Автоматизація роботи магазину будівельних матеріалів

Проектування бази даних предметної області "Магазин будівельних матеріалів". Аналіз сукупності вхідних і вихідних даних, шляхи удосконалення інформаційної системи обліку товару. Організація інформаційної бази, розробка логічної і фізичної моделі.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.05.2016
Размер файла 559,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Автоматизація роботи магазину будівельних матеріалів

Реферат

Об'єкт дослідження - магазин будівельних матеріалів

Мета розробки - розробити базу даних «Автоматизація роботи магазина будівельних матеріалів»

Пояснювальна записка курсового проекту містить результати розробки бази даних предметної області «Магазин будівельних матеріалів». Проаналізовано сукупності вхідних і вихідних даних задачі, описана організація інформаційної бази, розроблені логічні і фізична моделі даних в ІС.

Результати роботи можуть бути впроваджені в виробництво відповідними закладами, пов'язаними з продажем будівельних матеріалів

Вступ

Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції, згідно якої дані повинні бути організовані в бази даних з метою адекватного відображення реального світу, що змінюється, і задоволення інформаційних потреб користувачів. Ці бази даних створюються і функціонують під управлінням спеціальних програмних комплексів, званих системами управління базами даних (СУБД).

Збільшення об'єму і структурної складності даних, що зберігаються, розширення круга користувачів інформаційних систем привели до широкого розповсюдження найбільш зручних і порівняно простих для розуміння реляційних (табличних) СУБД. Для забезпечення одночасного доступу до даних безлічі користувачів, нерідко розташованих достатньо далеко один від одного і від місця зберігання баз даних, створені мереживі мультикористувач для користувача версії БД заснованих на реляційній структурі. У них тим або іншим шляхом розв'язуються специфічні проблеми паралельних процесів, цілісності (правильності) і безпеки даних, а також санкціонування доступу. Сучасні СУБД в основному є додатками Windows, оскільки дане середовище дозволяє більш повно використовувати можливості персональної ЕОМ, ніж середовище DOS. Зниження вартості високопродуктивних ПК зумовив не тільки широкий перехід до середовища Windows, де розробник програмного забезпечення може в менше ступеня піклуватися про розподіл ресурсів, але також зробив програмне забезпечення ПК в цілому і СУБД зокрема менш критичними до апаратних ресурсів ЕОМ.

Серед найбільш яскравих представників систем управління базами даних можна відзначити: Interbase, Lotus Approach, Microsoft Access, Borland dBase, Borland Paradox, Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Visual Basic, а також баз даних Microsoft SQL Server і Oracle, використовувані в додатках, побудованих за технологією «сервер» клієнта. Фактично, у будь-якої сучасної СУБД існує аналог, що випускається іншою компанією, що має аналогічну область застосування і можливості, будь-який додаток здатний працювати з багатьма форматами представлення даних, здійснювати експорт і імпорт даних завдяки наявності великого числа конвертерів.

Таким чином, на сьогодні розробник не зв'язаний рамками якого-небудь конкретного пакету, а залежно від поставленого завдання може використовувати самі різні додатки. Тому, важливішим представляється загальний напрям розвитку СУБД і інших засобів розробки додатків в даний час.

1.Технічне завдання на проектування

Перед розробником було поставлено завдання розробити базу даних автоматизації роботи магазину будівельних матеріалів. Воно включає в себе докладне вивчення предметної області даного курсового проекту: збір і групування інформації про товар, прийом і продаж товарів, постачальників, клієнтів і т.д

База даних «Автоматизація роботи магазину будівельних матеріалів» повинна виконувати наступні функції:

1. Доступ до довідників: товари, працівники, замовлення, клієнти, поставки;

2. Створення нових записів, внесення змін у вже існуючий запис, видалення запису, перегляд записів;

3. Здійснювати прийом товару від постачальника - введення даних про прихід товару;

4. Здійснювати продаж товару клієнтам - введення даних про продаж товару

Таким чином, в результаті повинен вийти проект бази даних, який би дозволяв:

1. Зберігати

2. Систематизувати

3. Обробляти

4. Структурувати

5. Автоматизувати інформацію

База даних повинна мати зручну і легку структуру, для сприйняття неї користувачем.

2. Опис предметної області

будівельний інформаційний база даних

Удосконалення інформаційної системи обліку товару в магазині шляхом впровадження інформаційних технологій є актуальним завданням. Тому щоб перш ніж зайнятися розробкою ІС необхідно детально вивчити предметну область.

Предметна область - частина реального світу, що підлягає вивченню з метою організації управління і, кінець кінцем, автоматизації. Предметна область представляється безліччю фрагментів, наприклад, підприємство - цехами, дирекцією, бухгалтерією і т.д. Кожен фрагмент предметної області характеризується безліччю об'єктів і процесів, що використовують об'єкти, а також безліччю користувачів, що характеризуються різними поглядами на предметну область.

Для аналізу предметної області вибрано магазин будівельних матеріалів. Даний магазин займається роздрібним і оптовим продажем будівельних матеріалів. Магазин має своїх постачальників які знаходяться в різних містах України поставляють продукцію за цінами виробника, покупців (крупні фірми), які купують продукцію за оптовими цінами, і точки збуту які знаходяться в різних містах України і продають цю продукцію за роздрібними цінами.

Розглянемо основні етапи, по яких будівельні матеріали проходять в магазин:

1. Купується побутова техніка за цінами виробника.

2. Для кожного найменування заводиться окремий рядок в таблиці бази даних, в якій указуються:

- Код товару;

- Найменування;

- Вартість;

- Кількість

- Код поставки;

Дані в таблиці можна редагувати в міру необхідності. Їх можна буде сортувати за кодом, вартістю і т.д.

Також в проекті існують і ряд інших таблиць

Властивість таблиць:

1. Замовлення

У цю таблицю будуть вводитися дані з продажу будівельних матеріалів (продавці, покупці, дата, товари, і ін.).

2. Постачальники

У цю таблицю заносяться дані про підприємства, які постачають товари на склад магазина (Найменування підприємства, адреса, телефон, представник).

3. Покупці

У цю таблицю будуть вводиться дані про покупців (Адреса покупця, телефон, наявність картки-знижки, ПІБ).

4. Кадри

У цій таблиці будуть вводиться дані про робочих (ФІО, адреса, телефон).

5. Характеристика товарів

У цій таблиці будуть вводиться дані про сам товар (код товару, код групи товару, найменування, вартість, оптова вартість, код постачальника, маса, код кольору, розмір ).

6. Поставки

У цій таблиці будуть вводиться дані про постачання (найменування товару і код, код постачальника, дата).

За допомогою нашої БД ми зможемо одержувати різні звіти. Бачити асортимент товару, кількість проданої техніки, дані про постачальників, покупців. А також одержувати різну інформацію про товар:, опис, ціну.

3. ER-Діаграма

Розробник БД повинен проконтролювати, щоб зв'язок між сутностями здійснювався через точно зазначені атрибути, які будуть визначати унікальний ключ зв'язку. Вибір ключів сутностей - одне з найважливіших проектних рішень, що повинен бути зробити розробник при переході від інформаційної моделі ПО до логічної моделі БД.

Зв'язки характеризуються ступенем зв'язку й класом приналежності сутності до зв'язку. Ступінь (потужність) зв'язку - це відношення числа сутностей, що беруть участь в утворенні зв'язку. Існують такі типи: "один-до-одного", "один-до-множини", "множина-до-множини".

Типовою формою документування інформаційної моделі ПО є діаграми "сутність-зв'язок" (ER-діаграми). ER-діаграма дозволяє графічно подати всі елементи інформаційної моделі згідно простим, інтуїтивно зрозумілим, але чітко визначеним правилам - нотаціям. Далі ми будемо користуватися умовними позначками, прийнятими в методології інформаційного проектування. При дослідженні предметної області було встановлено основні сутності даної інформаційної системи. На основі цих сутностей було створено ER-діаграму, яка зображена рис. 3.1.

Рис.3.1. ER-діаграма ІС «Автоматизація роботи магазину буд-матеріалів»

4. Створення бази даних

4.1 Коротка характеристика MSSqlServer 2008

Microsoft SQL Server -- комерційна система керування базами даних, що розповсюджується корпорацією Microsoft. Мова, що використовується для запитів -- Transact-SQL, створена спільно Microsoft та Sybase. Transact-SQL є реалізацією стандарту ANSI/ISO щодо структурованої мови запитів (SQL) із розширеннями. Використовується як для невеликих і середніх за розміром баз даних, так і для великих баз даних масштабу підприємства. Багато років вдало конкурує з іншими системами керування базами даних.

Базовий код MS SQL Server (до версії 7.0) ґрунтувався на коді Sybase SQL Server. Це дозволило Microsoft вийти на ринок баз даних для підприємств, де конкурували Oracle, IBM, і, пізніше, сама Sybase. Microsoft, Sybase і Ashton-Tate спочатку об'єдналися для створення і випуску на ринок першої версії програми, що отримала назву SQL Server 1.0 для OS/2 (близько 1989 року), яка фактично була еквівалентом Sybase SQL Server 3.0 для Unix, VMS та ін. Microsoft SQL Server 4.2 був випущений у 1992 році та входив до складу операційної системи Microsoft OS/2 версії 1.3. Офіційний реліз Microsoft SQL Server версії 4.21 для ОС Windows NT відбувся одночасно з релізом самої Windows NT (версії 3.1). Microsoft SQL Server 6.0 був першою версією SQL Server, створеною виключно для архітектури NT і без участі в процесі розробки Sybase.

4.2 Створення бази даних в середовищі Microsoft SQL Server 2008

У складі Microsoft Visual Studio 2008 знаходиться сервер баз даних Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Від повнофункціонального сервера даних він відрізняється тільки обмеженням розміру бази даних в 2 гігабайти, що дозволяє виробляти розробку і тестування додатків баз даних.

Для роботи зі створення бази даних і таблиць будемо використовувати Microsoft SQL Server Management Studio Express. Даний програмний продукт є вільним і доступний для скачування в Інтернет.

Зовнішній вигляд вікна програми Microsoft SQL Server Management Studio Express наведено на рис. 4.1.

Рис. 4.2.1. Зовнішній вигляд вікна програми Microsoft SQL Server Management Studio Express

Для створення бази даних необхідно натиснути правою кнопкою миші на пункті «Бази даних» і вибрати пункт меню «Створити базу даних». Вікно створення БД представлено на рис. 4.2.

Рис. 4.2.2. Вікно створення БД

В даному вікні задається ім'я бази даних, імена та шляхи до файлів бази даних, початковий розмір файлів і крок збільшення розміру БД в разі потреби. Після натискання кнопки «ОК» створена БД з'являється в списку баз даних

4.3 Створення таблиць

БД представляють зв'язану між собою сукупність таблиць-суті бази даних. Зв'язок між таблицями може знаходити своє віддзеркалення в структурі даних, а може тільки матися на увазі, тобто бути присутнім на неформалізованому рівні. Кожна таблиця БД представляється як сукупність рядків і стовпців, де рядки відповідають екземпляру об'єкту, конкретній події або явищу, а стовпці - атрибутам (ознакам, характеристикам, параметрам) об'єкту, події, явища. Одне з найважливіших переваг баз даних полягає в тому, що можна зберігати логічно згруповані дані в різних таблицях і задавати зв'язки між ними, об'єднуючи їх в єдину базу. Така організація даних дозволяє зменшити надмірність даних, що зберігаються, спрощує їх введення і організацію запитів і звітів. Для створення таблиць необхідно вибрати в контекстному меню гілки «Таблиці» пункт «Створити таблицю». Середа Management Studio приймає такий вигляд (рис. 4.3.1).

Рис. 4.3.1. середу Management Studio в режимі створення таблиці

Для визначення зв'язків між таблицями необхідно задати первинні ключі таблиць. Для цього в контекстному меню відповідного поля вибрати пункт «Поставити первинний ключ» (рис. 4.3.2).

Рис. 4.3.2 Задання первинного ключа

Створювати таблиці можна також за допомогою SQL-запита. Для Цього на панелі інструментів вибираємо «Новий запит» і вводимо Sql-код (див. рис. 4.3.3)

Рис. 4.3.3 Створення таблиці за допомогою SQL запиту

4.4 Установка зв'язків між таблицями

Для створення зв'язків між таблицями і схеми бази даних необхідно створити нову діаграму бази даних, вибравши відповідний пункт у контекстному меню гілки «Діаграми баз даних». Додавши у вікні необхідні таблиці в діаграму, отримуємо такий вигляд середовища Management Studio (рис. 4.4.1).

Рис. 4.4.1. Початок побудови діаграми БД

Вся необхідна робота здійснюється в спеціальному вікні Схема даних, яке відкривається кнопкою на панелі інструментів або командою Сервіс: Схема даних.

Для рішення поставленого завдання прийнята схема бази даних, представлена на рис. 4.4.1 Для відкриття схеми даних необхідно вибрати команду «Инструменты» в меню «Дизайнер БД». У даній схемі представлений взаємозв'язок всіх таблиць бази даних і відношення між ними.

4.5 Створення запитів

Значення можуть бути поміщені і видалені з полів трьома командами мови DML (Мова Маніпулювання Даними):

- Insert (вставити),

- Update (змінити),

- Delete (видалити).

Команда insert має свої особливості.

- При вказівці значень конкретних полів замість використання будь-яких значень можна застосувати ключове слово DEFAULT.

- Вставка порожнього рядка призводить до додавання пробілу, а не значення NULL.

- Рядки і дати задаються в апострофа.

- Можна ставити NULL явно, а можна задавати DEFAULT.

Приклад запиту для вставлення даних в таблицю «Постачальники» показаний на рис. 4.5.1

Рис. 4.5.1. Створення запиту insert

Команда update дозволяє змінювати задані значення записів:

Рис. 4.5.2. Створення запиту update

Команда delete видаляє записи з таблиці:

Рис. 4.5.3. Створення запиту delete

Основною операцією для опису запиту до БД в мові SQL є конструкція виду:

Select <список атрибутів>

From <список відносин>

Where <умова>

Ця операція є композицією реляційних операторів проекції, з'єднання і вибору. Проекція береться для зазначеного списку атрибутів, з'єднання виконується для зазначеного списку відносин, вибір визначається умовою відбору записів where.

В результаті виконання операції з'єднання дані із зазначених у списку відносин представляються однією таблицею. У цій таблиці з усіх наявних стовпців вихідних відносин списку відносин залишаються тільки ті стовпці, які вказані в списку.

В даній інформаційній системі було створено 4 запити на вибірку інформації по різним типам даних в заданих полях:

1.Вибірка по полю «Кількість» таблиці «Товари» (цілий тип даних)

Рис. 4.5.4. Вибірка по цілочисельному полі

2. Вибірка по полю «Гарантія» таблиці «Товари» (логічний тип даних)

Рис. 4.5.5. Вибірка по логічному полі

3. Вибірка по полю «Дата» таблиці «Поставки» (тип даних - дата)

Рис. 4.5.6. Вибірка по даті

5. Вибірка по полю «Назва» таблиці «Товари» (тип даних - текст)

Рис. 4.5.6. Вибірка по cимвольному полі

Отже, дана ІС містить всі основні види запитів. На цьому функціональне проектування бази даних завершене.

Висновок

В ході виконання курсового проекту було розроблено інформаційну систему для автоматизації роботи магазину будівельних матеріалів.

Було розроблено БД в середовищі MSSQL Server 2008, спроектовано і створено необхідні таблиці, для функціонування системи, а також створено запити для роботи з даними (введення, видалення, редагування) і пошуку інформації.

В ході виконання було розглянуто прийоми проектування та реалізації реляційних баз даних і таблиць в MSSQL Server 2008, створено логічну і фізичну моделі БД, спроектовано структури реляційної бази.

Подальше вдосконалення бази даних дозволить розширити можливості інформаційної системи, полегшити роботу персоналу магазину.

Список використаної літератури

1. Симонович С.В. «Язык структурированных запросов SQL», СПб «Питер», 2000.

2. К. Дж. Кейт Введення в системи баз даних/ Пер. с англ. 8-е изд. М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.- 1328 с.

3. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных. Часть 1. Реляционная модель данных: Учебное пособие/ Изд. Башкирского ун-та. - Уфа, 1999. - 108 с.

4. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных. Часть 2: Нормальные формы отношений и транзакции: Учебное пособие/Изд. Башкирского ун-та. - Уфа, 1999. - 138 с.

5. Мартин Грубер. Понимание SQL. /Пер. Лебедева В.Н. М., 1993.- 291 с.

6. Томас Коннолли, Каролин Бегг Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика.- 3-е изд. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 1436 с.

7. Джен Л. Харрингтон Проектирование реляционных баз даннях. М.: Издательство «Лори», 2006. 230 с.

8. Киммел, Пол Освой самостоятельно программирование для Microsoft Access 2002 за 24 часа / Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.- 480 с.: іл.- парал. тит. англ.

9. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных: Учебное пособие. - СПб.: ИТМО, 1994. - 90 с.

10. Пасічник В.В. Організація баз даних та знань: підручник для ВНЗ/ В.В. Пасічник, В.А. Резніченко.-К.: Видавнича група BHV,2006.-384с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розробка бази даних в середовищі Microsoft SQL Server 2008 для обліку послуг фітнес-клубу. Таблиці для баз даних, їх властивості. Аналіз сукупності вхідних і вихідних параметрів, опис інформаційної бази, розробка логічної і фізичної моделі даних в ІС.

  курсовая работа [449,9 K], добавлен 09.05.2016

 • Узагальнена структурна схема інформаційної системи та алгоритми її роботи. Проект бази даних. Інфологічне проектування і дослідження предметної області. Розробка інфологічної моделі предметної області. Розробка композиційної, логічної системи бази даних.

  курсовая работа [861,7 K], добавлен 21.02.2010

 • Побудова інформаційної системи "Магазин товарів для настільного тенісу" з автоматизації роботи магазину. Концептуальне моделювання бази даних. Обґрунтування вибору СУБД. Логічне проектування бази даних. Схема бази даних. Створення таблиць в конструкторі.

  курсовая работа [8,8 M], добавлен 16.12.2015

 • Розробка бази даних для меблевої фірми. Обстеження і аналіз предметної області та побудова концептуальної, логічної та фізичної моделі цієї бази даних. Використання мови програмування Visual Basic при написанні програмного коду, що обслуговує базу даних.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 24.10.2010

 • Розробка структури бази даних. ER-моделі предметної області. Проектування нормалізованих відношень. Розробка форм, запитів, звітів бази даних "Автосалон". Тестування роботи бази даних. Демонстрація коректної роботи форми "Додавання даних про покупців".

  курсовая работа [4,0 M], добавлен 02.12.2014

 • Аналіз відомих підходів до проектування баз даних. Моделі "сутність-зв'язок". Ієрархічна, мережева та реляційна моделі представлення даних. Організація обмежень посилальної цілісності. Нормалізація відносин. Властивості колонок таблиць фізичної моделі.

  курсовая работа [417,6 K], добавлен 01.02.2013

 • Опис вхідних та вихідних повідомлень, процедури перетворення даних. Розробка інфологічної моделі, інформаційні об’єкти та їх характеристика. Автоматизація даталогічного проектування. Опис структур таблиць бази даних на фізичному рівні, реалізація запитів.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 02.01.2014

 • Розробка бази даних для обробки інформації про діяльність туристичного агентства. Визначення предметної області, вхідних та вихідних даних, їх організації. Генерація схеми бази даних. Реалізація функціональних вимог. Інструкція з експлуатації системи.

  курсовая работа [5,3 M], добавлен 12.05.2015

 • Проектування бази даних та інтерфейсу програми. Розробка бази даних за допомогою Firebird 2.5. Контроль коректності вхідних та вихідних даних. Додавання та редагування інформації. Вплив електронно-обчислювальних машин на стан здоров'я користувачів.

  дипломная работа [4,7 M], добавлен 12.10.2015

 • Аналіз предметної галузі, постановка задачі, проектування бази даних. UML-моделювання, побудова ER-діаграми, схеми реляційної бази даних у третій нормальній формі. Призначення і логічна структура. Опис фізичної моделі бази даних, програмної реалізації.

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 28.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.