Основи бойового застосування військ РХБ захисту

Бойове застосування військ РХБ захисту, їх організація, та тактика дій. Високоманеврений характер сучасного бою. Комплектність машин радіаційної, хімічної і неспецифічної, бактеріологічної (біологічної) розвідки. Засоби для проведення спеціальної обробки.

Рубрика Военное дело и гражданская оборона
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 15.08.2009
Размер файла 137,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

За командою "Дегазацію /дезактивацію, дезінфекцію / провести" екіпаж, обслуга або водій і його помічник проводять обробку зараженої техніки.

Час відраховується від моменту подачі команди до доповіді командира екіпажу, обслуга або водій про закінчення обробки.

Часткова дезактивація / дегазація, дезінфекція / з використанням ДК-4, ІДК:

БТР, гусеничного тягача, інженерної машини, вантажного /спеціального / автомобіля типу ЗІЛ; "УРАЛ", КРАЗ, КАМАЗ.

БРДМ, автомобіля типу ГАЗ /УАЗ

Часткова дегазація з використанням ТДП: РХМ

Повна дезактивація / дегазація, дезінфекція / двома брандспойтами АРС/ДКВ/:

вантажного спеціального автомобіля типу ЗІЛ, "УРАЛ", КРАЗ, КАМАЗ.

БРДМ, автомобіля ГАЗ / УАЗ /, РХМ

Повна дезактивація / дегазація, дезінфекція / з використанням ДК-4, ІДК / одним брандспойтом зі щіткою АРС/:

вантажного /спеціального/ автомобіля типу ЗІЛ, "УРАЛ", КРАЗ, КАМАЗ

БРДМ, вантажного автомобіля типу ГАЗ, РХМ

легкового / спеціального / автомобіля

Примітка: Очистка знижується на один бал, якщо: не видержано встановлену послідовність при виконанні прийомів дезактивації / дегазації, дезінфекції /; перед повною спеціальною обробкою не знято брезент з об'єкту; перед обробкою не вичищено видимий бруд з поверхні об'єктів за винятком дна, гусениць / коліс /; використане ганчір'я після дезактивації / дегазації / не закопано, а після дезінфекції не спалено.

Оцінка визначається "незадовільно", якщо: не видержано встановлених заходів безпеки, у результаті яких можливо ураження; не видержано послідовність в застосуванні дегазуючих розчинів №1 і 2; допущено пропуски при обробці поверхні, або не оброблено внутрішню поверхню об'єкту.

Ті, хто навчаються, не навчені правилам користування засобами дезактивації / дегазації, дезінфекції /.

Водії і

помічник,

обслуга

Екіпаж,

обслуга

Обслуга

Обслуга

/екіпаж/

Рота

Водій і

помічник

обслуга

11хв

6хв 30с

5хв 30с

18 хв

19 хв

14 хв

12 хв

7хв

6 хв

20 хв

21 хв

15 хв

14 хв

8хв

7хв

24 хв

25 хв

18 хв

14

Спеціальна обробка батальйону /дивізіон/

Мотострілецький /танковий/ батальйон, дивізіон заражені і знаходяться в колоні, вздовж маршруту або в районі розташування. Особовий склад в засобах захисту. Підрозділ РХБ захисту в колоні 200-400 м від батальйону. Командир батальйону / дивізіону / ставить задачу командирам рот / батарей / на проведення спеціальної обробки. Підрозділ РХБ захисту прибуває до заражених підрозділів і розгортається для спеціальної обробки.

За командою "Спеціальну обробку провести" особовий склад обробляє штатну техніку, індивідуальну зброю і засоби захисту. Після обробки техніки особовий склад відводиться в навітряну сторону, обробляє особисту зброю, знімає засоби захисту і проводить часткову санітарну обробку.

Час відраховується від моменту подачі команди до доповіді командира батальйону про проведення спеціальної обробки.

Примітка: В чисельнику вказано час для обробки одним, в знаменнику двома дегазуючими розчинами.

Оцінка знижується на один бал, якщо: використане ганчір'я не закопано /при дезінфекції не спалено/; перед обробкою не очищений видимий бруд з поверхні техніки за винятком дна, гусениць /коліс/.

При порушенні заходів безпеки під час проведення спеціальної обробки оцінка ставиться "незадовільно".

Батальйон /дивізіон/

34хв

48хв

37хв

53хв

44хв

1г3хв

15

Зміна району розташування

Підрозділ знаходиться в районі розташування, військова техніка в укриттях і замаскована, особовий склад знаходиться в техніці або в інших укриттях.

За командою командира знімається маскування, техніка виводиться із укриття, проводиться посадка особового складу у машині підрозділ колоною висувається у новий район.

Час відраховується від моменту отримання командиром підрозділу задачі на зміну району до початку руху останньої машини в колоні.

Взвод

Рота

Батальйон

2хв45с

4хв30с

9хв

3хв

5хв

10хв

3хв30с

6хв

12хв

Додаток № 1

ПОРЯДОК РОЗРОБКИ І ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Бойові документи за формою виконання можуть бути текстовими, графічними або табличними. Вони розробляються вручну або за допомогою технічних засобів на папері, кальці, топографічних або спеціальних картах, мікрофільмах, фотознімках.

При розробці бойових документів необхідно дотримуватися наступних вимог: розробляти тільки документи, необхідні для практичного використання; вони мусять бути лаконічними, точними, не допускаючи подвійного тлумачення, виключаючими загальнотеоретичні загальновідомі положення; наочними і зручними у роботі; оптимально короткими.

Кожен бойовий документ мусить мати: гриф таємності та номер екземпляру; адресата; службовий заголовок; підпис посадової особи з вказанням посади, військового звання, прізвища; відмітку з вказанням кількості виготовлених екземплярів, прізвища виконувача і друкарки (кресляра), дати виконання і номеру по журналу врахування розмноження документів.

Гриф таємності документу визначається виконувачем та остаточно встановлюється особою, що його підписує.

Службовий заголовок пишеться від поля (без червоної строки) в одну або декілька суцільних строк. В ньому послідовно указуються: назва документу; найменування частини, в якій він розроблений; місце розміщення пункту управління; час і дата; масштаб і рік видання карти, по якій він розроблений.

При віддані бойового наказу (розпорядження) усно текст його записується в таємному робочому зошиті, завіряється офіцером штабу, які передає наказ (розпорядження), і особою, яка записує його. Окремі листи з записами оформлюються і враховуються, як таємні.

При розробці текстових бойових документів необхідно дотримуватися наступних правил:

часові дані позначаються чотирма групами двозначних цифр - години, хвилини, число, місяць (14.01 12.12);

перерахування населених пунктів і місцевих предметів, які визначають лінію зіткнення, райони, ділянки, рубежі своїх військ, починаються з правого флангу і ведеться проти руху часової стрілки, а військ противника - з його лівого флангу, по руху часової стрілки; райони при цьому позначаються не менше ніж трьома, рубежі - двома і ділянки - чотирма пунктами;

напрямок наступу вказується декількома пунктами на всю глибину бойового завдання;

маршрути руху позначаються назвами населених пунктів або місцевих предметів; починаючи з вихідного, далі проміжними і закінчується пунктом на границі району зосередження;

кількість частин і підрозділів пишеться пропісью (два об РХБз); в таблицях і розрахунках - цифрами (об РХБз - 5, АРС-14 - 3);

при користуванні іноземними картами назви населених пунктів і місцевих предметів пишуться українськими буквами.

При розробці і веденні графічних бойових документів дотримуються наступні вимоги:

дані обстановки наносяться встановленими умовними знаками, тонкими лініями, без непотрібного розфарбування і деталізації, не забиваючи топографічної основи карт, крім того допускається застосування додаткових знаків з відповідним поясненням на вільному місці;

червоним кольором наносяться положення, завдання і дії своїх військ, крім вказаних в наступному пункті; розмежувальні лінії, пункти управління;

чорним кольором - положення і дії ракетних військ і артилерії, спеціальних військ; удари своїх військ ракетами, вогонь артилерії, рубежі досягнення ракет; всі пояснювальні надписи за свої військ;

синім кольором - положення і дії військ противника а також всі пояснювальні надписи з застосуванням умовних знаків, які застосовуються у Збройних Силах України;

зеленим кольором - демонстративні, імітаційні дії своїх військ, міроприємства по дезинформації, а також удавані райони, рубежі, споруди і об'єкти з позначенням буквою “У”;

при однокольоровому виконанні графічних документів всі умовні і надписи наносяться чорним кольором, знаки умовних позначень противника - подвійною лінією;

умовні знаки частини, підрозділу в русі наносяться, як правило, один раз на початку маршруту або на місці виявлення;

пункти управління наносяться на карту так, щоб основа прапору упиралася в точку його находження на місцевості, а фігура знаку розміщувалася в сторону від противника;

фактичне положення і дії військ, об'єктів наносяться суцільною лінією; плануємі - пунктиром; запасні, тимчасові райони і позиції - пунктиром з надписами всередині знаку або біля нього;

при нанесенні різночасових положень військ їх умовні знаки доповнюються пунктирними лініями; на одну карту наноситься, як правило, не більше чотирьох положень;

пояснювальні надписи розміщуються всередині умовного знаку, біля нього (з протилежної фронту сторони), під знаком або на вільному місці, але з вказівної лінією;

службові заголовки та відмітки про затвердження підписуються пропісними буквами без нахилу, надписи до умовних знаків - з нахилом;

графічний документ, виконаний на прозорій основі, мусить мати не менше трьох крапок, розміщених, як правило, по кутах внутрішньої рамки листа карти, масштаб, номенклатуру і рік видання карти; виконаної в свавільному масштабі.

На картах можуть підійматися: ріки - синім; рослинність - зеленим; дороги - коричневим; залізниці, державний кордон - чорним; населені пункти - затушуванням або пунктиром.

Додаток № 2

ЖУРНАЛ РАДІАЦІЙНОГО І ХІМІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ (РОЗВІДКИ)

варіант

Перша половина журналу

Час вимірювання

Потужність дози випромінювання, рад/год.

Місце вимірювання, координати

Кому і коли доведено

15 червня 200__ р.

12.30

0,5

КП мб (22841)

капітану Іванову о 12.30

Друга половина журналу

Час застосування (виявлення) ОР

Тип ОР

Засоби застосування

Місце застосування (виявлення) ОР, координати

Розміри зараженої ділянки

Кому і коли доведено

довжина

ширина

15 червня 200__ р.

10.20

Vx

авіація

1 мб (22824)

600

400

капітану Іванову о 10.24

Додаток № 3

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ МЕТЕООБСТАНОВКИ В ПРИЗЕМНОМУ ШАРІ

варіант

Дата

Час, год.

Координати точки вимірювання

Хмарність, бали

Напрям, град.

Швидкість вітру, м/с

Температурний градієнт

Температура, 0С

Х

У

повітря

грунту

Додаток № 4

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир___________об РХБз

__________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

АКТ

СДАЧИ ПРОДЕГАЗОВАНОЇ (ПРОДЕЗИНФІКОВАНОЇ, ПРОДЕЗАКТИВОВАНОЇ) ДІЛЯНКИ МІСЦЕВОСТІ (ДОРОГИ), ПРОХОДУ

варіант

Місце складання ___________________________________

Комісія: голова ______________________________________________

(командир підрозділу, який проводив обробку)

члени: 1.______________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

2.______________________________________________

3.______________________________________________

склала цей акт в тому, що _________________ в період з__по__провів______________________________ (підрозділ) _________________

(дегазацію, дезинфекцію, дезактивацію ділянки місцевості, дороги, проходу в районі)

зараженого_____________, довжиною__________км, шириною__________м, з

(вид зараження)

нормою розходу________________.

(рідин, розчинів)

Продегазована (продезинфікована, продезактивована)_______________

(ділянка місцевості, дороги)

позначена спеціальними покажчиками.

Всього витрачено_____________________________________________.

(рідин, розчинів)

Повнота дегазації (дезинфекції, дезактивації) зараженої ділянки місцевості, дороги, проходу перевірена начальником лабораторії___________

(в/звання, підпис)

в _____________.

(час, дата)

Регулювання руху і підтримання порядку на ділянці місцевості (дороги) покладена на _______________________________________________

(посада, в/звання, прізвище, ініціали)

Додаток до акту. Схема-донесення.

Акт складений у _____екз., з яких направляються:

екз. № 1 в діло _____________________,

екз. № 2 _________________________________,

(коменданту ділянки місцевості, дороги, проходу)

екз. № 3 _________________________________

(складається при необхідності)

Голова комісії_______________________________

Члени:_____________________________________

Продегазовану (продезинфіковану, продезактивовану) ділянку місцевості (дороги), прохід

Здав________________________

Прийняв_____________________

“____”________________200__ р.

Додаток № 5

СХЕМА - ДОНЕСЕННЯ

варіант

_____________________________________________________________

(куди, кому, час, дата)

Район (ділянка) місцевості (дороги), прохід___, карта___, видання____.

Орієнтири:________________________

Схема ділянки місцевості (дороги), проходу

Легенда:

1. Взвод РХБ захисту (рота)_____________об РХБз в _______________

(час, дата)

закінчив __________ ділянки місцевості (дороги, проходу), зараженого

(вид обробки)

___________________

(вид зараження)

2. Оброблена ділянка місцевості (дороги), прохід позначені спеціальними покажчиками.

3. Витрачено ____________________

(розчинів, рідин)

4. До __________ взвод (рота) буде зосереджена в районі ___________

(час, дата) (вказати)

5. Інші відомості.

Командир _____________________________

(підрозділ)

_____________________________

(в/звання, підпис, прізвище)

“____”_____________200_____ р.

Додаток № 6

РОЗВІДУВАЛЬНІ ПРИЗНАКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИВНИКОМ ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ

1. Хімічна зброя

Розвідувальні признаки застосування противником хімічної зброї можливо розділити на суб'єктивні (органолептичні) і об'єктивні, які основані на показаннях приладів.

Деякі бойові хімічні речовини володіють характерним запахом, який може допомогти у їх визначенні органолептичним способом: зорово; на слух; нюхом.

Зорово можливо визначити:

прояв характерної хмари газу, диму, або туману, яки утворюється в місцях розривів авіаційних бомб, артилериських снарядів та мін;

наявність олійних крапель, плям, калюж на місцевості або поблизу вирв розірвавшихся бомб, снарядів, мін;

наявність ділянок місцевості з зав'янутою рослинністю або рослинністю, яка змінила свій природній колір під дією ОР.

На слух можливо відрізнити:

снаряди з малим розривним зарядом (для застосування низько киплячих ОР з температурою кипіння від 80 до 1000С) - звук розриву цих снарядів глухий; снаряди (міни) з великим розривним зарядом (для застосування ОР з високою температурою кипіння) - розриваються з різким звуком, який схожий на звук розриву фугасного снаряду.

Запах багатьох ОР відчувається в концентраціях, які не представляють небезпеки при короткочасному перебуванні в зараженій атмосфері без засобів захисту.

Мінімальні концентрації ОР, які визначаються по запаху

Найменування ОР

Характер запаху

Мінімальні конц., які визначають

ся по запаху, мг/л.

Симптоми ураження очей

Нервово-паралітичної дії: зарин, зоман, Ві-Ікс

Відсутній або слабкий солодко-фруктовий запах

Болісність при фокусуванні, невелике затемнення, головна біль

Шкірно-наривної дії: іприт,

азотистий іприт

Часнику або хріну, подразливий

Відсутній або рибний, подразливий

0,002

Отік вік, світлобоязнь, сльозотеча

Задушливої дії: фосген

Свіжоскошеного сіна

0,005

Сльозотеча при значному ураженні

Загальноотруйної дії: синільна кислота, хлоціан

Слабкий запах мигдалю Подразливий

0,001

---

Подразливої дії: Сі-Ес, Сі-Ар

Подразливий

Болісність, сильна сльозотеча, світлобоязнь

Психохімічної дії: Бі-Зет

Відсутній

Затемнення зору у відношенні до предметів, що лежать близько

2. Ядерна зброя

Потужність ядерного вибуху орієнтовно можливо визначити по масштабах і часу розвитку його зовнішньої картини, а також по значенням радіусів зон ураження різних об'єктів.

Характеристика області, що світиться, ядерного вибуху до кінця

другої фази світіння

Потужність боєприпасу

Час світіння, с

Діаметр, м

Дуже малий

Малий

Середній

Великий

Дуже великий

Біля 0,2

1-2

2-5

5-10

20-40

50-200

200-500

500-1000

1000-2000

2000-5000

До зовнішніх ознак ядерного вибуху, які залежать від його потужності, відносяться розміри і тривалість існування світлової області, висота, розміри і швидкість підйому хмари вибуху та ін.

Координати центру вибуху можливо визначити шляхом засічки центру світлової області або хмари вибуху і пилових стовпів з пунктів спостереження. Для визначення координат вибуху може також застосовуватися аерофотз'йомка.


Подобные документы

 • Етапи створення, розвиток та перспективи аеромобільних та повітрянодесантних військ, основи їх бойового застосування, повітрянодесантна підготовка. Методика розрахунку коштів на організацію тренувань та проведення заходів повітрянодесантної підготовки.

  методичка [69,7 K], добавлен 17.08.2009

 • Етапи створення аеромобільних та повітрянодесантних військ, історія їх розвитку та подальші перспективи, основи бойового застосування. Характерні завдання оперативно-стратегічних та оперативних повітряних десантів. Повітрянодесантна підготовка військ.

  учебное пособие [71,2 K], добавлен 14.08.2009

 • Характеристика радіаційної та хімічної обстановки. Особливості основних способів захисту населення від сучасних засобів ураження. Аналіз оцінки радіаційної та хімічної обстановки після ядерного вибуху. Знайомство з засобами колективного захисту населення.

  курсовая работа [494,5 K], добавлен 19.04.2012

 • Методи захисту від зброї масового ураження, а також забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту військ, їх основне призначення та зміст вказівок командиру. Оцінка місцевої дії вибуху. Вихідні дані для прогнозування втрат особового складу.

  методичка [38,5 K], добавлен 15.08.2009

 • Захист від отруйних речовин, сильнодіючих отрут, радіоактивних речовин і бактеріологічних засобів. Засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту. Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС, розрахункова робота.

  контрольная работа [610,3 K], добавлен 28.09.2009

 • Забезпечення суверенітеру України. Зміст та мета оборонної операції оперативного угруповання військ. Оцінка факторів, які впливають на функціонування системи тилового забезпечення Сухопутних військ. Підготовка та проведення активних диверсійних дій.

  курсовая работа [65,7 K], добавлен 01.04.2019

 • Основні чинники воєнно-політичної обстановки. Реальні та потенційні загрози національній безпеці України. Зміст операції щодо ліквідації збройного конфлікту. Форми та способи бойового застосування РВіА в операції щодо ліквідації збройного конфлікту.

  лекция [8,6 M], добавлен 14.08.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.