Профілактика позастатутних взаємовідносин у військових колективах

Статутні взаємовідносини як засіб підвищення бойової готовності. Вимоги КВВ і статутів Збройних Сил України щодо формування статутних взаємовідносин серед військовослужбовців. Практика роботи щодо попередження позастатутних взаємовідносин у підрозділі.

Рубрика Военное дело и гражданская оборона
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 30.04.2011
Размер файла 43,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Потрібно ретельно підготувати та провести загальні збори особового складу роти з порядком денним: “Дружба та військове товариство - славна традиція нашого підрозділу”, важливо залучити для його обговорення кожного військовослужбовця, сформувати громадську думку в колективі.

Збори можуть проводитись без доповіді, в формі відвертого обміну думками. На них пропонується приймати конкретні рішення, в яких повинна визначатись відповідальність кожного за дотримання статутних норм взаємовідносин, здоровий морально-психологічний клімат. Перед зборами доцільно організовувати показ кінофільмів про військову службу, дружбу та військове товариство, трансляцію передач радіовузлів та інше.

У військових частинах проводяться збори офіцерів з порядком денним “Висока вимогливість до підлеглих, педагогічний такт, батьківська турбота про людей, особистий приклад - важливі якості офіцера”. Вплив таких зборів у значній мірі залежить від ретельності їх підготовки, відвертого обговорення конкретних пунктів рішень, що приймаються. У них записуються зобов'язання високо нести честь та гідність офіцера, проявляти турботу про побут та відпочинок підлеглих, бути зразком у виконанні своїх службових обов'язків.

У батальйонах (ротах) проводяться заняття з молодшими командирами з питань згуртування військового колективу.

Головну увагу в цей період потрібно приділити завоюванню довіри підлеглих особистим прикладом всіх командирів щодо служби, єдності слова та діла.

Кожен офіцер повинен надавати допомогу підлеглим у несенні служби, навчанні, організації побуту та дозвілля конкретними справами чи порадами.

Командирам та офіцерам-виховникам необхідно мати на увазі, що на початку служби у військовослужбовців активно складаються міжособисті стосунки. Для виховання дружніх стосунків роботу треба вести комплексно, об'єктивно оцінювати ефективність проведених заходів.

Офіцерський склад повинен зосереджувати свої зусилля на роботі в мікрогрупах. Дуже важливо, виявити направленість таких мікрогруп. Особлива увага звертається на використання позитивних звичаїв та традицій у справі зміцнення морально-психологічного клімату в підрозділі. В той же час, офіцерський склад зосереджує зусилля на нейтралізації негативних мікрогруп. Командири та офіцери-виховники добиваються, щоб стосунки серед військовослужбовців, які сформовані “по вертикалі”, були основані на статутних вимогах, а внутрішньоколективні стосунки - “по горизонталі" - на бойовому товаристві, взаємодопомозі та здоровому суперництві.

Як свідчить досвід, на створення сильного колективу позитивно впливає урочисте проведення молодих військовиків на перше самостійне службове завдання. Їх вітають командири та кращі військово-службовці підрозділу. Їм роз'яснюють важливість виконання поставлених завдань, розповідають про солдат які проявили мужність, самовідданість, пильність та непідкупність. В цей час дуже важливо заохотити тих, що відзначилися за успіхи в службі, сумлінне виконання службових обов'язків.

V етап - активне оволодіння військовим фахом. Служба в підрозділі.

Головні зусилля зосереджуються на вивченні мікроклімату у всіх без винятку колективах, на формуванні міцних та стійких статутних взаємовідносин серед військовиків. Роботу потрібно будувати так, щоб кожний підрозділ був глибоко вивчений і знаходився під постійним впливом офіцерів-виховників. Під час аналізу дисципліни за місяць командир частини дає оцінку статутним взаємовідносинам у кожному ротному колективі.

Командирам, виховникам та офіцерам управлінь частин потрібно систематично відвідувати підрозділи в різні години доби, для проведення бесід, індивідуально-виховної роботи, надання допомоги у налагодженні побуту та нормальних умов життя і діяльності військовослужбовців. Мета відвідувань - вивчення стану справ, аналіз інформації про те, як згуртовується колектив, формуються взаємовідносини.

Дуже важливо своєчасно виявити в підрозділі лідерів та їхню направленість. Для лідерів з негативною направленістю характерні такі якості, як: егоїзм, жорстокість, бездуховність, прагнення підпорядкувати собі людей, отримати незаслужену привілею. З метою забезпечення свого впливу частіше всього вони використовують насильство чи погрозу. Частіше такі “лідери" мають помилковий авторитет “бувалого хлопця”, “спортсмена”, “знавця сучасної музики”. В їх поведінці яскраво проявляються розв'язаність, зарозумілість, грубість, пихатість та самовпевненість. Вже з перших днів своєї служби такі люди схильні до недисциплінованості, недбалості. Для виявлення подібних “лідерів” потрібно використовувати індивідуальні та групові бесіди з військовослужбовцями різних періодів служби, національностей, постійно спостерігати за їхньою поведінкою, аналізувати їх взаємовідносини.

Після виявлення осіб, схильних до позастатутних взаємовідносин, треба їх попередити шляхом проведення індивідуальних бесід. Якщо цього буде недостатньо, необхідно залучити до цієї роботи громадськість. Дуже ефективним засобом є заслуховування цих осіб на зборах військових колективів. Для проведення профілактичної роботи рекомендується залучати працівників військових судів та прокуратури.

На загальних зборах військових колективів обговорюються питання згуртованості, намічаються конкретні заходи щодо допомоги командирам. В рішення зборів доцільно записати конкретні доручення щодо усунення виявлених недоліків, налагодження статутних взаємовідносин серед військовослужбовців.

У згуртуванні військових колективів офіцери підрозділів спираються на дисциплінованих і досвідчених військовослужбовців останніх періодів служби, дають їм доручення, які вимагають самостійності, творчості, відповідальності та службового досвіду. Разом з тим, якщо необхідно, треба розвіяти думку, про те, що дотримання розпорядку дня, форми одягу, внутрішнього порядку, шикувань для тих, що звільнюються в запас не є обов'язковим. Небажано в психологічному плані, щоб військовослужбовці останнього періоду служби відхилялися від службово-бойової діяльності, навчання та виконання різного роду господарчих робіт.

Особливу увагу командири та офіцери-виховники батальйонної та ротної ланок повинні звертати на активізацію діяльності сержантів у боротьбі з позастатутними взаємовідносинами, забезпечення їх особистого прикладу. Також, на засіданнях рад військових колективів обговорюються питання щодо проходження служби сержантським складом та стан справ у їхніх підрозділах. Особлива увага приділяється взаємовідносинам між ними та підлеглими.

Сержантам надаються поради, як діяти в конкретній ситуації, які виховні заходи застосовувати до того чи іншого військовослужбовця. Кожен випадок помилкових дій молодших командирів повинен критично оцінюватися та детально розбиратися командирами, офіцерами-виховниками та на засіданнях рад військових колективів. Дії солдат, що направлені на підрив авторитету сержантів повинні негайно припинятись. Подібні факти треба піддавати широкому оперативному аналізу. При цьому слід пам'ятати, що позастатутні взаємовідносини ґрунтуються на круговій поруці. Знущання замовчуються не тільки їх виконавцями, але й потерпілими. Ось чому, кожен випадок позастатутних взаємовідносин повинен розслідуватись до кінця.

Встановлення справжнього стану справ у підрозділах, правильне реагування на позастатутні правопорушення, в якій би формі вони не виражались - запорука попередження злочинів та подій.

Індивідуальна профілактична робота з кожним військовослужбовцем доповнюється комплексом інших заходів виховного впливу.

Ефективними формами виховної роботи є тематичні вечори, які присвячені кращим військовослужбовцям, зустрічі з цікавими людьми, диспути, круглі столи, експрес-інтерв'ю з компетентними особами, методичні ринги, ділові ігри та інше.

Командири та офіцери-виховники значну увагу концентрують на контролі та вивченні поведінки особового складу в конкретних ситуаціях. В значній мірі це стосується 100 днів до указу Президента України про звільнення в запас військовослужбовців, що вислужили встановлені строки служби, а також у день його опублікування. Саме у ці дні посилюється можливість здійснення негативних ритуалів у військових колективах. Виховна робота скеровується на попередження подібних фактів. За таких умов, значна увага приділяється здійсненню військового та морального виховання особового складу.

Перед оголошенням указу Президента України про звільнення в запас командири посилюють контроль за поведінкою особового складу. В цей час проводяться індивідуальні бесіди з військовослужбовцями, особливо останнього періоду служби, з питань протидії можливим позастатутним ритуалам. На зборах військових колективів заслуховуються звіти військовиків, що звільняються зі служби з питань їхньої особистої дисциплінованості, відношення до товаришів, виконання вимог військових статутів, обов'язків по службі.

Командири та офіцери-виховники підрозділів суворо попереджають військовослужбовців, схильних до порушень військової дисципліни, про недопустимість таких фактів, як “переведення солдатів з одного періоду служби до другого" та інше. З метою правової профілактики позастатутних взаємовідносин активно використовуються вечори запитань та відповідей за участю представників військової прокуратури та військових судів. Оформляється спеціальний стенд, на якому розміщуються листи військовослужбовців, що відбувають покарання за скоєні злочини, листи батьків засуджених солдат до командира військової частини. Випускаються фотолистівки, які розкривають хуліганські дії окремих недисциплінованих військовиків.

Згідно з вимогами заступника Міністра внутрішніх справ України - командувача внутрішніх військ усі факти порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями повинні розслідуватись особисто начальниками управлінь територіальних командувань або їх заступниками (командирами з'єднань та військових частин безпосереднього підпорядкування ГУВВ або їх заступниками).

Позастатутні взаємовідносини - це полідетерміноване явище за умови виникнення якого взаємодіють соціально-історичні, соціально-психологічні та індивідуально-особисті фактори.

Запропонована методика передбачає систематичне проведення заходів кожного періоду навчання, але з урахуванням змін, що відбулися у військовому колективі. Застосування рекомендацій повинно бути творчим та продуманим у діяльності кожного офіцера.

Висновок по другому питанню. Вирішувати проблему позастатутних взаємовідносин необхідно з урахуванням соціально-історичних змін, громадської думки з даної проблеми, підтримуючи зв'язки з батьками військовослужбовців, комплектуючими військовими комісаріатами, громадськими організаціями, представниками релігійних конфесій, органами внутрішніх справ, місцевими органами влади. Можна стверджувати, що формування статутних взаємовідносин - це складний та довготривалий процес, його ефективність залежить від узгоджених дій командирів, штабів та органів виховної роботи, від якісного проведення цілого комплексу організаційних та виховних заходів.

Висновки

Таким чином, необхідно зробити висновок, що формування статутних взаємовідносин - це складний та довготривалий процес, його ефективність залежить від узгоджених дій командирів, штабів та органів виховної роботи, від якісного проведення цілого комплексу організаційних та виховних заходів.

Велику роль у встановленні статутних взаємовідносин між військовослужбовцями відіграє військове товариство. Статут внутрішньої служби пропонує військовослужбовцям "поважати бойові та військові традиції, допомагати іншим військовослужбовцям, що перебувають у небезпеці, стримувати їх від вчинення протиправних дій, поважати честь і гідність кожної людини". Військове товариство, як моральний регулятор життя колективів підрозділів, проявляється у різних формах. Найбільш характерні з них - взаємна виучка в бою, вимогливість, взаємодопомога у навчанні і службі, наслідування прикладу кращих.

Встановлення справжнього стану справ у підрозділах, правильне реагування на позастатутні правопорушення, в які б формі вони не виражались - запорука попередження злочинів та подій.

Індивідуальна профілактична робота з кожним військовослужбовцем доповнюється комплексом інших заходів виховного впливу.

Ефективними формами виховної роботи є тематичні вечори, які присвячені кращім військовослужбовцям, зустрічі з цікавими людьми, диспути, круглі столи, експрес-інтерв'ю з компетентними особами, методичні ринги, ділові ігри та інше.

Позастатутні взаємовідносини це полідетерміноване явище за умови виникнення якого взаємодіють соціально-історичні, соціально-психологічні та індивідуально-особисті фактори.

Запропонована методика передбачає систематичне проведення заходів кожного періоду навчання, але з урахуванням змін, що відбулися у військовому колективі.

Застосування рекомендацій повинно бути творчим та продуманим в діяльності кожного офіцера.

Вирішувати проблеми позастатутних взаємовідносин необхідно з урахуванням соціально-історичних змін, громадської думки з даної проблеми, підтримуючи зв'язки з батьками військовослужбовців, комплектуючими військовими комісаріатами, громадськими організаціями, представниками релігійних конфесій, органами внутрішніх справ, місцевими органами влади.

Література

1. Військо України №9 9 - 10/2003.,-23с,

2. "Вопросы воинского воспитания", Сборник статей, Москва, Воениздат - 1985 г., - 178 с.

3. Игнатьев Л.Л. "Пятьдесят лет в строю", Воениздат, Москва 1988 г. - 750 с.

4. Карев Г.А. "Пылающий берег", издательство "Маяк", Одесса 1983 г. - 262 с.

5. "Краснознаменный Киевский", Издательство Политической литературы, Киев - 1979 г. - 462 с.

6. "Проблемы воинского воспитания", Воениздат, Москва 1979 г.273 с.

7. Цирлин А.Д. "Инженерные войска в боях за Советскую Родину", Воениздат, Москва - 1970 г.343 с.

8. Наталія Полонська-Василенко - "Історія України"

9. В. Куценко “Виховне значення занять з бойової підготовки, бойового чергування, експлуатації бойової техніки та озброєння”, “Народна армія" від 4 липня 1999 р.

10. Навчально-методичний посібник “Організація виховної роботи в підрозділах Внутрішніх Військ МВС України" Управління виховної роботи ГУ ВВ МВС України - К. 1998 р.

11. Коупленд Н. Психология и солдат / Пер. с англ.А.Т. Сапронова В.М. Катеринича. - 2-е изд. - М., 1991. - С.56-57.

12. Апресян Г.3. О самодеятельном искусстве // Проблемы эстетического воспитания и современность: Материалы конференции. - М., 1964. - 123 с.

13. Макаренко А.С. Педагогические сочинения - М., Издательство АПНРСФСР, 1948.

14. Малахов В.А. Етика. - К., Либідь, 2002.

15. Подоляк Я.В. Офицеру об этикете. - М., Военное издательство, 1991.

16. Рідель М.П. Свобода і відданість Вітчизні - К., Либідь, 1996.

17. О. Крутіков “Виховне значення бойової підготовки. Формування психологічної стійкості особового складу під час виконання навчально-бойових завідань”. “Народна армія" від 11 лютого 2000р.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.