Визначення медоносних ресурсів місцевості

Строки цвітіння рослин та їх медпродуктивність. Медовий запас місцевості. Конвеєр цвітіння медоносних рослин. Спеціальні медоносні культури. Обробка рослин пестицидами. Прогнозування строків і величини медозбору, планування розміщення пасік біля посівів.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.12.2014
Размер файла 50,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Національний університет біоресурсів та природокористування України

ННІ рослинництва і ґрунтознавства

Розрахункова робота

«Визначення медоносних ресурсів місцевості»

Виконав: студент 3-го курсу 7-ої групи

агробіологічного ф-ту

Сластьоненко Ігор Сергійович

КИЇВ-2014

Зміст

Вступ

1. Строки цвітіння рослин та їх медпродуктивність

2. Медовий запас місцевості

3. Конвеєр цвітіння медоносних рослин

4. Спеціальні медоносні культури

5. Обробка рослин пестицидами

Рекомендації

Список використаних джерел

Вступ

Медоносні ресурси -- це запас нектару, що виділяється квітками медоносних рослин на певній території за сезон. Запас нектару визначають на ділянці, площа якої дорівнює площі кола радіусом 2 км, тобто 125 га.

Дані про медоносні ресурси необхідні при організації пасік, визначенні оптимальних розмірів точка, для правильного розміщення пасік на місцевості, перспективного планування галузі, а також при розробці заходів щодо поліпшення кормової бази бджільництва.Визначення запасів нектару полягає у виявленні площ медоносних угідь, розрахунку нектарної продуктивності 1 га кожного угіддя і балансу медового запасу місцевості. При цьому велике значення має не тільки кількість квітуючих медоносів, а й тривалість їх цвітіння. Чим різноманітніший видовий склад медоносних рослин й різночасне їх цвітіння, тим довше триватиме медозбір. Найкращі медозбірні умови мають місця з пересіченим рельєфом, де поєднується лісовий, лучний і польовий медозбори. Нектарозапас місцевості визначають на підставі даних видового складу і площі основних медоносів, їх нектаропродуктивності та строків цвітіння.

Для визначення площі медоносних угідь, що входять у радіус продуктивного льоту бджіл, необхідно зняти копію з карти землекористування господарства, де зазначено не тільки площу, а й склад медоносних рослин. Склад лісу беруть з матеріалів лісництва по таксації порід дерев і кущів. Щоб скласти медовий баланс місцевості, необхідно медопродуктивність відповідних сільськогосподарських ентомофільних рослин, що входять у радіус продуктивного льоту бджіл, помножити на площу ділянки. Значно важче визначити медопродуктивність лук і пасовищ, де медоносна рослинність різноманітна, а окремі медоноси розміщені на площі нерівномірно. Тому потрібно проводити спеціальне обстеження таких угідь, користуючись рамкою, довжина однієї сторони якої 50 см. Проходячи по діагоналі угіддя і кладучи на землю рамку через однакову відстань, підраховують в ній кількість всіх видів медоносних рослин. Дані по всіх ділянках додають і визначають процентне співвідношення їх рослин у травостої та площу під кожним видом медоносних рослин.

1. Строки цвітіння рослин та їх медпродуктивність

Прогнозування строків і величини медозбору допомагає спланувати розміщення пасік біля посівів і насаджень нектароносів та забезпечити власне їх перевезення. Для встановлення строків медозбору потрібно дані про початок цвітіння основних рослин, який ми визначили в (табл.1). Між крайніми датами знаходяться середні строки початку медозбору. Їх визначають, аналізують результати багаторічних фенологічних спостережень із застосуванням відповідних математичних методів. Строки цвітіння - це період цвітіння медоносної культури від початку і до кінця.

Медопродуктивність - це показник ресурсів нектару суцільного масиву рослин на площі 1 га, виражений в кілограмах меду.

Таблиця 1

Визначення строків цвітіння рослин та їх медпродуктивності

Медоносні рослини

Медопродуктивність, кг/га

Строки цвітіння

Площа, га

1.

Біла акація

150

25.05-10.06

25

2.

Буркун білий

300

01.06-17.06

20

3.

Вика озима

160

05.06-05.07

100

4.

Гірчиця біла

100

15.06-05.07

70

5.

Гречка

75

15.06-01.09

250

6.

Еспарцет піщаний

90

15.05-01.06

100

7.

Клен гостролистий

62

22.04-05.05

10

8.

Конюшина гібридна

140

10.06-01.07

200

9.

Конюшина червона

50

15.06-10.07

70

10.

Коріандр посівний

200

25.06-10.07

20

11.

Лох вузьколистий

20.05-01.06

15

12.

Люцерна посівна

130

05.06-15.08

90

13.

Озимий ріпак

60

25.03-25.04

40

14.

Ріпак ярий

75

01.05-25.05

50

15.

Соняшник

30

20.06-15.07

350

16.

Чина посівна

15

15.06-15.07

150

медоносний рослина пасіка

Висновки та рекомендації - за даними Таблиці 1 ми,бачимо що найбільшу медпродуктивність мають такі культури:Коріанд посівний,вика озима,акація біла,буркун білий

Найменшу становлять такі культури:Чина посівна,соняшник,конюшина

Для поліпшення медпродуктивності, потрібно запобігати до таких заходів: розширення посівних площ; вирощування високопродуктивнидх медоносних кормових культур; Вирощувати медоносні культури у міжряддях садів; висівання медоносів на непридатних землях.

2. Медовий запас місцевості

Для визначення загального запасу меду, необхідно перемножити площу(га) на медпродуктивність, щоб дізнатися недобір ми складаємо пропорцію, загальний запас множимо на недобір меду у відсотках і ділимо на 100, а потім від загального запасу меду віднімаємо недобір меду і дізнаємося фактичний запас меду. Моя кількість бджолиних сімей становить 150

Таблиця 2

Визначення медового запасу місцевості

Медоносні рослини

Площа, га

Медопроду-ктивність кг/га

Загальний запас меду, кг

Недобір меду,кг*

Фактичний запас меду,кг

Гречка

25

75

1875

460

1415

Гірчиця біла

7

100

700

49

651

Люцерна посівна

9

130

1170

105

1065

Озимий ріпак

4

60

240

9.6

230

Ріпак ярий

5

75

375

18

357

Соняшник

30

30

900

270

630

Чина посівна

15

15

225

33

192

Вика озима

10

160

1600

160

1440

Всього:8

105

645

67725

1100

66625

З 15.04 до 15.05 - 50%

З 06.06 до 20.06 - 10%

З 20.07 до 15.09 - 50%

З 16.05 до 05.06 - 35%

З 21.06 до 15.07 - 35%

По даній таблиці ми бачимо, що найбільша медпродуктивність у таких культур - біла акація, липа дрібнолиста, еспарцет, клен гостролистий. Найменша - чина посівна, соняшник.Для більшої медпродуктивності, потрібно вживати таких заходів: розширення посівних площ; вирощуваннявисокопродуктивних медоноснихкормовихкультур;Вирощувати медоносні культури у міжряддях садів; висівання медоносів на непридатних землях.

3. Конвеєр цвітіння медоносних рослин

Конвеєр цвітіння медоносних рослин - це схематичне зображення цвітіння головних медоносів по декадах місяців на протязі сезону.

Основна мета -- безперервне й масове вирощування медоносів протягом весни й літа, що ліквідує таке поняття у як безузятковий період. У багатьох сільськогосподарських угіддях можна вирощувати медоносні культури -- соняшник, гречку, гірчицю й ін., при цьому бджоли не тільки збиратимуть нектар, але ще й запилюватимуть їх.

Таблиця 3

Медопродуктивність кг/га

1200

1000

600

300

100

50

10

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

- Акація біла - Еспарцет високолисти

- Буркун білий - Люцерна посівна

- Соняшник

- Озимий ріпак

Склавши графік конвеєра медоносних рослин я можу сказати, що найбільша медоносність рослин у мене буде червень - липень і половина травня. Але квітень, половина травня, серпень медоносні культури не цвістимуть, то мені в цей період потрібно підгодовувати свої бджолосім'ї: цукрово-молочно-дріжджовою пастою, медом, пилком. Для того щоб бджолосім'ї могли пережити безвзятковий період.

4. Спеціальні медоносні культури

Серед медоносних рослин є група нектароносів, які висівають спеціально для бджіл. Такі посіви необхідні перш за все в тих місцях, де медозбір бідний або переривається на тривалий час. Вони також зміцнюють осінню кормову базу для нарощування бджолиних сімей. Спеціальні медоноси висівають на припасічних ділянках, у міжряддях саду, сівозмінах, післяукісно та післяжнивно.

Таблиця 4

Посів спеціальних медоносних культур

Культура

Площа, га

Термін цвітіння

Медоносність, кг/га

Факт. мед. запас, кг

Гречка

25

15.06-01.09

75

1415

Гірчиця біла

7

15.06-05.07

100

651

Люцерна посівна

9

05.06-15.08

130

1065

Озимий ріпак

4

25.03-25.04

60

230

Ріпак ярий

5

01.05-25.05

75

357

Соняшник

30

20.06-15.07

30

630

Чина посівна

15

15.06-15.07

15

192

Вика озима

10

05.06-05.07

160

1440

Найбільший термін цвітіння мають такі культури: Плакун верболистий, Собача кропива, Волошка, Глуха біла кропива. А найбільшу медпродуктивність мають: Синяк звичайний, Щавлія кільчаста, Осот жовтий.

Для більшої медпродуктивності, потрібно вживати таких заходів: розширення посівних площ; вирощування високопродуктивних медоносних кормових культур; Вирощувати медоносні культури у міжряддях садів; висівання медоносів на непридатних землях

5. Обробка рослин пестицидами

Особливості застосування пестицидів при запилені с.г. культур та використання медозбору з цих рослин

Таблиця 5

Обробка рослин пестицидами

п/п

Назва рослин, які обробляються

Площа, га

Назва препарату

Строки обробітку

Летальна доза препарату

Примітка

Гречка

250

Фюзілад Форте 150 ЕС, к.е.

Оприскування по вегетуючій культурі

1,0 - 2,0 л/га

Обробляють проти однорічних і багаторічних бур'янів.

Люцерна посівна

90

Домінатор 360

Через 7-10 днів після укосу.

0,6 - 0,9 л/га

Обробляють проти повитиці.

Озимий ріпак

40

Дуал Гольд 960 ЕС

До висівання або до появи сходів культури.

1,6 л/га

Обробляють проти однорічних злакових та деяких дводольних бур'янів.

Соняшник

350

Екстрем, к.е

До висівання, під час висівання.

1,5 - 3,0 л/га

Обробляють проти однорічних злакових та дводольних бур'янів.

Рекомендації

Рекомендації щодо забезпечення бджолиних сімей достатньою кількістю вуглеводного і білкового кормів:

Споживачами корму є розплід у стадії личинки й дорослі особини протягом усього життя. В природних умовах усі необхідні речовини,що забезпечують нормальний розвиток і життєдіяльність,вони одержують з меду та перги.

З цих двох видів корму задовольняється потреба організму в усіх поживних речовинах: вуглеводах,білках,жирах,мінеральних елементах. У них же містяться вітаміни,ферменти,кислоти,антибіотики і біогенні стимулятори

Тому для забезпечення бджолиних сімей достатньою кількістю вуглеводного і білкового кормів пропонуються наступні рекомендацій:Використання цукрового корму для підгодівлі бджіл. Цукром доводиться підгодовувати бджолині сім'ї при низьких валових медозборах для збільшення товарної продукції. Отже,заміна натурального меду цукровим,який виробляють бджоли після згодовування сиропу, - вимушений захід. Також доцільною мірою буде застосування “Білкового корму”,при нестачі цього елементу живлення. Бджолина сім'я,пристосувавшись протягом мільйонів років до вузькоспеціалізованого живлення квітковим пилком,цілком задовольняє потребу в білках за рахунок споживання його у свіжому вигляді або у вигляді заготовленого запасу перги.Але останнім часом при одомашнені бджолиних сімей и погіршенні медоносних якостей,рослин медоносів,бджоли не отримують потрібну кількість білку. Тому використовують білковий корм.

Список Використаної Літератури

1. -Нестерводський В.А Організація пасік і догляд за бджолами. - К:Урожай,1975. - 144 с.

2. -Поліщук В.П. Збільшення виробництва продуктів бджільництва. - К:Урожай,1975

3. -Поліщук В.П.,Білоус В.І.Медоносні дерева і кущі,- К:Урожай,1972 - 159с.

4. -Поліщук В.П.,Гайдар В.А.Пасіка.-К,:Ділова Україна,1993. - 272с.

5. -Поліщук В.П. Пилипенко В.П Пчеловодство. - К.:Вища Школа,1990. - 312с.

6. -Пономарев Е.Г.Кормовая база пчеловодства и опыление сельскохозяйственных растений. - М,:Колос, 1980. - 157с.

7. -Прокопович П.И.Избранные статьи по пчеловодству и опыления сельськохозяйственных растений. - М:Колос,1980. - 157с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Віруси у захисті рослин. Використання бакуловірусів для захисту рослин. Бактерії, що спричинюють хвороби комах, та препарати для захисту рослин. Препарати на основі Bacillus thuringiensis. Безпечність мікробіологічних препаратів захисту рослин.

  контрольная работа [633,4 K], добавлен 25.10.2013

 • Надходження поживних речовин в рослини і їх винос з врожаєм сільськогосподарських культур. Ставлення рослин до умов живлення в різні періоди росту. Фізіологічні основи визначення потреби в добривах. Складання системи добрив під культури в сівозміні.

  дипломная работа [73,6 K], добавлен 20.11.2013

 • Оцінка товарного асортименту засобів захисту рослин та методів їх продажу на ринку України. Підвищення ефективності використання засобів захисту рослин з урахуванням позиціонування та маркетингу. Вивчення рекомендованих норм внесення кожного пестициду.

  дипломная работа [962,2 K], добавлен 18.01.2013

 • Пестициди - хімічні засоби боротьби з бур'янами, шкідниками, хворобами рослин. Пошук альтернативних щадних засобів боротьби. Хімічний захист рослин. Особливості обробки рослин системними фунгіцидами та гербіцидами. Заходи безпеки при зберіганні пестицидів

  курсовая работа [29,1 K], добавлен 17.06.2013

 • Цілі та етапи трансформації рослин. Основні методи та напрями створення генетично модифікованих сільськогосподарських культур. Основні етапи агробактеріальної трансформації рослин. Гени-маркери для відбору трансформантів та регенерація трансформантів.

  контрольная работа [3,3 M], добавлен 25.10.2013

 • Екологічні проблеми використання пестицидів. Історія розвитку біологічного захисту рослин. Методи біоконтролю патогенних мікроорганізмів та комах-шкідників. Використання біотехнологічних препаратів у комплексному захисті сільськогосподарських рослин.

  контрольная работа [38,1 K], добавлен 25.10.2013

 • Продуктивність рослин та фітосанітарний стан посівів кукурудзи за різного розміщення її в сівозміні. Біологічна характеристика кукурудзи. Забур’яненість посівів кукурудзи залежно від попередників. Урожайність кукурудзи після різних попередників.

  дипломная работа [47,5 K], добавлен 17.01.2008

 • Ґрунтово-кліматичні умови господарства. План виробництва та врожайність овочевих рослин. Система обробітку ґрунту та удобрення в сівозміні. Сорти і гібриди овочевих рослин. Потреба в насінні та садівному матеріалі. Підготовка й обробка насіння до сівби.

  курсовая работа [44,8 K], добавлен 25.04.2012

 • Промислова посадка гербери. Оптимальна температура повітря під час вегетаційного періоду і цвітіння. Шкідники та захворювання. Рекомендації щодо боротьби з шкідниками. Можливі труднощі при вирощуванні гербери та профілактичні заходи при посадці.

  реферат [21,5 K], добавлен 21.05.2013

 • Форми надходження живильних речовин у рослину. Агрохімічна характеристика основних підтипів чорноземів (вилужених, типових, звичайних, південних), ефективність добрив на цих ґрунтах. Джерела фосфору для рослин. Роль бору, молібдену, марганцю для рослин.

  контрольная работа [18,8 K], добавлен 16.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.