Організація рекламної діяльності туристичного підприємства "ТЕЗ ТУР"

Характерні риси та види реклами в туризмі. Процес її розробки, основні принципи та канали поширення. Загальна характеристика туристичного підприємства, елементи його фірмового стилю. Особливості проведення рекламної компанії та імідж організації.

Рубрика Спорт и туризм
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.04.2015
Размер файла 39,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

Вступ

1. Організація рекламної діяльності туристичного підприємства

1.1 Роль, суть і завдання рекламної діяльності

1.2 Принципи та канали поширення реклами

1.3 Планування рекламної діяльності

1.4 Процес розробки реклами

2. Характеристика організації роботи рекламної діяльності туристичного підприємства ТЕЗ ТУР

2.1 Загальна характеристика туристичного підприємства ТЕЗ ТУР

2.2 Напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства ТЕЗ ТУР

2.3 Особливості проведення рекламної компанії та імідж туристичного підприємства

3. Шляхи вдосконалення і тенденції розвитку рекламної діяльності в сучасних умовах

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Вступ

Актуальність теми полягає в тому, що від правильно організованої рекламної стратегії фірми багато в чому залежить її успіх на ринку.

Мета курсової роботи є визначення особливостей застосування реклами в діяльності туристичних підприємств і вивчення організації рекламної діяльності туристичного підприємства «ТЕЗ ТУР».

Об'єкт дослідження: рекламна діяльність туристичного підприємства.

Предмет дослідження: Організація рекламної діяльності туристичного підприємства на прикладі туристичної фірми «ТЕЗ ТУР».

Методологічну основу дослідження становить праці українських та зарубіжних вчених в галузі реклами та туризму. Інформаційно-нормативною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти України з розвитку реклами та туризму, а також інформація про діяльність туристичного підприємства «ТЕЗ ТУР».

Розділ 1. Організація рекламної діяльності туристичного підприємства

1.1 Роль, суть і завдання рекламної діяльності

У теперішній час реклама, будучи постійним супутником людини, щоденно і масово впливаючи на нього, грає істотну роль в житті людського суспільства. Ця роль не обмежується ні рамками засобів масової інформації, ні навіть всієї ринкової діяльності. Особливо велике значення реклами в областях економіки і суспільного життя. Можна відзначити також її значну освітню та естетичну роль.

Економічна роль реклами реалізується втому, що вона сприяє зростанню суспільного виробництва, обсягу капіталовкладень і кількості робочих місць. Реклама також підтримує конкуренцію, розширює ринки збуту, сприяє прискоренню оборотності засобів, чим підвищує ефективність суспільного виробництва.

Завдання реклами в сучасній ринковій економіці доведення товарів від виробництва до населення, формування попиту на них з урахуванням соціально-демографічних особливостей окремих груп споживачів з метою спонукати до придбання тих чи інших товарів (послуг)[17].

Завданнями реклами є:

- Стимулювання попиту та формування потреб населення;

- Освоєння і розширення ринку збуту товарів;

- Прискорення товарооборачиваемости, досягнення збалансованості попиту і пропозиції;

- Формування культури споживання і розвиток естетичних смаків населення [3].

Реклама - це засіб поширення інформації і переконання людей, які створюють уяву про продукт, викликають довіру до нього та бажання купити цей продукт.

Туристична реклама - це активний засіб здійснення маркетингової політики туристичної фірми по просуванню туристичного продукту, посиленню зв'язку між виробником і споживачем туристичного продукту [1].

В туризмі розрізняють рекламу:

- початкову - ознайомлення раніше встановленого кола споживачів з новим для конкретного ринку туристичним продуктом або послугами шляхом повідомлення детальних даних про якість, ціну, спосіб споживання, місце проведення туристичні акції;

- конкурентну - виділення рекламованого туристичного продукту з великої кількості аналогічної продукції, що пропонується конкуруючими туристичними фірмами;

- зберігаючу - підтримка високого рівня попиту на раніше рекламований туристичний продукт.

Реклама в туризмі має характерні риси, які визначаються специфікою галузі і її товару.

Ця відмінність полягає в тому, що:

- туристична реклама несе велику відповідальність за правдивість і точність повідомлень, які просуваються за її допомогою;

- послуги, які, на відміну від традиційних товарів, не мають постійної якості, смаку, корисності, вимагають пріоритетного розвитку таких функцій реклами, як інформаційність і пропаганда;

- специфіка туристичних послуг передбачає необхідність використання глядацьких, наочних засобів, які більш повно відображають об'єкти туристичного інтересу (кіно-фотоматеріали, картини, ілюстровані матеріали тощо).

- реклама є постійним супутником туризму і обслуговує людей не тільки до, але й під час, і після подорожі, що покладає на неї особливу відповідальність[6].

Рекламу, спрямовану на партнерів по бізнесу, прийнято називати діловою. Велика частина ділової реклами здійснюється через засоби масової інформації.

У діловій рекламі, як правило, виділяються чотири різновиди:

- для туристичних підприємств;

- для оптової і роздрібної туристичної реалізації (туроператорська);

- для фахівців;

- для потенційних туристів.

Реклама туроператорів несе інформацію про туристичні продукти і послуги для посередників для того, щоб стимулювати попит оптових покупців (групові тури) і роздрібної торгівлі (індивідуальні тури, а також турагентств для наступного перепродажу. Ціль подібної реклами - збільшення обсягу реалізації.

Ділова реклама туристичного агентства поділяється на рекламу потреб туристичної фірми і рекламу можливостей.

Реклама потреб необхідна для інформування потенційних партнерів про діяльність туристичної фірми та її ринкових можливостях. Реклама потреб орієнтована на такі завдання: залучити посередників, оскільки без цього діяльність туристичної фірми може бути значно обмежена; туроператори прагнуть залучити турагентів до поширення інформації про себе і співробітництва з туроператорськими, кредитно-фінансовими, транспортними й іншими організаціями. Турагенту необхідні контакти з новими туроператорами, пошук нових маршрутів; збільшення найму на тимчасову чи постійну роботу обслуговуючого персоналу і фахівців, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом; взаємодіяти з ринками матеріально-технічних ресурсів основних оборотних коштів із приводу покупки, продажу чи оренди, в тому числі приміщень під офіси, для прокату туристичного інвентарю і т. п.

Реклама можливостей інформує всіх зацікавлених як юридичних, так і фізичних осіб про ринкові можливості фірми. Вітчизняні й іноземні фірми, громадські організації зацікавлені в одержанні інформації про наявність авіаквитків, місць у готелях, програмах нових турів, знижок і комісій.

Тому здатність реклами впливати на людину і створювати попит на товари дозволяє використовувати її для виховання розумних потреб, естетичних смаків і запитів населення[12].

Отже, діяльність туристичних підприємств полягає у створенні туристичного продукту, просуванні та реалізації його на ринку. Просуванню та реалізації туристичного продукту на ринку сприяє ефективне та грамотне його рекламування. Рекламування -це створення рекламного продукту, доведення його до потенційних покупців таким способом, щоб вони зрозуміли, чим саме товар, послуга або ідея позитивно відрізняються від подібних до них [8].

1.2 Принципи та канали поширення реклами

Для проведення успішної рекламної кампанії необхідно диференціювати ринок споживачів. Як потенційні споживачі реклами виділяються три категорії партнерів і груп населення: - відчувають необхідність у предметі реклами, шукають інформацію, тобто у цієї групи уже сформована позитивна установка на предмет реклами з різних джерел; - знаходяться в стані байдужості або невизначеності щодо предмету реклами; - відчувають необхідність, але з деяких причин негативно ставляться до предмету реклами [2].

Великі туристичні фірми мають власні рекламні відділи, які розробляють макети реклами і здійснюють рекламні заходи. Для масштабних рекламних акцій залучаються рекламні агентства, які мають філії або угоди про спільну рекламну діяльність у різних країнах.

Середні фірми мають у штаті 2-3 працівників, які відповідають за рекламну діяльність і в обов'язки яких входить розробка плану рекламної компанії, ідей і макетів рекламних оголошень, підтримка зв'язків з партнерами, але для розробки і проведення конкретних рекламних заходів, як правило, вони залучають спеціалізовані рекламні агентства.

Малі туристичні фірми проводять обмежені рекламні акції. Це об'яви в газетах, радіо, телебачення, листівки, афіші, розраховані на споживача, інформаційні листи, звернення до посередників і партнерів [4].

Інтереси туристичного підприємства полягають в тому, щоб ці три категорії перетворити з потенційних споживачів у реальних. В першому випадку необхідно просто проінформувати (підтримуюча реклама), в другому - сформувати думку (стимулююча реклама), в третьому - впливати з великою силою, щоб зламати існуючий стереотип (конверсійна реклама). В будь-якому випадку реклама повинна активізувати споживача, викликати у нього реакцію у відповідь, спонукати його до дій [5].

Основні принципи реклами: її правдивість, достовірність, етичність.

До каналів поширення відносять:

- засоби масової інформації;

- спеціалізовану друковану продукцію;

- зовнішню рекламу;

- засоби «директ мейл»;

- фантазійну рекламу;

- товарну рекламу;

- інші засоби просування реклами.

Засоби масової інформації (газети, журнали, телебачення, радіо, Інтернет) є основними провідниками рекламних звернень інформаційного характеру і разом поглинають майже 60% всіх коштів, що витрачаються на рекламу.

Через засоби масової інформації туристичні підприємства інформують потенційних клієнтів про власне існування та про можливості організації відпочинку, екскурсійних, пізнавальних, лікувальних та інших турів.

Спеціалізована друкована продукція - один із важливих засобів поширення реклами для туристичних фірм.

Підприємства-виробники туристичних послуг (туроператорські фірми, підприємства розміщення, харчування, розваг) видають самостійно або з іншими аналогічними фірмами ілюстровані брошури, буклети, каталоги, листівки і т.п., в яких образотворчим і текстовим способом рекламують наявні можливості обслуговування туристів. Для підвищення привабливості такої продукції фірми використовують високоякісні фотографії ландшафтів, історичних пам'ятників, готелів та інших об'єктів туристичної уваги.

Самостійним видом спеціалізованої друкованої продукції є прайс-листи, в яких публікуються ціни і розцінки на туристичні товари і послуги.

Зовнішня реклама - це зазвичай реклама не конкретних товарів і послуг, а фірми. Однак у туризмі зовнішня реклама часто використовується для поширення інформації про наявні тури та послуги. Особливо це характерно для сучасного вітчизняного туризму, оскільки багато туристичних фірм просто не мають коштів для тотальної реклами через засоби масової інформації.

Зовнішня реклама оформлюється у вигляді щитової реклами, реклами на транспорті, вивісок та ін. Щитова реклама - найбільш поширений вид зовнішньої реклами. Вона може бути оформлена на спеціально встановлених щитах, місця на яких продаються на місяць і більше (бігборд), на дошках оголошень у вигляді листівок, на будівлях, спорудах, зупинках міського транспорту, огородженнях тощо.

Реклама на транспорті - це розміщення рекламних закликів або іншої інформації про фірму як всередині салону міського і міжміського транспорту, так і зовні - на бортах транспортних засобів. Цей вид реклами також використовується в будівлях аеропортів, залізничних вокзалів, морських та річкових портів, автобусних станцій.

Вивіска - один з обов'язкових для туристичної фірми видів реклами. Будь-яка туристична фірма повинна мати привабливий вигляд не тільки всередині, але й зовні.

Вивіска зазвичай виконує дві функції: інформує клієнтів про місце розташування та створює імідж фірми.

Засоби "директ мейл " - це прямі рекламні звернення, поширені за допомогою поштового зв'язку, електронної пошти, Інтернету, телефаксу та телефону. В туризмі вони частіше застосовуються для реклами власних потреб або для встановлення тривалих зв'язків з посередниками чи виробниками туристичних послуг і товарів.

Але в окремих випадках засобами "директ мейл" поширюється реклама дорогих курортів або спеціалізованих туристичних послуг шляхом прямого звернення до окремих фірм, успішних бізнесменів та відомих особистостей. Тут використовується спеціалізована друкована продукція (каталоги, рекламні брошури і таке інше), яка містить рекламну інформацію.

Фантазійна реклама - це широкий спектр звернень, які створюються за допомогою залучення нетрадиційних рекламних засобів, наприклад: реклама на повітряних кулях, під час карнавалів, реклама на аудіо- та відеокасетах, комп'ютерних дисках. Цей канал поширення реклами є досить цікавий, але не завжди вкладені кошти скуповуються, тому застосовують його лише ті фірми, які стабільно працюють та мають широку рекламу, що поширюється традиційними каналами.

Товарна реклама - це реклама через рекламні звернення, розміщені на пакувальних матеріалах, а також власна розроблена упаковка для певного виду продукції. У туризмі цей вид реклами використовується часто, незважаючи на те, що основним об'єктом купівлі-продажу є не товари, а послуги, на які важко "приклеїти" рекламне звернення. Підприємства туристичної індустрії можуть поширювати товарну рекламу наступними шляхами: - для туроператорських фірм - продаж спеціальних товарів з рекламою певних фірм, подарунки клієнтам (футболки, кепки, шапки і т.п.) з нанесеними на них фірмовою символікою або рекламних закликів; - для турагентських фірм -дрібні сувеніри для клієнтів з рекламною символікою або текстом (пакети, значки, ручки тощо); - для підприємств-виробників туристичних товарів - розміщення на своїй продукції фірмових назв, звернень, закликів.

Використання товарної реклами підвищує престиж фірми, дозволяє встановити зворотний зв'язок: реклама послуг - реклама фірми - реклама послуг.

До інших каналів поширення реклами можна віднести:

- рекламу в книжках і довідниках. Як правило, рекламодавець виступає спонсором видання даної книжки чи довідника або частково чи повністю фінансує це видання;

- побічну рекламу, яка проводиться через надання допомоги різним фондам, виділення іменних стипендій, пенсій;

- побічну рекламу через використання в рекламних зверненнях нагадувань про престижні фірми, відомі особи, що якимось чином пов'язані з даною фірмою[6].

1.3 Планування рекламної діяльності

План рекламної діяльності є складовою плану маркетингу, до якого крім планування реклами належить планування підтримки (стимулювання) збуту, роботи з громадськістю (паблік рилейшнз) і персонального продажу.

Для ефективної розробки плану рекламної діяльності необхідно мати значний обсяг інформації, зокрема:

- характеристику ринку продавців певного продукту або послуг;

- характеристику ринку покупців;

- характеристику обсягу продажу певного продукту;

- характеристику прибутку;

- характеристику товару і його ціни [9].

Загальну стратегію фірми можна здійснювати в таких напрямах:

- Завоювання лідерства за показником товару.

- Завоювання лідерства за показником частки ринку.

- Максимізація загального поточного прибутку фірми.

- Забезпечення виживання фірми (за певних ринкових умов).

Кожний напрям має певні особливості в ціноутворенні, комунікаціях і зв'язках із громадськістю. Особливо великий вплив на розробку плану маркетингу має такий фактор, як етап життєвого циклу окремих груп товарної продукції фірми [8].

Розробка бізнес-плану рекламування здійснюється на основі даних рекламних досліджень з урахуванням конкретної маркетингової ситуації на ринку. Вихідні дані:

- довідкові дані про продукцію фірми;

- довідкові дані про атрибути продукції фірми та конкурентів;

- довідкові дані про конкурентів фірми;

- фактичні дані про витрати конкурентів на товаропросування;

- фактичні дані про обсяги продажу та витрати на товаропросування фірми (не менше ніж за рік);

- перелік носіїв реклами.

Зазначені дані враховують при визначенні конкретних заходів плану рекламування. Крім того, бізнес-план рекламної діяльності фірми повинен мати бази даних для подальших розрахунків, а також такі документи: бюджет рекламування, план рекламування окремих груп продукції, макети рекламних звернень, розрахунок обсягів рекламних звернень, розрахунок сум контрактів і видів робіт у розрізі окремих засобів масової інформації.

Для визначення і розрахунку бюджету рекламування зазвичай рекламодавці використовують п'ять основних методів:

* перший - усе, що ви можете собі дозволити;

* другий - виходячи з приросту обсягів продажу товарів певної групи, що планується на наступний період;

* третій - за паритетом з конкурентами, зі схожими умовами становища фірми на ринках збуту;

* четвертий - виходячи з тієї частки прибутку від продажу товарів певної групи, що планується одержати;

* п'ятий - залежно від цілей та завдань, які постають перед фірмою в наступному плановому періоді.

Основним компонентом рекламної діяльності є рекламні кампанії - комплекс послідовних, логічно пов'язаних рекламних заходів з метою досягнення маркетингових цілей на конкретному етапі діяльності підприємства. Рекламні кампанії здебільшого плануються та проводяться з метою оновлення продукції у виробництві та збутовій мережі [7].

Процес підготовки, планування і проведення рекламної кампанії можна розділити на чотири основні блоки:

- Визначення цілей і завдання рекламної кампанії та її послідовних етапів.

- Стратегічне планування.

- Тактичні рішення.

- Оперативна робота [15].

Стратегічне планування рекламної кампанії складається з таких стадій:

- Детального дослідження товару, стану справ фірми-рекламодавця, споживчої аудиторії, конкурентного середовища.

- Розробки бюджету рекламної кампанії.

- Розробки рекламних звернень для засобів масової інформації та зовнішньої реклами.

- Вибору засобів реклами.

- Визначення бажаного ефекту рекламного звернення.

Вибір рекламних засобів - один із найважливіших моментів у плануванні рекламної кампанії. При цьому, як правило, розробляється кілька варіантів і комбінацій і перевага надається тому варіанту, який має оптимальне співвідношення вартості й охоплення споживчої аудиторії [14].

Отже, для забезпечення ефективності реклами кожне туристичне підприємство повинно виробити рекламну політику на ринку. Для цього йому потрібно визначити цільові групи на які буде спрямована рекламна діяльність, розробити рекламні оголошення, вибрати рекламний засіб, визначити термін подачі реклами та контролювати ефективність реклами[6].

1.4 Процес розробки реклами

У здійсненні розробки плану збуту вирішальне значення має його стимулювання, яке може привабити покупців і підтримувати привабливість до товару чи фірми високою споживчою цінністю і репутацією для споживачів товарів та послуг. У цьому особливу роль відіграє комунікаційна політика підприємства, і зокрема, планування реклами.

Комунікаційна політика - це комплекс заходів щодо забезпечення інформованості споживачів та посередників, інших контактних аудиторій про фірми або її товари з метою просування товарів. До комунікаційної політики входить реклама, засоби стимулювання збуту, персональний продаж, робота із засобами масової інформації, організація участі в ярмарках та виставках, фірмовий стиль, упаковка тощо.

Цілями комунікаційної політики можуть бути:

- збільшення обсягів продажу;

- зменшення товарних запасів;

- виведення на ринки нового товару;

- створення певного іміджу фірми або його удосконалення та ін.

Основними інструментами комунікаційної політики є:

- реклама;

- стимулювання збуту;

- персональний продаж;

- пропаганда[16].

Реклама - має декілька значень:

- повідомлення про конкретний товар, послугу;

- вид комунікативного зв'язку між виробником і споживачем;

- комерційна (що обслуговує сферу ринкового обміну) пропаганда споживчих властивостей товару (послуг) з метою стимулювання його продажу, яка містить вибіркову інформацію про товар і яка формує певне уявлення покупця про товар [10].

З економічної точки зору реклама - це оплачена форма не персональної презентації та просування товарів і послуг із чітко визначеним джерелом фінансування[12].

Для реалізації маркетингових цілей застосовують такі види реклами:

- Інформаційна реклама застосовується переважно з метою створення попиту на етапі виведення нового товару на ринок (інформація про товари, форму, образ підприємства).

- Переконуюча реклама проводиться на етапі збільшення випуску продукції з метою переконання споживачів у перевазі певної марки товару. Часто набуває форми порівняльної реклами (переконує у необхідності здійснення покупки, викладає переваги товару).

- Нагадувальна реклама використовується на етапі зрілості для того, щоб змусити споживача згадати про товар (нагадує про товар, місце його продажу).

- Підкріплююча реклама після купівлі запевнює покупців товару у правильності вибору.

- Престижна реклама створює певний імідж підприємства [13].

Планування рекламної кампанії передбачає наступні послідовні етапи:

- визначення цілей та об'єктів рекламної кампанії;

- визначення цільової аудиторії реклами;

- вибір засобів реклами;

- підготовка рекламного звернення;

- розробка графіків виходу реклами;

- складання бюджету просування товару;

- попередня оцінка ефективності реклами.

Для того, щоб рекламна кампанія підприємства була дійсно ефективною в умовах ринку, при плануванні необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

- Чітко усвідомлювати відношення того, для кого призначена продукція підприємства на ринку, кому повинна бути адресована реклама.;

- Робити усе можливе, щоб товарний знак, марка підприємства були помітні на ринку, щоб їх не могли переплутати;

- Реклама продукції не повинна бути занадто настирливою;

- У рекламі, як ні в якій іншій сфері бізнесу, потрібні нововведення, винахідливість;

- Спиратися в рекламі потрібно не на емоції, а на факти;

- Формулювати помітні заголовки і підзаголовки в рекламних проспектах продукції;

- Використовувати в рекламі ілюстрації і наглядні приклади;

- Використовувати купони й інші форми преміювання споживачів у рекламних проспектах і каталогах;

- Створювати навколо підприємства і виробів атмосферу широкої гласності.;

- Не знімати рекламу не переконавшись в тому, що вона цілком вичерпала свій потенціал [19].

Розділ 2. Характеристика організації роботи рекламної діяльності туристичного підприємства ТЕЗ ТУР

2.1 Загальна характеристика туристичного підприємства ТЕЗ ТУР

Туристичне підприємство «ТЕЗ ТУР»є комерційною організацією, основною метою діяльності якого є отримання прибутку. Воно є юридичною особою і діє на підставі: законодавства України; Статуту Товариства; рішень загальних зборів акціонерів Товариства; рішень Ради директорів Товариства. Термін діяльності Товариства не обмежений. Товариство діє на основі самофінансування[17].

«ТЕЗ ТУР» - міжнародний туроператор, компанія, що з'явилася на туристичному ринку в 1994 році. У той час компанія надавала можливість відправки російських туристів тільки в одному напрямку - до Туреччини, і вже з того початкового етапу своєї роботи «ТЕЗТУР» взяв успішний старт, що забезпечив розвиток в одного з найбільших туроператорів міжнародного рівня.

Сьогодні Тез Тур відправляє туристів з Росії та України, Болгарії та Румунії, Білорусії, Казахстану та прибалтійських країн у дев'яти найпопулярніших напрямках. Тез тур займається продажами турів за такими напрямками як:

- Туреччина (з 1994 року),

- Таїланд (з 1997 року),

- Єгипет (з 1999 року),

- Іспанія (з 2003 року),

- Куба і Домінікана (з 2004 року),

- Мальдіви і Шрі-Ланка (з 2007 року),

- Греція (з 2008 року).

З 2009 року було відкрито гірськолижне напрямок в Австрію і Андорру. В 2010 році - Бразилія, тури по Росії.

В даний час «ТЕЗ ТУР» продовжує динамічно розвиватися, з кожним роком відкриваючи нові маршрути. У всіх куточках земної кулі, куди організовуються тури від Тез тур, відкриті власні підрозділи компанії - так, наприклад, у Туреччині їх налічується вже 3, а в Іспанії цілих 4.

За довгі роки роботи «ТЕЗ ТУР» завоювала репутацію однієї з найбільш передових та інноваційних компаній на вітчизняному туристичному ринку. Взаємодія всіх філій компанії максимально скоординовано і оперативно. В даний час «ТЕЗ ТУР» об'єднує більше десятка міжнародних компаній, які відправляють на відпочинок туристів з Росії та країн СНД і зустрічаючих їх безпосередньо після прибуття. Також для максимальної зручності клієнтів, є можливість оперативного замовлення туру через Інтернет.

Тури від «ТЕЗ ТУР»- це багатий вибір маршрутів на всі смаки. Це і групові тури, і сімейних відпочинок, і спеціальні пропозиції для дітей і підлітків, і корпоративний відпочинок для організацій, та індивідуальні романтичні подорожі для молодят, і багато іншого. А професійні та привітні співробітники завжди готові запропонувати варіанти, найбільш відповідні смаку і фінансовим можливостям клієнтів.

«ТЕЗ ТУР» завжди займає лідируючі позиції в рейтингах російських та українських туроператорів, а також постійно виграє різні премії у сфері туризму.

За минулі майже два десятка років з моменту заснування, «ТЕЗ ТУР» стала досконалою високотехнологічної організацією, яка щорічно відправляє на відпочинок десятки тисяч людей.

Відмінна риса - це індивідуальний підхід і дбайливе ставлення до кожного конкретного клієнта, незалежно від його соціального статусу та рівня доходу.

2.2 Напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства ТЕЗ ТУР

Туристська фірма, як і будь-яке інше підприємство не може обійтися без реклами, як самої фірми, так і її товарів і послуг.

Туристичне підприємство «ТЕЗ ТУР», використовує розміщення рекламних звернень на телебачення, в газетах, радіомовлення, а так само в Internet. Але для просування свого продукту, туристичне підприємство надає перевагу рекламі в мережі Internet.

У сьогоднішньому світі глобальної комп'ютеризації просто необхідно використовувати сучасні технологічні ресурси. Одним з таких ресурсів є всесвітня мережа «Internet». Сьогодні Internet - це найлегший спосіб отримання інформації з будь-якої точки земної кулі. Зараз жодна туристська фірма не може обійтися без Internet.

На своєму сайті, що знаходиться за адресою http://www.teztour.com, фірма розмістила саме ту інформацію, яка може знадобитися туристу, тобто інформацію про саму фірму, про турах, які вона пропонує, про послуги, які фірма надає і так далі. Дане рекламне звернення носить інформативний характер.

Тут йде формування іміджу фірми і коректування уявлень про діяльність фірми. Фірма існує вже двадцять років, і навіть криза 1998 року не стала перешкодою для її розвитку та функціонування. Також «ТЕЗ ТУР» є членом різних туристських асоціацій, що так само вселяє довіру до фірми.

Потрібно відзначити, що «ТЕЗ ТУР» випускає буклети, пов'язані з їх власними проектами, для більшого залучення туристів до даних послуг. Всі буклети віддруковані в друкарні хорошому, якісному папері, що показує повагу до клієнтів. Крім цього всі буклети барвисто оформлені.

Практично всі рекламні буклети містять інформацію двома мовами: російською, для російськомовного населення, і англійською, для іноземних туристів.

Крім рекламних буклетів, всесвітньої системи Internet туристичне підприємство «ТЕЗ ТУР» розміщує свою рекламу на телебаченні та в друкованих виданнях. Телебачення має широкі можливості надавати цілеспрямоване впливу і викликати бажану відповідну реакцію глядацької аудиторії. Телебачення забезпечує широке охоплення. Такреклама просувається на телебаченні, у вихідні дні, в період показу цікавих програм та художніх фільмів на каналі ОРТ, коли максимальне число потенційних клієнтів були у своїх телевізорів.

Рекламне звернення, яке було поміщено в газетах, просте, коротке, що привертає увагу читачів. В силу своєї оперативності, повторюваності, широкого охоплення ринку преса є одним з найефективніших засобів поширення реклами, тому «ТЕЗ ТУР» найчастіше користується послугами преси для рекламування своїх послуг.

Важливим фактором у рекламі є фірмовий стиль організації.

Фірмовий стиль - це набір кольорових, графічних, словесних, друкарських дизайнерських постійних елементів, які забезпечують візуальну і змістову єдність товарів (послуг), всієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього і зовнішнього оформлення.

Туристичне підприємство «ТЕЗ ТУР» розробило свій власний фірмовий стиль, який дозволяє споживачу швидко і безпомилково знайти продукт фірми, дозволяє фірмі з меншими витратами виводити на ринок свої нові продукти, і який підвищує ефективність реклами. Елементами фірмового стилю є:

- Логотип

- Фірмовий слоган

- Фірмові бланки

- Візитна картка

- Фірмовий одяг, бейджики

На даний момент турфірма має хороший логотип. Для того щоб розробити логотип туристичного підприємства, на основі раніше проаналізованих асоціацій було виявлено, що зі словом «Туристичне підприємство» респонденти пов'язували такі елементи як: земна куля, транспортні засоби, пальми.

Таким чином, за допомогою вибору певного кольору можна керувати ставленням споживача до реклами, а створюючи необхідну колірну середу можна викликати у споживача реклами необхідні емоції. При правильному виборі - сприятливе уявлення і бажання придбати рекламований товар.

Фірмовий колір - є найважливішим елементом фірмового стилю. Колір робить елементи фірмового стилю більш привабливими, краще запам'ятовуються, дозволяє зробити сильний емоційний вплив

Логотип містить вдале поєднання кольорів. Синій колір заспокоює. Він сприяє фізичному і ментальному розслабленню, створює атмосферу безпеки і довіри. Жовтий колір символізує енергію і свободу, тепло, хороше самопочуття і відчуття спокою. Зелений колір символізує надію, радість, достаток, свободу, здоров'я. Поєднання цих кольорів означає: гармонію і активність у співпраці, взаєморозуміння на благо створення.

Слоган «Тез Тур» - високі технології туризму. І він повністю виправдовує себе. Програма в якій працюють всі офіси унікальна і не має аналогів. Кожен турист, як і групи туристів, знаходяться під повним контролем і увагою з боку приймаючої і відправляючої сторін.

Цей слоган звернений до підсвідомості, тобто він знаходиться на стадії залучення. Залучення через слоган означає, що споживач усвідомлює, що слоган звернений саме до нього і починає зараховувати себе до цільової аудиторії компанії, навіть якщо раніше він до неї не належав.

Компанія досить довго на ринку серед сфери туристичних послуг, тому її статус і положення досить міцне серед партнерів та клієнтської бази, тому фірма не потребує великих затрат на рекламу.

Фірмовий бланк - елемент фірмового стилю, візитна картка підприємства, що представляє його в діловому листуванні і документообігу.

Фірмовий бланк з логотипом туристичної фірми і реквізитами додасть вагомості віддрукованим на ньому документам і не тільки виділить їх з безлічі інших паперів, а також підкреслить солідність і надійність компанії.

Бланки і папір з фірмовою символікою - одні з найбільш уживаних елементів ділової поліграфії. Щодо їх використання можна побічно визначити рівень корпоративної культури фірми.

Фірмовий бланк допомагає запам'ятати і відшукати фірму, адже серед безлічі ділових паперів (як правило, чорно-білих) непросто відшукати потрібну.

Фірмовий бланк туристичного підприємства «ТЕЗ ТУР» - це аркуш формату А4 зі стандартного або ексклюзивного паперу з нанесеною багатоколірним друком фірмовою символікою, реквізитами і контактною інформацією фірми.

Також важливим елементом фірмового стилю є зовнішня реклама, до неї відносяться вивіски. Вивіски - це рекламний матеріал, який представляє фірму і її продукцію. Вивіска повинна відповідати напрямку діяльності компанії. Існують світлові, неонові вивіски і в світлові коробах.

Візитні картки - невід'ємна частина іміджу людини і корпоративного стилю компанії. Візитки представляють компанію, і повинні бути запам'ятовуванні і впізнаванні. Візитка є найважливішою частиною іміджу компаній і їх співробітників. Тому, окрім посади та контактної інформації, на візитці відображають коротку інформацію про фірму та сфері її діяльності. Візитка має бути двосторонньою. Лицьова сторона буде містити логотип, реквізити, посада та ПІБ співробітника. На зворотному боці адреси філій компанії

Бейджики необхідні для особистого впізнання менеджера. Вони містять Ім'я, Прізвище менеджера і мають фірмовий знак, який відрізняє їх від інших фірм.

Туристичне підприємство має власний фірмовий одяг, співробітники намагаються дотримуватися ділового стилю.

Туристичне підприємство «ТЕЗ ТУР» має свій власний сайт - в цьому одна з головних її переваг. Сайт має кілька розділів:

1) Інформація про турагенції «ТЕЗ ТУР»;

2) Пошукова система готелів, країн, види відпочинку;

3) Ціни на турпутівки;

4) Розділ для агентств;

5) Інформація для клієнтів;

6) Розділ «Запитання-відповідь»

Також на головній сторінці сайту розташовується вікно з найбільш важливими новинами для клієнтів і партнерів. Жовтим кольором, для залучення уваги клієнтів позначені спец пропозиції і вітрина турів. За допомогою систем бронювання можна самостійно забронювати тур не переходячи на сайти цих туроператорів.

Сувеніри є доповненням до фірмового стилю. На даний момент клієнтам надаються фірмові сумки блакитного кольору з логотипом компанії. «ТЕЗ ТУР» надає клієнтам сувеніри у вигляді фірмових кулькових ручок з логотипом турфірми і відривний блокнот у форматі 8х8 білого кольору і з логотипом турфірми в правому нижньому кутку.

Сувенірні витрати не настільки значні, але грають не останню роль у формуванні фірмового стилю.

Отже, з вищесказаного видно, що туристичне підприємство «ТЕЗ ТУР» активно просуває свої послуги за допомогою різних видів реклами.

2.3 Особливості проведення рекламної компанії та імідж туристичного підприємства

"TEZ TOUR" перевірене роками ім'я. Переважна більшість людей, яким хоч раз доводилося вибирати туроператора для проведення відпочинку в одній з цих країн, зустрічали назва компанії. Туроператор надає високі міжнародні стандарти якості роботи, за що був удостоєні російських і міжнародних нагород.

Серед них звання "Бренд № 1", отримане в 2005 році за підсумками "ТБГ-2005. Туристичні бренди ", безліч інших премій і номінацій. Але головна нагорода для оператора - це довіра клієнтів, яке в 2008 році було відзначено за допомогою щорічного дослідження "Марка довіри" видавничого дому "Рідерз Дайджест" - за його результатами кампанія отримала нагороду як користується найбільшою довірою клієнтів на російському туристичному ринку компанія.

Пріоритетом у розвитку компанії завжди були високі технології туризму, на всіх рівнях компанія постійно модернізується і вдосконалюється. "TEZ TOUR" має можливість відслідковувати в режимі онлайн кожного відправленого туриста і завжди готовий надати будь-яку допомогу на місцях. У всіх країнах, з якими працює туроператор "TEZ TOUR", є власні представництва для того, щоб у найкоротший термін реагувати на потреби клієнтів, не вдаючись до посередників. Налагоджена зв'язок між усіма офісами туроператора, система бронювання онлайн і швидке підношення будь-якої важливої інформації, що стосується роботи, дозволяє впевнено заявляти про високу надійність співпраці з компанією "TEZ TOUR" навіть у форсмажорних обставинах. "TEZ TOUR" орієнтується на наймасовіші тури, враховуючи при цьому індивідуальні запити кожного клієнта.

У всіх країнах клієнтів обслуговують власні приймаючі офіси TEZTOUR. Їх робота будується за одним принципом - служба бронювання підтверджує місця в готелях, операційний відділ забезпечує трансфери і екскурсійне обслуговування, а співробітники відділу guestrelation допомагають клієнтам почувати себе як вдома. Це дозволяє TEZTOUR робити відпочинок туристів якісним і комфортним.

Всього до складу TEZ TOUR входить більше 20 міжнародних компаній, що працюють на відправку і прийом туристів. Вонм відправляють туристів з Росії, Болгарії, Румунії, України, Латвії, Литви, Білорусії, Естонії, Молдови і Казахстану.

Профіль туристичого підприємства TEZ TOUR - високоякісне обслуговування туристів на найпопулярніших напрямках зарубіжного туризму. Професійно працюючи з великими потоками туристів і добре розбираючись в ситуації на туристичному ринку, вони вибирають надійні авіакомпанії і кращі готелі. TEZ TOUR здатні запропонувати широкі можливості для відпочинку туристів, організувати виїзд на семінар чи конференцію, дитячий відпочинок, VIP-тури.

TEZ TOUR має заслужену репутацію однієї з найбільш високотехнологічних компаній на російському туристичному ринку. Робота офісів максимально взаємопов'язана і автоматизована, система онлайн-бронювання прогресивна і зручна у використанні. Повна комп'ютеризація і налагоджена система роботи не допускають втрат інформації. Це дозволяє їм безперебійно і чітко обслуговувати тисячі агентств навіть в пік туристичного сезону.

TEZ TOUR працює тільки з перевіреними і надійними партнерами. Авіаперевезення здійснюються найбільшими авіакомпаніями світу з сучасним авіапарком. Середних "Аерофлот", I Fly, Thai Airways, Emirates, QATAR AIRWAYS, Air Baltic, Air Europa та інші.

В готельній сфері партнери TEZ TOUR - провідні ланцюжки готелів, середних Marriott, Sheraton, Le Meridien, Sol Melia, Princess, Hilton, Iberostar, Four Seasons і ін.

TEZ TOUR приділяє особливу увагу контролю якості надаваних послуг на всіх етапах. Вони ретельно відстежують кожну заявку з моменту надходження в TEZ TOUR до повернення туриста додому.

Кожен напрямок компанії безперервно розвивається, і в цей процес залучені всі партнери, не кажучи вже про співробітників TEZ TOUR. Так що компанія результатами роботи постійно підтверджує свій слоган - Високі Технології Туризму[18].

Логотип "TEZ TOUR" пізнаваний споживачами, так як туроператор зарекомендував себе позитивним іміджем. (Додаток A) [19].

Розділ 3. Шляхи вдосконалення і тенденції розвитку рекламної діяльності в сучасних умовах

Проаналізувавши організацію рекламної роботи в туристичному підприємстві «ТЕЗ ТУР», були зроблені висновки і визначені наступні шляхи підвищення організації рекламної діяльності на даному підприємстві: 1) Удосконалити рекламу в Інтернет. Розробити електронні версії просування продукції та модернізувати web-site.

До основних переваг Інтернету перед іншими медіаносіями реклами відносяться:

1. targeting - точний охоплення цільової аудиторії, здійснюваний за тематичними сайтів, по географії і за часом;

2. tracking - відстеження, можливість аналізу поведінки відвідувачів на сайті і вдосконалення сайту, продукту і маркетингу відповідно з результатами такого постійного моніторингу;

3. властивість 24х7х365, що означає можливість функціонувати 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік;

4. оперативність, що дозволяє почати, скорегувати або перервати рекламну кампанію в будь-який момент;

5. інтерактивність, дозволяє споживачеві спілкуватися з продавцем в онлайні;

6. об'ємність, так як в Інтернеті можна розміщувати велику кількість інформації, включаючи графіку, звук, відео, спецефекти.

7. І, нарешті, найбільш привабливим моментом є порівняно низька вартість реклами в Інтернеті.

Туристичне підприємства «ТЕЗ ТУР» має свій сайт в Інтернеті за адресоюwww.tez-tour.com. Це, звичайно, дуже позитивно характеризує компанію. На ньому розміщено загальна інформація про компанію, про продукцію, із зазначенням адрес, телефонів, послуг і інформації про керівництво. Тому можна сказати, що Інтернет-реклама вже практично освоєна підприємством.

Що стосується самого сайту, то там представляється докладна інформація про наявність товарів (детального їх опису), що надаються компанією. Власна унікальна інформаційна система дозволяє справлятися з великими обсягами, чітко відстежувати кожного туриста на всіх етапах з моменту створення заявки і значно скорочує процес бронювання-підтвердження. ТЕЗ ТУР постійно інформує агентства за допомогою сайту про всі новини та зміни в роботі компанії. На головній сторінці можна знайти всі актуальні новини, а також спеціальні пропозиції. Для кожного міста вильоту на сайті є інформація, що відноситься до цього міста.

На сайті можна знайти наступну інформацію:

- каталог готелів (у тому числі з нестандартними номерами),

- цінові пропозиції (спеціальні пропозиції, пакетні і добові ціни),

- розклад авіарейсів і наявність місць на них,

- програму підбору туру відповідно до дати, готелем, ціною та іншими критеріями,

- про зміни в авіарозписах,

- про візовий режим,

- по екскурсійним програмам[18].

Так само на сайті є перелік найбільш поширених питань і відповідей на них; форму, заповнивши яку відвідувач сайту зможе не тільки задати своє питання, але й падати заявку на реєстрацію своєї послуги. Крім того, для українських підприємств і організацій ціни на послуги значно нижчі, ніж для іноземних.

Необхідно розмістити банерну рекламу на більшій частині київських серверів і на найбільш відвідуваних інтернет-ресурсах. Це необхідно для підвищення популярності самого сайту, щоб потенційні клієнти могли легко виявити сайт компанії.

Безсумнівно, необхідно створити власний список розсилки по електронній пошті. Це не зажадає значних зусиль і капіталовкладень, а ефективність цього кроку буде досить високою, тому що дана розсилка буде поширюватися по цільовій аудиторії, а не випадковим чином.

Необхідно зареєструвати Інтернет-ресурс у більшості пошукових систем, як вітчизняних, так і закордонних. Оскільки існує варіант перегляду сторінок компанії в англійському варіанті (це безсумнівний плюс).

І, нарешті, незайвим буде організація розсилок по електронній пошті за списками існуючих розсилок.

Обгрунтованість всього вище переліченого грунтується на обхваті аудиторії, відносно високою потенційної платоспроможності, необмеженість територіально (не тільки в межах міста або країни), низькій вартості Інтернет-реклами в порівнянні з іншими видами реклами, високий потенціал розвитку Інтернету та комп'ютерних технологій.

Є ще один аргумент на користь реклами в Інтернеті та здійснення торгівлі шляхом електронних засобів - економія торгових площ.

2) Так само я б порадила начальнику відділу реклами звернути увагу на рекламу в пресі. Було б чудово, якби туристичне підприємства «ТЕЗ ТУР» публікувало свої рекламні оголошення на сторінках місцевих газет. Перевагою цього виду реклами є «поміченність» рекламних оголошень читачем через підбору друкарського шрифту, виділення тих слів, які несуть основне змістовне навантаження. Реклама в газеті (журналі) є однією з самих зручних, тому що можна не тільки дати рекламне оголошення загальноприйнятого формату, а й дати в інтерв'ю керівника підприємства приховану рекламу або навіть статтю про фірму.

3) Активізувати роботу з журналістами з розміщення в ЗМІ іміджевої реклами.

4) Збільшити видатки на поліграфічну і сувенірну продукцію.

5) Прагнути до розширення асортименту продукції.

6)Розширення клієнтської бази.

7) Підвищити роль планування. Розробляти не тільки квартальні плани рекламної роботи, але і на рік. Передбачати в планах спільні заходи з оптовими підприємствами, фірмами виробниками, а також зовнішні джерела фінансування. Перспективне і поточне планування рекламної роботи дозволить рівномірно розподіляти кошти і завантаженість персоналу протягом року[17].

реклама туризм імідж

Висновки та пропозиції

У процесі виробництва і розподілу туристичного продукту в умовах конкурентної боротьби, важливе місце займає застосування реклами. Для того щоб реально використовувати рекламу як надійний інструмент досягнення успіху на ринку, фахівцям туристичних підприємств необхідно опанувати його методологію та уміло застосовувати її в залежності від конкурентної ситуації.

Реклама допомагає туристичним підприємствам освоювати нові ринки збуту, збільшувати об'єми продаж, збільшувати доходи . Завдяки рекламі потенційний споживач має повірити, що саме дане підприємство зекономить йому гроші та дозволить отримати найбільше задоволення від туристичних послуг.

Реклама туристичного продукту несе в собі інформацію, яка зазвичай представлена в стислій, художньо вираженій формі, емоційно забарвлена і доводить до свідомості потенційних споживачів найбільш важливі відомості і факти про туристичне підприємство та туристичний продукт, який вона пропонує.

Для забезпечення ефективності реклами кожне туристичне підприємство повинно виробити рекламну політику на ринку. Для цього йому потрібно визначити цільові групи на які буде спрямована рекламна діяльність, розробити рекламні оголошення, вибрати рекламний засіб, визначити термін подачі реклами та контролювати ефективність реклами.

Рекламування туристичного підприємства складається з двох частин: рекламування потреб і рекламування можливостей.

Реклама потреб - це інформаційний вид реклами, який призначений для інформування ділових партнерів про існування підприємства і його потребах в чому-небудь. За допомогою цієї реклами туристичне підприємство залучує посередників, інформує про свої потреби в кадрах. Такий вид реклами можна подати у вигляді звичайних оголошень у засобах масової інформації.

Реклама можливостей - це реклама, яка інформує цільові аудиторії про можливості туристичного підприємства в галузі надання туристичних послуг. Зацікавлені сторони можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Юридичні особи можуть бути зацікавлені в послугах туристичного підприємства для ділових та спонсорських поїздок. Фізичні особи отримують інформацію про туристичне підприємство і на основі цього роблять вибір маршруту, напрям та тривалість подорожі.

Реклама туристичного підприємства спрямована на збільшення участі сегменту ринку або споживачів, які в перспективі придбають туристичний продукт. Вона спрямована на розширення знань споживача про місця відпочинку та підприємства індустрії туризму, які співпрацюють з даним туристичним підприємством.

Серед носіїв туристичної реклами на першому місці, безперечно, знаходяться друковані видання - газети, журнали. Наступним за популярністю є радіо. Найширшим охопленням цільової аудиторії характеризується телевізійна реклама, водночас її застосування в туроперейтингу є досить обмежено з причин її великої вартості.

На сьогоднішній день, популярним носієм реклами є Internet. У кожного туристичного підприємства повинен бути власний сайт, на якому відображено опис туристичного підприємства, новини, можливість замовити путівку в режимі online.

До найбільш популярних рекламних засобів туристичного підприємства можна також віднести зовнішню рекламу. Цей вид реклами являє собою декоративно-інформаційні конструкції, розташовані на найбільш прохідних або проїзних вулицях. Серед основних засобів зовнішньої реклами можна виділити вітрину туристичного підприємства.

Будь-яка реклама повинна групуватися на таких основних принципах - її правдивість, точність, законність. Реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичність, моральні норми. Неприпустимою рекламою є: неправдива реклама, з допомогою якої туристичне підприємство вводить в оману споживача туристичних послуг; недостовірна реклама - та, де подаються дані, які не відповідають дійсності; неетична реклама, яка ганьбить честь та ділову репутацію туристичного підприємства, державну символіку, об'єкти культури.

Важливим етапом в організації рекламної діяльності слугує розробка стратегій рекламної компанії. Цей підхід дозволяє уникнути помилок при проведенні реклами. Він дозволяє мінімізувати ризики пов'язані з непорозумінням споживача, та дозволяє підвищити ефективність реклами. Тобто розробка стратегії компанією дозволяє туристичному підприємству успішно конкурувати з іншими підприємствами та справлятися з реалізацією туристичного продукту.

Список використаних джерел:

1. Аксьонова К.А. Реклама і рекламна діяльність. - М.: Пріор-издат, 2005.

2. Батра Р., Майерс Д.Д., Аакер Д.А. Рекламний менеджмент. - М.: Вільямс, 2004.

3. Дашков Л.П. Комерція і технологія торгівлі [Текст]. - М.: «Маркетинг», 2000. - 448 с.

4. Калінін М. Реклама: вид зсередини / / Реклам. технології. - 2000.

5. Карпова С.В. Рекламна справа. - М.: ФиС, 2006.

6. Кифяк В.Ф. Навчальний посібник. «Організація туристичної діяльності в Україні»- Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с.

7. Лейн У.Р., Рассел Д.Т. Реклама Основи. Розвиток. Опції. - СПб: Питер, 2004.

8. Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент / Т.І. Лук'янець - Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. / Лук'янець Т.І. - К.: КНЕУ, 2003.http://www.ukrreferat.com

9. Песоцький Е.А. Реклама і психологія споживача. - Ростов н / Д: Фенікс, 2004.

10. Пономарьова А.М. Рекламна діяльність: організація, планування, оцінка ефективності. - Ростов н / Д: МарТ, 2004.

11. Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»: Закон України від 11.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004.

12. Пуцентейло П.Р. Навчальний посібник. «Економіка і організація туристично-готельного підприємництва». Київ. Центр учбової літератури, 2007.

13. Ромат Є.В. Реклама. - СПб.: Питер, 2006.

14. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Навчальний посібник. Київ: "Каравела", 2003.

15. Уткін Е.А. Рекламна справа. - М.: Тандем: ЕКМОС, 1999.

16. Федотова Л.М. Реклама в комунікаційному процесі. - М.: Камерон, 2005.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.