Зменшення витрат палива та збільшення продуктивності агрегатів для вирощування та збирання озимої пшениці

Аналіз стану машинно-тракторного парку у ДП "Ера-1", виробничо-технічна характеристика господарства. Використання МТП при виробництві озимої пшениці; експлуатаційні та економічні показники; застосування пристрою жниварки ЖВР-10, безпека життєдіяльності.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 18.05.2011
Размер файла 262,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Висновки по розділу

Модернізована жниварка ЖВР-10 може використовуватися на укладання у валок як низьковрожайних хлібів (утворення здвоєних валків), так і на високоврожайних ділянках (утворення двох валків за один прохід).

Застосування модернізованої жниварки ЖВР-10 дозволить використовувати на збиранні озимої пшениці високопродуктивні комбайни. Розраховані основні елементи на міцність. Розрахунки свідчать, що умови міцності виконуються.

4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ДОВКІЛЛЯ

4.1 Організація охорони праці у дочірньому підприємстві „Ера-1” Нікопольського району Дніпропетровської області

При аналізі організації робот по охороні праці в ДП „Ера-1” встановлено, що відсутня система управління охороною праці.

Керуючись „Переліком нормативних документів по безпеці життєдіяльності” діючих в сільськогосподарському виробництві України встановлено, що в господарстві відсутні такі важливі документи, як Конституція України, Закон України „Про охорону праці”, Положення по організації робіт по охороні праці в системі АПК, Рекомендації по управлінню охороною праці на сільськогосподарських підприємствах, Положення про розслідування і обліку нещасних випадків на виробництві, тощо.

На підприємстві не розроблені інструкції по охороні праці для трактористів, слюсаря, а також відсутні типові інструкції для цих категорій працівників.

Відповідальність за охорону праці по цеху механізації покладається на головного інженера, а також на бригадира. До їх обов'язків входить проведення інструктажу на робочому місці, забезпечення безпечних умов праці, спостерігання за дотриманням робочими інструкцій по охороні праці. Всі працівники, які поступають на роботу, проходять вступний інструктаж на робочому місці. Про проведення вступного інструктажу робиться запис в картці обліку. Якщо робітник не освоїв вимоги безпеки, йому встановлюється строк стажування, після якого знання робітника знов перевіряються.

При проведенні періодичного інструктажу викладаються питання вступного інструктажу і інструктажу на робочому місці. В результаті дослідження технологічних процесів, які виконуються механізаторами, а також зі співбесіди виявлені наступні недоліки в організації охорони праці:

1) не повністю забезпечуються здорові і безпечні умови праці;

2) засоби індивідуального захисту та спецодяг видаються на своєчасно і не в повному обсязі. Крім того, відсутній контроль за строком їх використання;

3) порушується періодичність проведення інструктажів на робочому місці;

4) недостатньо уваги приділяється технічному стану техніки;

5) не завжди проводяться інструктажі трактористів, які виконують ТО або ремонтні роботи;

6) пункт ТО та ремонтна майстерня не обладнані плакатами, ілюстраціями безпечного виконання роботи. Існуючі плакати вже не відповідають новим вимогам нормативних актів;

7) не складаються безпечні маршрути руху техніки з однієї ділянки на іншу з урахуванням пори доби, погодних умов, чим ігноруються вимоги ОСТ 70.0.003.020-83;

8) в рідких випадках позначені і виділяються місця для короткотермінового відпочинку працюючих;

9) показники травматизму і захворюваності для трактористів глибоко не аналізуються;

10) не проводиться контрольний огляд перед виходом мобільної техніки на лінію.

4.2 Нормативне посилання

Конституція України;

Кодекс законів України про працю;

Основи законодавства України про охорону здоровя;

Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;

Закон України «Про охорону праці»;

Закон України «З пожежної безпеки»;

Законодавство України «Про охорону праці»;

4.3 Вимоги безпеки праці при виконанні технологічної операції

4.3.1 Вимоги безпеки до територій

· Територія підприємства повинна відповідати вимогам ДБН Б.2.4-3-95, санітарних норм проектування, Правил пожежної безпеки в Україні.

· Територія має бути рівною, спланованою так, щоб був забезпечений відвід стічних вод до водостоків від будівель, майданчиків, проїздів, пішохідних доріжок.

· Вхід працівників на територію підприємства (тваринницьких комплексів, ферм, виробничих майданчиків, токів тощо) повинен здійснюватися через прохідні приміщення. Прохід людей через транспортні ворота не дозволяється.

· Для зберігання різних матеріалів і вантажів на території підприємства повинні передбачатися спеціальні майданчики зі стелажами та підставками. Складування повинно виключати падіння матеріалів.

· Пожежні водойми, траншеї та інші споруди, влаштовані для виробничих потреб, слід закрити чи огородити, а в темний період доби забезпечити їх освітлення. Не дозволяється використовувати пожежні водойми не за призначенням.

· На території підприємства для проїзду транспорту і техніки повинні бути дороги і пішохідні проходи з твердим покриттям (асфальт, бетон тощо). Проїзна частина доріг і пішохідні доріжки мають систематично очищатися від грязі та снігу, а в темний період доби - освітлюватися.

· При перехрещенні залізничних колій з пішохідними й автомобільними шляхами повинні бути влаштовані переходи й переїзди через залізничні колії, обладнані попереджувальними знаками і світлозвуковою сигналізацією.

· Ширина дороги при односторонньому русі повинна бути на 1,8 м, а при двосторонньому на - 2,7 м більше ширини наявних на підприємстві машин.

· Резервуари, баки та інші ємкості для зберігання палива та мастильних матеріалів необхідно розміщувати на спеціально відведених ділянках згідно з вимогами ВБН В.2.2-58.1-94 та ДНАОП 0.01-1.01-95.

· Не дозволяється складування матеріалів, будівництво різних приміщень, стоянка машин в охоронній зоні високовольтної лінії електропередачі без погодження з організацією, яка експлуатує лінію.

· Небезпечні зони на території підприємства, на транспортних шляхах, переходах, у виробничих приміщеннях і спорудах, на виробничих майданчиках і робочих місцях повинні бути позначені відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026 і огороджені.

4.3.2 Вимоги безпеки до організації робочих місць

· Улаштування, розміщення й експлуатація обладнання повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.2.124, ГОСТ 28693, правил і норм, затверджених в установленому порядку, експлуатаційної документації заводів-виготовлювачів та цих Правил.

· Приймання в експлуатацію всіх видів технологічного обладнання повинно проводитися відповідно до СНиП 3.05.05-84.

· При отриманні обладнання від постачальників перевіряється наявність і справність усіх передбачених захисних засобів і пристроїв. У разі потреби власник зобов'язаний вжити заходів щодо виготовлення й установлення допоміжних захисних засобів і пристроїв.

· Розміщення виробничого обладнання у приміщеннях і на робочих місцях здійснюється з врахуванням вимог ергономіки. Ергономічні вимоги повинні відповідати ГОСТ 12.2.032 і ГОСТ 12.2.033.

· Санітарно-гігієнічні параметри умов праці у виробничих приміщеннях і на виробничих майданчиках мають відповідати стандартам і нормативній документації з безпеки праці:

- рівень шуму - ДНАОП 0.03-3.14-85 (СН № 3223-85), ГОСТ 12.1.003;

- рівень вібрації - ДНАОП 0.03-3.12-84 (СН № 3044-84), ГОСТ 12.1.012;

- рівень запиленості - ДНАОП 0.03-3.01-71 (СН 245-71);

- вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони - ГОСТ 12.1.005;

- освітлення - СНиП ІІ-4-79.

· При розміщенні обладнання слід забезпечити зручність обслуговування і безпеку евакуації працівників в аварійних ситуаціях.

· Обладнання, що обслуговується кількома працівниками, з метою попередження про його запуск, устатковують звуковою й світловою сигналізаціями. Світлова сигналізація технологічних ліній (включити-виключити, відкрити-закрити) повинна розрізнятися за кольором. Засоби звукової сигналізації встановлюються на пульті керування відповідно до ГОСТ 21786.

· Робочі місця, розміщені на висоті не менше 1 м від рівня підлоги або перекриття, повинні мати огородження заввишки не менше 1 м з перилами або поручнями і з бортовою дошкою знизу огородження. Дошка має бути завширшки не менше 15 см. Площадки й містки повинні мати суцільний неслизький настил.

· Приміщення, в яких розташовані робочі місця для приготування робочих розчинів пестицидів, змішування чи подрібнення добрив, протруювання насіння або встановлені машинні агрегати й лінії, під час роботи яких можливе виділення у приміщення пилу чи газу, повинні обладнуватися витяжною вентиляцією.

· Місця приготування розчинів пестицидів і заправлення ними машин повинні бути забезпечені аптечкою першої допомоги, питною водою в бачку з краном, умивальниками або душовою установкою.

· Електроприводи та електрообладнання стаціонарних установок повинні бути встановлені й експлуатуватися відповідно до ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.21-98.

· У виробничих приміщеннях слід позначати маршрут та швидкість руху транспортних засобів.

· Додаткове змінне обладнання, інструмент та інвентар повинні бути розміщені у спеціально відведеному місці виробничого приміщення так, щоб не захаращувати проходи для людей і підступи до машин.

· Під час обслуговування агрегатів групою працівників з операторів призначається старший, який відповідає за організацію й безпеку робіт, що виконуються.

4.3.3 Вимоги безпеки до обладнання та інструменту

При допуску працівників до різних видів робіт необхідно керуватися переліком робіт, де є потреба у професійному доборі (ДНАОП 0.03-8.06-94).

Право на керування транспортними засобами надається особам, як мають посвідчення, видане відповідним органом.

До керування підйомно-транспортним обладнанням допускаються особи не молодші 18 років, які мають посвідчення на право керування цим обладнанням пройшли медичний огляд і навчання з безпеки праці

До робіт із застосуванням пестицидів, рідкого аміаку, хімічних консервантів не допускаються особи молодше 18 років, вагітні жінки й жінки-годувальниці, а також особи, які мають медичні протипоказання.

Працівники, які зайняті на вантаженні (розвантаженні) небезпечних особливо небезпечних вантажів, повинні проходити спеціальне навчання з безпеки праці з подальшою перевіркою знань.

При виявленні у працівників ознак професійного захворювання або погіршення стану здоровя внаслідок впливу шкідливих або небезпечних виробничих факторів власник, на підставі медичних показань, повинен перевести їх на іншу роботу у встановленому порядку.

4.4 Аналіз потенціальних небезпек і швидкостей при роботі механізатора

В умовах сільськогосподарського виробництва значна кількість травм виникає із-за конструкторських недоліків машин, механізмів, обладнання, пристроїв, інструменту, захисних і запобіжних пристроїв, а також із-за недосконалості технологічних процесів, засобів захисту робітників.

Розробка і використання ефективних засобів запобігання травмонебезпечних ситуацій можливо тільки при своєчасному виявленні цих небезпек, з яких починаються процеси їх формування.

Оскільки небезпечні умови не завжди своєчасно можливо виявити, а для того, щоб вивчити небезпечні дії інколи необхідно багато часу. Щоб зібрати статистичний матеріал і методи виявлення цих небезпек і щоб вони були у відповідності з диференціюванням необхідно мати велике терпіння.

Головним при дослідженні робочих місць, є установлення небезпечних виробничих факторів і небезпечних умов, при яких вони впливають на людину в нормальних умовах виробництва, а також при появі аварійних і небезпечних ситуацій.

Дуже велика роль, при дослідженні стану технічних засобів належить технічній експертизі.

Під час проведення технічної експертизи дотримуються наступній послідовності огляду:

1. Досліджують робоче місце і оцінюють його у відповідності з вимогами стандартів і інших норм і правил: виявляють відхилення від проекту, технічних умов, вимог інструкції заводу-виробника.

2. Виявляють і фіксують наявність і характер небезпечних виробничих факторів, які виникають в процесі роботи, в аварійних і інших травмонебезпечних ситуаціях.

3. Для кожного виробничого небезпечного фактора виявляють умови (небезпеки), по яким він може впливати на людину.

В сільському господарстві найбільш часто виникають виробничі небезпечні фактори: фізичні; хімічні; біологічні; психофізіологічні.

Кожний небезпечний фактор має свою зону дії. Цю зону називають небезпечною зоною.

Робітники з недостатньою професійною підготовкою, в виробничій ситуації можуть допустити небезпечні дії.

Таким чином, небезпека любого виду робіт виявляється наявністю на робочому місці небезпечних виробничих факторів, небезпечних умов і можливими діями оператора в процесі праці.

4.5 Проектні рішення по забезпеченню рівний безпеки та екологічності виробництва до нормативних значень

4.5.1 Заходи що плануємо до виконання поставленої мети приведенні в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Заходи, що плануємо

Заходи, методи, прийоми, принципи та засоби захисту

Посади працівників

Строки виконання

Передбачені витрати грн.

Плануємо соціальна ефективність

До забезпечити умови праці на робочих місцях до здорових та безпечних

Керівник ДП, керівник служби з ОП, бригадир

Від 3 до 5 років

_

зменшення виробничого травматизму та захворювань

Робочі місця трактористів та комбайнерів оснастити засобами пожежегасіння

Бригадир

Теж саме

675,0

Зменшення виробничого травматизму

Виділяти та позначати місця для коротко часового спочивання

Бригадир

Теж саме

_

Покрашення умов праці

Вести пропаганду ОП, підрозділи забезпечити літературою, інструкціями, учбово-наглядними посібниками та технічними засобами навчання та пропаганди

Керівник служби з ОП, бригадир

1 рік

38,0

Зменшення, захворювань, втрат робочого часу

Забезпечити проведення паспортизації санітарно-технічного стану виробничих дільниць та об'єктів

Керівництво ДП, керівник служби з ОП

3 місяці

-

Покращення умов праці

Контролювати своєчасність та якість проведення первинного, повторного, позапланового та текучого інструктажів на робочих місцях

Керівник служби з ОП, бригадир

1 рік

_

Зменшення травматизму та захворювань працівників

Своєчасно складати замовлення на СІЗ, забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям

Бригадир

Теж саме

285,0

Зменшення захворювань, втрат робочого часу

Оснастити корпуси тракторів та комбайнів засобами заземлення

Бригадир

1 місяць

34,0

Зменшення травматизму

Оснастити трактори медичними аптечками та термосами зберігання питної води

Бригадир

Теж саме

136,0

Зменшення втрат робочого часу

Обладнати трактори іскрогасниками

Бригадир

Теж саме

156,0

Теж саме

Дообладнати обертаючи та рухливі деталі машин та механізмів захисними кожухами

Бригадир

Теж саме

42,0

Зменшення виробничого травматизму

Забезпечити працівників в процесах хімізації СІЗ

Бригадир

До

1 березня

134,0

Покращення умов праці

Ліквідувати підтікання ПСМ в системах змащування та живлення двигунів

Бригадир

1рік

62,0

Зменшення втрат робочого часу

Розробити направлені на до забезпечення безпечних способів праці при регулюванні, ремонті та ТО машин та механізмів

Керівник служби з ОП, бригадир

1рік

_

Зменшення втрат робочого часу

Розробити заходи по до забезпеченню здорових та безпечних умов праці при внесенні мінеральних добрив

Керівник служби з ОП, бригадир

До

1 березня

_

Зменшення захворювань працівників та втрат робочого часу

Не допускати до виконання робіт осіб молодше 18р.

Бригадир

1 рік

Зменшення травматизму

Скласти та затвердити безпечні маршрути руху сільськогосподарської техніки в серединні господарства

Керівник служби з ОП, бригадир

До

1 березня

_

Зменшення виробничого травматизму

Всього :

-

-

1562

-

4.5.2 Моделювання процесів формування та виникнення травмонебезпечних ситуацій при проведенні технічних обслуговувань

Небезпечна дія - це така дія оператора (працюючого), яка суперечить (не відповідає) науково обгрунтованим нормам професійної поведінки при виконанні конкретного виробничого завдання. Вона виникає внаслідок порушення регламентованого режиму роботи обладнання, нормативних вимог охорони праці тощо. Таким чином, внаслідок небезпечних дій працюючий проникає в небезпечну зону, в якій потрапляє в небезпечні обставини.

Небезпечні обставини - розпізнаються аналогічно звичайним обставинам, на що вказує та чи інша обставина і на яке запитання відповідає. Небезпечні обставини розкривають дії, стан чи ознаки небезпечного фактора і обстановку, при якій він діяв на людину.

Небезпечні умови можуть визначатися недоліками конструкції машини, технологічного обладнання і процесів, низьким рівнем організації виробництва (неефективністю або відсутністю необхідного контролю, низьким професіональним рівнем працюючих, підготовка їх з охорони праці) недостатньою надійністю виробничого обладнання тощо. Вони відіграють приоритетну роль у формуванні і виникненні виробничих небезпек, певного стану, за якого виникає реальна загроза травми. Процес виявлення небезпечних умов у деяких випадках може бути досить складним, тому необхідно проводити спеціальні дослідження.

У процесі вивчання небезпечних умов було помічено, що при їх збіганні (поєднанні) з обставинами, у які потрапляє працюючий після допущених небезпечних дій, виникає реальна загроза травмування. Таку загрозу можна назвати небезпечною ситуацією, що виникає при збіганні умов і обставин.

Небезпечна ситуація може мати конкретніше визначення: “аварійна ситуація”, “травмонебезпечна ситуація”, “критична або катастрофічна ситуація”. Наслідками цих явищ відповідно є: аварія, травма, катастрофа.

Оскільки небезпечний фактор ніколи не може діяти на людину без відповідних небезпечних умов, то схему процесу формування та виникнення небезпечних ситуацій можна побудувати лише з випадкових явищ, а це означає, що таку схему можна використовувати для необхідних розрахунків рівня небезпеки для конкретних умов виробництва.

4.5.3 Заходи щодо забезпечення екологічності проекту

Спеціалісти інженерної служби (інженер-механік, інженер-технолог, інженер по механізації трудових процесів тощо) повинні:

- контролювати правильність застосування сільськогосподарської техніки;

- використовувати сучасні знаряддя і пристрої відповідно до природних умов господарства;

- контролювати використання нафтопродуктів за призначенням, організувати їх збирання, зберігання і утилізацію;

- здійснювати контроль за роботою обєктів ремонтно-обслуговуючої бази з метою зменшення кількостей забруднень;

- стежити за справністю сільськогосподарської техніки і особливо двигунів.

Головним напрямком при рішенні проблеми захисту навколишнього середовища від забруднення стічною водою є розробка та використання надійних та ефективних методів її очистки та знешкодження.

Вода, яка у процесі її використання, забруднюється різноманітними компонентами (мінеральними, органічними, тепловими та ін), вважається стічною.

4.6 Розробка питань організації виробництва озимої пшениці

Організація робіт з виробництва озимої пшениці залежить від того, на якій правовій базі існує господарство. Механізована ланка, що пропонується, є елементом тракторної бригади, тому її дії мають узгоджуватись на підставі загального плану роботи цього підрозділу.

При підготовці до виробництва необхідно:

1. Скласти перспективний план виробництва для визначення потрібних ресурсів;

2. Скласти угоди і оформити документи на кредитування і постачання потрібних ресурсів;

3. Підготувати техніку;

4. Забезпечення навчання персоналу (опанування техніки і технології);

5. Забезпечити резервування (страхові запаси).

При проведенні робіт необхідно:

1. Складати плани оперативного управління;

2. Проводити оптимальне маневрування матеріальними, технічними, трудовими і грошовими ресурсами;

3. Проводити постійний контроль за обсягом і якістю виконання робіт з позиції управління якістю;

4. Проводити чіткий облік витрачання матеріалів, коштів експлуатації техніки і праці;

5. Забезпечити матеріальне і моральне стимулювання праці.

При проведенні підсумків і розрахунку з працівниками і партнерами необхідно:

- проводити порівняльний аналіз планових і фактичних показників виробництва;

- проводити аналіз витрат і структури собівартості робіт і продукції з використанням причин низької якості, перевитрат ресурсів і зривів в роботі;

- забезпечити постійний моніторинг кон'єктури ринку й планування витрачання прибутків.

Висновки по розділу

В результаті проведеного аналізу стану БЖД у господарстві встановлено, мають місця порушення. Також наведені проектні рішення для поліпшення умов праці у господарстві.

5. РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

5.1 Показники виробництва озимої пшениці

Економічна ефективність технології, що пропонується, системи машин і організації робіт виражається в зменшенні трудових, енергетичних і грошових витрат на одну тону озимої пшениці.

5.1.1 Витрати праці, люд.-год:

На 1 га

Зпга = Зпj / Fn, (5.1)

де Nр - кількість технологічних операцій у технологічній карті;

Зnj - витрати парці на j-й технологічній операції, люд.-год;

Fn - загальна площа вирощування заданої озимої пшениці, Fn = 350 га.

Зпга = 8596,7/350= 24,56 люд-год/га.

На 1 т основної продукції

Зпт = Зпга /U, (5.2)

де U - планова врожайність заданої сільськогосподарської культури, т/га;

Зпт = 24,56/4,5 = 5,46 люд.год./т

5.1.2 Витрати палива, кг:

На 1 га

Qпга = , (5.3)

де Qnj - витрати палива на j - ій технологічній операції, люд.-год.

Qпга = 28048,1/350 = 80,137 кг/га;

На 1 т основної продукції

Qпт = Qпга/U, (5.4)

Qпт = 80,137/4,5= 17,81 кг/т.

5.1.3 Прямі експлуатаційні витрати, грн.:

На 1 фізичний га

(5.5)

де Nнт, Nмн - кількість марок відповідно тракторів і самохідних комбайнів та машин, що агрегатуються з тракторами і самохідними комбайнами;

Sті, Sмк - відрахування на утримання відповідно тракторів і самохідних комбайнів і-ї марки й сільськогосподарських машин к-ої марки, грн.;

Sзпj - основна і додаткова заробітна плата персоналу тракторних і комбайнових агрегатів на j-й операції, грн.;

К- коефіцієнт, враховує всі соціальні нарахування на зарплату [6] можна прийняти К= 1,52;

Nпосл - кількість видів послуг (роботи, що передбачається виконувати сторінним засобами й персоналом ) Nпосл =5;

Uпослі - загальний обсяг послуг і-го виду за рік, грн.;

Спослі - тариф оплати за послугу і-го виду, грн.;

Цпнм - комплексна ціна дизельного палива, Цпнм = 5,7 грн/кг;

На 1т основної продукції, грн./т.

Ит = Ига/U,(3.6)

Відрахування на утримання тракторів і самохідних комбайнів визначається за формулою, грн.;

Sті = 0,01·Бті·[арті·пті+(акртіртозті)·Тфтінті],(3.7)

де Бті - балансова вартість відповідно трактора чи самохідного комбайна і-ї марки, грн.;

арті, акрті, артозті - нормативи річних відрахувань від балансової вартості трактора чи самохідного комбайна і-ї марки відповідно на реновацію (відновлення), на капітальний ремонт, ТО і збереження [7], %;

пті - потрібна кількість тракторів чи самохідних комбайнів і-ої марки в системі машин;

Тфті, Тнті - річне відповідно нормативне і фактичне завантаження трактора чи самохідного комбайна і-ої марки, год;

Так, для трактора Т-150К (к=1)

ST1 = 0,01·70000·[12,5·2+(6+22)·1118,3/1300] = 34360,16 грн.

Відрахування на утримання сільськогосподарських машин, грн.

Sмтк = 0,01·Бнтк·(армтк·пмткртозмтк·Тфмткнмтк), (3.8)

де Бнтк - балансова вартість сільськогосподарської машини к-ої марки, що агрегатується з тракторами, грн.;

пмтк - потрібна кількість сільськогосподарських машин к-ої марки, що агрегатується з тракторами і-ої марки в системі машин;

армтк, артозмтк - нормативи річних відрахувань від балансової вартості сільськогосподарської машини к-ої марки, що агрегатується з тракторами, відповідно на реновацію і на поточний ремонт, ТО і збереження [7], %;

Тфмтк, Тнмтк - річне відповідно нормативне і фактичне завантаження сільськогосподарської машини к-ї марки, що агрегатується з тракторами, год.

грн./га,

грн./т.

5.1.4 Прямі витрати

на один фізичний га, грн./га

Sга = Ига + Qтм1· Цтм1/Fn +Sзв0,2, (5.9)

де Nтм - кількість видів внесених технологічних матеріалів за сезон на площу Fн (насіння, добрива, пестициди);

Qтм1, Цтм1 - відповідно загальна витрата (т) і ціна (грн./т) технологічного матеріалу 1-го виду;

Sзв - загально - виробничі витрати, грн./га;

На 1т основної продукції, грн./т

Sт = Sга / U, (5.10)

Загальна витрата технологічного матеріалу 1-го виду:

Qтм1 = Нм1r·Fм1r, (5.11)

де Nвм1 - кількість разів внесення технологічного матеріалу за сезон;

Нм1r - норма внесення 1-го технологічного матеріалу при r-му внесенні, т/га;

Fmlr - площа, де проведене r-ме внесення 1-го виду технологічного матеріалу, га;

Загально виробничі витрати залежать від організації виробництва, його структури і функціонування і можуть складати 15...40% від виробничих витрат

Sзв ? (0,15...0,40)·(Ига+Qтм1·Цтм1/Fn);(5.12)

Sга = 0,2·(456,45 +28048,13,0/350) = 139,37 грн/га;

Sга = 456,45+1325,25+139,37 = 1921,07 грн/га;

Sт = 1921,07/4,5 = 426,904 грн/т.

5.2 Річна економія Ер, грн.

Th = (Cc-Cg)·Dc+ДTh? (5.19)

де Сс - собівартість озимої пшениці по існуючій технології, Сс = 439,5 грн/т;

Сп - собівартість озимої пшениці по проектованій технології, Сп = 417,866 грн/т;

Вс - валовий збір продукції,

Вс = 150·3,5 = 525 т.

ДЕр - річна економія від підвищення врожайності за рахунок вдосконалення технології:

ДЕр = (Урп,рс)·F·Цр, (5.20)

де Урп, Урс - врожайність відповідно пропонованої та існуючої технології, Урп = 3,5 т/га, Урс = 2,57 т/га;

Цр - вартість 1 т продукції, Цр = 600 грн/т.

ДЕр = (3,5-2,57) · 150 · 600 = 83700 грн.

Ер = (439,5-417,866) · 525 + 83700 = 95005,35 грн.

5.3 Термін окупності додаткових капіталовкладень, років

Ток = Кп / Ер, (5.21)

де Кп - капітальні вкладення, грн.

Для виконання технологічних процесів необхідно придбати:

- Розкидач органічних добрив - ПРТ-10;

- Трактор Т - 150К;

- Сівалка СЗП-12;

- Культиватор КПС-4.

На придбання всього необхідно Кп = 201450 грн.

Ток = 201450/95005,35 = 2,12 року.

5.4 Приведені капіталовкладення, грн./т.

Кпр = Кп/F·Ур,(5.22)

Кпр = 201450/(150·3,5) = 383,71 грн/т.

5.5 Річний економічний ефект, грн.

Tt/ta = Th-Ty·Rg?(5/23)

де Ен - нормативний коефіцієнт ефективності, Ен = 0,15.

Ее.еф = 95005,35 -201450·0,15 = 64787,85 грн.

Всі показники подаються в таблиці 5.1

Таблиця 5.1

Показники виробництва озимої пшениці й ефективності використання сільськогосподарської техніки

Показник

Варіант

існуючий

проектний

Площа вирощування, га

150

150

Врожайність, т/га

2,57

3,5

Витрати праці, люд.-год/га

14,4

12,24

люд.-год/т

4,3

3,6

Витрати палива, кг/га

67,8

62,9

Собівартість, грн./т

439,5

417,866

Додаткові капіталовкладення, тис. грн.

-

201,45

Річна економія, тис. грн.

-

95,0

Річний економічний ефект, тис. грн.

-

64,79

Термін окупності, років

-

2,12

Висновок по розділу

Впровадження даної технології виробництва озимої пшениці дозволяє підвищити врожайність до 3,5 т/га, собівартість при цьому буде 417,866 грн/т., що менш існуючої в господарстві на 21,63 грн/га. Річний економічний ефект - 95,0 тис грн., а додаткові капіталовкладення - 201,45 тис грн., строк окупності додаткових капітальних вкладень 2,12 року.

ВИСНОВКИ

1. Розроблена технологія і організація виробництва озимої пшениці за прогресивною технологією. Набраний комплекс із 29 технологічний операцій при виконанні їх в задані агростроки з високою якістю має забезпечити отримання заданої врожайності 35 ц/га.

2. Технологічна карта на вирощування й збирання озимої пшениці подана на аркуші разом з графіком виконання механізованих робіт. На їх підставі визначено склад системи машин і склад механізованої ланки з виробництва озимої пшениці. Система машин нараховує 63 одиниці техніки, з якої тракторів - 7 (ДТ-75 - 3 шт., МТЗ-80 - 3 шт., Т-150К - 1 шт., зернозбиральний комбайн СК-5 “Нива” - 1шт.) і 55 одиниць різних сільськогосподарських машин (22 найменування).

3. Запропонований пристрій жниварки ЖВР-10 дозволяє отримати більшу продуктивність, а також використовувати її на полях з великою врожайністю. Також наведені розрахунки які підтверджують працездатність жниварки її надійність, роботоспроможність довговічність.

4. Для забезпечення безпечної роботи механізаторів при виробництві сільськогосподарських культур та охорони навколишнього середовища виконано аналіз стану, розроблені заходи по безпечному ведені механізованих робіт.

5. Впровадження даної технології виробництва озимої пшениці дозволяє підвищити врожайність до 3,5 т/га, собівартість при цьому буде 417,866 грн/т., що менш існуючої в господарстві на 21,63 грн/га. Річний економічний ефект - 95,0 тис грн., а додаткові капіталовкладення - 201,45 тис грн., строк окупності додаткових капітальних вкладень 2,12 року.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Експлуатація машино-тракторного парку в аграрному виробництві. За редакцією проф. В.Ю. Ільченка. - К: Урожай, 1993 - 286 с.

2. Машиновикористання в землеробстві. За редакцією проф. В.Ю. Ільченка і доц. Ю.П. Нагірного. - К: Урожай, 1996 - 382 с.

3. Методика розрахунку економічної ефективності в дипломних проектах по кафедрі „Машиновикористання в землеробстві”. Для студентів стаціонарної та заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства за фахом 7.091902 - Мелітополь, ТДАТА, 2000 - 35 с.

4. Операционная технология возделывания зерновых культур: Справочник (Сост. Н.В. Сокоренко. Под ред. В.Ф. Сайко - К: Урожай, 1990 - 312 с.

5. Пособие по эксплуатации машинотракторного парка. Под ред. Н.Э. Фере. Изд. 2-е - М: Колос, 1978 - 256 с.

6. Технология производства продукции растениеводства. Под ред. проф. И.П. Фирсова - М: Агропромиздат, 1989 - 432 с.

7. Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур. - Харків: ХДТУСГ, 2001 - 173 с.

8. Типові норми виробітку і витрачання палива на механізовані польові роботи. - К: Урожай, 1991 - 472 с.

9. Типовые нормы выработки и расхода топлива на тракторно - транспортные работы в сельском хозяйстве. - М: Агропромиздат, 1989 - 384 с.

10. Річні звіти господарства за 2005...2007 роки.

11. Бутко Д.А., Лущенков В.А., Рогач Ю.П., Петров В.В. Безпека технологічних процесів при виробництві та післязбиральній обробці продукції рослинництва. Навчальний посібник. - Сімферополь: Бізнес-Інформ, 2002-344с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.