Форми, методи, та практичний досвід Літинського районного центру зайнятості по зміцненню взаємодії з роботодавцями відповідно до вимог ЄТОНН

Методологічні засади взаємодії служби зайнятості з роботодавцями. Покращення надання державних соціальних послуг. Перелік соціальних послуг, що надає центр зайнятості. Сприяння укомплектуванню кадрами підприємств шляхом надання роботодавцю дотацій.

Рубрика Социология и обществознание
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 09.01.2013
Размер файла 44,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Реферат

на тему: “Форми, методи, та практичний досвід Літинського районного центру зайнятості зміцнення взаємодії з роботодавцями відповідно до вимог ЄТОНН”

Буряк Лариси Василівни

Літинський районний

центр зайнятості

начальник відділу

взаємодії з роботодавцями

Київ 2010

Зміст

Вступ.

I. Зміцнення співпраці з роботодавцями як фактор удосконалення механізму регулювання зайнятості населення в регіоні:

1.1 Основні принципи та методологічні засади взаємодії служби зайнятості з роботодавцями.

1.2 Перелік соціальних послуг, що надає центр зайнятості роботодавцям.

1.3 Покращення надання державних соціальних послуг - фундамент підвищення ефективності діяльності Служби Зайнятості.

II. Форми і методи надання соціальних послуг работодавцям на приклади роботи Літинського районного центру зайнятості.

2.1 Підбір працівників для укомплектування підприємств, організацій, установ кадрами.

2.2 Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця.

2.3 Взаємодія центру зайнятості з роботодавцями з питання працевлаштування соціально-незахищених категорій населення.

2.4 Сприяння укомплектуванню кадрами підприємств шляхом надання роботодавцю дотацій.

2.5 Організація і укладення договорів по тимчасовій зайнятості.

2.6 Відвідування підпиємств, організація та проведення семінарів, круглих столів, ярмарок - вакансій - налагодження взаємовигідних відносин з роботодавцями.

Висновки.

Список використаної літератури.

ВСТУП

Державна служба зайнятості не може стояти осторонь тих динамічних змін, які відбуваються в системі державного управління українського суспільства, а також у сфері забезпечення продуктивної зайнятості населення. Тривалий час пріоритетним напрямком діяльності служби зайнятості вважалася робота з незайнятими та безробітними громадянами, їх працевлаштування, професійне навчання та перенавчання, виплата допомоги по безробіттю, а робота з роботодавцями відсувалася як би на другий план. Збір вакансій був, часто, єдиною формою взаємодії з підприємствами, організаціями і установами.

При переході на ринкові відносини, з підприємств вивільнилася велика кількість робочої сили, що призвело до надмірної кількості кадрів на ринку праці. Роботодавці отримали можливість вибирати собі працівників, не вдаючись до послуг центрів зайнятості, оскільки на одне вакантне місце претендували десятки громадян, що шукають роботу.

Гостро назріла необхідність в реформуванні роботи служби зайнятості України. З метою підвищення ефективності роботи служби зайнятості, творчою групою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості була розроблена єдина технологія обслуговування незайнятого населення (ЄТОНН), головною метою якої стало визначення шляхів підвищення якості послуг, що надаються центрами зайнятості своїм клієнтам, збільшення їх пропускних можливостей, формування позитивного іміджу служби зайнятості як державного соціального інституту. Однією з найважливіших концепцій ЄТОНН є посилення взаємодії з роботодавцями, як умова підвищення ефективності діяльності центрів зайнятості

Вперше роботодавець був визнаний клієнтом номер один.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності повинно стати підвищення зацікавленості роботодавців у співпраці з державною службою зайнятості. Необхідно активізувати контакти з першими керівниками ринкоутворюючих підприємств, застосувати всі форми роботи по цьому напрямку, рекомендовані Державним центром зайнятості, використовувати власні підходи, з урахуванням специфіки конкретних регіонів.

Головними завданнями державної служби зайнятості у найближчий час повинні стати: подальший розвиток активних програм сприяння зайнятості населення, реалізація заходів, направлених на підвищення мотивації безробітних до праці, зростання рівня працевлаштування соціально незахищених категорій населення, скорочення тривалості пошуку роботи громадянами та тривалості заповнення вакансій, забезпечення належного рівня збору страхових внесків, запровадження принципово нових методів співпраці з роботодавцями, підвищення їх зацікавленості у користуванні послугами служби зайнятості.

Отже, співпраця роботодавців і служби зайнятості є одним із головних пріоритетів реалізації державної політики зайнятості населення.

I. ЗМІЦНЕННЯ СПІВПРАЦІ З РОБОТОДАВЦЯМИ ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

1.1 Основні принципи та методологічні засади взаємодії служби зайнятості з роботодавцями

Залученню роботодавців до співробітництва зі службою зайнятості повинна передувати активна роз'яснювальна робота про можливості центрів зайнятості стосовно роботодавців і соціальної значимості діяльності державної служби зайнятості за умови включення до неї не тільки фахівців відділу по взаємодії з роботодавцями, а кожного спеціаліста центру зайнятості.

Центру зайнятості необхідно чітко визначитися з колом інтересів роботодавця, кадрових проблем кожного підприємства і, виходячи з цього, запропонувати конкретні послуги, спрямовані на їх задоволення.

Центр зайнятості повинен здійснювати:

- підбір необхідних працівників відповідно до особливостей конкретного виробництва та вимог роботодавця;

- забезпечення роботодавця інформацією про професійно-кваліфікаційний склад осіб, зареєстрованих у центрі зайнятості;

- оперативне та якісне професійне навчання підібраних громадян з урахуванням специфіки і потреб підприємства;

- систематичне інформування роботодавців про зареєстрованих осіб, без посилання на їхні прізвища, які мають професійні якості, що відповідають профілеві конкретного підприємства;

- контроль за повним та своєчасним надходженням внесків у Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

- кваліфіковані пояснення або консультації щодо дотримання норм законодавства про працю та зайнятість, державного соціального страхування на випадок безробіття, у т.ч. при звільненні або вивільненні працівників, реєстрації трудових договорів, використання праці іноземців, працевлаштування громадян, що потребують соціального захисту та не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці, надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном;

- кваліфіковані пояснення про дотримання законодавства про державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Крім цього, центр зайнятості повинен доводити до свідомості роботодавців, що тісні зв'язки зі службою зайнятості:

- розширюють можливості роботодавців щодо підтримки створення додаткових робочих місць, збереження трудового колективу у випадку тимчасового простою підприємства або його структурного підрозділу по незалежним від працівників і роботодавця причинам, завдяки наданню допомоги по частковому безробіттю;

- забезпечують зм'якшення негативних наслідків масового вивільнення працівників, що виникає у випадку скорочення штатів через реорганізацію, закриття структурних підрозділів або банкрутства підприємства. До таких заходів відносяться консультування працівників і роботодавця про їхні права і державні гарантії, організація профнавчання та сприяння самозайнятості, допомога в пошуку і підборі підходящої роботи;

- допомагають формуванню позитивного іміджу роботодавця, оскільки інформація про конкретне підприємство у вигляді «паспорта ПОУ» пропонується клієнтам центру зайнятості;

- сприяють переконанню громадськості району, у тому, що підприємство бере участь у реалізації політики зайнятості і це носить суспільно-корисний характер, особливо - для безробітних і членів їхніх родин, що сподіваються на підтримку співгромадян.

У справі залучення роботодавців до співробітництва можна досягти успіху, якщо:

- будувати співробітництво з роботодавцями на основі системності та цілеспрямованості, ретельно розроблених планів співробітництва центру зайнятості з роботодавцями;

- організовувати конференції, наради, збори за участю представників місцевих органів державної влади для розробки удосконалених способів по задоволенню потреб роботодавців у робочій силі;

- створювати разом з місцевими органами державної влади, громадськістю районні організації роботодавців;

- підписувати двосторонні угоди про співробітництво з підприємствами, що істотно впливають на розвиток місцевого ринку праці, а також багатобічні договори з підприємствами, соціальними службами для молоді, інвалідів, навчальними закладами, суспільними жіночими і молодіжними організаціями;

- постійно та ретельно вивчати актуальні потреби, економічний стан і кадрові проблеми підприємств;

систематично інформувати підприємства про надходження і витрату коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з розкриттям досягнутого ефекту по статтях бюджету, а також аналітичні матеріали про стан місцевого ринку праці;

- використовувати для зміцнення взаємодії зустрічі з роботодавцями, у тому числі при проведенні нарад та інших заходів, що проводять органи влади, телефонні бесіди, листування, зустрічі в центрі зайнятості під час реєстрації підприємств та ін.;

- залучати юрисконсультів центрів зайнятості для надання консультаційних послуг роботодавцям.

1.2 Перелік соціальних послуг, що надає Літинський районний центр зайнятості роботодавцям

До основних соціальних послуг, що надає центр зайнятості роботодавцям, відносяться:

1. Інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці.

2. Інформування роботодавців відповідно до профілю підприємства про професійно-кваліфікаційний склад осіб, зареєстрованих у центрі зайнятості.

3. Інформування роботодавців про осіб, що шукають роботу та мають унікальні (рідкі) професії, спеціальності, або особистісні якості, шляхом розміщення інформації про них (без прізвищ) на спеціальних стендах у секторі по роботі з роботодавцями та на відповідному файлі електронної бази даних ЄІАС.

4. Інформування про витрату центрами зайнятості коштів страхового фонду з розкриттям досягнутого ефекту по статтях бюджету.

5. Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги по укомплектуванню підприємства персоналом.

6. Здійснення під замовлення роботодавця підбору необхідних працівників з використанням психодіагностичних методик: проведення тестування, оцінка та інтерпретація результатів.

7. Сприяння укомплектуванню кадрами підприємств, організацій, установ шляхом надання дотацій для фінансування частини витрат на оплату праці при прийомі на роботу визначених категорій безробітних.

8. Задоволення потреб у робочій силі при виконанні визначених видів робіт, що вимагають тимчасових працівників.

9. Допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом надання вакансій для потенційних працівників у ході проведення ярмарків вакансій.

10. Професійне навчання безробітних під замовлення роботодавців на конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві.

11. Надання комплексу спеціальних послуг у рішенні проблеми роботи з трудовим колективом у ситуації запланованого вивільнення працівників. З цією метою здійснення превентивних та адаптаційних заходів, спрямованих на підбір роботи, профнавчання, залучення до самозайнятості цих громадян, консультування про їхні права і державні гарантії, психологічну адаптацію працівників до початку їхнього фактичного звільнення.

12. Консультування про упровадження визначених норм законодавства про працю та зайнятість, державне соціальне страхування на випадок безробіття, у т.ч. при звільнення працівників.

13. Забезпечення ПОУ повною інформацією про виконання ними обов'язків перед Фондом і його правами, як страховика, здійснення автоматизованого обліку надходження засобів у Фонд.

14. Допомога в підготовці текстів оголошень про вакансії та пошук кадрів для їхнього розміщення в ЄІАС, засобах масової інформації.

15. Сприяння в проведенні роботодавцями співбесід із претендентами на робочі місця - розробка і забезпечення відповідними рекомендаціями з техніки їхнього проведення, надання приміщень для зустрічі з претендентами.

16. Проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб.

17. Розміщення в центрах зайнятості в Паспортах ПОУ відомостей про підприємства, їх історію, продукцію або послуги, їх соціально-економічне становище тощо, інформацію про вакансії.

18. Проведення ярмарків вакансій, конкурсу на звання «Кращий роботодавець року», конкурс на кращу публікацію про роботодавця.

19. Реєстрація трудових договорів і консультації про порядок їхнього підписання.

20. Консультації щодо використання праці іноземців.

21. Консультації щодо працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці.

22. Консультації про надання послуг щодо посередництва в працевлаштуванні за кордоном.

1.3 Покращення надання державних соціальних послуг - фундамент підвищення ефективності діяльності служби зайнятості

Головний пріоритет реалізації державної політики зайнятості - це співробітництво служби зайнятості та роботодавців.

Законодавство України визначає, що роботодавець - це власник підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої приналежності або уповноважений ним орган, або фізична особа, що відповідно до законодавства використовують найману працю.

Роботодавці для служби зайнятості виконують дві найважливіші соціальні ролі. По-перше, вони є соціальними партнерами реалізації державної політики зайнятості населення і забезпечують центри зайнятості інформацією про вакантні робочі місця, тобто допомагають їм виконувати свої функції по сприянню працевлаштуванню осіб, що шукають роботу. Оскільки наявність цієї інформації безпосередньо впливає на якість надання центрами зайнятості соціальних послуг населенню, співробітництво з роботодавцями розглядається як передумова ефективної діяльності всієї державної служби зайнятості.

По-друге, роботодавці є клієнтами державної служби зайнятості і мають свої специфічні потреби. Вони полягають у формуванні персоналу підприємств, організацій, установ, фірм. Центри зайнятості мають значні можливості для забезпечення роботодавців інформацією про осіб, які шукають роботу, та якої немає у інших посередників. Крім надання інформації про шукачів роботи, центри зайнятості можуть здійснювати підбір працівників на підставі професійної діагностики, методиками якої володіють фахівці державної служби зайнятості.

Варто усвідомлювати, що роботодавці є одночасно і соціальними партнерами, і клієнтами державної служби зайнятості, але в залежності від стану економіки і тенденцій її розвитку, пріоритетність цих ролей змінюється:

- в ситуації економічного спаду в районі, навіть на окремих підприємствах, пріоритет здобуває роль роботодавців як соціальних партнерів, оскільки кількісні потреби підприємств у працівниках знижуються, а основними клієнтами центрів зайнятості стають безробітні, працевлаштування яких стає складною проблемою;

- під час економічного росту - відкриття нових, розширення і перепрофілювання діючих підприємств у районі, - на перший план виходить соціальна роль роботодавців як клієнтів, що мають потребу в робочій силі нової професійно-кваліфікаційної якості. Оскільки ситуація на ринку праці динамічно міняється, у районі, центр зайнятості повинен пристосовувати свої послуги і технології їхнього надання саме для задоволення актуальних тепер потреб роботодавців.

Узагальнений досвід взаємодії з роботодавцями показує, що співробітництво малоефективне, якщо воно будується на використанні тільки адміністративних методів - перевірок, штрафів, звертань до органів влади для впливу на окремі підприємства та ін. Істотних результатів можна досягти тільки за умови взаємодії на основі, по-перше, врахування інтересів роботодавця, насамперед, економічних; по-друге, розуміння ними важливості та корисності для суспільства та конкретної людини участі у формуванні страхового фонду на випадок безробіття, надання центру зайнятості інформації про вакансії, організацію тимчасових робіт, стажування, створення додаткових робочих місць та ін. Літинським районним центром зайнятості за 2008 рік надано послуг ПОУ - 3900, за 2009 рік - 4225. Надання послуг зросло, що свідчить про зріст потреби в співпраці з центром зайнятості.

2. ФОРМИ І МЕТОДИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ РОБОТОДАВЦЯМ НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ Літинського РАЙОННОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

2.1 Підбір працівників для укомплектування підприємств, організацій, установ кадрами

За ринкових відносин якісний підбір персоналу є однією з найважливіших складових успіху будь-якого підприємства, установи, організації та й провадження малого бізнесу. Вдала підібрана команда чи великого, чи малого підприємства допомагає реалізувати найсміливіші плани та проекти, й, навпаки, випадкові люди, прийняті на роботу навмання, можуть дуже швидко довести до краху навіть успішну фірму.

Водночас усе більшого значення набуває роль державної служби зайнятості як посередника між людиною, що шукає роботу, і роботодавцем, якому потрібна високопрофесійна робоча сила. Роботодавець виходить на ринок зі специфічним товаром, що називається „актуальні вакансії”. І складний процес працевлаштування та надання послуг роботодавцям залежить від того, наскільки посередники з продажу цього товару будуть вмілими дистриб'юторами і допомагатимуть продати товар за високою ціною.

Для центру зайнятості підбор необхідних працівників під замовлення роботодавців з урахуванням особливостей і вимог конкретного підприємства - це найважливіша ділянка його роботи. Ефективність виконання цих замовлень роботодавців багато в чому визначає авторитет і імідж усієї державної служби зайнятості, а також є найважливішою передумовою якісного рішення ще одного головного завдання центру зайнятості - сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян.

Сутність функції по підбору необхідних працівників під замовлення роботодавця полягає в наступному:

детальне з'ясування особливостей вакантного робочого місця, характеру роботи, умов праці і його оплати, а також вимог роботодавців до претендента на роботу;

аналіз професійно-кваліфікаційних характеристик шукачів роботи, ( що знаходяться на обліку в ЦЗ і ті, хто звернулися за консультацією);

добір претендентів на вакансію, у тому числі тих, хто частково відповідає заявленим вимогам;

у разі потреби, здійснення за допомогою психодіагностичних методик профвідбору претендентів на заявлене робоче місце;

приведення професійно-кваліфікаційних якостей претендента на робоче місце у відповідність з вимогами роботодавця, а в разі потреби, організація стажування на робочому місці.

Єдина технологія обслуговування незайнятого населення (ЄТОНН) передбачає тісну та безпосередню взаємодію відділів взаємодії з роботодавцями з відділами сприяння працевлаштування населення, активної підтримки безробітних, профнавчання та профорієнтації.

У Літинському районному центрі зайнятості знаходиться на обліку платників страхових внесків 441 роботодавців з них юридичних осіб - 277, фізичних осіб - 164.

Впродовж 2010 року не значно зросла потреба підприємств в кадрах. Важливу роль тут грає тіньова зайнятість. Кількість підприємств, які регулярно подають вакансії в центр зайнятості складає 15%, інші подають 1-2 вакансії за рік.

Кількість вакансій зменшується і підібрати на них роботодавцю працівників досить складно. Велика частина вакансій мають мінімальну заробітну платню.

За 5 місяців 2010 року було зареєстровано 244 вакансій, з них 82.3% були укомплектовані за направленням служби зайнятості. Із зареєстрованих у службі зайнятості 30% складають вакансії із мінімальною заробітною платою, 67% - від мінімальної до прожиткового мінімуму та прожиткового мінімуму до середньої заробітної плати по регіоні й 0,4 % - вакансії із заробітною платою понад середню по області.

Основна мета відділу по роботі з роботодавцями - це якісний підбор працівників необхідної кваліфікації на заявлені роботодавцем вакансії. За 2010 рік за заявками роботодавців підібрані і працевлаштовані на вільні робочі місця безробітних, що складає майже 96,3 % до відповідного періоду минулого року .

При зустрічі з роботодавцями фахівці відділу пропонують їм картотеку професійно - кваліфікаційного складу безробітних, котра регулярно обновляється. Якщо роботодавцю терміново потрібний працівник, то фахівець негайно здійснює підбор у базі даних центра зайнятості інформації про клієнтів, що має професії (спеціальності) відповідно до запиту роботодавця, організує профвідбір претендентів і погоджує дату, час і місце зустрічі з ними роботодавця. Якщо в базі даних немає необхідних фахівців, то роботодавцю пропонується навчити фахівців під його замовлення. Навчання фахівців під замовлення роботодавця в даний час активно застосовується в роботі Літинського центру зайнятості і дає позитивні результати. Фахівці центру всіма способами намагаються допомогти роботодавцю.

2.2 Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця

Нині існує незбалансованість попиту та пропозиції робочої сили за обсягами та напрямами підготовки кадрів, у той час як вітчизняна економіка потребує висококваліфікованих робітничих кадрів. Крім того, в навчальних закладах держави часто, не враховуючи сучасних вимог ринку праці, продовжують готувати фахівців непопулярних на виробництві професій.

Ринкові зміни і економічне зростання неможливе без активної поведінки безробітних, розуміння ними свого місця у суспільстві, усвідомлення того, що завтрашній день передусім залежить від особистих зусиль: як і чому навчитися, як і де працювати, як безробітний шукає роботу чи пасивно чекає, що про це подбає і працевлаштує його центр зайнятості. Ринкові відносини потребують звільнення свідомості людей від залишків споживацької психології. Працівникам центру зайнятості доводиться змінювати уявлення безробітних, переконувати, що їхнє майбутнє, зокрема робота, залежить від них самих. Саме на це спрямована Єдина технологія обслуговування незайнятого населення. Це є перший крок роз'яснення того, що ринок праці складається не в центрі зайнятості, а його формують пропозиція і попит, працездатні люди і роботодавці. Але роботодавцю потрібні професіонали, з досвідом роботи, вмінням швидко перенавчитися суміжної професії, спеціалісти широкого профілю.

Робота центру зайнятості за Єдиною технологією обслуговування незайнятого населення дає можливість вирішити цю проблему. Професійне навчання якраз і є тим засобом, який допомагає безробітному відновити свої трудові навички і адаптуватися до нових умов. Сьогодення вимагає гнучкого пристосування служби зайнятості до сучасних потреб ринку. Через професійне навчання безробітних центр зайнятості задовольняє потребу роботодавців в кваліфікованій робочій силі, вирішує проблему довготривалого безробіття. Працевлаштування таких незайнятих громадян можливе після підвищення рівня їхньої кваліфікації або ж перепідготовки. Це також стосується молоді, яка після закінчення школи не набула професії.

У Вінницькому обласному центрі зайнятості склалася достатньо чітка система навчання та перенавчання, в рамках якої центри зайнятості допомагають громадянам одержувати конкурентноспроможну професію. З кожним роком збільшується число професій, які пропонуються незайнятому населенню від класично робочих професій до рідкісних та модних сьогодні спеціалістів.

Це не самоціль, не бажання підмінити навчальні заклади, а реальна допомога тим, хто цього потребує. З метою недопущення виникнення хронiчного структурного безробiття важливо забезпечити проведення у широких масштабах заходiв з профорiєнтацiї населення та професiйного навчання.

Літинський районний центр зайнятості визначив пріоритетним напрямком залучення безробітних до професійного навчання, в першу чергу на замовлення роботодавців.

Спостерігаються зміни з перепідготовкою безробітних, які проживають у сільській місцевості. Оскільки особисте підсобне господарство не може бути єдиним достатнім джерелом доходів сім'ї, значна частина незайнятого сільського населення шукає роботу за межами проживання. Для цього необхідна обов'язкова перепідготовка безробітних для працевлаштування в інших галузях народного господарства.

Для подальшого вдосконалення процесу навчання необхідно впроваджувати індивідуальне навчання, навчання під замовлення, проходження стажування, підготовка безробітних за модульною технологією. Завдання професійного навчання за модульним підходом - сформувати у спеціаліста вміння виконувати роботу, а не просто дати певний обсяг знань в межах виробничого завдання. На відміну від традиційних, така система дає можливість закласти у навчальні матеріали елементи досвіду, професіоналізму, чітко сформулювати перелік робіт, які має виконати робітник, забезпечити індивідуальний підхід до кожного слухача і скоригувати програму навчання відносно вимог роботодавця щодо рівня підготовки.

Програми перепідготовки безробітних мають бути орієнтовані як на поточну потребу підприємств, так і на перспективні потреби народного господарства. Прогнозування розвитку підприємницької діяльності на 2010 рік дає підстави, що кількість новостворених робочих місць зросте.

Попит з боку роботодавців на кваліфікованих працівників сфери послуг з ремонту житла, побутових приладів буде зростати. Для надання якісних косметичних та перукарських послуг роботодавці найматимуть висококваліфікованих косметологів, перукарів, візажистів.

Сфера торгівлі також набере цивілізованих рис, перевага буде надаватися досвідченим, комунікабельним особам. Отже, за сучасних умов не можна допускати зменшення обсягів професійного навчання.

Сьогоднi, у сучасному i рiзноманiтному свiтi професiй, коли вимоги до квалiфiкованих робiтникiв швидко мiняються i багатьом неодноразово доводиться вирiшувати проблеми переходу у нову сферу дiяльностi, профорiєнтацiя стає необхiдною ланкою зв'язку мiж людиною, системою професiйного навчання i виробництвом.

Бiльшiсть бiд економiки вiдбувається тому, що люди працюють не на своєму мiсцi, не за своїм покликанням, психофiзiологiчними можливостями, здiбностями. Це означає, що не використовується повнiстю величезний загальноосвітній i професiйний людський потенцiал.

Неправильно зроблений вибiр - це даремнi витрати коштiв i часу на набування "непiдходящої" спецiальностi, погане закрiплювання випускникiв на робочих мiсцях, проблеми працевлаштування. Якщо додати до цього кошти, необхiднi для обов'язкового їх перенавчання, нестаток кадрiв одних спецiалiстiв та надлишок iнших, втрати вiд плинностi кадрiв, низьку продуктивнiсть працi, картина буде пригнiчена. Тому надання допомоги починаючий трудову дiяльнiсть молодiй людинi є правомiрним i, безперечно, корисним як для неї, так i для суспiльства у цiлому.

Протягом 2010 року Літинським районним центром зайнятості надано профпослуги 1096 особам зайнятого та незайнятого населення. Профорієнтаційна робота з незайнятим населенням здійснювалась у профінформаційному секторі і секторі активної підтримки безробітних та була спрямована на професійне визначення і активне сприяння реалізації різних форм зайнятості цих громадян.

В райцентрі зайнятості визначені взаємодії фахівців різних напрямків роботи з клієнтами в єдиному ланцюжку. Наданням послуг охоплені всі категорії безробітних, майже кожен клієнт, який вирішив зареєструватись в службі зайнятості, отримав послугу в профінформаційному секторі.

В день надання статусу безробітного, кожному клієнтові пропонується отримати індивідуальну консультацію. Внаслідок первинного профінформаційного консультування на 100% відсотків клієнтів служби зайнятості, які зареєструвались, отримали профінформаційні послуги.

З метою надання інформаційних послуг громадянам, що припустимо можуть бути вивільненими, надавалась інформація про ринок праці, про можливість зайняття підприємницькою діяльністю та необхідну для цього професійну підготовку.

Головним показником ефективної профорiєнтацiйної роботи є, насамперед, достатня iнформацiя про професiю та шляхи її одержання. Без уявлення про її змiст i умови працi молода людина не зможе зробити правильний вибiр, обґрунтованість якого залежить вiд того, як глибоко людина зможе вивчити свої професiйнi якостi.

Профорiєнтацiя дорослого населення помiтно вiдрiзняється вiд профорiєнтацiйних заходiв для молодi. Тут головна роль вiдводиться психологiчнiй пiдготовцi, тому що тим, кому доводиться рiзко мiняти сферу дiяльностi або повертатися до роботи пiсля довгої перерви, необхiдна допомога в найбiльш точному визначеннi своїх здiбностей, iнтересiв.

Спецiалiсти центру зайнятостi у роботi з дорослим населенням використовують тести, методики, складенi з урахуванням вiкових, загальноосвiтнiх та iнших характеристик рiзних категорiй громадян, що дає змогу швидко i точно дiагностувати їх проблеми та знайти можливi варiанти розв'язання. Враховуються рекомендації Єдиної технології обслуговування незайнятого населення.

Ринок працi - це регулювання зайнятостi, сукупнiсть економiчних, органiзаторських i правових вiдносин, якi складаються внаслiдок реалiзацiї i пропозицiї робочої сили.

Регулятором ринку працi виступає професiйна пiдготовка та перепiдготовка, безробiтних.

Головна мета профнавчання - сприяння працевлаштуванню шляхом набуття професії i підвищення конкурентноздатностi на ринку праці. Громадянам, що зазнали труднощі у пошуку роботи, професійна підготовка дає реальний шанс не тільки знову стати конкурентоздатними, але й набути сили, упевненості, відкрити в собі організаторські якості та творчі здiбностi, реалізувати намiченi плани.

Загальні зусилля центру зайнятості, роботодавців, місцевих органів влади, відділів освіти, центру соціальних служб молоді, комітету у справах сім'ї та молоді та інших зацікавлених організацій сприяють підвищенню соціального захисту безробітних та вирішенню багатьох проблем, які пов'язані з зайнятістю населення.

За 2010рік чисельність незайнятих громадян, які пройшли професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за направленням Літинського районного центру зайнятості склало 109 чол., з них 100 % - на замовлення роботодавців.

Майже всі безробітні були направлені на навчання за професіями, які користуються попитом на ринку праці району: кухар, офіціант, продавець, перукар, електрогазозварник, тракторист, оператор котельні, слюсар-ремонтник.

Літинським районним центром зайнятості налагоджена дієва співпраця з районним відділом освіти та місцевими навчальними закладами. Двічі на рік центром зайнятості надаються матеріали щодо чисельності осіб, які шукали роботу, та кількості вакансій у розрізі професій і посад, а також інформації про стан ринку праці району для урахування навчальними закладами потреб ринку праці у фахівцях і кваліфікованих робітниках при формуванні щорічних обсягів державного замовлення.

2.3 Взаємодія центра зайнятості з роботодавцями по питанню працевлаштування соціально-незахищених категорій населення

Відділом по роботі з роботодавцями проводиться активна робота з підприємствами, установами й організаціями по питанню бронювання робочих місць на підприємствах, установах і організаціях району для громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Для працевлаштування даних категорій громадян районними органами виконавчої влади, за пропозиціями центру зайнятості, щорічно бронюється на підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форм власності, з чисельністю понад 20 чол. до 5% загальної кількості робочих місць по необхідних професіях. Серед роботодавців -юридичних осіб, які зареєстровані як платники внесків в Літинському РЦЗ лише 18% мають чисельність працівників більше 20 осіб. Анкетування роботодавців щодо можливостей бронювання робочих місць показало, що на підприємствах із стабільно високим рівнем заробітної плати вже працює достатня кількість осіб, які належать до слабозахищених категорій. Відповідно до вищевказаного протягом 2010 р. бронюванням охоплено 14 ПОУ, яким заброньовано 15 робочих місць.

В цьому напрямку працівниками центру зайнятості, докладається максимум зусиль щодо працевлаштування слабозахищених категорій безробітних, незалежно від встановленої броні. Результатом такої роботи є працевлаштування в 2010 році 6 безробітних слабозащищених категорій при бронюванні 15 робочих місць.

2.4 Сприяння укомплектуванню кадрами підприємств шляхом надання дотацій роботодавцю

Одним із видів соціальних послуг відповідно до Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” є сприяння у працевлаштуванні безробітних шляхом надання роботодавцям дотації на повне або часткове покриття витрат на заробітну плату.

Дотація надається роботодавцю за умови працевлаштування на строк понад два роки безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості як безробітні не менше 6 місяців, категорії безробітних, які направляються на дотаційні робочі місця у першу чергу - не менше 1 місяця за направленням державної служби зайнятості.

Значну увагу у своїй роботі центр зайнятості приділяє питанню надання дотацій роботодавцям для створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, особливо соціально-незахищених категорій населення.

Питання надання дотацій широко висвітлюється для роботодавців: через ЗМІ, на семінарах, при особистих зустрічах з працівниками центру зайнятості. Роботодавці активно користуються такою послугою центру зайнятості, завдяки активній інформаційні роботі з кожним роком зростає працевлаштування на дотаційні робочі місця слабо захищених категорій безробітних та осіб які перебувають на обліку вслужбі зайнятості не менше 6 місяців. В 2010 році серед 29 дотаційних робочих місць 62% працевлаштованих належать до категорій осіб, що потребують соціального захисту в т.ч. 41% - це особи які перебувають на обліку більше 6 місяців.

2.5 Організація і укладання договорів по тимчасовій зайнятості

З метою розширення можливості забезпечення зайнятості громадян центром зайнятості проводиться робота з роботодавцями по організації суспільних і сезонних робіт. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 затверджені Положення «Про порядок організації і проведення оплачуваних суспільних робіт» і «Про порядок організації сезонних робіт» відповідно до яких будується робота в центрі зайнятості за даними питанням .

Позитивно зарекомендувало себе наше співробітництво з роботодавцями по організації оплачуваних громадських робіт, що є діючою формою надання соціальних послуг незайнятому населенню.

У 2010 році центром зайнятості укладені 35 договорів про спільну діяльність по організації оплачуваних громадських робіт, завдяки чому 137 осіб змогли хоча б тимчасово поповнити свій бюджет.

2.6 Відвідування підприємств, семінари з роботодавцями, ярмарки вакансій - налагодження взаємовигідних відносин з роботодавцями

Однією з форм роботи з роботодавцями є семінари, кінцевою метою яких є зміцнення співробітництва з роботодавцями, що у свою чергу служить підвищенню ефективності діяльності всього центру зайнятості.

Зміст семінарів змінюється в залежності від категорії роботодавців. З урахуванням специфіки доцільно виділити в окремі групи:

- керівників підприємств і працівників кадрових служб;

- головні бухгалтера підприємств;

- роботодавців, що співробітничають зі службою зайнятості тривалий і нетривалий час.

Якщо в якійсь категорії нараховується занадто велика кількість роботодавців, то для забезпечення більшої індивідуалізації взаємодії, посилення ефективності спілкування її розподіляють ще на визначені підгрупи, наприклад, по ознаці галузі або масштабу підприємства. Це дозволяє зробити навчання більш особистим, переконливим і цікавим, викликає менше стомлення.

Метою семінарів з роботодавцями та їхніми представниками, що взаємодіють з центром зайнятості нетривалий час, є формування в роботодавців мотивації, інтересу до співробітництва з ЦЗ, інформування про призначення та соціальну значимість державної служби зайнятості в суспільстві й на ринку праці, можливостях по наданню соціальних послуг роботодавцям, перевагах і користі від співробітництва з центром зайнятості, консультування підприємств про порядок сплати страхових внесків у Фонд і відповідальності за їхню несплату або несвоєчасну сплату. Семінари з роботодавцями, що співробітничають із ЦЗ тривалий час, спрямовані, у першу чергу, на доведення до них новітніх тенденцій і явищ на ринку праці, змін у законодавстві про зайнятість та працю, змісті соціальних послуг. Однією з важливих цілей семінарів з кожною групою роботодавців є формування в них позитивного іміджу служби зайнятості, створення передумов для подальших звертань роботодавців і до центру зайнятості та збільшення майбутніх контактів.

В 2010 році центром зайнятості було проведено 54 семінарів з роботодавцями, в яких прийняло участь 248 роботодавці. Слід зазначити, що значну увагу було приділено цільовим семінарам з роботодавцями по залученню їх до здачі звітності електронним шляхом.

Спеціалісти відділу взаємодії з роботодавцями Літинського центру зайнятості надають не тільки методичну допомогу спеціалістам профільних відділів на місцях, але й особисто приймають участь в них та надають практичну допомогу.

Семінари з роботодавцями проводяться чотири рази на місяць і додатково в міру необхідності. Крім інформаційних семінарів проводяться цільові семінари: з питання надання дотацій; з питання бронювання робочих місць для працевлаштування соціально незахищених громадян; з питань організації сезонних і суспільних робіт; з питань навчання під замовлення роботодавця й інші.

Основна мета інформаційного семінару - зацікавити роботодавця і показати вигідність співробітництва з центром зайнятості. На інформаційних семінарах до відома роботодавців доводиться законодавча база, дається інформація про всі послуги центра зайнятості, про необхідність надання звітності, про надходження і витрату засобів і т.д.

У центрі зайнятості розвиваються нові форми роботи. Для задоволення попиту підприємств на робочу силу і зниження рівня безробіття відділ регулярно поряд із традиційними ярмарками вакансій проводить міні-ярмарок вакансій для одного чи декількох роботодавців однієї сфери діяльності. Протягом 2010 року проведено 7 міні-ярмарок вакансій. Представники підприємств докладно знайомлять присутніх з вакансіями й умовами роботи і при взаємній домовленості укладаються трудові договори. За допомогою міні-ярмарків вдається оперативно підібрати роботодавцям працівників.

Зустрічаючи з керівниками, працівниками кадрових служб безпосередньо на підприємствах, фахівці центра зайнятості на місці вникають у проблеми і турботи роботодавців, намічають оптимальні варіанти спільного співробітництва. Якою б не була мета відвідування підприємства, фахівці подають повну інформацію роботодавцям про всі послуги, що може надати центр зайнятості, показуючи економічну вигоду співробітництва з центром. Спеціалісти центру зайнятості використовують роздавальний матеріал і запрошують відвідати центр зайнятості і взяти участь у семінарі.

Велике значення для встановлення співробітництва з роботодавцями центр зайнятості додає засобам масової інформації.

Інформація про послуги центру зайнятості, перелік вакансій, які надійшли від роботодавців, зміни до законодавства про працю та зайнятість населення регулярно публікується в районній газеті „Літинський вісник” .

ВИСНОВОК

Державна служба зайнятості визнала пріоритетною роботу з роботодавцями. Сьогодні роботодавець виступає у трьох іпостасях - як той , хто подає інформацію про вакансії, як клієнт, якому служба зайнятості надає соціальні послуги, зводить його з шукачем роботи, допомагає укомплектувати підприємство кадрами, і нарешті як донор Фонду ЗДСС на випадок безробіття.

Удосконалення механізмів співпраці з роботодавцями потребує від спеціалістів відділів взаємодії з роботодавцями запроваджувати нові методи роботи. Сьогодні Літинський районний центр зайнятості активно впроваджує наступні заходи:

індивідуальна, адресна робота з підприємствами;

проведення різних форм Ярмарків вакансій;

організація конкурентного відбору працівників на замовлення роботодавців;

формування позитивного іміджу роботодавців шляхом розміщення в центрах зайнятості розгорнутої інформації про підприємства;

робота з працівниками, що плануються до вивільнення: проведення упереджувальних заходів по запобіганню втрати ними мотивації до праці;

економічне стимулювання розвитку приватної ініціативи шляхом організації малих підприємств в сфері обслуговування окремого села за рахунок коштів служби зайнятості.

Роботодавці сьогодні мають можливість отримувати в центрі зайнятості комплекс послуг, що не має аналогів в інших структурах соціального захисту.

Державна служба зайнятості, виконуючи на ринку праці посередницькі функції, допомагає громадянам знайти потрібного роботодавця і підходящу роботу, а роботодавцям - кваліфіковану робочу силу.

Поширення та систематизація роботи за новими принципами має стати запорукою досягнення високого рівня діяльності служби зайнятості, покращення її іміджу як провідної установи соціального захисту населення.

Аналіз сфери зайнятості та ринку праці показує, що поряд з позитивними тенденціями економічного зростання сфера праці за своїми основними характеристиками не відповідає у повному обсязі вимогам сучасного ринку праці. До числа ключових проблем розвитку сфери зайнятості відносяться:

перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї, що свідчить , з одного боку, про краще використання вже втягнутої до господарського оберту робочої сили (зокрема, зменшення масштабу неповної зайнятості, зменшення негативного сальдо між вибуттям робітників та прийомом на роботу), а з іншої - про очевидну недостатність утворення нових робочих місць, рівню розвитку малого бізнесу, підприємництва та самозайнятості населення;

низька мобільність робочої сили в умовах продовження структурної перебудови економіки, що затримує перехід до ефективної зайнятості населення;

погіршення якісних характеристик системи робочих місць (висока диференціація рівня оплати праці в галузях економіки, збільшення долі робочих місць з несприятливими умовами праці, фізично та морально застарілих), що призводить в найближчій перспективі до розширення попиту на робочу силу;

невідповідність якості робочої сили вимогам роботодавців через повільну перебудову системи державної професійної освіти у відповідності вимогам ринку праці, недостатнього спеціалістами за професіями, що вичерпали на теперішній час ресурс попиту на регіональному ринку праці;

зростання у загальній кількості безробітних громадян верств соціально-демографічних груп населення (жінок, інвалідів, осіб предпенсійного віку та ін.), працевлаштування яких лишається на цей час достатньо складним. Це визначає необхідність прийняття додаткових заходів щодо забезпечення їх зайнятості, у тому числі шляхом розробки та реалізації спеціальних програм;

Нинішні взаємини Літинського районного центру зайнятості з роботодавцями склалися не відразу. Ще кілька років назад основною була контрольно - перевіряюча функція. Роботодавці неохоче поділялися інформацією про вакансії, сприймаючи це як зазіхання на свою кадрову прерогативу.

Введення єдиної технології обслуговування незайнятого населення, сприяло зміні форм і методів роботи з роботодавцями, і, як наслідок, активізувало діяльність центру зайнятості.

І сьогодні перед нами завдвння - зробити все можливе, щоб визначення „Роботодавець - наш соціальний партнер” не залишалося розхожою фразою, а наповнилося реальним змістом, прагне, щоб кожен захід із клієнтом №1 був результативним, мав практичну спрямованість.

В умовах формування ринкових відносин державна політика в області зайнятості націлена на оптимізацію ринку праці, сприяння мобільності робочої сили, створення нових робочих місць, підготовку і перепідготовку кадрів.

На сьогодні реалізація державної політики в сфері зайнятості здійснюється через державну службу зайнятості, до складу якої входять міські, районні, обласні центри зайнятості, центри професійної орієнтації, навчальні заклади професійної підготовки незайнятого населення, де особлива увага приділяється клієнту номер один - роботодавцю співпраця з роботодавцями розглядається як передумова ефективної діяльності всієї діяльності державної служби зайнятості. Головна мета служби зайнятості - сприяти працевлаштуванню незайнятого населення та задоволення потреб роботодавців.

Список використаної літератури

1.Методичні рекомендації щодо надання центром зайнятості соціальних послуг роботодавцям. - Київ 2004.

2.Конституція України

3.Закон України “Про зайнятість населення”

4.Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”

5.Закон України “Про організації роботодавців”

6.Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р. № 578 “Про затвердження положень по застосуванню Закону України “Про зайнятість населення”

7.Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, що вимагають соціального захисту : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р. № 578

8.Положення про порядок організації і проведення оплачуваних суспільних робіт : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р. № 578

9.Порядок надання роботодавцю дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних :Затверджений Наказом Міністерства праці і соціальної політики України 10.01.2001 р. № 1, зміни внесені Наказами від 10.07.2001 р. № 293 і від 08.04.2002 р. № 186

10.Маршавін Ю., Ляміна Л., Фокас Л., Руж енський М., Поливанов В. Та інші Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України.- К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, 2000. -с.300

11. Журнал „Роботодавець” №11(48) листопад 2007р.

12. Журнал „Роботодавець” №1 (38) січень 2007р.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Мета, принципи створення та статус державної служби зайнятості України. Методологічні та методичні основи єдиної технології обслуговування незайнятих громадян в центрах зайнятості. Надання соціальних послуг клієнтам та психологічна допомога безробітному.

  курсовая работа [45,7 K], добавлен 09.05.2011

 • Особливості надання послуг з працевлаштування інвалідам. Головні функції центрів зайнятості. Служба зайнятості - особам з особливими потребами. Основні права Державної служби зайнятості. Навчання інвалідів за допомогою спеціалістів служби зайнятості.

  реферат [25,3 K], добавлен 21.10.2009

 • Громадські роботи як одна з форм закріплення кадрів. Роль Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у розвитку нових форм співпраці центру зайнятості і підприємців. Специфіка оплачуваних громадських робіт в ЄІАС.

  контрольная работа [27,6 K], добавлен 08.12.2009

 • Проблеми зайнятості населення. Діяльність соціальних служб щодо захисту безробітних на прикладі аналізу роботи служби зайнятості. Державна програма забезпечення зайнятості населення. Види і форми безробіття. Напрямки соціальної роботи з безробітними.

  реферат [23,5 K], добавлен 10.06.2011

 • Концептуальні засади соціальної роботи з сім’ями, жінками, дітьми, молоддю в Україні. Нормативно-правові засади реалізації соціальної молодіжної політики центрами соціальних служб. Державна програма сприяння працевлаштуванню і вторинній зайнятості молоді.

  дипломная работа [864,1 K], добавлен 19.11.2012

 • Порівняльний аналіз ознак, притаманних як соціальним, так і адміністративним послугам, зокрема у сфері соціального захисту населення в Україні. Правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання послуг.

  статья [18,5 K], добавлен 14.08.2017

 • Поняття зайнятості молоді як соціально-економічної категорії, її характерні риси та значення в суспільстві, критерії визначення рівня. Глибокий аналіз та диференціація молоді в розрізі вікових границь. Тенденції молодіжної зайнятості в сучасній Україні.

  курсовая работа [67,7 K], добавлен 14.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.