База даних автоматизованої системи дошкільного навчального закладу

Побудування інформаційної концептуальної моделі дошкільного навчального закладу. Визначення ідентифікуючого набора атрибутів інформаційної системи. Відомості про структуру програми, мова програмування. Код створення бази даних на мові Transact-SQL.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.03.2016
Размер файла 433,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Вступ

інформаційний програма база даних

База даних (скорочено - БД) - впорядкований набір логічне взаємопов'язаних даних, що використовуються спільно та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів. У технічному розумінні включно й система керування БД.

Microsoft SQL Server - комерційна система керування базами даних, що розповсюджуються корпорацією Microsoft. Мова, що використовується для запитів - Transact-SQL, створена спільно Microsoft та Sybase. Transact-SQL є реалізацією стандарту ANSI/ISO щодо структурованої мови запитів (SQL) із розширеннями. Використовується як для невеликих і середніх за розміром баз даних, так і для великих баз даних масштабу підприємства. Багато років вдало конкурує з іншими системами керування базами даних.

Transact-SQL (T-SQL) - процедурне розширення мови SQL, створене компанією Microsoft (для Microsoft SQL Server) і Sybase (для Sybase ASE). SQL був розширений такими додатковими можливостями як:

· керуючі оператори

· локальні і глобальні змінні,

· різні додаткові функції для обробки рядків, дат, математики і т.п.,

· підтримка аутентифікації Microsoft Windows

Мова Transact-SQL є ключем до використання MS SQL Server. Всі додатки, які взаємодіють з екземпляром MS SQL Server, незалежно від їх реалізації і користувальницького інтерфейсу, відправляють сервера інструкції Transact-SQL.

Збережена процедура - об'єкт бази даних, що представляє собою набір SQL-інструкцій, який компілюється один раз і зберігається на сервері. Збережені процедури дуже схожі на звичайні процедури мов високого рівня, у них можуть бути вхідні і вихідні параметри і локальні змінні, в них можуть вироблятися числові обчислення і операції над символьними даними, результати яких можуть присвоюватися змінним і параметрам. У збережених процедурах можуть виконуватися стандартні операції з базами даних (як DDL, так і DML). Крім того, в збережених процедурах можливі цикли і розгалуження, тобто в них можуть використовуватися інструкції управління процесом виконання.

1 Опис програми

1 Завдання

Для приведеної нижче задачі виповнюю наступний комплекс робіт:

1. Побудувати інформаційну концептуальну модель (ER - модель), необхідно для того щоб :

Проаналізувати предметну область, при необхідності уточнити і удосконалити її, виявити необхідний набір сутностей

Визначити потрібний набір атрибутів для кожної сутності, виділивши ідентифікуючий набір атрибутів

Визначити зв'язки між об'єктами, формалізувати зв'язки між об'єктами ( множина и т.д.)

Описати одержану ER - модель на язику ER - діаграми

2. Отримати реляційну схему із ER - моделі, для того щоб :

Побудувати набір необхідних відносин бази даних;

Виділити первісний і зовнішній ключі визначених відносин;

Привести отримані відносини до третьої нормальної форми;

Визначити обмеження цілісності для зовнішніх ключів відносин і для відносин взагалі;

Представити зв'язки між зовнішніми і первинними ключами;

3. Використовуючи СУБД MS SQL Server 2000-2005 створити спроектовану базу даних на SQL .

4. Виконати на SQL необхідні дії з додавання, модифікації і видалення даних в таблицях створеної бази даних;

5. На мові SQL для вказаних у варіанті завдання запитів створити вистави(змінні і незмінні).

6. Перевірити працездатність вистав в інтерактивному режимі.

7. Призначені для користувача застосування

Створити Windows- інтерфейс користувача і Web- інтерфейс.

Створити систему безпеки.

Вивчити предметну область задану згідно варіанту. Продумати та спроектувати схему бази даних, яка має містити не менше 10 таблиць, та не менше 20 записів у кожній з них (за виключенням тих, які по змісту цього не потребують). Заповнити базу.

1.1 Опис предметної області

Дитячий дошкільний навчальний заклад здійснює навчання дітей. Діти розподілені на групи за віком (ясельна група - діти віком від 2 до 3 років, молодша - до 4, середня - до 5, старша - до 6, підготовча - до 7). Навчання в цілому є безкоштовним, оплачується харчування дітей та окремі види занять.

Персонал дитячого дошкільного навчального закладу складається з кількох підрозділів: адміністрація (завідуючий); бухгалтерія, медичний кабінет, методичний кабінет, вихователів, нянечок і кухарів, а також можливі вузькі спеціалісти (логопед, психолог, викладач іноземної мови, хореограф). У кожної з категорій є характеристики, притаманні лише їй. Кожний працівник проходить обов'язкове медичне обстеження раз на рік, ця інформація фіксується у журналі.

Протягом навчання в закладі кожна дитина перебуває на медичному обліку в медсестри, яка слідкує за вчасним щепленням та робить відповідні записи у медичну картку дитини. До картки заносяться данні про зріст та вагу дітей кожні півроку. Також ведеться облік лікарняних та довідок.

Діти відвідують різні заняття, деякі є обов'язковими для всіх, деякі відвідуються за бажанням (додаткові заняття з образотворчого мистецтва, хореографії, іноземної мови) та є платними, інші рекомендовані для відвідування дітям за станом здоров'я (лікувальна фізкультура, логопед) та є безкоштовними. Розклад занять складається таким чином, щоб групові заняття займали першу половину дня, а індивідуальні -- другу

Окрім цього, важлива роль у процесі навчання відіграє правильне та різноманітне харчування. Для цього ведеться облік продуктів харчування, порції розраховуються згідно затверджених норм для кожного віку.

1.2 Види запитів в інформаційній системі

1. Персональні дані дітей вказаної групи;

2. Персональні та контактні дані батьків (родичів) вказаної групи, дитини;

3. Склади груп, загальні та для відвідування певних видів занять; кількість дітей в кожній групі.

4. Персональні та контактні дані співробітників дитячого закладу, що працювали з певною дитиною, групою за весь час навчання, за певний проміжок часу

5. Відомості про проходження співробітниками медичного огляду (перелік співробітників, що не пройшли огляд вчасно або результати огляду не дозволяють їм працювати у дитячому закладі)

6. Медична картка вказаної дитини з для перегляду біометричних даних через певні проміжки часу;

7. Відомості про щеплення, які були зроблені певній дитині;

8. Списки та загальні кількість дітей, яким мають бути зроблені щеплення у найближчий час;

9. Список та загальна кількість дітей, яким не були зроблені вчасно щеплення (з вказанням причини).

10. Повний переляк занять, які відвідувала вказана дитина в певний проміжок часу

11. Розклад занять групи, дитини, викладача

12. Журнал відвідування дітьми закладу; загальна кількість днів, які підлягають оплаті за кожен місяць для кожної дитини.

13. Суми оплат для вказаної дитини, групи, закладу в цілому за певний період

14. Суми оплат працівникам, які ведуть платні заняття, за кожен місяць

2. Опис логіки

2.1 Відомості про структуру програми

Програма складається з серверної частини, додатку для користувача, який працює у ОС Windows. Серверна частина - це Microsoft SQL Server 2014 з встановленою базою даних. Схема бази даних представлена на рисунку 1.

Рисунок 1. Схема бази даних

2.2 Відомості про мову програмування

Windows клієнт написаний на мові С# у середовищі Microsoft Visual Studio 2010 з використанням ADO.NET. Код бази даних написаний за допомогою Microsoft SQL Server Management Studio на мові Transact-SQL.

2.3 Опис серверної частини

Нижче приведено код створення бази даних на мові Transact-SQL. Код складається с декількох частин, спочатку створюються необхідні таблиці та індекси, потім створюються необхідні представлення, функції та процедури. Для забезпечення цілісності базі даних створюються тригери, а для забезпечення безпеки створюються ролі та користувачі.

use master

if db_id ('kinderGart') is not null

drop database kinderGart

go

create database kinderGart

go

use kinderGart

go

/*-------------ДЕТИ И ГРУППЫ-----------------------*/

if object_id ('deti') is not null

drop table deti

go

create table deti (idRebenka int identity primary key, familyaRebenka varchar(50), imyaRebenka varchar(50), otchestvoRebenka varchar(50), dataRogdenya date)

go

if object_id ('typGruppy') is not null

drop table typGruppy

go

create table typGruppy (idTypGruppy int identity primary key, nazvanieTypaGruppy varchar(50), vozrastOt int, vozrastDo int)

go

if object_id ('obchiyTypGruppy') is not null

drop table obchiyTypGruppy

go

create table obchiyTypGruppy (idObchiyTypGruppy int identity primary key, nazvanieTypaGruppy varchar(50))

go

if object_id ('gruppa') is not null

drop table gruppa

go

create table gruppa (idGruppy int identity primary key, idTypGruppy int foreign key references typGruppy, nazvanieGruppy varchar(50), idObchiyTypGruppy int foreign key references obchiyTypGruppy)

go

if object_id ('rebenokGruppa') is not null

drop table rebenokGruppa

go

create table rebenokGruppa (idZapisiRebenokGruppa int identity primary key, idGruppy int foreign key references gruppa,

idRebenka int foreign key references deti, dataPostuplenya date, dataUhoda date)

go

/*-------------РОДСТВЕННИКИ----------------------------------*/

if object_id ('rodstvenniki') is not null

drop table rodstvenniki

go

create table rodstvenniki (idRodstvennika int identity primary key, familyaRodstvennika varchar(50), imyaRodstvennika varchar(50), otchestvoRodstvennika varchar(50),

telefon varchar(50), adres varchar(50))

go

if object_id ('typRodstva') is not null

drop table typRodstva

go

create table typRodstva (idTypRodstva int identity primary key, nazvanieRodstvennika varchar(50))

go

if object_id ('detiRodstvenniki') is not null

drop table detiRodstvenniki

go

create table detiRodstvenniki (idDetiRodstvenniki int identity primary key,

idRebenka int foreign key references deti, idRodstvennika int foreign key references rodstvenniki,

idTypaRodstva int foreign key references typRodstva)

go

/*-------------СОТРУДНИКИ---------------------------------*/

if object_id ('sotrudniki') is not null

drop table sotrudniki

go

create table sotrudniki (idSotrudnika int identity primary key, familyaSotrudnika varchar(50), imyaSotrudnika varchar(50), otchestvoSotrudnika varchar(50),

telefon varchar(50), adres varchar(100), userName varchar(max))

go

/*if object_id ('podrazdelenie') is not null

drop table podrazdelenie

go

create table podrazdelenie (idPodrazdelenia int identity primary key, nazvaniePodrazdelenia varchar(50))

go*/

if object_id ('dolgnosti') is not null

drop table dolgnosti

go

create table dolgnosti (idDolgnosti int identity primary key, nazvanieDolgnosty varchar (50), /*idPodrazdelenia int foreign key references podrazdelenie(idPodrazdelenia)*/)

go

if object_id ('typNaznachenia') is not null

drop table typNaznachenia

go

create table typNaznachenia (idTypNaznachenia int identity primary key, nazvanieNaznachenia varchar(50))

go

if object_id ('naznachenieNaDolgnost') is not null

drop table naznachenieNaDolgnost

go

create table naznachenieNaDolgnost (idZapisiNaznachenia int identity primary key, idSotrudnika int foreign key references sotrudniki,

idDolgnosti int foreign key references dolgnosti, dataNaznachenia date, dataUvolnenia date, idTypNaznachenia int foreign key references typNaznachenia)

go

/*-------------МЕДОСМОТР СОТРУДНИКОВ-----------------------------------*/

if object_id ('zakluchenieOsmotra') is not null

drop table zakluchenieOsmotra

go

create table zakluchenieOsmotra (idZaklucheniaOsmotra int identity primary key, zakluchenie varchar(50))

go

if object_id ('typOsmotra') is not null

drop table typOsmotra

go

create table typOsmotra (idTypaOsmotra int identity primary key, nazvanieTypaOsmotra varchar(80), period int /*?????? посмотреть, как задать период н.п. год, полгода*/)

go

if object_id ('medosmotr') is not null

drop table medosmotr

go

create table medosmotr (idMedosmotra int identity primary key, idSotrudnika int foreign key references sotrudniki,

idTypaOsmotra int foreign key references typOsmotra,

idZaklucheniaOsmotra int foreign key references zakluchenieOsmotra, dataMedosmotra date)

go

/*-------------МЕДКАРТОЧКА И ПРИВИВКИ ДЕТЕЙ -------------------------*/

if object_id ('gruppaZdorovya') is not null

drop table gruppaZdorovya

go

create table gruppaZdorovya (idGruppaZdorovya int identity primary key, nazvanieGruppy varchar(50))

go

if object_id ('medkartochka') is not null

drop table medkartochka

go

create table medkartochka (idMedkartohki int identity primary key, idRebenka int foreign key references deti, rost int, ves int,

idSotrudnika int foreign key references sotrudniki, idGruppaZdorovya int foreign key references gruppaZdorovya,

dataMedkartochki date)

go

if object_id ('prichinaNePrivivki') is not null

drop table prichinaNePrivivki

go

create table prichinaNePrivivki (idPrichinaNePrivivki int identity primary key, prichina varchar(50) /*отказ, перенос, состо¤ние здоровь¤*/)

go

if object_id ('privivki') is not null

drop table privivki

go

create table privivki (idPrivivki int identity primary key, nazvaniePrivivki varchar(50), vozrastDlyaPrivivki int)

go

if object_id ('zhurnalPrivivki') is not null

drop table zhurnalPrivivki

go

create table zhurnalPrivivki (idZhurnalPrivivki int identity primary key, idRebenka int foreign key references deti,

idPrivivki int foreign key references privivki, idSotrudnika int foreign key references sotrudniki,

dataPrivivki date, sdelanaPrivivka bit, idPrichinaNePrivivki int foreign key references prichinaNePrivivki)

/*----------------ЗАНЯТИЯ-------------------------------------------------*/

if object_id ('typZanyatia') is not null

drop table typZanyatia

go

create table typZanyatia (idTypZanyatia int identity primary key, nazvanieTypaZanyatia varchar(50),/*об¤зательное, дополнительное, индивидуальное*/)

go

if object_id ('stoimostZanyatia') is not null

drop table stoimostZanyatia

go

create table stoimostZanyatia (idStoimostZanyatia int identity primary key, idTypZanyatia int foreign key references typZanyatia, stoimostZanyatia money, stoimostDeistvitelnaS date)

go

if object_id ('nazvanieZanyatia') is not null

drop table nazvanieZanyatia

go

create table nazvanieZanyatia (idNazvanieZanyatia int identity primary key, nazvanieZanyatia varchar(50))

go

if object_id ('zanyatie') is not null ----это расписание

drop table zanyatie

go

create table zanyatie (idZanyatie int identity primary key, idNazvanieZanyatia int foreign key references nazvanieZanyatia,

idTypaZanyatia int foreign key references typZanyatia, dataZanyatia date, vremyaNachalaZanyatia time, vremyaOkonchaniaZanyatia time)

go

if object_id ('zanyatieSotrudnik') is not null

drop table zanyatieSotrudnik

go

create table zanyatieSotrudnik (idZanyatieSotrudnik int identity primary key, idZanyatie int foreign key references zanyatie,

idSotrudnika int foreign key references sotrudniki)

go

if object_id ('zanyatieRebenok') is not null

drop table zanyatieRebenok

go

create table zanyatieRebenok (idZanyatieRebenok int identity primary key, idZanyatie int foreign key references zanyatie, idRebenka int foreign key references deti)

go

if object_id ('zanyatieGruppa') is not null

drop table zanyatieGruppa

go

create table zanyatieGruppa (idZanyatieGruppa int identity primary key, idZanyatie int foreign key references zanyatie,

idGruppy int foreign key references gruppa)

go

if object_id ('zurnalZanyatia') is not null

drop table zurnalZanyatia

go

create table zurnalZanyatia (idZhurnalZanyatia int identity primary key, idZanyatie int foreign key references zanyatie, idRebenka int foreign key references deti, poseschenie bit)

go

if object_id ('zhurnalPoseschenia') is not null

drop table zhurnalPoseschenia

go

create table zhurnalPoseschenia (idzhurnalPoseschenia int identity primary key, idRebenka int foreign key references deti, dataPoseschenia date, idSotrudnika int foreign key references sotrudniki, poseschenie bit)

go

----------------------------Задания-----------------------------------------------------------

if object_id ('reports') is not null

drop table reports

go

create table reports (idReports int identity primary key, report varchar(max))

go

use master

use kinderGart

go

/*-------------ДЕТИ И ГРУППЫ-----------------------*/

--(idRebenka int identity primary key, familyaRebenka varchar (25), imyaRebenka varchar (25), otchestvoRebenka varchar (25), dataRogdenya date)

insert into deti values('Иванов','Иван','Иванович','2010-01-01')

insert into deti values('Петров','Петр','Петрович','2010-02-02')

insert into deti values('Сидоров','Сидор','Сидорович','2010-03-03')

insert into deti values('Васильев','Василий','Васильевич','2010-04-04')

insert into deti values('Федоров','Федор','Федорович','2014-05-05')

insert into deti values('Игнатова', 'Агафья', 'Павловна','2014-12-12')

insert into deti values('Николаева', 'Зоя', 'Данииловна', '2014-07-15')

insert into deti values('Кононова', 'Анна',' Макаровна', '2014-02-21')

insert into deti values ('Гущин', 'Митрофан', 'Демьянович', '2011-04-14' )

insert into deti values ('Яковлева', 'Жанна', 'Александровна', '2011-10-14' )

insert into deti values('Фокина', 'Анжела', 'Петровна','2011-03-14' )

insert into deti values('Лаврентьев', 'Глеб', 'Константинович', '2011-03-14')

insert into deti values('Туров', 'Никита', 'Владиславович','2012-03-14' )

insert into deti values('Беспалова', 'Анна', 'Павловна','2012-03-14')

insert into deti values('Иванова', 'Евпраксия', 'Викторовна','2012-03-14')

insert into deti values('Евсеев', 'Парфений', 'Владимирович','2012-03-14')

insert into deti values('Зыкова', 'Василиса', 'Николааевна','2013-03-14')

insert into deti values('Фролов', 'Парфений', 'Иванович','2013-03-14')

insert into deti values('Якушев', 'Мартын', 'Георгьевич', '2013-03-14')

insert into deti values('Матвеев', 'Христофор', 'Игоревич','2013-03-14')

go

--(idTypGruppy int identity primary key, nazvanieTypaGruppy varchar(25), vozrastOt int, vozrastDo int)

insert into typGruppy values ('Младшая','1','2') --1

insert into typGruppy values ('Средняя', '2','3') --2

insert into typGruppy values ('Старшая', '3','4') --3

insert into typGruppy values ('Подготовительная', '5','6')--4

go

--(idObchiyTypGruppy int identity primary key, nazvanieTypaGruppy varchar(25))

insert into obchiyTypGruppy values ('Общаяя')--1

insert into obchiyTypGruppy values ('Дополнительных занятий')--2

go

--(idGruppy int identity primary key, idTypGruppy int foreign key references typGruppy, nazvanieGruppy varchar (25), idObchiyTypGruppy int foreign key references obchiyTypGruppy)

insert into gruppa values ('1','Смешарики','1')--1

insert into gruppa values ('1','Цыплята','1') --2

insert into gruppa values ('2','Муравейник','1')--3

insert into gruppa values ('2','Феервейк','1')--4

insert into gruppa values ('3','Радость','1')--5

insert into gruppa values ('3','Островок','1')--6

insert into gruppa values ('4','Классики','1')--7

insert into gruppa values ('4','Вундеркинды','1')--8

insert into gruppa values ('1','младшие','2')--9

insert into gruppa values ('2','средние','2')--10

insert into gruppa values ('3','старшие','2')--11

go

--(idZapisiRebenokGruppa int identity primary key, idGruppy int foreign key references gruppa, idRebenka int foreign key references deti, dataPostuplenya date, dataUhoda date)

insert into rebenokGruppa values ('8','1','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('8','2','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('7','3','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('7','4','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('7','5','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('6','6','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('6','7','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('6','8','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('5','9','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('5','10','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('5','11','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('4','12','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('4','13','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('4','14','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('3','15','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('3','16','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('2','17','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('2','18','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('1','19','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('1','20','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('10','2','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('10','1','2015-03-05',null)

insert into rebenokGruppa values ('10','3','2015-03-05',null)

go

/*-------------РОДСТВЕННИКИ----------------------------------*/

--(idRodstvennika int identity primary key, familyaRodstvennika varchar (25), imyaRodstvennika varchar (25), otchestvoRodstvennika varchar (25),telefon varchar(25), adres varchar(25))

insert into rodstvenniki values ('Игнатов', 'Павел', 'Иванович','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Игнатова', 'Ирина' ,'Павловна','222-22-22', 'Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Николаев', 'Даниил', 'Петрович','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Николаева', 'Виктория' ,'Данииловна','222-22-22','Запорожье' )

insert into rodstvenniki values ('Кононов', 'Макар', 'Игоревич','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Кононова', 'Алиса' ,'Макаровна','222-22-22','Запорожье' )

insert into rodstvenniki values ('Гущин' ,'Демьян', 'Иванович','222-22-22','Запорожье' )

insert into rodstvenniki values ('Гущина', 'Ия' ,'Юрьевна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Яковлев' ,'Александр' ,'Павлович','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Яковлева', 'Карина', 'Александровна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Фокин' ,'Пётр' ,'Петрович','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Фокина' ,'Вита', 'Петровна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Лаврентьев' ,'Констаантин' ,'Эдуардович','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Лаврентьева' ,'Галина' ,'Константиновна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Туров', 'Владислав' ,'Константинович','222-22-22','Запорожье' )

insert into rodstvenniki values ('Турова' ,'Нина' , 'Владиславовна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Беспалов', 'Павел' ,'Петрович','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Беспалова', 'Оксана','Павловна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Иванов' ,'Виктор' ,'Иванович','222-22-22','Запорожье' )

insert into rodstvenniki values ('Иванова', 'Наталья' , 'Викторовна','222-22-22','Запорожье' )

insert into rodstvenniki values ('Евсеев' ,'Владимир', 'Александрович','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Евсеева' ,'Ирина','Анатольевна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Зыков' ,'Николай' ,'Васильевич','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Зыкова' ,'Авдотья', 'Николаевна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Фролов', 'Иван' ,'Денисович','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Фролова', 'Ирина', 'Николаевна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Якушев', 'Георгий', 'Альбертович','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Якушева', 'Марина' , 'Петровна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Матвеев' ,'Игорь', 'Ростиславович','222-22-22','Запорожье' )

insert into rodstvenniki values ('Матвеева','Анна', 'Александровна','222-22-22','Запорожье' )

insert into rodstvenniki values ('Доронина' ,'Юлия' ,'Владимировна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Константинова', 'Синклитикия', 'Владимировна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Большакова' ,'Октябрина' ,'Кимовна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Молчанова' ,'Эмилия' ,'Ильяовна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Елисеева' ,'Наталья' ,'Алексеевна','222-22-22','Запорожье')

insert into rodstvenniki values ('Баранов' ,'Мэлс' ,'Владиславович','222-22-22','Запорожье' )

insert into rodstvenniki values ('Ефремов', 'Николай', 'Фролович','222-22-22','Запорожье' )

insert into rodstvenniki values ('Миронов', 'Георгий', 'Максимович','222-22-22','Запорожье' )

insert into rodstvenniki values ('Соловьёв', 'Максим' ,'Владиславович','222-22-22','Запорожье' )

insert into rodstvenniki values ('Мамонтов' ,'Лукьян', 'Антонинович','222-22-22','Запорожье' )

go

--(idTypRodstva int identity primary key, nazvanieRodstvennika varchar (25))

insert into typRodstva values ('папа')

insert into typRodstva values ('мама')

insert into typRodstva values ('бабушка')

insert into typRodstva values ('дедушка')

insert into typRodstva values ('тётя')

insert into typRodstva values ('дядя')

insert into typRodstva values ('опекун')

go

--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

--!!!!!! каждому ребенку от 1 до 20 хотя бы одного родственника

/*ребёнок 1, фио родственника 1,тип родственника:папа, мам или ...1*/

insert into detiRodstvenniki values ('7', '4','2')

insert into detiRodstvenniki values ('8', '5','1')

insert into detiRodstvenniki values ('9', '7','1')

insert into detiRodstvenniki values ('10', '10','2')

insert into detiRodstvenniki values ('11', '12','2')

insert into detiRodstvenniki values ('12', '13','1')

insert into detiRodstvenniki values ('13', '15','1')

insert into detiRodstvenniki values ('14', '17','1')

insert into detiRodstvenniki values ('1', '31','3')

insert into detiRodstvenniki values ('2', '36','4')

insert into detiRodstvenniki values ('3', '32','3')

insert into detiRodstvenniki values ('4', '37','4')

insert into detiRodstvenniki values ('5', '38','5')

insert into detiRodstvenniki values ('15', '17','1')

insert into detiRodstvenniki values ('16', '19','1')

insert into detiRodstvenniki values ('17', '21','1')

insert into detiRodstvenniki values ('18', '24','2')

insert into detiRodstvenniki values ('19', '25','1')

insert into detiRodstvenniki values ('20', '27','1')

go

/*-------------СОТРУДНИКИ---------------------------------*/

--(idSotrudnika int identity primary key, familyaSotrudnika varchar (25), imyaSotrudnika varchar (25), otchestvoSotrudnika varchar (25),telefon varchar(25), adres varchar(100))

insert into sotrudniki values ('Савельева', 'Дарья', 'Христофоровна', '050 567 45 67','40 лет Советской Украины ул. 54 16', null)--1

insert into sotrudniki values ('Титов', 'Вячеслав','Арсеньевич', '066 876 54 23', '40 лет Советской Украины ул.4033',null)--2

insert into sotrudniki values ('Фокин', 'Егор', 'Дамирович', '063 786 56 78', '40 лет Советской Украины ул. 40 45',null)--3

insert into sotrudniki values ('Кузнецов', 'Альвиан', 'Константинович', '066 876 45 34', '40 лет Советской Украины ул. 40 15',null)--4

insert into sotrudniki values ('Архипов', 'Фрол', 'Николаевич', '067 567 45 34', '40 лет Советской Украины ул.39-г 143',null)--5

insert into sotrudniki values ('Васильева', 'Татьяна', 'Мэлсовна', '096 678 45 12' , 'Украинская ул.39-б 17',null)--6

insert into sotrudniki values ('Субботина', 'Октябрина', 'Авксентьевна', '050 565 45 34', 'Запорожская ул. 40 25' ,null)--7

insert into sotrudniki values ('Михеев','Мстисла','Матвеевич','063 890 67 45' ,'Запорожская ул.40 35',null)--8

insert into sotrudniki values ('Данилов', 'Глеб', 'Серапионович','098 678 56 34','Запорожская ул. 4 65',null)--9

insert into sotrudniki values ('Боброва', 'Ксения',' Владленовна', '050 678 45 12','40 лет Советской Украины ул.42 61Запорожская ул',null)--10

insert into sotrudniki values ('Кузнецов', 'Донат', 'Денисович', '067 456 23 45', 'Подгорная ул.35',null)--11

insert into sotrudniki values ('Фокин', 'Мэлс', 'Авксентьевич', '099 567 34 89', ' Морскаяу ул. 12',null)--12

insert into sotrudniki values ('Орлов', 'Макар' ,'Пантелеймонович', '050 454 67 90', 'Абрикосовая ул. 7' ,null)--13

insert into sotrudniki values ('Копылов', 'Матвей' ,'Валерьевич' , '098 567 44 23' , 'Цветочная ул.9' ,null)--14

insert into sotrudniki values ('Фёдорова', 'Марфа', 'Богдановна', '096 768 90 45', 'Мраморная ул.8' ,null)--15

insert into sotrudniki values ('Евсеева', 'Ольга' ,'Куприяновна' , '050 456 23 89', 'Мраморная ул.6',null)--16

insert into sotrudniki values ('Горшкова', 'Надежда', 'Федотовна', ' 095 484 37 45', ' Мозаичная ул.9' ,null)--17

insert into sotrudniki values ('Потапов', 'Мстислав',' Николаевич' , '066 567 45 67', ' Красная ул.8 34' ,null)--18

insert into sotrudniki values ('Григорьева', 'Алина', 'Германновна', '097 123 45 67', 'Петровского ул.5' ,null)--19

insert into sotrudniki values ('Козлова', 'Октябрина' , 'Леонидовна', '096 078 34 56', 'Гоголя ул.68 7' ,null)--20

insert into sotrudniki values ('Гуляева', 'Вита' , 'Александровна', '096 078 34 56', 'Гоголя ул.68 7', 'dbo')--20

go

--(idDolgnosti int identity primary key, nazvanieDolgnosty varchar (50))

insert into dolgnosti values ('Бухгалтер (главный бухгалтер)')

insert into dolgnosti values ('Заместитель по учебно-воспитательной работе')

insert into dolgnosti values ('Заместитель по административно-хозяйственной части')

insert into dolgnosti values ('Воспитатель')

insert into dolgnosti values ('Музыкальный руководитель')

insert into dolgnosti values ('Воспитатель по физической культуре')

insert into dolgnosti values ('Педагога-психолог')

insert into dolgnosti values ('Медицинский работник' )

insert into dolgnosti values ('Помощник воспитателя (младший воспитатель, няня)')

insert into dolgnosti values ('Логопед')

insert into dolgnosti values ('Преподаватель иностранного языка')

insert into dolgnosti values ('Хореограф')

insert into dolgnosti values ('Инструктор по фитнесу')

insert into dolgnosti values ('Преподаватель ИЗО')

insert into dolgnosti values ('Массажист')

insert into dolgnosti values ('Администратор базы данных')--16

go

----(idTypNaznachenia int identity primary key, nazvanieNaznachenia varchar (25))

insert into typNaznachenia values ('Перевод')

insert into typNaznachenia values ('Увольнение')

insert into typNaznachenia values ('Контракт')

insert into typNaznachenia values ('Приём на работу')

go

--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕХ СОТРУДНИКОВ НАЗНАЧИТЬ НА ДОЛЖНОСТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

--(idZapisiNaznachenia int identity primary key, idSotrudnika int foreign key references sotrudniki, idDolgnosti int foreign key references dolgnosti, dataNaznachenia date, dataUvolnenia date, idTypNaznachenia int foreign key references typNaznachenia)

insert into naznachenieNaDolgnost values ('1','1','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('2','2','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('3','3','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('4','4','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('5','5','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('6','6','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('7','7','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('8','8','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('9','9','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('10','10','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('11','11','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('12','12','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('13','13','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('14','14','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('15','15','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('16','9','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('17','4','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('18','4','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('19','9','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('20','4','1999-04-25', null, '4')

insert into naznachenieNaDolgnost values ('21','16','1999-04-25', null, '4')

go

/*-------------МЕДОСМОТР СОТРУДНИКОВ-----------------------------------*/

--(idZaklucheniaOsmotra int identity primary key, zakluchenie varchar(25))

insert into zakluchenieOsmotra values ('Работать может')--1

insert into zakluchenieOsmotra values ('Не допускается к работе')--2

insert into zakluchenieOsmotra values ('Отправлен на лечение')--3

go

--(idTypaOsmotra int identity primary key, nazvanieTypaOsmotra varchar(80), period int)

insert into typOsmotra values ('Периодический медицинский осмотр' , '12')--1 --периодичность в месяцах

insert into typOsmotra values ('Внеочередной медосмотр' , '6')--2

go

--(idMedosmotra int identity primary key, idSotrudnika int foreign key references sotrudniki, idTypaOsmotra int foreign key references typOsmotra,idZaklucheniaOsmotra int foreign key references zakluchenieOsmotra, dataMedosmotra date)

go

insert into medosmotr values ('1', '1','1', '2015-01-02')

insert into medosmotr values ('2', '1','1', '2015-01-02')

insert into medosmotr values ('3', '1','1', '2015-01-02')

insert into medosmotr values ('4', '1','1', '2015-01-02')

insert into medosmotr values ('5', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('6', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('7', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('8', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('9', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('10', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('11', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('12', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('13', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('14', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('15', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('16', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('17', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('18', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('19', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('20', '1','1', '2015-03-02')

insert into medosmotr values ('1', '2','3', '2016-01-15')

insert into medosmotr values ('2', '2','3', '2016-01-15')

insert into medosmotr values ('3', '2','3', '2016-01-15')

go

/*-------------МЕДКАРТОЧКА И ПРИВИВКИ ДЕТЕЙ -------------------------*/

--(idGruppaZdorovya int identity primary key, nazvanieGruppy varchar (25))

insert into gruppaZdorovya values ('Специальная')

insert into gruppaZdorovya values ('Основная')

insert into gruppaZdorovya values ('Подготовительная')

go

--(idMedkartohki int identity primary key, idRebenka int foreign key references deti, rost int, ves int, idSotrudnika int foreign key references sotrudniki, idGruppaZdorovya int foreign key references gruppaZdorovya,dataMedkartochki date)

insert into medkartochka values ( '5', '90', '9', '8', '2','2005-08-27' )

insert into medkartochka values ('6','100','12','8','1','2005-05-2')

insert into medkartochka values ('7','100','12','8','1','2005-05-2')

insert into medkartochka values ('8','95','10','8','2','2005-10-27')

insert into medkartochka values ('9','125','11','8','2','2005-11-27')

insert into medkartochka values ( '5', '95', '96', '8', '2','2006-08-27' )

insert into medkartochka values ('6','110','32','8','1','2006-05-2')

insert into medkartochka values ('7','115','22','8','1','2006-05-2')

insert into medkartochka values ('8','195','110','8','2','2006-10-27')

insert into medkartochka values ('9','135','7','8','2','2006-11-27')

go

--(idPrichinaNePrivivki int identity primary key, prichina varchar(25))

insert into prichinaNePrivivki values ('отказ')

insert into prichinaNePrivivki values ('перенос по состоянию здоровья')

insert into prichinaNePrivivki values ('не явился')

go

--(idPrivivki int identity primary key, nazvaniePrivivki varchar(25), vozrastDlyaPrivivki int)

insert privivki values ('Вакцинация вирусного гепатита В',5)

insert privivki values ('Вакцинация краснухи',4)

insert privivki values ('Вакцинация гриппа',3)

insert privivki values ('Вакцинация гриппа',5)

go

--(idZhurnalPrivivki int identity primary key, idRebenka int foreign key references deti,

--idPrivivki int foreign key references privivki, idSotrudnika int foreign key references sotrudniki,

--dataPrivivki date, sdelanaPrivivka bit, idPrichinaNePrivivki int foreign key references prichinaNePrivivki)

insert into zhurnalPrivivki values ('5','1','8','2015-10-15','1', null)

insert into zhurnalPrivivki values ('6','2','8','2015-10-15','0','2')

insert into zhurnalPrivivki values ('7','3','8','2015-10-15','1', null)

insert into zhurnalPrivivki values ('8','1','8','2015-10-15','0', '3')

insert into zhurnalPrivivki values ('9','2','8','2015-10-15','1', null)

insert into zhurnalPrivivki values ('10','3','8','2015-10-15','1', null)

insert into zhurnalPrivivki values ('11','3','8','2015-10-15','1', null)

go

/*----------------ЗАНЯТИЯ-------------------------------------------------*/

--(idTypZanyatia int identity primary key, nazvanieTypaZanyatia varchar(50),/*об¤зательное, дополнительное, индивидуальное*/)

insert typZanyatia values('Обязательные')--1

insert typZanyatia values('Дополнительные')--2

insert typZanyatia values('Индивидуальные')--3

go

--(idStoimostZanyatia int identity primary key, idTypZanyatia int foreign key references typZanyatia, stoimostZanyatia money, stoimostDeistvitelnaS date)

insert stoimostZanyatia values ('1','0', '2015-09-01')

insert stoimostZanyatia values ('2','5', '2015-09-01')

insert stoimostZanyatia values ('3','30', '2015-09-01')

insert stoimostZanyatia values ('2','10', '2016-01-01')

insert stoimostZanyatia values ('3','40', '2016-01-01')

go

--(idNazvanieZanyatia int identity primary key, nazvanieZanyatia varchar(50))

insert nazvanieZanyatia values ('Ритмика')

insert nazvanieZanyatia values ('Изостудия')

insert nazvanieZanyatia values ('Фитнес для малышей')

insert nazvanieZanyatia values ('Артмастерская для малышей')

insert nazvanieZanyatia values ('Речецветик')

insert nazvanieZanyatia values ('Занятия с психологом')

insert nazvanieZanyatia values ('Игротренинг для малышей')

insert nazvanieZanyatia values ('Оздоровительные услуги')

go

/*

insert zanyatieSotrudnik values ('1','11')

insert zanyatieSotrudnik values ('2','12')

insert zanyatieSotrudnik values ('3','13')

insert zanyatieSotrudnik values ('4','14')

insert zanyatieSotrudnik values ('5','15')

insert zanyatieSotrudnik values ('6','16')

insert zanyatieSotrudnik values ('7','17')

insert zanyatieSotrudnik values ('8','18')

go

insert zanyatieSotrudnik values ('1','6')

insert zanyatieSotrudnik values ('2','7')

insert zanyatieSotrudnik values ('3','8')

insert zanyatieSotrudnik values ('4','9')

insert zanyatieSotrudnik values ('5','10')

insert zanyatieSotrudnik values ('6','11')

insert zanyatieSotrudnik values ('7','12')

insert zanyatieSotrudnik values ('8','13')

go

*/

-----------------------------------------Задания----------------------------------------------------

insert into reports values ('1.Персональні дані дітей вказанної групи. ')

insert into reports values ('2.Персональні та контактні дані батьків (родичів) вказанної групи, дитини. ')

insert into reports values ('3.Склади груп, загальні та для відвідування певних відів занять; кількість дітей в кожній групі. ')

insert into reports values ('4.Персональні та контактні дані співробітників дитячого закладу, що працювали з певною дитиною, групою за весь час навчання, за певний проміжок часу. ')

insert into reports values ('5.Відомості про проходження співробітниками медичного огляду (перелік співробітників, що не пройшли огляд вчасно або результати огляду не дозволяють їм працювати у дитячому закладі)')

insert into reports values ('6.Медична картка вказанної дитини з для прегляду біометричних даних через певні проміжки часу. ')

insert into reports values ('7.Відомості про щеплення, які були зроблені певній дитині. ')

insert into reports values ('8.Списки та загальні кількість дітей, яким мають бути зробленні щеплення у найближчий час. ')

insert into reports values ('9.Список та загальна кількість дітей, яким не були зробленні вчасно щеплення (з вказанням причини). ')

insert into reports values ('10. Повний переляк занять, які відвідувала вказана дитина в певний проміжок часу. ')

insert into reports values ('11. Розклад занять групи, дитини, викладача')

insert into reports values ('12. Журнал відвідування дітьми закладу; загальна кількість днів, які підлягають оплаті за кожен місяць для кожної дитини. ')

insert into reports values ('13. Суми оплат для вказаної дитини, групи, закладу вцілому за певний період. ')

insert into reports values ('14. Суми оплат працівникам, які ведуть платні заняття, за кожен місяць. ')

use master

use kinderGart

go

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--1.Персональні дані дітей вказанної групи;

if object_id ('pr_1_1') is not null

drop procedure pr_1_1

go

create proc pr_1_1

@idGruppy int,

@beginDataPostuplenya date,

@endDataPostuplenya date

as

select deti.idRebenka, deti.familyaRebenka, deti.imyaRebenka, deti.dataRogdenya, gruppa.idGruppy, gruppa.nazvanieGruppy, obchiyTypGruppy.nazvanieTypaGruppy, rebenokGruppa.dataPostuplenya, rebenokGruppa.dataUhoda

from

gruppa

join

rebenokGruppa on gruppa.idGruppy=rebenokGruppa.idGruppy

join deti on rebenokGruppa.idRebenka=deti.idRebenka

join obchiyTypGruppy on gruppa.idObchiyTypGruppy=obchiyTypGruppy.idObchiyTypGruppy

where gruppa.idGruppy=@idGruppy and rebenokGruppa.dataPostuplenya <= @beginDataPostuplenya and dataUhoda> @endDataPostuplenya

go

--execute pr_1 1,2008

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if object_id ('pr_1_2') is not null

drop procedure pr_1_2

go

create proc pr_1_2

@idGruppy int

as

select deti.idRebenka, deti.familyaRebenka, deti.imyaRebenka, deti.dataRogdenya, gruppa.idGruppy, gruppa.nazvanieGruppy, obchiyTypGruppy.nazvanieTypaGruppy, rebenokGruppa.dataPostuplenya, rebenokGruppa.dataUhoda

from

gruppa

join

rebenokGruppa on gruppa.idGruppy=rebenokGruppa.idGruppy

join deti on rebenokGruppa.idRebenka=deti.idRebenka

join obchiyTypGruppy on gruppa.idObchiyTypGruppy=obchiyTypGruppy.idObchiyTypGruppy

where gruppa.idGruppy=@idGruppy and rebenokGruppa.dataUhoda is null

go

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--2.Персональні та контактні дані батьків (родичів) вказанної групи, дитини;

if object_id ('pr_2_1') is not null

drop procedure pr_2_1

go

create proc pr_2_1

@idRebenka int

as

select deti.*, typRodstva.nazvanieRodstvennika, rodstvenniki.*

from

deti

join detiRodstvenniki on deti.idRebenka=detiRodstvenniki.idRebenka

join rodstvenniki on detiRodstvenniki.idRodstvennika=rodstvenniki.idRodstvennika

join typRodstva on detiRodstvenniki.idTypaRodstva=typRodstva.idTypRodstva

where deti.idRebenka=@idRebenka

go

--execute pr_2_1 7

if object_id ('pr_2_2') is not null

drop procedure pr_2_2

go

create proc pr_2_2

@idGruppy int

as

select deti.*, typRodstva.nazvanieRodstvennika, rodstvenniki.*

from

deti

join detiRodstvenniki on deti.idRebenka=detiRodstvenniki.idRebenka

join rodstvenniki on detiRodstvenniki.idRodstvennika=rodstvenniki.idRodstvennika

join typRodstva on detiRodstvenniki.idTypaRodstva=typRodstva.idTypRodstva

join rebenokGruppa on rebenokGruppa.idRebenka=deti.idRebenka

join gruppa on gruppa.idGruppy=rebenokGruppa.idGruppy

where gruppa.idGruppy=@idGruppy and rebenokGruppa.dataUhoda is null

go

if object_id ('pr_2_3') is not null

drop procedure pr_2_3

go

create proc pr_2_3

@idGruppy int,

@beginDataPostuplenya date,

@endDataPostuplenya date

as

select deti.*, typRodstva.nazvanieRodstvennika, rodstvenniki.*

from

deti

join detiRodstvenniki on deti.idRebenka=detiRodstvenniki.idRebenka

join rodstvenniki on detiRodstvenniki.idRodstvennika=rodstvenniki.idRodstvennika

join typRodstva on detiRodstvenniki.idTypaRodstva=typRodstva.idTypRodstva

join rebenokGruppa on rebenokGruppa.idRebenka=deti.idRebenka

join gruppa on gruppa.idGruppy=rebenokGruppa.idGruppy

where gruppa.idGruppy=@idGruppy and rebenokGruppa.dataPostuplenya <= @beginDataPostuplenya and dataUhoda> @endDataPostuplenya

go

--execute pr_2_2 1, 2008

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--3.Склади груп, загальні та для відвідування певних відів занять; кількість дітей в кожній групі.

if object_id ('pr_3_1') is not null

drop procedure pr_3_1

go

create proc pr_3_1

@idObchiyTypGruppy int

as

select gruppa.idGruppy, gruppa.nazvanieGruppy,obchiyTypGruppy.nazvanieTypaGruppy, deti.idRebenka, deti.familyaRebenka, deti.imyaRebenka, deti.dataRogdenya from

gruppa

join

rebenokGruppa on gruppa.idGruppy=rebenokGruppa.idGruppy

join deti on rebenokGruppa.idRebenka=deti.idRebenka

join obchiyTypGruppy on gruppa.idObchiyTypGruppy=obchiyTypGruppy.idObchiyTypGruppy

where gruppa.idObchiyTypGruppy=@idObchiyTypGruppy and rebenokGruppa.dataUhoda is null

union all

select gruppa.idGruppy, gruppa.nazvanieGruppy,obchiyTypGruppy.nazvanieTypaGruppy, null,'Количество детей в группе', convert(varchar(max),COUNT (deti.idRebenka)),null

from

gruppa

join

rebenokGruppa on gruppa.idGruppy=rebenokGruppa.idGruppy

join deti on rebenokGruppa.idRebenka=deti.idRebenka

join obchiyTypGruppy on gruppa.idObchiyTypGruppy=obchiyTypGruppy.idObchiyTypGruppy

where gruppa.idObchiyTypGruppy=@idObchiyTypGruppy and rebenokGruppa.dataUhoda is null

group by gruppa.idGruppy, gruppa.nazvanieGruppy,obchiyTypGruppy.nazvanieTypaGruppy

order by gruppa.idGruppy, deti.idRebenka desc

go

--execute pr_3_1 '2', '2000-01-01', '2020-01-01'

if object_id ('pr_3_2') is not null

drop procedure pr_3_2

go

create proc pr_3_2

@idObchiyTypGruppy int,

@beginDataPostuplenya date,

@endDataPostuplenya date

as

select gruppa.idGruppy, gruppa.nazvanieGruppy,obchiyTypGruppy.nazvanieTypaGruppy, deti.idRebenka, deti.familyaRebenka, deti.imyaRebenka, deti.dataRogdenya from

gruppa

join

rebenokGruppa on gruppa.idGruppy=rebenokGruppa.idGruppy

join deti on rebenokGruppa.idRebenka=deti.idRebenka

join obchiyTypGruppy on gruppa.idObchiyTypGruppy=obchiyTypGruppy.idObchiyTypGruppy

where gruppa.idObchiyTypGruppy=@idObchiyTypGruppy and rebenokGruppa.dataPostuplenya <= @beginDataPostuplenya and dataUhoda> @endDataPostuplenya

union all

select gruppa.idGruppy, gruppa.nazvanieGruppy,obchiyTypGruppy.nazvanieTypaGruppy, null,'Количество детей в группе', convert(varchar(max),COUNT (deti.idRebenka)),null

from

gruppa

join

rebenokGruppa on gruppa.idGruppy=rebenokGruppa.idGruppy

join deti on rebenokGruppa.idRebenka=deti.idRebenka

join obchiyTypGruppy on gruppa.idObchiyTypGruppy=obchiyTypGruppy.idObchiyTypGruppy

where gruppa.idObchiyTypGruppy=@idObchiyTypGruppy and rebenokGruppa.dataPostuplenya between @beginDataPostuplenya and @endDataPostuplenya

group by gruppa.idGruppy, gruppa.nazvanieGruppy,obchiyTypGruppy.nazvanieTypaGruppy

order by gruppa.idGruppy, deti.idRebenka desc

go

--execute pr_3_2 '2', '2000-01-01', '2020-01-01'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--4.Персональні та контактні дані співробітників дитячого закладу, що працювали з певною дитиною, групою за весь час навчання, за певний проміжок часу

if object_id ('pr_4_1') is not null

drop procedure pr_4_1

go

create proc pr_4_1

@idGruppy int,

@beginData date,

@endData date

as

select distinct sotrudniki.idSotrudnika, sotrudniki.familyaSotrudnika, sotrudniki.imyaSotrudnika, sotrudniki.otchestvoSotrudnika, sotrudniki.adres, sotrudniki.telefon

from

zanyatie

join zanyatieGruppa on zanyatie.idZanyatie=zanyatieGruppa.idZanyatie

join gruppa on zanyatieGruppa.idGruppy=gruppa.idGruppy

join zanyatieSotrudnik on zanyatieSotrudnik.idZanyatie=zanyatie.idZanyatie

join sotrudniki on zanyatieSotrudnik.idSotrudnika=sotrudniki.idSotrudnika

where gruppa.idGruppy=@idGruppy

and

zanyatie.dataZanyatia between @beginData and @endData

go

if object_id ('pr_4_2') is not null

drop procedure pr_4_2

go

create proc pr_4_2

@idRebenka int,

@beginData date,

@endData date

as

select distinct sotrudniki.idSotrudnika, sotrudniki.familyaSotrudnika, sotrudniki.imyaSotrudnika, sotrudniki.otchestvoSotrudnika, sotrudniki.adres, sotrudniki.telefon

from

zanyatie

join zanyatieGruppa on zanyatie.idZanyatie=zanyatieGruppa.idZanyatie

join gruppa on zanyatieGruppa.idGruppy=gruppa.idGruppy

join rebenokGruppa on gruppa.idGruppy=rebenokGruppa.idGruppy

join deti on rebenokGruppa.idRebenka=deti.idRebenka

join zanyatieSotrudnik on zanyatieSotrudnik.idZanyatie=zanyatie.idZanyatie

join sotrudniki on zanyatieSotrudnik.idSotrudnika=sotrudniki.idSotrudnika

where deti.idRebenka=@idRebenka

and

zanyatie.dataZanyatia between @beginData and @endData

union all

select distinct sotrudniki.idSotrudnika, sotrudniki.familyaSotrudnika, sotrudniki.imyaSotrudnika, sotrudniki.otchestvoSotrudnika, sotrudniki.adres, sotrudniki.telefon

from

zanyatie

join zanyatieRebenok on zanyatie.idZanyatie=zanyatieRebenok.idZanyatie

join deti on zanyatieRebenok.idRebenka=deti.idRebenka

join zanyatieSotrudnik on zanyatieSotrudnik.idZanyatie=zanyatie.idZanyatie

join sotrudniki on zanyatieSotrudnik.idSotrudnika=sotrudniki.idSotrudnika

where deti.idRebenka=@idRebenka

and

zanyatie.dataZanyatia between @beginData and @endData

go

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--5.Відомості про проходження співробітниками медичного огляду (перелік співробітників, що не пройшли огляд вчасно або результати огляду не дозволяють їм працювати у дитячому закладі)

if object_id ('pr_5_1') is not null

drop procedure pr_5_1

go

create proc pr_5_1

--@idZakl int

as

select sotrudniki.idSotrudnika, sotrudniki.familyaSotrudnika, sotrudniki.imyaSotrudnika,

medosmotr.dataMedosmotra, typOsmotra.nazvanieTypaOsmotra, zakluchenieOsmotra.zakluchenie, dateadd (month, typOsmotra.period, medosmotr.dataMedosmotra) as sleduyuchiyOsmotr


Подобные документы

 • Виявлення основних сутностей предметної області. Побудова схеми реляційної бази даних. Вбудовані процедури і тригери. Опис архітектури програмної системи і концептуальної моделі бази даних, програмної реалізації та інтерфейсу користувача додатку.

  курсовая работа [4,3 M], добавлен 05.12.2012

 • Створення інформаційної системи для спортивного магазину харчування. Обґрунтування вибору мови програмування. Текстуальний опис алгоритму. Проектування бази даних. Комп'ютеризація торгівельних закладів, отримання необхідних даних в автоматичному режимі.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 12.05.2015

 • Оцінка необхідності створення на сучасному підприємстві автоматизованої інформаційної системи та її значення в процесі управління. Етапи розробки структури бази даних, зміст, призначення. Операційна інформація з обліку фінансово-розрахункових операцій.

  контрольная работа [29,4 K], добавлен 06.10.2010

 • Проектування бази даних предметної області "Магазин будівельних матеріалів". Аналіз сукупності вхідних і вихідних даних, шляхи удосконалення інформаційної системи обліку товару. Організація інформаційної бази, розробка логічної і фізичної моделі.

  курсовая работа [559,2 K], добавлен 09.05.2016

 • Створення гнучкої клієнт-серверної системи інформаційної підтримки підвищення кваліфікації персоналу ДП № 9 з застосуванням мови програмування PHP, системи керування базами даних MySQL. Розробка алгоритмів, програмна реалізація основних процедур системи.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 26.10.2012

 • Роль бази даних, призначеної для каталогізації рейсів, рухомого складу, персоналу та пасажирів, в полегшенні роботи залізничного вокзалу. Проектування структури даних. Розробка запитів для рішення задач, комплексної програми. Опис математичної моделі.

  курсовая работа [4,8 M], добавлен 27.12.2013

 • Побудова інформаційної системи "Магазин товарів для настільного тенісу" з автоматизації роботи магазину. Концептуальне моделювання бази даних. Обґрунтування вибору СУБД. Логічне проектування бази даних. Схема бази даних. Створення таблиць в конструкторі.

  курсовая работа [8,8 M], добавлен 16.12.2015

 • Проектування бази даних: визначення об’єктів, структура таблиць, побудова схеми даних, забезпечення цілісності даних, створення певних відношень між таблицями, створення запитів, побудова форм, оформлення об’єктів. Розробка інструкції користувача.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 19.09.2014

 • Розробка інформаційної системи, що містить дані про товари, їх поставку і доставку за допомогою моделі "Сутність-зв'язок". Вибір засобів її реалізації Структурна схема реляційної бази даних та таблиці БД. Інструкція для користувача програмним продуктом.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 19.06.2013

 • Аналіз відомих підходів до проектування баз даних. Моделі "сутність-зв'язок". Ієрархічна, мережева та реляційна моделі представлення даних. Організація обмежень посилальної цілісності. Нормалізація відносин. Властивості колонок таблиць фізичної моделі.

  курсовая работа [417,6 K], добавлен 01.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.