є єдиним і істинним Сином Божим.

Святий Павло не стосується в посланні до євреїв питання походження Єдинородного Сина Божого ні по божеству, ні по людству. Але подібно до того, як властивості передвічного народження Сина випливають з слів апостола про участь Його у творенні світу, так і деякі властивості тілесного народження Спасителя в часі можна вивести, виходячи з міркувань про невід'ємні якостях Його боголюдської сутності. Із слів апостола виразно випливає висновок, що Христа не можна вважати Сином Божим тільки по божественну природу, бо якщо це заперечувати, то доведеться заперечувати та Боговтілення. У людської природи Христа немає окремої іпостасі - вона втілена в Іпостась Сина. Таким чином, Спаситель і по людству є істинний Син Бога Отця, про що, як про найважливішому властивості Христа, особливо наполягає святий апостол Іоанн Богослов (1Іоан.4: 2-3, 9, 14-15). Апостол Павло ніде в посланні не поділяє особистість Сина, а вказує, що Христос по людству є істинним чином Іпостасі Отця та сяйвом Отчої слави. Цю саму таємницю відкрив власно Господь у розмові з учнями на Таємній вечері: "Я і Отець - одно" та "Я в Отці і Отець у Мені" (Іоан.14: 11), говорив Він їм, і "бачить Мене бачить Того, Хто послав Мене" (Іоан.12: 45). А так як відомо, що "Бога не бачив ніхто і ніколи" (Іоан.1: 18), то слова Спасителя "бачить" і "бачив" необхідно віднести до людської природи Христа, "Він є образ невидимого Бога". (2Кор.4: 4).

Тому походження Боголюдської Особистості, на підставі вчення апостола Павла, представляється наступним чином: Бог Син незбагненно та невимовно народжується від Бога Отця, по божеству - передчасно і невідлучно від Отця і від Духа, по людству - у певну годину дією вихідного від Отця Святого Духа. Головні ж властивості незбагненного народження як в часі, так і поза часом такі: причина народження - Отець, дія - Святий Дух, народжене - Син Божий, сяйво слави і образ Іпостасі Отця. Такі висновки згодні з євангельською розповіддю про благовіщення. Ангел, посланий благовістити Пресвятої Діві Богородиці, сказав Їй: "Дух Святий зійде на тебе й сила Всевишнього осінить Тебе, через що й Святе, що народиться, буде Син Божий" (Лук.1: 35). Ангел не сказав: народжений людиною або народжений Бог, але сказав - Святе. І не сказав: буде Сином Божим, але: Сином Божим. Це сказано з тієї причини, що ім'я Син Божий вже існує і належить Йому перш народження Його по плоті. Тому ангел дуже точно виражається, кажучи, що народжене "Святе" - тобто людське єство Сина Божого, назветься (успадкує) ім'я Син Божий. Так вчить і апостол Павло: "Будучи ліпший понад Янголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я" (Євр.1: 4). Успадковував законно та праведно, відразу в Різдві, а не після часу. І як Істинний Син Божий по єству абсолютно здійснений і святий і не має в Собі ніякого збитку або нестачі, ні в божественної Своїй природі, ні в людській.

Отже, в своєму вченні про особистість Ісуса Христа апостол Павло зі всією певністю показує Його як втілився Бога, що є і в людстві Своєму дійсним і істинним Сином Божим, які прийшли очистити гріхи людські. Це є головне положення христологічного вчення апостола Павла, яке він ґрунтовно розкриває надалі.

1.2 Порівняння з пророками

Доказ істинності синівства Бога Ісуса Христа Святий апостол починає з протиставлення Його місії служіння пророків: "Бог, Багато разів і багатьма здавна батькам в пророків, в останні дні говорив до нас через Сина" (Євр.1:

1). Святий письменник тут порівнює два великих одкровення - старозавітне, котре з'явилося в давнину різночасно та через багатьох пророків, і - новозавітне, месіанське, котре з'явилося в Сина Божого одного разу, і як останнє. Цим зіставленням Павло показав, з одного боку, їх духовну єдність і спадкоємність, оскільки вони мають одне джерело - Бога. З іншого боку, подав думку про те, що древні пророцтва були лише приготуванням до приходу месії. Говорячи "спрадавна", Павло увазі тут всі попередні часи божественних одкровень, починаючи з Адама до останнього пророка. Слову "спрадавна" протиставлено вираз "в ці останні дні". Дні пришестя Христа називаються останніми не тільки в хронологічному сенсі, а й по суті, як завершення часу пророчих одкровень виконанням того, про що вони сповіщали. У посланні до галатів про настання цих днів апостол Павло каже: "Коли прийшла повнота часу" (Гал.4: 4).

Словами "багато разів і" автор висловлює неповноту та обмеженість розрізненого за часом пророчого служіння давнини. В давнину Бог відкривав істину частинами, настільки, наскільки вона могла бути прийнята народом. При цьому слово "багаторазово", очевидно, треба віднести до різних періодів старозавітного одкровення. Тому що Бог в давнину сповіщав Свої одкровення по різному: через одного пророка - одне, через іншого - інше. Наприклад, через пророка Ісаю - народження Месії від Діви, Його страждання, через Данила - час Його пришестя, через Йону - Його поховання, через Малахію - пришестя Предтечі Христового і т.д.

Слово "різноманітне" вказує на різні способи та різну міру пророчого одкровення для кожного періоду. Тобто у Старому Завіті Бог відкривав істину різним способом. "Я говорив до пророків, і видіння розмножив, і через пророків Я притчі" (Ос.12: 10), говорить Бог устами пророка Осії. Пророки сприймали одкровення від Бога то в благодатних осяяннях, то в сонних видіннях, то безпосереднім таємничим навіюванням Святого Духа. І повідомляли вони божественні істини та пророцтва людям не тільки прямими ясними словами, але часто завуальовано - то у вигляді притчі, то якоюсь особливою прообразотворчою дією.

Колишні божественні одкровення в старозавітні часи з'являлися, як рідкісні відблиски світла, на зразок миготіння блискавок - горизонт лише на мить висвітлювався, і потім знову згущувалася загальна тьма. У Новому Завіті Бог відкрив у Сині всю повноту відвертої істини, й у Христі вона з'явилася вже подібно підняттю високо до сонцю, розігнавши всяку темряву. Істина відкрилася тепер істотно, відчутно та мабуть - у втіленому Сині, який є сама Істина. Як пояснює Іоанн Златоуст, важливою відмінністю новозавітного одкровення було те, що ніхто з пророків не бачив Бога, "а Син єдинородний бачив". [7] І одкровення Його відбувається не за особливим навіюванню Святого Духа, а з Своєї Сутності, як Сина Божого, ніколи нерозлучного ні від Отця, ні від Духа.

Першими пророками, через яких Бог наставляв ще допотопний рід, були Адам, Енох, Ной. Через них Господь намагався утримати нащадків Адама від подальшого падіння та притягнути їх до покаяння. Через Ноя божественне повчання продовжилося і в людей, які вижили після потопу, та на самому початку його (божественне повчання) було оновлено згідно з тодішнім віком і станом людства. З плином часу за планом божественного домобудівництва стала необхідність відокремити із загальної маси людей окремий рід для зберігання істинної віри. Для обраного роду спочатку пророками були його родоначальники, - патріархи Авраам, Ісак, Яків. Вони отримували одкровення у снах і видіннях, керувалися ними у своєму житті, іноді бачили для Божу волю своїм синам. Наприклад, Яків, благословляючи дванадцять патріархів - родоначальників дванадцяти колін Ізраїлевих, дав знаменне пророцтво про Спасителя патріарху Іуді, праотцю Давида, Йосипа - обручника та Діви Марії (Богородиці).

Мета пророчого служіння в богообраному єврейському народі вказана Самим Богом в словах покликання пророка Єзекіїля: "Син людський! Я поставив тебе вартовим для Ізраїлевого дому, і ти почуєш ти слово з уст Моїх і будеш навчати їх від Мене" (Єз.3: 17; 33: 7). Закон часто забувався, а нерідко й свідомо зневажаються свавіллям і буйством тугошиїми Ізраїлю, проти яких опинявся безсилий авторитет первосвященика. Але людинолюбством і правосуддям Божим викривачами пороків і беззаконь, і проповідниками покаяння поставлялися пророки. Вони були охоронцями правди, поборниками благочестя і були серед народу юдейського як безсторонній голос совісті для всього суспільства. У часи Суддів існували громади Ізраїлевих або учнів пророчих, які давали з середовища своєї щирих і успішних захисників благочестя і закону. Але головною темою пророчого служіння було одкровення про майбутнє пришестя Спасителя світу. Особливо багато про Христа було відкрито через пророка Ісаю, якого за це іноді називають старозавітним євангелістом.

Незвичайним і найбільшим серед пророків давнини, безсумнівно, є пророк і божий свідок Мойсей. Йому було довірено особливе посередницьке служіння між Богом і людьми, спрямоване на улаштування святого народу, як надбання Божого. Життя Мойсея та його справи містять безліч духовних прообразів. Вже при обранні його Богом для великої місії Господь сказав Мойсеєві: "Дивися, Я поставив тебе замість Бога для фараона, а твій брат Аарон буде пророк" (Вих.7:1). Він був для народу божого і царем, і пророком, і люблячим Отцем, і безстороннім суддею. Через нього Бог вивів народ з єгипетського рабства, дав закон і встановив богослужіння. З усіх пророків ізраїльських Мойсей один удостоївся говорити з Господом Богом прямо, обличчям до обличчя: "І не появився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав лицем до лиця" (Друг.34: 10).

При пророці Мойсеї одного разу Бог Сам безпосередньо говорив ізраїльтянам на Синаї. Правда, це виявилося для них майже нестерпно, - так вже розбещені були нащадки Якова в серцях своїх, що ледь витримали недовге слово Бога - вислів десяти заповідей. "І сказали Мойсеєві: Говори з нами, і ми будемо слухати, але щоб не говорив з нами Бог, щоб нам не померти" (Вих. 20: 19). Спогад про цю подію збереглося на всі віки та оселив у народі міцну впевненість, що все, що заснував Мойсей, істинно дано від Бога. Ця впевненість стояла також в народі і до Христа Господа, Якому вони говорили: "Ми знаємо, що з Мойсеєм говорив Бог" (Ін.9: 29).

Задовго до пришестя Христа Господь відкрив Мойсею: "Поставлю пророка із середовища братів їх, такого як ти, і дам Я слова Свої в уста Його, та Він їм говоритиме все, що Я накажу а хто не послухає слів Моїх, що пророк той буде говорити Моїм ім'ям, Я покараю того" (Друг.18: 18, 19). Це одкровення благовістило ізраїльтянам про пришестя на землю Сина Божого. Пророцтво про Христа, як про останнього та подібного йому пророка, Який з'явиться після нього, Мойсей перед розставанням передав ізраїльському народу: Пророка з-посеред тебе, з братів твоїх, як я, поставить тобі Господь Бог Твій, Його слухайте" (Друг.18: 15).

Тепер апостол Павло доводить, що втілений Син і є той пророк, про якого пророчили, як про подібного Мойсеєві, та Він незмірно перевершує не тільки всіх пророків, а й навіть самого Мойсея. Порівнянням новозавітного посланника з Мойсеєм довершується Павлом доказ переваги Христа над пророками. Мойсей був вірним служителем Господнім в улаштуванні основи Його будинку. Таких повноти служіння та влади в ізраїльському народі згодом не мав жоден з пророків. Без сумніву, він був вищим з пророків, які не мають собі рівних в усьому Святому Письмі. І святий апостол Павло вбачає найбільшу схожість його з Ісусом Христом: "поважайте апостола та Первосвященика нашого сповідання, Ісуса Христа, що вірний тому, як і Мойсей у всьому домі Його" (Євр.3: 1,2).

Але Мойсей, пише апостол Павло, був вірний, "як служитель, а Христос - як Син, у Його домі" (Євр.3: 5). І, як Мойсей, поставлений Богом "для засвідчення того, що сказати повинно" (Євр.3: 5), був вірним упорядником старозавітній теократії і ходитиме за свій народ (Чис.12,7), так і Христос був вірний у всім домі Його - народі Божому - "дім Його - ми". Але якщо по служінню своєму обидва вони - і Мойсей, і Ісус Христос - порівняні між собою у вірності своїй настановив їх, то по суті осіб та грандіозності справи Ісус Христос незмірно перевершує Мойсея: "Бо гідний Він вищої слави понад Мойсея, чим більшу честь має в порівнянні з будинком той, хто влаштував його" (Євр.3: 3). Пояснюючи свою думку, апостол пише, що "всякий дім хтось будує" (Євр.3: 4). Але Мойсей не був упорядником в повному розумінні, бо й сам був одним з цього будинку - людиною, як інші. Хоча і святим, але рабом разом з ними, так само, як і піклувальники в будинках - хоча вони і перевершують інших, однак вони слуги разом з іншими. Тому Мойсей був тим, хто передбачав майбутній устрій. А "все влаштоване є Бог" (Євр.3: 4), тобто, тут - Син Божий, який прийняв на себе людську плоть.

Отже, апостол Павло вчить, що Христос є істинний Син Божий і Бог, що втілився і що став між людьми для виконання та завершення пророкувань пророків, щоб "влаштувати все", тобто стати посередником примирення між Богом і людьми. Він - Той, якому доручено увінчати справу пророків, позбавити людей від влади гріха і смерті і відкрити їм шлях до спасіння. Ісус Христос став посланником Господа Бога до людей і, разом, вірним Заступником перед Богом за людство, Царем і Первосвящеником, котрий здобував народам землі прощення за давнє відступництво (гріхопадіння), а також повернув у світ милість та правду як благодатний дар Божий. Про це писав також святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов: "Бо закон даний був через Мойсея, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа" (Іоан.1: 17). Але Ісус Христос при цьому ясно сказав, що прийшов на землю не порушити чи змінити закон, а виконати його.

1.3 Порівняння з Янголами

Доводячи перевагу втілився Сина Божого над ангелами, апостол Павло призводить багато свідоцтва Священного Писання, в яких розкриває божественні якості Ісуса Христа. Свою промову святий письменник починає з твердження, що новозавітний Посередник "ліпший понад Янголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я" (Євр.1: 4). З подальшого тексту випливає, що ім'я, в якому висловлюється перевага Христа, перед ангелами - Син: "Кому бо коли з Янголів сказав Бог: Ти Син Мій, Я нині породив Тебе? І ще: Я буду Йому за Отця, а Він Мені Сином?" (Євр.1: 5). Як вже було відмічено, в деяких місцях Святого Письма ангели теж іменуються "синами Божими", але це ім'я присвоєно ангелам не по природі, а по благодаті. У цьому найменуванні засвідчується любов Божа до ангелів, як до Своїх коханих і чудових творінь. Викуплені Христом люди також іноді і називаються синами Божими, і це ім'я також дається їм тільки з усиновлення, як показує характер ставлення до них Творця.

Але яка б не була велика любов Божа стосовно Своїм створінням, вона ні в якій мірі не може порівнюватися з тією любов'ю, яку має Бог Отець до Єдинородного Свого Сина. Тому Павло риторично запитує, чи називав Бог якогось з Янголів Своїм "Сином" в сьогоденні, природному сенсі цього слова, тобто Своїм Єдинородним, якого Він породив? Про ім'я Його апостолом сказано: "Успадковував". Як вже було показано вище, це не означає, що був час, коли ім'я Син Христу не належало. Як Бог Слово, Спаситель мав його перш створення світу, але як людина, що з'явився на землі надприродним народженням від Пречистої Діви дією Святого Духа, Ісус Христос успадкував Ім'я Сина Божого в силу воіпостазування чудесно народженого людського єства в єдину Іпостась.

За вченням святих отців, ангели тієї ж природи, що і людські душі. Святий Іоанн Дамаскін вчить про Янголів: "Янгол є сутність, обдарована розумом, постійно рухається, вільна, безтілесна, що служить Богу, по благодаті отримала для свого єства безсмертя". [8] Перебуваючи на небесах, Янголи невпинно споглядають і славословлять свого Творця. Час творіння ангелів точно не зазначено в Священному Писанні але, за загальноприйнятим вченням Святої соборної Церкви, Янголи створені перш створення всього матеріального світу і людини. Сам Господь сказав про них, що творив видимий світ "при занедбанні, коли всі сини Божі вигукували від радості?" (Іов.38: 7). Ці слова Святого Письма відкривають, що Янголи були присутні при створенні видимого світу та прославляли премудрість і силу Творця.

Янголи створені всі відразу та створені за образом Божим. Образ цей, як і в людині, потрійний і полягає в розумі, від якого народжується думка і виходить дух, сприяючий думки і оживляють її. [9] Янголи не мають у собі власного світла, їх розумна, обдарована розумом і вільною волею природа змінювана за бажанням, тобто є добровільно мінливою. Освячення Янголи мають не з власного істоти, а ззовні, від Бога. Тому Янголів називають іншим світлом, що сприймають своє світло від першого і безначального світла, який через них поширювався по низхідній серед усього янгольського світу згідно ієрархії янгольських чинів. [10] Вони споглядають Бога, наскільки для них це можливо, і мають це пожива, а також по благодаті Святого Духа [11] творять чудеса і пророкують. Янголи неприхильні до зла, хоча і не непохитні по природі. Вони стали непохитні по благодаті, коли утвердилися в прихильності до одного тільки блага. Будучи вище людини, як безтілесні і вільні від всякої тілесної пристрасті, вони, однак, не безпристрасні, бо безпристрасний один тільки Бог. Вони живуть на небесах, і у всіх у них одне заняття - піснеспів Богу та служіння Йому, виконування Його божественну волю. [12]

Янголи, хоча й є безтілесними істотами, але їх природа називається безтілесної лише в порівнянні з людським єством. У порівнянні ж з Богом Янголи виявляються і грубими, і речовими, тому що в строгому сенсі нематеріальним і безтілесним є одне тільки Божество. [13] Перш втілення Бог, будучи досконалим і чистим духом, Був невидимий Янголам і людям і був для вищих Янголів незбагненним божественним Світлом. У той час, коли Господь Бог Ісус Христос вознісся від землі на небо, Він вступив у світ безтілесних в новій якості - маючи найдосконалішу людську плоть і подібну Янголам, але недосяжно переважаючу їх досконалістю людську душу. Про це пише апостол Павло у своєму посланні: "Також, коли вводить Перворідного, то говорить: І нехай Йому вклоняться всі Янголи Божі" (Євр.1: 6). Святий письменник говорить тут про прославлення людства Христа по виконанні Його місії на землі.

Увійшовши у всесвіт в сприйнятої Їм людській природі, Син Божий з'явився відчутно, зримо, спочатку на землі, а потім, після Вознесіння Своєму, і в усьому тваринному світі. Так пояснює це преподобний Макарій Великий: "Безмежний, неприступний і нестворений Бог, по безмежною і недомисленою милістю, оплодотворив Себе, і так сказати, як би змалів в неприступній славі, щоб можна Йому було увійти в єднання з видимими Своїми тваринами, розуміючи душі Святих і Янголів, і змогли вони бути причетними до життя Божества". [14] Син Божий прославляється людьми і Янголами, перевершує їх не тільки по божеству Своєму, як Творець і Промислитель світу, але і по людству - як переможець гріха та смерті, що визволив людство від рабства дияволу. "Він сидить праворуч Отця, як Бог і людина бажаючи нашого спасіння, - як Бог здійснюючи промисел про все й збереження, та управління, а також як людина пам'ятаючи про Своїх заняттях на землі, бачачи та знаючи, що Йому поклоняється всяка розумна тварина. Бо Його свята душа знає, що вона іпостасно з'єднана з Богом Словом і разом з Ним приймає поклоніння, як душа Бога, а не як просто душа". [15]

Продовжуючи доказ переважаючої величі Ісуса Христа над Янголами, апостол Павло говорить про їх службове призначення: "Про Янголів сказано: Ти твориш Янголами своїми духів і служителями Своїми палаючий вогонь" (Євр.1: 7). І додає нижче про Янголів: "Чи не всі вони духи службові, що їх посилають на службу для тих, які мають успадкувати спасіння" (Євр.1: 14)? Слово "Янгол" грецькою мовою означає "вісник, посланець". Ця назва Янголи отримали від свого переважного служіння, для якого вони й були створені всеблагим Богом. Вони сприймають благодатне навіювання від Бога і, що посилаються Їм, слухняні Йому у виконанні своїх суто службових функцій. Велінням Божим Янголи багато беруть участь у справі порятунку роду людського та виконують все з святою ревністю і любов'ю.

Про Сині же говориться, як про спадкоємця та Господа: "Престол Твій, Боже, навік віку; берло Твого царювання - жезл правоти" (Євр.1: 8). Син Божий поставлений царювати як Цар правди, бо по божественній сутності Своїй є Богом і Творцем і, відповідно, Законодавцем всесвіту. Під "жезлом правоти" слід розуміти поетичний образ продуманого тримання всього створеного світу "словом сили Своєї" (Євр.1: 3). Син Божий, що живе Отцем і посланий Їм на порятунок світу, невідступно тримає світ "словом сили Своєї". Це могутнє та праведне тримання всього й є жезлом царства Його.

Наступна цитата, що приводиться в доказ царственого достоїнства Сина Божого, запозичена з 109 - го псалма. Апостол пише: "Кому коли з Янголів сказав коли: Сядь праворуч Мене, доки не покладу ворогів Твоїх підніжком ніг Твоїх?" (Євр.1: 13). Месіанське значення цих слів підтверджено Самим Христом у розмові з прийшли спокушати Його фарисеями (Мф.22: 42 - 45). Як вже говорилося, сидіння праворуч Отця рівносильне володарюванню з Ним. Очевидно, і тут зберігається принцип участі Сина в справах Отця. Хоча Син рівний Отцю, але в усьому слухняний Йому і від Нього творить і тримає світ. Так і про ворогів від імені Отця кажуть "покладу ворогів" і т.д., але безпосереднім виконавцем цієї перемоги буде Син.

Апостол наводить далі слова 44 - го псалма, відносячи їх до Христа: "Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконня, тому помазав Тебе, Боже, Бог Твій єлеєм радості понад друзів Твоїх" (Євр.1: 9). Богообрані земні царі благословенні на царство через помазання святим єлеєм (олією), скоєне зазвичай пророками та знаменує спадну благодать Святого Духа. Помазання царів богообраного народу, хоча і здійснювалося тілесно, але не робило їх причасниками благодаті, якщо вони надходили самовільно, не піклувалися про послух Богові, хто водиться людським розумом. Але в очах Бога вищим гідністю помазаника є бездоганна правота всіх його діянь. Тому найбільш істотними якостями, що показують справжню велич Царя, є його любов до правди і ненависть до неправди. На відміну від співучасників Своїх, тобто, богообраних помазаників Ізраїлю (Святої землі), Христос безкомпромісно і ревно полюбив справедливість і зненавидів всяку брехню і беззаконня. Словами з 44 - го псалма Святий апостол показує, що в Сині Божому добрі якості душі, які причетні божественної природи, були вище від усякого людського розуміння та ідеально досконалі.

Народившись на землі, як звичайна людина, Ісус Христос, як цар, приймає помазання Святого Духа зовсім інакше, ніж інші, нехай навіть і незвичайні по духовно-моральним якостям, земні царі. Царствене помазання Спасителя світу відбулося в момент ознаменування Пречистої Діви благодаттю Святого Духа, що сталося, за загальноприйнятим вченням Церкви, в день благовіщення. Боголюдська Іпостась втілилась в Сина Божого, нерозлучна зі Святим Духом, як з одним з Осіб Святої Трійці. Таким чином, і помазання Христа було невід'ємним і вічним з Його природною якістю.

З найбільшою силою на божественні властивості втілення Сина Божого апостол Павло знову вказує в наступних віршах: "На початку Ти, Господи, землю, і небеса - діло рук Твоїх; вони загинуть, а Ти будеш стояти, всі вони, як риза, і як одяг, постаріють, і минуться але Ти той Самий, і літа Твої не скінчаться" (Євр.1: 10 - 12). Мабуть, святий письменник наводить ці свідчення вже не стільки з метою доказу переваги над Янголами, скільки для прославлення величі Христа. Апостол тут прагне висловити думку, що, бачачи людину Ісуса Христа, люди істинно бачать Бога - Творця та Промислителя всесвіту.

Зі століття в століття, й до нині, не залишають спроби так чи інакше применшити таємничий і незбагненний сенс явища Бога в плоті, прямо або побічно розділити Його божество і людство. Безсумнівно, святі апостоли Духом Святим передбачали майбутні численні наміри єретиків спотворити християнське вчення про втілення Сина Божого. Апостол Іоанн Богослов так само з великою ревністю попереджав: "Улюблені!, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світі. Духа Божого (і духа омани) пізнавайте: кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога, а кожен дух, який не визнає Ісуса, який прийшов у плоті, не від Бога, але це дух антихриста,. і ми бачили й свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Хто визнає, що Ісус є Син Божий, то в нім Бог, а він у Бозі" (1Ін.4: 1 - 3, 14-15).

Таким чином, протиставляючи Сина Божого ангелам, апостол Павло привів цілий ряд переконливих свідчень Святого Письма, що підтверджують незаперечну перевагу Ісуса Христа над створеними істотами безтілесного світу, підтвердив істинність Боговтілення, розкрив багато важливих властивостей втілення Бога.

1.4 Спадкоємець всього

За божеством, Син є природним спадкоємцем творіння, як безпосередній учасник творчого акту Отця, "що тримає все словом сили Своєї". Але апостол Павло пише "поставив", пов'язуючи це подія з певним годиною часу: "Бог. Він до нас через Сина, що поставив спадкоємцем усього" (Євр.1: 1 - 2). Слова "поставив спадкоємцем усього" необхідно віднести до Ісуса Христа, який народився у плоті на землі. Часом спадкування, судячи з усього, треба вважати закінчення місії Спасителя на землі. Чому ж апостол Павло особливо підкреслив, що Син поставлений спадкоємцем всього творіння? Це має найважливіше значення в системі христології апостола Павла.

Від початку спадкоємцем і владикою світу був поставлений перший чоловік Адам. Створивши людину для спілкування з Собою, духовним храмом Собі, Творець "славою і честю увінчав його, та поставив його над ділами рук Своїх, все підкорив під ноги його" (Євр.2: 7,8). За задумом Творця, вінець творіння - людина, створений за образом Божим, став по благодаті сином Його та спадкоємцем створеного Богом світу. Дією Святого Духа забезпечувалося досконале та найтісніше духовну єдність тварі та Творця. Благодать наповнювала все єство першої людини, надавала зміст і значення життя, вчила його мудрості. Ця єдність людської душі з Богом в Дусі Святому не була насильством над волею Адама. Свобода його не порушувалася: по своїй первозданній чистоті він сам був природно слухняний тихим благодатним навіюванням. Благодать відкривала йому та великі таємниці успадкованого ним світу. Саме такий стан природний для людини, але він був втрачений гріхопадінням Адама.

Заздрістю диявольською перші люди ввелися в спокусу спротиву Богові порушенням єдиної та легкої заповіді - не їсти від дерева пізнання добра і зла. Адам прийняв самовільне рішення та, всупереч даної йому Богом заповіді, скуштував заборонений плід. Його вільний і життєдайний союз з Богом негайно розпався, благодатне синівство припинилося. Між Богом і людиною встала стіною пошкоджена воля Адама, і вже сам він ні яким чином не міг повернути собі втрачене царство - не тільки над усією земною твариною, але навіть над власною душею. Відлучившись душею від благодаті Святого Духа, людина зіпсувалась, уподібнилась скотам нерозумним (Пс.48: 13), поневолилась занепалим духам - демонам. Будучи Царем, вона сама впала у ганебне й безвихідне рабство - рабство гріха та смерті.

Падінням людини все прийшло в сум'яття, ушкодилася природа людська відчинилось пекло, уклався Рай, земля піддалася прокляттю, з'явилися тління та смерть. Прокляття землі за гріх Адама вказує на одну з таємниць творіння. У поразці невинної тварі проявилася якась духовна взаємозв'язок між земною природою і природою Адама. Як тілом царює душа, так Адам був поставлений царювати над землею. І як Дух Божий спочатку царював у його душі, так і Адам, поки був абсолютно слухняний Богові, царював над прекрасним і упорядкованим земним творінням, і тварини були слухняні йому.

Гріхом душа Адама відлучилася від Бога і з цього моменту була надана сама собі. І зараз Адам втратив свій благоустрій, розділився, вступив в безліч протиріч всередині себе. Те ж відбувається і з землею. Її прокляття виразилося в тому, що вся природа обурилася всередині себе і проти Адама. З'явилися спека і холод, земля вродила Адаму терни та будяки. Тварини, птахи, риби - вступили в непримиренну "боротьбу за існування", стала смерть, полилася кров. Таким чином, як Адам після гріхопадіння помер душею, так і земля померла Адамом. Боговідступництво, неприйняття Його, стає невід'ємною якістю людської природи. Це стан протиприродний для людини і не міг бути увічнений. Отець посилає Єдинородного Сина Свого повернути втрачене спадщину. Апостол Павло пише: "А тепер ще не бачимо, щоб піддане було йому все; але бачимо, що за муку смерті увінчаного славою й честю Ісус, Який не зменшеним Янголами, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх" (Євр.2: 8,9).

Бог Син, втілившись, скоїв Собою очищення гріхів і, будучи в людській плоті, повернув призначену від початку людині, але втрачену Адамом спадщину. "Бо Христос на те й умер, і воскрес, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими" (Рим.14: 9). Також в іншому посланні апостол Павло вчить, що таємниця пришестя Ісуса Христа у плоті "в улаштуванні повноти часів, щоб усе небесне та земне з'єднати в голові з Ісусом Христом" (Еф.1: 10). Тому й поставлений Отцем спадкоємцем усього, як і Сам Христос сказав по Воскресінні: "дадеся Мі всяка влада на небі та на землі" (Мф.28,8). Святі отці називають цю подію як би другим творінням світу.

У цю годину Син Божий завершив спокутування людства з рабства гріха і, вознісся на Небо, "Божій правиці (престолу) величі на висоті" (Євр.1: 3). Але спадщина це Ісус Христос стеріг не тільки для Себе. Він передає її відродженому людству, закликаючи людей увійти в Свою Церкву та стати співспадкоємцями царства. Про це апостол пише наступне: "Тому Він Посередник Нового Завіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від злочинів, учинених у Старому Завіті, покликані для обітниці вічного спадку" (Євр.9: 15). Щоб спадкування було законним, вчить апостол Павло, заповідач повинен померти, "Бо де Завіт, там має відбутися смерть заповідача, Завіт бо після померлих: воно не має сили, коли заповідач живий" (Євр.9: 16-17). Наведене тут пояснення апостолом Павлом сенсу смерті втіленого Сина Божого, в зіставленні з його словами в посланні до Ефесян (Еф.1: 4-10), приводить до висновку, що найважливішою метою пришестя Христа на землю було повернення людській природі царственого достоїнства, втраченого гріхопадінням прабатьків, і через це відтворення первозданної гармонії та досконалості світу. Своїм пришестям у плоті Ісус Христос заснував Собі Боголюдське царство на землі. Очоливши Святу Свою соборну Церкву, Він знову вручає землю в володіння відродженому людству. І люди, як співспадкоємці Його, удостоюються участі у вічному спадщині шляхом, який проклав їм Христос, отримуючи обітницю також через смерть і воскресіння. Смерть же і воскресіння людей, що встали на шлях покаяння та спасіння, відбувається в таїнстві хрещення, затверджується новим духовним життям у Христі.

1.5 Сяйво (відображення) Бога Отця

У третьому вірші першого розділу послання до євреїв апостол Павло прекрасними та точними виразами викладає високе вчення про образ відносин Отця і Сина: "Сей, будучи сяйвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили Своєї, учинив Собою очищення гріхів наших, сів праворуч (престолу) величі на висоті" (Євр.1: 3). За досконалості слова та значущості думки цей фрагмент особливо виділяється з усіх віршів послання. Автор Послання через чудове богословсько-поетичне подобу відкриває образ незлитно єдності іпостасей Сина і Отця. Павло називає Сина сяйвом, і Сам Господь свідчить про Себе, що Він є " світло світу " (Ін.8: 12, Ін.9: 5), світло, який перемагає темряву: " І світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його " (Іоан.1: 5).

Ісус Христос Своїм вченням просвітив душі людей божественним світлом любові та пізнання Бога, але говорив при цьому про Себе: "Я не один, а Я та Отець, що послав Мене" (Ін.8: 16). Це означає, що Отець світить справами Сина. Таке пояснення передвічного народження Сина висловлює природність і простоту Його походження від Отця. Сяйво не буває як " особливий дар " або " засвоєння " ні від сонця, ні від вогню і ні від чого іншого, від чого б не виходило. У тлумаченні блаженного Екуменія на це місце Послання знаходимо таке пояснення: "Називає сяйвом, показуючи походження від Отця як би до чогось зовнішнього і ніяким чином і ніколи не віддільним від Особи, від якого відбувається, і абсолютно яка не зливається, але низхідним як би до перебування в Самому Собі і у Своїй власної сутності". [16]

Бо ніяке сяйво не може відбуватися інакше, як безпосереднім виходом з свого джерела у вигляді променів світла. Ні світ не може бути без вогню, який його народжує, ні вогонь не перебуває без світла. Як сонце не буває мабуть окремо від сяйва, так і Отець немислимий без Сина. І це відбувається від вічності, оскільки сяйво існує тільки разом зі світильником, і немає зміни ні в Отці, ні в Сині. І Син невпинно народжується від Нього, як світло народжується від джерела свого. Так промінь світла народжується від палаючого світильника, показуючи тим нерозлучне і незлитно спільне буття Сина і Отця. І, як промені, що виходять з свого джерела, є однієї природи з них, так і Син має одну природу з Богом Отцем.

Як немає світла без сяйва, і вічного Світла со-вічно сяйво, так і Син со-вічний Отця. Як сонце відносно до сяйва своїй є саме із себе, і сяйво з сонця, так Батько із Себе Самого, Син же народжується від Отця. Як сяйво, що походить від сонця, не віднімає нічого від його сутності і не відокремлюється, так Син не віднімає нічого від сутності Отця і не відділяється від Нього. Сяйво не може бути без сонця, а сонце без сяйва, так Син не може бути без Отця, і Отець без Сина, і, проте, Вони обидва відмінні. [17] Істинність цього вчення апостола Павла прекрасно підтверджується словами Господа: "Послав Мене живий Отець, і Я живу Отцем" (Іоан.6: 57).

Слово "сяйво" дуже багатозначне і доречне для відображення властивостей божества. Світло протилежне темряві і викриває: "Люди ж темряву більш полюбили, як світло, тому що були їхні вчинки, кожен бо, хто робить лихе, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрилися справи його, тому що вони злі " (Іоан.3: 19). Господь вчить ходити при світлі, тому що при світлі добре видно шлях. Це означає - триматися у всьому заповідей і дотримуватися миру совісті. Про непокірність і лукавстві каже: " Хто ходить у темряві, не знає, куди йде " (Ін.12: 35). Як сяйво може бути сприйнято і відображено іншими предметами, так і Бог, увійшовши в душу, робить її світлою і сяючою іншим. Так апостол Павло говорив: "І живу вже не я, а живе в мені Христос " (Гал.2: 20).


Подобные документы

 • Життєвий шлях апостола Павла: духовне переродження і апостольське служіння. Діалектика богослов’я і філософія, духовний шлях від людини до Бога, давньогрецький скептицизм та історичний погляд на зв’язок між Божим Словом і філософією. Вчення про спасіння.

  дипломная работа [641,7 K], добавлен 18.03.2012

 • Краткая история исследований проповеди апостола Павла Швейцером, Бультманом, Дэвисом, Кеземаном, Сандерсом. Учение о кеносисе Второй Ипостаси Пресвятой Троицы. Проповедь апостола Павла в ракурсе субъект-объектной парадигмы Евангелия страдающего Бога.

  дипломная работа [120,7 K], добавлен 27.04.2011

 • Исследование миссионерской стратегии служения, ведущих посланий апостола Павла, их влияние на распространение евангелия до края земли. Цели, принципы построения миссионерской работы с фактором успеха на основании проповедей евангелия апостола Павла.

  реферат [22,2 K], добавлен 24.11.2010

 • Введение в послание Апостола Павла к Римлянам. Текстуальный анализ: границы отрывка, его структура и перевод с греческого на русский. Основные разночтения текста. Лексико-синтаксический анализ, историко-культурный контекст. Богословский анализ отрывка.

  курсовая работа [75,1 K], добавлен 10.11.2014

 • Рассуждение о личности Христа, наименование Сыном. Сияние Бога-Отца. Рассуждения о плоти Христа. Победа над смертью. Священник во век по чину Мелхиседека. Первосвященник Нового Завета. Аналогия и прообраз Скинии. Христос как жертва умилостивления.

  дипломная работа [141,6 K], добавлен 18.02.2011

 • Аналітичне дослідження місіонерської стратегії, діяльності та проповідей апостола Павла, спрямованих на розширення територій Царства Господнього та поширення Євангеліє. Насадження нових церков, вирощування учнів та послідовників у школах для місіонерів.

  реферат [20,1 K], добавлен 18.05.2011

 • Основные подходы к посмертной жизни в древних религиях и в Священном писании; библейский подход к теме смерти. Исследование антропологии и сотериологии по апостолу Павлу. Анализ фрагментов посланий апостола Павла, посвященных теме смерти и воскресения.

  курсовая работа [42,7 K], добавлен 30.01.2013

 • Історія поглядів, релігійні та наукові пояснення на походження і сутність людини. Значення тілесного існування, людина як вінець Божого творіння, його образ і подоба. Християнське вчення про людину в православній, католицькій і протестантській церквах.

  дипломная работа [106,0 K], добавлен 14.11.2010

 • Правильное понимание концепции "слуга Божий". Изучение основных направлений и принципов служения апостола Павла. Сопоставление служения апостола Павла, как слуги Божьего со своим служением. Отношение к церкви и честность, как черта служения примирения.

  курсовая работа [27,4 K], добавлен 19.03.2014

 • Внутренние противоречия между главами послания к коринфянам. Противоречия внутри ответа Павла. 9 глава как иллюстрация надлежащего поведения для коринфян. Пища в коринфских храмах и их столовых. Отношение апостола Павла к пище в разных контекстах.

  контрольная работа [64,7 K], добавлен 31.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.