База даних магазину побутової техніки на прикладі магазину "Електрон"

Призначення інформаційної системи. Завдання предметної області. Характеристика документів предметної області. Опис і обґрунтування вибору методу організації вихідних даних. Коротка характеристика IBExpert. Програмна реалізація в середовищі Delphi.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 25.03.2011
Размер файла 2,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА Економічної КІбЕРНЕТИКИ

ДИПЛОМНА робота

з дисципліни «Проектування баз даних»

На тему: База даних магазину побутової техніки на прикладі магазину Електрон

Херсон 2008

РЕФЕРАТ

Ключові слова: бази даних, розробка, програмування, середовище Delphi, об'єкт, мова SQL, візуальні компоненти, моделі даних, склад.

У курсовому проекті розробляється база даних побутової техніки магазину «Електрон».

ВСТУП

Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції, згідно якої дані повинні бути організовані в бази даних з метою адекватного відображення реального світу, що змінюється, і задоволення інформаційних потреб користувачів. Ці бази даних створюються і функціонують під управлінням спеціальних програмних комплексів, званих системами управління базами даних (СУБД).

Збільшення об'єму і структурної складності даних, що зберігаються, розширення круга користувачів інформаційних систем привели до широкого розповсюдження найбільш зручних і порівняно простих для розуміння реляційних (табличних) СУБД. Для забезпечення одночасного доступу до даних безлічі користувачів, нерідко розташованих достатньо далеко один від одного і від місця зберігання баз даних, створені мереживі мультикористувач для користувача версії БД заснованих на реляційній структурі. У них тим або іншим шляхом розв'язуються специфічні проблеми паралельних процесів, цілісності (правильності) і безпеки даних, а також санкціонування доступу. Сучасні СУБД в основному є додатками Windows, оскільки дане середовище дозволяє більш повно використовувати можливості персональної ЕОМ, ніж середовище DOS. Зниження вартості високопродуктивних ПК зумовив не тільки широкий перехід до середовища Windows, де розробник програмного забезпечення може в менше ступеня піклуватися про розподіл ресурсів, але також зробив програмне забезпечення ПК в цілому і СУБД зокрема менш критичними до апаратних ресурсів ЕОМ.

Серед найбільш яскравих представників систем управління базами даних можна відзначити: Interbase, Lotus Approach, Microsoft Access, Borland dBase, Borland Paradox, Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Visual Basic, а також баз даних Microsoft SQL Server і Oracle, використовувані в додатках, побудованих за технологією «сервер» клієнта. Фактично, у будь-якої сучасної СУБД існує аналог, що випускається іншою компанією, що має аналогічну область застосування і можливості, будь-який додаток здатний працювати з багатьма форматами представлення даних, здійснювати експорт і імпорт даних завдяки наявності великого числа конвертерів.

Таким чином, на сьогодні розробник не зв'язаний рамками якого-небудь конкретного пакету, а залежно від поставленого завдання може використовувати самі різні додатки. Тому, важливішим представляється загальний напрям розвитку СУБД і інших засобів розробки додатків в даний час.

Темою моєї курсової роботи розробка бази даних магазину побутової техніки «Електрон». Створена програма володіє рядом переваг:

1. Автоматизація необхідних розрахунків

2. Легкий спосіб введення або видалення товару або клієнта

3. Наявність у формі «Товари» кольорових зображень товару

4. Зручний дизайн програми із зрозумілим інтерфейсом і оригінальними кнопковими формами

5. Можливість перегляду або висновку на друк звітів, що наочно демонструють інформацію по основних категоріях

Метою цієї роботи є створення бази даних в СУБД IB Expert. Яка повинна буде автоматизувати роботу підприємства побутової техніки «Електрон».

РОЗДІЛ 1. ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Призначення інформаційної системи

Предметна область - частина реального світу, що підлягає вивченню з метою організації управління і, кінець кінцем, автоматизації. Предметна область представляється безліччю фрагментів, наприклад, підприємство - цехами, дирекцією, бухгалтерією і т.д. Кожен фрагмент предметної області характеризується безліччю об'єктів і процесів, що використовують об'єкти, а також безліччю користувачів, що характеризуються різними поглядами на предметну область.

Для аналізу предметної області вибрано підприємство побутової техніки “Електрон”. Дане підприємство займається роздрібним і оптовим продажем побутової техніки. Магазин має своїх постачальників які знаходяться в різних містах України поставляють продукцію за цінами виробника, покупців (крупні фірми), які купують продукцію за оптовими цінами, і точки збуту які знаходяться в різних містах України і продають цю продукцію за роздрібними цінами.

Розглянемо основні етапи, по яких побутова техніка проходить в магазин:

1. Купується побутова техніка за цінами виробника.

2. Для кожного найменування заводиться окремий рядок в таблиці бази даних, в якій указуються:

- Код товару;

- Найменування;

- Дата випуску;

- Вартість;

- Оптова вартість;

- Код постачальника;

- Код групи (1-холодильник, 2-пральна машина, 3-бойлер, 4-мікрохвильова піч, 5-електроплита, 6-витяжка);

- маса;

- код кольору;

- розмір.

Дані в таблиці можна редагувати в міру необхідності. Їх можна буде сортувати за кодом, вартістю, групою і т.д.

1.2 Основні завдання предметної області

База даних - це пойменована сукупність структурованих даних, що відносяться до предметної наочної області. Система управління базами даних - це комплекс програмних і мовних засобів, необхідних для створення баз даних, підтримка їх в актуальному стані і організації пошуку в них необхідної інформації. Одне з найважливіших переваг баз даних полягає в тому, що можна зберігати логічно згруповані дані в різних таблицях і задавати зв'язки між ними, об'єднуючи їх в єдину базу. Така організація даних дозволяє зменшити надмірність даних, що зберігаються, спрощує їх введення і організацію запитів і звітів. База даних підприємства побутової техніки складатиметься з 9 таблиць, одна з них головна.

Рис. 1.1 - Схема таблиць БД

Властивість таблиць:

1. Продажи

У цю таблицю будуть вводитися дані з продажу побутової техніки (постачальники, покупці, ціни, точки збуту, і ін.).

2. Реквізити підприємства

У цю таблицю заносяться дані про саме підприємство (Найменування підприємства, адреса, телефон, поштовий індекс).

3. Постачальники

Для цій таблиці буде знаходиться інформація про постачальника (Адреса, телефон, поштовий індекс, адреса, ФІО директора)

4. Покупці

У цю таблицю будуть вводиться дані (Адреса покупця, телефон, поштовий індекс, адреса, ФІО директора).

5. Точки збуту

У цій таблиці будуть вводиться дані (найменування магазина, адреса, кадри).

6. Кадри

У цій таблиці будуть вводиться дані про робочих (ФІО, адреса, паспортні дані, телефон).

7. Характеристика товарів

У цій таблиці будуть вводиться дані про сам товар (код товару, код групи товару, найменування, вартість, оптова вартість, код постачальника, маса, код кольору, розмір ).

8. Група товару

У цій таблиці будуть вводиться дані (найменування товару і код).

9. Колір

У цій таблиці будуть вводиться дані (код і колір).

За допомогою нашої БД ми зможемо одержувати різні звіти. Бачити асортимент товару, кількість проданої техніки, дані про постачальників, покупців. А також одержувати різну інформацію про техніку: колір, модель, ціну.

1.3 Характеристика документів і атрибутів предметної області

Вся інформація для зберігання в базі даних розбита на суть і атрибути за специфічними ознаками. Кожна суть є таблицею бази даних. Аналіз описаної предметної області і вирішуваних задач дозволяє виділити наступну суть, зображена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Суть бази даних підприємство побутової техніки «Електрон»

№ п/п

тип суті

атрибути

1

Продажи

Код; Код точки збуту; Код постачальника; Код товару; Код групи товару; Вартість; Код рек. підприємства; Код покупця.

2

Реквізити підприємства

Код; Найменування; Адреса; Телефон; індекс; Директор.

3

Постачальники

Код; Найменування; Адреса; Телефон; індекс; Директор.

№ п/п

тип суті

атрибути

4

Покупатели

Код; Найменування; Адреса; Телефон; індекс; Директор.

5

Точки збуту

Код; Найменування; Адреса; Код кадри.

6

Кадри

Код; ПІБ; Адреса; Паспорт; Інд. Код; Телефон.

7

Характеристика товарів

Код; Код группы; Найменування; Вартість; Оптовая вартість; Код постачальника; масса; код колір; Розмір.

8

Група товара

Код; Найменування;

9

Колір

Код; Найменування;

РОЗДІЛ 2. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

2.1 Організаційно-економічна суть комплексу завдань

У даному курсовому проекті поставлене завдання створення бази даних магазина побутової техніки.

З'ясувавши основну частину даних, можна приступати до створення структури бази, тобто структури її основних таблиць.

1. Робота починається з складання генерального списку полів - він може налічувати десятки і навіть сотні позицій.

2. Відповідно до типу даних, що розміщуються в кожному полі, визначають найбільш відповідний тип для кожного поля.

3. Далі розподіляють поля генерального списку по базових таблицях. На першому етапі розподіл проводять за функціональною ознакою. Мета - забезпечити, щоб введення даних в одну таблицю проводилося, по можливості, в рамках одного підрозділу, а ще краще - на одному робочому місці.

4. У кожній з таблиць намічають ключове поле. Як такого вибирають поле, дані в якому повторюватися не можуть. Наприклад, для таблиці даних про техніку таким поле може служити індивідуальний назва марки техніки.

5. За допомогою олівця і паперу розкреслюють зв'язки між таблицями.

Таке креслення називається схемою даних. Існує декілька типів можливих зв'язків між таблицями. Найбільш поширеними є зв'язки «один до багатьох» і «один до одного». Зв'язок між таблицями організовується на основі загального поля, причому в одній з таблиць воно обов'язково повинне бути ключовим, тобто на стороні «один» повинне виступати ключове поле, що містить унікальні значення, що не повторюються. Значення на стороні «багато хто» може повторюватися.

6. Розробкою схеми даних закінчується «паперовий» етап роботи над технічною пропозицією. Цю схему можна погоджувати із замовником, після чого приступати до безпосереднього створення бази даних.

Слід пам'ятати, що по ходу розробки проекту замовнику неодмінно приходитимуть в голову нові ідеї. На всіх етапах проектування він прагне охопити єдиною системою все нові і нові підрозділи і служби підприємства. Можливість гнучкого використання його побажань багато в чому визначається кваліфікацією розробника бази даних. Якщо схема даних складена правильно, підключати до бази нові таблиці неважко. Якщо структура бази нераціональна, розробник може випробувати серйозні труднощі і увійти до суперечності із замовником. Суперечності виконавця із замовником завжди свідчать про недостатню кваліфікацію виконавця. Саме по цьому етап попереднього проектування бази даних слід вважати основним. Від його успіху залежить, наскільки база даних стане зручною, і чи будуть з нею працювати користувачі. Якщо наголошується, що користувачі бази «саботують» її експлуатацію і вважають за краще працювати традиційними методами, це говорить не про низьку кваліфікацію користувачів, а про недостатню кваліфікацію розробника бази.

На цьому етапі завершується попереднє проектування бази даних, і на наступному етапі починається її безпосередня розробка. З цієї миті слід почати роботу з СУБД.

1. Розробити базу даних «Магазина побутової техніки «Електрон»», що дозволяє вести:

- облік товару;

- облік надходжень товару на склад;

- облік продажів товару різним покупцям;

- рахунки.

2. Основні вимоги до БД по функціональному набору:

3. Вимоги по обліку

- поповнення бази даних у зв'язку з надходженням нової техніки;

- облік кількість товарів на складі;

- складання звітів за станом товарів, таких як виручка і популярність товарів;

- підрахунок суми покупок клієнта.

4. Вимоги з продажу

- можливість швидкого пошуку товару для продажу і організації рахунку;

- наявність зручних форм для продажу.

2.2 Опис і обґрунтування вибору методу організації вхідних і вихідних даних

Розроблена база даних може обробляти вхідні і вихідні дані.

До вхідних даних відносяться інформація, яка зберігається в базі даних, ці дані можуть, змінюються у міру використання програми. А також вводиться інформація про постачальників, покупців, про характеристику товару, різноманітні рахунки, ціни на продукцію, групу товару, інформація про робітників.

Вихідними даними, тобто результатом функціонування програми є складання різноманітних звітів, такі як:

- кількість і сума проданої техніки по даті;

- кількість проданої техніки за день;

- кількість техніки на складі;

- залишок певної техніки по назві;

- залишок певної техніки по моделі;

- сума витрачена покупцем;

- рахунок.

Всі звіти виводяться відразу на друк (є і попередній перегляд), оскільки коректувати інформацію безпосередньо в звітах не можна, інакше порушиться достовірність інформації. Всю необхідну інформацію і її коректування ми вносимо у формах.

РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ

3.1 Коротка характеристика IBExpert

Альтернативний механізм для зберігання даних IBExpert: база даних реєстраційних інформації, історії запиту, шаблони і т.п.. Цей механізм використовує регулярної IB/FB бази даних для зберігання і пошуку даних. Це дозволяє Вам, щоб прискорювати вашу роботу з IBExpert значно. Перш, ніж використання цієї можливості на якому Ви повинні створити спеціальну базу даних використовуючи Опції / База даних таб. Користувача IBE: Поворот Допускає Базу даних опції Користувача. Також можливо повинно використовувати Базу даних Користувача для зберігання даних виду проекту замість до теперішнього часу використаного шляху зберігання цих даних в межах зареєстрованої бази даних.

Визначте повний шлях для Бази даних Користувача. Це повинно включити ім'я також сервера подібно наступному: LOCALHOST:C:\Program Files\IBExpert\UserDB\MyIBEDB.DB Визначає ім'я користувача і пароль.

Щоб створювати нову базу даних вибору ", Створіть Базу даних з Основного Меню / База даних. При створенні бази даних з'являється діалогове вікно.

Рис. 3.1 - Створення бази даних

IBExpert є професіоналом, що інтегрував середовище для розробки і адміністрації InterBase і бази даних FireBird.

IBExpert включає багато кодуючи інструментальні засоби і характеристики: візуальні редактори для всієї бази даних об'єктів, редактор SQL і відладчик для завантажених процедур.

3.2 Створення таблиць

БД представляють зв'язану між собою сукупність таблиць-суті бази даних. Зв'язок між таблицями може знаходити своє віддзеркалення в структурі даних, а може тільки матися на увазі, тобто бути присутнім на неформалізованому рівні. Кожна таблиця БД представляється як сукупність рядків і стовпців, де рядки відповідають екземпляру об'єкту, конкретній події або явищу, а стовпці - атрибутам (ознакам, характеристикам, параметрам) об'єкту, події, явища.

Одне з найважливіших переваг баз даних полягає в тому, що можна зберігати логічно згруповані дані в різних таблицях і задавати зв'язки між ними, об'єднуючи їх в єдину базу. Така організація даних дозволяє зменшити надмірність даних, що зберігаються, спрощує їх введення і організацію запитів і звітів.

Для створення таблиці необхідно:

1. відкрити базу даних;

2. на вкладці «Таблиці» вибрати «Створення таблиці», відкриється вікно конструктора;

3. натискаємо кнопку «поля» і вводимо імена полів таблиці і вибрати тип даних для кожного поля, наприклад:

cod - integer

name - varchar

address - varchar

tel - varchar

index - varchar

director - integer

4. потім нажимаємо кнопку ;

6. натискаємо кнопку «данные» і вводимо дані по кожну полі.

Нижче описана структура основних таблиць:

Таблиця «Характеристика товару» призначена для однозначної ідентифікації товару номером і зберігання даних про товар. Вид таблиці «характеристика товару» представлена на Рис 3.2.

Рис. 3.2 - Вигляд таблиці «Характеристика товару»

В таблиці «реквізити підприємства» занесені дані про підприємство.

Рис. 3.3 - Вигляд таблиці «реквізити підприємства»

В таблицях «постачальники» і «покупці» внесені всі необхідні дані, що дає змогу приймати і продавати товар якнайшвидше. Вид таблиць представлені на Рис. 3.4 і Рис. 3.5.

Рис. 3.4 - Вигляд таблиці «покупці»

Рис. 3.5 - Вигляд таблиці «постачальники»

3.3 Установка зв'язків між таблицями

Вся необхідна робота здійснюється в спеціальному вікні Схема даних, яке відкривається кнопкою на панелі інструментів або командою Сервіс: Схема даних.

Для рішення поставленого завдання прийнята схема бази даних, представлена на Мал. 3.6 Для відкриття схеми даних необхідно вибрати команду «Инструменты» в меню «Дизайнер БД». У даній схемі представлений взаємозв'язок всіх таблиць бази даних і відношення між ними.

Рис. 3.6 - Схема даних

Визначення зв'язку по простому ключу. Для установки зв'язку по простому ключу виділяється Первинний ключ в батьківській таблиці і потім мишкою перетягується на дочірню (підпорядковану) таблицю. Після того, як кнопка миші відпускається, з'являється діалогове вікно Зміна зв'язків (Рис. 3.7), в якій видно по яких полях встановлюється зв'язок. У цьому ж вікні забезпечується цілісність БД, відміткою параметрів Забезпечення цілісності даних, Каскадне оновлення зв'язаних полів і Каскадне видалення зв'язаних полів.

Рис. 3.7 - Зміна зв'язків

Після натиснення кнопки Створити між таблицями буде встановлений зв'язок Один до багатьох, позначена на схемі .

Визначення зв'язків по складеному ключу. Встановити такий зв'язок між таблицями можна по складеному ключу. Для цього потрібне в головній (батьківської) таблиці, при натиснутій кнопці Shift, виділити поля, що входять в складений ключ і перетягнути їх на підлеглу таблицю.

РОЗДІЛ 4. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ В СЕРЕДОВИЩІ DELPHI

4.1 Коротка характеристика Delphi

середовище delphi інформаційний система

Delphi - це комбінація декількох найважливіших технологій:

- Об'єктно-орієнтована модель компонент

- Візуальна (а, отже, і швидкісне) побудова додатків з програмних прототипів

- Масштабовані засоби для побудови баз даних

Компілятор, вбудований в Delphi, забезпечує високу продуктивність, необхідну для побудови додатків в архітектурі “сервер” клієнта. Цей компілятор в даний час є найшвидшим в світі, його швидкість компіляції складає понад 120 тисяч рядків в хвилину на комп'ютері 486DX33. Він пропонує легкість розробки і швидкий час перевірки готового програмного блоку, характерного для мов четвертого покоління (4GL) і в той же час забезпечує якість коду, характерного для компілятора 3GL.

Об'єкти БД в Delphi засновані на SQL і включають повну потужність Borland Database Engine. До складу Delphi також включений Borland SQL Link, тому доступ до СУБД Oracle, Sybase, Informix і InterBase відбувається з високою ефективністю. Крім того, Delphi включає локальний сервер InterBase для того, щоб можна було розробити розширювані будь-які зовнішні SQL-сервера додатку в онлайновому режимі. Розробник в середовищі Delphi, що проектує інформаційну систему для локальної машини (наприклад, невелику систему обліку медичних карток для одного комп'ютера), може використовувати для зберігання інформації файли формату .dbf (як в dBase або Clipper) або .db (Paradox). Якщо ж він використовуватиме локальний InterBase for Windows 4.0 (це локальний SQL-сервер, що входить в постачання), то його додаток без жодних змін працюватиме і у складі великої системи з архітектурою сервер клієнта.

Локальний сервер InterBase - слід відмітити, що цей інструмент призначений тільки для автономної від ладки додатків. Насправді він представляє з себе скорочений варіант обробника SQL-запитів InterBase, в який не включені деякі можливості справжнього сервера InterBase. Відсутність цих можливостей з лишком компенсується перевагою автономної від ладки програм.

Team Development Support - засіб підтримки розробки проекту в групі. Дозволяє істотно полегшити управління крупними проектами. Це зроблено у вигляді можливості підключення такого продукту як Intersolve PVCS 5.1 безпосередньо до середовища Delphi.

Високопродуктивний компілятор в машинний код - на відміну від більшості компіляторів Паскаля, що транслюють в p-код, в Delphi програмний текст компілюється безпосередньо в машинний код, внаслідок чого Delphi- додатки виконуються в 10-20 разів швидше (особливо додатки, що використовують математичні функції). Готовий додаток може бути виготовлений або у вигляді виконуваного модуля, або у вигляді динамічної бібліотеки, яку можна використовувати в додатках, написаних на інших мовах програмування.

Delphi володіє щонайпотужнішим, вбудованим в редактора графічним відладчиком, що дозволяє знаходити і усувати помилки в коді. Ви можете встановити точки останову, перевірити і змінити змінні, за допомогою покрокового виконання в точності зрозуміти поведінку програми. Якщо ж потрібні можливості тоншої відладки, Ви можете використовувати окремо доступний Turbo Debugger, перевіривши асемблерні інструкції і регістри процесора.

На рРис. 4.1 зображений інспектор об'єктів, цей інструмент представляє з себе окреме вікно, де ви можете в період проектування програми встановлювати значення властивостей і подій об'єктів (Properties & Events).

Рис. 4.1 - Інспектор об'єктів

Бібліотека об'єктів містить набір візуальних компонент, значно спрощуючи розробку додатків для СУБД з архітектурою сервер клієнта. Об'єкти інкапсулюють в себе нижній рівень - Borland Database Engine.

Передбачені спеціальні набори компонент, що відповідають за доступ до даних, і компонент, що відображають дані. Компоненти доступу до даних дозволяють здійснювати з'єднання з БД, проводити вибірку, копіювання даних, і т.п.

Компоненти візуалізації даних дозволяють відображати дані виді таблиць, полів, списків. Дані, що відображаються, можуть бути текстового, графічного або довільного формату.

4.2 Створення форм

Форми - це об'єкти, в які ви поміщаєте інші об'єкти для створення призначеного для користувача інтерфейсу вашого додатку. Модулі складаються з коду, який реалізує функціонування вашого додатку, обробники подій для форм і їх компонент.

Інформація про форми зберігається в двох типах файлів - .dfm і .pas, причому перший тип файлу - двійковий - зберігає образ форми і її властивості, другий тип описує функціонування обробників подій і поведінку компонент. Обидва файли автоматично синхронізуються Delphi, так що якщо додати нову форму у ваш проект, пов'язаний з ним файл .pas автоматично буде створений, і його ім'я буде додано в проект.

Така синхронізація і робить Delphi two-way-інструментом, забезпечуючи повну відповідність між кодом і візуальним уявленням. Як тільки ви додасте новий об'єкт або код, Delphi встановлює т.з. “кодову синхронізацію” між візуальними елементами і відповідними їм кодовими уявленнями.

Наприклад, припустимо, ви додали опис поведінки форми (обробник подій), щоб показувати вікно повідомлення по натисненню кнопки. Такий опис з'являється, якщо двічі клацнути мишкою безпосередньо на о'ект Button у формі або двічі клацнути мишею на строчку OnClick на сторінці Events в Інспекторі об'єктів. У будь-якому випадку Delphi створить процедуру або заголовок методу, куди ви можете додати код.

Рис. 4.2 - Головна кнопкова форма

У головній кнопковій формі (ГКФ), представлені кнопки, які посилаються на основні категорії БД (Звіти, Форми), а оскільки база даних орієнтована на продаж товарів, то форми, необхідні в першу чергу для продажу, також представлені на ГКФ. Кнопка «Вихід» дозволяє закрити БД.

При натисненні кнопок, що посилаються на категорії, відкриватимуться підлеглі кнопкові форми. Розглянемо роботу кнопкових форм.

4.2.1 Підлегла кнопкова форма «Звіти»

У даній кнопковій формі містяться звіти, що створюються для аналізу роботи магазина і надання даних по товарах (Рис. 4.3).

Рис. 4.3 - Зовнішній вигляд форми «Звіти»

4.2.2 Підлегла кнопкова форма «Склад»

Оскільки кількість товарів, що знаходяться на складі, постійно змінюється, створена підлегла форма Склад (Рис. 4.4), що містить звіти про кількість товарів на складі з можливістю пошуку певного товару (кількість техніки на складі, кількість техніки на складі (по моделі), кількість техніки на складі (по назві)).

Рис. 4.4 - Зовнішній вигляд форми «Склад»

4.2.3 Підлегла кнопкова форма «Введення даних»

Дана кнопкова форма призначена для введення даних в таблиці (Рис. 4.5) через форми для введення даних (Партії товару, Покупці). Заповнення даних таблиць неможливе без заповнення даними деяких другорядних таблиць, тому створена підлегла кнопкова форма Базисні дані.

Рис. 4.5 - Зовнішній вигляд форми «Введення даних»

4.2.4 Підлегла кнопкова форма «Базисні дані»

Дана форма (Рис. 4.6) призначена для введення інформації в деякі другорядні таблиці за допомогою форм (Назви техніки, Постачальники, Виробники).

Рис. 4.6 - Зовнішній вигляд форми «Базисні дані»

4.2.5 Рахунки

Дана форма (Рис. 4.7) призначена для введення інформації про рахунки: хто і на яку суму розплатився по рахунку за певне число з певною знижкою і який товар проданий по даному рахунку. На даній формі так само розташовані кнопки додавання запису, виходу з форми і друку даної форми. Для спрощення введення даних використаний Майстер підстановок, що реалізовує вибір номера за допомогою спливаючого списку з набором даних.

Рис. 4.7 - Зовнішній вигляд форми «Рахунку»

4.2.6 Техніка

Дана форма (Рис. 4.8) призначена для введення інформації про техніку: Номер техніки - однозначний ідентифікатор товару до БД, Номера виробника (вводиться за допомогою спливаючого списку), Номера назви (вводиться за допомогою спливаючого списку), моделі, дата випуску, термін гарантії, ціна, номер партії (вводиться за допомогою спливаючого списку), кількість на складі - первинна кількість товару на складі, Зображення товару. На даній формі так само розташовані кнопки додавання запису, виходу з форми і друку даної форми.

Рис. 4.8 - Зовнішній вигляд форми «Техніка»

4.3 Керівництво користувача

При запуску бази даних автоматично відкриється Головна кнопкова форма (Рис. 4.9). На ній представлені кнопки:

Рис. 4.9 - Головна кнопкова форма

- Продаж - необхідна для відкриття форми продажу товару;

- Звіти - відкриває однойменну кнопкову форму Звіти;

- Введення даних - відкриває однойменну кнопкову форму;

- Техніка - відкриває форму Техніка;

- Вихід - служить для закриття БД.

Дані розбиті на головні (таблиця Техніка), основні (представлені на кнопковій формі Введення даних) і базисні (представлені на кнопковій формі (Рис. 4.10), що відкривається з кнопкової форми Введення даних шляхом натиснення на кнопку Базисні дані). Для роботи необхідно ввести базисні дані (форми Назви техніки, Постачальники і Виробники).

Рис. 4.10 - Базисні дані

Після введення базисних даних необхідно ввести основні дані за допомогою форм Партії товару і Покупці, що відкриваються однойменними кнопками на формі Введення даних (Рис. 4.11). При цьому раніше введені базисні дані необхідні для заповнення .

Рис. 4.11 - Введення даних

Після введення даних необхідно заповнити таблицю Техніка. Виконується дана операція за допомогою однойменної форми, кнопкою Техніка, що відкривається, в Головній кнопковій формі. Після виконання всіх описаних операцій можна приступати до торгівлі.

Для продажу товару продавцю необхідно:

1. Переконатися, що даний товар присутній на складі за допомогою одного із звітів: Кількість техніки на складі, Кількість техніки на складі (по моделі) і Кількість техніки на складі (по назві).

2. Перевірити наявність покупця в списках покупців, і при необхідності додати його за допомогою форми Покупці.

3. Відкрити форму Продаж. Оскільки дана форма є основним засобом для роботи магазина, дозволено тільки додавання запису.

4. Заповнити дану форму.

5. При необхідності роздрукувати звіт Рахунок, розташований на кнопковій формі Звіти.

Для аналізу ефективності роботи магазина був розроблений раю звітів:

- П'ятірка популярної техніки - виводить п'ять товарів, що найбільш продаються;

- Продаж техніки по датах - виводить кількість техніку і суму, виручену за певну дату;

- Кількість проданої техніки за день - виводить кількість проданої техніки по датах;

- Сума витрачена покупцем - виводить загальну суму, витрачену покупцем.

ВИСНОВКИ

Метою роботи була розробка бази даних для магазину побутової техніки «Електрон».

В ході даної курсової роботи була створена база даних із застосуванням в IBExpert, і реалізована в середовищі Borland Delphi 7.0.

1. Були створені таблиці в IB Expert;

2. Були встановлені звязки між таблицями;

3. Автоматизація необхідних розрахунків;

4. Легкий спосіб введення або видалення товару або клієнта;

5. Наявність у формі «Товари» кольорових зображень товару;

6. Зручний дизайн програми із зрозумілим інтерфейсом і оригінальними кнопковими формами;

7. Можливість перегляду або висновку на друк звітів, що наочно демонструють інформацію по основних категоріях.

Вся необхідна робота по здійсненню методів доступу до інформації тієї, що зберігається в базі даних, її модифікації, підтримці бази даних в цілісному вигляді прихована всередині і користувачу немає необхідності знати про неї, щоб успішно вирішувати весь круг виникаючих завдань зв'язаних з використанням інформації базі даних, що зберігається. Більш того, програмний інтерфейс максимально полегшує роботу по поводженню з базою даних (аж до вибору із запропонованого числа варіантів). Навіть звернення до бази даних з складними запитами здійснюється у такому вигляді, що структура повертаних даних видно ще до його виконання. СУБД самостійно тестує записи, що знаходяться в базі даних, і проводить приведення бази даних до цілісного стану, усуваючи можливі помилки. Всі рутинні операції подібного роду бере на себе машина, що без сумніву економить зусилля і час кінцевого користувача.

Таким чином, БД є найважливішою складовою частиною інформаційних систем, які призначені для зберігання і обробки інформації. Спочатку такі системи існували письмово. Для цього використовувалися різні картотеки, теки, журнали, бібліотечні каталоги. Розвиток засобів обчислювальної техніки забезпечив можливість для створення і широкого використання автоматизованих інформаційних систем.

В ході роботи над програмою були вивчені методи проектування баз даних і робота з ними, досліджена методологія проектування по наочній області «Склад», база даних реалізована в середовищі програмування Delphi 7.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Шумаков А.И. «Базы данных в среде Delphi 5», Электронная версия.

2. Симонович С.В. «Язык структурированных запросов SQL», СПб «Питер», 2000.

3. Понамарёв В. «Базы данных в DELPHI 7», СПб «Питер», 2003.

4. Кирстен В. «СУБД Cache. Объектно-ориентированная разработка приложений», - СПб.: «Питер», 2001.

5. Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 7. Учебный курс. - СПб.: Питер, 2004. - 459 с.

6. Гофман В.Э., Хомоненко А. Д. Работа с базами данных В Delphi. 2-е изд. - спб.: БХВ - Петербург, 2002. 624 с.

7. Використані матеріали з сайту http://www.cit-forum.ru/

8. Матеріали з сайту http://www.ibex.ch/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Проектування бази даних предметної області "Магазин будівельних матеріалів". Аналіз сукупності вхідних і вихідних даних, шляхи удосконалення інформаційної системи обліку товару. Організація інформаційної бази, розробка логічної і фізичної моделі.

  курсовая работа [559,2 K], добавлен 09.05.2016

 • Узагальнена структурна схема інформаційної системи та алгоритми її роботи. Проект бази даних. Інфологічне проектування і дослідження предметної області. Розробка інфологічної моделі предметної області. Розробка композиційної, логічної системи бази даних.

  курсовая работа [861,7 K], добавлен 21.02.2010

 • Розробка бази даних для обробки інформації про діяльність туристичного агентства. Визначення предметної області, вхідних та вихідних даних, їх організації. Генерація схеми бази даних. Реалізація функціональних вимог. Інструкція з експлуатації системи.

  курсовая работа [5,3 M], добавлен 12.05.2015

 • Виявлення основних сутностей предметної області. Побудова схеми реляційної бази даних. Вбудовані процедури і тригери. Опис архітектури програмної системи і концептуальної моделі бази даних, програмної реалізації та інтерфейсу користувача додатку.

  курсовая работа [4,3 M], добавлен 05.12.2012

 • Цілі і завдання розробки, її предмет і актуальність. Опис предметної області, цілі і завдання програми. Вибір методу рішення, опис процесу програмування і вибір інструментальних засобів для реалізації проекту, опис вхідних та вихідних даних, інтерфейсу.

  курсовая работа [327,1 K], добавлен 01.09.2014

 • Побудова інформаційної системи "Магазин товарів для настільного тенісу" з автоматизації роботи магазину. Концептуальне моделювання бази даних. Обґрунтування вибору СУБД. Логічне проектування бази даних. Схема бази даних. Створення таблиць в конструкторі.

  курсовая работа [8,8 M], добавлен 16.12.2015

 • Загальна характеристика інтернет-магазину Rozetka.ua. Загальна характеристика та особливості функціонального та структурного моделювання. Моделювання переметної області методами IDF0, DFD (діаграма потоків даних) та ERD (діаграма "сутність-зв'язок").

  курсовая работа [5,5 M], добавлен 25.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.