Основи бойового застосування військ РХБ захисту

Бойове застосування військ РХБ захисту, їх організація, та тактика дій. Високоманеврений характер сучасного бою. Комплектність машин радіаційної, хімічної і неспецифічної, бактеріологічної (біологічної) розвідки. Засоби для проведення спеціальної обробки.

Рубрика Военное дело и гражданская оборона
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 15.08.2009
Размер файла 137,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Автоматичний сигналізатор для визначення аерозолєй спеціальних домішок АСП призначений для визначення в повітрі спеціальних домішок БАС (БІС). При їх визначенні прилад подає світловий і звуковий сигнали. Принцип роботи АСП оснований на реєстрації світлового потоку, який виникає при реакції домішок з індикаторним реактивом. Час підготовки приладу до роботи влітку - не менше 40 хв, взимку - не більше 2 год. (з урахуванням часу на приготування реактиву).

Автоматичний газосигналізатор ГСП-11 призначений для безперервного контролю повітря з ціллю визначення в ньому наявності парів ФОВ. При їх визначенні прилад подає звукову і світлову сигналізацію. Живлення ГСП-11, встановленого на УАЗ-469рхб, здійснюється від АКБ - КН-22 або КН-28 напругою 12 В. Тривалість роботи приладу без перезарядження або заміни АКБ при нормальній температурі не менше 6 год, при температурі 0оС - 3-4 год, при - 40оС - до 1 год. При встановленні ГСП-11 на БРДМ-2рхб і РХМ живлення здійснюється напругою 26 В через перетворювач напруги. Прилад має два піддіапазона чутливості до ОР. Час визначення ОР на першому піддіапазони 60-80 сек, на другому - 5-8 хв. Тривалість безперервної роботи приладу без перезарядження індикаторних засобів на першому піддіапазоні - 2 год, на другому - від 10 до 12 год. Час розігріву датчика приладу при температурі повітря 0оС - -40оС до робочої температури не більше 1 і 3 годин відповідно. Час підготовки приладу до роботи 20-30 хв, без врахування часу на підігрів датчика.

Комплект пристосувань для відбору проб КПО-1 призначений для відбору проб грунту, води, харчових продуктів та інших матеріалів, які заражені РР, ОР, БЗ для аналізу в лабораторіях. Для відбору проб застосовуються : грунту - висікач, твердого і мерзлого грунтів - свердло, сипучих матеріалів - щуп, води з водоймищ - водозабірник, з відкритих поверхонь озброєння і техніки - шляхом взяття мазків тампонами.

Відбір проб для проведення бактеріологічного (біологічного) аналізу проводиться з використанням пеналу, в комплекті якого є 4 скляних флакона. Для ловлі комах в КПО-1 є сачок.

Засоби метеорологічного спостереження.

Метеокомплект МК-3 Метеоспостереження в польових умовах ведеться хімічними спостережними постами з використанням даного метеокомплекту, який призначений для визначення напрямку і швидкості вітру, температури повітря і грунту, ступені вертикальної стійкості повітря. Комплект МК-3 складається з : анемометра ручного, пращьового термометра, компаса, секундометру, складного шеста, покажчика румбів, вимпелів (за сезоном), ліхтаря, ножа, журналу спостережень і бланків донесень.

Прилади радіаційної розвідки.

Вимірювач потужності дози (рентгенметр-радіометр) ДП-5В призначений для вимірювання рівнів гама-радіації і радіоактивного зараження різних поверхонь по гама-випромінюванню та дозволяє визначати бета-випромінювання. Прилад має звукову індикацію на всіх під діапазонах, крім першого.

ТТХ приладу.

Діапазон вимірювання по гама-випромінюванню від 0,05 мР/год до 200 Р/год. Прилад має шість піддіапазонів вимірювання. Прилад забезпечує вимірювання в інтервалі температур від - 50 до + 50оС і відносній вологості 65±15%. Час встановлення показання приладу, необхідне для отримання гарантуємої точності відліку, не перевищує 45 с. Живлення приладу від 3 елементів живлення типу А336, АКБ 12/27 Вольт. Погрішність приладу 30%.

Вимірювач дози ДП-3Б призначений для вимірювання потужності експозиційної дози гама-випромінювання при веденні радіаційної розвідки з рухомих об'єктів.

ТТХ приладу.

Діапазон вимірювання від 0,1 до 500 Р/год. Час встановлення показання приладу 5 с. Живлення від борт. мережі 12/27 В. Погрішність приладу 15%.

Вимірювач потужності ІМД-1 призначений для вимірювання в польових умовах при розсіяному денному світлі і в темряві потужності експозиційної дози гама-випромінювання в діапазоні енергій від 0,08 до 3 МеВ та визначення бета-випромінювання. У ІМД-1 є три варіанти виконання : ІМД-1А, ІМД-1Р, ІМД-1С.

Діапазон вимірювань : для ІМД-1А від 0,01 до 999 Р/год, для ІМД-1Р і ІМД-1С від 0,01 мР/год до 999 Р/год. Діапазони вимірювань ІМД-1Р і -1С розбити на два піддіапазона : “мР/год” з межами вимірювання від 0,01 до 999 мР/год і “Р/год” з межами вимірювання від 0,01 до 999 Р/год.

Вимірювач забезпечує спрацювання звукової сигналізації при досягненні потужності експозиційної дози 0,1 і 300 мР/год на піддіапазоні “мР/год” та 0,1 і 300 Р/год - на піддіапазоні “Р/год”.

Час встановлення робочого режиму вимірювача - 1 хв. Час вимірювання не перевищує : для ІМД-1А - 15 с - на піддіапазоні 0,01 - 9,99 мР/год

1,5 с - на піддіапазоні 10 - 999 Р/год

для ІМД-1Р і ІМД-1С :

60 с - на піддіапазоні “мР/год” 0,01 - 9,99 мР/год

6 с - на піддіапазоні “мР/год” 10 - 999 мР/год

15 с - на піддіапазоні “Р/год” 0,01 - 9,99 Р/год

1,5 с - на піддіапазоні “Р/год” 10 - 999 Р/год

Час безперервної роботи ІМД-1 від комплекту живлення - не менше ніж 100 год. Живлення вимірювача виконується : ІМД-1А, ІМД-1Р - від 4-х послідовно з'єднаних елементів А-343 з номінальною напругою - 6 В та від бортової мережі постійного току і АКБ з напругою від 10,8 до 30 В; ІМД-1С - від 4-х А-343, бортової мережі і АКБ на 10,8 -30 В, від мережі перемінного струму з напругою 220 В з частотою 50 або 440 Гц.

Вимірювач потужності дози ІМД-21 призначений для вимірювання потужності експозиційної дози гама-випромінювання при веденні радіаційної розвідки з рухомих об'єктів, для видачі світлового сигналу про перевищення раніше встановленого порогового значення потужності випромінювання (рівня радіації) - 1, 5, 10, 50, 100 Р/год. ІМД-21 встановлюється на рухомих і стаціонарних об'єктах і має п'ять модифікацій ІМД-21А (-Б, С, БС, СА). ІМД-21БА і ІМД-21СА мають можливість виконувати автоматичну передачу інформації по телекодовому каналу зв'язку по пунктах збору і обробки даних розвідки.

ТТХ приладу.

Діапазон вимірювання від 1 до 1000 Р/год. Час встановлення показання приладу 10 с. Живлення від борт. мережі 12/24 В. Погрішність приладу 20%.

Прилади і комплекти дозиметричного контролю. Поділяються на загальновійськові та індивідуальні. Загальновійськові комплекти вимірювачів доз призначені для вимірювання експозиційної дози гама-випромінювання і гама-нейтронного випромінювання. Індивідуальні вимірювачі доз призначені для індивідуального контролю опромінення особового складу, що піддався дії іонізуючого опромінення, з ціллю первинної діагностики ступені важкості радіаційних уражень.

Загальновійськовий комплект вимірювачів дози ДП-22В призначений для вимірювання експозиційної дози гама-випромінювання. До комплекту входять зарядний пристрій ЗД-5 та 50 вимірювачів дози ДКП-50А, укладочний ящик. ДКП-50А забезпечує реєстрацію експозиційної дози гама-випромінювання в діапазоні від 2 до 5 Р. Відлік вимірюємих доз проводиться по шкалі, яка розміщена усередині дозиметра. Саморозряд вимірювачів доз ДКП-50А не перевищує 2-х поділів за добу.

Загальновійськовий комплект вимірювачів дози ІД-1 призначений для вимірювання поглиненої дози гама-нейтронного випромінювання. В комплект входять 10 ІД іонізаційного типу, зарядний пристрій ЗД-6. Комплект розміщений в укладочному ящику. ІД-1 забезпечує реєстрацію дози гама-нейтронного випромінювання в діапазоні від 20 до 500 рад. Відлік вимірюємих доз проводиться по шкалі, яка розміщена усередині дозиметра.

Індивідуальний вимірювач дози ІД-11 призначений для індивідуального контролю опромінення особового складу, що піддався опроміненню іонізаційного випромінювання, з ціллю первинної діагностики ступені важкості радіаційних уражень. Сумісно з вимірювальним пристроєм ГО-32 вимірювач дози ІД-11 забезпечує вимірювання поглиненої дози гама-нейтронного випромінювання в діапазоні з 10 до 1500 рад. До комплекту входять вимірювальний пристрій та 1000 штук ІД-11 (по 500 шт. в двох ящиках).

Засоби для проведення часткової спеціальної обробки.

Індивідуальний дегазаційний комплект ІДК-1 призначений для дегазації дезактивації та дезинфекції (ДДД) автотракторної техніки і деяких зразків силових електроагрегатів.

Основні ТТХ.

Робочий тиск : при роботі з ежекторною насадкою - 3-4 кгс/см2

при роботі з ручним насосом - 1-2 кгс/см2

Розхід розчинів : при дезактивації (ковпачок з отвором ?

2 мм, без сердечника) - 2 л/хв.?

при дегазації або дезактивації (ковпачок з отвором ?

1,5 мм, з сердечником) - 0,4-0,6 л/хв.

теж, при утворенні тиску за допомогою пнєвмосистеми автомобіля - 0,5-1,5 л/хв.

Час розгортання (без врахування часу заповнення бідона рідиною) - 3-4 хв.

ІДК - забезпечуються : автомобілі УАЗ-469, ГАЗ-66, автобуси, грейдери, електричні освітлювальні установки.

Пакет ІПП-8, ІПП-9 призначені для дегазації шкіряних покровів людини (лиця, шиї, рук), які заражені ФОВ та іпритом. Пакет знаходиться у особового складу. Пакет ІПП-8 представляє собою скляний флакон, який знаходиться в герметичному поліетиленовому мішку з 4-ма ватно-марлевимі тампонами.

Пакет ІПП-9 представляє собою металевий балон в якому знаходиться ватно-марлеві тампони і пробійник з губчатим тампоном.

Комплект ІДП-С складається з 10 пакетів ДПС-1 призначених для дегазації обмундирування, зараженого парами зоману (зарину). Час розкриття одного пакету - 10-20 с. Час обробки комплекту обмундирування одним пакетом 10-15 хв.

Засоби для проведення повної спеціальної обробки.

Комплект пристосувань до автомобільних водомастилопаливозаправників ДКЗ призначений для ДДД автотракторної техніки з використанням автопаливозаправника, механізованої автоцистерни або водомастилозаправника. Комплект ВМЗ може бути використаний для миття особового складу.

Основні ТТХ

час розгортання - 5-10 хв.

маса - 26 кг.

кількість одночасно обробляємих об'ектів - 1-2

Обробка техніки за допомогою комплекту ДКЗ може проводитись паливом, керосином, дизельним пальним та водою або дезактивіруючим розчином.

Розхід розчинів, води і розчинників.

Вид обробки

Розхід, л/хв.

Тиск, кгс/см2

Дегазація (дезинфекція) 2-ма щітками (ковпачок з отвором ? 1,5 мм, з сердечником)

2-2,5

2-2,5

Дезактивація 2-ма щітками (ковпачок з отвором ? 2-мм, без сердечника)

8-9

3-3,5

Дезактивація струмом рідини з 2-х брандспойтів з насадкою ? 4 мм

18-20

3-3,5

Розхід води при санітарній обробці через дві душових насадки

15

1,5

Принцип дії : рідина з цистерни або з сторонньої ємності за допомогою насосів машин АТЗ, АЦМ або ВМЗ подається через колектор, рукава, брандспойти зі щітками на обробляєму поверхню.

Комплект ДК-4 (К, КБ, КУ, Д) призначений для повної ДДД автомобілів, автопотягів, спеціальних колесних шасі та бронетранспортерів (з карбюраторними двигунами).

Характеристики комплектів ДК-4

Модифікація комплекту та його індекс

На яких об'єктах використовується

ДК-4

ГАЗ-66, ГАЗ-63, ЗІЛ-164, ЗІЛ-130, ЗІЛ-131, ЗІЛ-137

ДК-4КБ

БТР-80, БТР-152

ДК-4У

УРАЛ-375

ДК-4Д

МАЗ-500, КрАЗ-253, КрАЗ-255В, УРАЛ-4320

Комплект може бути використаний для дегазації засобів індивідуального захисту шкіри і часткової дегазації озброєння, бойової та іншої техніки.

Час розгортання комплекту - 3-4 хв, маса - 33±0,5 кг, робоча ємність : 20-л каністра або інша ємність, розхід розчинів (рецептур) - 1,5 л/хв, обробляєма площа однією зарядкою 20 літровою каністрою - 12 м2.

Дегазаційний комплект ДК-5 призначений для повної ДДД автомобіля ГАЗ-66 (ГАЗ-69, УАЗ-469) і обладнання на шасі цих машин, а також для повної помивці особового складу в теплу пору року і часткового миття (відкритих частин тіла -лиця, шиї, рук) - в холодну пору року.

Час розгортання - 5-7 хв, розхід води при митті - 2,5 л/хв, маса - 31,5 кг, розхід розчинів (рецептур) - 0,7 - 0,9 л/хв.

Комплект санітарної обробки особового складу КСО призначений для миття особового складу в теплу пору року і миття відкритих частин (лиця, шиї, рук) - в холодну. Комплект працює від автомобілів : ГАЗ-66, ЗІЛ-130, ЗІЛ-131, УРАЛ-375.

В якості ємності для води використовуються бочки (Л-100, Л-200, Л-250), каністри.

Час розгортання - 8-10 хв, пропускна здатність - 10-12 чол, маса комплекту - 45 кг, розхід гарячої води 3-6 л/хв (з температурою 38-45оС).

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

1. Засоби індивідуального захисту шкіри - призначені для захисту особового складу від проникання ОР в органи людини через шкіру, для охорони шкірних покровів, обмундирування, взуття та спорядження від зараження ОР, РР БАЗ (БІЗ), для підвищення рівня захисту від світлового випромінювання ядерного вибуху, а також для короткочасного захисту від запалювальної зброї.

Засоби індивідуального захисту шкіри фільтруючого типу.

Костюм захисний КЗС призначений для захисту особового складу від світлового випромінювання ядерного вибуху. Костюм складається з куртки з капюшоном та брюк.

Засоби індивідуального шкіри ізолюючого типу - принцип захисної дії полягає в ізоляції шкіряних покровів, обмундирування і взуття особового складу від дії ОР, РР та БЗ.

Загальновійськовий захисний комплект ОЗК в сполученні з СИЗК призначений для захисту шкіряних покровів о/с від ОР, РР та БЗ. При передчасному одяганні ОЗК підвищує рівень захищеності шкіряних покровів від світлового випромінювання ядерного вибуху, вогнесумішей і відкритого вогню. ОЗК - засіб періодичного носіння. Витримує біля 10 циклів спецобробки.

Складається з захисного плаща ОП-1, захисних панчох, захисних рукавиць літніх БЛ-1М і зимових БЗ-1М, чохла для ОП та чохла для панчох та рукавиць.

Костюм захисний плівковий КЗП в сполученні з СИЗК призначений для захисту шкіряних покровів о/с від ОР, РР та БЗ, а також для зниження зараження обмундирування, спорядження, взуття і індивідуальної зброї.

КЗП являється засобом захисту періодичного носіння. При зараженні ОР, БЗ КЗП, при наявності підмінного фонду, використовують однократно і спеціальній обробці не піддають. Після дезактивації в підрозділах військ КЗП використовують повторно. Три КЗП можуть видаватись замість ОЗК.

Костюм легкий захисний Л-1 призначений для захисту шкіряних покровів о/с і охороні обмундирування та взуття від зараження ОР, РВ і БЗ. Л-1 складається з куртки з капюшоном, брюк і рукавиць.

2. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтруючого типу.

Загальновійськові фільтруючі протигази - призначені для захисту органів дихання, лиця та очей від ОР, РР, БЗ.

Протигази ПБФ, ПМК (ПМК-2), ПМГ (ПМГ-2). Принцип дії протигазів оснований на ізоляції органів дихання від навколишнього середовища і очистки вдихаємого повітря від токсичних аерозолів і парів в фільтруючо-поглинаючій системі.

Протигаз складається з лицевої частини і фільтруючо-поглинаючої системи.

Фільтруючо-поглинаюча система (ФПС) призначена для очистки вдихаємого повітря від аерозолів і парів ОР, РР та БЗ. Очистка повітря від аерозолєй здійснюється протиаерозольним фільтром, а від парів - поглинаючим шаром вугля-каталізатору. ФПС може бути виконана у вигляді фільтруючопоглинаючої коробки (ФПК) або елементів (ФПЕ).

Лицева частина (шолом-маска або маска) призначена для захисту лиця і очей від РР, ОР і БЗ, підводу до органів дихання очищеного повітря та викиду в атмосферу видихаємого повітря. Вона складається з корпуса, очкового вузла, клапанної коробки і систем кріплення на голові.

Склад комплектів і технічні характеристики загальновійськових ФП

Складові частини комплекту, їх характеристика

Загальновійськові протигази

ПМГ/ПМГ-2

ПМК/ПМК-2

ПБФ

Фільтруючі поглинаючі коробки

ЕО-18/ЕО-18к

ЕО.1.15.01/

ЕО.1.08.01

ЕО-19

Лицева частина

ШМГ/ШМ-66

Маска М-80

ШМБ

Не запотіваючи плівки/НМУ

6/НМУ-1

6/НМУ

6/НМУ-1

Мембрани запасні

5/5

5/5

5

Поле зору, % - загальне

- бінокулярне

46/60

35/35

75

40

46

35

Опір диханню, Па, не більше :

при навантаженні 30 л/хв.

при 250 л/хв.

250/250

2700

250/250

2700

Респіратори - призначені для захисту органів дихання від радіаційного і грунтового пилу.

Респіратор Р-2. Принцип дії фільтруючого респіратора оснований на тому, що органи дихання ізолюються від навколишнього середовища напівмаскою, а вдихаєме повітря очищується від аерозолів в пакеті фільтруючих матеріалів. Респіратор не захищає від токсичних газів і парів.

Фільтруюча напівмаска респіратора виготовлена з трьох шарів матеріалів. Зовнішній шар - пінополіуретан захищеного кольору, внутрішній - повітрянепроницаєма поліетиленова плівка з вмонтованими двома клапанами вдоху. Між пенополіуретаном і плівкою розміщений шар фільтруючого матеріалу з полімерних волокон. Клапан видоху розміщений в передній частині напівмаски і зачинений зовні екраном.

Комплект додаткового патрону - призначений для захисту органів дихання віл оксиду вуглецю та РП.

Додатковий патрон ДП-2. Використовується по призначенню з любим загальновійськовим фільтруючим протигазом, крім ПБФ.

Принцип дії додаткового патрону оснований на каталітичному окисленні оксиду вуглецю до діоксиду вуглецю. Протиаерозольний фільтр, який входить до складу комплекту, очищує вдихаєме повітря від РП по принципу фільтрації. Час захисної дії по СО при температурі від +10 до 0оС - 360 хв, від 0 до -30оС - 75 хв.

Ізолюючі дихальні апарати (протигази) - призначені для захисту органів дихання, лиця і очей від будь яких домішок в повітрі незалежно від їх концентрацій, при виконанні робіт в умовах відсутності повітря, а також при наявності шкідливих домішок, які не затримуються фільтруючим протигазом.

Ізолюючі дихальні апарати ІП-4 (ІП-4М), ІП-5. Принцип дії ІДА оснований на ізоляції органів дихання, очищення видихаємого повітря від діоксиду вуглецю і води та збагачення його киснем без обміну з навколишнім середовищем. Складається з лицевої частини, регенеративного патрона, дихального мішку і клапану надлишкового тиску.

Лицева частина (шолом-маска, маска) призначена для ізоляції органів дихання, лиця і очей від зовнішнього середовища, направлення видихамої газової суміші до регенеративного патрону, підведення збагаченої О2 газової суміші до органів дихання.

Регенеративний патрон призначений для отримання необхідного для дихання О2, а також для поглинання тих що містяться в видихаємом повітрі СО2 і парів води.

Пусковий пристрій призначений для запуску РП при включенні апарату.

Пристрій для додаткового подання О2 призначений для негайного наповнення під водою дихального мішку киснем.

ІДА ІП-4 (ІП-4М) призначені тільки для роботи на суші.

ІДА ІП-5 являється індивідуальним аварійно-рятувальним засобом і призначений для виходу з затоплених об'єктів бронетанкового озброєння методом вільного сплиття зі швидкістю 1 м/с або методом поступового підйому на поверхню води, а також дозволяє виконувати під водою легкі роботи і може бути використаний на суші.

Основні ТТХ.

температура видихаємого повітря - 500С;

опір диханню при середньому фізичному навантаженні - 784,5 Па (80 мм водн.ст.);

температурний інтервал роботи : на суші - від -40 до +40оС,

на воді (для ІП-5) - від 1 до 30оС;

час переводу в бойове положення - до 20 секунд;

чутливість - 80-100%.

Допустима глибина занурення під воду для ІП-5 - до 7 м.

3. Засоби колективного захисту. До них відносяться фільтровентиляційні установки (ФВУ) та агрегати (ФВА), якими оснащуються герметизовані і не герметизовані рухомі і стаціонарні об'єкти, призначені для групового захисту особового складу від уражаючої дії ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї.

Фільтровентиляційні агрегати ФВА-100/50 і ФВА-50/25 призначені для військових сховищ місткістю відповідно 16-20 і 8-15 чол. ФВА-100/50 призначений для обладнання командних і медичних пунктів, а також сховищ місткістю до 20 чол.

ФВА-100/50 складається з фільтра-поглинача ФП-100/50, вентилятора ВАП-1 з електричним двигуном і показником розходу повітря УРВ-2.

Агрегат монтується на одній з пакувальних ящиків. Загальна маса агрегату з упакуванням складає не більш 243 кг.

Вентиляційний захисний пристрій складається з корпуса, двох труб (що входять одна в іншу) і заглушки. У задньої стінки корпуса - зливальний отвір для конденсату.

ФВА-50/25 складається з фільтра-поглинача ФП-50/25 з підставкою, електровентилятору МГВ із ручним приводом і повітрязабірних пристроїв електродвигун АОЛБ-012-2 потужністю 50 Вт. Живлення 220 В, ручним приводом забезпечує 45 - 50 об/хв. Вентиляційно-захисний пристрій (ВЗУ) розраховано на вплив ударної хвилі з надлишковим тиском 3,5 кг/см2 і затримує 60 - 70 % атмосферного пилу. Служить для запобігання проникнення ударної хвилі через повітрязабірний пристрій і захист ФП. Фільтр-поглинач розрахований на багаторазове використання (на 2 - 3 фронтові операції). Маса ФВА-50/25 - 110 кг, ФВА-50/25Д - 85 кг. Ємність поглинання ОР - не менше 250 г (зарин, зоман, іприт), 150 г - по синильній кислоті. Продуктивність - 50 м3/год.

Негерметизовані об'єкти озброєння і військової техніки обладнаються ФВУ колекторного типу ( ФВУА-15; ФВУ-15; ФВУ-7; ФВУ-3,5 ).

Колективні ФВУ призначені для очищення від РВ, ОР і БЗ повітря, подаваного під лицьові частини протигазів екіпажів негерметизированных об'єктів БТТ і АТТ. Забезпечують захист із розрахунку на 2 - 3 фронтові операції. Склад: ФВА-3,5 і ФВА-7 (електровентилятор та фильтруюче-сорбіруючи касети в одному корпусі).

У ФВУ-15 і ФВУА-15 замість ФВА - фільтри-поглиначі ФП-15 і електровентилятори ЭВ-15 і ЭВ-15-12 відповідно; протигази з коробками типу ЕО-14, ЕО-16 і ЕО-18к чи ЕО - 62к з лицевими частинами і спеціальними протигазовими сумками; електрокалорифери КЕ-3,5; гумовотканинні трубки; які підводять повітря від агрегатів до робочих місць членів екіпажів; герметичні клапани і розтруби приєднання протигазових коробок до ФВУ, перехідники, сполучні елементи.

Електрокалорифери встановлюються між сполучною трубкою і протигазовою коробкою.

Тактико - технічні характеристики ФВУ колекторного типу.

Характеристики

ФВУ-3,5

ФВУ-7

ФВУ-15

ФВУА-15

Кількість людей, що захищаються

Продуктивність, м3/год.

Напруга споживаного струму, В

Потужність, споживання електродвигуном, Вт

Максимальна споживана потужність, Вт

1

3,5

27

20

140

2

7

27

20

240

3-4

15

27

25

430

2-3

15

12

25

340

4. Розчини (рецептури) для дегазації, дезактивації і дезінфекції

Розчини (рецептури) для дегазації.

Дегазуюча рецептура з ІПП - 8, ІПП - 9 - рухлива рідина від світло-жовтого до коричневого кольору, призначена для дегазації шкірних покривів людини, заражених Ві-Ікс, зоманом, зарином, іпритом. Застосовується при температурі від +40 до -400С. Рецептура отруйна при вживанні усередину і небезпечна при попаданні в очі.

Рецептура з ДПС-1 - являє собою порошок білого кольору без запаху і призначена для дегазації обмундирування і спорядження заражених парами зоману, зарину. Застосовується при температурі від +40 до -400С.

Полідегазуюча рецептура РД - А - рідина від світло-жовтого до коричневого кольору, призначена для дегазації стрілецької зброї, зараженого Ві-Ікс, зоманом, іпритом. Застосовується з ІДП-1 при температурі від +40 до -320С, викликає роздратування шкіри.

Полідегазуюча рецептура РД - 2 - рідина від світло-жовтого до коричневого кольору, призначена для дегазації озброєння, техніки, заражених Ві-Ікс, зоманом, іпритом. Рецептура застосовується з комплектів ТДП, ІДК-1, ДКВ, АДДК, АРС. Норма витрати з ТДП - 0,2л/м2, з інших засобів - 0,4-0,5 л/м2.

Застосовується при температурі від +40 до -600С. Вогненебезпечна, викликає роздратування шкіри. Активно поглинає вологу, що сильно погіршує її властивості. Зберігати в сталевих герметично закритих бочках ємністю 100 або 200 літрів.

Полідегазуюча рецептура РД - рідина від жовтого до коричневого кольору, призначена для дегазації озброєння, техніки, заражених Ві-Ікс, зоманом, іпритом. Застосовується з ТДП при температурі від +40 до -370С з нормою витрати 0,4 л/м2. Вогненебезпечна, викликає роздратування шкіри. Активно поглинає вологу з повітря.

Зберігати в сталевих, герметично закритих бочках.

Розчин для дегазації №1 - 2% - розчин дихлораміну (ДТ-2) і дихлоретану. Призначений для дегазації озброєння, техніки, засобів індивідуального захисту шкіри і ділянок місцевості заражених: іпритом, Ві-Ікс.

Застосовується з комплектів ІДК - 1; ДКВ; АДДК і АРС при температурі від +40 до -350С. Норма витрати - 0,5-0,6 л/м2 . Термін придатності розчину до 5-7 доби.

ДТ-2 - білі або злегка жовтуваті лускаті пластинки. У воді не розчинний, добре розчинний у дихлоретані. Упаковується у фанерні штампові бочки масою - 40 кг. При влученні олій, фарб, вугільного пилу, лугів може відбутися самозаймання.

Дихлоретан - безбарвна або слабко - жовтого кольору, легколетуча рідина з характерним запахом. Сильна отрута, викликає зміни в печінці, бруньках. Щільність 1,25 г/см3, температура кипіння +840С, замерзання -350С, температура спалаху +90С. Розчиняє деякі ОР.

Роботи з ДХЕ необхідно проводити в протигазах і засобах захисту шкіри. ДХЕ зберігається і перевозиться в сталевих бочках ємністю 100 - 200 л. На бочках наноситься білою фарбою трафарет, у формі квадрата розміром 16*16 см.

По діагоналі ліворуч униз праворуч наноситься жовта смуга шириною 2 см. У лівому нижньому куті напис «Отрута смертельно», а в центрі малюнок, що зображує череп над перехрещеними кістами. У правому верхньому куті напис «Вогненебезпечно». На складах зберігається в окремих охоронюваних сховищах.

Розчин для дегазації №2-бщ ( безаміачно-лужний ) - 10% їдкого натру і 25% моноетаноламіна у воді, призначений для дегазації озброєння, техніки, засобів індивідуального захисту шкіри і ділянок місцевості, заражених зоманом.

Застосовується з комплектів ІДК - 1; ДКВ; АДДК; АРС при температурі від +40 до -100С розведеним водою в п'ять разів; при температурі від -10 до -300С - без розведення; при температурі від -30 до -400С розведеним аміачною водою в п'ять разів. Норма витрати у всіх випадках -0,5-0,6 л/м2. Термін придатності розчину не менш 1 року.

Їдкий натрій (каустична сода) - являє собою дрібні білі лусочки. На повітрі поглинає вологу і вуглекислий газ.

Добре розчиняється у воді. Роботи необхідно виконувати в засобах індивідуального захисту шкіри і протигазах. Упаковується в мішки з поліетиленової плівки, зберігати в герметичних барабанах місткістю 25-100 кг. зі знімним верхнім днищем.

Моноетаноламін (технічний) - грузла рідина жовтуватого кольору, щільністю - 1,02 г/см2. Добре змішується з водою. Температура замерзання технічного -300С, чистого +10 0С. Для зниження температури замерзання до -300С в його варто додати 30% води.

Зберігається і транспортується в залізних бочках Л - 100, Л - 250.

Розчин для дегазації №2-ащ (аміачно-лужний) - 2% їдкого натру, 5% моноетаноламіна в 20 - 25% аміачній воді. Температура застосування від +40 до -400С. Термін придатності розчину не менш 1 року. У розчині луг і аміак відіграють роль основних речовин, що дегазують. Призначений для дегазації ОР типу зоман.

Аміачна вода - 20 - 25% розчин аміаку у воді. Викликає роздратування слизуватих оболонок ока і носа. Температура замерзання для 25% розчину -400С. Зберігається і транспортується в залізних бочках Л - 100, Л - 250.

Розчини №2-ащ (-бщ) володіють сильною лужною дією, тому що усі компоненти їхні основного характеру. Унаслідок цього вони руйнують розчин, для дегазації №1 і застосовувати їх для дегазації об'єктів перед обробкою розчином №1 чи одночасно з ним забороняється.

Водяний розчин, що містить 1 - 1,5% (1 і 2 категорії ) ДТС-ГК - дві трьохосновна сіль гіпохлориту кальцію ) - призначений для дегазації озброєння, техніки, засобів індивідуального захисту шкіри і ділянок місцевості, заражених : Ві-Ікс, зоманом, іпритом (розкладання іприту відбувається внаслідок одночасного окислювання і хлорування його).

Застосовується з комплектів ДК-4 при температурі від +40 до -15-200С, АРС - при температурі від +40 до +50С і є основним розчином для дегазації у літніх і осіннє - весняних умовах.

Норма витрати з ДК-4 і АРС - 1,5 л/м2. Термін придатності розчину до 5 доби.

ДТС - ГК - білий сипучий порошок із запахом хлору. У воді розчиняється помірковано, а в органічних розчинниках не розчиняється.

Викликає роздратування слизуватої оболонки око і шкіри. Знебарвлює і руйнує тканини, викликає корозію металу. Зберігається в герметичних барабанах з оцинкованої сталі місткістю 25 і 50 кг.

Водяна кашка ДТС - ГК - призначена для дегазації грубих металевих, дерев'яних, гумових, бетонних поверхонь.

Складається з 2-х обсягів ДТС - ГК і 1-го обсягу води. Кашка готується змішанням компонентів безпосередньо перед застосуванням у будь-якій ємності і наноситься суцільним шаром на поверхню.

Через 0,5 - 1 година шар кашки віддаляється, металеві поверхні промиваються водою і при необхідності протираються насухо і змазуються.

Водяний розчин, що містить 0,3% порошоку СФ-2у - призначений для дегазації авіаційної техніки, зараженої Ві-Ікс, зоманом, іпритом. Норма витрати - 3 л/м2. При відсутності розчинів для дегазації №1, №2-бщ (-ащ) і суспензії ДТС - він може бути використаний для дегазації озброєння і техніки. З комплектів ДК-4 застосовується 0,075% розчин з нормою витрати 3 л/м2. Розчин застосовується при температурі +50С и вище. У зимових умовах застосовується 0,3% розчин порошку СФ-2у в аміачній воді.

Порошок СФ-2у - склад: 25% сульфоналу, 50% три поліфосфати натрію, 18% сульфату натрію, основне складає волога.

СФ-2у - однорідний мелкодисперсний порошок від білого до темно - жовтого кольору, добре розчиняється у воді; розфасовується в пакети масою 400 г. Пакети упаковуються в дерев'яні чи картонні шухляди масою не більше 25 кг. У процесі збереження може комковатися. У цьому випадку перед розчиненням його необхідно здрібнити.

Двовуглекислий амоній - білий кристалічний порошок із запахом аміаку. Добре розчиняється у воді. При нагріванні до 35 - 600С розкладається з виділенням аміаку і вуглекислого газу. Ця властивість використовується для введення аміаку в паро-повітряну суміш при дегазації обмундирування пароповітряно-аміачним способом в БУ-4. Двовуглекислий амоній зберігається і транспортується в залізних барабанах ємністю 50 л.

Вуглекислий натрій (кальцинована сода) - білий мелкокристалічний порошок, добре розчинений у воді. Водяні розчини володіють сильними лужними властивостями за рахунок гідролізу.

Лужний характер розчинів соди дозволяє застосовувати її при дегазації обмундирування шляхом кип'ятіння в БУ-4 з метою прискорення гідролізу ОР і нейтралізації кислот, що утворюються при цьому.

Для дегазації озброєння і техніки, зараженої Ві-Ікс, зоманом і іпритом, допускається застосування пального і розчинників (дихлоретану, спирту). Норма витрати 2-3 л/м2. Пальне і розчинники вогненебезпечні.

Водяні розчини порошоку СФ-2у і пальне змивають ОР із зараженої поверхні, зменшують небезпеку вторинного зараження особового складу, але не дозволяють зняти захисні рукавиці і протигази при експлуатації об'єктів.

Розчини для дезактивації.

Для дезактивації озброєння і техніки застосовують 0,075 - 0,15% водяний розчин порошку СФ - 2у.

0,075% розчин СФ - 2у застосовують з комплектів ДК-4 з нормою витрати 1,5 і 3 л/м2 відповідно.

З АРС, ДКВ, АДДК, ІДК-1, ДК-1, ДК-2 влітку застосовують 0,15 розчин порошку СФ - 2у у воді, взимку в аміачній воді (20 - 25 % аміаку) чи підігрітої до 60 - 700С (для авіаційної техніки) воді. Норма витрати - 3 л/м2.

Розчин порошку і СФ-2у готують шляхом розчинення їхньої розрахункової кількості при перемішуванні в течії 1 - 3 хвилин.

Крім цього розчину для дезактивації можуть використовуватися водяні розчини мила, інших миючих засобів і води.

Витрата водяних розчинів мила, миючих засобів 1,5 - 3 л/м2, води - 3,5 л/м2.

Розчини для дезинфекції.

Для дезинфекції озброєння і техніки застосовують водяні розчини ДТС - ГК; монохлорамина Б (БХ).

Як допоміжні розчини можуть бути використані водяні розчини миючих порошків для дегазації розчини №1 і №2-бщ (-ащ), що тільки знижують обтяженість поверхонь.

Водяний розчин, що містить 1 - 1,5% ДТС - ГК - застосовується для дезинфекції озброєння і техніки, заражених не спороутворюючими формами мікробів. Він є основним дезинфікуючим розчином в літніх і осіннє - весняних умовах (при температурі +50С и вище).

Водяний розчин, що містить 0,5% монохлорамина Б (ХБ) - застосовують для дезинфекції шкірних покривів шляхом обмивання чи зрошення з душових соток.

Монохлорамин Б - натрієва сіль - хлорпарабензолсульфаміду чи натрієва сіль монохлорамина бензолсульфокислоти.

Монохлорамин ХБ - натрієва сіль - хлорпарахлорбензолсульфамида чи натрієва сіль монохлорамина парахлорбензолсульфокислоти.

Монохлорамин Б (ХБ) - білий чи злегка жовтуватий кристалічний порошок зі слабким запахом хлору. Добре розчинний у воді, помірковано в спирті і не розчинний в органічних розчинниках.

Зберігається і транспортується в паперових мішках чи фанерних барабанах масою не більш 30 кг з поліетиленовими вкладишами.

Формалін - насичений (35 - 40%) водяний розчин формальдегіду (мурашиного альдегіду) - застосовується:

1). для дезинфекції озброєння і техніки, заражених вегетативними формами мікробів, у виді 3 - 5% водяних розчинів (один обсяг формаліну на 6-12 обсягів води). При зараженні споровими формами мікробів застосовується розчин, що містить 17-20% фальмадегиду і 10% (по вазі монохлорамину Б (ДТ-1) у воді (в зимових умовах у 50% водно - спиртовому розчині). Застосовується при температурі не нижче +80С. (нижче +80С застосовуватися гарячі розчини). Норма розходу хлору 0,3-0,5 л/м2.

Готуватися перед застосуванням:

2). Для дезинфекції білизни, бавовняного обмундирування і індивідуальних засобів захисту шляхом замочування:

при зараженні вегетативним формами мікробів;

у 2,5 % розчині формальдегіду в течиї 1 години.

при зараженні споровими формами мікробів - у 10% розчині формальдегіду в течиї 2годин;

3). Для дезинфекції хутряних, шкіряних, і валяних виробів пароформалиновою сумішшю в ДДА, АГВ при температурі 58 - 590С, застосовується не розведений формалін, з нормою витрати на одне завантаження:

при зараженні вегетативними формами мікробів - 120 мл.

при зараженні споровими формами мікробів - 350 мл.

Тривалість дезинфекції в першому випадку - 45 хв, у другому - 2 год 45хв.

Формалін - безбарвна прозора рідина з різким запахом. Добре змішується з водою. Зберігається в скляних пляшках ємністю 40 л, у захищеному місці від світла при температурі 90С и вище. При тривалому збереженні можливі полімеризація і випадання осаду.

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ПО ТСП ТА ТСН ЗІ ВЗВОДАМИ ТА РОТАМИ ВІЙСЬК РХБ ЗАХИСТУ

1. Методика проведення тактико-спеціального заняття зі взводом РХР

Тема : Ведення радіаційної і хімічної розвідки взводом в наступі.

Навчальні цілі : 1. Удосконалювати практичні навички командиру взводу і командирів відділень в управлінні підрозділами при веденні хімічної розвідки в наступі вночі.

2. Домогтися злагоджених дій взводу при веденні хімічної розвідки в наступі.

3. Формувати високі психологічні навички у особового складу при дії вночі.

Навчальні питання: 1. Підготовка до виконання задачі. Наказ командира взводу. Висування в район розвідки.

2. Розвідка району зараженого отруйними речовинами противника. Доповідь про результати розвідки по радіо.

3. Технічне обслуговування машин після виконання задачі.

Час : 3 години (20.30 - 23.30 5.9)

Проведення заняття.

1. Підготовка до виконання завдання. Наказ командира взводу. Висування в район розвідки. Заняття може початися з об'явлення взводу сигналу “Збір” та виводу його до пункту збору, який одночасно буде вихідним районом для заняття.

Керівник заняття перевіряє дії о/с взводу по сигналу “Збір”, вихід і заняття їм пункту збору, готовність взводу до заняття, об'являє тему, цілі і перше навчальне питання.

Викликавши командира взводу, він доводить до нього тактичну обстановку і завдання взводу. О/с в цей час готує машини до розвідки. Помічники керівника заняття перевіряють виконання відділеннями нормативів по підготовці машин. Приклад тактичної обстановки і задача взводу :

“Противник займає оборону на рубежі (вказує) і підтягує резерви з глибини. Його авіація з 20.30 5.9 нанесла хімічний удар по району (вказує).

Задача взводу - по маршруту (вказує) висунутися в район (вказує) і провести розвідку ділянки місцевості, зараженої отруйними речовинами. Вихідний пункт (вказує) пройти о 21.00. Розвідку закінчити о 23.00. Після закінчення розвідки прибути в район (вказує).

Я знаходжусь (вказує). Мій заступник (вказує)”.

Переконавшись в тому, що командир взводу зрозумів завдання, керівник заняття дає йому час на усвідомлення завдання і оцінку обстановки, а сам перевіряє підготовку відділення до ведення розвідки вночі, звертає особливу увагу на справність приладів нічного бачення, підсвічування шкал в приладах, наявність ліхтарів і джерел живлення до них.

Крім усвідомлення завдання і оцінки обстановки командир взводу викликає командирів відділень і ставить їм завдання. В наказі командир взводу вказує :

“ Противник веде бій на рубежі (вказує). О 20.30 сього дні авіація противника нанесла хімічний удар по району (вказує).

Взводу висунутися в район хімічного удару з завданням до 23.00 5.9 провести хімічну розвідку району, зараженого отруйними речовинами, визначити його границі, знайти шляхи обходу. Маршрут руху (вказує). Вихідний пункт (вказує) пройти о 21.00.

Порядок шикування колони (вказує). Швидкість руху - 30 км/год, дистанція між машинами - 40 м.

Спостерігати (вказує кожному відділенню).

Готовність до висування 20.40. Початок руху за моєю командую.

Я слідую в голові колони. Заступник - командир 2-го відділення.”

Командир взводу після віддання наказу перевіряє, як командири відділень засвоїли завдання, організує взаємодію, вказує сигнали оповіщення і управління та дає вказівки по забезпеченню маршу.

Заслухавши віддання командиром взводу наказу, організацію взаємодії і забезпечення дій взводу, керівник заняття перевіряє порядок постановки задач відділенням одним - двома командирами відділень, далі уточнює задачу о/с, виділеного для застосування імітаційних засобів, і висилає його в першу точку імітації.

При перевірці готовності взводу до дій керівник заняття перевіряє : знання завдань всім особовим складом взводу; знання і вміння передавати та приймати зорові сигнали за допомогою сигнальних ліхтарів; підгонку спорядження і маскування блискучих предметів; світломаскування машин і завантаження приборів і майна.

Перевіривши готовність взводу до дій, керівник занять продовжує відпрацювання навчального питання і дає дозвіл на здіснення маршу.

При висуванні взводу в район вихідного пункту керівник навчання знаходиться з командиром взводу і звертає увагу на дотримання дисципліни під час маршу особовим складом, тренує взвод діяти по сигналах. Створюючи важку обстановку в ході висування взводу, він навчає особовий склад стійко виконувати поставлену задачу, переборювати неприємності, проявляти кмітливість, ініціативу і добиватися того, щоб взвод прибув в назначений район в установлений термін часу і збереження боєздатності.

При підході взводу до наміченого місця відпрацювання тієї чи іншої ввідної керівник заняття встановленим сигналом наказує групі імітації позначити дії противника і спостерігає за діями взводу, у випадку неправильних дій особового складу дає додаткові ввідні, добиваючись виправлення допущених помилок, вказує як потрібно діяти в цьому випадку, та дії взводу по ввідній повторюються.

Прибувши в вихідний район, командир взводу викликає командирів відділень, вказує їм місця для укриття машин, наказує відділенням підготуватись до ведення розвідки, організувати спостереження і охорону.

Уточнення задачі взводу може бути проведено до підходу взводу до вихідного положення під час зупинки або по радіо. В цьому випадку керівник навчання звертає увагу на швидкість управління відділеннями з боку командира взводу в добивається, щоб взвод в короткий термін часу провів підготовку і приступив до розвідки без заходу в вихідний пункт.

2.Розвідка району, зараженого отруйними речовинами противника. Доповідь результатів розвідки по радіо.

Провіривши дії взводу в вихідному пункті, керівник заняття заслуховує наказ командира взводу на проведення розвідки місцевості, зараженої отруйними речовинами. В наказі командира зводу повинно бути приблизно наступне:

“Орієнтири: (вказуються).

Противник обороняється на рубежі (вказуються). В ході боїв застосовує хімічну зброю.

Задача взводу - провести розвідку вказаного району на напрямках (вказуються), визначити тип отруйних речовин, визначити границі зараження і шляхи обходу, взяти проби.

Задачі відділенням (вказуються).

Розвідку розпочати о 21.30, закінчити в 22.30.

Пункт збору взводу (вказує).

Я веду розвідку напрямку (вказує).

Заступник - командир 2-го відділення.”

Потім командир взводу організовує взаємодію, дає вказівки що-до бойового забезпечення, перевіряє, як командири відділень засвоїли завдання, і дає їм час для доведення задач до підлеглих.

Командир взводу після постановки задач командирами відділень перевіряє готовність відділень до розвідки, подає команду на початок розвідки. Керівник заняття контролює дії командира взводу і командирів відділень, знаходячись разом з командиром взводу, навчає його керуванню відділенями по радіо і слідкує, щоб був непреривний зв'язок з відділенями.

Особливу увагу керівник зайняття і його помічник звертають на вміння особистого складу витримувати напрямок і оріентуватися на місцевості в ночі, зберігати світломаскування при роботі з приладами, помічати границі забрудненої ділянки і шляху обходу видимими в темряві знаками, коротко доповідати про результати розвідки.

В ході розвідки помічники керівника заняття дають ввідні (про зустріч непрохідних для машин ділянок місцевості, нападу повітряного і наземного противника, несправності машин і приладів, виходу зі строю номерів розрахунку або в цілому відділення і т.і.), вказані керівником заняття, і контролюють дії собового складу відділень. Командири відділень доповідають командиру взводу про встановлення границі забрудненої ділянки, типу ОР, взятих пробах, про прийняття рішення по ввідним і кордони забруднених ділянок наносять на карти. Командир взводу одержує по радіо передані командирами відділень діні, наносить їх на свою карту і доповідає вищому начальнику. По закінчені розвідки на пунктові збору командир взводу на основі особистих спостережень і доповідей командирів відділень узагальнює дані розвідки і наносить їх на карту.

В цей час особовий склад взводу перевіряє зараженість техніки і засобів захисту взводу, готується до проведення часткової спеціальної обробки. Помічники керівника заняття перевіряють вміння відділень виявляти наявність ОР на машинах і засобах захисту і виконувати нормативи по підготовці до роботи тебельних засобів спеціальної обробки.

3. Технічне обслуговування машин після виконання задачі.

При обробці цього учбового питання керівник заняття перевіряє правильність дії командира взводу і відділеннь при проведенні часткової спеціальної обробки, проведення технічного обслуговування машин і приладів, підготовку взводу до виконання наступник задач, звертає увагу на вміння особового складу проводити спеціальну обробку вночі і дотримання мір безпеки при її проведенні і технічному обслуговуванні машин та приладів. Потім він наказує вишикувати взвод і проводить розбір заняття.

Після розбору керівник заняття, створивши тактичну обстановку ставить командиру взводу задачу на здійснення маршу в район розміщення частини. Під час маршу він тренує особовий склад взводу по діях за сигналами управління і оповіщення або використовує повернення взводу в розміщення частини для відпрацювання руху по азимутах вночі, для чого кожному відділеню встановлюється окрема задача.

2. Методика проведення тактико - спеціального заняття зі зводом РХБ захисту

Тема: Дії взводу по дегазації, дезактивації і дезінфекції озброєння і військової техніки в наступ.

Учбові цілі: 1. Удосконалювати практичні навички командира взводу і командирів віділень в управлінні підрозділами вночі.

2. Домогтися складених дій взводу при проведенні спеціальної обробки озброєння і бойової техніки з ходу.

3. Формувати в особового складу високі психологічні властивості при проведенні спеціальної обробки вночі.

Учбові питання: 1. Наказ командира взводу. Висування в район виконання задачі.

2. Дегазація, дезактивація і дезінфекція озброєння і бойової техніки з ходу в місцях розміщення заражених підрозділів. Керування взводом.

3. Технічне обслуговування машин після роботи.

Час: 3 години.

Проведення заняття.

При проведенні заняття необхідно виходити із того, що взвод, як правило, проводить спеціальну обробку батальйону (дивізіону), тому тактичну обстановку слідує створювати на фоні дії батальйону (дивізіону), керуючого наступом, або зміщувати заняття з тактичним навчанням батальйонів (дивізіонів) двох родів військ.

Початок проведення заняття може передбачатись засвітла і продовжуватися в нічний час.

Наказ командира взводу. Висування в район виконання задачі. Командир роти (начальник служби РХБ захисту) розпочинає зайняття в розташуванні частини.

Перевіривши наявність і готовність особового складу, машин і матеріального забезпечення до зайняття, командир роти оголошує тему і навчальну задачу командиру взводу приблизно так:

“ Противник відходить в північно - східному напрямку (вказує), застосовує ядерну і хімічну зброю.

1 мб після тривалого ведення бою в зонах радіоактивного зараження виведений з бою і прямує в район (вказує) для спеціальної обробки.

Взводу в складі роти вирушити в район (вказує) по маршруту (вказує) і провести з ходу дезактивацію озброєння і військової техніки батальйону.

Готовність до висування - 20.30”.

Далі командир роти дає вказівки по взаємодії і забезпеченню маршу і надає командиру взводу час для роботи з підлеглими.

Командир взводу, отримавши задачу, усвідомлює її, оцінює обстановку і приймає рішення, а потім викликає до себе командирів відділень, оріентує їх на місцевості і віддає наказ на висування:

“ Противник відходить в північно - східному напрямку (вказує), застосовує ядерну і хімічну зброю.

1 мб після тривалого ведення бою в зонах радіоактивного зараження виведений з бою і направляється в район (вказує) для спеціальної обробки.

Взводу в складі роти висунутись в район (вказує) по маршруту (вказує) для проведення дезактивації озброєння і військової техніки батальйону.

Порядок шикування колони по порядку номерів відділення.

Швидкість руху 40 км / час, дистанція між машинами до 50 м.

Я прямую в голові колони взводу. З'вязок зі мною встановленими сигналами через спостерігачів.

Мій заступник - командир 1-го відділення.”

Після цього командир взводу вказує початок і порядок висування взводу, порядок організації спостереження на марші, сигнали цілевказання, позивні. Далі командир взводу повинний дативказівка по бойовому забезпеченню, в яких вказує порядок дії особового складу за сигналами оповіщення.

В цей час старшина роти на цістерни машин встановлює і закріплює металеві коробки з вогнісумішшю.

Командир роти слідкує за діями командира взводу, при необхідності поправляє його. Потім він перевіряє, як виконується підготовка взводу до виконання завдання, як о/с проводить технічне обслуговування машин перед виходом з парку, готує засоби захисту, засоби світломаскування, відпрацьовує з ними нормативи по спеціальній підготовці і в намічений за планом час подає команду на висування в район проведення спеціальної обробки батальйону.

При висуванні взводу командир роти звертає увагу на дотримання дисціпліни маршу о/с і тренує його по діях при застосуванні противником запалювальної речовин.

Для цього командир роти подає сигнал “Повітря” і наказує підпалити вогнесумішь на машинах. Одночасно для тренування о/с дає : “Наліт авіації противника” з різних напрямків, звертаючи увагу на швидкість дій навчаємих.

Крім сигналу “Повітря” командир роти може подавати сигнал “Гази” та інші і перевіряти виконання нормативів розрахунками.

Дегазація, дезактивація і дезинфекція озброєння та військової техніки з ходу в місцях розміщення заражених підрозділів. Управління взводом. З прибуттям взводу в визначений район командир роти вказує командиру взводу місця розміщення підрозділів і командного пункту батальйону і в ролі командира батальйону організеє взаємодію з ним, визначаючи місця розгортання машин для спеціальної обробки, вказує чим заражена техніка, і кількість, яка повинна обробитись, строки проведення обробки.

Після організації взаємодії командир взводу з командирами відділень проводить рекогносцирування, в ході якого визначає і вказує місця встановлення машин, послідовність обробки і ставить завдання командирам відділень.

При постановці завдань відділенням командир взводу вказує: чим заражена техніка, де і які робочі місця обладнати, спосіб і порядок проведення спеціальної обробки, маршрут і порядок підвозу води, час початку обробки і строки її проведення, район збору взводу після виконання завдання.

Командири відділень встановленими сигналами викликають розрахунки, вказують місця розгортання машин.

Командир роти контролює правильність розгортання спец. машин, час готовності кожного розрахунку, відділення і взводу в цілому, а також перевіряє, як організовано спостереження, оповіщення і охорона. При необхідності він вказує на допущені помилки і вимагає їх усунення.

В ході робіт по розгортанню командир роти може відпрацьовувати дії взводу при ядерному вибуху та по сигналах оповіщення про радіоактивне, хімічне і бактеріологічне (біологічне) зараження.

Командир взводу керує роботою відділень по розгортанню дегазаційних машин і, перевіривши готовність взводу, доповідає командиру роти про готовність до прийняття зараженої техніки і озброєння.

Командир роти після перевірки готовності взводу до проведення спеціальної обробки дає дозвіл командиру взводу на її проведення. В ході обробки командир взводу керує роботою відділень, приймає міри до своєчасного поповнення необхідними розчинами, слідкує за правильним режимом проведення спец. обробки і за дотриманням мір безпеки о/с.

Командир роти фіксує час початку і закінчення дезактивації окремих об'єктів бойової техніки, порівнює його зі встановленими нормативами і слідкує за діями командирів і солдат, за злагодженістю в роботі розрахунків, відділень і взводу в цілому.

По закінченню повної дезактивації вся бойова техніка перевіряється на повноту спеціальної обробки. При цьому техніка, яка має зараження вище допустимих норм, повторно обробляється.

3. Технічне обслуговування машин після роботи. По закінченні обробки командир взводу збирає взвод у вказаному місці, організує проведення часткової спеціальної обробки взводу і після цього дає команду на технічне обслуговування машин після роботи.

Командир роти перевіряє організацію технічного обслуговування спеціального обладнання, вміння особового складу проводити його якісно, в повному обсязі, а також правильно в повно вести врахування роботи спеціального обладнання, робити по цьому необхідні записи. Командир взводу після проведення робіт по технічному обслуговуванню, перевіряє наявність о/с, зброї, стан техніки і доповідає командиру роти про готовність взводу до виконання нових завдань.


Подобные документы

 • Етапи створення, розвиток та перспективи аеромобільних та повітрянодесантних військ, основи їх бойового застосування, повітрянодесантна підготовка. Методика розрахунку коштів на організацію тренувань та проведення заходів повітрянодесантної підготовки.

  методичка [69,7 K], добавлен 17.08.2009

 • Етапи створення аеромобільних та повітрянодесантних військ, історія їх розвитку та подальші перспективи, основи бойового застосування. Характерні завдання оперативно-стратегічних та оперативних повітряних десантів. Повітрянодесантна підготовка військ.

  учебное пособие [71,2 K], добавлен 14.08.2009

 • Характеристика радіаційної та хімічної обстановки. Особливості основних способів захисту населення від сучасних засобів ураження. Аналіз оцінки радіаційної та хімічної обстановки після ядерного вибуху. Знайомство з засобами колективного захисту населення.

  курсовая работа [494,5 K], добавлен 19.04.2012

 • Методи захисту від зброї масового ураження, а також забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту військ, їх основне призначення та зміст вказівок командиру. Оцінка місцевої дії вибуху. Вихідні дані для прогнозування втрат особового складу.

  методичка [38,5 K], добавлен 15.08.2009

 • Захист від отруйних речовин, сильнодіючих отрут, радіоактивних речовин і бактеріологічних засобів. Засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту. Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС, розрахункова робота.

  контрольная работа [610,3 K], добавлен 28.09.2009

 • Забезпечення суверенітеру України. Зміст та мета оборонної операції оперативного угруповання військ. Оцінка факторів, які впливають на функціонування системи тилового забезпечення Сухопутних військ. Підготовка та проведення активних диверсійних дій.

  курсовая работа [65,7 K], добавлен 01.04.2019

 • Основні чинники воєнно-політичної обстановки. Реальні та потенційні загрози національній безпеці України. Зміст операції щодо ліквідації збройного конфлікту. Форми та способи бойового застосування РВіА в операції щодо ліквідації збройного конфлікту.

  лекция [8,6 M], добавлен 14.08.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.