Основи безпеки дорожнього руху

Розрахунок безпечного маневру об’їзду перешкоди за допомогою методики сталого радіуса повороту. Визначення загального шляху і тривалості обгону. Визначення безпечної відстані між автомобілем, який здійснює обгін та автомобілем зустрічного напрямку руху.

Рубрика Транспорт
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.05.2015
Размер файла 783,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Національний університет «Львівська політехніка»

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Основи безпеки дорожнього руху»

Виконав Кравчук А.І.

Перевірив Качмар Р.Я.

Львів - 2013

Задача №1

Розв'язати за методикою сталого радіуса повороту напряму та зворотну задачу безпечного маневру об'їзду перешкоди з габаритами (рис.1). Приймається, що швидкість автомобіля , км/год протягом усього маневру є незмінною. Зобразити схему об'їзду автомобілем перешкоди.

Пряма задача. Визначити мінімальну відстань від автомобіля, до перешкоди достатню для можливості здійснення безпечного маневру об'їзду.

Обернена задача. Визначити, чи є технічна можливість об'їхати перешкоду, якщо в момент, коли водій помітив її відстань від автомобіля до перешкоди становить .

Рис. 1. Розрахункова схема об'їзду перешкоди

Таблиця 1

Вихідні дані до задачі №1

Тип та стан дорожнього покриття

yn,

м

Пряма задача

Обернена задача

va,

км/год

Марка АТЗ

va,

км/год

Марка АТЗ

Sn,

м

Мокрий асфальтобетон

0,2

80

ЗИЛ-130

50

ВАЗ-2107

30

Розв'язок.

Пряма задача.

Визначимо безпечний інтервал між автомобілем і перешкодою:

,

де - інтервал між перешкодою, та автомобілем (м), []=км/год;

Визначаємо мінімальну величину поперечного зміщення автомобіля, м, необхідну для відвороту від перешкоди:

,

маневр обгін поворот автомобіль

де - відстань, на яку виступає перешкода від крайньої правої габаритної точки автомобіля (м); Ш - габаритна ширина АТЗ (м);

Радіус повороту центра мас, при якому поворот автомобіля відбудеться без заносу:

,

де - коефіцієнт зчеплення шин коліс автомобіля у поперечному напрямі;

Визначаємо радіус переміщення центру задньої осі автомобіля:

,

де b - відстань по горизонталі від центра мас до осі задніх коліс, м;

Радіус траєкторії передньої габаритної точки визначається так:

,

=145.2999м

де - база транспортного засобу, м; - передній звіс автомобіля, м;

Визначаємо висоту сегменту :

, ,

Отже, мінімальна відстань, достатня для здійснення безпечного маневру об'їзду перешкоди, становить 48.8131м .

Обернена задача.

Визначимо безпечний інтервал між автомобілем і перешкодою:

,

де - інтервал між перешкодою, та автомобілем (м), []=км/год;

Визначаємо мінімальну величину поперечного зміщення автомобіля, м, необхідну для відвороту від перешкоди:

,

де - відстань, на яку виступає перешкода від крайньої правої габаритної точки автомобіля (м); Ш - габаритна ширина АТЗ (м);

Радіус повороту центра мас, при якому поворот автомобіля відбудеться без заносу:

,

де - коефіцієнт зчеплення шин коліс автомобіля у поперечному напрямі;

Визначаємо радіус переміщення центру задньої осі автомобіля:

,

де b - відстань по горизонталі від центра мас до осі задніх коліс, м;

Радіус траєкторії передньої габаритної точки визначається так:

,

=57.119м

де - база транспортного засобу, м; - передній звіс автомобіля, м;

, ,

За відомою величиною визначаємо поперечне зміщення автомобіля і, порівнюємо його з . Відстань від передньої частини автомобіля до перешкоди, коли автомобіль розпочинає рух по криволінійній траєкторії визначаємо за формулою:

,

Отже, < , тому технічної можливості об'їхати перешкоду немає.

Задача №2

Оцінити на заданій ділянці дороги безпеку її зон. Ділянка дороги має довжину 1км . Швидкість в'їзду на задану ділянку - .

Зона 1 - поворот дороги з радіусом R.

Зона 2 - на 100-му метрі дороги починається спуск довжиною 100м. Швидкість руху обмежена величиною .

Зона 3 - наприкінці спуску розміщений вузький міст, рух по якому дозволяється з швидкістю в два рази меншою, ніж по спуску: .

Зона 4 - після моста за 300-м метром починається поворот з радіусом R і обмеженою видимістю .

Зона 5 - після моста за 500 метрів (ділянка дороги з 400-го по 900-й метр) дорога проходить через населений пункт, де швидкість руху обмежена величиною .

Зона 6 - на 900-му метрі дороги розташована небезпечна ділянка з обмеженням швидкості руху до .

Таблиця 2

Вихідні дані до задачі №2

v2,

км/год

R ,м

Sв, м

Ступінь завантаження, %

Тип та стан дорожнього покриття

Марка АТЗ

50

60

60

0

Сухий асфальтобетон

ГАЗ-24

Розв'язок.

Дані:

; ;

Знаходимо максимальну швидкість руху автомобіля по круговій ділянці дороги з умови виникнення заносу, км/год:

Знаходимо максимальну швидкість руху автомобіля по круговій ділянці дороги з умови перекидання, км/год:

Обчислюємо максимально допустиму швидкість за умови видимості ,км/год:

;

;

Визначаємо коефіцієнт безпеки К для кожної із зон:

,

Зона 1. ; Зона 4. ;

Зона 2. ; Зона 5. ;

Зона 3. ; Зона 6. .

На основі розрахунків , робимо висновки про ступені безпеки зон розглядуваної ділянки дороги:

зона 1 - безпечна; зона 2 - мало небезпечна;

зона 3 - небезпечна; зона 4 - безпечна;

зона 5 - безпечна; зона 6 - дуже небезпечна.

Задача №3

Необхідно визначити:

1) безпечну на початок маневру обгону відстань між автомобілем 1, який здійснює обгін та автомобілем 3 зустрічного напрямку руху (рис. 2,3);

2) загальний шлях обгону;

3) загальну тривалість обгону;

4) тривалість і шлях, який долає обганяючи АТЗ на стадіях обгону.

5) Розглянути три випадки обгону: з незмінною в часі швидкістю; при потоковому характері руху; незавершений обгін. Зобразити схеми обгонів.

Рис. 2 Схема обгону при обгоні з постійною швидкістю та при потоковому характері руху

Рис. 3 Схема незавершеного обгону

Таблиця 3

Вихідні дані до задачі №3

Марка АТЗ

Обгін з сталою

швидкістю, км/год

Обгін при потоковому характері руху,

км/год

Незавершений обгін, км/год

АТЗ 1

АТЗ 2

v1

v2

v3

v

vmax

v3

v1

v2

v3

ВАЗ-2103

ЗИЛ-130

90

50

100

80

100

100

90

50

60

Розв'язок.

Дані:

Завантаження автомобіля 0%; Дорожнє покриття - суха щебінка ;

; ; ; ;

; ; ;

;

Обгін з незмінною в часі швидкістю (рис. 2). Загальний шлях обгону , тобто шлях, який долає автомобіль 1, визначається за такою формулою:

,

де і - габаритна довжина автомобіля 1 і 2 відповідно; і - дистанції між автомобілями 1 і 2 на початку та по завершенню обгону відповідно; і - стала в часі швидкість автомобіля 1 і 2 відповідно.

Тривалість обгону визначається за такою формулою:

Безпечна відстань між автомобілями 1 і 3 на початку маневру обгону визначається за такою формулою:

,

де - швидкість автомобіля 3.

Обгін при потоковому характері руху (рис. 2). Шлях обгону , тобто шлях, який долає автомобіль 1, визначається за такою формулою:

,

де - швидкість автомобілів 1 і 2 на початку обгону; - максимальна швидкість автомобіля 1.

Тривалість обгону визначається за такою формулою:

Безпечна відстань між автомобілями 1 і 3 на початку маневру обгону визначається за такою формулою:

Незавершений обгін (рис. 3). Шлях та час обгону визначається за такими формулами:

,

,

де - тривалість трьох стадій незавершеного обгону, - шлях, який долає автомобіль 1 за час .

Перша стадія ;

Друга стадія ;

де - час спрацювання гальмівного приводу автомобіля 1, - час нарощення сповільнення автомобіля 1 до максимального значення ; - мінімальна швидкість автомобіля 1.

Третя стадія ; ;

;

;

;

Можемо визначити шлях та час обгону за такими формулами:

,

,

.

Отже, безпечна відстань між автомобілями на початок маневру обгону становить 243.94м.

Таблиця 4

Параметри АТЗ

Марка АТЗ

Габаритна

Колія

В, м

База

L, м

Передній

звіс lп.з.,м

Висота центру мас автомобіля над дорожнім полотном hg, м

Відстань b по горизонталі від центру мас до задньої осі, м

Ширина

Ш, м

Довжина,

l, м

Без навантаження

З повним навантаженням

ВАЗ-2103

1,61

4,116

1,32

2,424

0,628

0,56

0,581

1,324

ЗИЛ-130

2,5

6,7

1,79

3,8

1,08

0,89

1,34

1,97

ГАЗ-24

1,82

4,76

1,42

2,8

0,756

0,552

0,62

1,34

ВАЗ-2107

1,62

4,128

1,32

2,424

0,651

0,56

0,581

1,324

Список літератури

1. Собакарь А.О. Основи безпеки дорожнього руху: Навч. Посібник / А.О. Собакарь, Я.Д. Холмянський, С.М. Тараненко. - К.: Знання, 2007. - 312с

2. Тимовський О.А. Основи безпеки керування дорожніми транспортними засобами: Навч. посібник. / О.А. Тимовський, З.Д. Дерех,

3. Иванов В.Н. Все об активной и пассивной безопасности автомобіля. / В.Н. Иванов - М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2005. - 175 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Забезпечення безпечного плавання в обмежених водах за допомогою використання зони безпечного руху судна. Розрахунок граничних пеленгів, а потім і курсу, які забезпечують безаварійне ухилення судна при різних формах і розмірах безпечної суднової зони.

  автореферат [61,6 K], добавлен 09.04.2009

 • Аналіз заходів з організації дорожнього руху. Розрахунок вартості втрат часу транспортними засобами, пасажирами суспільного та особистого автомобільного транспорту і пішоходами на перехресті. Оцінка матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод.

  курсовая работа [26,3 K], добавлен 02.01.2014

 • Характеристика району перехрестя. Прогнозований ріст інтенсивності на 10 років і визначення необхідної кількості смуг руху. Аналіз дорожньо-транспортних пригод. Розрахунок циклу світлофорної сигналізації. Огляд існуючої схеми організації дорожнього руху.

  курсовая работа [304,9 K], добавлен 19.10.2013

 • Світова статистика дорожньо-транспортних пригод, її прогнози. Стан безпеки дорожнього переміщення в Україні. Регулювання транспортного руху за допомогою дорожнього обладнання, знаків, розмітки та регулювальників. Призначення та розташування світлофорів.

  презентация [2,7 M], добавлен 11.05.2015

 • Визначення та співвідношення понять "безпека руху" та "експлуатація транспорту". Предмет відносин в сфері безпеки руху та експлуатації транспорту і їх суб’єктний склад. Правове регулювання діяльності із забезпечення безпеки руху і експлуатації транспорту.

  курсовая работа [39,1 K], добавлен 02.03.2012

 • Прогноз руху на ділянці дороги. Визначення інтенсивності руху транспортних засобів. Відповідність технічного стану дороги вимогам руху. Геометричні параметри і влаштування розширення земляного полотна. Розрахунок обсягів земляних мас та дорожнього одягу.

  курсовая работа [223,5 K], добавлен 03.07.2015

 • Методи дослідження дорожнього руху на вулично-дорожніх мережах. Характеристика показників транспортних потоків, інтенсивність руху. Технічні засоби регулювання дорожнього руху, їх загальна характеристика. Конфліктологія на вулично-дорожніх мережах.

  курсовая работа [3,3 M], добавлен 11.12.2012

 • Описання району, в якому знаходиться перехрестя. Прогнозований ріст визначення необхідної кількості смуг руху. Знаки що встановлені на перехресті. Дорожня розмітка та розрахунок циклу світлофорної сигналізації. Аналіз дорожньо-транспортних пригод.

  курсовая работа [336,8 K], добавлен 15.12.2013

 • Аналіз методів організації дорожнього руху. Схема транспортної мережі. Особливості транспортного району, об’єкти транспортного тяжіння, маршрути. Характеристики технічних засобів регулювання дорожнього руху. Критерії вводу світлофорної сигналізації.

  дипломная работа [1,0 M], добавлен 15.01.2013

 • Основні вимоги та розробка заходів з підвищення ефективності й безпеки на маршрутах міського пасажирського транспорту. Розрахунок пропускної можливості дороги, вплив розміщення зупиночних пунктів на безпеку дорожнього руху та організація його пріоритету.

  курсовая работа [3,4 M], добавлен 14.06.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.