Візуальний аналіз (зображення Innocens художниці Jinzali із соціальної мережі художників Deviantart.com та зображення із соціальної мережі художників Zerochan.net)

Основні характеристики візуальної соціології. Стислі відомості художниці Jinzali із соціальної мережі художникiв Deviantart.com. Визначення основної ідеї, яку містить зображення. Аналіз зображення людини. Характеристики невербальної комунікації.

Рубрика Социология и обществознание
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 04.03.2014
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки України

кафедра соціології

Індивідуальна робота

з навчальної дисципліни

«Соціологія»

за темою:

«Візуальний аналіз (зображення Innocens художниці Jinzali із соціальної мережі художникiв Deviantart.com та зображення із соціальної мережі художникiв Zerochan.net)»

Виконав:

Студент(ка) _III__ курсу

бiологiчного_ факультету

Спеціальності__бiологiя_

Групи № __4121-1б__

__Матковської Ю. А.__

(прізвище, ініціали)

Керівник: О.С.Сорокіна

Запоріжжя - 2014 рік

Змiст

1. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІЗУАЛЬНОЇ СОЦІОЛОГІЇ

2. АНАЛІЗ ЗОБРАЖЕННЯ INNOCENS ХУДОЖНИЦІ JINZALI ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ХУДОЖНИКIВ DEVIANTART.COM

2.1 НАЗВА ОБ'ЄКТУ ТА СТИСЛІ ВІДОМОСТІ ЩОДО АВТОРА

2.2 СТИСЛИЙ ОПИС ЗОБРАЖЕННЯ

2.3 ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ:

2.3.1 суспільний контекст

2.3.2 аналіз зображення людини

2.3.3 аналіз дії

2.3.4 СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ

2.3.5 соціальні групи та колективні дії

2.3.6 культура

2.3.7 оточення

2.3.8 визначення основної ідеї, яку містить обране зображення

3. АНАЛІЗ ЗОБРАЖЕННЯ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ХУДОЖНИКIВ ZEROCHAN.NET

3.1 НАЗВА ОБ'ЄКТУ ТА СТИСЛІ ВІДОМОСТІ ЩОДО АВТОРА

3.2 СТИСЛИЙ ОПИС ЗОБРАЖЕННЯ

3.3 ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ

3.3.1 суспільний контекст

3.3.2 аналіз зображення людини

3.3.3 СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ

3.3.4 соціальні групи та колективні дії

3.3.5 культура

3.3.6 оточення

3.3.7 визначення основної ідеї, яку містить обране зображення

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Основні характеристики візуальної соціології

Візуальна соціологія (англ. Visual sociology) - напрям соціології, що вивчає соціальні та культурні явища крізь призму візуальних образів і репрезентацій (фотографій, фільмів, реклами і пр.) [3, 12].

Історія звернення до візуальних документів в соціологічних дослідженнях починається в кінці 19 ст. - між 1896 і 1916 рр. Американський соціологічний журнал публікував роботи з фотографіями, які сприймалися як вказівка на гостроту соціальної проблеми, засіб аналізу, доказ обґрунтованості теоретичних положень, а також представляли нетиповий досвід, тобто використали можливість фотографічного відображення незнайомій читачам реальності. Ця функція фотографії зумовила її застосування спочатку в антропологічних дослідженнях, але більш релевантним методом для етнографії та антропології згодом вважалося виробництво фільмів (нестатичних зображення). [2, 74]

Фотографія як матеріал соціокультурного аналізу є документом, тобто зафіксованим текстом. Цей документ створений в соціальній реальності і оповідає про неї, тому він вимагає подвійного прочитання: по-перше, систем текстоутворюючих значень у знаках і символах, по-друге, значимостей ситуації фотографування. Адже суб'єктом текстотворення є культурна реальність зображеного, а значимість ситуації створення фотографії визначається фотографом і соціальною взаємодією процесу фотографування. Фотографія як зображення соціальної реальності і явище суспільних відносин може стати об'єктом і матеріалом практичного дослідження, при цьому досліджувані аспекти будуть визначатися темою і в руслі конкретного наукового підходу.

Фотографія як продукт, що функціонує в поле впливу засобів масової інформації, вивчається або застосовується в дослідженнях, наприклад, способів впливу та існування в масовій свідомості образів реклами; візуальної складової ідеології. У цьому випадку важливо саме хто, для кого і навіщо знімає.

Фотографія може застосовуватися як інструмент соціологічного дослідження, якщо соціолог стає одночасно автором зображень. З одного боку, він отримує можливість формулювати проблему, обираючи об'єкт, ракурс його подачі в кадрі, свідомо представляючи досліджуване явище під певним кутом зору і створюючи зображення, аналіз якого буде ефективним у контексті конкретного наукового підходу, якщо на етапі збору матеріалу він вже виділено. [1]

Репрезентативність фотографії - це властивість фотографії, як репродукції окремих елементів соціальної реальності (вибіркової сукупності) відтворювати параметри (соціально демографічні, гендерні, економічні тощо) і значущі елементи (габітус, пози, окремі предмети) зображуваної соціальної реальності (генеральної сукупності). Припущення про репрезентативність фотографії дозволяє вписувати її в бажаний контекст. Фотографія, як і вибірка, може претендувати на репрезентативність. [4, 119]

2. Аналіз зображення Innocens художниці Jinzali із соціальної мережі художникiв Deviantart.com

2.1 назва об'єкту та стислі відомості щодо автора

Назва зображення - Innocens, автор - Jinzali.

2.2 стислий опис зображення

В цій роботі автор зобразила захід сонця за гори на горизонті, який більше нагадує виверження вулкану чи вибух. Небо світлих синіх тонів. Показано рівнину із степовою рослинністю. На невеликому виступі під здоровим розлогим деревом відпочивають друзі, насолоджуючись моментом кожен по своєму.

2.3 якісний аналіз

2.3.1 суспільний контекст

Люди на зображені відпочивають після робочого дня. Жінка поринута у свої думки просто насолоджується вечiрнiм легким вітерцем, а чоловік доволі неуважно читає щось з сенсорного планшета.

2.3.2 аналіз зображення людини

Жінка

1) індивідуальні характеристики:

Стать - жіноча; вiк - 20-25 рокiв; раса - європеоїдного типу.

2) тілесні (зріст, будова тіла, фігура):

Зріст - високий, приблизно 1.70 - 1.75 м; будова тіла - пропорційна, правильна; фігура - струнка, спортивна.

3) соціокультурні (одяг, зачіска, орнаментація тіла):

Одяг - туніка та штани з простої грубої тканини, які не обмежують рухи, сапоги військового зразку; зачіска - волосся розпущене; орнаментація тіла - відсутня.

4) характеристики невербальної комунікації (положення тіла, осанка, поза, вираз обличчя, міміка, жестикуляція):

Положення тiла - сидяче; постава - рівна, правильна, поза - сидяча, долонями опирається об землю, ноги спущені з виступу; вираз обличчя - безтурботний, спокійний; мiмiка - очi заплющені, посмішка спокійна миротворна; жестикуляція - відсутня.

5) символи статусу та престижу (одяг, годинник, зачіска):

Одяг - простий, коричневого кольору, невибагливий; зачicка - вiдсутня, волосся розпущене. Iншi символи, які вказують на статус, вiдсутнi.

6) символи суспільного визнання (медалі, ордена, грамоти):

Вiдсутнi.

7) характеристики особистої гігієни (чистота, охайність):

Зображена жінка охайно одягнена, одяг небрудний.

8) загальна характеристика зовнішнього вигляду (неохайність, стан сп'яніння):

Жінка має охайний вигляд. В емоційному плані - безтурботна, умиротворена, спокійна.

Чоловік

1) індивідуальні характеристики:

Стать - чоловіча; вік - 20-25 років; раса - європеоїдного типу.

2) тілесні (зріст, будова тіла, фігура):

Зріст - високий, приблизно 1.80 - 1.85 м; будова тіла - пропорційна, правильна; фігура - міцна, спортивна.

3) соціокультурні (одяг, зачіска, орнаментація тіла):

Одяг - туніка білого кольору, коричневий пояс та чорні штани з простої грубої тканини, які не обмежують рухи, сапоги військового зразку; зачіска - волосся збрите; орнаментація тіла - татуювання - дві широкі сині смуги на голові.

4) характеристики невербальної комунікації (положення тіла, осанка, поза, вираз обличчя, міміка, жестикуляція):

Положення тіла - сидяче; постава - рівна, правильна, поза - сидяча, по турецькому, лiвим ліктем опирається в стегно, долонею підпирає голову, правою рукою утримує планшет; вираз обличчя - безтурботний, спокійний; мiмiка - брови злегка нахмурені, очі заплющені, посмішка спокійна дещо iронiчна; жестикуляція - відсутня.

5) символи статусу та престижу (одяг, годинник, зачіска):

Одяг - простий, невибагливий; має сенсорний планшет. Iншi символи, які вказують на статус, вiдсутнi.

6) символи суспільного визнання (медалі, ордена, грамоти):

Вiдсутнi.

7) характеристики особистої гігієни (чистота, охайність):

Зображений чоловік охайно одягнений, одяг небрудний.

8) загальна характеристика зовнішнього вигляду (неохайність, стан сп'яніння):

Чоловік має охайний вигляд. В емоційному плані - безтурботний, умиротворений, спокійний. Вираз обличчя дещо iронiчний.

2.3.3 аналіз дії

Дiя рутинна (звичайна для конкретної ситуації). Пiсля напруженого дня друзi вирiшили вiдпочити подалi вiд iнших. Вони насолоджуються природою i тишею разом, але кожен поринутий в свої роздуми.

2.3.4 соціальна взаємодія

Партнери мовчать, але мовчання не напружене. Вони сидять на невисокому виступi на не дуже великiй дистанції один вiд одного.

2.3.5 соціальні групи та колективні дії

1) формальні покажчики (чисельність, вік учасників, гендерні характеристики):

Чисельнiсть - двоє людей; вiк обох вiд 20 до 25 рокiв; гендерні характеристики -партнери в невимушеному станi, вони мовчать, але їхня мовчанка не напружена. Складається враження, нiби вони розумiють один одного без слiв. Емоцiйний стан обох - урiвноважено-безтурботний.

2) тип групи:

Дiада, група мала, умовна, неформальна.

3) структура ієрархії або нерівності у групі:

Вiдсутнi.

4) типовість/нетиповість поведінки за зазначених умов:

Поведiнка типова. Це звичайний вiдпочинок звичайних людей.

візуальний соціологія художниця зображення

2.3.6 культура

Будь якi вiдомостi, якi вказують на культурну приналежнiсь зображених вiдсунi. Проте, цi двоє - персонажi розширеного всесвiту Зоряних вiйн, епохи Старої Республiки. За своєю приналежнiстю вони належать до Ордену Джедаїв. В своєму всесвiтi вони були вiдомими полководцями. Вони були найкращими друзями, але стали найлютiшими ворогами. Iм'я чоловiка - Малак, жiнка (неканон) - Реван.

2.3.7 оточення

Планета, на якiй знаходяться персонажi, називається Дантуiн. Це аграрна планета з розвиненим сiльським господарством, поверхня вкрита степами та невеликими рiчками.

Тип природного ландшафту на зображеннi - степ, на горизонтi виднiються гори; погода - ясна, проте поступово згущуються сутiнки, вiтер легкий, температура повiтря тепла.

2.3.8 визначення основної ідеї, яку містить обране зображення

Так як художниця не вказувала iдею власної роботи, то я спробую показати головну суть зашифровану в цьому зображеннi.

На мою думку, автор хотiла показати, донести до спостерiгачiв те, що задоволення та радiсть життю можна знайти в простих речах та самих звичайних митях. Це i оточуюча природа до якої давно звик, i присутнiсть давнього вiрного друга, з яким можна просто помовчати, насолоджуючись спокiйною тишею. Тому дуже легко i зрозумiти сенс назви зображення - Innocense - Невиннiсть: зображення позбавлене будь яких двозначностей, будь яких натякiв на нечестивi людськi якостi. Зображення у своїй сюжетностi дуже просте, але глибина змiсту та iдейностi дуже велика. Тому для аналiзу, я зупинила вибiр саме на цiй роботi, бо коли я дивлюсь на це зображення знову, то й сама вiдчуваю хвилю невимушеної безтурботностi та спокою.

3. Аналіз зображення із соціальної мережі художникiв Zerochan.net

3.1 назва об'єкту та стислі відомості щодо автора

Назва зображення - невiдома, автор - невiдомий.

3.2 стислий опис зображення

В цій роботі автор зобразив дiтей, якi повертаються з лiсу по стежцi. Небо світлих блакитних тонів. Показано стежину, яка веде в густий дрiмучий лiс. Показано трьох дiтей, якi повертаються з лiсу, назбиравши чогось в заплечнi сумки.

3.3 якісний аналіз

3.3.1 суспільний контекст

Дiти повертаються пiсля гри в лiсi. На зображенню видно, що дiти задоволенi проведеним разом часом. Дiвчинка намагається наздогнати хлопцiв, якi спецiально йдуть не кваплячись. Хлопчик на передньому планi напевне щось каже дiвчинцi. Хлопчик в серединi їх групи приймає участь в розмовi друзiв.

3.3.2 аналіз зображення людини

Дiвчинка

1) індивідуальні характеристики:

Стать - жіноча; вiк - 10-12 рокiв; раса - європеоїдного типу.

2) тілесні (зріст, будова тіла, фігура):

Зріст - не високий, приблизно 1.30 - 1.40 м; будова тіла - пропорційна, правильна; фігура - струнка.

3) соціокультурні (одяг, зачіска, орнаментація тіла):

Одяг - рожева футболка, поверх якої одягнуте червоне просте плаття, на ногах - легкi червонi сандалiї; зачіска - волосся розпущене; орнаментація тіла - відсутня.

4) характеристики невербальної комунікації (положення тіла, осанка, поза, вираз обличчя, міміка, жестикуляція):

Положення тiла - стояче, бiг; постава - рівна, правильна, поза - стояча, бiжить; вираз обличчя - безтурботний, радiсно-схвильований; мiмiка - очi широко вiдкритi, посмішка широка, весела, життєрадiсна; жестикуляція - відсутня.

5) символи статусу та престижу (одяг, годинник, зачіска):

Одяг - простий, невибагливий: рожева футболка, червоне плаття та червонi босонiжки; зачicка - вiдсутня, волосся розпущене. Iншi символи, які вказують на статус, вiдсутнi.

6) характеристики особистої гігієни (чистота, охайність):

Зображена дiвчинка охайно одягнена, одяг небрудний.

Хлопчик по серединi групи

1) індивідуальні характеристики:

Стать - чоловіча; вiк - 10-12 рокiв; раса - європеоїдного типу.

2) тілесні (зріст, будова тіла, фігура):

Зріст - не високий, приблизно 1.30 - 1.40 м; будова тіла - пропорційна, правильна; фігура - струнка.

3) соціокультурні (одяг, зачіска, орнаментація тіла):

Одяг - блакитна футболка, поверх білої сорочки, свiтло-коричневi штани, на ногах - сiрi кеди; зачіска - акуратна, волосся коротке; орнаментація тіла - відсутня.

4) характеристики невербальної комунікації (положення тіла, осанка, поза, вираз обличчя, міміка, жестикуляція):

Положення тiла - стояче, ходьба; постава - рівна, правильна, поза - стояча, ходьба; вираз обличчя - безтурботний, радiсно-схвильований; мiмiка - очi широко вiдкритi, посмішка широка, спокiйна, життєрадiсна; жестикуляція - відсутня.

5) символи статусу та престижу (одяг, годинник, зачіска):

Одяг - простий, невибагливий: блакитна футболка, бiла сорочка, коричневi штани та ciрi кеди; зачicка - вiдсутня, волосся акуратно причесане. Iншi символи, які вказують на статус, вiдсутнi.

6) характеристики особистої гігієни (чистота, охайність):

Зображений хлопчикк охайно одягнений, одяг небрудний.

Хлопчик на передньому планi

1) індивідуальні характеристики:

Стать - чоловіча; вiк - 10-12 рокiв; раса - європеоїдного типу.

2) тілесні (зріст, будова тіла, фігура):

Зріст - не високий, приблизно 1.30 - 1.40 м; будова тіла - пропорційна, правильна; фігура - струнка.

3) соціокультурні (одяг, зачіска, орнаментація тіла):

Одяг - біла сорочка, блакитнi джинсовi штани, на ногах - бiлi шкарпетки та коричневi черевики; зачіска - трохи не акуратна, волосся майже доходить до плечей; орнаментація тіла - відсутня.

4) характеристики невербальної комунікації (положення тіла, осанка, поза, вираз обличчя, міміка, жестикуляція):

Положення тiла - стояче, ходьба; постава - рівна, правильна, поза - стояча, ходьба, розвернувся назад.

5) символи статусу та престижу (одяг, годинник, зачіска):

Одяг - простий, невибагливий: біла сорочка, блакитнi джинсовi штани, бiлi шкарпетки та коричневi черевики; зачicка - вiдсутня, волосся акуратно причесане. Iншi символи, які вказують на статус, вiдсутнi.

6) характеристики особистої гігієни (чистота, охайність):

Зображений хлопчик охайно одягнений, одяг небрудний.

3.3.3 соціальна взаємодія

Дiти про щось говорять, вiрогiдно про те, що вони назбирали в лiсi i в яку гру вони гратимуть далi. Вони йдуть з лiсу по стежинi, при цьому дiвчинка наздоганяє хлопчикiв, а її товаришi йдуть не квапливо, чекаючи на свою подругу.

3.3.4 соціальні групи та колективні дії

1) формальні покажчики (чисельність, вік учасників, гендерні характеристики):

Чисельнiсть - троє людей; вiк обох вiд 10 до 12 рокiв; дiти радiснi, веселi, безтурботнi. Бiльше нагадують двох братiв та сестру.

2) тип групи:

Трiада, група мала, умовна, неформальна.

3) структура ієрархії або нерівності у групі:

Вiдсутнi.

4) типовість/нетиповість поведінки за зазначених умов:

Поведiнка типова. Це звичайна гра звичайних дiтей.

3.3.5 культура

Будь якi вiдомостi, якi вказують на культурну приналежнiсь зображених вiдсунi. Проте, за одягом дiтей та оточуючим середовищем можна судити про те, що вони iз країни європейського типу.

3.3.6 оточення

Тип природного ландшафту на зображеннi - лiс з густими чагарниками, на землi росте зелена соковита трава,; погода - ясна, вiтер вiдсутнiй, температура повiтря тепла.

3.3.7 - визначення основної ідеї, яку містить обране зображення

Так як художник та назва не вiдомi, то я спробую розкрити головну суть зашифровану в цьому зображеннi.

На мою думку, автор хотiв показати чарiвнiсть дитинства. Цей перiод в життi людей наповнений найяскравiшими фарбами. Весь свiт здається нерозгаданою загадкою, оточуюча природа викликала бурхливу цiкавiсть до всього. Дитина - це iстота з чистою, незаплямованою душею, вiльна вiд нав'язаних стереотипiв дорослого суспiльства. Мислення дитини вiльне, незбагненне i посвоєму глибоке. Дiти можуть знайти радiсть в найпростiших речах. I iнодi дорослим теж слiд мислити як дитина, хоча б для того щоб подивитися на свiт з iншого боку i зрозумiти, що все не так погано як здається, що в своєму повсякденному оточеннi можна знайти багато прекраних i в одночас таких простих речей.

Список використаних джерел

1. Бойцова, О.С. Структура фотографічного повідомлення (на прикладі аматорської фотографії)/[Електронний ресурс]//

2.Гирц, К. В«Насичене описВ»: у пошуках інтерпретатівной теорії культури/[Електронний ресурс]//

3. Голофаст, В. Вітер змін у соціології [Текст]// Журнал соціології та соціальної антропології, 2000. Т. 3. - № 4. - 54 с.

4. Запорожець, О. Візуальна соціологія: контури підходу [Текст]// О. Запорожець. - Інтер, 2007. - № 4. - С. 27-36.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Інститут сім'ї в контексті соціології. Механізми соціальної захищеності сімей в суспільстві, що трансформується. Специфіка соціальної роботи з сім’єю. Роль центру соціальної служби у підтримці сімей. Особливості соціальної роботи з сім’єю закордоном.

  курсовая работа [73,4 K], добавлен 09.09.2014

 • Концепт "інформаційного суспільства" як теоретична передумова соціологічного дослідження глобальної мережі. Діяльність масових комунікацій як вид соціальної діяльності. Вивчення залежностей і соціального негативізму користування інтернет-мережами.

  диссертация [745,6 K], добавлен 04.07.2013

 • Специфіка розгляду комунікації у соціології тлумачення. Соціологічне тлумачення поняття маніпулятивного впливу. Специфіка явища маніпуляції на рівнях соціальної комунікації. Рівень групової взаємодії. Маніпуляція в середовищі "знаки-символи-стереотипи".

  дипломная работа [87,4 K], добавлен 19.08.2014

 • Передумовою повновартісного функціонування соціальної роботи є всеосяжність, універсальність, зорієнтованість на нетлінні, благородні метацінності. Формування ціннісних категорій соціальної роботи. Права людини і громадянське суспільство в соціології.

  реферат [20,2 K], добавлен 18.08.2008

 • Суть і зміст соціальної роботи з сім'єю, основні завдання такої роботи на сучасному етапі. Загальний огляд технології соціальної роботи з сім'єю високого соціального ризику в умовах дитячої поліклініки. Аналіз технології попередження проблем у сім'ї.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 05.01.2011

 • Сутність соціальної політики, основні напрямки її здійснення. Характеристика системи соціального захисту та соціального страхування. Особливості функціонування соціальної політики в Україні та інших державах. Людина як суб'єкт соціальної політики держави.

  учебное пособие [488,3 K], добавлен 03.05.2010

 • Поняття соціальної діагностики. Принципи соціальної діагностики. Методи соціальної діагностики. Рівні та етапи соціальної діагностики. Соціально-педагогічна діагностика. Соціологічне дослідження на тему "Сучасне мовлення телебачення".

  курсовая работа [54,3 K], добавлен 07.11.2007

 • Компоненти соціальної структури. Поняття "соціальної групи", "соціальної спільності". Соціальна стратифікація у перехідному суспільстві та підходи щодо її аналізу. Подолання культурного бар’єра і бар’єра спілкування у процесі соціальної мобільності.

  реферат [36,7 K], добавлен 21.08.2009

 • Сутність соціальної роботи в системі громадського руху. Законодавчо-нормативна база соціальної роботи громадських організацій в Україні. "Червоний Хрест" - складова соціальної роботи в системі громадських рухів. Основні напрямки і форми соціальної роботи.

  дипломная работа [194,1 K], добавлен 19.11.2012

 • Соціальна робота належить до професій, які виникли й утверджуються з метою задоволення насущних потреб суспільства і його громадян. Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві. Напрямки соціальної роботи. Світовий досвід соціальної роботи.

  реферат [19,0 K], добавлен 18.08.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.