Аналіз розвитку міжнародного туризму в Україні

Сутність міжнародного туризму та його особливості. Види міжнародного туризму в Україні. Основні чинники, що впливають на формування і функціонування туристичного ринку. Дослідження організації туризму провідними міжнародними туристичними фірмами України.

Рубрика Спорт и туризм
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 27.03.2013
Размер файла 518,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Сучасний етап розвитку більшості країн світу характеризується високим рівнем розвитку промисловості і сільського господарства, неухильним ростом продуктивності праці, що забезпечується перед усім дією висококваліфікованої робочої сили на основі механізації та автоматизації. Машина заміняє людину на багатьох виробничих процесах і її діяльність все більшою мірою зводиться до виконання відповідних операцій, які монотонне повторюються кожний день. Таким чином, технічний прогрес приведе до зменшення чисто фізичної втоми при збільшенні нервового напруження. Фізична втома відносно невелика і знімається протягом дня, а зняття нервової втоми вимагає більш тривалого часу та сучасних форм організації відпочинку. Для зняття такої втоми необхідна радикальна зміна обставин. Потреба в рухливості особливо з'являється тоді, коли заняття людини поза межами підприємства недостатньо відрізняються від занять на підприємстві чи в закладі. Внаслідок стандартизації трудових процесів і форм споживання (враховуючи відпочинок, розваги за місцем проживання) створюється враження, яке характеризується соціальними психологами як одноманітність у споживанні. Туризм ліквідує цей одноманітний ряд. Інакше кажучи, технічний прогрес є одним із чинників, шо сприяють потребам в туризмі як обов'язковому елементі відновлення працездатності.

З 90 - х років склалась трьохсекторна структура міжнародного туристичного ринку:

- ринок «молодіжного туризму» (15-29 років);

- ринок «дорослого туризму» (30-59 років);

- ринок туризму «третього віку» (60 і більше років).

Необхідно зазначити, що не охоплена даним поділом вікова група до 14 років може бути виділена як четвертий сектор міжнародного туристичного ринку і названа ринком «дитячого туризму». Керуючись такою віковою сегментацією, сформуємо і проаналізуємо структуру населення країн світу [20].

В середньому за різними рівнями питома вага жіночого населення вища від чоловічого. У вікових категоріях до 14 років і 15-29 років спостерігається перевага чоловіків над жінками.

В останніх вікових групах -- навпаки. При цьому різниця між чисельністю чоловіків і жінок у віці 60 років і більше значна. Це пояснюється більшою (в середньому) тривалістю життя жінок. Питома вага вікових груп жіночого населення розподіляється таким чином: перше місце за чисельністю займають жінки у віці 30-59 років (в середньому більш як 38% усіх жінок); друге -- 15-29-річні (близько 23 %); третє - 60 - річні і старше (приблизно 20 %); четверте - до 14 років (19 %) [20] (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Вікова категорія жінок міжнародного туристичного ринку з 90-х років ХХ сторіччя [20]

Що ж до структури чоловічого населення країн світу, то в ній на третьому місці знаходиться вікова група до 14 років (в середньому близько 20 %), а на четвертому вікова група 30-59 років (приблизно 15 %), Питома вага двох інших вікових груп чоловіків співвідносяться приблизно так, як і в жінок: вікова група чоловіків 15-29 років - 22 %, чоловіки віком 60 і старше - 25 % (рис. 1.3).

Демографічні фактори (стать, вік, сімейний стан) мають великий вплив на туристичну рухомість і формування попиту. На основі соціологічних обстежень, проведених в Україні, можна зробити висновок, що найбільше тяжіння до активних форм рекреаційної діяльності демонструють особи у віці - 18-30 років. Але загальна туристична рухомість досягає пікової відмітки у віці 30-50 років. Крім цього, треба зазначити, що холостяки більш активні, ніж сімейні люди, а жінки активніші, ніж чоловіки. Кожній віковій групі властиві свої вимоги до туристичного продукту. Так, представники ринку «молодіжного» туризму і «дитячого» туризму пред'являють, як правило, попит на дешеві туристичні подорожі, не вимагаючи при цьому високого рівня комфорту.

Рис. 1.3. Вікова категорія чоловіків міжнародного туристичного ринку з 90-х років ХХ сторіччя [20]

Найбільш поширені цілі подорожей такі: пізнання нового світу, навчання й інше. Особливості туристів «третього» віку полягає у тому, що приймаючи рішення про подорож, вони не пов'язані з періодом відпустки. Ця вікова категорія навіть надає перевагу подорожам в сезонний період. Для контингенту ринку «дорослого» туризму характерний попит на туристичні подорожі з діловою метою, з метою сімейного відпочинку тощо. Вимоги до рівня комфортності цієї групи досить високі.

Вирішальне значення на формування масових туристичних потоків має чинник співвідношення робочого і неробочого часу. «Оплачувані відпустки, - зазначається у матеріалах всесвітньої конференції з туризму, - щорічно поставляють на туристичний ринок все більш і більш значний контингент туристів» [10]. У табл. 1.1 подані тривалість відпусток і кількість вільних днів у різних країнах світу.

З таблиці видно, що термін оплачуваних відпусток коливається у значному діапазоні: від 1 до 8 тижнів. Крім цього, треба зазначити, що, починаючи з 60-70-х років, у промислове розвинутих західних країнах намітилась тенденція до поділу відпустки на дві частини. Це дозволяє протягом року здійснювати дві подорожі і сприяє розширенню періоду туристичного сезону.

Відомо, що туристичні поїздки здійснюються не тільки під час відпусток чи канікул, але і під час свят, які в поєднанні з вихідними днями складають «блок вільного часу», необхідний для туристичної подорожі. Кількість таких короткострокових виїздів з кожним роком збільшується і істотно зростає кількість туристів в цілому. Значний вплив на формування туристичного ринку мають рівень доходів і освіта подорожуючих. Беручи за основу цей принцип розподілу, експерти ВТО пропонують сегментувати туристичний ринок на 4 групи, які можна охарактеризувати наступним чином.

У першу групу входять особи з середнім або навіть відносно низьким рівнем доходу. Це, як правило, малі службовці, торговельники або викладачі початкових шкіл і професійно-технічних закладів. Вибір ними країни подорожі визначається, в основному, рівнем цін. Для даного сегменту нехарактерним є намагання до різкої зміни вражень.

Навпаки, їх приваблюють умови, що не вимагають зміни своїх звичок. Останнє стосується як розміщення (воно повинно забезпечувати всі зручності, до яких туристи звикли в домашніх умовах), так і харчування, яке повинно бути зорієнтоване на інтернаціональну кухню. Ця категорія туристів, не маючи значних коштів, чутлива до цін на послуги і в той же час досить вимоглива до їхньої якості. Основний принцип -- за свої гроші отримувати все обіцяне. Зупиняючись в готелях невисокого класу, вони проявляють інтерес до усяких розваг, які для них є символом «солодкого життя»: нічних клубів, барів, дискотек.

Незважаючи на те, що пізнавальні цілі не є основним мотивом їхньої подорожі, вони все ж таки можуть проявляти інтерес до окремих екскурсій, які могли б зробити їхню поїздку більш престижною, коли вони розповідають про неї своїм друзям, родичам чи знайомим. Придбання сувенірів для цих туристів повинно служити речовим доказом здійсненої подорожі, а тому кожен турист обов'язково купує який-небудь недорогий сувенір.

Таблиця 1.1

Тривалість відпусток і кількість вільних днів у різних країнах світу

Країна

Відпустка, тижнів

Свята, дн.

Країна

Відпустка, тижнів

Свята, дн.

Україна

2,5-6

11

Італія

5

9

Австралія

8

11

Нідерланди

4,5

9

Австрія

4,5

14

Норвегія

4,5

10

Бельгія

4,5

9

США

2,5

11

Великобританія

3

9

Франція

4,5

10

Німеччина

4

11

Швеція

5

14

Данія

4,5

11

Швейцарія

5

6

Канада

4

11

Японія

1

12

Ірландія

3,5

8

Іспанія

4,5

11

У міжнародному туристичному обміні цей сегмент туристичного ринку є найбільш численним і складає основу масового туристичного попиту. Він складається з мандрівників на близькі відстані. У зв'язку з цим даний сегмент туристичного ринку не може скласти основу масового попиту на поїздки в Україну на туристичних ринках західних країн, оскільки для жителів більшості розвинутих капіталістичних країн подорож в Україну -- це не просто виїзд у сусідню країну, а дальня подорож.

До другої групи відносяться особи з рівнем доходу вище середнього. Це, як правило, службовці середнього рангу: викладачі гімназій, коледжів, лікарі, підприємці середнього рівня. Частіше всього ці туристи мають вищу або середню спеціальну освіту. Мотивом їхніх поїздок, в основному, є активний відпочинок, тобто відпочинок, який дає можливість займатися спортом, здійснювати екскурсії, відвідувати театри, концерти. До даної групи туристів відносяться любителі дальніх мандрівок. Отже, вони можуть проявляти інтерес до подорожей в Україну.

Оскільки у туристів цього сегменту значною мірою превалює пізнавальний інтерес, то вони можуть примиритися з відсутністю комфорту в тому випадку, якщо іншої можливості приїхати в цей регіон у них немає. Так, зокрема, під час подорожі в Україну, вони можуть погодитись з розміщенням у готелях середнього рівня, якщо розміщення в більш комфортабельних готелях неможливе. Але останнє не означає, що вони взагалі не вимогливі до якості розміщення в готелях.

Другий за чисельністю сегмент міжнародного туристичного ринку може складати основу масового туристичного потоку в Україну.

Третій сегмент туристичного ринку складають особи з високим рівнем доходів. Маючи, в основному, вищу освіту, вони цікавляться пізнавальними поїздками, прагнучи до змін вражень. Тут представлені дві вікові категорії: «другий» і «третій» вік. Якщо «третій» вік мандрує в складі групи, то представники «другого» («середнього») віку надають перевагу індивідуальним поїздкам або подорожам невеликих груп друзів і знайомих. Цей сегмент цікавлять далекі подорожі терміном 2-3 тижні. Тому поїздки в Україну можуть мати для них інтерес.

Туристи даної групи для сувенірів частіше всього купляють коштовні вироби як свідоцтво того, що вони здійснили далеку екзотичну подорож. В Україні вони купляють вишиті в національному дусі скатерки, сорочки, рушники й інші вироби, товари з Петраківським розписом, з інкрустацією.

Цей сегмент туристичного ринку достатньо численний, але в загальному обсязі міжнародного туризму він не представляє масового потоку.

Четверту групу утворюють високоосвічені люди, що проявляють інтерес до вивчення природи, культури, образу життя, вдачі та звичаїв інших народів. Даний сегмент складають люди різного віку і з різним рівнем доходів, але на подорож вони готові витратити значні кошти, часто за рахунок власних накопичень. Конкретні цілі їхніх поїздок можуть бути різними. Головне, що їх об'єднує, -- це потяг до власного досвіду.

Цей сегмент міжнародного туристичного ринку досить невеликий, але, починаючи з 70-х років, він значно виріс і сьогодні має постійну тенденцію до подальшого росту. Його представники можуть бути зацікавлені поїздкою в Україну.

З метою вивчення ринку туристичних послуг, які пропонуються населенню різними фірмами й організаціями, було проведено соціологічне обстеження жителів Карпатського регіону і м. Києва, присвячене виявленню відношення респондентів до туристичних фірм та їхніх послуг. Всього було опитано 1360 чоловік з вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічним параметрами. Різниця у результатах -- на рівні 3,5 %.

У переліку питань, присвячених аналізу ситуації на ринку туристичних послуг, респондентам пропонувався ряд питань, що стосуються їхнього відношення до туризму в усіх його формах і видах.

Згідно з отриманими даними в цілому за останні три роки не користувались послугами туристичних фірм і організацій 83,4 % респондентів, а 16,6 % користувалися різними послугами цих фірм. Структура цих послуг така: ділові поїздки -- 5,1 %, шоп-тури -- 4,3 %, організація відпочинку -- 4,9 %, екскурсії -- 2,1 %, інші види послуг -- 0,2 %. При більш детальному аналізі цього питання (у розрізі статі і віку споживачів даних послуг) ситуація виглядає наступним чином (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Результати опитування за статтю і віком мети туризму

Запитання

Cтать

Вік, років

Чоловіча

Жіноча

До 29

30-39

40- 49

50-59

60 і старші

Користуєтесь послугами тур. фірм і організацій?

52,3

47,7

52,1

27,3

11,3

6,9

2,4

Організовуваєте відпочинок?

37,2

62,8

57,2

19,4

18,6

4,7

0,1

Їздите у ділові поїздки?

84,3

15,7

26,9

49,6

12,1

11,2

0,2

Їздите у шоп--тури?

46,6

53,4

50,3

37,5

6,.2

6,0

0,0

Їздите на екскурсії?

43,4

56,6

40,3

25,2

18,1

16,1

0,3

Серед тих, хто користується послугами туристичних фірм для ділових поїздок, 84,3 % склали чоловіки, а для організації відпочинку 62,8 % -- жінки. Більша частина тих, хто користується послугами туристичних фірм, -- люди віком до 30 років, при цьому 57,2 % цієї вікової групи надають перевагу організованому відпочинку, 49,6 % людей користуються послугами фірм для організації ділових подорожей.

Висновки до розділу 1

1. Міжнародний туризм -- це туризм в іншу країну з туристськими цілями без заняття оплачуваною діяльністю в місці тимчасового перебування. Міжнародний туризм визначається як важливий напрямок міжнародного співробітництва в конкретній діяльності на основі поваги національної культури та історії кожного народу та основних інтересів кожної країни. Крім того, міжнародним туризмом називають сферу розвитку взаєморозуміння між народами та ознайомлення з досягненнями інших країн в різних сферах. Він поділяється на виїзний і в'їзний. Виїзний туризм -- це подорож осіб, що постійно проживають в Україні, в іншу країну. В'їзний туризм -- це подорож в межах певної країни осіб, що не проживають постійно в цій країні.

2. За видами міжнародний туризм можно поділити на .-- діловий туризм; оздоровчий туризм; хобі-туризм; пригодницький туризм; спортивний туризм; навчальні тури; релігійний туризм; розважальні тури; пізнавальні тури; подорожі для людей старшого віку. Також значне місце в світі зараз займає молодіжний туризм, туризм автостопом, сільський туризм, зелений туризм та багато інших видів обслуговування які пропонуються на міжнародному ринку туризму.

3. Основними чинниками формування і функціонування вітчизняного ринку це: попит та пропозиція. Виходячи з загальноприйнятих визначень, попит представляє собою специфічну форму виразу суспільних потреб, забезпечених наявністю грошей у населення, а пропозиція -- це платні товари та послуги, призначені для обміну. Пропозиція на туристичному ринку передусім характеризується явною перевагою послуг, які створюються як в галузях, спеціалізованих для задоволення попиту туристів (суперструктура), так і в галузях, які одночасно задовольняють попит місцевого населення.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

2.1 Оцінки сучасного стану міжнародного туризму в Україні

міжнародний туризм україна

Ця галузь розвивається швидкими темпами і в найближчі роки може стати найбільш важливим сектором підприємницької діяльності.

Важлива роль в організації туризму в країні належить водним об'єктам. Морські узбережжя Україні характеризуються унікальним поєднанням курортно-рекреаційних ресурсів кліматичного, бальнеологічного, ландшафтного характеру. Протяжність чорноморського узбережжя становить 1255 км, у тому числі 43 % припадає на пляжі, придатні для рекреації, і 21% -- частково придатні. Температура води влітку в Чорному морі досягає +20-26 ° С, а на мілководді Азова -- до +25-30°С. У країні налічується понад 73 тис. річок, протяжність 131 з них перевищує 100 км. Найбільшою річкою України і одним з її символів є могутній Дніпро, який розділяє країну на Правобережну і Лівобережну частини. На Дніпрі створено каскад великих водоймищ (Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Каковского). Серед водних артерій слід зазначити Дністер, Десну, Південний Буг, Північний Донець, Дунай. Фонд водних об'єктів включає понад 7 тис. озер, переважно малих (лише 30 водоймищ перевищують по площі 10 км2). Найбільш привабливими у рекреаційному відношенні є лиманні озера чорноморського узбережжя (Куяльнікскій, Хаджибейський, Тилігульський лимани), мальовниче карпатське оз. Синевир [25].

Україна здавна славиться багатством лікувально-курортних ресурсів, включаючи можливості кліматолікування на морських (Алушта, Євпаторія, Феодосія, Ялта та ін) і гірських (Ворохта, Яремча та ін) курортах, а також численні родовища мінеральних вод (понад 500) і лікувальних грязей. Родовища мінеральних вод представлені в багатьох регіонах України, однак найбільш багатий цілющими джерелами захід країни: бальнеологічні курорти Трускавець, Моршин, Верховина, Немирів та ін Родовища лікувальних грязей сконцентровані на морських узбережжях (мулові) і північно-заході (торф'яні): грязьові курорти Бердянськ, Євпаторія, Саки, Куяльник, Хаджнбейскій лиман, Керч та ін Слід особливо відзначити великі бальнеогрязьові ресурси затоки Сиваш (ропа, бруду) [26].

Країна володіє величезним рекреаційним потенціалом розвитку оздоровчого відпочинку на узбережжях Чорного та Азовського морів, де тривалість купального сезону складає 120-140 днів. На території України понад 240 поселень мають встановлений в законодавчому порядку курортний статус, у тому числі 27 курортних міст (Ялта, Алушта, Євпаторія, Моршин, Трускавець, Хмільник) і 214 сіл, де розвиток рекреаційної діяльності носить цілеспрямований характер. Потенційні рекреаційні території, зарезервовані для туристського освоєння, займають 12,8 % площі країни.

Природно-заповідний фонд України cтаном на листопад 2009 р. складав понад 7200 територій та об'єктів загальною площею 2,8 млн га, що становить 4 % території держави. Це, зокрема, 17 природних та 4 біосферних заповідника, 19 національних природних парків, 45 регіональних ландшафтних парків, 3078 пам'яток природи, 2729 заказників, 616 ботанічних, зоологічних садів, дендропарків та парків--пам'яток садово--паркового мистецтва, 793 заповідних урочища (рис. 2.1).

Незважаючи на це, площа природно-заповідного фонду в Україні є недостатньою і залишаться значно меншою, ніж у більшості країн Європи, де середній відсоток заповідності становить 15 % [27]. Природно-екологічний потенціал 10 національних природних парків («Карпатський», «Шацький», «Синевирський», «Азовсько-Сиваський», «Вижницький», «Святі гори», «Яворівський», «Соколовський Бескиди» та ін), 4 біосферних заповідників («Асканія-Нова», «Чорноморський», «Карпатський», «Дунайський»), 16 природних заповідників, 26 регіональних ландшафтних парків, 2384 заказника, 2963 пам'ятки природи та 514 пам'ятників садово--паркового мистецтва становить ресурсну основу розвитку екологічного туризму [27].

Рис. 2.1. Природно-запоідний фонд України станом на 2011 р. [27]

Передумовою до розвитку в'їзного етнічного туризму є наявність значної української діаспори в ряді країн: Росії -- 4,4 млн осіб, США -- 1,2 млн, Канаді -- 1,0 млн, Казахстані -- 900 тис., Молдові -- 600 тис., Білорусі -- 237 тис., Аргентині -- 220 тис., Бразилії -- 155 тис. і ін. У свою чергу, культура Україна збагачується присутністю російської, білоруської, польської, молдаванському, єврейської, болгарської, угорської румунської, грецької, татарської, вірменської, циганської, гагаузької та інших діаспор. У Криму проживають понад 260 тис. кримських татар, а відвідування татарських сімей з дегустацією страв національної кухні, знайомством з традиційним побутом, обрядами, танцями татар стає все більш популярним напрямком екскурсійної тематики півострова. Етнічне різноманіття позначилося і на формуванні багатої культурної спадщини України, в якому впродовж епох хитромудро переплелися національні мотиви та історія населяють її народів -- скіфські кургани, античні грецькі поселення, мінарети татарських мечетей, сліди єврейської культури, архітектурні шедеври давньоруського зодчества і багато іншого.

На території країни враховано більш ніж 3476 пам'яток археології, історії, архітектури, монументального мистецтва [28]. Не слід забувати, що значна кількість пам'яток було втрачено в ході численних війн. Історія Україна пам'ятає не тільки велич Київської Русі, розквіт якої припав на Х--XI ст., а й трагічні сторінки феодальної роздробленості, монголо--татарського ярма і вікового гніту Золотої Орди, залежність від Великого князівства Литовського і Речі Посполитої, турецькі та татарські вторгнення, селянсько--козацькі повстання, принижене становище відсталої околиці Російської імперії, складні події, пов'язані зі становленням радянської влади. Українська земля овіяна мужністю і героїзмом народу в роки Великої Вітчизняної війни. За роки війни фашистами було зруйновано і знищено понад 700 міст і селищ України, спалено близько 28 тис. сіл. В історію другої світової війни увійшли Київ, Одеса. Севастополь і Керч, подвиги яких увічнені високим званням «місто-герой» [29].

Найбільш високою концентрацією об'єктів історико-культурної спадщини виділяються Київська, Львівська, Чернігівська області, Автономна Республіка Крим, а також міста Київ, Львів, Одеса, Чернігів, Севастополь. Щорічний обсяг екскурсійного обслуговування протягом 90-х р. ХХ сторіччя помітно знизився, але все ж є значним -- понад 980 тис осіб [28].

Необхідно відзначити, що туристична індустрія України перебуває у зародковому стані. Наявні туристичні фірми працюють у абсолютній більшості на вивіз туристів, а отже і капіталу. Навіть такі туристично - привабливі міста як Львів, Ужгород, Чернівці, Мукачеве не мають необхідної інфраструктури для прийому груп зарубіжних туристів. Туристична індустрія потребує відповідного рівня товарів і послуг. Таким чином, сільський район має забезпечити якісними продуктами харчування та створити умови для розвитку зеленого сільського туризму.

Міста потребують необхідної кількості відповідного рівня готелів, а їхня інфраструктура вимагає складної техніки та якісних комунальних послуг. Необхідно мати розвинені інформаційну та транспортну системи, які забезпечать обмін інформацією і пересування туристів. Туристичні оператори та менеджери туристичних фірм мають розробити привабливі туристичні маршрути і забезпечити необхідний рівень дозвілля й екскурсій. Найкращим варіантом є комбінація усіх видів туризму. Ділова людина, яка приїхала на конференцію, семінар або симпозіум, повинна мати можливість у стислі терміни отримати набір туристично--пізнавальних та розважальних послуг. На часі -- створення ділових центрів, де належним чином були б представлені туристичні можливості України та відповідного регіону.

Майже нерозвинений в Україні сільський туризм. На цьому рівні необхідна просвітницька робота щодо створення умов для туристів. Одночасно на рівні регіонів бажано мати туристичні агенції, які будуть займатися організацією і транспортуванням відповідних груп, оскільки без попередньої підготовки такий туризм розвивається дуже повільно. Необхідно мати транспортні засоби для переміщення туристів, оскільки ця категорія людей відчуває потребу рухатись і рідко погоджується сидіти на одному місці тривалий термін

На сьогодні мало використовуються кільцеві туристичні маршрути та нетрадиційні напрямки, які приваблюють туристів. Розвиток таких маршрутів потребує кооперації у регіонах та між ними. Додатковими видами можуть стати кінний та піший туризм у Карпатах, водний туризм ріками тощо. Активніше має розвиватися туризм в екологічно чистих районах, де вода, повітря та їжа лікують і сприяють моральному відпочинку. При занепаді колгоспного господарства і потребі його реструктуризації цей напрямок може стати важливим елементом у формуванні економічної інфраструктури сільського району.

Оптимальним варіантом розвитку туристичної індустрії України та появи нових місць туристичного призначення міг би бути комплексний підхід, який передбачає формування необхідної інфраструктури. Останню можна сформувати лише на засадах кооперації і ділового партнерства. Практично це є шлях до формування регіональних програм економічного розвитку на основі пріоритету, яким є туризм.

Проте підсумки розвитку туристичної галузі України в цілому відповідають динаміці економічних процесів, що відбуваються в державі. Водночас, світові політичні та економічні процеси останніх років також справляють суттєвий вплив на обсяги, напрямки та структуру туристичних потоків.

За даними ВТО, загальна кількість туристів (міжнародних і внутрішніх) з урахуванням екскурсантів становить понад третину населення земної кулі, а прибуток від туризму в світі за 2003 р. перевищив 500 млрд дол. США. Згідно з прогнозами, кількість подорожуючих уже найближчим часом зрівняється з населенням такої країни, як Китай, а надходження від туризму досягнуть одного трильйона доларів США. XXI ст. вважається століттям туризму.

Україна має всі об'єктивні передумови для інтенсивного розвитку не тільки внутрішнього, але й в'їзного та виїзного туризму. Маючи вигідне геополітичне розміщення, Україна володіє великим туристично-рекреаційним потенціалом, сприятливим кліматом, багатою флорою і фауною, культурно-історичними пам'ятками світового рівня та туристичною індустрією, яка швидко розвивається.

Його багатогранність зумовлює невичерпні можливості та безліч варіацій. Сучасні глобалізаційні та водночас інтеграційні процеси піднесли економічну важливість туризму на якісно новий рівень та для багатьох країн зробили цю сферу однією з важливіших у економіці. А дотичність до туризму ще багатьох суспільно--економічних ланок переконують у важливості її розвитку, зокрема у контексті підготовки до Євро-2012. Зазначене і зумовлює актуальність цього дослідження [56].

Розглядаючи категорію міжнародного туризму, можна сказати, що він є однією з форм зовнішньоекономічних відносин. Аналізуючи доволі частий прояв суспільно-політичної нестабільності в Україні, можна простежити її негативний вплив на міжнародні туристичні відносини України з іншими державами. Ще одним аспектом, який посилює важливість міжнародного туризму для України, є постійна інтенсифікація попиту на туристичний продукт міжнародного ринку послуг. У контексті підготовки до Євро-2012, варто сказати, що сам процес підготовки та проведення дає нашій країні шанс отримати помітну роль на міжнародному туристичному ринку, маючи за основу значний туристичний потенціал: природнокліматичні, культурно-історичні, національно-етнографічні ресурси [56].

Зростання попиту на туристичні послуги та динамічність сучасної економіки спричинили появу та посилення надзвичайної конкуренції на міжнародному туристичному ринку.

Рис.2.2. Динаміка кількості туристів в Україні, за даними Державного комітету статистики України [23]

На рис. 2.2 можна побачити динамічність цієї сфери для України. Бачимо, що показник має тенденцію до змін. Проте спади можна пов'язати з поліитчними подіями країни у 2004-2005 рр., та з впливом посткризових явищ на економіку у 2009 р. Звичайно, з загальної кількості туристів в Україні найбільшу частку займають внутрішні туристи (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Динаміка кількості внутрішніх та іноземних туристів із загальної кількості за даними Державного комітету статистики України [23]

Проте з загальної кількості частка тих громадян інших країн, що приїжджали в Україну з метою здійснення туристичної поїздки від загальної кількості, доволі значна.

Тому розвиток міжнародного туризму є перспективним напрямом для нашої країни. Також міжнародний туризм є помітним джерелом валютних надходжень, може мати позитивний вплив на платіжний баланс, прискорити інвестиційні процеси, реорганізувати інфраструктуру країни, підвищити зайнятість населення [24]

Наймогутніші гравці цієї сфери входять на ринки дедалі більшої кількості країн, наднаціональні корпорації готельної сфери також проявляють присутність у багатьох країнах . Сучасний туризм, масовість туристичного продукту, його стандартизація , різноманітність пропозицій, новітні методи продажу та реклами змушують Україну підтримувати шалені темпи розвитку та удосконалення цієї сфери. Ще одним аспектом важливості розвитку туристичної сфери є те, що в багатьох країнах туризм є джерелом значних надходжень до державного бюджету [26]. В Україні цей потенціал не є повністю реалізований.

Підвищення темпів розвитку та зростання ефективності роботи підприємств туристичної сфери, надання цій сфері пріоритетності супроводжується в Україні низкою проблем, вирішення яких потребує невідкладної державної підтримки та регулювання.

В Україні розвиток туристичної сфери стримується такими основними складнощами:

- несприятливий візовий режим для в'їзного туризму;

- прогалини у регіональному регулюванні галузі туризму;

- недостатня інформаційно-рекламна діяльність щодо України за кордоном;

- податкове навантаження, що перешкоджає та відлякує потенційних інвесторів в сферу туризму;

- недостатній рівень кваліфікації песоналу задіяному у туристичній сфері;

- низький рівень знання іноземних мов як у співробітників туристичної сфери так і співробітників державних структур;

- невелика кількість готелів, які відповідають світовим стандартам по наданні послуг;

- руйнування пляжів і берегових споруд;

- масове знищення зелених насаджень парків і заповідників.

Що стосується інвестування, то на сучасному етапі ефективне залучення та використання у світовому господарстві воно є одною з найбільших проблем. Як для інших країн, так і для України вдале вирішення цього питання залежить від виваженої державної політики у сфері залучення іноземних інвестицій. Тому відчутно проявляється необхідність у побудові зваженої інвестиційної системи, формуванні інвестиційної програми, яка б могла привабити підприємців із--закордону [56].

Чимало фахівців розмірковує те, чи буде туристична та відповідно інфраструктурна сфера України привабливою після Євро-2012. Якраз це і залежить від успішної державної політики у сфері розвитку туризму. Складність посилюється тим, що важко зберегти баланс інтересів держави, підприємців та споживачів туристичних послуг [24].

Розвиток туристичної галузі та зацікавленість споживачів з інших країн не може бути забезпечена без потужної матеріально--технічної бази: готелі, заклади харчування, бази відпочинку. На графіку можна побачити тенденцію розвитку цієї ланки (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Динаміка кількості підприємств готельного типу в Україні у 2000-2010 рр., за даними Державного комітету статистики України [56]

Загалом, аналізуючи обсяг таких закладів в Україні, можна визначити його як достатній. Загальна тенденція, як бачимо, зростаюча, з незначним спадом у 2004-2005 роках.

Далі спостерігаємо зростання кількості підприємств готельного типу, навіть у роки фінансової кризи. Але брак сертифікації та невідповідність вимогам міжнародних стандартів у більшості випадків стримує попит на послуги клієнтів з інших країн.

Туризм та його міжнародний складник мають важливе значення

для вивчення, дослідження та розвитку для більшості країн. Отже, можна стверджувати про значні потенційні можливості міжнародного туризму для України, а саме у контексті додаткового валютного надходження. Інвестиції в туристичну галузь країни мають одне з найбільш актуальних значень, оскільки це дасть змогу залучити більшу кількість туристів із-закордону і, відповідно, збільшити обсяг наданих послуг. Загалом, в Україні туристична галузь має багато прогалин у функціонуванні, і кожна з проблем потребує окремого, негайного та системного вирішення [24].

2.2 Дослідження організації туризму провідними міжнародними туристичними фірмами України

На сьогодні в Україні існує велика кількість різноманітних туристичних фірм, які можуть запропонувати пересічному українцю подорож як за кордон, так і по Україні. Серед всіх цих туристичних фірм можна виділити декілька провідних, які, безперечно, є лідерами українського ринку з надання туристичних послуг високої якості. До них можна віднести: Компанія «Домар Тревел Едьюкейшн» [30], Турристична фірма «ФЕЄРІЯ» [31], Анекс тур [32], Тез тур [33], Амерікан тревел груп [34], Туристична фірма «Чотири сторони» [35], Коралл тревел [36]. Базуючись в Україні вони надають можливість українському населенню подорожувати багатьма країнами світу (рис. 2.5).

Компанія «Домар Тревел Ед'юкейшн» (ДТЕ) була заснована в 1995 р. і є консультаційним центром з питань навчання за кордоном.

«Домар Тревел Ед'юкейшн» організовує навчання для школярів, студентів, професіоналів у багатьох країнах світу: Австралія,Австрія, Англія, Гаваї, Германія, Греція, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кипр, Китай, Литва, Мальта, Нідерланди, Новая Зеландія, Норвегія, ОАЕ, Польша, Росія, США, Туретчина, Україна, Франція, Чехія, Швейцарія, Шотландія, Естонія, ПАР, Японія.

Тривалість навчання, насамперед, залежить від програми. Наприклад, мовні школи пропонують тривалість навчання від 2 до 24 тижнів.

Студенти самі можуть визначити інтенсивність курсу та його тривалість. Канікулярні програми для дітейтривають від 2 до 10 тижнів. Тривалість навчання на програмах вищої освіти становить від 1 до 3-4 років.

Рис. 2.5. Країни, у які надаються туристичні послуги провідними міжнародними туристичними фірмами [30-36].

Для професіоналів існують програми навчання за кордоном тривалістю від 2 до 8 тижнів, а також дистанційне навчання, яке дає можливість проходити програму по інтернету і лише кілька разів на рік відвідувати лекції на базікампуса університету.

Центр навчання за кордоном «Домар Тревел Ед'юкейшн» створений з метою донести інформацію для всіх бажаючих і дати їм можливість отримати якісно закордонну освіту [30]. Їх місія це відкриття для українських громадян альтернативного шляху отримання якісної освіти, затребуваної на глобальному ринку праці та сприяння процесам інтеграції українських студентів у світове співтовариство фахівців високого класу.

На сьогоднішній момент вони є офіційним представником понад 1000 навчальних закладів по всьому світу і надаємо повний комплекс послуг з підготовки і зарахування українських студентів в кращі школи, коледжі та університети.

У 2002 р. ДТЕ стала першим в Україні повноправним членом федерації міжнародних організацій займаються молодіжним та освітнім туризмом (FIYTO), а через рік була прийнята в асоціацію організацій займаються організацією мовних стажувань (ALTO) і глобальну асоціацію організаторів професійних стажувань (GWEA). Членство в цих організаціях дозволяє нам безпосередньо брати участь в розвитку освітнього туризму і представляти інтереси нашої країни на міжнародному рівні. 2005 рік є поворотним для компанії -- в Україну вперше пройшла Міжнародна Освітня Виставка (UIEF), організатором якої є ДТЕ. 08-10 квітня в Київ з'їхалися директори та представники 37 навчальних закладів з 17 країн світу, щоб представити свої програми українським студентам та їхнім батькам.Вперше українці отримали відповіді на свої питання про зарубіжні освітні програми безпосередньо від навчальних закладів [31].

Виставка UIEF стала щорічним заходом, який проходить за підтримки провідних навчальних закладів з усього світу і України. В майбутньому UIEF буде сприяти взаємовідносинам між українськими та зарубіжними навчальними закладами, які призведуть до створення нових освітніх проектів та наближенню української освіти до європейських стандартів.

Турристична фірма «ФЕЄРІЯ» була заснована: 15 cічня 2001 р., одна з фірм нового тисячеріччя. Її основним девізом є : «Життя без подорожей нудне і однообразне».Співробітники фірми впевнені, що основним принципом їх роботи може бути тільки: Ми для туристів, а не туристи для нас. Туризм для нас - не бізнес, а творчість.

Компанія спеціалізується на:

- туризм і відпочинок;

- автобусні екскурсійні тури;

- авіатури (відпочинок та екскурсії);

- навчання;

- корпоративний туризм.

Туристична фірма пропонує таки тури (табл. 2.1.):

Таблиця 2.1

Туристичні пропозиції турфірми «ФЕЄРІЯ»

В залежності від виду транспорту

Курорти

Місцеві тури

(по Україні)

Спеціалізовані тури

- автобусні тури

- авіатури

- автомобільні

тури

- SPA Курорти

- екзотика, VIP курорти

- відпочивальні

курорти

- бази відпочинку України

- тури на

травневі свята

- відпочинок в Криму

- тури по Україні

- прийом в Києві

- корпоративні

тури

- тури вихідного дня

- відпочинок на морі

- активний

відпочинок

- дитячі тури

- лікувальні тури

- весільні тури

- рекламні тури

- Шоп-тури

та інш.

Туристична фірма «ФЕЄРІЯ» організовує ці різноманітні тури до багатьох країн світу, таких як: Австралія, Австрія, Азербайджан, Латвія, Мадагаскар, Марокко, Пакистан, Франція, Сингапур, Словакія, Чехія, Японія та інш [31].

«Анекс тур» -- один з провідних туроператорів з організації відпочинку на курортах Туреччини та Єгипту. У 2012 р. компанії виповнилося 15 років. На українському ринку компанія з'явилася в 2005 році. Сьогодні в Україні успішно працює 6 офісів Анекс тур. Авіарейси на курорти Туреччини та Єгипту туроператор виконує з міст: Київ, Харків, Донецьк, Львів, Запоріжжя, Луганськ, Чернівці, Одеса. Анекс Тур пропонує відпочинок в кращих готелях на курортах Туреччини та Єгипту.

Щороку «Анекс тур» впроваджує в свою роботу нові технології туризму. Нововведення дозволяють економити час, сили і гроші як компанії, так і її партнерам -- агентствам [32]. Кількість вільних місць на рейсах, інформацію щодо зупинки, продажів, готелях можна оперативно відстежувати на сайті Анекс тур. Такі нововедення, як система бронювання турів онлайн дозволяє буквально за хвилину забронювати потрібний тур, всього лише заповнивши просту форму, а потім відстежувати стан заявки (підтвердження, оплата).

Сьогодні «Анекс тур» входить до четвірки лідерів за напрямками Туреччина і Єгипет. За результатами щорічного опитування журналістів «Український туризм очима української преси» Анекс тур визнаний лідером сезону 2007 року у напрямку «Єгипет». Кількість авіарейсів і, відповідно, потік туристів збільшуються з кожним сезоном [32].

Міжнародний туристичний холдинг «Тез тур» є однією з провідних компаній в Росії і лідером по відправці туристів з країн колишнього СРСР і Східної Європи. «Тез тур» заснований в 1994 р., сьогодні в його асортименті такі напрями як: Австрія, Андорра, Болгарія, Бразилія, Греція, Домінікана, Єгипет, Іспанія, Італія, Куба, Мальдіви, Мексика, ОАЕ, Таїланд, Туреччина, Шрі-Ланка.

Всього до складу «Тез тур» входить понад 20 міжнародних компаній, що працюють на відправку і прийом туристів. Компанія відправляє туристів з Росії, Болгарії, Румунії, України, Латвії, Литви, Білорусії, Естонії, Молдавії, Казахстану, Вірменії та Грузії.

Профіль міжнародного турестіческого холдінга -- масовий туризм. Професійно працюючи з великими потоками туристів і добре розбираючись у ситуації на туристичному ринку, Тез тур вибирає надійні авіакомпанії і кращі готелі. Компанія здатна запропонувати широкі можливості для відпочинку туристів, організувати виїзд на семінар чи конференцію, дитячий відпочинок, VIP-тури.

«Тез тур» має заслужену репутацію однієї з найбільш високотехнологічних компаній на українському туристичному ринку. Робота офісів максимально взаємопов'язана і автоматизована, система онлайн-бронювання прогресивна і зручна у використанні. Повна комп'ютеризація і налагоджена система роботи не допускають втрат інформації. Це дозволяє безперебійно і чітко обслуговувати тисячі агентств навіть у пік туристичного сезону.

Авіаперевезення здійснюються найбільшими авіакомпаніями світу з сучасним авіапарком. Серед них «Аерофлот», «Трансаеро», «Ай Флай», ГТК «Росія», «Тай Айрвейс», «Емірейтс», «Катар Айрвейс», «Айр Балтік» та інші [33].

Компанія «Американ Тревел Груп» була заснована в Америці в 1993 р. і на сьогоднішній день має бездоганну репутацію надійного партнера в сфері туризму і авіаперевезень. У 2005 р. був відкритий офіс в Києві.

Основними принципами діяльності компанії є:

- високий рівень професіоналізму

- індивідуальний підхід

- оперативність і гнучкість

- конфіденційність

«Американ Тревел Груп» є членом Американської Торгово-Промислової Палати (АСС). Міжнародної Асоціації Повітряного транспорту (МАПТ) і Міжнародної Асоціації круїзних лайнерів (МАКЛ).

«Американ Тревел Груп» надає послуги:

- бронювання авіаквитків і готелів по всьому світу

- відпочинок на світових курортах

- екскурсійні російськомовні тури в США, Канаду, Ізраїль, Мексику

- круїзи на лайнерах

- відпочинок і лікування на кращих SPA курортах.

З усього різноманіття пропонованих турів менеджери компанії допоможуть підібрати найкраще, і скласти оптимальну програму поїздки: від найпростіших бюджетних турів до унікальних подорожей. American Travel Group допоможе скомбінувати не тільки подорожі по кільком країнам, а й з кількох материках, ділову поїздку з захоплюючою пізнавальною програмою, груповий тур з індивідуальним подорожжю [34].

Туристичний оператор «4 сторони» -- оператор активного туризму, що працює на ринку України з 2002 р.

Компанія займається організацією активних турів і корпоративних командоутворюючих програм. Географія турів охоплює не тільки Україну, а й країни Європи, Росію, Непал, Тибет, Еквадор, Перу, Кенію, Танзанію.

Робота туристичного оператора «4 сторони» зосереджена на двох основних напрямках:

- проведення активних турів для організованих і збірних груп;

- проведення корпоративних заходів з елементами активного відпочинку.

В рамках першого напряму компанія проводить сплави по річках Україні, Росії, Грузії, піші походи по Криму та Карпатах, треккинги і сходження в Непалі, Тибеті, Танзанії, Еквадорі, Перу, велосипедні поїздки, спелеологічні тури та екскурсійні поїздки по Україні.

Особливостями активних турів є:

- наявність достатньої кількості ресурсів для організації заходів до 150 учасників одночасно;

- успішний досвід організації активних турів для груп до 120 осіб одночасно;

- високий рівень підготовки інструкторів;

- сучасне якісне спорядження;

- неухильне дотримання норм техніки безпеки;

- власний рафтинг-табір на річках Південний Буг (Мігейські пороги) і Чорний Черемош;

- власна школа підготовки інструкторського складу, організована спільно з Київською Федерацією спортивного туризму України.

З 2006 р. і по сьогоднішній день у співпраці з Київською Федерацією спортивного туризму України туристичний оператор «4 сторони» проводить школу інструкторів для якісної підготовки гідів в свої заходи. За період з 2006 по 2010 р. за програмою школи пройшло навчання більше 80 осіб [35].

Компанія «Корал тревел» (Росія, Україна) належить великій міжнародній структурі Оті Холдинг, яка також володіє компаніями «Одеон тур» (Туреччина, Єгипет), «Самар Тур» (Росія), «А-класс Тревел» (Росія, Туреччина), «Блю скай » (Росія), «Везір холідайс» (Польща), « Холідей маркет сервіс» (Туреччина), «Отіум хотелс» (Туреччина), «ОЖД секюріті і консультансі » (Туреччина). Загальний штат співробітників холдингу складає більше 3000 чол. Бізнес всіх учасників групи OTI розвивається швидкими темпами завдяки використанню сучасних високих технологій, професійному підходу до справи і постійному контролю над якістю.

За обсягами продажів компанія в 2009 р. увійшла до трійки найбільших російських туроператорів. Згідно з даними незалежного опитування ROMIR MONITORING, «Корал тревел» є одним з трьох лідерів по спонтанній впізнанності на українському турринку.

В Україні «Корал тревел» працює вже п'ятий рік і входить в число найбільших українських туроператорів. Компанією запущені чартерні програми з усіх найбільших міст України, в 2011 році ввели в дію вильоти в м. Анталья (Туреччина) з 6 міст України. Крім того, з Києва здійснюватимуться прямі вильоти в Барселону, Агадир, Тель-Авів і цілорічні вильоти в Єгипет. Пропонується також більше 15 екзотичних напрямків з вильотом з Москви.

«Корал тревел» пропонує кращі курорти і готелі в 26 країнах світу -- Туреччини, Іспанії, Єгипті, Таїланді, Тунісі, Марокко, Ізраїлі, ОАЕ, Китаї, Кубі, Індії, Маврикії, Танзанії, Домініканській Республіці, Індонезії, Мальдівах, В'єтнамі, Сейшелах, Шрі-Ланці, Сінгапурі, Греції, Мексиці, Камбоджі, Йорданії, Андоррі, Австрії.

Йде постійна робота по відкриттю нових напрямків. Туроператор організовує групові та індивідуальні тури на базі власних чартерних програм і регулярних рейсів, а також активно займається розвитком incentive- congress-, VIP-, спортивного та інших видів туризму.

Сьогодні компанія відправляє на відпочинок понад 700 тисяч туристів на рік і не збирається зупинятися на достігнутом розширюючи в'їзну та виїзну турестичні бази з кожним роком [36].

Українські туристичні компанії виходячи на світовий туристичний ринок зіштовхуються з проблемами,які знижують відсоток як внутрішнього так і вїздного туризму. Цьому сприяє :

1. Брак інформації про Україну -- одна з основних причин низьких темпів розвитку туризму. Поліпшити ситуацію можеучасть фахівців та представників турагенств у відомих світових туристичнихвиставках.

- неправдива інформація щодо країни.

- незначна кількість даних об Україні іноземною мовою.

2. Слабкий розвиток туристської інфраструктури [40]:

- недолік спортивно--оздоровчих, культурно--пізнавальних та розважальних закладів, а також готелів, санаторіїв, тур--комплексів, мотелів, які відповідають міжнародним стандартам системи якості надаваних послуг.

- низька, що не відповідає міжнародним стандартам, якість обслуговування туристів. Серед причин, напевно, можна виділити три основні:

а) низька якість підготовки кадрів туристичного обслуговування;

б) слабкий розвиток сервісного обслуговування в готельної, курортної та туристичній сферах;

в) незацікавленість у цьому працівників туристських підприємств в умовах ринкової економіки.

3. Екологічна обстановка -- забруднення навколишнього середовища відходами промислових підприємств, що не дозволяють вести належний контроль за станом навколишнього середовища.

- масове знищення зелених насаджень парків і заповідників.

- масове порушення норм екологічної, сейсмічної, зсувної, штормової безпеки при новому будівництві та реконструкції баз розміщення.

- економічна неефективність і відсутність податкової віддачі значної частки здравниць, величезне число приватних готелів і пансіонатів, що працюють в «тіні».

- руйнування пляжів і берегових споруд.

4. Загальний низький рівень розвитку економіки в Україні, що, по-перше, не дозволяє робити необхідні капіталовкладення в туристичну галузь через брак коштів, по-друге, промисловість випускає в недостатніх кількостях товари туристського асортименту, по-третє, брак якісних продуктів харчування, викликаний низьким рівнем розвитку сільського господарства (продукти харчування для обслуговування іноземних туристів часто доводиться імпортувати, що збільшує витрати на надання послуг); по-четверте, слабо розвинена соціальна інфраструктура, через яку значно збільшуються капіталовкладення в туристське будівництво.

5. Незадовільний стан туристських рекреаційних ресурсів. У багатьох туристичних районах культурно-історичні ресурси і цікаві об'єкти природи є головним видом туристських ресурсів. Серед них є пам'ятки, що є не тільки предметом національної гордості, а й мають міжнародне значення, будучи видатними пам'ятками людської цивілізації. Значна кількість таких пам'ятників не можуть належним чином виконувати свої функції через їх незадовільний стан. Це пов'язано не тільки з явно недостатнім ресурсним забезпеченням їх відновлення і реставрації, а й з недостатньо розгорнутими історико-археологічними, географічними та іншими дослідженнями.

6. Досить хвороблива ломка радянських стандартів і механізмів в управлінні та розвитку сфери туризму. Традиційне для неєвропейського мислення неувага до модних молодіжних рухів у сфері вільного часу і, як наслідок, відсутність серйозних інвестицій в нові види туризму та активного відпочинку.

7. Недовіра іноземних держав до українських туристив.

- високі візові тарифи.

- подовжені сроки відкриття візи.

- створення паперової тяганини з боку приймаючої сторони.

8. Недосконале організаційне та нормативно-правове забезпечення туристичної галузі.

- неефективне виконання законів і державних програм, що стає причиною несприятливого інвестиційного клімату, обмежує прибутки держави, можливості розвитку туристичних підприємств та гальмує інвестиційні процеси.

Це основні проблеми, яку Україні потрібно вирішити, для збільшення туристичних потоків як із-за кордону, так і у самій країні. Але є багато особливостей, які вигідні для розвитку Українського туризму:

1. Більше 500 міст України були засновані понад 900 років тому, а також 4500 сіл України - понад 300 років [42].

2. Понад 150 тисяч пам'яток культури, історії та археології відображає чудову історію українського народу. 80% пам'яток епохи Київської Русі (IX - XII століть) зосереджені на території Україні [38].

3. Розкопки древніх міст Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантікапея 5 століття до нашої ери, неймовірні фортеці, побудовані в 14-15-го століттях італійцями з Генуї, які розташовані в Криму.

4. Більше 600 музеїв представить найбільш видатні факти про осіб, української історії та культури.

5. Україна має відмінну і різноманітну географію, кліматичні умови, і мальовничу природу [39]. Українські туроператори вважають Чорне море і Крим ідеальним місцем для альпінізму, гірських велосипедів, скелелазіння та дайвінгу. Карпати є традиційним місцем для катання на лижах, альпінізму і каяках.

6. У багатьох регіонах України, збережена своя етнічна самобутність. Тому у туристів є прекрасна можливість познайомитися з національною культурою, піснями, танцями і кухнею [41].

Є ще багато «особливих» місць, де можна знайти унікальне поєднання незайманої природи і тваринного світу:

Це 40 національних парків, біосферних і природних заповідників в Україні. Найвідоміші з них «Асканія-Нова», «Шацький», «Кримський», «Карпатський», «Чорноморський». Можна відчути дух славних боїв і безстрашних воїнів оборонних фортець Кам'янець-Подільського, Луцька, Білгород-Дністровський, Меджибіж, Ужгород, Мукачево. Торкнутися гармонії природи і дизайну в одному з найкрасивіших місць, створених руками людини, дендрологічний парк «Софіївка», яка була створена, як «особливий подарунок» від польського графа Потоцького своії чарівній грецькій дружині Софії, на честь якої парк отримав свою назву [37].

Всі ці місця цікаві й мають багато, що запропонувати. Якщо розвивати дані туристичні об'єкти, в Україну значно зросте відсоток в'їзного туризму, що буде сприяти зростанню Української економіки і поліпшенню якості наданих туристичних послуг

Українським туристичним компаніям ще є багато над чим працювати в організації турів по Україні, а завдяки провідним міжнародним туристичним фірмам, філіали яких базуються в Україні, українські туристичні фірми мають можливість орієнтуватися на них, тим самим, набираючись досвіду. Завдяки чому вони зможуть з гідністю надавати туристичні полуги, як українцям, так і закордонним туристам, які мають бажання відвідати Україну, особливо протягом чемпіонату Євро 2012.

2.3 Особливості організації міжнародного туризму в Україні

До організаторів туризму, як зазначає відомий російський науковець

М. Біржаков [54], належать два види підприємств сфери туризму: туроператор і туристичне агентство, які, по суті, не надають туристичних послуг, а лише здійснюють посередницькі функції між споживачем і безпосередньо виробником послуг. їхня ліяльність - пе також послуга. У тупистичному законодавстві деяких країн світу ці підприємства так і називають, відповідно до їхнього призначення і характеру функцій, - організаторами туризму.


Подобные документы

 • Міжнародний туризм: сутність, види, значення; основні чинники, що впливають на формування і функціонування туристичного ринку. Огляд сучасного стану міжнародного туризму в Україні: інфраструктура, матеріально-технічна база, інноваційні форми організації.

  дипломная работа [2,6 M], добавлен 26.01.2011

 • Теорія та сутність іноземного туризму та його забезпечення. Основні світові тенденції розвитку міжнародного туризму. Аналіз розвитку іноземного туризму в Україні, особливості розвитку туристичного ринку в нашій країні. Інвестиційна політика в цій галузі.

  реферат [29,3 K], добавлен 27.03.2012

 • Поняття міжнародного туризму, його сутність, функції, динаміка, проблеми та перспективи розвитку, роль в світовій економіці. Аналіз діяльності туристичних агентств. Підвищення конкурентоспроможності України на сучасному світовому туристичному ринку.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 13.05.2014

 • Аналіз стану розвитку замкового туризму, його ролі та значення для розвитку туризму в Україні. Європейський досвід організації замкового туризму, основні напрями його розвитку в Україні. Головні об'єкти замкового туризму та особливості їх збереження.

  статья [22,0 K], добавлен 06.09.2017

 • Аналіз діяльності суб'єктів туристичного бізнесу в Україні та їх розвиток. Розробка проектних рішень щодо розвитку міжнародного туризму на Херсонщині. Розробка бізнес-плану суб'єкту ЗЕД - туристичного комплексу етнічного напрямку "Херсонський хуторок".

  дипломная работа [2,4 M], добавлен 20.09.2008

 • Загальна характеристика ринку туристичних послуг. Методика розрахунку основних економічних показників розвитку туризму. Аналіз та оцінка сучасного рівня розвитку туристичних послуг Росії. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в Росії.

  дипломная работа [276,0 K], добавлен 25.07.2010

 • Формування спортивного туризму в Україні, його види та функції. Особливості та перспективи розвитку водного та пішохідного туризму на Закарпатті. Труднощі розвитку спортивного туризму в Україні, їх зв'язок з економічними проблемами розвитку суспільства.

  курсовая работа [181,1 K], добавлен 11.07.2015

 • Сутність спортивного туризму, його класифікація, особливості та характеристики різновидів. Категоріювання туристських маршрутів. Сучасний стан спортивного туризму в Україні, його специфічні риси, сучасні тенденції і оцінка перспектив подальшого розвитку.

  курсовая работа [98,8 K], добавлен 20.12.2013

 • Туризм в Україні, його роль у стабілізації української економіки. Підговка кадрів для туризму і готельного господарства в Україні. Упорядкування діяльності в сфері організації туризму, посилення позицій України на міжнародному туристському ринку.

  реферат [28,8 K], добавлен 22.11.2010

 • Вивчення особливостей міжнародного та внутрішнього туризму, як основних його організаційних форм. Відмінні риси таких видів туризму як: дитячий, молодіжний, сімейний, культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий, освітній, діловий, мисливський, зелений.

  реферат [21,3 K], добавлен 10.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.