Проект технічного переоснащення дільниці технічного обслуговування і поточного ремонту в умовах філії Концерну "Техвоєнсервіс" Черкаський автомобільний ремонтний завод

Організація процесу на дільниці технічного обслуговування. Розрахунок виробничої кількості робітників, кількості постів. Розробка схеми технологічного процесу. Підбір технологічного обладнання. Технологічні зв’язки реконструйованого відділення.

Рубрика Транспорт
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 25.11.2012
Размер файла 2,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему: «Проект технічного переоснащення дільниці технічного обслуговування і поточного ремонту в умовах філії Концерну «Техвоєнсервіс» Черкаський автомобільний ремонтний завод

5.070.10.602 КЗАД-81

Пояснювальна записка

Дипломник: Білашенко Юрій Миколайович

Черкаси

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Східноєвропейський університет економіки

і управління

Коледж економіки і управління

ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему: «Проект технічного переоснащення дільниці технічного обслуговування і поточного ремонту в умовах філії Концерну «Техвоєнсервіс» Черкаський автомобільний ремонтний завод»

5.070.10.602 КЗАД-81

Виконав студент

Перевірив

_______________________ гр.КЗАД-81

«______»_________2012 р. Білашенко Ю.М.

«____»_________2012 р.

2012

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Коледж економіки і управління

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора

з начальної роботи

__________________

«____» _______2012 р.

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Студенту гр.КЗАД-81

(цифр групи)

БІЛАШЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

(прізвище,ім'я,по батькові)

ТЕМА ПРОЕКТУ: ПРОЕКТ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ДІЛЬНИЦІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ В УМОВАХ ФІЛІЇ КОНЦЕРНУ «ТЕХВОЄНСЕРВІС» ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД

1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступ

1.Загальний розділ

1.1.1 Призначення дільниці технічного обслуговування (ДТО).

1.1.2 Характеристика дільниці технічного обслуговування (ДТО).

1.1.3 Організація процесу на дільниці технічного обслуговування (ДТО).

1.1.4 Характеристика реконструйованого відділення ДТО і ПР автомобілів.

1.2 Обґрунтування проекту.

2.Технологічний розділ.

2.1 Обґрунтування потужності дільниці технічного обслуговування (ДТО).

2.2 Розрахунок річної виробничої програми для ДТО і ПР та прибирально-мийних робіт.

2.3 Розподіл річного обсягу робіт по ДТО і ПР автомобілів по видах робіт.

2.4 Розрахунок виробничої кількості робітників.

2.5 Розрахунок кількості постів для автомобілів (автомобіле-місць).

2.6 Розробка схеми технологічного процесу ДТО і ПР.

2.7 Підбір технологічного обладнання.

2.8 Розрахунок площі дільниці ДТО і ПР.

2.9 Опис технології виконання робіт на дільниці з розподілом працівників по робочих місцях та операціях.

2.10 Опис будівельно-планувального рішення.

3.Конструкторський розділ.

3.1 Розробка конструкції.

3.2 Призначення конструкції.

3.3 Будова пропонуємої конструкції.

4. Організаційний розділ.

4.1 Система ТО і ремонту.

4.2 Організація і обслуговування робочих місць.

4.2.1 Робоче місце.

4.2.2 Види робочих місць.

4.2.3 Організація і планування робочих місць.

4.2.4 Організація обслуговування робочих місць.

4.3 Технологічні зв'язки реконструйованого відділення ДТО і ПР з іншими відділеннями підприємства.

4.4 Заходи по науковій організації праці передбачені проектом.

5.Розділ охорони праці і захисту навколишнього середовища.

5.1 Техніка безпеки.

5.2 Санітарні та побутові умови.

5.3 Електробезпека.

5.4 Вимоги до вентиляції,опалення та освітлення.

5.5 Протипожежний захист.

5.6 Заходи по охороні навколишнього середовища.

6.Економічний розділ.

6.1 Техніко-економічні показники роботи ДТО і зони ПР.

6.2 Розрахунок одноразових витрат на запровадження проектного рішення.

6.3 Розрахунок фонду оплати праці.

6.3.1 Тарифна система оплати праці на ДТО.

6.3.2 Система оплати праці і матеріального стимулювання ремонтного персоналу.

6.3.3 Розрахунок фонду основної заробітної плати.

6.3.4 Розрахунок фонду додаткової заробітної плати.

6.3.5 Визначення загального фонду оплати праці ремонтного персоналу зони ПР.

6.4 Розрахунок зміни виробничих витрат по зоні ПР.

6.5 Визначення економічного ефекту та ефективності капіталовкладень.

6.6 Планування техніко-економічних показників роботи ДТО і зони ПР в проектних умовах.

Висновок

Використані джерела

2.ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

Лист 1. Схема розміщення будівель і споруд ФКТ "Черкаський автомобільний ремонтний завод"

Лист 2. План об'єкта проектування з розташуванням обладнання.

Лист 3.Схема технологічного процесу в проектованій зоні ремонту.

Лист 4. Складальне креслення пристосування (універсальний зйомник)

Лист 5. Економічні показники.

3.ДОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова предметної (циклової) комісії____________________________

Керівник дипломного проекту__________________________________

Дата видачі проекту___________________________________________

Дата закінчення проекту_______________________________________

Зміст

Вступ

1.Загальний розділ

1.1.1. Призначення дільниці технічного обслуговування (ДТО)

1.1.2 Характеристика дільниці технічного обслуговування (ДТО)

1.1.3 Організація процесу на дільниці технічного обслуговування (ДТО)

1.1.4 Характеристика реконструйованого відділення ДТО і ПР автомобілів

1.2 Обґрунтування проекту

2.Технологічний розділ

2.1 Обґрунтування потужності дільниці технічного обслуговування (ДТО)

2.2 Розрахунок річної виробничої програми для ДТО і ПР та прибирально-мийних робіт

2.3 Розподіл річного обсягу робіт по ТО і ПР

2.4 Розрахунок виробничої кількості робітників

2.5 Розрахунок кількості постів

2.6 Розробка схеми технологічного процесу ТО і ПР

2.7 Підбір технологічного обладнання

2.8 Розрахунок площі дільниці ТО і ПР

2.9 Опис технології виконання робіт

2.10 Опис будівельно-планувального рішення

3. Організаційний розділ

3.1 Система ТО і ремонту

3.2 Організація і обслуговування робочих місць

3.3 Технологічні зв'язки реконструйованого відділення ТО і ПР

4.Розділ охорони праці і захисту навколишнього середовища

4.1 Техніка безпеки

4.2 Санітарні та побутові умови

4.3 Протипожежний захист,вимоги до вентиляції,опалення та освітлення

4.4 Охорона навколишнього середовища

5.Конструкторський розділ

5.1 Розробка конструкції

5.2 Призначення конструкції

5.3 Будова пропонуємої конструкції

6.Економічний розділ

6.1 Розрахунок одноразових витрат на запровадження проектного рішення

6.2 Розрахунок фонду оплати праці

6.3 Розрахунок зміни поточних витрат

6.4 Визначення економічного ефекту

6.5 Розрахунок ТЕП в проектних умовах

Висновок

Використані джерела

ВСТУП

Автомобільний транспорт розвивається якісно і кількісно активними темпами. В теперішній час щорічний приріст світового парку автомобілів складає 15-20 млн. одиниць. А загальна чисельність - більше 450 млн.

Експлуатація легкових автомобілів,що належать населенню,порівняно з експлуатацією легкових автомобілів загального використання має ряд особливостей,до числа яких належать:менша інтенсивність експлуатації,незначні середньорічні пробіги,менші швидкості руху та навантаження,тривалі простої в умовах безгаражного зберігання,значно більший строк служби експлуатації,більші відстані туристичних поїздок в літній час року,більш низька кваліфікація водіїв,ретельнішій зовнішній догляд за автомобілями,частина проведення технічного огляду (ТО) та ремонту силами власників.

Підтримка автомобілів технічно справному стані забезпечується шляхом своєчасного проведення ТО та ремонту,з цією метою створені заводи,СТОА,спецавтоцентри (САЦ) та майстерні.

В даний час машинобудівне виробництво не закінчується я виготовленням продукції. Піднялась відповідальність підприємств за вироблені вироби,так як організація контролю ТО та ремонту автомобілів в процесі експлуатації дозволяє отримати необхідний різноплановий матеріал для його подальшого удосконалення. На протязі усього сроку служби легкових автомобілів потрібне безперервне забезпечення їх запасними частинами,ТО,ремонтними послугами та інше.

Зміна цієї системи повинно передбачити не тільки введення в експлуатацію нових об'єктів,але й інтисифікацію виробництва,поліпшення послуг за рахунок прискорення темпів наукового-технічного прогресу на основі реконструкцій діючих підприємств та впровадження нової техніки та передових технологій.

Важливими напрямками удосконалення ТО та ремонту легкових автомобілів є:

1) підвищення рівня автоматизації та механізації виробничих процесів;

2) використання прогресивних технологічних процесів,заснованих на комплектації операцій;

3) удосконалення організації матеріально-технічного забезпечення;

4) застосування нових більш удосконалених в технологічній і будівній частині проектів і реконструкція діючих підприємств та СТОА;

5) впровадження систем управління виробництвом та якістью послуг;

Управління виробничою діяльністью дільницею технічного обслуговування ДТО,СТОА,підвищення ефективності трудозатрат і використання основних виробничих фондів при раціональних затратах ресурсів,також є однією з актуальних задач системи ТО.

1.ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

1.1.1 ПРИЗНАЧЕННЯ ДІЛЬНИЦІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (ДТО)

Філія концерну Техвоєнсервіс «Черкаський автомобільний ремонтний завод» (ФКТ «ЧАРЗ»)- це багатофункціональне підприємство, яке виконує ТО і ПР автомобілів в гарантійний і після гарантійний термін експлуатації, діагностування вузлів і агрегатів, антикорозійний захист кузовів, капітальний ремонт агрегатів, підготовку авто до технічного огляду, продаж запасних частин, експлуатаційних матеріалів, консультації по питанням технологічної експлуатації автомобіля.

Авторемонтний завод по принципу розташування відноситься до міських заводів, що дозволяє мати постійну клієнтуру і виконувати комплексне обслуговування автомобілів. По характеру основної промислової діяльності завод відноситься до комплексних, а по виробничій потужності і розміру - середніх ремонтних заводів.

Для швидкого і якісного обслуговування та з метою приваблення замовників за рахунок зниження вартості робіт в наслідок відокремлення в окремий структурний підрозділ,вирішено створити дільницю технічного обслуговування (ДТО) на базі підприємства ФКТ «ЧАРЗ».

1.1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛЬНИЦІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (ДТО)

В зв'язку з постійним удосконаленням конструкції автомобіля його обслуговування потребує кваліфікованого підходу, застосування складного сучасного обладнання, яке характеризується високою точністю і відповідною технологією, тому ТО в промисловому потенціалі нашої країни займає значне місце.Завод являється універсальною структурою, так як виконує весь комплекс робіт по обслуговуванню і ремонту багатьох марок автомобілів. На заводі передбачені такі дільниці:

Дільниця приймання і видача автомобілів. Вона призначена для виконання наступних робіт: при прийманні - зовнішній огляд автомобіля і перевірка його комплектності, агрегатів і вузлів, на несправність яких вказує власник автомобіля, а також таких, які виливають на безпечність руху, визначення стану автомобіля з ціллю виявлення дефектів, заявлених власником, визначення орієнтованого об'єму вартості, терміну виконання робіт, зовнішнього огляду і повернення автомобіля власнику.

Дільниця збирально-мийних робіт призначена для прибирання салону кузова автомобіля, миття двигуна автомобіля знизу і зверху, сушка і поліровка кузова.

Дільниця ТО і ПР призначена для визначення технічного стану автомобіля, його агрегатів та механізмів, а також передбачає комплекс профілактичних робіт, направлених та попередження відмов технічного стану і забезпечення надійної, безпечної і економічної експлуатації автомобілів. На цій дільниці виконують комплекс робіт по агрегатам і вузлам, несправність яких неможливо усунути шляхом регулювальних робіт з метою відновлення їх параметрів і працездатності.

Кузовне відділення призначене для усунення дефектів і несправностей кузовів, які виникли в процесі експлуатації. На кузовній дільниці відновлюють початкову форму і міцність кузова, а також виконують роботи по підтриманню кузовів і його механізмів в технічно справному стані. Відділення фарбування і антикорозійної обробки призначене для фарбування з зніманням старого покриття, усунення місцевих пошкоджень, фарбування окремих деталей кузова І нанесення антикорозійної мастики на днище кузова.

На заводі знаходиться склад запасних частин і матеріалів, а також інструментальний відділ. Склад запасних частин і матеріалів по функціональному призначенню займає центральне місце і в першу чергу має зв'язок з відділенням ТО і ПР.

Крім основної промислової діяльності на заводі власникам транспортних засобів надають і інші види послуг:

продаж автомобілів, шин, запасних частин, експлуатаційних матеріалів;

консультації по технічним і юридичним питанням ;

оформлення претензій;

4. проведення товарної експертизи та інше.

1.1.3 Організація процесу на дільниці технічного обслуговування (ДТО)

Організація промислового процесу виконання ТО і ПР автомобілів на заводі передбачає наступний порядок (рис.1). Автомобілі, які перебувають на заводі для проведення ТО і ПР, потрапляють на дільницю приймання для визначення необхідного обсягу робіт по їх вартості. .

В разі утруднення визначення об'єму виконання необхідних робіт на дільниці прийомки автомобіля його уточнюють після проходження автомобілем дільниці діагностування. Діагностування дозволяє визначити необхідний обсяг робіт індивідуально для кожного автомобіля.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.1. - Функціональна схема ДТО на базі авторемонтного заводу.

Після мийки, прийомки і діагностики автомобіль потрапляє безпосередньо в зону технологічного процесу ТО і ПР, де роботи розподіляються в залежності від виду і методу організації по різним промисловим дільницям

Технічне обслуговування та ремонт легкових автомобілів індивідуального використання організовують відповідно до «Положення про технічне обслуговування і ремонт легкових автомобілів, що належать громадянам». При розробці цього Положення враховано передовий досвід роботи авто підприємств і результати наукових досліджень в галузі автосервісу. Положення регламентує здійснення єдиної технічної політики в системі ТО. Цей документ визначає основні принципи системи ТО і ремонту автомобілів, вимоги до організації виробництва, види ТО і ремонту автомобілів, а також нормативи, що регламентують їх. У Положенні наведені також інші дані, які потрібні для планування й організації ТО і ремонту легкових автомобілів на підприємствах автотехобслуговування. Наприклад, правила надання послуг на заводі, щодо приймання і видачі автомобілів. Наведені загальні технічні вимоги до автомобілів, що приймаються на заводі і видаються після ТО або ремонту, міститься перелік робіт та послуг , наводяться форми первинних документів.

1.1.4 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКОНСТРУЙОВАНОГО ВІДДІЛЕННЯ ДТО І ПР АВТОМОБІЛІВ

Відділення ДТО і ПР призначене для виконання в першу чергу робіт, пов'язаних з технічним обслуговуванням автомобілів. До технічного обслуговування автомобіля входять операції, які залежно від характеристики та умов виконання об'єднують у певні групи, охоплюють теми робіт, профілактику (табл. 1.1). Такий поділ дає змогу використовувати робітників відповідної спеціальності, а також спеціальне обладнання, прилади і інструменти.

У відділенні розташована шинно-монтувальна дільниця, яка призначена для демонтування і монтування коліс і шин, заміни покришок, ПР камер і дисків коліс, а також для балансування коліс в зборі.

Поряд з шинно-монтувальною дільницею розташовані дільниці по ремонту опалювачів; ремонту електрообладнання. На дільницях виконують обслуговування приладів, несправність яких не може бути усунена при ТО безпосередньо на автомобілі. При ремонті електрообладнання виконують розбирання приладів або агрегатів на окремі вузли, контроль і виявлення дефектів вузлів і деталей, заміну непрацюючих деталей

(втулок, підшипників, щіток, контактів), зачистку і проточку колектора (кілець) і фрезерування ізоляції між пластинами колектора, відновлення порушень ізоляції з'єднувальних проводів і виводів котушок, напайку наконечників проводів, збирання приладів або агрегатів. Для підвищення темпу праці і якості робіт, на дільницях використовують технологічні і постові карти. Виконання робіт виконується в визначеній технологічній послідовності з використанням технологічного обладнання.

На відділенні розміщена дільниця по ремонту і зарядці акумуляторних батарей.

На дільниці виконують поглиблену перевірку технічного стану, заряд і ремонт акумуляторних батарей. Тут також виконують ТО і ремонт акумуляторних батарей знятих з автомобілів і зданих на станцію клієнтами.

Великим резервом економії праці являється розподілення праці на основні і допоміжні. По цьому було передбачено і організовані наступні основні функції:

попередня або оперативна комплектація і доставка агрегатів, вузлів деталей, а також матеріалів на робочі пости та місця;

забезпечення робочих постів необхідним інструментом та оснасткою.

Для забезпечення якості, повноти об'єму і технологічної послідовності робіт, відділення ТО і ПР забезпечений документацією і технологічним обладнанням.

Таблиця 1.1-Види робіт, що виконуються при технічному обслуговуванні на відділенні ТО і ПР.

Роботи

Призначення

1

2

Контрольні - діагностичні

Кріпилні

Мастильні

Регулювальні

Заправні

Контроль стану або працездатність елементів автомобіля, виявлення причин їх несправності.

Перевірка стану різьбових з'єднань деталей і заміна непридатних.

Періодична заміна або поповнення масла в картерах агрегатів автомобіля, змащення підшипників і шарнірних з'єднань, заправлення автомобілів спеціальними рідинами.

Регулювання операцій на автомобілі ( часткове, повне регулювання гальм, карбюратора і кутів встановлення коліс).

Визначення і поповнення кількості палива в баку і рідини в системі охолодження автомобіля.

1.2 ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

Організувати оптимальний процес обслуговування і ремонт автомобіля можна тільки на базі діагностичної інформації і прогнозування її зміни в часі або за пробігом. Для заводу застосування приладів діагностування визначає достовірність і надійність виробу та його складових частин, особливо тих, відмова яких пов'язана із небезпекою для людини.

Діагностика підтримує на високому рівні надійність автомобілів, зменшує витрачання запасних частин, матеріалів і трудових витрат на ТО і ремонт, підвищує продуктивність автомобіля.

Дуже важливе питання про технічну пристосованість діагностування до процесів ТО і ремонту автомобілів. Термін "технологічна пристосованість" впливає з прийнятого положення про те, що діагностування - це частина ТО і ПР автомобілів.

Пристосованість діагностування до ТО і ремонту виражається технологічним призначенням, глибиною визначення технологічного стану і ступенем спеціалізації, тобто ступенем територіальної відособленості діагностичних робіт.

Суть реконструкції відділення ДТО і ПР пов'язане з виконанням одночасно робіт по ТО і діагностиці. Тобто, при виконанні технічного обслуговування автомобілів цілісно одночасно виконувати діагностичні роботи на одному і тому ж посту, не порушуючи рядових операцій. Це завдання для заводу ми виконуємо диференційовано з розрахунку її виробничої програми і рентабельного використання дорогого за вартістю і високовиробничого обладнання.

В нашому випадку, для авторемонтного заводу, цілісно використовувати комплексне (багатоцільове) діагностичне обслуговування.

2.ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

2.1 ОБГРУНТУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ДІЛЬНИЦІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (ДТО)

Число автомобілів, які обслуговуються на заводі за рік, Асто, шт., розраховуємо за формулою:

Адто =10-3 ЧPЧNaЧKвл

де Р - кількість жителів в даній частині міста, чол.;

Na - кількість автомобілів, які приходяться на 1 000 жителів, шт.

Квл - коефіцієнт, який враховує кількість власників, які користуються послугами авторемонтний завод.

Р = 45 000 чол.

Na= 40

Квл=0,8

Адто= 10-3Ч45000Ч40Ч0,8= 1 440шт.

2.2 РОЗРАХУНОК РІЧНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ДТО І ПР ТА ПРИБИРАЛЬНО-МИЙНИХ РОБІТ

Річну виробничу програму для ТО і ПР автомобілів ( без урахування мийних робіт), Тто пр, люд-год.

Тто.пр =

де

А - кількість автомобілів однієї моделі, що обслуговує завод за рік, шт.;

Lp - середньорічний пробіг автомобіля, км.

Тто.пр - трудомісткість робіт на ТО і ПР автомобілів, люд. год.,

на 1 000 км пробігу;

Lp =10 000 км

tто.пр=2,4

Тто.пр=

На основі кількості заїздів на завод одного автомобіля на 1000 пробігу й середньої трудомісткості мийних робіт, річну виробничу програму мийних робіт, Тпм .,люд. год., обчислюють за формулою:

Тпм=

де

- сумарний середньорічний пробіг обслуговуваних автомобілів, км.

К - кількість заїздів для миття на 1 000 км пробігу;

- трудомісткість мийних робіт на одну дію, люд. - год.

=LpЧA

= 1440Ч10000 = 14 400 000

K =1

tП,М = 0,25 люд.-год.

Тп.м = = 3 600 люд.-год.

2.2 Розподіл річного обсягу робіт по ТО і ПР

Трудомісткість річного обсягу робіт по ТО і ПР по видах робіт у люд. - год. визначаємо виходячи з процентної розбивки по видам робіт .

Розподіл обсягів робіт на ТО і ПР для заводу.

Таблиця 1.2

Види робіт

Обсяг робіт, %

Трудомісткістьлюд. - год.

Діагностичні

5

1728

ТО і ПР у повному обсязі

45

15552

Максимальні

5

1728

Регулювальні по встановленню кутів коліс

7

2419,2

Те саме по гальмах

5

1728

Обслуговування і ремонт приладів системи живлення и електротехнічні

6

2073,6

Шинно монтувальні

5

1728

Малярні

10

3456

Кузовні (бляхарські, зварювальні, мідницькі)

10

3456

Оббивальні й арматурні

691,2

Разом

34560

2.3 Розрахунок виробничої кількості робітників

Число виробничих працівників, Р, шт, розраховуємо виходячи з річного об'єму робіт і річного фонду часу працюючих за формулою:

P = (2.5)

де

Тр - річний обсяг робіт, люд. -год.;

Фр - річний фонд часу працюючих, год. ; Фр - 1 900 год

Р==17,6 чол.

Приймаємо 18 чоловік.

Число виробничих робочих на відділенні ТО і ПР, Рто.пр, чол., визначаємо за формулою:

Р= =8,1 чол.

Приймаємо 8 чоловік.

Чисельність допоміжних робочих, Рдоп , чол., складає 15-20% від виробничих Рдоп = 4 чол

Чисельність УТР та службовців, Рітр, складає 10-20% від виробничих робітників

Рітр = 3

Всього працюючих на заводі:

Р= 18+4+3=27 чол.

2.4 Розрахунок кількості постів

Для виконання комплексу робіт по технічному обслуговуванні та поточному ремонту, а також для зберігання автомобілів на заводі є відповідна кількість постів та місць зберігання автомобілів.

Кількість робочих постів для відділення ТО і ПР, X, шт., визначаємо виходячи з різної трудомісткості постових робіт, фонду робочого класу поста і середньої кількостей робочих на посту.

Х =(2.6)

де

Фn - фонд робочого часу, год.;

Рср - середня кількість робочих на посту, чол.;

Рср - 2 чол.

Фонд робочого часу, Фп, год., визначаємо за формулою

Фп = Дроб.рЧТзмЧСЧ(2.7)

де

Дроб.р -- кількість днів роботи на заводі, дні;

Тзм -- тривалість зміни, год.;

С --число змін;

-- коефіцієнт використання робочого часу поста;

Дроб.р =253

Тзм = 8 год.;

С = 1 ;

= 0,9 ;

Фn = 253 Ч 8Ч1 Ч 0,9 = 1821,6 год.;

=8,5 поста,

Приймаємо 8 постів.

Кількість постів по всьому заводі:

Х= =18,9 постів,

Приймаємо 17 постів.

Кількість автомобіля - місць очікування складає приблизно 70-90% від числа робочих постів.

Тому приймаємо Хо = 6 постів.

Автомобіля - місця для зберігання готових автомобілів, визначаємо в залежності від автомобіля-заїздів і середнього часу перебування автомобілів на заводі після обслуговування та ремонту.

Хг.п=, (2.8)

де

Тn - середній час здачі автомобіля власнику, год.;

- добова кількість заїздів автомобілів за рік на завод, шт.;

Тв - час роботи дільниці видачі автомобілів, приймається рівним часу робочого дня заводу, год.;

= 5 ;

Тв = 8 год.;

Тn = 4 год ;

Хг.п= , = 2,5 ; Приймаємо 3 автомобіля - місць.

2.5 Розробка схеми технологічної о процесу відділення ТО і ПР

Технологічний процес відділення тісно пов'язаний з технологічним процесом автомобільного зпваду. Схема технологічного процесу відділення ТО і ПР показана на рис. 2.1

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.1. - Схема технологічного процесу відділення ТО і ПР

2.6 Підбір технологічного обладнання

Підбір технологічного обладнання, яке застосовуємо на відділенні ТО і ПР, заносимо в таблицю 2.2.

Специфікація основного виробничого обладнання відділення ТО і ПР.

Таблиця 2.2.

Найменування обладнання

Тип

Габаритні розміри

1. Стенд для регулювання сходження і розвалу коліс

К 111

1800x100x1600

2. Стенд для регулювання світла фар

К310

2000x100x1800

3. Газоаналізатор

Елкон Ш105

4. Гаражний гідравлічний домкрат

5. Ємкість для збирання відпрацьованих масел

0 600

6. Станок токарний

1000x1000x400

7. Стенд динамічного балансування коліс

900x4000x250

8. Дриль електрична

9. Вулканізатор електричний

Р589

10. Станок шліфувальний

11. Підставки лід автомобіль

12. Компресор стаціонарний автоматичний

1101-85

13. Набір інструменту

14. Стелаж

1200x500x1800

15. Шафа інструментальна

16. Верстак

1200x600x900

17. Стенд для розбирання і монтування шин

111514

18. Солідолонагрівач

19. Підставка під обладнання

600x600x900

20. Стенд для перевірки електрообладнання

Елкон

21. Зарядний пристрій

22. Прес гідравлічний

Е409

23 Установка для перевірки

24. Кран-балка підвісна.

Незалежно від виду ТО і ПР і виробничої програми заводу, на відділенні необхідно підвищити рівень діагностичних операцій, завданням яких являється забезпечити якість і раціональну організаційну роботу заводу.

На мій погляд, для підвищення якості виконання ремонтних операцій необхідно ввести в відділ ТО і ПР комп'ютерний стенд для аналізу роботи двигуна (10 000грн.)

2.7 Розрахунок площі відділення ТО і ПР

Площу дільниці, Fд , м2, розраховуємо по методиці, прийнятій для автотранспортних підприємств, виходячи з площі, яку займає обладнання в плані, та коефіцієнту щільності його розташування

Fд=fобkn (2.9)

де

fоб - площа, яку займає обладнання, м2;

kn - коефіцієнт щільності обладнання;

fоб = 20,5 м2;

kn = 4,0 ;

Fд = 20,5x4,0-82 м2.

Розрахунок площі складів.

Площу складських приміщень розраховують по площі, яку займає обладнання для зберігання запасних частин та матеріалів, і коефіцієнту щільності.

Fск=fобkn(2.10)

де

fоб - площа, яку займає обладнання для зберігання матеріалів, fоб =10,5;

kn=2,5

Fск = 10,5Ч2,5=26,3 м2;

Площа, яку займає склад запчастин , Fск, м2 розраховуємо по формулі: fоб =9,6м2 ;

Fск = 9,6Ч2,5= 24 м2;

Загальна площа F = 82+26,3+24=132,3

2.8 Опис технології виконання робіт в підрозділі

На відділенні ТО і ПР знаходяться декілька спеціалізованих дільниць, які тісно пов'язані між собою. При технічному обслуговування автомобілів на дільниці ТО досвід роботи станції показав, що деякі види робіт, які найбільш часто замовляють власники, можна згрупувати в окремі комплекси. Це в свою чергу знижує простій автомобіля і цими роботами може займатися один робітник.

На дільниці ТО і діагностування працюють два робітника, які виконують даний обсяг роботи. В першу чергу ця дільниця виконує перевірку технічного :тану вузлів і агрегатів, а також регулювання зчеплення, гальма і закріплювальні роботи, змащення всіх вузлів автомобіля, заміну масла в картерах коробки передач і заднього моста. Тут також виконують роботи по розбиранню та збиранню агрегатів та дрібний поточний ремонт.

Агрегати, вузли і механізми, які зняті з автомобіля, направляються на відповідні спеціалізовані дільниці для проведення необхідних робіт.

Після їх завершення агрегати вертаються на дільницю і встановлюються на автомобіль. Колеса, на яких було виявлено несправності, направляються на шинно монтувальну дільницю, на якій працюють два робітника. На ній виконують демонтування і монтування коліс і шин, заміну покришок, ПР коліс, дисків коліс, а також балансування колеса.

Для обслуговування і ремонту електрообладнання на відділенні передбачено дільниці по ремонту опалювачів та електрообладнання. На цих дільницях працюють по одному робітнику, які виконують: обслуговування приладів, розбирання, контроль, виявлення дефектів, заміну і ремонт деталі і вузлів.

Для поглибленої перевірки технічного стану, зарядки і ремонту акумуляторних батарей, передбачена дільниця ТО ремонту і зарядки акумуляторних батарей, на якій працює два робітника.

Ремонтні роботи , які по своєму характеру не можуть бути виконані на відділенні ТО і ПР, відправляються на інші відділення, на яких виконується більш складний комплекс робіт.

2.9 Опис будівельно-планувального рішення

До авторемонтного заводу ставляться функціональні, технічні, якісні і економічні вимоги. Завод за своїми конструктивними рішеннями належить до категорії промислових споруд. Тому при будівництві завод застосовували ті самі матеріали і конструкції, що і в промисловому будівництві. Деякі елементи і частини будівель, крім навантажень, зазнають специфічних впливів: ударних і вібраційних навантажень, хімічних навантажень, вихлопних газів, солей та інше. Стічні води зон ТО і поточного ремонту містять нафтопродукти і кислоти або луги різних конструкцій. До приміщень заводу ставляться підвищені вимоги щодо пожежної безпеки.

Приміщення заводу складається немов із прямокутних паралелепіпедів, бічні вертикальні ребра яких, для міцності виконують у вигляді колон прямокутного перерізу з розмірами 400400 мм.

На кожну пару колон зверху на довжині вкладають балки перекриття, що є опорою для кількох плит, які перекривають по ширині верхній простір між Задками.

Для виробничих приміщень заводу застосуємо одну із стандартних будівельних колон -- 612 м. Зверху для перекриття приміщень використані будівельні плити.

Ворота розміщують, як у зовнішніх стінах, так і в роздільних перегородках, їх використовують для заїзду автомобілів. За конструкцією ворота -- двостулкові. Полотна таких воріт відчиняються назовні (за вимогами техніки безпеки). Ворота розміщують у торцевих стінах будівель і обладнують повітряно-тепловими завісами з автоматичною дією. Розміри воріт -- 30003000 мм.

Для проходу людей в адміністративно-побутових приміщеннях і цехах, де немає великогабаритного устаткування, застосовують однопільні двері, завширшки 950 мм.

Виробничі приміщення в денну пору освітлюються природним світлом через вікна в зовнішніх стінах. Окремі широкі приміщення освітлюють штучним світлом. У стінах будівель світові прорізи роблять у вигляді окремих вікон. По периметру будівлі вікна розміщують симетрично. Проміжки між вікнами мають однакові розміри. Рами вікон зроблені подвійними. Висота вікон -- 1,8 м., ширина -- 2 м.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

3.1 Система ТО і ремонту

Організаційною основою для системи автотехобслуговування є система ТО і ремонту рухомого складу автомобільного транспорту загального користування з обліком деяких специфічних особливостей їхньої експлуатації і прав легкових автомобілів, що належать власнику. "Положення про технічне обслуговування і ремонт легкових автомобілів, що належать громадянам" визначає вимоги і регламентує взаємини між підприємствами системи автотехобслуговування автоаматорами і заводами-виробниками автомобілів, встановлює принципові основи і нормативи технічних впливів, спрямованих на забезпечення надійної і безпечної експлуатації автомобілів, а також містить основні рекомендації з організацій робіт на заводі.

Автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки, і відповідно до діючого законодавства власник несе повну відповідальність за технічний стан і експлуатації приналежного йому транспортного засобу.

Підтримка автомобілів у технічно справному стані забезпечується шляхом своєчасного проведення ТО і ремонту, у повному обсягу за якість яких відповідальні підприємства системи автотехобслуговування, що забезпечують виконання відповідних робіт. Роботи з ТО і поточного ремонту ( ПР) легкових автомобілів, тобто обслуговування автомобілів, виконують на авторемонтному заводі, у спеціальних авто центрах (САЦ) і майстернях, що входять до складу різних організацій.

Система ТО і ремонту, у відповідності з ДСТУ 3008-99 представляє сукупність взаємозалежних засобів, документації і виконавців, необхідних для підтримки І відновлення якості виробів, що входять у цю систему. Структура системи ТО і

ремонту легкових автомобілів показано на рисі. Від виробництва до списання автомобіль періодично піддається трьом комплексам технічних впливів: при передпродажній підготовці, у гарантійний та післягарантійний періоди експлуатації.

Кожен з цих періодів технічної експлуатації визначається відповідними документами.

Передпродажна підготовка й обслуговування автомобілів у гарантійний період експлуатації характерні тільки для системи, що розглядається і викликані відповідальністю заводів-виготовлювачів за якість продукції і прагненням одержати об'єктивну інформацію для подальшого удосконалення автомобіля.

3.2 Організація й обслуговування робочих місць

Виробничий простір, у межах якого відбуваються трудові процеси, включає:

· робочу зону;

· зону безпеки;

· зону руху;

Робоча зона -- це простір у межах якого знаходяться робочі місця.

Робоче місце -- частина робочої зони, у якій розміщені обладнання, органи керування, інструменти, пристосування та предмети праці.

Робочі місця сполучаються з зоною руху простором, необхідним для переміщення транспортних засобів.

Простір, у межах якого робота й рух виконуються в повній безпеці, є зоною безпеки. Величина цієї зони визначається різними факторами.

Щоб досягти високої продуктивності праці, необхідно створити не тільки загальні сприятливі умови праці, але й раціонально організувати робоче місце. Робоче місце -- це відповідним чином організована й обладнана частина простору.

Від організації кожного робочого місця первинної ланки виробництва залежить ефективна виробнича діяльність усього підприємства. На робочому місці експлуатуються відповідні види виробничих фондів, тут знаходиться найбільш мобільна частина оборотних коштів, незавершене виробництво, утворяться витрати виробництва, формуються визначний рівень продуктивності праці та якості продукції, виявляється рівень організації виробництва і керування, рівень організаційно-технічної підготовки виробництва і т. д. На робочому місці закладається вся економіка підприємства й економічна ефективність виробництва.

Робочі місця можуть біти дуже різні не тільки по характеру здійснюваного на них виробничого процесу, але і за формою організації. З урахуванням технологічної спеціалізації виділяють:

просте робоче місце, на якому виконується одна виробнича операція з використанням, як правило, вузької спеціалізації виробництва;

складне, на якому виконується комплекс виробничих операцій, використовуються, найчастіше, універсальне устаткування і механізми.

По ступені механізації робочі місця підрозділяються на:

ручної роботи, на яких виконавець виконує роботи із застосуванням ручних знарядь праці;

машинно-ручної роботи, на яких операції виконуються з використанням напівавтоматичного чи автоматичного устаткування;

автоматизовані робочі місця.

По ступеням кооперації праці розрізняються:

індивідуальне робоче місце;

колективне робоче місце;

По ступеням рухливості:

стаціонарні, що характеризуються сталістю положення устаткуванні і виконавців на визначеній виробничій дільниці;

* пересувні.

По характеру впливу зовнішніх умов:

звичайні, розміщені в пристосованих для роботи опалювальних і освітлених приміщеннях з достатнім повітряним простором;

незвичайні, що характеризуються роботою на відкритому повітрі незалежно від часу року, температури і стану погоди;

* перемінні, коли перші і другі знаходяться у визначеному сполученні.

Загальні вимоги передбачають:

раціональність планування, що забезпечує економію використання виробничої площі, безпечні і сприятливі умови праці;

достатність оснащення робочого місця устаткуванням, інструментом і пристосуваннями, що відповідають змісту виробничої операції і забезпечують її ефективність;

ефективність енергетичного, матеріального, транспортного й іншого видів виробничо-технічного обслуговування робочих місць на принципах плановості;

сприятливість умов праці, що забезпечують його безпеку, психологічний і санітарно-гігієнічний комфорт.,

Планування робочих місць і їхня комплексна організація проектуються з таким розрахунком, щоб забезпечити максимальні фізичні зусилля виконавця, знищити його нервову напругу, створити умови для більш коротких раціональних рухів. Площа робочого місця включає місця для розміщення устаткування організаційно-технічного оснащення самого виконавця і визначається санітарними нормами (?4,5м2,?15м3).

Планування робочого місця зв'язане з особливостями виробничого процесу, типом виробництва, габаритними розмірами устаткування і предмета праці, з характером робочих рухів, антропометричними даними виконавця й зусиллями, що він повинен застосувати.

Особливості, які необхідно враховувати при плануванні робочого місця, утворять так названий технічний канон, що включає три складені схеми виміру:

кістякову (антропометричні величини);

контурну (габарити устаткування і предметів праці);

* функціональну (робочі руки і м'язові зусилля);

Оснащення робочого місця включає основне і допоміжне обладнання, інструменти і пристосування, організаційно-технічне оснащення, що повинні відповідати санітарно-гігієнічним, ергономічним вимогам і вимогам по охороні праці і техніки безпеки.

Обслуговування робочих місць є частиною системи обслуговування виробництва. У обслуговування робочих місць входить:

підготовка виробництва, що включає підготовку виробничих завдань;

забезпечення матеріалами, заготівками, деталями;

забезпечення інструментами і пристосуваннями;

транспортне обслуговування;

* господарсько-побутове обслуговування;

* технічний контроль якості і процесів;

* інформативно-інструктивне обслуговування і т.д.

При організації усіх видів обслуговування робочих місць необхідно враховувати наступні принципи:

* плановість обслуговування: узгодження систем обслуговування з оперативно-виробничим планом, максимальне узгодження режиму обслуговування з роботою основного виробництва, ув'язування графіка маршрутів обслуговування з роботою основних виконавців, виконання ряду робіт у поза змінну, внутрішньо змінну перерву й у неробочі дні;

попередність обслуговування: попереднє комплектування матеріалів, інструментів і іншого оснащення, а також технічної документації до початку зміни, протягом поточної зміни на наступну;

комплексність обслуговування: узгодження й ув'язування регламентів усіх функцій обслуговування в цілому з їх максимальним раціональним сполученням по виконанню робіт у часі;

висока якість обслуговування: підвищення відповідальності виконавців за своєчасне і надійне виконання своїх обов'язків;

раціональну організацію праці і забезпечення виконавців, зайнятих обслуговуванням робочих місць, усіма необхідними засобами.

Організаційні форми обслуговування робочих місць розрізняються за рівнями регламентації процесів:

чергове обслуговування

планово-попереджувальне обслуговування

стандартне обслуговування.

3.3 Технологічні зв'язки реконструйованого відділення ТО і ПР

технічний обслуговування обладнання реконструйований

Як вказувалось вище, для підвищення ефективності ТО і ПР автомобілів на заваді в відділенні ТО і ПР було запроваджено декілька додаткових діагностичних стендів, що дозволяють попередити передчасний і запізнений ремонт і профілактику, в також проконтролювати якість виконаних робіт. Діагностування автомобілів являється елементом системи ТО і ремонту автомобілів. Відділення ТО і ПР включає в себе 8-10 видів робіт і більше як 10 конкретних об'єктів обслуговування, тобто агрегатів, механізмів, деталей, потребуючих попереджувальних дій, тому дане відділення займає одне з найважливіших місць на заводі.

Відділення ТО і ПР тісно пов'язане з шинно-монтувальною дільницею, дільницею ремонту електроприладів і приладів опалення. Так як відділення ТО і ПР виконує найпотужніший комплекс робіт, то це відділення являється інформаційно-контролюючим блоком підприємства.

Важливим елементом, сприяючим підвищенню якості послуг на заводі, являється застосування стандартів, вдосконалення і створення нових методів обслуговування та застосування технічних пристроїв, підвищення продуктивності праці і якості виконаних робіт.

Підвищення продуктивності праці і якості ТО і ПР автомобілів можна досягти завдяки удосконаленню організації праці за трьома послідовними етапами. На першому етапі, з урахуванням оточуючих умов, -- найкращий, найбільш економічний спосіб виконання даної роботи. При цьому вивчається не тільки динаміка руху людини, а й устаткування, інструмент і матеріали, що застосовуються при виконанні роботи. На другому етапі здійснюється стандартизація знайденого найкращого способу виконання роботи. Складають документацію, спеціальні інструменти, пристрої та інше. Третій етап полягає у навчанні виконавців новому, удосконаленому методу їхнього виконання.

При поділу праці ( підвищення продуктивності праці), що виконуються певними робітниками, можуть бути взаємозв'язаними й одночасно виконуватись групами робітників ( бригадою), що забезпечує неперервність виробничого процесу. Ефективними заходами процесів ТО і ПР автомобілів є впровадження наукової організації праці ( НОП).

Під НОП розуміють розробку І здійснення системи організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на вдосконалення останніх досягнень науки і техніки, що сприяє підвищенню продуктивності праці.

4. РОЗДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

4.1 Техніка безпеки

На робочих постах і в приміщеннях промислових дільниць підприємства суворо дотримуються правил техніки безпеки. Загальні правила безпеки передбачають дотримання на робочих постах дільниці ТО і ПР наступні основні вимоги:

ключі підбирають по розмірам гайок і головок болтів. Забороняється працювати гайковими ключами з непаралельними, спрацьованими губками, підкладати металеві пластинки між гранями гайки і ключа;

гідравлічні і пневматичні домкрати застосовують з цільними з'єднаннями, запобігаючи витоку рідини або повітря з робочих циліндрів під час переміщення вантажу;

* підйомники і домкрати випробовують 2 рази в рік під статичним навантаженням більше граничного по паспорту на 10% на протязі 10 хв. , з вантажем у верхньому крайньому положенні;

* перед виконанням робіт, пов'язаних повертанням колінчатого і карданного валів, додатково перевіряють вимкнення запалювання, ставлять важіль коробки передач в нейтральне положення, звільнюють важіль ручного гальма, а після їх виконання, затягують ручне гальмо і знову вмикають нижню передачу;

знімання агрегатів і деталей, пов'язане з великим фізичним напруженням в роботі, виконують за допомогою знімачів та інших пристосувань, що забезпечують безпечність і поліпшення виконання роботи;

візки для транспортування повинні мати стойки і упори, охороняючи агрегати від падіння та самовільного переміщення їх по платформі;

* при роботі з пневматичним інструментом подача повітря дозволяється тільки після встановлення інструменту в робоче положення, а приєднання і від'єднання шлангів до пневматичних інструментів тільки після вимкнення подачі повітря;

* стаціонарне обладнання встановлюють на фундаменті і надійно закріплюють до нього болтами.

4.2 Санітарні та побутові умови праці

Під час роботи на працюючих впливають різні шкідливі фактори виробничого родовища. Шкідливо фактори за характером свого впливу поділяються на фізичні (шум, пил, вібрація, температура тощо), хімічні (токсичний пил, пари і пил), біологічні (бактерії).

До організаційних заходів належать:

проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих умовах;

забезпечення працюючих у шкідливих умовах лікувально-профілактичним обслуговуванням тощо;

систематичне підтримання чистоти в приміщеннях і на робочих місцях;

розробку та конструювання обладнання, що виключає виділення пилу, гарів, газів та пари, шкідливих речовин у виробничих приміщеннях;

забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до повітря виробничого середовища;

влаштування системи вентиляції та кондиціювання робочих місць із шкідливими умовами праці;

забезпечення захисту працюючих від шуму, ультра та інфразвуку, вібрації, різних видів випромінювання.

4.3 Протипожежний захист, вимоги до вентиляції, опалення та освітлення

Електроустановки повинні відповідати вимогам Правил будови електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів і Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок. В приміщеннях з високою безпекою вражень людей електричним струмом, при установці світильників напругою 220 В загального освітлення з лампами розжарювання і газорозрядними лампами на висоті менше 2,5 м необхідно застосувати світильники, конструкція яких виключає доступ до ламп без застосування інструменту.

В приміщеннях сирих, особливо сирих, жарких і з хімічно-активним середовищем застосовують люмінесцентні лампи.

Для постачання переносних і пересувних електричних обігрівачів повинні застосовуватись шнури і гнучкі кабелі з мідними жилами, спеціально призначені для даних цілей, з розрахунком можливих механічних дій. Все електрообладнання повинно мати надійне захисне заземлення або обнуління.

Забороняється:

встановлювати або заміняти лампи в світильниках під напругою;
вмикати світло та інші електротехнічні установки за допомогою з'єднання голих кінців проводів. Завод в відповідності з вимогами технології і охорони праці забезпечений вентиляційним обладнанням. Пари і гази, потрапляючи в повітря, не надають отруйної дії на організм людини.

В технологічних процесах утворюються гази і пари фарби, які разом з повітрям утворюють вибухонебезпечну суміш.

Основними вимогами до вентиляційного обладнання підприємства являються усунення утворення в повітряному просторі концентрації парів, газів, пилу перевищуючих величину, встановлену загальною інструкцією і правилами протипожежної безпеки.

Вентиляція всіх промислових помешкань повинна бути штучною, природно витяжною. Не допускається розташування вентиляторів (крім віконних) безпосередньо в приміщеннях.

Природній приток повітря в відділеннях в холодний час року вбудовують тільки при достатніх надлишках тепла може нагрівати проточне повітря, потрапляючи в робочу зону до температури 8- 140 С.

Опалення промислових помешкань може бути центральне водяне і парове. Водяне опалення забезпечує найбільш стабільну температуру повітря. Система опалення повинна забезпечувати рівномірний нагрів повітря в помешканнях, місцеве регулювання і виключення, зручність в експлуатації, а також доступність для ремонту.

Опалення помешкання для зарядки акумуляторних батарей і фарбування автомобілів забезпечується за допомогою калориферного пристрою, розташованого поза межами зарядного приміщення і подачею теплого повітря в вентиляційний канал. Допускається будова парового або водяного опалення в вигляді цільних зварювальних труб без фланців і вентилів.

Відстань від акумуляторних батарей до опалювальних приладів повинна бути не менше 1 м. Встановлення в зарядному і фарбувальному помешканнях електричних приладів забороняється. При електричному опаленні рециркуляція повітря не допускається.

Розрізняють два види освітлення: штучне і природне.

Природне освітлення в приміщеннях промислових дільниць передбачають через вікна в зовнішніх стінах. Відношення площі світових просторів до площі полу повинна бути 0,20-0,30,

Спосіб зовнішнього освітлення залежить від форми і розмірів заводу і висоти ліхтарних стовпів. Для освітлення підприємства використовують консольні стовпи із сталевих труб з ртутними лампами, розташованими на висоті 9-11 м.

Приміщення заводу в залежності від їх технологічного призначення відносяться до різних груп пожежної безпеки і мають різну ступінь вогнестійкості.

По ступені пожежної безпеки приміщення розбірних, мийних робіт, моторно-агрегатних, електричних, карбюраторних робіт відносять до категорії Д (помірно небезпечні), приміщення для накатки і випробовування двигунів, мідницьких, радіаторних, зварювальних, бляхарських робіт -- до категорії Г.

Акумуляторні відділення рекомендується розташовувати поряд з зоною ТО автомобілів. Безпосереднє з'єднання їх з помешканнями зберігання автомобілів забороняється.

Матеріали для будови полів повинні забезпечувати гладку і неслизьку поверхню, зручну для очищення, і відповідати гігієнічним і експлуатаційним вимогам даного помешкання. Матеріал покриття полів в опалювальних помешканнях і при довгостроковому перебуванні людей на робочих місцях повинен мати коефіцієнт тепло присвоєння не більше 5,0 ккал/м2*4град. Слідує піклуватися про насичення приміщень вогнегасниками та іншими засобами пожежогасіння. Необхідно дотримуватись правил протипожежної безпеки, встановлених для місць, в яких викопуються роботи з застосуванням відкритого полум'я. Приміщення, де використовуються роботи, що викликають виникнення пожежонебезпеки і вибухонебезпечних газів, парів і пилу, необхідно обладнати спеціальними засобами вентиляції. Необхідно регламентувати зберігання, перевезення і використання таких матеріалів. В потрібних місцях слід встановити попереджувальні щити і знаки.

Протипожежна безпека може бути забезпечена мірами пожежної профілактики і активному пожежному захисту.

Контроль по забезпеченню пожежної безпеки виконують директор заводу і інспектори ВПЧ-35.

Основні вимоги пожежної безпеки до систем опалення передбачені .

На дільницях є вогнегасники ОУІ - 092 для гасіння місцевих осередків пожежі.

4.4 Охорона навколишнього середовища

Сучасний транспорт зробив доступними для людини колосальні швидкості в віддалені куточки планети. Водночас він спричинив і багато негативних явищ. З відпрацьованими газами в атмосферу викидаються сотні мільйонів тонн шкідливих речовин щорічно. Щоб зменшити викид шкідливих речовин з відпрацьованими газами, потрібно регулювати систему холостого ходу.

Токсичні продукти неповного згорання палива можна нейтралізувати у випускному трубопроводі двигуна за допомогою каталітичного нейтралізатора.

Ефективний засіб захисту водоймищ від шкідливих викидів автомобілів -- введення споруд для очищення технічної води на авторемонтному заводі та автозаправних станціях.

Хлористі сполуки, що застосовуються для видалення снігу і льоду з дорожніх покриттів, шкідливо впливають на зелені насадження, як в наслідок прямого контакту, так і через грунт.

Екологічному аспекту проблеми автомобілізації в нашій країні приділяється багато уваги. Проте, без жорстокого контролю за технічним станом автомобілів лід час експлуатації, всі зусилля можуть виявитися марними.

5. КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ

5.1 Розробка конструкції

Роботи по розбиранню при ТО і ПР виконуються спеціалізованим обладнанням, що дозволяє максимально механізувати роботи по ремонту автомобілів, підвищити продуктивність праці слюсарів, покращити якість ремонту. Але в майстернях по ремонту автомобілів стануть в пригоді не тільки спеціалізовані, а також уніфіковані пристрої, які застосовуються для різних марок автомобілів. Це дає змогу підвищити рівень організації ремонтно - обслуговуючого виробництва.

В рамках підвищення ефективності виробництва на підприємстві мною розроблено і пропонується удосконалення зйомника гальмівних барабанів. Ціллю модернізації зйомника являється створити його придатним і для ремонту інших, широко представлених в Україні автомобілів, в тому числі багатьох іномарок.

Технічне переоснащення заводу потрібно передбачати не тільки в удосконаленні знарядь праці, але і предметів праці (підвищення якості, застосування сировини і матеріалів, а також вторинних матеріальних ресурсів), технологічних процесів поліпшення параметрів цих процесів, впровадження нових, прогресивних процесів), організацію та управління виробництвом, умови праці на виробництві т. п.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.