• Поняття та властивості, вимірювання клиновидності пластини, вплив на контраст інтерференційних кілець рівного нахилу. Інтерференційна схема для одержання смуг рівної товщини. Оптична схема інтерферометра Майкельсона. Практичне застосування інтерференції.

  реферат (380,9 K)
 • Коагуляційне зростання крапель у хмарі. Зростання крапель хмар під впливом гравітаційної коагуляції. Умови утворення опадів. Кліматична характеристика м. Одеси. Аналіз сезонної динаміки та багаторічних змін кількості та повторюваності опадів в Одесі.

  дипломная работа (1,1 M)
 • Температура повітря як один із головних метеорологічних елементів. Аналіз природних умов Шацького національного природного парку. Вивчення багаторічних коливань середніх величин температури повітря на метеостанції Світязь, розгляд хронологічних графіків.

  дипломная работа (311,7 K)
 • Арифметико-логічний пристрій (АЛП) призначений для виконання арифметичних і логічних операцій над числами (словами) за сигналами з пристрою керування. Процес функціонування АЛП являє собою визначену послідовність елементарних дій у його вузлах.

  лекция (67,3 K)
 • Медико-соціальні фактори ризику гострого інфаркту міокарда. Ефективність чинних технологій медичної допомоги в післяінфарктному періоді і змін психофізіологічного статусу хворого у залежності від тяжкості перебігу захворювання, прогнозування інвалідності.

  автореферат (279,5 K)
 • Визначення понять "службові частини мови" та "службові слова", їх класифікація та типи: модифікатори та конектори. Багатоваріантність перекладу службового слова "after", "as" та "before". Полiфункціональність слів "for" та "since" та принципи перекладу.

  курсовая работа (52,9 K)
 • Характеристика машини із заданою масою і максимальною швидкістю - легкого багатоцільового гусеничного тягача. Розрахунок співвісної торсіонної підвіски машини, зовнішні параметри нового двигуна. Розрахунок технологічного маршруту обробки торсіону.

  дипломная работа (3,8 M)
 • Advanced micro devices як компанія виробний інтегрованої електроніки. Головні переваги та недоліки багатоядерних процесів. Загальне поняття про АMD Рhenom. Sempron як настільний центральний процесор. Важливі технології, втілені в процесові Opteron.

  реферат (260,5 K)
 • Изобразительное искусство Ирака периода Аббасидов. Мусульманские художники в эпоху XIII века. Выявление особого мира образов багдадских книжных миниатюр, анализ их жанровых сцен. Причины падения халифата и угасания славы багдадской школы живописи.

  презентация (509,8 K)
 • Життя й творчiсть Бада Пауела. Нью-Йорк і перша госпіталізація. Сольні записи й в тріо. Париж, останні роки. Коротка історична довідка з історії становлення бі-бопа. Головні переваги фортепіано. Використання альтерированих акордів як нововведення течії.

  курсовая работа (715,0 K)
 • История формирования Бадхызского заповедника. Современная концепция охраны природы. Представители животного мира. Геологическое строение местности. Кулан в Еройландузе. Строение профиля по механическому составу. Естественные водные источники заповедника.

  курсовая работа (39,7 K)
 • Необходимость пищевых добавок для укрепления здоровья. Нутрицевтики и парафармацевтики как основные группы БАДов: основные принципы воздействия на организм. Свойства витаминов, входящих в состав БАДов. Анализ минералов, входящих в состав пищевых добавок.

  презентация (6,5 M)
 • Характеристика биологически активных добавок как концентратов натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ. Химический состав парафармацевтиков. Свойства нутрицевтиков - эссенциальных нутриентов. Основные формы выпуска БАДов.

  презентация (629,6 K)
 • Биологически активные добавки к пище, основанные на использовании продуктов из растительного, животного и минерального сырья. Используют для уменьшения калорийности рациона и регулирования массы тела. Применение биодобавок в кондитерских изделиях.

  презентация (1,9 M)
 • Биологически активная добавка к пище – концентрат активных веществ, предназначенный для добавления в рацион человека с целью устранить нехватку полезных веществ в его организме; виды: нутрицевтики, парафармацевтики, эубиотики, их отличие от лекарств.

  курсовая работа (31,9 K)
 • Биография: детство, юность, творчество за границей, на родине. Архитектурные сооружения Баженова. Проект института благородных девиц. Создание большой модели Кремлёвского дворца. Строительство Царицыно. Дом Пашкова-жемчужина русского зодчества.

  реферат (23,5 K)
 • Общие сведения об операционной системе МВК "Эльбрус". Оценка эффективности внедрения программы-эмулятора, реализующей алгоритм обучения и контроля готовности номеров дежурных смен к самостоятельному несению боевого дежурства. Состав программного продукта.

  дипломная работа (679,0 K)
 • Теорія реляційних баз даних. Реальні системи управління базами даних. Поняття таблиці і відношення, розходження між ними. Ідентифікація рядків таблиці. Потенційні, альтернативні, зовнішні, індексні, вторинні ключі та ключі шифрування і розшифрування.

  реферат (292,3 K)
 • Розробка бази даних мовою С для задачі "Біржа праці". Методи організації та зберігання лінійних списків. Операції зі списками при послідовному збереженні. Сортування підрахунком, злиттям, включенням, вибором. Опис функцій, що використовуються програмою.

  курсовая работа (478,1 K)
 • Характеристика категорій користувачів баз даних. Проектування інформаційної системи: концептуальне (інфологічне), даталогічне та фізичне. Опис бази даних "Каталог мобільних телефонів": принципи створення таблиць, запитів та форм. Інструкція користувача.

  курсовая работа (63,2 K)