Аналіз розвитку міжнародного туризму в Україні

Сутність міжнародного туризму та його особливості. Види міжнародного туризму в Україні. Основні чинники, що впливають на формування і функціонування туристичного ринку. Дослідження організації туризму провідними міжнародними туристичними фірмами України.

Рубрика Спорт и туризм
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 27.03.2013
Размер файла 518,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

74. Биркович В.І. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу регіонів України / В.І. Биркович //Статистика України. - 2006. - № 3 -- С 32- 34.

75. Решетов А.В. Нова модель глобалізації туризму /А.В. Решетов //Федерація. -- 2006. -- №3 -- С 25-28.

76. Харрис Г. Стимулювання міжнародного туризму в ХХI ст. /

Г. Харрис, М. Кеннет, Кац; під ред. В.А. Квартального; пер. з англ. Е.В. Мошняга. - М.: Фінанси та статистика, 2000. - С.118--120.

77. Новіков В.С. Інновації у туризмі / В.С. Новіков. М.: ИЦ «Академія», 2007. -- 208 с.

78. Сайт Інновації [Електронний ресурс]: [Хронологія інновацій з 19 ст.]. -- Текст. дані. -- Режим доступу: http://translate.google.com.ua /translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.ideafinder.com/history/timeline/the1800s.htm.7 - Назва з екрана

79. Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії. Навчальний посібник / За ред. проф. І.М.Школи. -- Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. -- 662 с.

80. Ефремова М.В. Основи технології туристичног бізнесу./ М.В. Ефремова. - М.: Ось-89, 1999. - 192 с.

81. Соколова С. Туристична галузь можливості та перспективи/

С. Соколова. Українська культура. - 2007. - №1 -- С 962-964.

82. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко- К. : Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, 2006. - 435 с.

83. Шульгіна Л.М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу: монографія/ Л.М. Шульгіна. - К.: Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, 2005. -- С. 212.

84. Офіційний сайт Мамаєва Слобода [Електронний ресурс]: [Мамаєва слобода]. -- Текст. дані. -- Режим доступу: http://lifekiev.com/mamaeva--sloboda/. -- Назва з екрана.

85. Офіційний сайт Етно-село [Електронний ресурс]: [Етно-село] -- Текст. дані. -- Режим доступу: http://etno-selo.com.ua/index.php?option =com_content&view=article&id=110:q-q-2010&catid=19&Itemid=87&lang=ua -- Назва з екрана.

86. Офіційний сайт Музея Пірогово [Електронний ресурс ]: [Музей народної архітектури та биту України] -- Текст. дані.-- Режим доступу: http://pirogovo.at.ua/ -- Назва з екрана.

87. Офіційний сайт Український техноленд [Електронний ресурс]: [Український техноленд]. -- Тест. дані. Режим доступу: http://www.companion.ua/Articles/Content?Id =61711 -- Назва з крана.

88. Пуцентейло П.Р. [Електронний ресурс]: [Економіка і організація туристично-готельного підприємництва]. -- Текст дані.-- Режим доступу: http://tourlib.net books_ukr/pucentejlo15.htm -- Назва з екрана.

89. Федорченко В.К., Педагогіка туризму/ В.К. Федорченко,

Н.А Фоменко, М.І.Скрипник, Г.С. Цехмістрова, -- К.: Видавничий дім «Слово», 2004. - 296 с.

90. Сайт Пітер-тур [Електронний ресурс]: [Тенденції розвитку світового туризму]. -- Текст. дані.-- Режим доступу: http://pitertour. blogspot.com/2011/02/blog--post.html?spref=bl. -- Назва з екрана.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Міжнародний туризм: сутність, види, значення; основні чинники, що впливають на формування і функціонування туристичного ринку. Огляд сучасного стану міжнародного туризму в Україні: інфраструктура, матеріально-технічна база, інноваційні форми організації.

  дипломная работа [2,6 M], добавлен 26.01.2011

 • Теорія та сутність іноземного туризму та його забезпечення. Основні світові тенденції розвитку міжнародного туризму. Аналіз розвитку іноземного туризму в Україні, особливості розвитку туристичного ринку в нашій країні. Інвестиційна політика в цій галузі.

  реферат [29,3 K], добавлен 27.03.2012

 • Поняття міжнародного туризму, його сутність, функції, динаміка, проблеми та перспективи розвитку, роль в світовій економіці. Аналіз діяльності туристичних агентств. Підвищення конкурентоспроможності України на сучасному світовому туристичному ринку.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 13.05.2014

 • Аналіз стану розвитку замкового туризму, його ролі та значення для розвитку туризму в Україні. Європейський досвід організації замкового туризму, основні напрями його розвитку в Україні. Головні об'єкти замкового туризму та особливості їх збереження.

  статья [22,0 K], добавлен 06.09.2017

 • Аналіз діяльності суб'єктів туристичного бізнесу в Україні та їх розвиток. Розробка проектних рішень щодо розвитку міжнародного туризму на Херсонщині. Розробка бізнес-плану суб'єкту ЗЕД - туристичного комплексу етнічного напрямку "Херсонський хуторок".

  дипломная работа [2,4 M], добавлен 20.09.2008

 • Загальна характеристика ринку туристичних послуг. Методика розрахунку основних економічних показників розвитку туризму. Аналіз та оцінка сучасного рівня розвитку туристичних послуг Росії. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в Росії.

  дипломная работа [276,0 K], добавлен 25.07.2010

 • Формування спортивного туризму в Україні, його види та функції. Особливості та перспективи розвитку водного та пішохідного туризму на Закарпатті. Труднощі розвитку спортивного туризму в Україні, їх зв'язок з економічними проблемами розвитку суспільства.

  курсовая работа [181,1 K], добавлен 11.07.2015

 • Сутність спортивного туризму, його класифікація, особливості та характеристики різновидів. Категоріювання туристських маршрутів. Сучасний стан спортивного туризму в Україні, його специфічні риси, сучасні тенденції і оцінка перспектив подальшого розвитку.

  курсовая работа [98,8 K], добавлен 20.12.2013

 • Туризм в Україні, його роль у стабілізації української економіки. Підговка кадрів для туризму і готельного господарства в Україні. Упорядкування діяльності в сфері організації туризму, посилення позицій України на міжнародному туристському ринку.

  реферат [28,8 K], добавлен 22.11.2010

 • Вивчення особливостей міжнародного та внутрішнього туризму, як основних його організаційних форм. Відмінні риси таких видів туризму як: дитячий, молодіжний, сімейний, культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий, освітній, діловий, мисливський, зелений.

  реферат [21,3 K], добавлен 10.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.