Аналіз годівлі молодняку свиней в умовах ПП Терплюка Л.В. Рожищенського району Волинської області

Свинарство – прибуткова галузь тваринництва. Особливості годівлі поросят в ранньому віці. Аналіз природно-економічної характеристики господарства. Зміна живої маси поросят впродовж проведення досліду. Вплив глини на життєздатність молодняку свиней.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.05.2015
Размер файла 114,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького

Біолого-технологічний факультет

Кафедра годівлі тварин і технології кормів

"Допущена до захисту"

Завідувач кафедри,

доктор с.-г. наук, професор

Я.І. Півторак

Випускна робота на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

Аналіз годівлі молодняку свиней в умовах ПП Терплюка Л.В. Рожищенського району Волинської області

Мандзюк Лілія Сергіївна

Керівник випускної роботи:

доцент кафедри годівлі тварин

і технології кормів Р.А. Петришак

Консультанти:

доцент В.І. Душка

зав. каф., доцент Б.П. Чайковський

Львів-2014

Зміст

порося годівля глина молодняк

Реферат

Вступ

Розділ 1. Огляд літератури

1.1 Свинарство - прибуткова галузь тваринництва

1.2 Особливості годівлі поросят в ранньому віці

1.3 Глина - природне джерело мінеральних речовин

Розділ 2. Умови, матеріал та методика проведених досліджень

2.1 Місце та об'єкт досліджень

2.2 Методика виконання роботи

2.3 Природно-економічна характеристика господарства

Розділ 3. Результати власних досліджень

3.1 Зміна живої маси поросят впродовж проведення досліду

3.2 Вплив глини на життєздатність молодняку свиней

3.3 Характеристика поведінки піддослідних груп поросят

Розділ 4. Економічна оцінка результатів роботи

Розділ 5. Охорона праці

Висновки та пропозиції виробництву

Використана література

Реферат

Випускна робота на присвоєння кваліфікаційного рівня "бакалавр" на тему: "Аналіз годівлі молодняку свиней в умовах ПП Терпелюка Л.В. Рожищенського району Волинської області" виконана на кафедрі годівлі та технології кормів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

Основною метою роботи було з'ясувати аспекти життєздатності поросят з врахуванням впливу червоної глини на їх організм, а саме дослідити роль глини у попередженні виникнення анемії.

Дипломна робота складається з: огляду літератури; умов, матеріалу та методики власних досліджень; результатів досліджень; економічного обґрунтування роботи; охорони праці; висновків та пропозицій виробництву; списку використаних джерел.

Дослідження проведено на базі ПП Терпелюка Л.В. Рожищенського району Волинської області впродовж 25.06-22.07.2013 року.

Для цього було сформовано дві групи поросят у віці 8 днів. В кожній із груп нараховувалося по 15 голів тварин.

Аналізувалися показники ваги у віці 8, 21 та 35днів, на основі яких визначено середньодобові, абсолютні та відносні прирости.

Регулярне згодовування поросятам дослідної групи глини, позитивно вплинуло на їх ріст і розвиток, про що свідчать вищі середньодобові прирости та жива маса на кінець постановки досліду, в порівнянні з молодняком контрольної групи.

На основі експериментальних даних зроблені висновки і пропозиції для ПП Терпелюка Л.В.

Результатами роботи є аналіз життєздатності та інтенсивності росту поросят в різні періоди, а також визначення терапевтичного ефекту, тобто оцінка реакції організму на щоденне споживання червоної (жовтої) глини.

Ключові слова: мікроелементи, червона глина, поросята, анемія, ріст. Дипломна робота складається з: 58 стор. комп'ютерного тексту, 2 рис., 15 табл., 51 використаного джерела літератури.

Вступ

Мета тваринництва України забезпечити її громадян в достатній кількості продуктами харчування високої якості, а також сировиною тваринного походження. Щоб досягти поставленої мети, галузь потребує щорічного зростання чисельності поголів'я. Успішний розвиток тваринництва багато в чому залежить від одержання і збереження здорового приплоду. Однак частою причиною втрат молодняку є захворювання новонароджених.

Свинарство - одна з найбільш високоефективних галузей тваринництва. Збільшення виробництва та поліпшення якості свинини пов'язані з пошуком шляхів підвищення продуктивності тварин з врахуванням генетичних та паратипових факторів впливу. До останніх відносяться корми і годівля.

Організація повноцінної і якісної годівлі тварин має вирішальне значення в профілактиці порушень їхнього здоров'я. Але часто в умовах господарств неможливо суттєво змінити годівлю або ж покращити якість кормів. Тому важливим моментом у попередженні хвороб тварин в молодому віці є застосування біологічно активних та мінеральних речовин.

Збалансована годівля молодняку поросят дає змогу одержати міцних, здорових тварин батьківського та материнського стада, а також відгодівельних тварин, які в подальші періоди росту оплачуватимуть корми високими середньодобовими приростами.

Затримка в розвитку поросят внаслідок недостатньої годівлі або хвороби в ранні періоди їх індивідуального розвитку не може бути в подальшому повністю компенсована. Сповільнення росту тварин у ранньому віці спричиняє зміни в пропорції їх тіла в залежності від того, в якому періоді життя це проходило. Крім того, спостерігаються зміни в співвідношенні органів і тканини тіла тварин, а також у фізіологічних і біохімічних функціях організму. Більшість з цих змін не можуть бути компенсовані навіть при покращенні умов життя тварин і навіть в тому випадку, якщо жива маса в наступному вирівнюється.

Використання глини в годівлі поросят забезпечує організм тварин рядом мінеральних речовин: мікро- та мікроелементами, які особливо в ранньому віці тварин благотворно впливають на процеси життєдіяльності. Солі заліза, які містить у своєму складі червона глина, перешкоджають виникненню аліментарної анемії (недокрів'я), яка найбільш виразно проявляється при осінніх, зимових та ранньовесняних опоросах. Внаслідок усунення анемії одержують життєздатний молодняк, зменшується відсоток падежів.

Важливою передумовою одержання здорового молодняку поросят є виявлення потреб їхнього організму та їх забезпечення. Саме про це буде йти мова у випускній роботі.

Розділ 1. Огляд літератури

1.1 Свинарство - прибуткова галузь тваринництва

У різних регіонах нашої України свинарство з давніх часів було традиційною галуззю тваринництва, яка забезпечує населення продуктами харчування і сировиною. Цінні господарсько-корисні ознаки свиней - висока відтворна здатність, скороспілість та оплата корму, високий забійний вихід і гарні смакові якості продуктів забою - гарантують їх перевагу у виробництві м'яса порівняно з іншими видами сільськогосподарських тварин. Свині дуже плодючі. При задовільних умовах годівлі й утримання від свиноматки можна одержати два опороси на рік, а в кожному опоросі по 10-12 поросят [3, 13].

В даний час сільське господарство країни функціонує в нових ринкових умовах. Цей період характеризується реформуванням аграрного сектору та зміною форм власності, що передбачає пошук ефективних методів господарювання і поступову заміну ними застарілих механізмів.

Важливою складовою частиною агропромислового комплексу України є тваринництво. На його долю припадає близько 50% валової продукції сільського господарства. Забезпечуючи протягом року відносно рівномірне надходження продукції, тваринництво сприяє зглажуванню сезонності праці в сільському господарстві, більш повному використанню виробничих фондів і робочої сили, регулярному надходженню коштів від реалізації продукції цієї галузі.

У багатьох країнах світу в останні роки спостерігається динамічний розвиток свинарства як однієї з провідних галузей щодо забезпечення населення високоцінними продуктами харчування [30].

На думку посла Федеральної Республіки Німеччина в Україні Крістофа Вайля, Україна має всі передумови для розвитку цієї галузі. Свинарство для України - це галузь, що історично склалася і органічно вплітається в усю тваринницьку промисловість. Поки що доводиться говорити лише про відносну стабільність цього ринку. За останні роки загальне поголів'я свиней нараховує в межах 7,5 млн. голів [42].

На думку іноземних експертів, в Україні найближчі роки виробництво свинини зростатиме повільно, щоб задовольнити внутрішній попит країни. Українським експортерам доведеться поборотися за місце на ринку із такими головними експортерами свинини, як країни Євросоюзу, Канада, США та Бразилія. Рентабельність використання кормів - це найсерйозніший фактор успіху у виробництві свинини. Виробники мають оптимізувати годівлю, щоб зменшити витрати на корм. Продуктивність свиноматки - незмінний фактор, який впливає на прибуток за рахунок одержаного поголів'я поросят. Показник кількості поросят на свиноматку в рік має бути доведений до максимуму. З цієї точки зору надзвичайно важливою є якість управління, ветеринарні умови та умови праці. Керівники господарств мають мотивувати робітників дбайливо ставитися до тварин. Якщо досягти високої ефективності виробництва і взяти до уваги той факт, що в Україні з надлишком виробляється фуражного зерна, великим українським виробникам не потрібно буде боятися конкуренції і звичайно вони зможуть повністю задовольнити попит внутрішнього ринку [48].

Міжнародний ринок свинини надзвичайно конкурентний. На ньому переважають країни Євросоюзу, США, Канада та Бразилія. Вони домінуватимуть на ринку свинини і в найближчі роки, оскільки чітко розробили ланцюг взаємодії від виробника до забійного цеху і цеху технологічної обробки, далі до продажу гуртом та вроздріб. Так як основне місце на ринку займають потужні мережі торгівлі гуртом та вроздріб, то вони і визначають стандарти якості. По всьому світу у споживачів попитом користуються безпечні для здоров'я та чисті продукти [17]. Ось чому сертифікати та стандарти якості такі важливі.

Свинарство - найбільш скоростигла галузь тваринництва. Розведення свиней дозволяє в порівняно короткі терміни виробляти велику кількість м'яса. У свинині більше 40% сухих речовин, що дозволяє готувати з неї широкий асортимент консервованих продуктів. Характеризує ряд важливих біологічних особливостей, що відрізняються від інших видів. У свиней більш високий забійний вихід, ніж у інших видів сільськогосподарських тварин. Він у відгодованих свиней складає 75-82%, а в великої рогатої худоби 50-60%, у овець ще менше - 44-52% [45].

Свинарство, як значно прибуткова галузь тваринництва (з реальною можливістю одержати понад 2 опороси за рік від свиноматки і продажем кондиційних свиней на м'ясокомбінати у віці 150-160 днів), у багатьох країнах світу розвивається дуже динамічно, з постійним збільшенням як поголів'я свиней, так і їх продуктивності. У всіх розвинених країнах свинарство є галуззю, яка формує бюджет в зв'язку з експортом м'яса і високим попитом на цей вид продукції [25].

Однак, світовий досвід ведення свинарства показує, що максимальна економічна ефективність досягається при виробництві свинини в великих спеціалізованих підприємствах промислового типу при використанні всіх можливостей механізації та автоматизації технологічного процесу, організованого як безперервний потік.

На думку Гусакова В. (2003) перевага великого виробництва перед дрібнотоварним давно відомо. Це, перш за все можливість зниження собівартості продукції, підвищення її якості і прибутковості виробництва за рахунок концентрації, інтенсифікації та кооперації, застосування поточного методу організації виробничих процесів і регламентованого ритму, використання виробничого потенціалу тварин, приміщень устаткування і робочої сили з найбільшою віддачею [10].

У нашій країні більш поширені спеціалізовані господарства із замкнутим циклом виробництва, де в стаді наявні такі групи свиней: кнури-плідники, основні свиноматки, свиноматки що перевіряються, ремонтний молодняк, поросята на дорощуванні, поросята-сисуни, відгодівельні тварини.

Висока питома вага свинини в м'ясному балансі пов'язана з біологічними особливостями тварин цього виду: всеїдністю, багатоплідністю, скоростиглістю і хорошою ефективністю використання кормів, а також відмінними смаковими і дієтичними якостями м'яса [21].

Свині добре поїдають багато корму рослинного і тваринного походження, залишки технічних та харчові відходи кухонь та їдалень.

Для інтенсифікації свинарства необхідно спеціалізація галузі, будівництво нових, реконструкція існуючих свинарських підприємств із впровадженням на них сучасної технології. У зв'язку з цим, для таких свинарських підприємств розроблена промислова технологія виробництва свинини, яка дозволяє найбільш повно використовувати біологічні особливості свиней організовувати велику і, рівномірний протягом року, потокове виробництво м'яса, при механізації і часткової автоматизації виробничих процесів.

Потоковість виробництва свинини полягає в тому, що тварин переміщують з одних спеціалізованих виробничих приміщень в інші. Крім того, потокова технологія дозволяє при мінімальних капітальних вкладеннях збільшити виробництво продукції тваринництва, підвищити продуктивність і поліпшити умови праці працівників. На фермах з потокової технологією створюється найбільш сприятливі умови для ефективного використання приміщень, машин, трудових і матеріальних ресурсів [45].

Підвищення продуктивності свинарства можливо перш за все при поліпшенні кормової бази і годівлі тварин.

Свині характеризуються раннім статевим і фізіологічним дозріванням - статеві клітини утворюються уже в 4-5-місячному віці, але використовувати їх для подальшого відтворення не можна. Зоотехнічною наукою і практикою доведено, що перший раз парувати свинок необхідно у віці 9-10-місяців при живій масі не менше 110-120 кг, а у племзаводах та племрепродукторах у 10-12 місяців при живій масі 140-150 кг. Від них можна отримати за порівняно короткий час велику кількість м'яса. Молодняк свиней при нормальних умовах годівлі та утримання у 6-7-місячному віці має живу масу 100 кг. При годівлі повноцінними концентрованими кормами свині на 1 кг приросту витрачають 3,5-4 кормових одиниць і менше [14].

Головними складовими елементами галузі свинарства є племінна база, технологія виробництва корму. Необхідно відновити систему розведення свиней, адаптувавши її до нових економічних умов, оскільки багато порід свиней знаходяться на межі зникнення [44]. Розвиток галузі на основі концентрації, спеціалізації та агропромислової інтеграції з впровадженням технологій промислового типу є закономірним процесом для всіх розвинених країн [30].

Заходи щодо підвищення якості продукції залежать від впровадження зоотехнічних методів з використанням новітніх наукових досягнень у розведенні, годівлі та утриманні свиней, а також поліпшення способів переробки свинини [35].

Однією з проблем підвищення ефективності виробництва свинини є введення системи розведення і гібридизації свиней, що дозволяє найбільш ефективно поширювати селекційні досягнення племінних господарств і створювати на їх основі великі масиви тварин, здатних стійко виявляти високу продуктивність в умовах інтенсивної технології [25].

При впровадженні в свинарстві промислової технології необхідно враховувати зональні особливості. Основна причина скорочення виробництва свинини в країні - його економічна недоцільність.

Свинарство - енергонасичена галузь тваринництва, тому подорожчання енергоносіїв призводить до зниження ефективності виробництва. Вихід з цієї ситуації можливий тільки при широкому використанні інтенсивних, ресурсозберігаючих технологій [44].

При налагодженій організації виробництва, застосуванні раннього відлучення поросят від кожної матки можна одержати по 2-2,3 опоросів за рік, тобто більше 2,5 т свинини.

Основні труднощі, що перешкоджають впровадженню раннього відлучення, полягає не тільки в зниженні заплідненості і багатопліддя маток в подальших опоросах, але й ускладнення годівлі рано віднятих поросят. Вони обумовлені складністю визначення потреби молодняку в поживних речовинах, особливо на ранніх стадіях його росту та розвитку [14].

1.2 Особливості годівлі поросят в ранньому віці

Поживні речовини, які містяться в кормах, служать джерелом будівного матеріалу і енергії при формуванні клітин тіла тварин, особливо молодняку, а також відшкодовують затрати енергії в результаті життєдіяльності організму.

Серед факторів, які забезпечують підвищення продуктивності свиней, першочергове значення має повноцінна годівля. Відомо, що між окремими мінеральними та органічними речовинами, а також вітамінами існує тісний взаємозв'язок. Тому всмоктування і засвоєння організмом того чи іншого елементу, його дія і роль в побудові тканин, в обмінних процесах тварини залежать не лише від кількості, але й від співвідношення елементів між собою. Лопатина Н. (2006) додає, що при цьому надзвичайно важливо вишукувати та застосовувати в годівлі нетрадиційні кормові добавки [6, 28].

Дослідженнями встановлено, що молодняк свиней має більші потреби в повноцінній годівлі і складі незамінних амінокислот, ніж дорослі тварини [18].

З метою вдосконалення годівлі варто враховувати вікові фізіологічні особливості і потребу свиней. В період вирощування поросят спостерігається декілька критичних періодів, коли тварини особливо чутливі до несприятливих факторів навколишнього середовища. До таких критичних періодів належать перші години і дні життя поросят, 20-25-ті дні життя та період відлучення [12]. Для ефективного вирощування поросят-сисунів і молодняку після відлучення, необхідно забезпечити збалансовану годівлю, врахувавши фактори, які впливають на організм поросят. Схема живлення поросят в перші дні їхнього життя, коли формуються фізіологічні функції травного тракту, досить складна і потребує особливої уваги та догляду [34, 51].

Важливо, щоб порося впродовж першої години життя отримало першу порцію материнського молозива. Слабких поросят бажано підсаджувати до передніх сосків, оскільки вони виділяють більше молока [50].

Поросятам вже з 3-4-го дня життя необхідно давати воду. При відсутності вільного доступу до води вони п'ють сечу, що викликає шлункові захворювання. В кожному відділенні для підкорму повинні бути автонапувалки. При їх відсутності у відділенні для поросят ставлять корито з чистою водою, яку міняють 5-6 разів на добу. Молоко свині бідне на солі заліза, яке входить до складу гемоглобіну крові. Вже в перші дні життя вміст гемоглобіну в крові поросят швидко знижується. Для попередження анемії їм вводять залізовмісні препарати. За рядом наукових досліджень, на 1 кг живої маси поросята в середньому за першу декаду життя споживають 175-197 г материнського молока, за другу -120, за третю - 61-68, за четверту - лише 33-40 г, а потім все менше. В перші дні життя поросята ссуть матір дуже часто: маломолочних свиноматок через кожні 25-40 хв., більш молочних - через 1-2 год. За кожну годівлю порося висисає 15-25 г молока, більш енергійні - до 50-70 г. Для нормального розвитку поросяті в першу декаду потрібно за добу близько 300 г, а за другу - 400 г молока. При такому частому ссанні свиноматок краще всього утримувати в індивідуальних станках, забезпечуючи таким чином вільний підхід поросят в будь-який час. Якщо потребу поросят у поживних речовинах за рахунок материнського молока в першу декаду життя прийняти за 100%, то за другу декаду вона буде задовольнятися на 67,5%, за третю - на 42, за четверту - на 25,6, за п'яту - на 14,4, за шосту - на 7,5%. Таким чином, інтенсивність росту поросят вже з третьої декади життя в основному залежить від повноцінності їх підкорму. Тому умовну молочність свиноматки визначають за масою гнізда поросят 21-денного віку. Молодняк, рано привчений до підкорму, краще розвивається, у нього вищі середньодобові прирости. Підгодівля поросят з раннього віку концентрованими, грубими й соковитими кормами сприяє розвитку органів травлення, посиленню секреторної діяльності і в кінцевому результаті поліпшенню використання кормів дорослими тваринами [9, 14].

Основними інгредієнтами раціонів для поросят-сисунів є материнське молоко, мінеральні корми - зола, вапняк, крейда, товчене вугілля, кісткове борошно, червона і жовта глина, коров'яче молоко по 50 г на добу на голову в 2-3 прийоми. З 5-го по 10-й день поросятам можна згодовувати по 100 г коров'ячого молока в два прийоми. Молоко повинно бути свіжим або сквашеним за допомогою ацидофільної кислоти. З 5-6-го дня поросятам дають підсмажені зерна кукурудзи, пшениці, гороху, ячменю. З 6-го дня зерно дають і у вигляді дерті, а з 8-10-го дня поросят можна привчати до сухого комбікорму. У другу декаду поросятам дають кашу з вівсяного або ячмінного борошна, приготовлену на збираному молоці. У кашу можна додавати в невеликій кількості вареної картоплі. В раціон поросят вводять соковиті корми, моркву, гарбузи, траву бобових чи борошно бобового сіна. Дуже добре згодовувати поросятам пророщене зерно, подрібнене конюшинове сіно. Корми для підгодівлі молодняку повинні бути різноманітними і доброякісними [15, 37].

Зипер А.Ф. (2003), Засуха Ю.В. та інші автори (2006) наголошують, що варто додавати до раціону ацидофілін для профілактики кишкових розладів і захворювань, оскільки він гальмує розвиток хвороботворних мікроорганізмів у шлунково-кишковому тракті, а також підвищує апетит до поїдання рослинних кормів. На перші 10 днів поросятам потрібно всього лише 2 кг ацидофільного молока на 1 голову. З третього дня і до кінця підсисного періоду, годівниці для поросят наповнюють крейдою, червоною глиною, деревним вугіллям. В цей період їм починають згодовувати підсмажене зерно ячменю. Автори підкреслюють, що вже з 6-7 дня поросят потрібно привчати до концентрованих кормів та сіна, а влітку - до свіжої зелені. З двотижневого віку ацидофільний кисляк з незбираного молока замінюють кисляком з відвійок. Крім мінеральних кормів, які згодовують їм з годівниць, з перших днів після народження і до відлучення поросятам дають розчин з 2,5 г залізного і 1 г мідного купоросу на 1 л води. Спочатку цим розчином змочують соски матки під час ссання, потім зволожують їм деревне вугілля, а з віком додають в суміш концентрованих кормів з розрахунку 10 мл. розчину на одне порося в день. З п'ятиденного віку їх починають привчати до поїдання рибного або м'ясо-кісткового борошна, додаючи його до ацидофільного молока або в суміш концентрованих кормів. До місячного віку дозу м'ясо-кісткового або рибного борошна доводять до 100 г на голову [14, 15].

Важливим елементом годівлі поросят є протеїн, з вмістом?незамінних амінокислот у повному обсязі та співвідношенні. В перші дні життя поросята з молоком матері одержують протеїн. Потім його надходження з материнським молоком знижується, а потреба поросят зростає. Однак, в даних раціонах нестача перетравного протеїну становить 16,5%, а незамінних амінокислот від 21 до 25%. У віці 10-20 днів нестача лізину, метіоніну, цистину відносно норми коливалася в межах 16,6-24,5%. У раціоні підсисних поросят 30-денного віку кількість цих компонентів знижується на 19,8-28,1% відповідно норми годівлі.

Дослідженнями багатьох авторів встановлено, що збільшений вміст клітковини різко знижує перетравність раціону і його засвоюваність, а саме білкових компонентів. Оптимальна кількість її в раціонах не повинна перевищувати 5-7% [47, 29].

У великих комплексах для підгодівлі поросят використовують сухі, збалансовані по всіх елементах живлення комбікорми. У 1 кг такого комбікорму міститься 1,04-1,05 кормових одиниць. Як підгодівля поросятам з 8-го дня життя починають давати спеціальну суміш -- престартер, на 100 кг якого вводять 5 кг біовіту, 10 кг сухого молока, 1,5 кг риб'ячого жиру. Суміш ретельно перемішують до отримання однорідної маси, яку розподіляють по годівницях, встановлених у відділеннях для підгодівлі поросят. Незадовго до відлучення підсисних поросят у вказану суміш додають антистресовий препарат [14, 49]. В складі комбікорму для поросят першочергове значення має біологічно повноцінний протеїн з високим рівнем лізину, тому вводять соєву макуху, рибне борошно, сухе молоко тощо. З 1-тижневого віку поросят-сисунів привчають до поїдання коров'ячого молока в кількості 20 - 50 г на добу. Для попередження анемії поросятам в 2-3 добовому віці проводять ін'єкцію одного із залізовмісних препаратів: 2 мл. феродексу або 5 мл. урзоферану, а потім повторно в 3-х тижневому віці.

Вміст енергії в раціонах поросят після відлучення у віці 2-6 місяців має

становити не менше 1,4 к. од. на 1 кг корму, а в кращому випадку і більше. Велику увагу приділяють мінеральній (особливо кальцій, фосфор ) і вітамінній годівлі молодняку (особливо вітамінів А, D і групи В). Вказані елементи відіграють велике значення в перебігу багатьох біохімічних та фізіологічних процесах [18, 33].

Свині можуть чудово пристосовуватися до різних типів годівлі - від концентратного до малоконцентратного. Але це тривалий процес, який успішно протікає впродовж послідовних періодів вирощування поросят-сисунів, відлучених і підсвинків до часу їх виробничого використання [19].

Практикується два методи вирощування поросят-сисунів: під свиноматкою до 3-5 тижневого віку з послідуючим переходом на годівлю замінниками молока чи спеціально приготовленими комбікормами, а також під свиноматкою до 2-х місячного віку.

Вперше дні після відлучення поросят годують 4-6 разів на добу, потім поступово переводять на 2-3-кратне годування [4].

При відлученні поросят в 2-х місячному віці Ібатулін І.І. (2000) та інші автори рекомендують підгодовувати їх по схемі, що приведена в таблиці 1 [16, 29].

Таблиця 1.

Рекомендована схема підгодівлі поросят-сисунів до 2-х місячного віку, г на голову на добу

Вік, днів

Повнораціонний комбікорм (ПК)

Кормосуміш

молоко незбиране, збиране, ЗНМ

суміш концентратів

соковиті корми

10-15

25

-

25

-

16-20

50

100

50

-

21-25

100

200

75

-

26-30

225

300

150

20

31-35

350

400

250

50

36-40

450

500

350

100

41-45

550

550

450

150

46-50

650

600

600

180

51-55

750

650

700

200

56-60

850

700

800

300

Всього

20000

20000

17200

5000

Вміст клітковини в раціонах поросят - сисунів живою масою до 6 кг не повинно перевищувати 3,4%, 6-12 кг - 3,6%, 12-20 кг - 4,2% в сухій речовині. Велике значення має задоволення потреб поросят в макро- і мікроелементах. Встановлено, що поросятам живою масою до 6 кг необхідно кальцію 1,36%; до 12 кг - 1,14%; до 18 кг - 1%, фосфору відповідно 1,0; 0,9; і 0,83%; кухонної солі 0,3% від сухої речовини, заліза - 116 мг; міді - 17 мг; марганцю - 45 мг; цинку - 85 мг; йоду -0,3; кобальту - 1,1 мг.

Для поросят - сисунів прийняті такі норми концентрації вітамінів в 1 кг сухої речовини: віт. А - 6,8 тис. МО; віт. Д - 0,7 тис. МО; віт Е - 45 мг; віт. В1 - 3,4 мг; В2 - 7 мг; В3 - 23 мг; В4 - 1,7 мг; В5 - 45 мг; В12 - 34 мг [2].

Важливість мінеральних речовин для росту і розвитку поросят виділяє Кабанов В.Д. (2003), але наводить дещо інші норми в потребі на 1 корм. од. поросятам: 7-8 г кальцію, 5 - 6 г фосфору, 3 г кухонної солі, 10 мг заліза, 10 мг міді, 40 мг марганцю, 50 мг цинку і 0,2 мг йоду [18].

Скорочення термінів підсисного вирощування поросят з традиційних 60 днів до 3-4 тижнів дозволяє підвищити інтенсивність використання маточного поголів'я і збільшити число опоросів на свиноматку в рік з 1,7-1,9 до 2,2-2,3.

Встановлено, що в 1 кг сухої речовини раціону для поросят - сосунів має міститися наступна кількість енергії, поживних і біологічно активних речовин (таблиця 2). Однак, при годівлі варто враховувати, що певна частина поживних речовин не засвоюється в шлунково-кишковому тракті свиней, а виділяється з калом, при цьому частина енергії втрачається. Отже, загальний склад поживності корму не може свідчити про його істинну цінність.

Таблиця 2.

Поживна цінність 1 кг сухої речовини в раціоні поросят-сисунів

Поживні речовини

Вміст в 1 кг сухої речовини

Кормові одиниці

Обмінна енергія, МДж

Перетравний протеїн, г

Лізин, г

Метіонін + Цистин, г

Триптофан, г

Кальцій, г

Фосфор, г

Залізо, мг

Цинк, мг

Вітамін А (ретинол), тис. МО

Вітамін D (кальциферол), тис. МО

1,31 - 1,40

14,5 - 15,5

220 - 270

12 - 22

7 - 13

3,1 - 4,2

9 - 10

6 - 8

90 - 100

40 - 50

5 - 6

0,5 - 0,6

З метою одержання добре розвиненого здорового поголів'я свиней, важливе значення має організація якісної підгодівлі молодняку в ранньому віці. Починаючи з 3-го-5-го дня життя поросят привчають до поїдання незбираного молока та комбікормів. На 6-й день після народження в літній період вводять до раціону подрібнену зелену масу бобових культур - конюшини, люцерни, люпину тощо. При застосуванні пізнього відлучення на 4-й тиждень життя поросятам по можливості починають згодовувати молоко знежирене.

Примірний раціон для поросят-сисунів на період з 1-го по 60-й день життя наведено в таблиці 3. В своєму складі він містить молоко незбиране та збиране, комбікорм стартер та комбікорм концентрат, зелені корми та пасовища.

Таблиця 3.

Примірний раціон для поросят-сисунів, кг на одну голову на добу

Вік, днів

Корм

Молоко незбиране

Молоко збиране (перегін)

Комбікорм - стартер, комбікорм - концентрат

Зелені корми і пасовища

1 - 5

0,02

-

0,02

-

6 - 10

0,05

-

0,03

вволю

11 - 15

0,10

-

0,05

""

16 - 20

0, 20

-

0,10

""

21 - 25

0,30

0,10

0,15

""

26 - 30

0, 20

0, 20

0, 20

""

31 - 35

0,13

0,40

0,30

""

36 - 40

-

0,70

0,40

""

41 - 45

-

0,90

0,55

""

46 - 50

-

0,90

0,80

""

51 - 55

-

0,90

0,80

""

56 - 60

-

0,90

0,90

""

1.3 Глина - природне джерело мінеральних речовин

Поживні речовини, які містяться в кормах, служать джерелом пластичного матеріалу і енергії для побудови клітин тіла тварини і заміщення затрат енергії в результаті його життєдіяльності. Свині із однокамерним шлунком потребують реалізації із кормових раціонів багатьох поживних речовин і в доступнішій формі, ніж жуйні тварини. Ця особливість свиней і їх потреба в протеїні, амінокислотах, жирних кислотах, вуглеводах і вітамінах повинні бути враховані при годівлі.

Відомо, що між окремими мінеральними речовинами, органічними поживними речовинами і вітамінами існує тісний взаємозв'язок. Тому засвоєння організмом того чи іншого, вплив його і участь в побудові тканин, в обмінних процесах тварини залежать не лише від кількості, а й від співвідношення елементів між собою і з іншими речовинами [6].

Мінеральні добавки істотно підвищують ефективність використання концентратів у тваринництві. Їх вартість становить 2-5% від загальної ціни раціону. Згодовування тваринам мінеральних преміксів дає змогу підвищити їх м'ясну, молочну, яєчну і вовнову продуктивність в середньому на 7-15% при зниженні витрат кормів на одиницю продукції на 6-12%, а також забезпечує високий ступінь збереження молодняку [20, 22].

Ефективний і зручний спосіб використання мінеральних добавок - збагачення ними комбікормів. До складу комбікормів мінеральні добавки вносять у вигляді окремих сполук: крейди, вапняків, кухонної солі, кісткового борошна, фосфатів, сполук сірки та магнію, сапропелів, цеолітів, алунітів, бентонітів тощо [27].

Україна має значні запаси природних мінералів, котрі доцільно використовувати як джерела життєво необхідних елементів мінерального живлення, а саме: цеоліти, бентоніти, глауконіти, вермикуліти, сапропелі, каоліни, алуніти та інші [3, 36, 39].

Дефіцит мінеральних речовин в раціонах сільськогосподарських тварин ставить перед зоотехнічною наукою і практикою низку завдань, направлених на пошук використання, поряд з традиційними кормами і добавками, ряду нових мінеральних кормів. При вирішенні даної проблеми можна використовувати дешевші добавки природного походження, такі як: бентоніт, сапропель, гумат натрію, цеоліт та інші. Всі вони можуть служити додатковим джерелом мінеральних речовин [22].

Глина широко використовується як добавка в як свиней, так і свійських птахів, з метою запобігання згубного впливу мікотоксинів на продуктивність. Дослідження вчених Університету Іллінойс (США) показали, що глина може полегшити діарею відлучених поросят, спричинену кишковою паличкою Escherichia coli. В багатьох країнах світу глину на рівні не більше 2% від готової кормосуміші використовують як послаблюючий засіб проти закрепів. Використання певних видів глини у кормах відлучених поросят викликає протидіарейний ефект [43].

Червона глина містить залізо. Може застосовуватися при відсутності в господарстві сірчанокислого заліза або одночасно з ним, як мінеральна підгодівля поросятам-сисунам проти недокрів'я (анемії) при осінніх, зимових та ранньовесняних опоросах. За даними інституту тваринництва, 1 кг глини містить в середньому 46 г окису заліза. Червону глину треба добувати в не заболочених місцях, не забруднених збудниками заразних хвороб. Глина з заболочених низинних місць або з домішками піску не годиться в якості мінеральної підгодівлі. Більш охоче поїдається свіжа глина, заготовлена в ??термін не пізніше ніж за 1 рік. Для підгодівлі глину в злегка змоченому вигляді ставлять в низьких коритцях для поросят-сисунів в спеціально відведених місцях, щоб вони мали вільний доступ до неї. Червона природна глина застосовується багатьма свиногосподарствами і з незмінним успіхом [5, 41, 51].

Червона глина використовується для підгодівлі поросят в якості джерела заліза і частково міді. Вона містить близько 4% заліза. Поросятам дають її досхочу. Беруть глину на благополучних в санітарному відношенні місцях, з глибини не менше 1 м. Поросята краще поїдають зволожену глину, ніж суху, тому перед дачею глини поросятам її рекомендується злегка змочувати [32].

Забезпечення тварин повноцінними раціонами або комбікормами, збалансованими не лише за основними поживними, а й біологічно активними речовинами, дає змогу знизити витрати кормів і краще їх використати. Важлива роль у цьому належить мінеральним сполукам, оскільки органічні речовини кормів краще використовуються організмом тварин при наявності достатньої кількості як макро-, так і мікроелементів [31].

Дослідженнями О.П. Дмитроченка (1975), В.І. Георгієвського (1979), Г.Т. Кліценка (2001), Б.Д. Кальницького (1985) встановлено важливе значення таких елементів, як заліза, міді, цинку, марганцю, кобальту в стимулюванні росту і розвитку організму тварин, підвищенні їх продуктивності і покращенні якості тваринної продукції [7, 11, 20, 22].

Мінеральні добавки істотно підвищують ефективність використання концентратів у тваринництві. Їх вартість становить 2-5% загальної ціни раціону. Згодовування тваринам мінеральних преміксів дає змогу підвищити їх м'ясну, молочну, яєчну і вовнову продуктивність в середньому на 7-15% при зниженні витрат кормів на одиницю продукції на 6-12%, а також забезпечує високий ступінь збереження молодняку [3, 22, 20].

Мікроелементи займають важливе місце в годівлі тварин. Вони необхідні для росту і розмноження, впливають на функції кровотворення, ендокринних залоз, регулюють обмін речовин, беруть участь в біосинтезі білку, проникності клітинних мембран, захисних реакціях організму, впливають на життєдіяльність мікрофлори шлунково-кишкового тракту тощо. Беручи до уваги рівень надходження мікроелементів з кормом, їх нестачу балансують добавками різного походження [26].

Доведено, що глина містить в собі всі необхідні тваринному організму, як і людині, мікро- та макроелементи, мінеральні солі, які добре засвоюються. Це кремнезем, фосфор, залізо, азот, кальцій, калій, магній та інші. Їх поєднання універсальні, властивості незрівнянні. Глина не може заподіяти шкоди, якщо застосовувати її в конкретних цілях, а тварини не з'їдять її понад норму необхідну організму. Особливо охоче підкормку поїдає молодняк з коритець. Цінною лікувальною властивістю глини вважають її абсорбуючі здібності.

Частка затрат на мікродобавки в птахівництві становить 13-16%, в свинарстві - 1-5%, в скотарстві - 0,2-0,5%. При цьому близько ѕ затрат припадають на вітаміни. В собівартості тваринницької продукції 70% складають корми. Тому навіть незначне зниження собівартості кормових добавок, заміна їх на дешевші, розробка способів їх раціонального використання без зниження продуктивності, а також використання дешевих кормів значно впливають на економічну ефективність виробництва тваринницької продукції.

Одним із шляхів здешевлення преміксів (комбікормів, раціонів) є комплексне використання місцевих дешевих ресурсів - деревне вугілля, бентонітова глина тощо, замість традиційних кормових добавок. При цьому бентонітова глина в якості наповнювача преміксів дає можливість ефективно замінити в раціоні поросят крейду, зменшити норми введення вітамінів, ферментних препаратів, міді, виключити використання солей заліза, марганцю, цинку, кобальту, антигельмінтних препаратів, антибіотиків. Відомо, що бентонітова глина підвищує апетит тварин та засвоєння корму, використання поживних речовин, опірність організму до захворювань, забезпечує мікро- та макроелементами, виводить із шлунково-кишкового тракту токсичні речовини, патогенні мікроорганізми, гельмінти та радіоактивні елементи, володіє бактерицидними властивостями тощо [1, 8, 23, 24].

Розділ 2. Умови, матеріал та методика проведених досліджень

2.1 Місце та об'єкт досліджень

Випускна робота виконана в умовах приватного господарства підприємця Терпелюка Л.В. Рожищенського району Волинської області. Робота виконувалася у період проходження практики з 25.06.2013 року по 22.07.2013 року.

В основу досліджень покладено вивчення впливу дешевої мінеральної добавки - жовто-червоної глини на організм молодняку поросят після відлучення, з метою обґрунтування впливу її використання в раціонах молодняку свиней як балансуючого елементу.

Об'єктом досліджень був помісний молодняк свиней, одержаний в результаті схрещування великої білої та породи ландрас, віком від 8 до 35 днів. Особливостями одержаних помісей є високі темпи росту, скоростиглість, прояви гетерозису. Кнурі батьківської породи ландрас володіють високими темпами росту, хорошими м'ясо-сальними якостями, стресостійкістю та стійкістю передання корисних ознак нащадкам. Свині білої масті, мають довгий тулуб, міцні кінцівки, звисаючі на очі вуха. Материнська велика біла порода цінується в першу завдяки багатоплідності свиноматок. Тварини білої масті з довгим та глибоким тулубом. Поєднання цінних батьківських та материнських якостей дає бажані результати в процесі відтворення свинопоголів'я товарних господарств.

Після закінчення 5-тижневого періоду вирощування поросят продають. В цей період вони досягають ваги до 10 кг і більше. Поросята утримувалися в групових станках на підлозі, основна годівля проводилася сухими зерносумішками з використанням вітамінних добавок. Температура в приміщенні в цей період підтримувалася в межах +23-25єС.

2.2 Методика виконання роботи

Власні дослідження проведено на базі приватного фермерського господарства, яке знаходиться в Рожищенському районі Волинської області, власником є підприємець Терпелюк Л.В.

Дослідження проводилися у с. Михайлин на базі ферми. Для постановки досліду було використано молодняк свиней.

Для аналізу наявної в господарстві годівлі та вивчення впливу червоної глини на організм свиней за принципом аналогів було сформовано 2 групи тварин: контрольна та дослідна. До складу кожної із груп входило по 15 голів поросят, рівномірно кнурців та свинок. Усі досліджувані поросята, з однакових вікових груп, за породним складом належали до помісей першого покоління, які одержані від схрещування свиноматок великої білої породи з кнурами-плідниками породи ландрас. При постановці на дослід, під час зважування виявилася різниця в середній живій масі між групами поросят-аналогів, а саме поросята контрольної групи на 1% (0,02 кг) переважали поросят дослідної. Дослід проводився протягом 28 днів - в період з 8-го дня після народження по 35 день життя.

Умови утримання тварин у час проведення досліджень були максимально однакові для обох піддослідних груп тварин. Годівлю проводили залежно від цілей постановки досліду. В склад раціонів поросят дослідної групи окрім зеленої маси люцерни та комбікорму вводилася червона глина.

Свиней утримували у свинарнику. Розподіл поросят у станках проведено по вікових групах: кнурці і свинки утримувались в групових станках (групами по 15 тварин) із 21-го дня життя, тобто після відлучення. Спостереження із 8-го дня життя за поросятами проводили розподіливши на групи поросят із трьох гнізд, при цьому розпізнавання молодняку відбувалося за допомогою позначення їх фарбою різних кольорів. Всі процеси догляду за тваринами здійснювали вручну.

До складу раціону поросят до 21-го дня життя входили такі компоненти: дерть кукурудзяна, ячмінна, пшенична, молоко цільне, соєвий шрот, сіль кухонна, мінеральні речовини, вітаміни, ферменти (ензими), органічні кислоти, пробіотики, незамінні амінокислоти, ароматизатори. Звичайний раціон свиней після відлучення включав такі складові: подрібнена зелена маса люцерни, концентровані комбікорми власного виробництва.

Таблиця 4.

Поживність комбікормів для поросят до 21-го дня життя

Поживні речовини

1

Обмінна енергія

Сирий протеїн

Сира клітковина

Кормові од. в 100 кг

Лізин

Метіонін

Метіонін+цистин

Треонін

Кальцій

Фосфор

Натрій

Хлор

Одиниці виміру

2

ккал

%

%

к.од.

%

%

%

%

%

%

%

%

Вміст

3

3500

18,5

1,5

125,0

1,1

0,3

0,6

0,7

0,8

0,8

0,2

0,15

1

Вітамін А

Вітамін D3

Вітамін E

Вітамін B4

Залізо

Марганець

Цинк

Мідь

Йод

Кобальт

Селен

2

М.О.

М.О.

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

3

20000

4000

40,00

190,0

347,0

280,0

3500,0

70,00

0,97

3,45

0,1

За період постановки досліду одне порося в середньому спожило 5 кг корму, при цьому витрати корму на добу складали близько 180 грам. Контрольній групі поросят згодовували лише основний раціон, а дослідній - до основного корму вводили додатково мінеральну підкормку у вигляді червоної глини, для профілактики анемії у поросят. В подрібненому вигляді глину згодовували з коритець, забезпечивши вільний доступ до неї впродовж дня. Метою було простежити ефективність такого використання мінеральної підгодівлі. Основні методи досліджень -- зоотехнічні, експериментальний. У процесі досліджень було використано матеріали результатів зважування поросят, взяття промірів та описи їх поведінки.

Схема досліду впливу глини на організм поросят наведена в таблиці 5.

Таблиця 5.

Схема досліду з вивчення впливу червоної глини на організм відлучених поросят

Група

Поросята

Тривалість досліду, днів

Породна приналежність поросят

Вік, днів

Кількість, гол.

початок досліду

кінець досліду

I контрольна

8

35

15

28

Помісі від схрещування порід + велика біла Ч

> ландрас

II дослідна

8

35

15

28

Помісі від схрещування порід + велика біла Ч

> ландрас

При постановці на дослід поросята обох груп вже отримували з коритець глину червону. Підгодівля глиною продовжувалася до 21-го дня життя поросят, тобто до моменту відлучення, для обох груп молодняку (контрольної та дослідної). Даний період тривав впродовж 14 днів. Починаючи вже із 22-го дня було припинено згодовування глини червоної поросятам контрольної групи, оскільки ставилося за мету вивчити її вплив на організм поросят. Тривалість періоду протягом якого поросята дослідної групи ще продовжували отримувати глину становило 14 днів. Дослід тривав по 35-й день життя поросят.

Для визначення клінічного стану тварин проведено клінічний огляд контрольних і дослідних груп поросят. Визначали габітус, стан шкіри, слизових оболонок. Габітус - це зовнішній вигляд тварини, який дає змогу визначити загальний стан тварини, положення тіла в просторі, конституцію, вгодованість, тілобудову і темперамент.

Волосяний покрив - визначали стан волосяного покриву, блискучість, прилягання до шкіри, густоту.

Шкіра - визначали колір, еластичність, вологість, наявність можливих патологічних змін - порушення цілісності (садини, тріщини, рани, висипи, набряки).

Видимі слизові оболонки - колір, вологість, щільність і наявність нашарувань на слизових оболонках.

Дихальні рухи - частоту, тип, глибину і симетричність.

Для правильного догляду за тваринами, отримання від них максимальної продуктивності і для раціонального їх використання необхідно знати тип нервової діяльності тої чи іншої тварини.

Академік І.Павлов виділяє 4 типи вищої нервової діяльності:

1 ) холеричний - сильний, неврівноважений, нестримний. Цей тип легко сприймає зовнішні подразнення, вимагає особливо уважного ставлення. Тварини часто буйні;

2 ) сангвінічний - сильний, рухливий, врівноважений (найбільш бажаний тип);

3 ) флегматичний - сильний, урівноважений, інертний. Тварини такого типу дещо мляві;

4 ) меланхолічний - слабкий тип. У тварин такого типу міцно розвинені рефлекси, вони слабо реагують на зовнішні подразнення.

Тип вищої нервової діяльності залежить як від спадкових задатків, так і від умов вирощування, догляду, впливів зовнішнього середовища. Типи нервової діяльності поросят по групах визначали на основі спостереження за їх поведінкою впродовж постановки досліду.

Отже, визначення типів вищої нервової діяльності свиней дозволяє на науковій основі створити найбільш пристосовані до сучасних технологій свинарства умови утримання, годівлі та репродукції з урахуванням індивідуальних особливостей тварин.

Загальна схема досліду показана в таблиці 6.

Таблиця 6.

Загальна схема досліду

Групи

Кількість тварин, гол

Характеристика годівлі по періодах

підготовчий, 14 діб

перехідний, 4 доби

обліковий, 10 діб

I контрольна

15

ОР +глина червона

ОР

ОР

II дослідна

15

ОР +глина червона

ОР +глина червона

ОР +глина червона

Результати дослідів опрацьовано біометричними методами на персональному комп'ютері з використанням?програмного забезпечення Microsoft Excel. При цьому визначали середнє арифметичне (M), середнє квадратичне відхилення (у), помилку середнього арифметичного (mx) та коефіцієнт мінливості (Cv).

Під час проведення досліджень бралися до уваги наступні показники:

- жива маса молодняку поросят (у віці 8 - початок досліду, 21 - момент відлучення поросят від свиноматки та 35 днів - кінець досліду);

- лінійні проміри обхвату грудей за лопатками та довжини тулуба (на кінець досліду);

- поведінка поросят (жвавість, темперамент, поїдання корму).

Ваговий ріст тварин визначали за абсолютними, середньодобовими і відносними приростами живої маси.

Середньодобові прирости живої маси поросят по групах визначалися, після зважування всіх голів тварин, шляхом вирахування середнього арифметичного.

Встановлено, що молоді тварини мають значно вищу інтенсивність росту й розвитку, ніж дорослі.

Дані систематичних зважувань і вимірювань характеризують швидкість росту, що має велике господарське значення, тому що тварини, які інтенсивніше ростуть, менше витрачають поживних речовин на одиницю приросту, ніж ті, що ростуть повільно. Швидкість росту визначають за абсолютними та відносними показниками приростів за добу, місяць, рік.

Абсолютні прирости по групах обчислювали за певний проміжок часу як різницю показників у кінці й на початку періоду за формулою:

А=W1-W0 (1)

де, А- абсолютний приріст, кг;

W1 - жива маса на кінець облікового періоду;

W0 - жива маса на початок облікового періоду.

Середньодобовий приріст поросят визначали за формулою:

С= (W1-W0): t (2)

де, С - середньодобовий приріст, г;

W1 - жива маса на кінець облікового періоду;

W0 - жива маса на початок облікового періоду;

t - тривалість періоду, днів.

Після визначення середніх показників по групах, було зроблено порівняльну характеристику між тваринами контрольної та дослідної груп. Одержані результати оформлено у вигляді таблиць.

Абсолютні показники певною мірою характеризують швидкість росту тварин і мають велике практичне значення, оскільки дають можливість порівнювати фактичні результати з плановими, контролювати виконання поставлених завдань.

Повніше уявлення про ріст тварин можна мати, якщо доповнити зважування систематичним взяттям промірів, оскільки організм, який росте, за тимчасової недостатньої годівлі може збільшуватися у висоту, довжину, ширину й глибину без зміни величини живої маси. Лінійний ріст у сантиметрах вимірюють за допомогою мірної палиці, циркуля, стрічки у ті самі дні, коли їх зважують.

Молоді тварини ростуть нерівномірно, тому показник абсолютного приросту не відображує дійсної інтенсивності процесів росту, ступеня їхньої напруженості, тобто взаємовідношення між величиною маси тіла, яка збільшується, і швидкістю росту. З цією метою визначають відносний приріст, який обчислюють у відсотках або разах за формулою:

В= (W1-W0) : W0 Ч 100% (3)

де, В - відносний приріст, %;

W1 - жива маса на кінець облікового періоду;

W0 - жива маса на початок облікового періоду.

Економічну ефективність продажу поросят в ранньому віці розраховували на основі витрат, що склалися в господарстві в період проведення досліджень, а також виручки, отриманої від реалізації тварин.

2.3 Природно-економічна характеристика господарства

Приватне одноосібне фермерське господарство, керівником якого є Терпелюк Леонід Володимирович, розташоване в північно-західній частині України: селі Михайлин Рожищенського району Волинської області. Рослинний світ цього регіону характеризується великою різноманітністю флори і є джерелом цінних рослинно-сировинних ресурсів: лікарських, харчових, технічних, вітамінних тощо. Щодо ґрунтів, то в районі переважають сірі лісові ґрунти, зустрічаються родючі чорноземи, які придатні для вирощування сільськогосподарських культур. Поблизу села проходить траса Луцьк - Ковель, а також протікає річка Стир, що потім впадає в річку Прип'ять. Напрямок діяльності - тваринництво, а саме - свинарство. В господарстві розводять свиней (материнською формою є велика біла порода, а батьківською - ландрас), основну частину яких ще в молодому віці продають, решту - відгодовують.

Свою діяльність господарство розпочало із 1994 року. Протягом багатьох років, переймаючи досвід від аграріїв більш розвинених країн, вдалося досягти більш високих показників продуктивності, а також перейти на концентрат ний тип годівлі від картопляно-концентратного.

Відстань до районного центру міста Рожище - 1,5 км, а до обласного центру міста Луцьк - 26 км.

Територія ферми знаходиться на межі поліської та лісостепової зони. Клімат помірно-континентальний з м'якою зимою та теплим літом. Зими чергуються як теплі й холодні, з різницею у середній температурі 5-7°С. Середньорічна температура повітря становить +7,4єС, найнижчою вона є у січні (-4,9єС), а найбільш висока - в липні (+23єС). Середня кількість опадів за рік сягає 580 мм. Найбільша їх кількість випадає у травні. Такі погодно-кліматичні умови сприяють вирощуванню сільськогосподарських культур для годівлі тварин. Їх вегетаційний період починається з ІІ декади квітня і продовжується до ІІІ декади жовтня і триває в межах 190 днів. Разом з тим, слід зазначити, що погодні умови іноді негативно впливають на формування врожаю та призводять до втрати посівів зернових, а саме під час збору врожаїв.

Діяльність господарства направлена на реалізацію поросят в молодому віці. Технологією передбачено утримання поросят під свиноматкою до 21-денного віку з подальшим відлученням та дорощуванням до 35-го дня життя. Протягом всього періоду поросят підгодовують концентрованими комбікормами власного виробництва.

У 2013 році власник господарства мав 123,9 га землі, з них 123 га ріллі.

На розораних землях вирощуються зернові культури, а саме - пшениця та ячмінь, а також вирощують люцерну для згодовування свиням у вигляді зеленої маси. Посіви зернових культур знаходяться у с. Березолуки Рожищенського району Волинської області.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.