Організація технічного обслуговування і ремонту будівельних машин

Діагностика й технічне обслуговування систем і механізмів та прогнозування ресурсу як найважливіші фактори керування роботою та надійністю будівельно-дорожніх машин. Розробка відділення шиномонтажу і вулканізації та складання його виробничої програми.

Рубрика Транспорт
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.08.2011
Размер файла 594,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

З кожним роком будівельно-дорожні машини стають усе складнішими, а їх парк - різноманітними. Водночас удосконалюються методи й засоби їх обслуговування та діагностування. Поряд з випуском простих засобів діагностування збільшується виробництво електронних приладів, розробляються перспективні автоматизовані системи та пристрої.

Діагностика й технічне обслуговування систем і механізмів, а також прогнозування ресурсу - найважливіші фактори керування роботою та надійністю будівельно-дорожніх машин.

З розвитком та впровадженням методів і засобів діагностування потреба в операціях обслуговування й ремонту визначатиметься не дослідно-статистичними показниками періодичності, а на основі діагностування і врахування індивідуальних особливостей стану машини. Зрештою, широке впровадження діагностики дає змогу перейти від системи планово-попереджувальних ремонтів за напрацюванням до системи ППР за технічним станом. Діагностування заощаджує кошти і час на підтримання машин у технічно-справному стані.

Тому, спеціалісти, які займаються експлуатацією та ремонтом машин, крім теоретичних знань і практичних навичок, повинні мати почуття відповідальності за свою роботу, розуміти, що від їхнього висновку ( результатів діагностування й технічного обслуговування ) значною мірою залежить стан машин, а отже надійна, продуктивна й безпечна їх експлуатація. У зв'язку з цим підвищуються вимоги до підготовки механізаторів, які експлуатують будівельно-дорожні машини і виконують їх технічне обслуговування та діагностування.

Парк будівельно-дорожніх і вантажопідіймальних машин нараховує декілька десятків типорозмірів. До недавнього часу навчальні посібники готували окремо на кожен тип машин - на одноківшові екскаватори, навантажувачі, стрілові крани, баштові крани тощо. Проте багато типів машин мають однакові складові частини та елементи - двигуни, приводи, ходові пристрої та інше. У зв'язку з цим намітилася тенденція до підготовки спеціалістів широкого профілю.

1. РОЗРАХУНОК РІЧНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Складання відомості наявності та річного завантаження машин

Річний режим роботи машини визначає розподіл календарного часу на робочий, неробочий і час коли машина знаходилась на технічному обслуговуванні чи ремонті, транспортувалась з об'єкту на об'єкт, монтувалась чи демонтувалась. Річна кількість годин роботи (режим роботи машини) - це планове напрацювання машини на рік під час виконання робочих функцій, м/год.

Нпл.рік. = , (1.1)

де - планове напрацювання на місяць; 3 - кількість місяців в кварталі; - відсоток розподілу річних норм використання машин по кварталах

Планове напрацювання на місяць, м/год.

= Тзм. • n • Кв • Кзм. • Крд , (1.2)

де Тзм - тривалість зміни, год. (приймається згідно чинного законодавства); n - кількість змін за добу, (вибирається з завдання); Кв - коефіцієнт використання робочого часу машин; Кзм - коефіцієнт змінності машин, Крд - кількість робочих днів за місяць, (вибирається згідно календаря).

Дані планового напрацювання на рік визначаються шляхом розрахунків, та представляються в табличній формі.

Таблиця 1.1 - Відомість наявності і річного завантаження машин

Назва машини

Код

Кількість

машин,

шт.

Фактичне напрац на початок місяця, маш/год

Планове напрацюв, маш/год

рік

місяць

Бульдозер ХТА-200-10

01

2

3100

2424

202

Бульдозер ТК-25.02

02

2

4030

2484

207

Бульдозер Caterpillar 790G

03

2

2140

2580

215

АвтогрейдерVolvo G780B

04

2

2870

2268

189

Автогрейдер Komatsu GD705-A4

05

2

3110

2460

205

Автогрейдер Сaterpillar12H

06

2

2100

2568

214

Скрепер CAT 613

07

2

2860

2268

189

Екскаватор CAT M318D

08

2

2590

2208

184

Екскаватор Hyundai R200W-7

03

2

2100

2304

192

Екскаватор TEREX970

10

2

3150

2328

194

Екскаватор Hyundai R170W-7

11

2

7250

2400

200

Річні режими роботи розробляють на середньоспискову машину по кожній групі машин для визначення тривалості робочого часу на рік. Річний режим роботи машини встановлюється в годинах робочого часу (м/год.).

Розрахунок: Бульдозер ХТА-200-10

Нпл.рік. = 8 • 2 • 0,8 • 1,5 • 21 = 202год.;

Нпл.міс. = (202 • 3) ? 0,25 = 2424 год.

Всі наступні машини розраховуємо аналогічно, данні заносимо в таблицю 1.2

1.2 Прийняття і обґрунтування необхідних нормативів

Таблиця 1.2 - Нормативи по ТО і ремонту будівельних машин

Назва машин

Види ТО і Р

Періодичність проведення ТО і Р, м/год.

Кількість ТО і Р за цикл

Трудомісткість одного ТО і Р, люд/год.

Простій

в ТО, Р днів

Норм.

Відкор

Норм

Відкор

Бульдозер ХТА-200-10

ТО-1

50

96

3

3.15

0,1

0,105

ТО-2

250

18

6

6.3

0,5

0,525

СО

2 рази на рік

20

21

1

1,05

ПР

1000

5

220

231

4

4,2

ТО-3

1000

-

18

18.9

1

1,05

КР

6000

1

400

420

9

9,45

Бульдозер

ТК-25.02

ТО-1

50

96

5

5.25

0,2

0,3

ТО-2

250

18

1.5

1.575

1

1,05

СО

2 рази на рік

36

37.8

1,5

1,575

ПР

1000

5

420

441

7

7,35

ТО-3

1000

-

32

33.6

1

1,05

КР

6000

1

730

766.5

14

14,7

Бульдозер CAT 790G

ТО-1

50

96

6

6.3

0,3

0,315

ТО-2

250

18

17

17.85

1

1,05

СО

2 рази на рік

41

43.05

2

2.1

ПР

1000

5

610

640.5

9

9,45

ТО-3

1000

-

36

37.8

1

1,05

КР

8000

1

730

766.5

14

14,7

АвтогрейдерVolvo G780B

ТО-1

50

128

10

10.5

0,5

0,525

ТО-2

250

24

25

26.25

0,8

0,84

СО

2 рази на рік

50

52.5

2

2,1

ПР

1000

7

400

420

1

1,05

ТО-3

1000

-

40

42

6

6,3

КР

8000

1

900

945

10

10,5

Автогрейдер Komatsu GD705-A4

ТО-1

50

128

10

10.5

0,5

0,525

ТО-2

250

24

25

26.25

0,8

0,84

СО

2 рази на рік

50

52.5

2

2,1

ПР

1000

7

400

420

6

6,3

ТО-3

1000

-

40

42

1

1,05

КР

7000

1

900

945

10

10,5

Автогрейдер CAT 12H

ТО-1

50

128

10

10.5

0,5

0,525

ТО-2

250

24

25

26.25

0,8

0,84

СО

2 рази на рік

50

52.5

2

2,1

ПР

1000

7

400

420

6

6,3

ТО-3

1000

-

40

42

1

1,05

КР

7000

1

900

945

10

10,5

Скрепер CAT613

ТО-1

50

96

8

8.4

0.3

0.315

ТО-2

250

18

34

35.7

1

1.05

СО

2 рази на рік

8

8.4

0.6

0.63

ПР

1000

5

550

577.5

6

6.3

ТО-3

1000

-

35

36.75

1

1.09

КР

9000

1

1500

15.75

18

18.9

Екскаватор CAT M318D

ТО-1

50

144

3.6

3.78

0,2

0,21

ТО-2

250

27

13

13.65

0,7

0,735

СО

2 рази на рік

28

29.4

1

1,05

ПР

1000

8

560

588

7

7,35

ТО-3

1000

-

27

28.35

1

1,05

КР

10000

1

1175

1233.75

18

18,9

Екскаватор Hyundai R200W-7

ТО-1

50

144

3.6

3.78

0,2

0,21

ТО-2

250

27

13

13.65

0,7

0,735

СО

2 рази на рік

28

29.4

1

1,05

ПР

1000

8

560

28.35

1

1,05

ТО-3

1000

-

27

588

7

7,35

КР

6000

1

1175

1233.8

18

18,9

Екскаватор TEREX970

ТО-1

100

96

3

3.15

0,2

0,21

ТО-2

500

18

6

6.3

0,5

0,525

СО

2 рази на рік

20

21

1

1,05

ПР

1000

5

400

420

5

5,25

ТО-3

1000

-

20

21

1

1,05

КР

6000

1

570

598.5

10

10,5

Екскаватор Hyundai R170W-7

ТО-1

50

128

3.1

3.255

0.2

0.21

ТО-2

250

24

8

8.4

0.6

0.63

СО

2 рази на рік

26

27.3

1

1.05

ПР

1000

7

450

472.5

6

6.3

ТО-3

1000

-

23

24.15

1

1.09

КР

8000

1

825

866.3

14

14.7

Примітка: Нормативи, занесені в таблицю 1.3, приймаються на основі норм приведених в ДБН В.2.8-3-95 „ Технічна експлуатація будівельних машин". Показники трудомісткості і тривалості технічних обслуговувань і поточних ремонтів машин, приведених в ДБН В.2.8-3-95 „ Технічна експлуатація будівельних машин", визначені відносно умов роботи в організаціях, які мають в своєму складі 100-200 машин різного типу, розміщених в центральній природно - кліматичній зоні і забезпечених експлуатаційною базою. Для будівельних організацій, умови яких відрізняються від умов вказаних вище, проводиться корегування трудомісткості і тривалості простою в ТО і Р за допомогою поправочного коефіцієнта. Для змішаного парку з кількістю машин до 100 проводиться корегування показників трудомісткості і тривалості ТО і поточних ремонтів машин за допомогою поправочного коефіцієнту К=1,05.

1.3 Розрахунок коефіцієнтів переходу від циклу до року

Коефіцієнт переходу від циклу до року,

р = Трк, (1.3)

де Тр - річна кількість годин роботи однієї машини (табл. 1.1).

Тк - кількість годин роботи машини за міжремонтний цикл (табл. 1.2).

Бульдозери

ХТА-200-10 р = 2424/6000 = 0,40

ТК-25.02 р = 2484/6000 = 0,41

САТ 790G р = 2580/6000 = 0,43

Автогрейдери

Volvo G780B р = 2268/8000 = 0,28

Komatsu GD705-A4 р = 2460/8000 = 0,31

САТ 12H р = 2568/8000 = 0,32

Екскаватори

CAT M318D р = 2208/6000 = 0,37

Hyundai R200W-7 р = 2304/9000 = 0,26

TEREX970 р = 2328/6000 = 0,39

Hyundai R170W-7 р = 2400/6000 = 0,3

Скрепери

САТ 613 р = 6420/6000 = 1

1.4 Складання таблиці річної кількості технічних обслуговувань, ремонтів та загальної трудомісткості в люд/год

Таблицю річної кількості ТО і Р та загальної трудомісткості необхідно заповнити в наступній послідовності.

1 Графи 1, 2, 4, 7 заповнити на основі складених раніше таблиць 1.1, 1.2;

2 Графа 3 заповнюється на основі таблиць 1.1, 1.2;

3 В графу 5 заносяться коефіцієнти розраховані в пункті 1.3;

4 Дані графи 6 заповнити як добуток граф 3, 4, 5;

5 Дані графи 8 заповнити як добуток граф 6, 7.

Таблиця 1.3 - Річна кількість технічних обслуговувань, ремонтів та загальна трудомісткість, люд/год.

Назва машин

Види ТО і Р

Кількість машин, шт.

Кількість ТО і Р за цикл

Коефіцієнт переходу від циклу до року

Річна

к-ть

ТО і Р

Трудомісткість одного ТО і Р люд/год.

Загальна

трудомісткість люд/год.

Бульдозер ХТА-200-10

ТО-1

2

96

0,40

77

3,15

242

ТО-2

18

14

6,3

88

СО

2р/р

4

21

84

ПР

5

4

231

924

ТО-3

5

4

18,9

76

Бульдозер

ТК-25.02

ТО-1

2

96

0,41

77

8,25

651

ТО-2

18

15

15,75

236

С0

2р/р

4

378

1512

ПР

5

4

441

1764

ТО-3

5

4

33,6

134

Бульдозер Caterpillar 790G

ТО-1

2

96

0,43

82

6,3

516,6

ТО-2

18

15

17,85

267

С0

2р/р

4

43,05

172

ПР

5

4

640,5

2560

ТО-3

5

4

37,8

151

Автогрейдер

Volvo G780B

ТО-1

2

128

0,28

914

10,5

9597

ТО-2

24

13

26,25

341

С0

2р/р

3

52,5

210

ПР

7

3

420

1260

ТО-3

7

3

42

126

Автогрейдер Komatsu GD705-A4

ТО-1

2

128

0,31

79

10,5

830

ТО-2

24

14

26,25

367

С0

2р/р

4

52,5

210

ПР

7

4

420

1680

ТО-3

7

4

42

168

Автогрейдер СAT 12H

ТО-1

2

128

0,32

82

10,5

861

ТО-2

24

15

26,25

394

С0

2р/р

4

52,5

210

ПР

7

4

420

1680

ТО-3

7

4

42

168

Скрепер CAT613

ТО-1

2

96

1

192

84

1613

ТО-2

18

36

35,7

1285

С0

2р/р

4

8,4

34

ПР

5

10

577,5

5775

ТО-3

5

10

36,75

368

Екскаватор CAT M318D

ТО-1

2

144

0,37

106

3,78

401

ТО-2

27

20

13,65

273

С0

2р/р

4

29,4

118

ПР

8

6

588

3528

ТО-3

8

6

28,35

170

Екскаватор Hyundai R200W-7

ТО-1

2

144

0,26

74

3,78

280

ТО-2

27

14

13,65

191

С0

2р/р

4

29,4

118

ПР

8

16

588

9408

ТО-3

8

16

28,35

454

Екскаватор TEREX970

ТО-1

2

96

0,39

74

3,15

233

ТО-2

18

14

6,3

88

С0

2р/р

4

21

84

ПР

5

4

420

1680

ТО-3

5

4

21

84

Екскаватор Hyundai R170W-7

ТО-1

2

128

0,6

154

3,25

500

ТО-2

24

29

8,4

244

С0

2р/р

4

27,3

109

ПР

7

8

472,5

3780

ТО-3

7

8

24,15

193

1.5 Складання головної таблиці виробничої програми по технічному обслуговуванню і ремонту машин

Загальна виробнича програма по технічному обслуговуванню і ремонту машин складається на основі графи 8 табл. 1.3.

Таблиця 1.4 - Загальна виробнича програма по обслуговуванню і ремонту машин

Назва машин

Річна виробнича програма, люд/год.

Ппр

Псо

Пто-3

Пто-2

Пто-1

Бульдозер ХТА-200-10

924

84

76

88

242

Бульдозер ТК-25.02

1764

1512

134

236

651

Бульдозер CAT 790G

2560

172

151

267

516

АвтогрейдерVolvo G780B

1260

210

126

341

9597

Автогрейдер Komatsu GD705-A4

1680

210

168

367

830

Автогрейдер СAT 12H

1680

210

168

394

861

Скрепер CAT 613

5775

34

368

1285

1613

Екскаватор CAT M318D

3528

118

170

273

401

Екскаватор Hyundai R200W-7

9408

118

454

191

280

Екскаватор TEREX970

1608

84

84

88

233

Екскаватор Hyundai R170W-7

3780

109

193

244

500

Разом:

14863

3300

1924

2651

32359

Збільшена вдвічі:

21551

4785

2790

3844

46920

Разом з урахуванням позапланових заявок та самообслуговуванням +25%, +20%

43102

9570

5580

7688

93840

Програму по ТО і ремонту збільшують на 25% тому, що майстерня буде виконувати позапланові заявки. На виготовлення пристроїв, інструментів для ТО і ремонту, на обслуговування і ремонт верстатного обладнання, тощо трудомісткість збільшується ще на 20%.

2. МІСЯЧНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ТО І РЕМОНТІВ МАШИН

Місячним планом-графіком ТО, Р машин встановлюється дата зупинки кожної машини на технічне обслуговування чи ремонт і тривалість простою в днях.

Для складання місячного плану-графіку необхідно мати наступні похідні дані:

склад парку машин (заданий в завданні);

напрацювання кожної машини на початок місяця (задано в завданні);

планове напрацювання на розрахунковий місяць;

види, періодичність обслуговування і ремонту; ( табл. 1.2).

тривалість простою в ТО чи ремонті (табл. 1.2).

кількість робочих днів у заданому місяці, днів

Фактичне напрацювання на капітальний ремонт,

Нфкр = Нф - n Тnкр,(2.1)

де Нф - величина фактичного напрацювання на початок планового місяця з часу проведення останнього, аналогічного розрахунковому, виду технічного обслуговування чи ремонту, маш/год.; Тnкр - періодичність виконання відповідного виду обслуговування чи ремонту , по якому ведеться розрахунок, маш/год.; n - ціле число, яке показує скільки разів величина Тnкр вміщується в величині Нф.

Порядковий робочий день зупинки на технічне обслуговування чи ремонт, Дтор,

Дтор = , (2.2)

де Кдр - кількість робочих днів в плановому місяці, визначається по календарю з врахуванням встановленого режиму роботи;

Нпл - напрацювання планове на місяць, маш/год.

Якщо при розрахунках Дтор виявиться більше, ніж кількість робочих днів в плановому місяці - відповідний вид ТО чи ремонту в цьому місяці не проводиться. Для визначення календарного дня місяця, в який повинно початися ТО чи ремонт пропускають вихідні, святкові та дні простою машин в ТО чи ремонті. При розрахунках порядкового робочого дня зупинки машини для проведення ТО чи ремонту другий раз на місяць, його періодичність при підстановці формули (2.2) збільшується в два рази, третій раз - в три рази, тощо. Якщо при визначенні часу постановки машини на ТО чи ремонт виявиться, що окремі дні запланованого місяця завантажені не рівномірно, допускається корегування часу проведення ТО чи ремонту в межах одного-двох днів. При складанні місячного плану-графіку ТО і Р, дату зупинки однієї-двох машин на відповідний вплив, необхідно визначити розрахунковим методом, приклад розрахунку приведений нижче.

Розрахунок: Бульдозер ХТА-200-10 відпрацював на початок місяця 2600 год. Періодичність проведення: КР - 6000 год.

ПР - 1000 год.

ТО-2 - 250 год.

ТО-1 - 50 год.

Фактичне напрацювання:

на капітальний ремонт - Нфкр = 3100-0 6000 = 2600 годин,

на поточний ремонт - Нфпр = 3100-21000 = 600 годин,

на ТО-2 - НфТО-2 = 600-2250 = 100 годин,

на ТО-1 - НфТО-1 = 100-250 = 0 годин.

Кількість робочих днів у жовтні 2011 року, Кдр = 21 день.

Порядковий робочий день, в який проводиться ТО чи ремонт,

ДКР = + 1 = 300 день,

капітальний ремонт в цьому місяці не проводиться;

ДПР == 92 день,,

поточний ремонт в цьому місяці не проводиться;

ДТО-2==14 день,,

ТО-2 в цьому місяці проводиться на 9 робочий день.

ДТО-1==4 день,

ДТО-1==9 день,

ДТО-1==14 день,

ДТО-1==19 день,

ДТО-1==24 день

ТО-1 в цьому місяці проводиться на 4,9 робочі дні, а на 14 робочий день співпадає з днем проведення ТО-2. Всі наступні машини розраховуються за допомогою ПК в програмі mexl і заносяться в таблицю.

3. РОЗРОБКА ВІДДІЛЕННЯ ШИНОМОНТАЖУ

3.1 Технологічний процес або склад робіт

На постах поточного ремонту усуваються мілкі несправності і, як правило, проводиться розбирання агрегатів для усунення несправностей. В шиномонтажній дільниці здійснюють розбирання і збирання шин, відбирання шин для ремонту, поточний ремонт дисків коліс і балансування коліс в зборі, а також ремонт камер і мілкий ремонт покришок. Крупний ремонт покришок як правило проводиться на спеціалізованих шиноремонтних підприємствах. ТО шин ТО-1 і ТО-2 проводять бригади робітників, що виконують всі види обслуговувань. Для вивішування вантажних автомобілів та будівельних машин при зніманні коліс із шинами застосовують гідравлічні підйомники, для відкручування гайок кріплення коліс - електромеханічні та пневматичні гайковерти. Колеса знімають з маточини та транспортують до місця демонтажу за допомогою візків та електротельферів. Демонтують і монтують шини на спеціальних стендах. Камери вулканізують за допомогою парових та електронагрівальних апаратів. Відремонтовані покришки і камери установлюють на ту ж саму машину чи автомобіль. Покришки закріплюються суворо за машинами і ведеться системний облік їх роботи. Для цього на кожній покришці випалюється відповідний номер.

3.2 Розрахунок виробничої програми відділення

Річна виробнича програма для стаціонарної майстерні по ТО і ремонту,

Ппрм = , (3.1)

де Ппрі = Ппр - ПТО-3

80% - доля робіт від загальної програми по поточному ремонту, яка виконується в стаціонарній майстерні.

Ппрі = люд/год

Ппрм = 93840 - 5580 = 88260 люд/год.

Пто = Псо+ , (3.2)

де 80% і 20% - доля робіт по ТО від загальної програми, які виконуються в стаціонарній майстерні.

Пмто = 7688 += 14066 люд/год.

Виробнича програма зони ТО і ПР,

Пзони = + , (3.3)

Пзони = = 55382 люд/год.

3.3 Розрахунок кількості виробничих працівників

Явочний склад виробничих працівників, чол.;

Пяв = , (3.4)

де Пвід - виробнича програма зони, дільниці, люд/год, Фрм - фонд часу робочого місця, год, Кп - коефіцієнт виконання норм напрацювання (Кп = 1,06 - 1,3).

Пяв = = 2 чол.

Фонд часу робочого місця,

Фрм = (Дквсзпс (3.5)

де Дк - кількість календарних днів за рік (365 днів); Дв - кількість вихідних днів за рік (105 днів); Дс - кількість святкових днів (10 днів); Тз - тривалість зміни, Тз = 8 год; Дпс - кількість передсвяткових днів із скороченою на одну годину тривалістю зміни

Фрм = (365-104-11)8-4 = 1996 год.

Списковий склад виробничих працівників,

Псп = , (3.6)

де Фр - фонд часу робітника, год.

Псп = = 3 чол.

Фр = (Дквсвідп + -Дпов) Тзмпс,(3.7)

де Двідп - кількість днів відпустки для даного працівника (24 днів).

Дпов - кількість днів невиходу на роботу з поважних причин (по хворобі, виконання держобов'язків і т. п.), (7 днів).

Фр = (365-104-11-24 + -7)8-4 = 1780 год.

3.4 Розрахунок кількості постів

Розрахунок кількості пересувних засобів для ТО і ремонту,

Хпм = , (3.8)

де Фпм - річний фонд робочого часу пересувної майстерні, год. Ппмто,пр,д - трудомісткість робіт по ТО, ПР, діагностиці машин, для пересувної майстерні, люд/год. М - кількість робітників пересувної майстерні, що виконують технічне обслуговування, ремонт, діагностування (в дипломному проекті М = 4 - 6 чол.). Ккм - коефіцієнт використання пересувних засобів, К = 0,6 - 0,75. Величина коефіцієнту залежить від віддаленості об'єкта робіт, дорожніх умов, інших факторів.

Хпм = = 11 шт.

3.5 Розрахунок і підбір обладнання

Для більшості відділень комплект обладнання підбирається по даним технологічного процесу та із умов забезпечення виконання комплексу технологічних операцій. Також без розрахунків виходячи із кількості робітників на дільниці і організації робочих місць, визначається кількість одиниць виробничого інвентаря (верстаків, стелажів і т. д.).

Підібране обладнання зводиться в таблицю 4.1.

Таблиця 4.1 - Відомість обладнання відділення

Назва обладнання

Марка, головна характеристика

Габарити, ммхмм

Потужність, кВт

Кількість

Займана площа, м2

Одиниці облад.

Всього

Шафа для матеріалів

1468

860 х400

-

1

0.34

0,34

Ящик для зберігання піску

-

400 х 400

-

1

0.16

0.16

Машина для мийки коліс

М-107

1730х1250

1,8

1

2,16

2,16

Сушильна камера

-

1500х1500

1,5

1

2,25

2,25

Стенд для монтажу коліс

Ш-509

1200 х800

1,7

1

0.96

0.96

Електровулканізатор

ЕВА-28

800х600

2,8

1

0,48

0,48

Ванна для перевірки камер

2255

O1200

-

1

1,13

1,13

Станок шероховальний

6176

900х720

1,2

1

0,65

0,65

Пристрій для правки замкових кілець

-

380х250

-

1

0.09

0,09

Запобіжна клітка для накачування коліс

-

1280 х600

-

1

0.77

0,77

Компресор пересувний

1136-В2

350 х350

2,0

1

0,12

0.12

Стелаж для зберігання коліс

-

2000 х600

-

1

1,2

1,2

Верстак для очистки ободів коліс

3Б634

1400 х700

-

1

0,98

0,98

Всього

11,3

При підборі обладнання і виробничого інструмента я використовую довідкову літературу або каталог " Спеціалізоване технічне обладнання ".

дорожній машина шиномонтаж вулканізація

3.6 Розрахунок площі відділення шиномонтажу і вулканізації

Площі зони технічного обслуговування чи зони ремонту,

Fзони = (fоб + fм) • Коб,(3.10)

де fоб - сумарна площа, зайнята обладнанням, м2;

Коб - коефіцієнт, який враховує робочі зони, проходи, проїзди [1, додаток 13].

Fзони = 11,3 4 = 45,2 м2.

3.7 Будівельні вимоги і планування відділення шиномонтажу і вулканізації

При проектуванні і реконструкції майстерні будівельного господарства необхідно керуватись наступними документами:

СНІП ІІ-90-81 "Виробничі будівлі промислових підприємств".

СНІП ІІ-93-74 "Підприємства по обслуговуванню автомобілів".

СНІП ІІ-92-76 "Допоміжні будівлі і приміщення промислових підприємств".

СН 245-51 Санітарні норми проектування промислових підприємств.

По будівельним вимогам:

Габарити будівлі зони, дільниці, відділення, визначають із розрахованої площі з корегуванням довжини і ширини, щоб зони були кратні кроку колон.

Ширина приміщення для ТО і ремонту може бути 9, 12, 18, 24м. Довжина будівлі розраховується,

а = ,(3.11)

де Fзони - площа, м2.

b - ширина зони, м.

Ширину дільниці приймаю 9 м.

а = = 5 м.

В пояснювальній записці вказую:

- товщину стін в півтори-дві цеглини - 380 мм.

- товщину перегородок з цегли -250 мм.

- розмір цегляних колон 0,50,5м

- матеріали підлоги цементобетон.

- висоту приміщення 6м

- ширину і висоту дверей: одинарні -1,52,4 м.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

4.1 Розрахунок освітлення

Природне освітлення забезпечується влаштуванням вікон (бокове освітлення). Розрахунок освітлення зводиться до знаходження сумарної площі вікон. Орієнтовна сумарна площа вікон розраховується,

Fвік = ,(5.1)

де Fn - площа підлоги, м2; - коефіцієнт питомої площі вікон на 1 м2 підлоги; 0,10 - інші відділення; - коефіцієнт, який враховує втрати світла від забруднення остеклення; - 0,6-0,7 - для приміщень з інтенсивним виділенням пилу і газу.

Fвік = =5,3 м2.

Розрахунок кількості вікон,

nвік =, (5.2)

де Fвік - площа одного вікна, м2

Fвік = bhвік, (5.3)

де b - ширина вікна м, hвік - висота вікна, м.

Fвік = 183,0 5,4 м2.

nвік = = 1 вікно.

Відповідно до ГОСТ 12506-84 вибираю вікно для будівель промислових підприємств, що відкривається всередину приміщення, спареної конструкції, заввишки 18 і шириною 30 дм, ПВД 18-30.1

Штучне освітлення

При освітленні промислових приміщень використовується, як загальне, так і комбіноване освітлення.

Загальне - призначено для освітлення всього приміщення, тому світильники загального призначення рівномірно розміщуються під стелею приміщення. При необхідності додаткового освітлення окремих робочих місць застосовують облаштування місцевого освітлення, яке здійснюється безпосередньо над робочим місцем.

Розрахунок веду в такій послідовності:

Вибираю значення освітленості Е і систему освітлення в залежності від характеру робіт в відділенні чи зоні. Приймаю Е=200.

Визначаю питому потужність освітлювального устаткування. Питома потужність залежить від нормуємої освітленості площі приміщень, висоти підвішування, коефіцієнтів відбиття від стелі, стін, коефіцієнту запасу.

Визначити сумарну потужність ламп, Вт.

Nл = N Fп,(5.4)

де N - питома потужність освітлювального устаткування Вт/м2.

Fп - площа підлоги, м2.

Nл =14,6 45,2 = 660 Вт.

Вибрати потужність однієї лампи.

Я вибрав лампу розжарювання потужністю 200 Вт.

Розрахунки кількості ламп, шт.

nламп = ,(5.5)

де Nл - потужність однієї лампи, Вт.

nламп = = 8 шт.

Підрахувати витрати електроенергії на освітлення, кВтгод.

Wосв = Тосв Nл, кВтгод.,(5.6)

де Тосв - річний час роботи освітлення, який залежить від географічної широти.

Wосв = 650 660 =429 кВтгод.

4.2 Розрахунок вентиляції

Вентиляція виробничих і допоміжних приміщень призначена для зменшення запиленості, задимленості і очищення повітря від шкідливих викидів виробництва. Вона сприяє оздоровленню умов праці, підвищенню продуктивності праці і попередженню професійних захворювань.

Вентиляція може бути:

природною,

механічною (витяжною, припливною, припливно-витяжною, місцевою),

змішаною.

Природна вентиляція здійснюється за рахунок кватирок, фрамуг, вікон. По нормам промислового будівництва всі приміщення повинні мати наскрізне провітрювання. Площа фрамуг чи кватирок приймається в розмірі не менше 2-4 % від площі підлоги (більші значення приймаються для приміщень з виділенням пилу, газу, парів).

Розрахунок штучної вентиляції ведуть в наступній послідовності:

1. Приймаю значення годинної кратності повітрообміну К=2

2. Проводжу розрахунок обміну повітря,

Q = Vn K, м3/год.(5.7)

де Vn - об'єм приміщення, м3 .

К - кратність обміну повітря.

Q=270 3 = 810 м3/год.

3. По розрахунковому повітрообміну, згідно, вибираю вентилятор центробіжний ВЦ 14-46, типорозміру АИР56В4.

- потужністю - 0,18 кВт,

- Частота обертання робочого колеса - 1350 хв-1;

- Продуктивність - 600-900 м3/год.;

- Тиск - 260 - 270Па;

- Маса - 27,4 кг;

- ККД - 0,45.

4.3 Охорона праці і довкілля в шиномонтажному відділенні

Загальні вимоги безпеки

- Вузли і деталі автомобіля - падіння колеса, виліт стопорного кільця при накачуванні неправильно змонтованого колеса приводять до травм з тяжкими наслідками, а інколи і до смертельного результату.

- Устаткування і інструмент - вживання несправного інструменту і устаткування, а також неправильних прийомів праці може привести до травмам.

Вимоги безпеки перед початком робіт

- Перед початком роботи той, що вмонтовує шин повинен:

- Надіти засоби індивідуального захисту.

- Оглянути і підготувати своє робоче місце, прибрати всі зайві предмети, не захаращуючи при цьому проходи.

- Перевірити стан підлоги на робочому місці. Якщо підлога слизька або мокра, витерти його або притрусити тирсою.

- Перевірити наявність і справність інструменту, пристосувань і устаткування.

Вимоги безпеки під час шиномонтажних робіт

- Під час роботи той, що вмонтовує шини повинен:

- Здійснювати демонтаж і монтаж шин лише на шиномонтажній ділянці, оснащеній необхідним устаткуванням, пристосуваннями і інструментом.

- Перед зняттям колеса вивісити на спеціальному підйомнику або за допомогою іншого підіймального механізму автомобіль або його частину. У останньому випадку під колеса, що не піднімаються, необхідно підкласти спеціальні упори (черевики), а під вивішену частину автомобіля - спеціальну підставку (козелок).

- Переміщати колеса і шини за допомогою підіймальних механізмів (спеціальних пристроїв). Забороняється перекочувати їх уручну. При роботі з пневматичним стаціонарним підйомником для переміщення покришок великого розміру фіксувати підняту покришку стопорним пристроєм.

- Стежити, щоб під час роботи на стенді для демонтажу і монтажу шин редуктор був закритий кожухом.

- Перед демонтажом шини з обода колеса або бездискового колеса з маточини спочатку ослабити золотник, повністю випустити повітря з камери, а потім вивернути золотник. Відбортовку шини, що щільно прилипнула до обода, здійснювати за допомогою спеціального стенду або знімача. Для огляду внутрішньої поверхні покришки застосовувати розширювач.

- Вилучення з шин металевих предметів, цвяхів і тому подібного потрібно проводити кліщами, а не викруткою, шилом або ножем.

- Перевірити перед монтажем шини справність і чистоту обода, бортового і замкового кілець.

- При монтажі шини на обід колеса встановлювати замкове кільце так, щоб воно щільно входило у виїмку обода всією своєю внутрішньою поверхнею.

-. Накачування шин проводити лише із застосуванням запобіжного обгороджування достатньої міцності і величини.

- При накачуванні шин тиск повітря перевіряти манометром.

- Накачування шин слід вести в два етапи: спочатку до тиску 0,5 МПа (0,5 кгс/кв. см) з перевіркою положення замкового кільця, а потім до тиску, що вказується інструкцією. В разі виявлення неправильного положення замочного кільця необхідно випустити повітря з накачуваної шини, виправити положення кільця, а потім повторити раніше вказані операції.

- Підкочування шин без демонтажу виробляти, якщо тиск повітря в них знизився не більше ніж на 40% від норми і є упевненість, що правильність монтажу не порушена. В разі падіння тиску в шині більш ніж на 40% від норми необхідно виробити демонтаж шини, переконатися в справному стані і правильному положенні камери, потім змонтувати шину і накачати.

- Забороняється:

- вмонтовувати шини на ободи невідповідного розміру.

-застосовувати несправні ободи (вм'ятини, що мають, тріщини, задирки і тому подібне);

- закачувати шину із замочним кільцем, що нещільно увійшло на місце;

-поправляти і осаджувати замкове кільце при накачуванні шини;

-накачувати шину зверху встановленої норми; вибивати диск кувалдою;

- регулювати запобіжний клапан балона компресора на тиск зверху встановленого заводом - виготівником, а також класти на клапан додатковий вантаж.

Вимоги безпеки під час робіт вулканізації

- Під час роботи вулканізаторник повинен:

- Вирізати пошкоджені місця покришок лише після ретельного очищення (миття) покришок від багна. Мити покришки слід в спеціальній камері або у ванні.

- Дотримувати вимоги електробезпеки при роботі на апараті електровулканізації.

- Під час шероховки покришок надівати захисні окуляри і включати місцеве відсмоктування.

- Вирізку пошкоджених місць і латок здійснювати тримаючи ніж від себе. Працювати лише ножем, що має справну рукоятку і гостро заточене лезо.

- Знімати камеру з апарату вулканізації лише після того, як відновлена ділянка остигне.

- Подавати електронапругу на вулканізаційний апарат лише після закріплення шини і бортових накладок струбцинами.

- Виробляти установку і зняття шин вантажного автомобіля з устаткування вулканізації за допомогою підіймальних механізмів або двома робітниками одночасно.

- Судини з бензином і клеєм тримати постійно закритими, відкривати їх лише у міру потреби. На робочому місці зберігати бензин і клей в кількості, що не перевищує змінної потреби.

- Готувати клей лише в заготівельному приміщенні.

- Забороняється:

- відлучатися під час роботи апарату вулканізації і допускати до роботи на нім інших осіб;

- працювати на несправному апараті вулканізації;

- працювати з апаратами вулканізації термін випробування яких витік;

- ослабляти і знімати струбцину, перш ніж буде увімкнений вулканізаційний апарат ;

- застосовувати етилований бензин для приготування гумового клею.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Після закінчення роботи той, що вмонтовує, вулканізаторник зобов'язаний:

- Привести в порядок робоче місце. Вимкнути устаткування. Прибрати інструмент і пристосування у відведене для них місце.

- Зняти засоби індивідуального захисту і прибрати їх в призначене для них місце.

- Про всі недоліки, виявлені під час роботи, сповістити майстра.

5. КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

5.1 Призначення і робота пристрою

Пристрій призначений для зажимання заготовки яка буде піддаватися фрезерній обробці.

Пристрій працює таким чином:

Відкручується гайка прижим під навантаженням пружини відштовхується, вставляється заготовка і затягуємо гайку.

5.2 Розрахунок пристрою

Розрахуємо гвинт за методою джерела 10 сторінка 69 204

Зусилля на гвинт довжиною l=40мм F=120 Н тоді зусилля затяжки

М = F* l = Q*(d ? )*tg(л+g), (5.1)

де Q- зусилля затяжки, d1- внутрішній діаметр різьби гвинта

М 8 d1=6,376мм;

л = arctg (P/(п*d1) ), (5.2)

де Р--крок різьби Р=1,5мм.

= arctg (1,5/3,146,376) = 4

-приведений кут тертя

=arctg f/cos30, (5.3)

де f-0,15 коефіцієнт тертя сталі по сталі

= arctg 0,15/cos30 = 9,85

тоді

Q=Fl / (0,5d1tg(+ )), (5.4)

Q = 1200,04/(0,50,006376tg(4+9,85)) = 60000 H

Момент тертя на торці прижима

Tf = Qd1/4, (5.5)

Tf = 600000,150,006376/4 = 14,3

Крутний момент

Мк = Fl+Tf , (5.6)

Мк = 1200,04+14,3 = 19,1 H м

Еквівалентне напруження

е =, (5.7)

е == 145МПа180 МПа = ,

Отже гвинт буде працювати надійно.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту, П: 2010 р.

Державні будівельні норми України. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин, ДБН В.2.8-3-95. Видання офіційне. Держкоммістобудування України. Київ 1995.

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту -К.: Державний департамент автомобільного транспорту, 1998.

Гурвич И.С. Эксплуатация и ремонт дорожных машин и оборудования. М., Транспорт, 1989.

Краткий автомобильный справочник. Москва, Транспорт, 1984.

Н.А. Беспалов. Дорожно-строительные машины и оборудование. Довідник. Київ, Будівельник, 1980.

Б.В. Шелюбский. Довідник, Технічна експлуатація дорожніх машин. Москва, Транспорт, 1975.

Довідник обладнання. Справочник по оборудованию для технического обслуживания и ремонта тракторов и автомобилей. Грибков В.М. Россельхозиздат. 1978.

А.П. Смелов. Курсовое и дипломное проектирование по ремонту машин. М., Колос, 1984.

Зеленков Г.І. Проектування підприємств по ремонту дорожньо-будівельних машин. М., 1977.

Клебанов Б.В. Проектування виробничих дільниць авторемонтних підприємств. М., Транспорт, 1975.

Суханов Б.Н. ТО і ремонт автомобілів. Посібник по курсовому та дипломному проектуванню. М., Транспорт, 1985.

Салов А.И.,Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта.,М, Транспорт, 1986.

Кузнецов Ю.М.,Охрана труда на автотранспортних предприятиях.,М, Транспорт, 1996.

Кодекс Законів про працю України.

Закон України "Про охорону праці". Київ, 1993.

Закон України "Про пожежну безпеку". Київ, 1995.

СНІП ІІІ-4-80. Техника безопасности в строительстве.

СНІП 2.01.02-85. Протипожежні норми.

Державні стандарти на умови праці. ГОСТ 12.0.001-77 по ГОСТ 12.4.8-84

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Складання відомості наявності та річного завантаження машин. Місячний план-графік технічного обслуговування і ремонту машин. Організація ремонтного господарства для дорожніх і будівельних машин. Розрахунок виробничої програми пересувної майстерні.

  курсовая работа [83,1 K], добавлен 03.06.2010

 • Складання відомості наявності та річного завантаження машин. Періодичність виконання технічних обслуговувань і ремонту автомобілів. Місячним план-графік технічного обслуговування і ремонту машин. Розрахунок зон, дільниць, відділень пересувної майстерні.

  курсовая работа [94,5 K], добавлен 03.06.2010

 • Способи забезпечення надійності і працездатності машин, введених в експлуатацію. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин, дорожніх транспортних засобів, принципи її організації. Технічний огляд і діагностування машин.

  реферат [1,3 M], добавлен 05.09.2010

 • Розгляд програми по обслуговуванню і ремонту дорожніх машин. Визначення планової напрацьованості; розрахунок трудомісткості обслуговування, чисельності робочих і площ виробничих приміщень. Основи охорони праці та навколишнього природного середовища.

  курсовая работа [380,9 K], добавлен 07.04.2014

 • Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування комбайнів, сільськогосподарських машин. Обчислення трудомісткості ремонтів автомобілів, сектора зберігання техніки. Розробка організаційно-технологічних карт технічного обслуговування машин.

  курсовая работа [755,7 K], добавлен 14.08.2012

 • Визначення річного режиму роботи парку машин. Розрахунок плану обслуговування і ремонту машин аналітичним і графічним способом. Організація роботи пересувних засобів ТО машин. Організація і технологія ТО і діагностування ходової частини автомобіля ГАЗ-53.

  курсовая работа [97,8 K], добавлен 27.03.2012

 • Чинники, що визначають організацію технічного обслуговування автомобілів на АТП. Розрахунок виробничої програми РОВ підприємства. Розрахунок чисельності виконавців робіт. Організація процесу технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

  курсовая работа [180,3 K], добавлен 22.03.2008

 • Діагностика ДВЗ прослуховуванням стетоскопами, за загальним станом кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів і циліндро-поршневої групи, систем мащення, охолодження і живлення,технічного стану систем машин. Регулювання теплових зазорів ГРМ.

  лабораторная работа [31,5 K], добавлен 03.06.2008

 • Основні чинники, які визначають організацію технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Розрахунок виробничої програми ремонтно-обслуговуючого виробництва підприємства. Організація і планування процесу обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

  курсовая работа [367,7 K], добавлен 02.01.2017

 • Розрахунок циклової виробничої програми по технічному обслуговуванню та ремонту автобуса ЗІЛ–130. Розрахунок виробничої програми для всього парку автомобілів в кількісному виразі. Розрахунок шиномонтажного відділення та добової програми обслуговування.

  курсовая работа [66,7 K], добавлен 02.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.