Розробка технологічного ремонту стартерів і генераторів двигунів КаМАЗ-740.31на дільниці центральних ремонтних майстерень, річна програма 210 комплектів

Якість ремонту стартерів і генераторів та технічне оснащення виробництва. Розрахунок режимів роботи і фондів часу, кількості головних і допоміжних робітників дільниці. Планувальне рішення споруди. Технологія ремонту комплектів електрообладнання.

Рубрика Транспорт
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.06.2014
Размер файла 76,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Розробка технологічного ремонту стартерів і генераторів двигунів КаМАЗ-740.31 на дільниці центральних ремонтних майстерень, річна програма 210 комплектів

Вступ

електрообладнання генератор ремонт

Суспільно-економічні зміни, що відбуваються в незалежній державі Україні, позначаються в на автомобільному транспорті. Практика показує, що за останні роки досягнуто збалансованості попиту і пропозицій транспортних послуг - рівноваги транспортного ринку. Таке становище зумовлено рядом обставин, головними з них є зниження попиту на транспортні послуги в цілому по країні, підтримування технічної готовності транспортних засобів на досить високому рівні, незважаючи на значне їх фізичне зношування, поява на транспортному ринку значної кількості приватних транспортних засобів.

Показником рівня пропозицій транспортних послуг є наявний транспортний потенціал і ефективність його використання. Аналіз транспортного балансу за останні роки показує, що постачання нових автомобілів становиться менш 7% від наявного парку, а цей показник значно нижчий нормативного, значення якого коливається в межах 12 - 15%.

На утримання автотранспортних засобів у технічному справному стані, що забезпечує ефективний транспортний процес, галузь здійснює великі ресурси і витрати. Економія паливних, енергетичних, матеріальних і сировинних ресурсів у процесі експлуатації автомобілів щільно залежить від їх технічного стану, рівня організації матеріально-технічного постачання і процесів перевезення, зберігання і нормування витрат експлуатаційних матеріалів та запасних частин на автотранспортних підприємствах.

В цих умовах стає актуальним створення на автотранспортних підприємствах дільниць ремонту. Дільниці ремонту вузлів та агрегатів обладнуються і пристроями, які дають змогу якісно ремонтувати агрегати і вузли при економії запчастин і матеріалів.

Тема дипломного проекту пов'язана з удосконаленням технології ремонту електрообладнання двигуна КаМАЗ-740. Від технологічного стану стартера та генератора залежить довговічність електрообладнання.

Відділення має можливість ремонтувати і регулювати стартери і генератори на високому рівні, так для цього є стенд Є-240. Стенд універсальний і дає надійні показники роботи електрообладнання.

По організації роботи - відділення ремонту стартерів і генераторів входить до дільниці ремонту електрообладнання. На дільниці проводять капітальний ремонт стартерів і генераторів з намоткою якорів і відновленням полюсних катушок. Відновлюють електропроводку, а також ремонт датчиків і приймачів систем сигналізації.

В відділені організована бригадна форма праць. Це дає змогу швидко опанувати технологічний процес ремонту і високу якість робіт.

Розроблена технологія ремонту відповідає вимогам техніки безпеки і охорони праці. Робочі місця в відділенні всі атестовані. Вони відповідають вимогам наукової організації праці та обладнані засобами механізації робіт.

1. Загальний розділ

1.1 Короткий огляд проекту

При експлуатації, технічному обслуговуванні, поточному ремонті і капітальному виникає необхідність в ремонті генераторів і стартерів. При сучасному стані ремонтного виробництва, дорогих запасних частинах, та здебільшого їх відсутність приводить до того, що АТН, АРЗ і майстернях організовуються дільниці по ремонту електрообладнання і в першу чергу стартерів і генераторів. Ремонт стартерів і генераторів полягає у визначенні стану деталей, катушок, полюсів та щіткових вузлів. Для вияснення технічного стану генератора та стартера підлягають розбиранню, а їх складові мийці і дефектуванню. Після дефектування деталі які мають граничні зноси та дефекти відновлюються до номінальних розмірів. Для перевірки стану стартерів і генераторів я пропоную використати стенд «Є240». Стенд дає змогу заміряти чистоту обертання ротора, напругу, струмове навантаження генератора та визначити на холостому ходу його загально-технічний стан і тягову характеристику стартера в режимі гальмування.

Для відновлення колекторів генератора і стартера використовуємо станок Р-105. Цей станок дає змогу фрезерувати міканіти між пластинами. Для намотки якоря генератора ми використовуємо станок 2348.

Для висвердлювання заломів в корпусі генератора і стартера, а також для відновлення отворів методом вкручуючих втулок використовуємо станок НЕ 12 А.

Для випресовки підшипників з кришок використовуємо настільний ручний прес 2280 та підставки.

Для намотки якорів їх підвергаємо пропитці в цапон-лакові на приладі для пропитки якорів генератора і стартера 6506-20.

Для виконання пофарбовочних робіт використовуємо прилад для фарбування виробів в електричному полу ІЄРЦ-4.

Розбирально-складальні роботи виконуємо на слюсарних верстатах які обладнані пристроями для кріплення стартерів і генераторів.

Після розбирання ми виконуємо мийні роботи на приладі для мийки керосином деталей електрообладнання.

Маршрутна технологія ремонту генератора і стартера буде складатися з таких операцій:

005 Мийка

010 Розбирання

015 Мийка деталей

020 Дефектування

025 Комплектування

030 Збирання

035 Випробовування

040 Фарбування

2. Технологічний розділ

2.1 Якість ремонту стартерів і генераторів та технічне оснащення виробництва

На сучасних авто експлуатаційних підприємствах створюються ремонтні дільниці. Ці дільниці повинні забезпечувати якісний ремонт автомобілів і одиниць. Технічні можливості сучасного технологічного обладнання дають змогу, при відповідній організації ремонтного виробництва, якісно ремонтувати автомобілі і двигуни. При організації ремонтних дільниць необхідно підходити до цього питання з економічних показників. Нове обладнання коштує дуже дорого, тому воно повинно грамотно експлуатуватися і давати якісні показники продукції, яка ремонтується.

Наша дільниця проектується для ремонту стартерів і генераторів КаМАЗ-740.

На автомобілях КаМАЗ-740 встановлений трифазний синхронний генератор перемінного струму 1727 з незалежним електромагнітним збудженням та стартер СТ142Б - герметичний, закріплений на картері маховика з лівої сторони двигуна, складається з електродвигуна, механізму привода та електромагнітного реле. Перелічені прилади входять до конструкції електрообладнання, який ми будемо ремонтувати.

Від якісного ремонту приладів залежить довговічність акумуляторної батареї та приладів електрообладнання.

2.2 Розрахунок режимів роботи і фондів часу

Проектуємо дільницю ремонту комплектів електроапаратури як преривне виробництво з 251 робочим днем в році, роботою в 1 зміну, коефіцієнт використовування робочого часу 0.80. Річна трудомісткість 9000 н.г.

Розрахуємо дійсний річний фонд часу роботи обладнання Фд.о год. за формулою

Фд.о = Фн.о по (1)

де Фд.о - при 1 змінній роботі - номінальний фонд часу = 2070 годин; Таб.5 (1)

по - коефіцієнт використання обладнання = 0.97 Таб.5 (1)

Фд.о = 2070 0.97 = 2007 год.

Номінальний річний фонд часу робітників для слюсарів ремонтників з гарними умовами праці - місця атестовані - при 41 робочій неділі приймаємо рівнем.

Фн.р = 2070 год.

Дійсний річній фонд часу визначаємо за формулою

Фд.р = Фн.р п р.г,

де Фд.р - номінальний фонд робочого часу 2070 год.; п р.г - коефіцієнт використання робочого часу з завдання = 0.80 - 0.85.

Приймаємо 0.80.

Фд.р = 2070 0.80 = 1656 год.

2.3 Розрахунок кількості робітників дільниці

Розрахунок ведемо за формулою:

Мав = Т р / Фн.р роб. (1 стор. 32 форм №9:10) (3)

М пис = Тр / Фу р, (4)

де Тр - річна трудомісткість робіт;

Фн.р і Фд.р - номінальний і дійсний фонд часу

Мав = 11100 / 2070 = 5,3 раб.

Приймаємо 5 робітників

Мшт. = 11100/1656 = 6,7

Приймаємо 7.

2.4 Розраховуємо кількість допоміжних робітників

Кількість допоміжних робітників визначаємо за формулою (1 ст. 33 (11)

М доп = П1М шт.,

де П1 - відсоток допоміжних робітників

П = 0,25;

М шт. - штучна кількість робітників.

М доп = 425/100=1 роб.

Таблиця 1 - розподіл робітників по розрядах виконання роботи

Робітники

Всього

Розряди робітників

2

3

4

5

6

Основні

7

2

2

2

1

Допоміжні

1

1

2.5 Розрахунок середнього розряду ведемо за формулою

(6)

= (12+23+14+15+16)/7 = 23/7 = 3,2

Кількість інженерно-технічних працівників розраховується в процентному відношенні до кількості робітників дільниці… у відсотковому відношенні рівному 10%. Кількість службовців дорівнює 5%. Розрахунок даної категорії співробітників розраховувати немає сенсу, так як дільниця ремонту генераторів і стартерів входить до цеху ремонту електрообладнання.

Кількість і склад професій робітників приймаємо наступний:

Мя = 6 Мш = 6 Мдоп = 1

Мітр = 1 Мслу = 1 Мтоп = 1

Таблиця 2 - склад робітників дільниці

Назва груп

Кількість СТО

Розряд

Обґрунтування розрахунків

Виробничі

7

3,2

Допоміжні

1

2

ІТР

1

10% від ()

Службовці

1

5% від ()

МОН

1

3% від ()

Разом

10

4,1

2.6 Розрахунок площі відділення по ремонту стартерів і генераторів

Виробничу площу, Хоб, м2, відділення визначаємо за формулою

Хоб = Тр / Фдо поб,

де Тр - трудомісткість робіт річна - 11100 год.,

Фдо - дійсний фонд обладнання - 1656 год.

Nоб - коефіцієнт використання обладнання - 0.97

Хоб = 11100 / 16560,97 = 6,5 м2

Приймаємо 6 одиниць

Кількість робочих місць ручної роботи визначаємо за формулою:

Хр.р = Тр / Фє.ртпп

де Фє.р - дійсний фонд часу робочого місця,

Фє.р = 2070 (19 табл.)

М - численність робочих одночасно працюючих на дальньому

обладнанні; м = 1;.

Н - коефіцієнт використання робочого місця по

часу,

Н = 0,80;

- коефіцієнт, враховуючий міру нерівномірності потреби в обладнанні,

= 1,2-1,4

п - кількість змін, п = 1,

Для дальньої дільниці:

Хр.р = (11100/207010,801)1,2 = 5,1

Приймаємо 5

Так як визначного розрахунку шляхом обладнання на місці ручної роботи недостатньо для якісного виконання операцій згідно прийнятої технології, розрахунок площі відділення розраховуємо через площу обладнання.

Складемо таблицю технологічного обладнання.

Таблиця 3 - Перелік обладнання

Найменування обладнання

Модель або тип

Коротка х-ка

Кіль-кість

Габаритний розмір

Площа, м2

Потуж-ність, кВт

1 Прилад для мийки керсх ином деталей електрообладнання

Ом-5285 ГоСНИТИ

-

1

1600x1000

1.6

5,4

2 Ванна для мийки деталей керосином

2031

-

1

648x520

0.34

-

3 Стенд для перевірки приладів електрообладнання

Є240

11

1

1100x800

0.88

1,2

4 Станок для намотки якорів генератора автомобілів

2348

-

1

760x200

0.15

0,30

5 Прилад для пропитки якорів генераторів і стартерів

6506-20

-

1

1500x1000

0.15

0,20

6 Станок для проточування колекторів якорей і фрезерування… між пластинами

Р-105

-

1

1000x600

0.6

0,27

7 Прилад для окраски виробів електричному полі

в

ІЄРЦ-4

-

1

1050x600

0.63

0,20

8 Настольно-свердлильний станок

НС 12А

O12

1

760x460

1

0,60

9 Прес ручний

2280

3 т

1

370x200

-

-

10 Підставка для настільного обладнання

2282

-

2

800x600

0.84

-

11 Верстак слюсарний для розбирання і стартерів і генераторів

1320

-

2

1850x750

2.78

-

12 Стелаж для стартерів і генераторів

-

-

2

1500x400

1.20

-

13 Стелаж секційний

-

-

1

1400x450

0.63

-

14 Ларь для вітоші

-

-

2

1000x500

0.5

-

Всього

12.65

8,2

= 12,65 м2

Приймаємо 13 м2

Площа відділення , м2, визначається за формулою:

, (9)

де Ко - коефіцієнт щільності розташування обладнання з урахуванням зон і проходів у відділення; Ко = 3,5,

S = 3,5 - 17=5,5 м2

Приймаємо площу 60м2.

2.7 Планувальне рішення споруд

Приймаймо маг колон 6 м, параметри відділення 610, загальна площа S = 60 м2, розмір колон 500500, товщина стін 500 мм, перегородок 380 мм, висота до несучих конструкцій - 3500 мм, розмір дверних пройомів складає - 2400 мм і по висоті 2400 мм, розміри вікон 40002000.

2.8 Розрахунок витрат напруги та освітлювальної електроенергії

Рцет = 8,29 кВт (табл. 3)

Активна напруга

Ра = пе Рстан

де пе - коефіцієнт попиту, враховуючий натиск і одночасність роботи електроспоживачів витрати в сітці і електродвигуні.

Nе = 0,4 - 0,6

Ра = 8,29 - 0,4 = 3,3 кВт

Річні витрати силової напруги визначаємо за формулою:

Wмл = Фд.о Ра поб,

де Фд.о - дійсний фонд обладнання, Фд.о = 2070;

Ра - активна напруга = 3,3 кВт;

поб. - коефіцієнт завантаження обладнання, поб. = 0,3… 0,8

Приймаємо 0,5

Wмл = 3,320700,5 = 3415 кВт

Середні річні витрати освітлювальної електроенергії

(12)

де L - удільна напруга освітлювального навантаження, Вт/м2, L = 25 - 30 Вт/м2

Приймаємо 25 Вт/м2;

F - площа відділення, F = 60 м2;

То - число годин освітлювального навантаження на рік;

То = 1100 год при однозмінній роботі;

Кe - коефіцієнт попиту, Кe - 0,2.

= 256011030,2/1000 = 330 кВт

2.9 Розрахунок потрібного стиснутого повітря

Qст = (1,25…2,5)

Vдел пел Ке

де Vдел - кількість повітря, яке споживається одиницею обладнання за хвилину м3/хв. (19) табл. 3.8

Приймаємо 1,25;

псп - кількість однойменних споживачів стиснутого повітря - 0,015;

Ке - коефіцієнт попиту, Ке = 0,2.

Qст = 1,250,0150,2 = 0,004 м/хв

Річні витрати стиснутого повітря

Qріч = QстФд.о 60

Qріч = 20700,00460 = 496 м

2.10 Розрахунок потреби у воді

Визначити витрати води на майні машини за зміну

де Nu - число машин, Nu = 1;

п - число використання мийки впродовж дня, п = 2…5.

Приймаємо 4

g - витрати води на один комплект стартера і генератора, g = 15.

Qв = 1415/1000 = 0,06 м

Витрати води за рік розраховуємо за формулою

Qрв = Qв Nр.з,

де Qв - витрати води за зміну,

Nр.з - кількість змін за рік, Nр.з = 251.

Qрв = 0,06251 = 15 м

Середньодобові витрати одного працюючого (з урахуванням використання душових)

Qn.n = 90,7Р/t 1100

де Qn.n - витрати води на побутові потреби, м3;

g - норма витрати води на одного робітника, м3;

р - кількість робітників, р = 7;

t3 - проводження зміни, t3 = 8 год.

Qn.n = 40,77/81000

Річний розрахунок води на побутові потреби розраховуємо за формулою:

Qp= Qn.nФд.рПзм, (18)

де Qn.n - витрати води на побутові потреби на робітника, м3,

Фд.р - дійсний фонд робітника за рік, год,

Фд.р = 1759 год.,

Пзм - кількість змін, Пзм = 1

Qp = 0,001417591= 2,46 м

Сумарні річні витрати води:

= 2,46 + 15 = 13,46 м

2.11 Технологія ремонту комплектів електрообладнання КаМАЗ - 740.31

Відділення ремонту входить до складу цеху ремонту електрообладнання. При розбиранні двигунів стартери і генераторі складаються у спеціальні сортовики і подаються на дільницю ремонту.

Технологічний процес розбирання стартера наступний:

- відвернути гайки на кришці реле й корпусі стартера та знати перемичку між вивідним болтом тягового реле й обмотки збудження;

- відвернути чотири гайки на кришці зі сторони колектора, кріплячи траверсу;

- відігнути замкові шайби;

- відвернути чотири болти і зняти кришку зі сторони колектора;

- відвернути гвинти, кріплящі виводи обмотки і щітки к траверзі й зняти щітки;

- відвернути два-гвинта на регулюючому фланці і знати вісь ричага;

- відвернути чотири гвинта зі сторони кришки привода й зняти реле разом із якорем;

- відігнути замкові майби і відвернути п'ять болтів;

- зняти кришку зі сторони привода, котра знімається разом з ричагом і приводом;

- зняти упорну шайбу;

- зняти із корпусу якір стартера.

Технологічний процес розбирання генератора наступний:

- відвернути болти кріплящі щіткодержачі в кришці і зняти щіткодержач;

- відвернути гвинти кріплення кришки шарикопідшипника і стяжні гвинти кріплення кришки генератора;

- зняти кришку зі сторони контактних кілець разом зі стартером;

- від'єднати фазні виводи обмотки стартера від виводів випрямляючого блока і відділити статора;

- відвернути гайку кріплення шківа;

- зняти вентилятор, видалити з канавки сегменту шлонку шківа і зняти упорну втулку;

- кришку зі сторона привода зняти разом з шарикопідшипником з допомогою спеціального знімача;

- зняти з вала шариковий підшипник;

- з кришки зі столони контактних кілець зняти випрямляючий блок;

- зняті деталі скласти в сортовик і помити.

Проектувати згідно вимог технічних умов деталі стартера і генератора. Скомплектувати деталі і кріплення стартера і зібрати стартер згідно технічних умов.

Скомплектувати деталі і кріплення генератора і зібрати генератор згідно технічних умов.

2.12 Розрахунок норм часу на розбирання стартера

Час для розбирання стартера складає Тшт. = 2:00 год. Час для розбирання генератора складає Тшт. = 1:00 год. Технічний процес розбирання стартера.

Маршрутна карта розбирання стартера.

Виконуємо вимоги техніки безпеки.

При нормуванні операцій складання використовуємо такі формули

Тшт. = Тгол + Т доп + Т дод (20)

005 Відвернути гайки на кришці реле й корпусі стартера

Тгол = Т1 п Кт,

де Т1 - час на механічне відкручування 1 болта чи гайки;

п - кількість болтів, гайок;

Кт - коефіцієнт механізації робіт, Кт = 0,8 - 0,95,

Приймаємо - 0,85

Т1 - 0,3 хв.

N - 4.

Т гол = 0,340,85 = 1,02 хв.

Тдоп. = 5% від Тгол.,

Тдоп. = 0,051 хв.,

Тдод. = 3% від Тгол.,

Тдод. = 0,03 хв.,

Тшт. = Тгол. + Тдоп. + Т дод.,

Тшт. = 1,2 + 0,051 + 0,03 = 1,1 хв.

010 Відвернути чотири гайки на кришці зі сторони колектора кріплящі траверсу.

Таблиця 4 - Розрахунок норм часу

Перелік операцій

№ операції

Т

гол.

Тдоп.

Тдод.

Т шт.

шт.кіл.

Розбирання

005

1,02

0,051

0,03

1,1

2,2

Складання деталей в сортовик

0,5

0,015

0,009

0,52

1

Мийка деталей

0,01

0,001

0,0009

0,01

0,02

Розбирання

010

1,02

0,051

0,03

1,1

2,2

Складання деталей в сортовик

0,6

0,0015

0,01

0,6

1,2

Мийка деталей

0,02

0,001

0,001

0,02

0,04

Розбирання

015

0,5

0,025

0,015

0,54

1,8

Складання деталей в сортовик

0,4

0,013

0,008

0,4

0,8

Мийка деталей

0,01

0,001

0,0009

0,01

0,02

Розбирання

020

1,02

0,051

0,03

1,1

2,2

Складання деталей в сортовик

0,7

0,017

0,012

0,7

1,4

Мийка деталей

0,03

0,002

0,001

0,3

0,6

Розбирання

025

1,02

0,051

0,03

1,1

2,2

Складання деталей в сортовик

0,8

0,06

0,011

0,8

1,6

Мийка деталей

0,03

0,002

0,001

0,3

0,6

Розбирання

030

0,51

0,025

0,015

0,55

1,1

Складання деталей в сортовик

0,9

0,016

0,011

0,6

1,2

Мийка деталей

0,02

0,001

0,0009

0,02

0,04

Розбирання

035

1,02

0,051

0,03

1,1

2,2

Складання деталей в сортовик

0,8

0,017

0,013

0,83

1,66

Мийка деталей

0,09

0,002

0,001

0,3

0,6

Розбирання

040

1,8

0,09

0,05

1,9

3,8

Складання деталей в сортовик

0,6

0,016

0,01

0,6

1,2

Мийка деталей

0,02

0,002

0,002

0,02

0,04

Розбирання

045

2

0,1

0,06

2,16

4,32

Складання деталей в сортовик

0,7

0,017

0,012

0,7

1,4

Мийка деталей

0,03

0,002

0,001

0,3

0,6

Розбирання

050

1,5

0,075

0,045

1,62

3,24

Складання деталей в сортовик

0,4

0,013

0,018

0,4

0,8

Мийка деталей

0,01

0,001

0,0009

0,01

0,02

Розбирання

055

1,2

0,06

0,036

1,3

2,6

Складання деталей в сортовик

0,6

0,16

0,01

0,77

1,54

Мийка деталей

0,02

0,002

0,001

0,02

0,04

Разом

44,28

Тгол. = Т1пКт,

де Т1 - час на механічне відкручування 1 болта чи гайки;

п - кількість болтів гайок;

Кт - коефіцієнт механізації робіт;

Кт = 0,85

N = 4

Т1 - 0,3 хв.

Тгол. = 0,340,85 = 1,2 хв.

Тдоп. = 5% від Тгол.,

Тдоп. = 0,051 хв.,

Тдод. = 3% від Тгол.,

Тдод. = 0,03 хв.,

Тшт. = Тгол. + Тдоп + Тдод.,

Тшт.= 1,2 + 0,051 + 0,03 = 1,1 хв.

015 Відігнути замкові шайби

Тгол. = 0,5 хв.,

Тдоп. = 5% від Тгол.,

Тдоп. = 0,025 хв.,

Тдод. = 3% від Тгол.,

Тдод. = 0,015 хв.,

Тшт. = Тгол. + Тдоп. + Тдод

Тшт. = 0,5 + 0,025 + 0,015 = 0,54 хв.

020 Відвернути чотири болта і зняти кришку зі сторони колектора.

Тгол. = Т1пКт,

де Т1 - час на механічне відкручування 1 болта чи гайки;

п - кількість болтів гайок;

Кт - коефіцієнт механізації робіт;

Кт = 0,85

N = 4

Т1 = 0,3 хв.

Тгол. = 0,340,85 = 1,02 хв.

Тдоп. = 5% від Тгол.,

Тдоп. = 0,051 хв.,

Тдод. = 3% від Тгол.,

Тдод. = 0,03 хв.,

Тшт. = Тгол. + Тдоп + Тдод.,

Тшт. = 1,2 + 0,051 + 0,03 = 1,1 хв.

025 Відвернути гвинти, кріплящі виводи обмотки і щитки до триверзи й зняти щитки

Тгол. = 1,02 хв.,

Тдоп. = 0,051 хв.,

Тдод. = 0,03 хв.,

Тшт. = 1,1 хв.,

030 Відвернути два гвинта на регулюючому фланці і зняти вісь ричага

Тгол. = 1,51 хв.,

Тдоп. = 0,025 хв.,

Тдод. = 0,15 хв.,

Тшт. = 0,55 хв.,

035 Відвернути чотири гвинта зі сторони кришки привода й зняти реле разом із якорем

Тгол. = 1,02 хв.,

Тдоп. = 0,051 хв.,

Тдод. = 0,03 хв.,

Тшт. = 1,1 хв.,

040 Відігнути замкові шайби і відвернути п'ять болтів

Тгол. = 1,8 хв.,

Тдоп. = 0,09 хв.,

Тдод. = 0,054 хв.,

Тшт. = 1,9 хв.,

045 Зняти кришку зі сторони привода, котра знімається разом з ричагом і приводом

Тгол. = 2 хв.,

Тдоп. = 0,1 хв.,

Тдод. = 0,06 хв.,

Тшт. =2,16 хв.,

050 Зняти упорну шайбу

Тгол. = 1,5 хв.,

Тдоп. = 0,075 хв.,

Тдод. = 0,045 хв.,

Тшт. = 1,62 хв.,

055 Дістати із корпуса якір стартера

Тгол. = 1,2 хв.,

Тдоп. = 0,06 хв.,

Тдод. = 0,036 хв.,

Тшт. = 1,3 хв.,

3. Конструкторський розділ

Для виконання технічних умов на ремонт стартерів і генераторів та забезпечення якісного виконання цих робіт в дипломному проекті пропонуємо використати стенд «Є240». Цей стенд встановлюється у відділенні стаціонарно, має випрямлювач струму селеновий і відповідає вимогам техніки безпеки при роботі на ньому. Стенд багатофункціональний і на ньому можна перевірити любі прилади електрообладнання і проводку.

Для перевірки стартера використовуємо наступні операції:

- Натиснув кнопку 25 «Пуск» вимірюємо частоту обертання якоря стартера та знімаємо показники амперметра. Частота обертання на холостому ході повинна бути 5500…6500 об/хв., струм холостого ходу при навантаженні 24В - не більше 130А. Тривалість холостого ходу - не більше 10 с.

- Великий потребуючий струм та понижена частота обертання вказують на несправність як електричної, так і механічної частини, (міжвіткове замикання якорю, перехиб якорю, знос підшипників, відсутність змазки).

- Якщо якір не повертається., а потребуючий струм допустимий, то причина несправності - замкнення на масу в обмотці збудження.

- Якщо якір не повертається, а потребуючий струм дорівнює 0, то це свідчить про обрив в цепі стартера.

- Якщо якір обертається з малою частотою і струм набагато менш допустимого, то причиною може бути підвищений опір цепі стартера із-зі часткового загублення контакту в тяговому реле.

Для випробовування стартера в режимі гальмування гальмівний пристрій регулюють так. щоб шестерня стартера вільно входила в зціплення з зубчастим колесом стенда по модулю повинно підходити модулю т. Для СТ-142Бт=3.75.

- Для виміру гальмівного моменту на валу стартера перемикач 20 для т=3.75. Встановлюють в положення 3x11, перемикач 16 для гальмівного моменту 50 н-м - в положення 2, а перемикач 22 - в положення 1000А.

- При натисненні на кнопку «Пуск» шестерня стартера повинна ввійти в зачеплення з зубчастим колесом гальмівного пристрою. Потім повільно натискаємо на рукоятку гальмівного пристрою до зростання сили струму до 800 А, спостерігаючи за гальмівним моментом.

Значення моменту повинно бути не менш 50 нм. Тривалість праці в режимі гальмування - не більше 10 с. Якщо стартер не розвиває потрібного обертаємого моменту, то необхідно перевірити обмотку збуджування на міжвіткове замкнення.

Для перевірки генератора виконуємо наступні операції:

- Натискаємо кнопку «Пуск»

- Потім на 1..2 с. натискаємо кнопку принаджувального збудження і повільно збільшуємо частоту обертання генератора до появи в ньому номінального навантаження, після цього знімаємо показники тахометра.

При 125±10° С, номінальна напруга 28 В і струмі навантаження 10 А, частота обертання повинна бути не більше 1550 об/хв.

- Потім збільшуємо частоту обертання до 2100 об/хв., і струм навантаження генератора перемикачем 30 і реостатом 5 до значення 20 А струм, щоб напруга не перевищувала 28 В.

- Якщо значні розходження показників тахометра і даних технічний характеристики слід перевірити обмотку статора на симетричність фаз.

- Для цього встановлюємо перемикач 13 в положення 5 та під'єднуємо 2 провідника з комплекту приладів до розйому 15, а потім почергово до виводів А, В, С обмотки статора. Виміри здійснюємо при струмі 20 А.

Якщо напруга між фазами однакова, це значить, що обмотка стартера справна, а несправність слід шукати в обмотці збудження.

4. Організаційний розділ

4.1 Виробнича санітарія

Робота слюсаря по ремонту електрообладнання відноситься до роботи середньої важкості II категорії.

Енерговитрати складають до 290Вт.

Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 параметри мікроклімату робочої зони наведені в таблиці 4.1

Таблиця 4.1 - Параметри мікроклімату робочої зони

Період року

Оптимальна

Температура 0 С

Вологість%

Швидкість руху повітря

Припустима

оптимальна

припустима

оптимальна

припустима

Верхня межа

Нижня межа

На робочих місцях

Постійна

Непостійна

Постійна

Непостійна

Холодний і перехідний

17-19

21

23

15

13

40-60

75

0,2

<0

теплий

20-22

27

29

16

15

40-60

76

0,3

0,2-0,3

Граничне - допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони наведені в табл. 4.2

Таблиця 4.2 Допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони

Найменування речовин

ПДК

мг/м3

Агрегатний стан

Клас небезпеки

1 Свинець та його неорганічні з'єднання

0.01

А

І

2 Уайт - спірит

300

П

VI

3 Сірчана кислота, сірчаний ангідрит

1

А

II

З метою оздоровленню повітряного середовища приміщення для ремонту стартерів і генераторів обладнані загально обмінною і місцеве проточною і витяжною вентиляцією.

Місцево приточна вентиляція подає свіже повітря у необхідному об'ємі при заданій температурі і швидкості на робочі місця чи дільниці для того, щоб забезпечити на них більш сприятливі умови повітряної середи по зрівнянню з іншою частиною виробничих приміщень. Місцево витяжна для того, щоб попередити їх розповсюдження по виробничому приміщенню і засмічуванню великих об'ємів повітря.

На підприємствах, у залежності від виробничих умов, застосовують різні місцеві всмоктувачі. Розтруб стаціонарного без щитового відсмоктувача має кут розкриття 60°, що забезпечує рівномірну швидкість усмоктування по всьому пере стені.

Витяжні пристрої захищені від атмосферних опадів.

Освітлення. У відділенні ремонту електрообладнання застосовують системи штучного, природного І комбінованого освітлення. Природне освітлення - необхідна умова нормальної роботи органів зору. Ультрафіолетове освітлення, що міститься в природному світлі, робить оздоровлюючий ефект на організм, що підтримує працездатність робітника, тому всі приміщення мають природне освітлювання: бокове - через вікна, верхнє - через ліхтар і прорізи, комбіноване - через вікна і ліхтарі.

Для підтримки природного освітлення необхідно стежити за чистотою стекол і станом внутрішнього фарбування стін, стель, устаткування. В приміщеннях з незначним виділенням колоти, пилу і диму стекла необхідно мити не менш як 2 рази на рік, а внутрішню окраску робити не менш 1 разу в 2-3 роки.

Приміщення і робочі місця обладнані штучним освітленням, достатнім для безпечного виконання робіт, перебування й пересування людей.

Відповідно до СНиП 11-4-79 норми освітлення на робочих місцях наведені в таблиці 4.3

Таблиця 4.3 - Норми освітлення на робочих місцях

Приміщення, виробничі дільниці і відділення

Плоскість нормування

освітленості і її висота від підлоги

Розряд зорової праці

Освітленість, як освітленні

комбінованому

загальному

Моторне, агрегатне,

механічне, електротехнічне

Г - 0,8

IVа

750

300

Освітлювальні прилади ділять на дві групи: ближньої дії - світильники, далекої дії - прожектори. Світильники місцевого і загального освітлення, підвищені нижче 2,5 м від підлоги повинні мати напругу не більш 42 В.

У системі штучного освітлення використовують лампи накалювання (місцеве освітлювання) і газо роздільні лампи (загальне освітлення).

Найбільш раціональними є газорозрядні люмінесцентні лампи, у яких світловий потік пульсує з частотою струму в освітлювальній мережі. При струмах промислової частоти (50Гц) пульсація світла сприймається органами зору, може виникнути стробоскопічні ефекти. При цьому обертові деталі сприймаються як нерухомі. Це сполучено з небезпекою травматизму і вимагає нормування якісних характеристик освітлювання.

Шум і вібрація. Припустимі рівні звукового тиску на робочих місцях слюсарів по ремонту електрообладнання відповідно вимогам СН 3223-85 дорівнюють 80дБ.

Зниження рівня шуму досягається: гучні вузли машин (наприклад зубчастих і ланцюгових передач) або в цілому працюючи агрегати огороджені звукоізолюючими кожухами

Для глушіння шуму, що виникає при переміщенні повітря й інших газів, наприклад при роботі пневматичного інструмента, компресорів, вентиляційних систем та ін., застосовані глушники шуму.

Великою нестачею ручних механізованих інструментів є вібрація, що виникає в наслідок незрівноваженості деталей.

4.2 Техніка безпеки

В відділені працюють слюсарі по ремонту електрообладнання II категорії важкості. Для забезпечення безпеки слюсаря при проведенні розбирально - збиральних робіт повинні дотримуватись поступних правил:

- при роботі у верстата тиски повинні бути надійно закріпленні;

- джерело світла повинно давати зосереджений сніп світла на все робоче місце, напруга 220 В;

- працювати справним інструментом і пристроями.

Довгі верстати для деяких робітників розділяють сітчастими перегородками на висоту до 0,75 м. Відділення кожного робочого місця верстата обладнане сіткою, яка охороняє слюсаря від випадкового попадання інструментом.

При виконанні слюсарних робіт користуються спеціальними інструментами у т.н. динамотричними ключами.

Для винятку травмування електричним струмом використовують переносні лампи з захисними сітками і зі зниженою, безпечною напругою 36В. При роботі з лампою в сухому помешканні зі статевим покриттям, що не проводить струм використовуємо напругу до 36В. При роботі з електродріллю необхідно перевірити заземлення корпуса. Провід при переміщенні не повинен натягуватись.

При напрузі вище 36 В працювати з електроінструментом дозволяють тільки з заземленим корпусом у гумових рукавичках на ізольованій підлозі.

На електродвигуни, світильники, інші електричні машини, апарати та обладнання, нанесені знаки, що вказують їх ступень захисту.

4.3 Пожежна безпека

Приміщення ремонту небезпечні в пожежному відношенні, тому їх розташовують ізольовано від стоянки автомобілів. В цих приміщеннях необхідно ретельно проводити прибирання після закінчення робіт кожної зміни.

У приміщеннях для ремонту забороняється:

- Користуватись відкритим вогнем, палити, користуватись паяльними лампами;

- Мити деталі бензином і паливом;

- Тримати в цехах легкозаймисті і горючі речовини в кількості, перевищуючих змінну потребу.

Для гасіння пожежі застосовуюсь: воду, крім неї використовують пісок, різні піни, порошки.

Водою неможна гасити нафтопродукти, електроустаткування, карбіди. Пісок і інші види ґрунту є універсальним засобом гасіння невеликих вогнищ. Одним з основних засобів гасіння пожежі є вогнегасник. Використовують такі вогнегасники: вуглекислотні ВВ-2, ВВ-5, ВВ-8, пересувні вуглекислотні ВВ-80 і порошкові ВП-1, ВП-5, ВП-10, ВП-100.

Порошковий вогнегасник ВП-5 призначений для гасіння пожеж легкозаймистих і горючих рідин і газів, розчинників і інших згораємих матеріалів.

Приміщення для ремонту забезпечується порошковими й вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 1 вогнегасник на 50м2 площі, але не менш 2-х на кожне приміщення. Крім цього встановлюють ящик з піском об'ємом 0.5м2 по одному на 100м2 і не менш одного на приміщення.

4.4 Охорона навколишнього середовища

Для зменшення шкідливого впливу підприємства на навколишнє середовище передбачені наступні природоохоронні заходи.

Навколо підприємства улаштована санітарно-захисна зона шириною 50 м.

Ця зона зелена й упоряджена. Зелені насадження збагачують повітря киснем, поглинають вуглекислий газ, шум, очищають повітря від пилюки і регулюють мікроклімат.

Викид шкідливих речовин в атмосферу не перевищує ПДК відповідно до ГОСТ 17.2.3.02-73. На підприємстві передбачене попереднє очищення вентиляційних і технологічних викидів із наступним розпорошенням в атмосфері.

Повітря з фарбувального відділення очищають у гідро фільтрах, ефективність яких складає 0,99 для аерозолів 0,3 для пар.

Повітря від шліфувальних верстатів очищають від абразивної пилюки за допомогою циклонів. У них пилюка очищається під дією відцентрованих сил і тканинах фільтрів. Ефективність очищення в залежності від конструкції складає 0,6 - 0,99. Для очищення повітря від зварювального аерозолю використовують мокрі пиловловлювачі (баротери), ефективність - 0,95.

Література

1. Клебанов Б.В. проектування виробничих дільниць авторемонтних підприємств м. Транспорт, 1975;

2. Карташов В.П. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий - м.: Транспорт, 1987;

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автотранспорта. - м.: Транспорт, 1986;

4. Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта, - м.: Транспорт, 1985;

5. Кочан Є.И, Хайкии В.А. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта, - м.: Транспорт, 1984;

6. Гурвіч И.С. Експлуатація та ремонт дорожних машин й оборудования - м.: Транспорт, 1989;

7. Котов И.С. Дипломное проектирование в автодорожных техникумах, - м.: Транспорт, 1981.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.