Ефективність використання передстартових комбікормів у годівлі молодняка свиней

Вплив згодовування передстартерних комбікормів "Purina", "Селтек" і "Best-Mix" на продуктивні якості молодняку свиней. Склад і поживність передстартерних комбікормів. Аналіз продуктивних якостей підсисних поросят. Вміст мінеральних речовин в комбікормах.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 27.08.2017
Размер файла 23,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Миколаївський національний аграрний університет

Ефективність використання передстартових комбікормів у годівлі молодняка свиней

Дехтяр Ю.Ф.

Баркарь Є.В.

Ацехівський О.В.

Анотація

Вивчено вплив згодовування передстартерних комбікормів «Purina», «Селтек» і «Best-Mix» на продуктивні якості молодняку свиней. Отримані дані показують, що найкращий приріст у поросят спостерігається при використання комбікормів марки «Best-Mix». Встановлено, що на момент відлучення поросят від свиноматок у віці 28 днів, при споживанні комбікорму «Best-Mix», жива маса поросят становила 8,96 кг. У тварин які споживали комбікорми марок «Purina» та «Селтек» жива маса на момент відлучення була на 0,54-1,07 кг менше.

Ключові слова: передстартерний комбікорм, Purina, Селтек, Best-Mix, підсисні поросята, жива маса, приріст.

Організм поросят відрізняється високим рівнем обміну речовин та енергії. У перші дні життя потреба в поживних речовинах повністю задовольняється за рахунок материнського молока, але вже з 15--20 дня тварини відчувають їхню нестачу.

Зважаючи на це, з 5-7 дня життя поросят починають привчати до різних підкормок з таким розрахунком, щоб вони, поступово звикаючи до твердого корму, уже в тритижневому віці могли повністю перейти на спеціальні корми. Передстартерні, або як їх ще називають «дитячі комбікорми» -- це перші комбікорми, призначені для годування поросят з перших днів їхнього життя. Зазвичай передстартери використовують з 5-7 до 45-денного віку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За рахунок використання передстартерних комбікормів закладається необхідна база для подальшого активного росту та розвитку молодняка. Звикання до сухих кормів у поросят відбувається поступово. Їхній шлунок та кишковий тракт повинні адаптуватися до їжі, яка відмінна від материнського молока [2].

Саме ті поживні речовини, які поросята будуть отримувати з кормом протягом перших днів та тижнів, є тією базою та потенціалом, що забезпечить високі показники їхньої збереженості та продуктивності протягом усього періоду дорощування та відгодівлі [1, 3].

Ще одне важливе завдання передстартерних кормів -- підготувати поросят до відлучення та забезпечити здоровий стан після цього стресового етапу особливо в перші дні після відлучення.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На ринку України представлена велика кількість передстартерних комбікормів які різняться між собою складом використаних компонентів, поживністю і вартістю. При використанні передстартерних комбікормів спостерігається різна продуктивність підсисних поросят за рахунок різної концентрації в них поживних речовин та їх різної доступності.

Мета статті. Тому головною метою цієї роботи було дослідити ефективність використання різних передстартерних комбікормів у годівлі під- сисних поросят.

Для виконання цієї мети були поставлені наступні завдання

-- дослідити склад і поживність передстартерних комбікормів;

встановити споживання поросятами передстартерних комбікормів;

визначити продуктивні якості підсисних поросят.

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводились в умовах СТОВ «Калинівське» Березнегуватського району за схемою наведеною в таблиці 1.

Таблиця 1. Схема досліджень

Група тварин

Кількість тварин, гол

Умови годівлі в дослідний (підсисний) період тривалістю 28 днів

І дослідна

24

передстартерний комбікорм «Purina»

ІІ дослідна

24

передстартерний комбікорм «Селтек»

ІІІ дослідна

24

передстартерний комбікорм «Best-Mix»

У піддослідні групи було відібрано по три свиноматки-аналоги на потомстві яких проводилися дослідження. У кожній групі знаходилось по 24 голови підсисних поросят. Дослідження тривали від народження до моменту відлучення поросят від свиноматок у 28-денному віці.

Поросята І дослідної групи отримували передстартерний комбікорм «Purina» у ІІ дослідній групі використовувався комбікорм «Селтек», а у ІІІ групі був використаний передстартерний комбікорм марки «Best-Mix».

Виклад основного матеріалу. Поживність передстартерних комбікормів наведена в таблиці 2. В даній таблиці подано вміст поживних речовин, що вказані виробниками у супровідній документації на комбікорми.

передстартерний комбікорм свиня продуктивний

Таблиця 2. Поживність передстартерних комбікормів

Показник

Марка комбікорму

Purina

Селтек

Best-Mix

Обмінна енергія, МДж

14

14,5

14

Сирий протеїн, %

18

18,5

18

Жир, %

3,2

7,05

3,45

Кальцій, %

0,7

0,7

0,47

Фосфор, %

0,6

0,55

0,58

Натрій, %

0,3

0,25

0,23

Лізин, %

1,35

1,4

1,33

Метіонін, %

0,48

0,7

0,43

Триптофан, %

- 0,25

0,22

Цистин+метіонін, %

- 1,2

0,74

Треонін, %

- 1,2

0,85

Селен, мг

- 0,5

0,2

Залізо, мг

- 300

90

Марганець, мг

- 77

40

Цинк, мг

- 1500

162

Вітамін А, МО

15000

23200

11500

Вітамін Д3, МО

2000

2330

2000

Вітамін Е, мг

109,7

100

180

Вітамін Вь мг

- 8,5

2

Вітамін В2, мг

- 15,25

3,5

Вітамін В4, мг

- 1280

-

Вітамін В5, мг

- 40,2

-

Вітамін В6, мг

- 8

2,5

Вітамін Ві2, мкг

- 80

25

Вітамін Вс, мг

- 3,5

-

Вітамін Н, мг

- 0,67

-

За цією інформацією у складі передстартерного комбікорму «Best-Mix» міститься дикальцій- фосфат, пшеничні висівки, соєвий шрот, хлорид натрію, пшеничне борошно, карбонат кальцію, рибне борошно, сироватка молочна зневоднена, а також ядро передстартера яке складається з амінокислот, вітамінів, макро-, мікроелементів, набору органічних кислот, міксу зі смакових сполук та пробіотичного препарату.

До комбікорму «Селтек» за інформацією виробника входять зернопродукти, продукти з риби, сухе молоко та продукти його переробки, підготовлені рослинні жири, мінеральні речовини у тому числі в органічній формі, вітаміни, амінокислоти, фітобіотики, підкислювачі та стартові комбікорми які містили у своєму складі ферменти.різний набір компонентів.

А от виробник передстартового комбікорму «Ригіпа» не надає перелік наявних у ньому кормових інгредієнтів.

Комбікорми починали згодовувати підсисним поросятам з 5-денного віку у окремих годівницях. Контрольоване споживання комбікормів у всіх піддослідних групах починалося з 8-9-ден- ного віку. Динаміка споживання комбікормів поросятами наведена в таблиці 3.

Таблиця 3. Схема споживання комбікормів поросятами

Вік поросят, діб

Кількість діб використання комбікорму

Середньодобове споживання комбікорму, г

Кількість спожитого комбікорму від початку годівлі, кг

9-10

2

66

0,14

11-12

2

90

0,32

13-15

3

121

0,68

16-18

3

165

1,18

19-20

2

202

1,58

21-23

3

240

2,3

24-25

2

277

2,58

26-27

2

309

3,47

28-29

2

345

4,16

Найменше контрольоване середньодобове споживання комбікорму на одну тварину спостерігалося у віці 9-10 діб і становило 66 г, а найбільше 345 г на момент відлучення, у віці 28-29 діб. В цілому за період від народження до відлучення кожне порося спожило 4,16 кг передстартового комбікорму.

Різний вміст поживних, мінеральних речовин, вітамінів та кормових добавок в комбікормах справив вплив на рівень продуктивності молодняку свиней і зокрема на їх живу масу. Згідно методики досліджень контроль за ростом і розвитком поросят здійснювали шляхом щотижневого переважування тварин (табл. 4).

Таблиця 4. Динаміка живої маси піддослідних тварин (кг),

Вік, тиж.

Піддослідна група

Різниця між групами, кг/%

І Дослідна

ІІ Дослідна

ІІІ Дослідна

І Дослідна - ІІ Дослідна

І Дослідна - ІІІ Дослідна

ІІ Дослідна - ІІІ Дослідна

1

2,10±0,077

2,11±0,070

2,12±0,069

0,01/100,5

0,02/101,0

0,01/100,5

2

3,30±0,112

3,38±0,107

3,49±0,103

0,08/102,3

0,19/105,8

0,11/103,4

3

5,10±0,137

5,31±0,128

5,59±0,117**

0,21/104,1

0,49/109,6

0,28/105,3

4

7,89±0,179

8,42±0,169*

8,96±0,168г)***

0,53/106,7

1,07/113,6

0,54/106,5

Аналіз отриманих даних показав, що тварини ІІ та ІІІ груп відрізняються кращими показниками живої маси ніж тварини І групи.

Встановлено, що тварини ІІІ дослідної групи де був використаний передстартерний комбікорм «Best-Mix» мали більшу живу масу протягом усього періоду досліду. Так, вони переважали поросят І групи на 0,02--1,07 кг або на 1 -- 13,6%, а ІІ-ої групи на 0,01-0,54 кг або на 0,5-6,5%.

Найвищі показники живої маси на момент відлучення від свиноматок у 28-денному віці також спостерігаються у поросят ІІІ дослідної групи. Вони переважали своїх аналогів з І групи у 4-тижневому віці на 1,07 кг або на 13,6%, а тварин ІІ групи на 0,54 кг або на 6,5%.

Аналіз динаміки середньодобових приростів показав, що за даним показником поросята ІІ групи також переважали своїх аналогів з інших груп (табл. 5).

Таблиця 5. Динаміка середньодобових приростів піддослідних тварин (г), X± S

Вік, тиж.

Піддослідна група

Різниця між групами, г/%

І Дослідна

ІІ Дослідна

ІІІ Дослідна

І Дослідна - ІІ Дослідна

І Дослідна - ІІІ Дослідна

ІІ Дослідна - ІІІ Дослідна

1

141,7±7,74

145,1±6,34

145,0±6,02

3,4/102,4

3,3/102,4

-0,1/99,9

2

171,4±8,33

180,8±7,99

195,7±6,88*

9,3/105,5

24,3/114,2

14,9/108,3

3

257,1±10,79

276,3±9,72

300,0±8,36**

19,2/107,5

42,9/116,7

23,7/108,6

4

398,6±12,98

443,7±11,01*

481,4±10,111)***

45,1/111,3

82,9/120,8

37,7/108,5

Примітки: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 у порівнянні з І групою 1 - р<0,05 у порівнянні ІІ групою

За період до 28-денного віку середньодобовий приріст тварин ІІІ групи був більше ніж у поросят І групи на 3,3-82,9 г, а поросят ІІ групи на 14,9-37,7 г.

Отримані нами дані динаміки відносних приростів показали, що використання в годівлі поросят передстартерного комбікорму марки «BestMix» обумовлює найбільші показники приросту порівняно з тваринами інших груп де було споживання комбікормів марок «Ригіпа» та «Сел- тек» (табл. 6).

Таблиця 6. Динаміка відносних приростів піддослідних тварин (%), X± S

Вік, тиж.

Піддослідна група

Різниця між групами, ±

І Дослідна

ІІ Дослідна

ІІІ Дослідна

І Дослідна - ІІ Дослідна

І Дослідна - ІІІ Дослідна

ІІ Дослідна - ІІІ Дослідна

1

50,7±0,41

52,0±0,52

51,6±0,49

1,2

0,9

-0,3

2

44,4±0,59

46,1±0,48*

48,8±0,513)***

1,7

4,4

2,7

3

42,9±0,77

44,5±0,64

46,3±0,63**

1,7

3,4

1,7

4

43,0±0,83

45,3±0,79

46,3±0,82**

2,3

3,4

1,1

Примітки: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 у порівнянні з І групою 3) - р<0,001 у порівнянні ІІ групою

Так, протягом 2-4 тижня життя поросят ІІІ дослідної групи величина їх відносного приросту була більша на 3,4-4,4% ніж у тварин І дослідної групи та на 1,1-2,7% ніж у ІІ дослідної групи.

В цілому за весь період досліду у поросят І групи середньодобовий приріст становив 246 г, у ІІ групи -- 266 г, а у ІІІ дослідній групі -- 286 г (табл. 7).

Таблиця 7. Загальні продуктивні якості піддослідних тварин

Показник

Піддослідна група

Різниця між групами, ±

І Дослідна

ІІ Дослідна

ІІІ Дослідна

І Дослідна - ІІ Дослідна

І Дослідна - ІІІ Дослідна

ІІ Дослідна - ІІІ Дослідна

Середньодобовий приріст, г

245,93

265,78

285,56

19,85

39,63

19,78

Конверсія корму, кг

0,58

0,54

0,50

-0,04

-0,08

-0,04

Витрати обмінної енергії на 1 кг приросту, МДж

7,51

6,95

6,47

-0,56

-1,04

-0,48

Витрати перетравного протеїну на 1 кг приросту, г

66,69

61,71

57,43

-4,98

-9,26

-4,27

Дані споживання комбікормів та динаміки живої маси поросят дали нам можливість розрахувати конверсію корму. Так у тварин І групи вона становила 0,58 кг на 1 кг приросту, у ІІ групи 0,54 кг, а у ІІІ дослідній групі конверсія корму становила 0,50 кг, що менше у порівнянні з аналогами з інших груп на 6,9-13,9%.

Висновки

Використання в годівлі підсисних поросят передстартерних комбікормів торгової марки «Best-Mix» у порівнянні з комбікормами «Purina» та «Селтек» дозволяє покращити середньодобові прирости поросят на 7,4-16,1%, отримати більшу на 0,54-1,07 кг живу масу молодняку на момент відлучення від свиноматки та знизити конверсію корму на 0,04-0,08 кг.

Список літератури

1. Куян Н. Качественного комбикорма без кормовых добавок не существует / Н. Куян // Ефективні корми та годівля. - 2011. - № 1. - С. 6-8.

2. Пентилюк С.И. Комплексное применение биологически активных веществ в кормлении свиней / С.И. Пенти- люк, Р.С. Пентилюк // Ефективні корми та годівля. - 2012. - № 1. - С. 18-21.

3. Юлевич О.І. Оцінка залежності показників росту підсисних та відлучених поросят від складу раціонів / О.І. Юлевич, А.В. Лихач, Ю.Ф. Дехтяр // Науковий бюлетень ІТ УААН. - Харків, 2016. - Вип. 115. - С. 258-263.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дослідження впливу згодовування ферментного препарату, що вивчається, на продуктивні якості молодняку свиней, покращення його відгодівельних якостей. Аналіз і оцінка збільшення живої маси від контролю, а також динаміка середньодобового приросту.

  статья [23,8 K], добавлен 22.02.2018

 • Свинарство – прибуткова галузь тваринництва. Особливості годівлі поросят в ранньому віці. Аналіз природно-економічної характеристики господарства. Зміна живої маси поросят впродовж проведення досліду. Вплив глини на життєздатність молодняку свиней.

  дипломная работа [114,8 K], добавлен 21.05.2015

 • Свинарство як прибуткова галузь тваринництва. Економічна характеристика господарства. Особливості годівлі поросят в ранньому віці. Вплив глини на життєздатність молодняку свиней. Характеристика поведінки піддослідних груп тварин. Зміна живої маси поросят.

  курсовая работа [70,7 K], добавлен 27.05.2015

 • Породи і типи у свинарстві, нові підходи до годівлі в домашніх умовах. Розрахунок річної потреби в кормах для молодняку корів і свиней. Визначення потреби в земельній площі для виробництва кормів. Складання комбікормів і раціонів для різних видів тварин.

  курсовая работа [449,9 K], добавлен 07.12.2011

 • Аналіз ефективності схрещування сучасних генотипів свиней зарубіжної та вітчизняної селекції, для підвищення м’ясної продуктивності молодняку. Аналіз енергії росту, основних відгодівельних, забійних і м’ясних якостей чистопородних та помісних тварин.

  статья [25,4 K], добавлен 27.08.2017

 • Выращивание поросят-сосунов. Причины высокого падежа молодняка свиней. Приготовление искусственного молока. Специфика кормления поросят при раннем отъеме на промышленных комплексах. Кормление поросят-отъемышей. Кормление ремонтного молодняка свиней.

  реферат [29,7 K], добавлен 14.12.2011

 • Характеристика кормової бази свиней. Розрахунок енергетичної поживності кормів в енергетичних кормових одиницях. Годівля кнурів-плідників, свиноматок холостих, першого і другого періоду поросності, підсисних, поросят та ремонтного молодняку свиней.

  дипломная работа [124,4 K], добавлен 20.05.2015

 • Вирощування підсисних поросят. Особливості росту підсисних поросят в перші дні життя. Потреба підсисних поросят в поживних речовинах і фізіологічне обґрунтування ранньої підгодівлі. Особливості годівлі підсисних поросят на промислових комплексах.

  курсовая работа [37,3 K], добавлен 23.01.2008

 • Загальна характеристика та принципи розробки рецептів кормових добавок, особливості їх використання в годівлі свиней. Оцінка впливу згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки Інтер Мікс ПВ на ріст відлучених поросят, їх наступну продуктивність.

  дипломная работа [90,4 K], добавлен 24.02.2012

 • Біологічні особливості цесарок: екстер'єр, забарвлення оперення та період несучості. Породи цесарок: сіро-крапчасті, загорські білогруді та сибірські білі. Вирощування ремонтного молодняку: рецепти повнораціонних комбікормів для годівлі; основні хвороби.

  контрольная работа [38,6 K], добавлен 08.07.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.