Територіальна організація виробництва молока

Дослідження географії виробництва молока. Природні та соціально-економічні чинники розвитку м'ясо-молочного тваринництва в світі. Кобиляче, овече та верблюже молоко. Молочне скотарство, регіональні особливості розвитку. Найбільші експортери продукції.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.03.2014
Размер файла 45,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Молоко і молочні продукти є надзвичайно цінними та незамінними продуктами харчування, особливо для дітей і людей похилого віку. У результаті господарського використання великої рогатої худоби одержують молоко, що відзначається високими харчовими якостями і є сировиною для виробництва молочних продуктів. Молоко, як і хліб, людство почало використовувати в їжу більш п'яти тисячоріч назад. Молоко - єдиний продукт харчування в перші місяці життя людини. Винятково важливе значення воно має й у харчуванні дорослого.

Для старих, ослабілих і хворих людей молоко є незамінною їжею. "Молоко, - писав академік Й.П. Павлов, - це дивна їжа, приготовлена самою природою".

Доведено ним, що цей продукт містить понад ста найцінніших компонентів. У нього входять усі необхідні для життєдіяльності організму речовини: білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни. Ці компоненти молока добре збалансовані, завдяки чому легко і цілком засвоюються. З давніх часів молоко використовується і як лікувальний засіб від багатьох хвороб: при лікуванні серця, бруньок і інших органів. Молочні продукти (кисляк, кумис, кефір і ін) є прекрасним лікувальним засобом для людей, що страждають шлунково-кишковими захворюваннями, туберкульозом; гарний ефект вони дають і при отруєннях.

Тому проблема виробництва молока і виготовлення молочних продуктів завжди є надзвичайно актуальною.

Об'єктом даного дослідження є виробництво молока в світі.

Предметом дослідження є територіальна організація виробництва молока.

Метою даної роботи є дослідження чинників, які впливають на розвиток молочної галузі харчової промисловості; принципів та закономірностей територіальної організації виробництва молока в світі, його структури; дослідження розвитку та функціонування даної промисловості.

Основними завданнями даної роботи є:

з'ясувати особливості виробництва молока;

визначити методи дослідження молочної галузі;

дослідити природні та соціально-економічні чинники розвитку м'ясо-молочного тваринництва в світі;

оцінити сучасний стан розвитку молочного тваринництва в світі;

визначити регіональні особливості та перспективи розвитку м'ясо-молочного тваринництва.

Вивченням розвитку світової молочної промисловості займалися Вессер Р., Давидов Р.Б., Маслак О.М., Ладика В., Гончаров В.Д. Основними методами, які використовуються в даній роботі є статистичний, літературний, територіальний, картографічний.

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження географії виробництва молока

1.1 Особливості виробництва молока

Для ефективного розвитку даної галузі треба правильно налагоджувати систему догляду за тваринами. Дуже важливими нюансами для розвитку молочного господарства є:

вибір породи і типу худоби для розведення на певній території;

визначення молочності худоби;

годування тварин;

догляд та утримання худоби;

вік тварин;

формування правильної технології виробництва молока.

Порода і тип худоби. В процесі розведення порід худоби були створені характерні продуктивні якості тварин. За цим якостям і з урахуванням молочної продуктивності породи худоби можна розділити на наступні групи:

1) з високим удоєм і зниженим вмістом жиру в молоці (чорно-строката, червона степова та ін.) Удої корів складають в середньому 4-5 тис. кг на одну голову за рік, жирномолочность 3,6-3,7%;

2) жирномолочні (джерсейська, ярославська, англерская та ін.) Надої корів 3-4 тис. кг молока, жирномолочность 4,3-6% і вище;

3) з різними за величиною удоями і середньої жирністю молока (симентальська, лебединська, костромська та ін.) Поряд з породою враховують також внутріпородний типи тварин за конституцією організму і напряму продуктивності: молочні, комбіновані і м'ясні.

Жива маса. Великі корови молочного типу більш продуктивні і вигідні. Однак, якщо не враховувати тип худоби, то спостерігається криволінійний характер зв'язку між живою масою і молочністю корів. Парні показники молочної продуктивності та живої маси корів після третього отелення і старше бажаного типу наступні: 1000 кг молока і більше у тварин молочних порід з високим удоєм в розрахунку на 100 кг живої маси, 700-800 кг молока у корів комбінованих порід в розрахунку на 100 кг живої маси.

До певної живої маси тварин молочність підвищується, а потім знижується. Найбільш високопродуктивні корови голштино-фризької породи мають і саму високу живу масу - в середньому до 600 кг і більше.

Годування. Кількість і якість молока в значній мірі залежать від кількості з'їденого корму, його хімічного складу, збалансованості раціону за поживними речовинами. Співвідношення поживних речовин в раціоні має бути оптимальним.

У структурі собівартості молока питома вага кормів становить приблизно 60%.

Раціони корів необхідно регулювати за наступними показниками: сухій речовині, енергії, перетравлюється і сирому протеїну, цукру, крохмалю, клітковини, жиру, кальцію, фосфору, цинку, міді, кобальту, каротину, вітамінів А і С.

З підвищенням надою корів витрата корму на кожен кілограм молока зменшується. Годування низькопродуктивних корів обходиться в 1,5-2 рази дорожче в порівнянні з високопродуктивними.

Одна з основних завдань селекційної роботи - виведення тварин, добре поїдають корми. Ця здатність проявляється вже в ранньому віці і залежить від спадкових якостей.

Догляд та утримання. Умови догляду та утримання худоби є невід'ємною частиною технології і можуть сприяти підвищенню удою або, навпаки, викликати зниження його. Дослідами академіка І. С. Попова було встановлено, що зниження температури в корівнику на кожні 10 ° С при інших рівних умовах викликало збільшення вмісту жиру в молоці на 0,2% і зменшення надоїв, на 7-10%.

На продуктивність молочних корів істотно впливає літня спека. У міру підвищення температури зменшується як продуктивність, так і вміст жиру в молоці. При стійловому утриманні слід враховувати і вологість повітря корівників. Нормальний вміст худоби передбачає щоденний моціон для тварин. Оптимальні параметри мікроклімату для корів наступні: температура повітря 5... 15 ° С, відносна вологість 70-75%, повітрообмін на 1 ц живої маси 17 м? / Год, швидкість руху повітря 0,5 м / с, концентрація вуглекислоти 0, 25%, аміаку 20 мг / м І.

Часті перегрупування корів знижують їх продуктивність в середньому на 10%. Тому однією з вимог промислової технології є розподіл тварин на стабільні групи з фізіологічного стану, живої маси та віку.

Різні шуми, порушення розпорядку дня, надмірно великі групи корів при безприв'язному і прив'язному утриманні негативно позначаються на удоях.

Вік тварин. Одним з селекційних показників у молочному скотарстві є довголіття тварин. Тривале їх використання в племінному і продуктивному відношенні економічно вигідно. Віковий склад корів за кількістю отелень знаходиться в прямій залежності від інтенсивності введення первотелок до отари, і жорсткості вибракування з стада тварин, непридатних до використання.

Молочна продуктивність корів з лактації підвищується до 4 -, 5 -,6-ї лактації, а потім знижується. Вона залежить від біологічних особливостей віку і молочної продуктивності корів. Довічні рекорди молочної продуктивності у корів визначають максимальну можливість у використанні їх протягом всього життя.

Технологія виробництва молока

Системи утримання великої рогатої худоби

Для розведення великої рогатої худоби зазвичай застосовують дві системи утримання тварин.

Перша система - цілорічне стійлове утримання худоби. Ця система утримання корів широко застосовується взимку. Тваринам згодовують силос, солому, сіно, буряк. У літній час кормова база складається із зеленої маси культур зеленого конвеєра з добавками концентратів. Система утримання рекомендується для господарств, що мають максимальну розораність земель і мінімальна кількість природних кормових угідь.

Друга система це стійлово-пасовищне утримання великої рогатої худоби. При такому змісті годування тварин здійснюється силосом, сіном, соломою. Влітку використовують природні пасовища в поєднанні із зеленим кормом культур зеленого конвеєра з додаванням концентратів. Рекомендується для господарств, які мають достатню площами природних кормових угідь. Наявність природних сіножатей та посівних трав дозволяє господарствам заготовлювати необхідну кількість сіна, на корм худобі використовується також солома.

У літній період велика рогата худоба має міститися на пасовищах (травень, червень, вересень) і отримувати зелений корм посівних кормових культур (липень, серпень, вересень). До літнього пасовищного утримання і годівлі зеленою травою тварин привчають поступово, так як жадібне поїдання трави може призвести до захворювання - здуття рубця. У перші теплі дні корів пасуть по 2-3 год, вранці перед випуском на пасовищі згодовують сіно. Поступово збільшують тривалість перебування на пасовищі до 14-16 ч. У цей період отримують 50-60% річної кількості молока. Залежно від особливостей господарства, місцевих умов можна застосовувати стійловий, стійлово-табірну, пасовищне-стійловий і пастбищную системи утримання худоби.

Організація годівлі корів

Корови, які привозили в Росію, можуть давати 8-9 тонн молока за один період лактації. Це великі тварини, що вживають велику кількість корму. Особина голштино-фризької породи здатна поїдати близько 2 кг сухих грубих кормів на кожні 100 кг своєї ваги. Таким чином, корова, що важить 650 кг, може вживати 12 і більше кг сухого корму в день. Але максимальна кількість грубого корму на одну тварину становить 25 кг на добу і, складаючи раціон, солідну їх частину замінюють комбікормом.

Виведення нових порід молочних корів направлено на мобілізацію всіх ресурсів організму тварини в область виробництва найбільшої кількості поживного молока. Якщо корови в господарстві не отримують необхідні корми і вітамінно-мінеральні комплекси, то на утворення молока будуть йти власні резерви тварини. Наприклад, лактоза молока утворюється із глюкози. Недолік глюкози в раціоні провокує витрачання жирових запасів, яке, у свою чергу, веде до зниження ваги тварини та освіті у крові великої кількості жирних кислот. Крім жирів витрачаються білки і амінокислоти організму, тому що теж є інструментом для утворення глюкози. Так зменшується вміст білка в молоці, а молочна ферма несе відповідні збитки через низьку якість молока та підвищення відсотка хворих тварин у стаді.

Для запобігання таких плачевних наслідків, в господарстві має бути забезпечено годування якісними грубими кормами. Достатня кількість білка та енергії в кормах повинен бути засвідчено результатами лабораторних досліджень. У той же час, агрономи повинні вирішувати проблему поганої якості грунту і низьких поживних властивостей кормових культур. Повинна дотримуватися технологія заготівлі силосу для збереження його поживних властивостей.

Оптимізація раціону завжди починається з дослідження прийнятих об'ємистих і грубих кормів до вживання в господарстві. Результати аналізів наочно покажуть, яких речовин не вистачає в кормах. Збалансований раціон допоможуть забезпечити кормові добавки. За рахунок них підвищується продуктивність тварин, покращується якість молока, подовжує період використання корів. Кормові добавки - це продукти, розроблені для різних кормових груп корів і містять різні поживні речовини: ніацин, пропіленгліколь, вітаміни А, D, Е, захищені білки і т.д. Вживання тваринами корму, що містить в собі велику кількість поживних речовин, білків та енергії полегшує і прискорює процес молоковіддачі. Кормові добавки в раціоні тварин сприяють підвищенню надоїв приблизно на 2 літри на день, з поправкою на фізичний стан тваринного і фазу лактації.

Молочна ферма, поголів'я якої забезпечено правильно складеним раціоном, забезпечує собі велику кількість якісного молока, підвищений імунітет тварин і тривале використання генетичного потенціалу корів.

Технологія доїння корів

Розрізняють два способи доїння корів: ручне і машинне. Ручне доїння в даний час має обмежене застосування, так як це найбільш трудомісткий процес, при ручному доїнні витрати на нього складають 40-50% від усіх витрат. Машинне доїння в даний час досягає 60-80% від загального обсягу отримання молока в молочному скотарстві. З метою більш швидкого і повного видоювання молока проводять масаж вимені перед доїнням - підготовчий і при закінченні його - заключний, які скорочують час доїння з 7 хвилин до 4-5 хвилин, швидкість молоковіддачі зростає на 70%, удій - з 10,5 до 11, 6 кг, або на 16%.

Масаж покращує кровопостачання вимені, що збільшує доставку поживних речовин і тим самим створює сприятливі умови для нового періоду молокоутворення в проміжках між доїнням. Крім того, масаж охороняє вим'я від захворювань, в першу чергу - від маститу, активізує діяльність яєчників, допомагає своєчасному запліднення корів. Масаж вимені у нетелей починають проводити за 3-4 місяці до отелення і припиняють за 20-30 днів до нього. Масаж привчає як первотелок, так і дорослих корів спокійно стояти при доїнні і повністю віддавати молоко. Так як рефлекс молоковіддачі настає після 30-40 секунд, підготовчий масаж проводять після підмивання вимені теплою водою (+40... +45 ° С) і обтирання вимені чистим сухим рушником. Вся ця операція не повинна перевищувати 30-50 секунд. Слід зазначити, що машинне доїння корів має більшу перевагу перед ручний, в першу чергу, в тому, що воно полегшує працю операторів (доярок) і підвищує його продуктивність. Воно краще ручного і тим, що засноване на відсмоктуванні, а не на вичавлюванні молока з вимені, тим самим створює для організму корів найбільш сприятливі умови (наближає до природного акту ссання телят). Соски і вим'я корів менше дратуються, ніж при ручному доїнні. Молоко, видоєне машиною, більш чисте. Для машинного доїння придатні корови лише зі здоровим і нормально розвиненим вим'ям і сосками. Без урахування індивідуальних особливостей корів по їх придатності до машинного доїння щорічна вибракування їх досягає 15-20%.

Придатність корів до машинного доїння визначається

1. формою вимені - найбільш типове і придатне до машинного доїння є ваннообразное і чашеобразное. Гарне вим'я має бути: симетричним і при огляді виглядати як би злитим, з рівномірно розвинутими чвертями;

2. формою сосків: найбільш бажані циліндричні, конічні

3. розміром сосків: Оптимальна довжина соска для машинного доїння повинна бути не менше 5 і не більше 9 см; діаметр соска не менше 2 і не більше 3,2 см; відстань між передніми сосками не менше 6 і не більше 20 см; задніми не менше 6 і не більше 14 см; відстань від нижньої межі соска до рівня підлоги не менше 45 і не більше 65 см,

4. прикріпленням вимені - найбільш бажано щільне - не відвислі.

5. ємністю вимені, обумовленою здатністю корови накопичувати і вільно утримувати молоко протягом 10-12 годин. Це дає можливість доїти корів 2 рази на добу з будь-якою продуктивністю.

6. рівномірністю розвитку часткою вимені. Воно визначається кількістю молока, Оте з кожної чверті вимені апаратом для роздільного видоювання чвертей. Ідеальне вим'я - це, коли кожна чверть вимені дає 25% удою. Кількісний показник рівномірного розвитку долей вимені - індекс. Для машинного доїння бажано, щоб індекс вимені був не менше 40%.

7. інтенсивністю молоковіддачі, обумовленою масою отриманого молока за добу або за одну з доек. Хороша продуктивність доїння - 3-5 хв., З інтенсивністю молоковіддачі 2-2,5 кг / хв. Небажане як низька, так і висока швидкість молоковіддачі (більше 3,5 кг / хв).

8. залишковим молоком або повнотою видоювання. Під цим розуміють кількість молока, не Оте доїльним апаратом, і визначається за допомогою ручного Додо. Якщо у вимені корови після машинного доїння залишиться більше 300 мл молока, то її переводять в групу з ручним доїнням.

1.2 Методи дослідження географії виробництва молока

Як уже згадувалося вище, інформаційний простір є доволі складним об'єктом дослідження, так як включає в себе велику кількість компонентів. І щоб дослідити кожен з цих компонентів, потрібно застосувати цілий ряд методів дослідження.

В даній курсовій роботі, щоб розкрити основні поняття і дослідити власне територіальну організацію інформаційного простору України використовувалися наступні методи досліджень:

- літературний - використовувався здебільшого в першому та другому розділах для розкриття основних понять,що стосуються інформаційного простору; для встановлення закономірностей формування інформаційного простору України; дослідження чинників утворення та розвитку інформаційного простору України тощо;

статистичного аналізу (застосовується для збирання первинних матеріалів, опрацювання та аналіз усіх матеріалів відповідно до мети дослідження) -використовувався в першому розділі для дослідження загальних понять інформаційного простору;

моделювання (спирається на принцип аналогій й дає змогу вивчати складний об'єкт, не безпосередньо, а через розгляд іншого подібного й одночасно простішого для вивчення) - використовувався для дослідження власне територіальної організації інформаційного простору України;

картографічний - використовувався в третьому розділі для дослідження територіальної організації інформаційного простору України, оскільки карта найбільш наочно відображає територіальну організацію будь-якого об'єкта дослідження, локалізацію його компонентів тощо.

ранжування - використовувався в третьому розділі безпосередньо для дослідження територіальної організації інформаційного простору України;

математичний - використовувався здебільшого в третьому розділі для розрахунків, що стосувалися кількості та структури суб'єктів інформаційного простору.

Розділ 2. Чинники розвитку м'ясо-молочного тваринництва в світі.

2.1 Природні

Серед природних чинників на розміщення та розвиток молочного господарства впливають клімат, якість ґрунтів, рельєф місцевості, склад і структура сільськогосподарських угідь та водний чинник. Розміщення м'ясо-молочного тваринництва здійснюється з урахуванням природних умов і біологічних особливостей рослин і тварин. Сприятливі природні чинники за інших однакових умов забезпечують підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин. Продуктивність праці в сільському господарстві тісно пов'язана з природними умовами, і залежно від продуктивності останніх одна й та сама кількість праці може бути представлена більшою або меншою кількістю вироблених продуктів. Розміщення виробництва кожного виду сільськогосподарської продукції в найбільш сприятливих природних умовах забезпечує господарствам економію праці і коштів, сприяє підвищенню ефективності сільського господарства. Крім того, розміщення сільського господарства має сприяти раціональному використанню і охороні природних ресурсів. Збільшення виробництва продукції на основі інтенсифікації сільського господарства не повинно супроводжуватися нераціональним використанням земельних угідь і погіршенням навколишнього середовища.

Клімат впливає на розвиток м'ясо-молочного тваринництва прямо і опосередковано. Від клімату залежить стан здоров'я тварини та якість молока, яке від неї отримують. Також кліматичні умови впливають на рослинність, яка є кормом для тварин. Отже, в залежності від цього чинника, територія, на якій можна розводити худобу, обмежена.

Якість ґрунтів на розвиток і розміщення молочного господарства впливає лише опосередковано. Чим вища якість ґрунтів, тим вища якість рослин, які споживає худоба. Отже, бажано розміщувати дану галузь на ділянках, де висока якість ґрунтів, яка визначається вмістом гумусу і власне типом ґрунту.

Рельєф місцевості впливає лише на зручність розвитку даної промисловості. Цей чинник не є визначальним, але його варто враховувати для більшої ефективності та зручності виробництва.

Склад і структура сільськогосподарських угідь також є не малозначущим чинником розвитку молочної галузі. Земельні угіддя - це земельні ділянки, що систематично використовуються для певних господарських цілей та відрізняються за природно-історичними ознаками. Головною ознакою, що покладена в основу розділення окремих видів угідь є характер використання землі. Класифікують угіддя враховуючи основне призначення та систематичне використання окремих ділянок для певних виробничих цілей. Також при цьому обов'язково слід враховувати природні властивості, що відображають якісний стан окремих земельних ділянок. Виділяють наступні категорії земельних угідь: - сільськогосподарські землі; - ліси та інші лісовкриті площі; - забудовані землі; - відкриті заболочені землі; - сухі відкриті землі з рослинним покривом; - відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом; - води.

Звичайно для розвитку даної галузі краще вибирати сухі відкриті землі з рослинним покривом, що буде зручним для пасіння худоби.

Нарешті водний фактор. Вода - один з найважливіших чинників розвитку та розміщення більшості промисловостей. В даному випадку вода важлива як для тварин так і для підприємств, які переробляють молочну сировину.

2.2 Соціально-економічні

Для розвитку м'ясо-молочного тваринництва надзвичайно важливу роль відіграють економічні і соціальні чинники:

- потреби населення та окремих галузей господарського комплексу у молочній продукції;

- забезпеченість території трудовими ресурсами;

- наявність транспортних шляхів.

Як вже згадувалось раніше молоко і молочні продукти важливе місце в раціоні харчування людини займають. Молоко мстить всі без винятку живильні речовини, необхідні організму людини. Одне з найбільш характерних і важливих властивостей молока як продукту харчування - його висока біологічна цінність і засвоюваність, завдяки наявності повноцінних білків, молочного жиру, мінеральних речовин, мікроелементів і вітамінів. Норма вживання молока - 380 кг на рік на людину Отже перш за все треба враховувати наявність фактор споживача для розміщення та подальшого розвитку даної промисловості. За проведеними дослідженнями встановлено, що в більшості споживають молоко діти та люди похилого віку. Виходячи з цього варто досліджувати вікову структуру населення певного регіону перш ніж запроваджувати розвиток даної промисловості там. Також варто орієнтуватись на розташування підприємств, які можуть бути потенційними покупцями продукції. Сюди можна віднести сир заводи, підприємства, які виготовляють дитяче харчування, фабрики по виробництву шоколаду та інші.

Трудові ресурси є важливою виробничою силою. Від того наскільки раціональна структура трудових ресурсів, а також їхнє використання залежить фінансовий результат діяльності підприємств. Трудові ресурси мають бути дешевими та продуктивними і в достатній кількості. Якщо недостатньо робочої сили, то розвиток галузі на даній території неможливий.

Молочна промисловість виробляє мало транспортабельну продукцію і продукцію з обмеженими термінами зберігання, тому транспортний чинник є надзвичайно значущим.

Розділ 3. Сучасний стан розвитку молочного тваринництва в світі

3.1 Молочне скотарство

Молочне скотарство - розведення і використання великої рогатої худоби для отримання молока.

Молочна худоба - велика рогата худоба ( дорослі самки ), яку розводять для можливості виробляти велику кількість молока, з якого виробляють молочні продукти.

Оленяче молоко

Евенки раніше і до цих пір практикують доїння оленів, використовуючи молоко як у харчових, так і в обрядових цілях.

Склад

Склад молока самки північного оленя:

Масова частка сухих речовин - 34,4%.

Жиру - 19,1%.

Білка - 10,4% (у тому числі казеїну - 8,8%).

Лактози - 3,3%.

Мінеральних речовин - 1,6%.

Лосине молоко

У Росії та Скандинавії робилися спроби одомашнити і використовувати лосів як молочних тварин, однак складність утримання робить це економічно недоцільним. В СРСР існувало 7 лосеферм, в наш час існує лише одна у Костромській області.

Молоко лосів схоже за смаком з коров'ячим, але більш жирне і менш солодке. Використовується у лікувальному харчуванні. З метою консервації заморожується.

Склад

Жир (більше 10%), білок (більше 8%), амінокислоти, треонін, метіонін, гістидин, серин, аланін.

Застосування даного молока:

Лікування виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.

Променеві ураження.

Профілактика цитостатичного дисбактеріозу при лікуванні хворих лімфогранулематозом.

Лікувальний ефект зумовлений, насамперед, високою лізоцимною активністю.

Козяче молока. Хімічний склад і властивості молока кіз близькі до складу і властивостей коров'ячого. Воно відрізняється лише більш високою кількістю білка, жиру і кальцію; містить чимало каротину, тому має блідо-жовте забарвлення. У жирі козячого молока міститься більше капринової та лінолевої кислот, і кульки жиру дрібніші, що сприяє кращому його засвоєнню організмом людини. Амінокислотний складу його білків близький до амінокислотного складу білків жіночого молока, але міцели казеїну більші, ніж міцели казеїну жіночого та коров'ячого молока, мають розмір від 133 нм і вище. Казеїн козячого молока містить мало б-фракцій (10-15%), тому при сичужному згортанні утворюється нещільний згусток.

Козяче молоко багате вітаміном А і ніацином, містить трохи більше заліза і магнію, ніж коров'яче молоко.

Кислотність козячого молока при близько 17-19°Т (рН = 6,4 ч 6,7), густина- 1033 кг/мі. Козяче молоко менш термостійке (витримує t=130 °C протягом 19 хвилин), тому що містить більше іонізованого кальцію.

Застосування

У козячого молока лужна реакція, внаслідок чого при загостренні виразки шлунка або дванадцятипалої кишки козяче молоко є хорошим доповненням до лікування. Козяче молоко використовують для лікування шлунково-кишкових захворювань, туберкульозу, виведення з організму важких солей металів, очищення організму від наслідків хіміотерапії, для дитячого харчування. Допомагає при лікуванні захворювань щитовидної залози. Сире козяче молоко менш небезпечне, тому що кози більш стійкі до захворювань, ніж корови.

З козячого молока виробляють ропні сири, у тому числі бринзу.

Кобиляче молоко

Склад молока кобилиці значно відрізняється від складу молока корови та інших тварин. У ньому міститься в 2 рази менше білків, жиру і мінеральних речовин, майже в 1,5 раза більше лактози, ніж у коров'ячому. Кислотність молока низька - близько 6 °Т (pН = 6,6ч7,0), густина - 1032ч1034 кг/мі. За кількістю і складом білків, а також утримання лактози кобиляче молоко наближається до жіночого. Він належить до молока альбумінової групи - на частку казеїну в ньому припадає 50ч60% загальної кількості білків. Тому при згортанні кобилячого молока не утворюється щільного згустку, білок випадає в осад у вигляді ніжних дрібних пластівців.

Молоко має високу біологічну цінність. Його білки і жир добре засвоюються. Жир молока має низьку температуру плавлення - 21ч23 °C, містить в порівнянні з жиром коров'ячого молока менше низькомолекулярних, але більше насичених жирних кислот. Кількість полінасичених жирних кислот в ньому майже в 10 разів вища, ніж у коров'ячому. Білки мають добре збалансований амінокислотний склад. Кобиляче молоко значно перевершує коров'яче за вмістом аскорбінової кислоти, її кількість може досягати 13 мг/мі і більше, однак воно містить менше рибофлавіну.

Кобиляче молоко являє собою білу з блакитним відтінком рідину трохи терпкого смаку. Його використовують для приготування цінного дієтичного і лікувального продукту - кумису. З ферментованого кобилячого молока, шляхом перегонки, виготовляють напій під назвою «Арца» (своєрідний аналог горілки).

Верблюже молоко

Верблюже молоко - продукт, традиційний для східних країн (Середня Азія, Близький Схід, арабські країни Аравійського півострова, в школах і дитячих садах ОАЕ воно входить в раціон харчування дітей). Має там щоденний вжиток, використовується для приготування сирів, морозива, какао тощо. У Туркменії на основі верблюжого молока готують національні страви і напій шубат.

Це молоко за рахунок високого вмісту мікроелементів у порівнянні з коров'ячим, має більш солодкий і трохи солонуватий смак. Воно дуже корисне: до його складу входять кальцій, фосфор, залізо, сірка та багато інших мікроелементів, у верблюжому молоці набагато більше лактози та амінокислот, а білка казеїну менше. Серед корисних властивостей верблюжого молока протистояння таким хронічних захворюванням, як алергія. До верблюжого молока слід звикати, поступово збільшуючи його вживання.

Овече молоко

Овече молоко можна отримувати від різного напрямку породи. Прикладами спеціалізованих молочних порід овець є: в Германії - East frizki, в Франції - Lacaune, в Греції - Ghios, в об'єднаному королівстві Великобританії - Milksheep, в Ізралії Asaf та Awassi, які дають від 181,43 до 498,95 кг молока за підсисний період, в США - Polypay Dorset, вівці якої виробляють від 45,35 до 90,71 кг молока за підсисний період. Молочна промисловість овець в Україні досягає 135 - 150 кг за підсисний період. За породними характеристиками найбільшу продуктивність має романівська порода, що становить 127 - 142 кг, каракульська дає 65 - 70 кг молока за лактацію, в овець тонкорунних порід 35 - 65 кг.

Молоко овець, як правило, в сирому вигляді рідко споживають, а переробляють його на молочні продукти, серед яких в Україні найбільш поширений сир - бринза. В світі виробляють такі тверді та м'які: Рокфорд, Гаргонзола, Качковал, Пекоріно, а також кавказькі сири - Шор, Курт, Чанах, Мотал, Арагайський, Єреванський.

Молоко овець має м'який, дещо солодкуватий смак. Цінність овечого молока є значно вищою, в загальних об'ємах по поживним речовинам, чим коров'ячого, козиного та навіть на відміну від молока молодих мам. Молоко овець, містить вдвічі більше мінералів, особливо таких, як кальцій та фосфор, що необхідні для будь-якої виснажливої роботи, наявність цинку, має важливе значення для підтримання здорової шкіри, а також вміст всіх важливих вітамінів, переважно групи В та амінокислотному складу. Характерною особливістю молока овець є те, що при глибокому заморожувані терміном до 4 місяців - молоко овець не втрачає своїх цінних властивостей.

Білок овечого молока перетравлюється в організмі людини на 99,1%, у той час як коров'ячого на 92,6%.

Молоко овець поживніше, ніж коров'яче і козине, в ньому міститься більше сухих речовин у 1,4 раза (18-20%), жиру - в 1,8 раза (6,5-7,2%), білка - в 1,7 (5,5-6%), а його енергетична цінність вища у 1,5 раза. З овечого молока виготовляють різні види сухих твердих і м'яких сирів: рокфор, пікаріно, тушинського, кобійського, осетинського, качкавал тощо.

Корови - тварини, від яких отримується найбільше молока, але, як вже згадувалося, це залежить і від породи корови.

Молочні корови можуть бути вирощені в стадах на молочних фермах або на комерційних фермах. Стада розташовані по всьому світу і іх склад варіюється в залежності від культури, землеволодіння і соціальної структури. Стада молочних корів у межах Сполучених Штатів в розмірі від дрібних господарств з десятка тварин великі стада більш ніж 15000. Британія в загальному має близько 2 мільйонів корів. У Новій Зеландії, середнє стадо має понад 375 корів, в той час як в Австралії, існує близько 220 корів у середньому стаді.

Корови можуть жити до 20 років. Але іноді їх раніше вбивають і використовують м'ясо.

В Індії тримають корів як священну і материнську фігуру завдяки її здатності давати молоко. Вбивство корів заборонено в деяких частинах Індії і залишається спірним питанням у державах, де воно є законним.

Бички з високим генетичним потенціалом виховуються для племінних цілей. Це може бути на молочній фермі, як стадо биків, щоб забезпечити природне розведення стада корів. Бик може обслуговувати до 60 корів під час сезону розмноження.

Більше 90% (всіх забитих корів) забито по 3 основним причинам:

Безпліддя - нездатність до зачаття і зі зниженим виробництвом молока.

Мастит - стійкі і потенційно смертельної інфекції молочної залози.

Кульгавість - хронічна інфекція ніг, що викликають безпліддя і втрату виробництва.

3.2 Регіональні особливості розвитку

У загальній структурі виробництва молока найбільшу питому вагу займає коров'яче молоко - 83,34%, буйволяче - 12,97%, козяче - 2,17%, овече - 1,29, верблюже - 0,23%. Загалом виробництво молока у світі становить близько 609 мільйонів тонн на рік. Найбільші виробники молока - США, Індія та Росія. Найбільший ринок молочних продуктів - Європейський Союз.

Поряд з культурами народів, що переважно походять від пастухів та кочівників, та для яких молоко тварин та продукти з них стали найважливішими у харчуванні і цим самим відіграють важливу роль у житті (наприклад, в єврейсько-християнсько-ісламському світі), - існують також народи, які окрім материнського молока не вживають жодного іншого.

За даними Продовольчої та Сільськогосподарської Організації (англ. FAO) 2011 року в світі вироблено близько 585 мільйонів тонн коров'ячого молока. Найбільшими виробниками якого були:

США: 85 859 400 т.

Індія: 45 140 000 т.

Китай: 35 509 831 т.

Росія: 32 325 800 т.

Бразилія: 29 112 000 т.

Німеччина: 27 938 000 т.

Франція: 23 341 000 т.

Нова Зеландія: 15 400 000 т.

Великобританія: 13 236 500 т.

Україна: 11 363 500 т.

Загальний обсяг світового виробництва молока за даними продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) протягом 2005-2011 років збільшився від 646,9 млн. тонн до 696,5 млн.тонн, або в 1,08 раза. При цьому країни, що розвиваються, збільшували обсяги виробництва більшими темпами, ніж розвинені.[8]

Споживання молока у світі зростає швидше, аніж продуктів харчування загалом - це зумовлено ростом споживання молокопродуктів. Харчова промисловість переробляє молоко у різноманітних продукти харчування, починаючи від сирів, вершкового масла, перепічки, морозива, та закінчуючи використанням у м'ясних продуктах.

3.3 Перспективи розвитку

молоко експорт тваринництво скотарство

Після періоду рекордно високих цін та значних обсягів експорту наразі світовий молочний ринок характеризується слабкою та нестабільною ціновою ситуацією. Серед факторів, що відігравали вирішальну роль у її становленні, є зниження рівня світового економічного зростання, порівняно з 2005-2007 роками, на 1-2%, наявність значних запасів продукції в Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки і Новій Зеландії, вплив на імпортний попит високих роздрібних цін та економічної нестабільності. Як наслідок, у 2008 році було експортовано 40,4 млн т молочної продукції (в перерахунку на молоко), що становить 5,8% загального обсягу виробництва. Це один із найнижчих показників за останні роки. Найбільшими експортерами 2008 року були країни Океанії та Європи. Їхня питома вага в загальному обсязі зовнішнього продажу становила 35,5 та 31,8%, відповідно. За видами молочної продукції лідерами експорту стали такі країни: n сухе знежирене молоко - Нова Зеландія (37,4% світового експорту), Європейський Союз (23,2%), Аргентина (6,1%), Австралія (6%); n сухе незбиране молоко - Сполучені Штати Америки (35,9%), Нова Зеландія (18,4%), Європейський Союз (16,5%), Австралія (8,6%); n масло - Нова Зеландія (41,6%), ЄС (24,3%), Австралія (5,9%), Білорусь (7,3%); n сир - Європейський Союз (29,3%), Нова Зеландія (17%), Австралія (11,7%), Білорусь (5,9%). У 2008 році майже половина загального обсягу імпорту молочної продукції, а саме 19 млн т, припадала на країни Азії. Серед них найбільшими споживачами імпортної продукції були Китай - 1,9 млн т, Саудівська Аравія - 1,8, Філіппіни - 1,5 млн тонн. Основним світовим покупцем молочних товарів іноземного виробництва, за підсумками минулого року, була Російська Федерація, яка імпортувала 3,6 млн т продукції. Найвагоміший вплив на цінову ситуацію світового ринку молока та молокопродукції мали країни Океанії та Європи. Тому ціни зовнішньоторговельних операцій цих країн найкраще відображають цінову ситуацію на світовому ринку.

Після рекордного зростання цін на молочну продукцію в другій половині 2007 року їх стали поступово знижувати, ця тенденція збереглася і в перші місяці 2009 року. В країнах Океанії ціни на масло набули свого максимального значення в березні 2008 року. У цей період Австралія та Нова Зеландія експортували масло по $3800-4400 за тонну на умовах поставки FOB (франко-борт судна). Такий самий рівень цін було зафіксовано в середині року, після чого їх поступово почали знижувати. Так, у грудні експортні поставки цієї продукції здійснювали за ціною 1800-2500 дол. за тонну. Європейські експортні ціни на масло протягом 2008 року теж знижували. Так, найвищі вони були у липні - 4400-4600 дол./т, а найнижчі в грудні - 2850- 3150 доларів. У 2008-2009 році учасники світового ринку молока могли на власній торгівлі відчути здешевлення сухого знежиреного молока. Якщо на початку року країни Океанії реалізовували його по 4000-4600 дол./т (умови поставки - FOB), то в грудні ціна на нього зменшилася в 2,2 раза - до 1800-2100 дол. за тонну.

Європейське сухе знежирене молоко теж втратило в ціні. Досягши свого піку в липні, коли продукцію реалізовували по 3925-4000 дол./т, у грудні ціна знизилася щонайменше в 1,7 раза - до 2150-2350 доларів. Експортні ціни на сир типу “Чеддер” у країнах Океанії в грудні 2008 року становили 2800-3500 дол./т, що в 1,7-1,9 раза менше за ціну на початок року. У 2012 році підвищення цін на основні види продукції світового молочного ринку не передбачають.

Список літератури

1. Борщевський П.П. Важливі проблеми галузі / П.П. Борщевський, Л.В. Дейнеко. // Харчова і переробна промисловість. - 2006. - N 1. - С. 3-5.

2. Василенко Ю. Взаємопов' язані моделі ринків молока та молочних продуктів / Ю. Василенко, Н. Сеперович, О. Шевцов. - К., 2005. - 101 с.

3. Гаврилюк О. Взаємозв'язок структурних та експортних пріоритетів у м'ясо-молочній промисловості України / О. Гаврилюк // Економічний часопис. - 2007. - №2. - С. 42-44.

4. Горбенюк А. Економічні аспекти експорту продукції м'ясо-молочної промисловості / А. Горбенюк. // Економіка. Фінанси. Право. -2006. - №11. - С. 3-8.

5. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

6. Дзись Г. Роль регионов в становлении национальной экономики Украины / Г. Дзизь // Экономика Украины, 2005. - №10. - C. 19-28

7. Зимовець В.Н., Ільчук М.М. Економічне регулювання молочного виробництва в країнах Європейського Союзу // Економіка АПК, № 6. - 2001. - С. 124-128.

8. Ситуація на ринку молока і молокопродуктів у 2010 році [Електронний ресурс] // Режим доступу: agroua.net/news/news_28260.html

9. Чмут А.В. Ефективність інтегрованих систем взаємодії підприємств молочної галузі / А.В. Чмут // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2 (19): Економічні науки. - Чернівці: Технодрук, 2010. - С. 241-248.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Обґрунтування тенденції розвитку молочного скотарства і його економічної ефективності за існуючих умов господарювання, дослідження та аналіз стану галузі молочного скотарства. Прогнозування виробництва молока в досліджуваному господарстві на перспективу.

  дипломная работа [62,7 K], добавлен 23.05.2017

 • Показники економічної ефективності виробництва молока та методика їх визначення. Виробничі ресурси господарства та їх використання. Динаміка поголів'я корів, їх продуктивності та валового виробництва молока. Перспективи розвитку молочного скотарства.

  курсовая работа [71,3 K], добавлен 22.04.2014

 • Основи економічної ефективності виробництва продукції тваринництва. Сучасний рівень економічної ефективності виробництва молока у господарствах. Резерв збільшення та перспективи розвитку виробництва молока і підвищення його економічної ефективності.

  дипломная работа [145,8 K], добавлен 19.12.2008

 • Показники економічної ефективності виробництва молока та методика їх визначення. Динаміка поголів’я корів, їх продуктивності та валового виробництва молока. Інтенсифікація молочного скотарства. Організація праці в тваринництві, її нормування і оплата.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.07.2015

 • Вирощування племінного молодняку та формування виробничих типів великої рогатої худоби. Утримання, годівля тварин та забезпеченість кормами. Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва. Економічна ефективність виробництва молока.

  курсовая работа [53,8 K], добавлен 24.04.2016

 • Продукція молочного скотарства. Система показників, за якими оцінюють виробництво продукції. Конкурентоспроможність молока українського виробництва. Обґрунтування виробної програми. Рекомендації щодо підвищення ефективності та перспективного розвитку.

  дипломная работа [198,7 K], добавлен 11.05.2009

 • Виробництво продукції скотарства й перспективи його розвитку: поголів’я тварин, кормова база, трудові ресурси, собівартість продукції. Умови підвищення інтенсифікації виробництва молочного скотарства та його ефективності для отримання більшого прибутку.

  курсовая работа [78,8 K], добавлен 11.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.