• Призначення інформаційної системи. Завдання предметної області. Характеристика документів предметної області. Опис і обґрунтування вибору методу організації вихідних даних. Коротка характеристика IBExpert. Програмна реалізація в середовищі Delphi.

  дипломная работа (2,8 M)
 • Проектування та реалізація бази даних на фізичному рівні. Формування сутності з їх атрибутами. Вибір засобів розробки даного програмного забезпечення. Створення інтерфейсу для роботи з базою даних. Інструкція користувача, головне функціональне вікно.

  курсовая работа (1,7 M)
 • Напрямки використання обчислювальної техніки. Розвиток керування процесами ведення господарства за допомогою інформаційної системи. Автоматизація технологічної лінії вирощування грибів. Вхідна та вихідна інформація. Логічна структура бази даних.

  курсовая работа (2,4 M)
 • Застосування PuTTY та основні команди SSH. Підключення до сервера з командного рядка. Структура бази даних. Поля: SQL, пошук, запит по шаблону, експорт та імпорт, операції та переваги. Виконання операцій у базі даних. Видалення непотрібних статтей.

  отчет по практике (3,0 M)
 • Розробка програми "Облік вогнепальної зброї" для більш простої та оптимальної обробки інформації по зброї. Алгоритм процедури Zap. Занесення відомостей по вогнепальній зброї користувачем та зберігання її до типізованого файлу. Вихідний код програми.

  курсовая работа (30,4 K)
 • Програма "Приватка" для збереження та перегляду всієї інформації, що стосується пошуку підприємства. Розробка алгоритму та програмування на мові Turbo Pascal. Формальна та неформальна постановка задачі. Структура зберігаючих даних. Вихідний код програми.

  курсовая работа (20,9 K)
 • Створення спеціалізованої програми на мові програмування Турбо Паскаль для обробки інформації, що вноситься в бази даних по приватних підприємствах. Постановка задачі і структура зберігаючих даних. Розробка алгоритмів основної програми та процедури Is.

  курсовая работа (27,0 K)
 • Система управління базами даних (СУБД) як сукупність програм загального користування. Створення СУБД у середовищі MS Access для підприємства послуг зв’язку "NewTone". Основні споживачі послуг підприємства. Ієрархічна структура елементів бази даних.

  курсовая работа (5,0 M)
 • Задачі та проблеми, які пов'язані зі зберіганням інформації, яка стосується обслуговування клієнтів та ведення звітності роботи студії. Розробка проекту програмного забезпечення студії веб-дизайну, алгоритмів і графічних інтерфейсів програмних модулів.

  курсовая работа (1,0 M)
 • Обстеження і аналіз фільмотеки. Постановка задачі. Розроблення проекту бази даних фільмотеки. Розробка концептуальної моделі, специфікації програмних модулів, алгоритмів і графічних інтерфейсів програми. Кодування і тестування.

  курсовая работа (2,9 M)
 • Архітектура багатопроцесорних систем. Особливості розподілу та обробки даних. Розмежування між паралельними і розподіленими СУБД. Створення таблиць та запитів SQL у програмі MS Access. Побудова форм та макросів для зручного управління базою даних.

  курсовая работа (3,0 M)
 • Проектирование базы данных "Хозяйственный учет футбольного клуба". Основные принципы построения, использования и оптимизации реляционных баз данных. Анализ предметной области. Использование ER-диаграмм, минимизация зависимостей, построение запросов.

  дипломная работа (856,5 K)
 • Проектирование в среде MS Access реляционной базы данных. Схема данных (ER-диаграмма). Разработка запросов на языке SQL: список общеобразовательных дисциплин; список специальностей, для которых преподается заданный предмет; список преподавателей.

  контрольная работа (1,2 M)
 • Изучение работы баз данных - систематизированного набора записей и файлов, имеющих специальное предназначение. Характеристика СУБД, которые хранят и обрабатывают информацию на основе реляционной модели управления данными. Возможности Microsoft Access.

  реферат (699,7 K)
 • Понятие, задачи и требования к разработке базы данных. Типы моделей данных, их преимущества и недостатки и обоснование выбора модели. Процесс учета студентов в больнице, описание структуры базы данных, перечень групп пользователей и доступа к данным.

  курсовая работа (45,1 K)
 • Создание программного обеспечения, обслуживающего рабочее место оператора автосервиса. Обеспечение просмотра базы данных с возможностью удаления из нее информации. Контроль входной информации. Загрузка компонентов, добавление и редактирование записей.

  курсовая работа (827,4 K)
 • Разработка базы данных для учета автомобилей, когда-либо находящихся в автосервисе. Информация о каждом автомобиле (марка, регистрационный знак, цвет, серийные номера завода-изготовителя). Проектирование таблиц, запросов в DateModule, листинг программы.

  лабораторная работа (2,3 M)
 • Реляционная база данных. Разработка приложения по работе с базой данных. Построение логической и физической моделей. Взаимодействие с серверной программой посредством запросов, передаваемых на удаленный компьютер. Установление ссылочной целостности.

  курсовая работа (1,9 M)
 • Исследование структуры и практическая разработка проектной модели реляционной базы данных "Аптечный склад" в MS Microsoft SQL Server 2005. Характеристика и создание возможностей по просмотру, редактированию, добавлению данных и обработке запросов в БД.

  курсовая работа (793,3 K)
 • Разработка базы данных "Аренда квартир" и приложения к ней в Microsoft Access: поиск необходимой информации, анкета клиентов, цена и параметры квартиры. Настройка компонентов для подключения БД; оформление запросов в Delphi 20104; листинг программы.

  курсовая работа (7,9 M)