Рентабельність іпотечного кредитування фізичних осіб комерційними банками України

Оцінка рентабельності іпотечного кредитування для комерційних банків та факторів, що мають суттєвий вплив на рівень рентабельності. Розвиток іпотечного кредитування банками на прикладі комерційних банків "Райффайзенбанк Україна" та АКБ "Приватбанк".

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 10.07.2010
Размер файла 4,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ЗВІТ ПО ПЕРЕДДИПЛОМНІЙ ПРАКТИЦІ

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ТА КРЕДИТНИХ СТАВОК ДОВГОСТРОКОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ПРИДБАННЯ АВТОМОБІЛІВ ТА ЖИТЛА В БАНКАХ УКРАЇНИ

2.1 Характеристики довгострокового іпотечного кредитування в комерційному банку з 100% іноземним капіталом «РайффайзенБанк Україна»

2.1.1 Історія та основні характеристики банку «РайффайзенБанк Україна»

2.1.2 Умови кредитування фізичних осіб для придбання житла

2.1.3 Житло в кредит. Кредитний калькулятор «РайффайзенБанк Україна»

2.1.4 Автомобіль в кредит для фізичних осіб

2.1.5 Автомобіль в кредит. Кредитний калькулятор «РайффайзенБанк Україна»

2.1.6 Відсоткові ставки вартості за залучені кошти (депозитні операції Банку)

2.2 Характеристики довгострокового іпотечного кредитування в комерційному банку з 100% національним капіталом «Приватбанк»

2.2.1 Історія та основні характеристики банку «Приватбанк»

2.2.2 Умови кредитування фізичних осіб для придбання житла

2.2.3 Житло в кредит. Кредитний калькулятор «Приватбанк»

2.2.4 Автомобіль в кредит для фізичних осіб

2.2.5 Автомобіль в кредит. Кредитний калькулятор «Приватбанк»

2.2.6 Відсоткові ставки вартості за залучені кошти (депозитні операції Банку)

3. СУТНІСТЬ, СХЕМИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

3.1 Механізм іпотечного кредитування

3.2 Досвід іпотечного кредитування в розвинених зарубіжних країнах

3.3 Огляд ринку іпотечного кредитування країн Європейського Союзу та України

4. РОЗРАХУНОК БАНКІВСЬКОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДОВГОСТРОКОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

4.1 Аналіз структури та вартості ресурсних джерел для довгострокового іпотечного кредитування

4.2 Оцінка рентабельності довгострокового іпотечного кредитування

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУР

ДОДАТКИ

ВСТУП

Поняття «іпотека» походить зі Стародавньої Греції, де так називали стовп із написом, що земельна ділянка, на межі якої встановлювався такий стовп, є забезпеченням позики. На певному відрізку історії іпотекою називали заставу нерухомого майна шляхом запису до публічних книг Євтух О.Т. Доходна іпотека - Луцьк, «Волинська обласна друкарня», 2000, 304 с.

. Пізніше у країнах, які називали себе соціалістичними, унаслідок того що земля не була об'єктом купівлі, продажу й застави, іпотека не існувала. Сьогодні під іпотекою прийнято розуміти заставу нерухомого майна, головним чином землі, з метою отримання позики, так званого іпотечного кредиту Євтух О.Т. Іпотека - механізм ефективного використання ресурсів - Луцьк, «Волинська обласна друкарня», 2001, 305 с.

.

Безумовно, іпотека є невід'ємною ланкою ринкової економіки. Поява з 1 січня 2004 року системи правил про іпотеку сприятиме становленню в Україні іпотечного ринку, який як той, що самофінансується (без фінансового втручання держави), дозволить фінансувати виробництво, будівництво, сільське господарство, будівництво житла тощо. Очевидно, що іпотека сприятиме зростанню ділової активності, розвитку ринку фінансових та страхових послуг. Іпотека приваблива для кредиторів тим, що надійно захищає їх права перед іншими особами, які претендують на майно боржника, оскільки встановлює високий пріоритет для вимог іпотекодержателя.

З 1 січня 2004 року набули чинності правила, що формують іпотечний ринок України, а саме:

- Закон України від 05.06.2003 р. № 898-IV «Про іпотеку» (далі - Закон № 898, або нові правила про іпотеку) - встановлює основні правила іпотеки;

- Закон України від 19.06.2003 р. № 979-IV «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» (далі - Закон № 979) - установлює правила іпотечного кредитування, випуску та обігу іпотечних сертифікатів;

- Закон України від 19.06.2003 р. № 978-IV «Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операції з нерухомістю» (далі - Закон № 978) - установлює обов'язковість іпотеки для забезпечення угоди між забудовником і стороною, що фінансує будівництво;

- Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV, зокрема ст. 575 «Окремі види застави» ;

- Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV, зокрема

ст. 334 «Правовий статус банків», ст. 347 «Форми та види банківського кредиту».

Перелік документів, котрі так чи інакше регламентують іпотечну систему, був би неповним без документів, що встановлюють правила реєстрації прав на нерухоме майно і захисту прав кредиторів. На сьогодні існують лише відповідні законопроекти: проект Закону України від 05.06.2003 р. № 2580-1 «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень»3 та проект Закону України від 11.07.2003 р. № 2336 «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». Можна передбачити появу найближчим часом закону, що регулює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, оскільки без чіткої системи прав власності на нерухоме майно неможливе нормальне функціонування іпотечної системи в цілому. Згідно з п. 4 Прикінцевих положень Закону № 898 до набуття чинності таким законом порядок державної реєстрації іпотек установлюється Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації іпотек.

Відповідно до Закону № 898 іпотека - це вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні та користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання отримати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника в порядку, встановленому цим Законом. Отже, нове визначення іпотеки підкреслює, що іпотека - це не просто застава, а спеціальний (окремий) механізм, який можна розглядати як різновид застави.

По-своєму цікавий механізм державної реєстрації іпотеки (ст. 4 Закону № 898), що передбачає непряму мотивацію. Згідно з таким механізмом обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації, але і за її відсутності іпотечний договір залишається дійсним. Ось тут і спрацьовує механізм мотивації, згідно з яким, якщо іпотека не пройде процедуру державної реєстрації, вимога іпотекодержателя не набуває пріоритету щодо зареєстрованих прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно. Зареєстровані права та вимоги на нерухоме майно підлягають задоволенню згідно з їх пріоритетом - у черговості їх державної реєстрації (ст. 3 Закону № 898).

Щоб нерухоме майно стало предметом іпотеки, воно згідно з новими правилами має відповідати таким умовам (ст. 5 Закону № 898): по-перше, таке майно має належати іпотекодавцю на праві власності (або на праві господарського ведення), по-друге, нерухоме майно має бути відчужуваним і на нього може бути звернено стягнення, по-третє, таке майно має бути зареєстроване як окремий виділений у натурі об'єкт. Отже, обов'язкові умови, яким повинен відповідати предмет іпотеки, готують підґрунтя для задоволення іпотекодержателем своїх вимог за рахунок предмета іпотеки, якщо це буде потрібно.

Установлено й такі обов'язкові умови передачі нерухомого майна в іпотеку, що демонструють зв'язок земельних ділянок і будов на таких ділянках, які належать іпотекодавцю на праві власності. Якщо в іпотеку передається будова, іпотека поширюється і на земельну ділянку, на якій розташовано таку будову та яка необхідна для цільового використання такої будови, і навпаки. Така норма сприяє концентрації прав власності в одних руках (не дає її «розпорошити») і дозволяє уникнути появи різних власників у землі та будов на ній у результаті іпотеки.

Іпотека того самого нерухомого майна може бути багаторазовою (ст. 13 Закону № 898), для чого необхідна згода попередніх іпотекодержателей, якщо інше не встановлено іпотечним договором. Правила наступної іпотеки наочно демонструють роботу механізму пріоритету іпотеки, а саме: попередня іпотека має вищий пріоритет стосовно наступних іпотек.

Об'єкт досліджень: умови та розвиток іпотечного кредитування банками України фізичних осіб на прикладі комерційних банків «Райффайзенбанк Україна» (з 100% іноземним капіталом) та АКБ «Приватбанк» ( з 100% національним капіталом)

Мета досліджень: оцінка рентабельності іпотечного кредитування для комерційних банків та факторів, що мають суттєвий вплив на рівень рентабельності.

Актуальність досліджень: іпотечне кредитування з 01.01.2004 дає нові механізми взаємовигідного довгострокового кредитування, яке основане на двухступеневій схемі початкового кредитування банками суб'єктів господарювання та наступного коротко- та довгострокового оборотного рефінансування надбаних іпотечних активів через механізми реалізації нових цінних паперів (іпотечних сертифікатів), для існування яких необхідний розвинутий ринок іпотечних цінних паперів в Україні.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

За станом на 1 лютого 2006 року в Державному реєстрі банків значиться 188 банків, з них 164 банки мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, у тому числі: 132 банки - акціонерні товариства (з них: 91 - відкриті акціонерні товариства (2 банки - державні), 41 - закриті акціонерні товариства), 32 банки - товариства з обмеженою відповідальністю.

За січень 2006 року в Державному реєстрі банків зареєстровано 2 банки (ЗАТ "АКБ "Сигмабанк", АКБ "Престиж").

В стані ліквідації перебуває 20 банків (10,6 % від загальної кількості банків у Державному реєстрі банків), з них 14 банків ліквідуються за рішенням Національного банку України, 5 банків - за рішенням господарських (арбітражних) судів та 1 банк - за рішенням зборів акціонерів (власників) банку.

За січень 2006 р. капітал (балансовий) банків збільшився на 2,6 % і становить 26102,3 млн. грн.

Капітал (балансовий) банків має таку структуру. Статутний капітал складає 62,6 % від капіталу, результат минулих років - 4,3 %, результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії - 9,7 %, результат поточного року - 1,7 %, результати звітного року, що очікують затвердження - 8,3%, загальні резерви та фонди банків - 11,3 %, емісійні різниці - 2,1 %.

Зобов'язання банків України на 01.02.2006 становили 185872,8 млн. грн., в т.ч. нерезиденти - 16,4 % від зобов'язань.

Зобов'язання банків мають таку структуру. Вклади фізичних осіб складають 39,5 % від загальної суми зобов'язань банків; кошти суб'єктів господарської діяльності - 31,7 %; строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, що отримані від інших банків - 14,1 %; кошти Національного банку України - 0,4 %; кошти небанківських фінансових установ - 2,4 %; кошти бюджету та позабюджетних фондів - 1,5 %; субординований борг - 1,4 %; цінні папери власного боргу - 1,5 %; кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій - 1,9 %, інші зобов'язання - 5,6 %. Банки мають таку структуру вкладів населення з точки зору строковості. Строкові вклади складають 57222,0 млн. грн. або 78,0 % від загальної суми вкладень, а вклади до запитання - 16112,0 млн. грн. або 22,0 %. Населення віддає перевагу вкладам в національній валюті, які складають 55,6 % від загальної суми вкладів фізичних осіб.

Активи за станом на 01.02.2006 р. становлять 211975,1 млн. грн. Загальні активи - складають 221219,7 млн. грн., в т.ч. нерезиденти - 6,4 % від загальних активів.

Банки мають таку структуру загальних активів. Високоліквідні активи складають - 15,4 % від суми загальних активів, кредити надані - 70,8 %, вкладення в цінні папери - 6,3 %, дебіторська заборгованість - 0,7 %, основні засоби та нематеріальні активи - 5,4 %, нараховані доходи до отримання - 1,0 %, інші активи - 0,4 % від суми загальних активів.

Кредити надані мають таку структуру. Кредити, що надані суб'єктам господарювання, складають 69,4 % від загального обсягу наданих кредитів; строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках та в НБУ, і кредити, що надані іншим банкам - 9,0 %; кредити, надані фізичним особам - 21,5 %, кредити, надані небанківським фінансовим установам - 0,1 %.

У січні продовжувалась тенденція зростання довгострокових кредитів та кредитів в інвестиційну діяльність. Довгострокові кредити збільшилися на 0,7 % і на звітну дату становили 86856,0 млн. грн. або 55,4 % від наданих кредитів. Кредити в інвестиційну діяльність збільшилися на 3,7 % і складають 13987,0 млн. грн. (12,9 % від кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності).

Одним з важливих завдань для банків залишається забезпечення прибуткової діяльності та підвищення ефективності діяльності банків. За станом на 01.02.2006 р. прибуток банків склав 435,6 млн. грн.

Порівняно з січнем 2005 року доходи банків збільшились на 764,5 млн. грн. або на 40,1 % і склали 2669,9 млн. грн., в т.ч. процентні доходи становили 1992,4 млн. грн. (або 74,6 % від загальних доходів), комісійні доходи - 448,0 млн. грн. (16,8 %), результат від торговельних операцій - 162,6 млн. грн. (6,1 %), інші операційні доходи - 58,5 млн. грн. (2,2 %), інші доходи - 7,8 млн. грн. (0,3 %), повернення списаних активів - 0,5 млн. грн., непередбачені доходи - 0,01 млн. грн.

Порівняно з січнем 2005 роком витрати банків збільшились на 490,2 млн. грн. або на 28,1 % і склали 2234,3 млн. грн., в т.ч. процентні витрати становили 1147,1 млн. грн. (або 51,3 % від загальних витрат), комісійні витрати - 46,7 млн. грн. (2,1 %), інші операційні витрати - 107,4 млн. грн. (4,8 %), загальні адміністративні витрати - 794,0 млн. грн. (35,5 %), відрахування в резерви - 97,4 млн. грн. (4,4 %), податок на прибуток 41,7 млн. грн. (1,9 %).

Таблиця 1.1

Основні показники діяльності банківської системи Україниза 2000 - 2006 роки (млн.грн.)

№з/п

Показники

Дата

01.01.2001

01.01.2002

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

2006

01.01

01.02

1.

Кількість зареєстрованих банків

195

189

182

179

182

186

188

2.

Виключено з Державного реєстру банків

9

9

12

8

4

1

0

3.

Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації

38

35

24

20

20

20

20

4.

Кількість діючих банків

153

152

157

158

160

165

164

4.1

з них: з іноземним капіталом

22

21

20

19

19

23

23

4.1.1

у т.ч. зі 100% іноземним капіталом

7

6

7

7

7

9

9

5.

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, %

13.3

12.5

13.7

11.3

9.6

19.5

19.2

АКТИВИ

1.

Загальні акти-ви (не скориго-вані на резерви під активні операції)

39866

50785

67774

105539

141497

223024

221189

1.1

Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями)

37129

47 591

63896

100234

134348

213878

211811

2.

Високоліквідні активи

8270

7744

9043

16043

23595

36482

34045

3.

Кредитний портфель

23637

32097

46736

73442

97197

156385

156728

3.1

з нього: кредити надані суб'єктам господарської діяльності

18216

26564

38189

57957

72875

109020

108777

3.2

кредити надані фізичним особам

941

1373

3255

8879

14599

33156

33772

4.

Довгострокові кредити

3309

5683

10690

28136

45531

86227

87037

4.1

з них: довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності

2761

5125

9698

23239

34693

58528

58814

5.

Проблемні кредити (прострочені та сумнівні)

2679

1863

2113

2500

3145

3379

3661

6.

Вкладення в цінні папери

2175

4390

4402

6534

8157

14338

13985

7.

Резерви під активні операції банків

2737

3194

3905

5355

7250

9370

9582

% виконання формування резерву

61.5

85.4

93.3

98.2

99.7

100.05

100.04

7.1

з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

2 336

2963

3575

4631

6367

8328

8494

ПАСИВИ

1.

Пасиви, усього

37129

47591

63896

100234

134348

213878

211811

2.

Балансовий капітал

6507

7915

9983

12882

18421

25451

25931

2.1

з нього: статутний капітал

3671

4573

5998

8116

11605

16111

16346

2.2

Частка капіталу у пасивах

17.5

16.6

15.6

12.9

13.7

11.9

12.2

3.

Зобов'язання банків

30622

39 676

53 913

87352

115927

188427

185880

3.1

з них: кошти суб'єктів господарської діяльності

13071

15653

19 703

27987

40128

61214

58977

3.1.1

з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності

2867

4698

6161

10391

15377

26807

25610

3.2

вклади фізичних осіб

6649

11165

19092

32113

41207

72542

73332

3.2.1

з них: строкові вклади фізичних осіб

4569

8060

14128

24861

33204

55257

57222

Довідково:

1.

Регулятивний капітал

5148

8025

10099

13274

18188

26373

26489

2.

Адекватність регулятивного капіталу (Н2)

15.53

20.69

18.01

15.11

16.81

14.95

15.08

3.

Доходи

7446

8583

10470

13949

20072

27537

2668

4.

Витрати

7476

8051

9785

13122

18809

25367

2398

5.

Результат діяльності

-30

532

685

827

1263

2170

270

6.

Рентабельність активів, %

-0.09

1.27

1.27

1.04

1.07

1.31

7.

Рентабельність капіталу, %

-0.45

7.50

7.97

7.61

8.43

10.39

8.

Чиста процентна маржа, %

6.31

6.94

6.00

5.78

4.90

4.90

9.

Чистий спред, %

7.10

8.45

7.20

6.97

5.72

5.78

Таблиця 1.2

Активи та зобов'язання перших 30 комерційних банків України станом на 01.01.2006 року

Таблиця 1.3

Кредитно-інвестиційний портфель перших 30 комерційних банків України станом на 01.01.2006 року

Таблиця 1.4

Власний капітал перших 30 комерційних банків України станом на 01.01.2006 року

Таблиця 1.5

Депозити фізичних осіб в перших 30 комерційних банках України станом на 01.01.2006 року

Таблиця 1.6

Депозити юридичних осіб в перших 20 комерційних банках України станом на 01.01.2006 року

Таблиця 1.7

Фінансовий результат в перших 20 комерційних банках України станом на 01.01.2006 року (за 2005 рік)

2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ТА КРЕДИТНИХ СТАВОК ДОВГОСТРОКОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА ПРИДБАННЯ АВТОМОБІЛІВ ТА ЖИТЛА В БАНКАХ УКРАЇНИ

2.1 Характеристики довгострокового іпотечного кредитування в комерційному банку з 100% іноземним капіталом «РайффайзенБанк Україна»

2.1.1 Історія та основні характеристики банку «РайффайзенБанк Україна»

Історія Банків Райффайзен почалася з німецького економіста Фрідріха Вільгельма Райффайзена (1818-1888), який у 1862 заснував перше кооперативне банківське об'єднання, покладене в основу всесвітньої організації кооперативних товариств Райффайзен. Головними принципами в роботі, визначеними Фрідріхом Райффайзеном , стали взаємодопомога і пропаганда інтересів членів цієї організації.

Об'єднання кооперативної системи Райффайзен, які виникли в Європі в середині 19 століття, існували також і в Україні. Перше об'єднання такого типу було засновано в селі Іванівці на Полтавщині в 1895 році. Найбільш широко вони розвивалися в Центральній і Східній Європі. У 1915 році існувало більш 2000 об'єднань кооперативної системи Райффайзен. У 1938 році на Галичині залишалося ще 563 об'єднання. Усі вони припинили своє існування після приходу на ці землі радянської влади.

Райффайзен Центральбанк (РЦБ-Австрія) був заснований у 1927 році, пропонує своїм клієнтам широкий спектр комерційних і інвестиційних банківських послуг. РЦБ-Австрія вважається піонером у Центральній і Східній Європі й у нього є свої банки в наступних країнах (табл.2.1):

Таблиця 2.1

Заснування дочірніх банків Райффайзен в країнах бувшого соціалістичного табору

1987 Угорщина

Raiffeisen Bank

1991 Словаччина

Tatra banka

1991 Польща

Raiffeisen Bank Polska

1993 Чеська Республіка

Raiffeisenbank

1994 Болгарія

Raiffeisenbank (Bulgaria)

1995 Хорватія

Raiffeisenbank Austria

1997 Росія

Raiffeisenbank Austria

1998 Україна

Raiffeisenbank Ukraine

1998 Румунія

Raiffeisen Bank

2000 Боснія і Герцеговина

Raiffeisen BANK Bosna i Hercegovina

2001 Сербія і Чорногорія

Raiffeisenbank

2002 Словенія

Raiffeisen Krekova Banka

2002 Косово

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

2003 Белорусия

Priorbank, JSC

2004 Албанія

Savings Bank of Albania

У 1994 році було відкрите представництво РЦБ в Україні. У березні 1998 року був заснований дочірній банк - Райффайзенбанк Україна. За результатами діяльності у 2001 року Національний Банк України офіційно відніс „Райффай-зенбанк Україна” до категорії 8-ми найбільших банків України, що свідчить про надзвичайні темпи росту в історії банківської справи в Україні.

Райффайзенбанк Україна - дочірній банк Raiffeisen International Bank-Holding AG (Raiffeisen International). Raiffeisen International, яка 100% належить Райффайзен Центральбанку (РЦБ), є холдинговою компанією дочірніх банків РЦБ у Центральній і Східній Європі. РЦБ є центральною установою Австрійсь-кої Банківської Групи Райффайзен, наймогутнішої банківської групи в країні. РЦБ вважає країни Центральної і Східної Європи своїми внутрішніми ринками і функціонує через Raiffeisen International у 16 країнах регіону, де діють 15 дочірніх банків з майже 800 філіями.

Станом на 01.01.2006 року (за результатами 2005 року) „РайффайзенБанк Україна” згідно даних табл. 1.2 - 1.7 займає наступні рейтингові місця в банківській системі України:

- Обсяг валюти активів балансу - 7 048,990 млн.грн.( 7 місце);

- Обсяг власного капіталу - 786,134 млн.грн.( 6 місце);

- Обсяг статутного капіталу - 87,045 млн.євро( 8 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю

- 6 018,400 млн.грн.( 6 місце);

- Обсяг поточних та строкових депозитів фізичних осіб

- 1 152,062 млн.грн.( 13 місце);

- Обсяг поточних та строкових депозитів юридичних осіб

- 2 308,038 млн.грн.( 7 місце);

- Обсяг балансового прибутку - 83,817 млн.грн.( 4 місце);

- Прибутковість статутного капіталу - 16,125 % ( 30 місце);

- Прибутковість активів балансу - 1,189 % (28 місце);

В табл.2.2 - 2.3 наведені звітні баланси та звіти про фінансові результати „Райффайзенбанк Україна” за 2004 -2005 роки за даними НБУ.

Таблиця 2.2

Звітні баланси «Райффайзенбанк Україна» за 2004 - 2005 роки

Продовження табл.2.2

Таблиця 2.3

Звіти про фінансові результати «Райффайзенбанк Україна» за 2004 -2005 роки

2.1.2 Умови кредитування фізичних осіб для придбання житла

Умови кредитування по програмі "Житло в кредит":

а) Вимоги до Позичальника:

- Приватні особи, що мають стабільний доход, достатній для погашення суми кредиту і відсотків по ньому.

б) Кредит надається:

- На придбання нерухомості на вторинному житловому ринку;

- На фінансування будівництва квартири, згідно з інвестиційним договором (договору про пайову участь у будівництві) на первинному житловому ринку. У забезпечення Позичальник надає існуючу в нього житлову нерухомість як альтернативне забезпечення.

в) Кредити видаються в національній валюті , доларах США і ЄВРО :

- Максимальна сума кредиту: 200 000 доларів США (або еквівалент в іншій валюті);

- Початковий внесок за рахунок засобів Позичальника складає не менш 15% від вартості житла. Початковий внесок може бути дорівнює 0% , як-що в іпотеку оформляється додаткова нерухомість. Додаткова нерухо-мість повинна відповідати вимогам забезпечення, її вартість повинна пок-ривати початковий внесок Позичальника;

- Максимальний термін кредитування: 20 років.

г) Погашення кредиту і відсотків:

- Щомісячні платежі рівними частинами (аннуітет);

- По графіку-щомісячне погашення кредиту рівними частинами з нарахуванням відсотків на залишок заборгованості.

д) Обов'язкове страхування:

- Страхування заставного майна;

- Страхування Позичальника від нещасного випадку;

- Страхування втрати права власності на нерухомість. Страхування права власності проводиться не більш 3 років.

е)Відношення кредиту і заставного майна:

- Для нерухомості, розташованої в обласних центрах, співвідношення максимальної суми кредиту до вартості житла складає:

§ ? 85% при сумі кредиту від 3 000 до 50 000 USD;

§ ? 80% при сумі кредиту від 50 001 до 100 000 USD;

§ ? 70% при сумі кредиту від 100 001 до 200 000 USD.

- Для нерухомості, розташованої в інших регіонах, співвідношення максимальної суми кредиту до вартості житла складає:

§ ? 85% при сумі кредиту від 3 000 до 30 000 USD;

§ ? 80% при сумі кредиту від 30 001 до 50 000 USD;

§ ? 70% при сумі кредиту від 50 001 до 80 000 USD;

§ ? 50% при сумі кредиті від 80 001 до 200 000 USD.

ж) Процентні ставки по кредитах наведені в табл.2.4

Таблиця 2.4

Процентні ставки по кредитах на житло

Термін

10-15 років

15-20 років

Ставка в гривнях

15,5% (плаваюча)

Ставка в доларах

11%

12% (плаваюча)

Ставка в Євро

10,5%

10,5% (плаваюча)

з) Розрахункові суми витрат Позичальника при оформленні житлового кредита наведені в табл.2.5.

Таблиця 2.5

Зразкові витрати Позичальника при оформленні житлового кредиту

Послуги банку:

Комісія за обслуговування

одноразово

З одночасним оформленням кредитного договору і договору іпотеки

С отстрочкой оформления договора ипотеки

500 грн.

1% від суми рефінансування (min 850 грн.) -при сумі рефінансування від 5 000 до 20 000 діл. США
0,75% від суми рефінансування (min 1000 грн.)-при сумі рефінансування від 20 001 до 50 000 діл. США 0,55% від суми рефінансування (min 1800 грн.)-при сумі рефінансування від 50 001 до 100 000 діл. США 0,5% від суми рефінансування (min 2800 грн.)-при сумі рефінансування більш 100 000 діл. США

Послуги страхової компанії:

Страхування предмета іпотеки

щорічно

0,4% від оцінної вартості нерухомості

Страхування від нещасного випадку

щорічно

0,3 % від суми кредиту

Страхування титулу *

щорічно

0,3% від суми кредиту

Послуги нотаріуса:

Держмито

одноразово

1% від суми договору закупівлі-продажу

Пенсійний фонд

одноразово

1% від суми договору закупівлі-продажу

Оформлення договору застави

одноразово

0,1% від суми договору іпотеки

Послуги нотаріуса **

одноразово

до 400 грн.

Послуги оцінювача:

Експертна оцінка об'єкта нерухомості

одноразово

250 - 550 грн.

* При переході права власності на житло шляхом його приватизації, придбанні на первинному ринку житла (новобудова) або будівництві страхування титулу не застосовується. Страхування права власності проводиться не більш 3 років.

** Сума може змінюватися в залежності від регіону України і) Необхідні документи Позичальника (фізичної особи):

- Заповнена Анкета-заява ;

- Цивільний паспорт і копія паспорта дружини/чоловіка позичальника (усі сторінки з інформацією);

- Свідчення про шлюб, свідоцтво про народження дитини (якщо є);

- Дозвіл органа опіки і піклування у випадку якщо:

- Малолітня (віком до 14 років) або неповнолітня (віком від 14 до 18 років) особа зареєстрована (прописана) за адресою нерухомого майна, що передається в іпотеку банкові;

- Малолітня або неповнолітня особа є співвласником нерухомого майна, що передається в іпотеку Банкові;

- Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків позичальникові і дружині/чоловіку Позичальника;

- Довідка з місця роботи (згідно стандартів ДПАУ), завірена в бухгалтерії, що підтверджує посаду Позичальника (дружини/чоловіка) і нараховану заробітну плату й утримані податки за останні 12 місяців;

- Документи, що підтверджують інші доходи заемщина (при наявності доходів не за основним місцем роботи), у т.ч. декларація про доходи на останню звітну дату;

- Копії документів, що підтверджують право власності Позичальника на нерухоме або інше майно зазначене Позичальником в анкеті;

- Довідка з банку про наявність кредитного рахунка, з обов'язковою вказівкою дати відкриття рахунка, залишком заборгованості і стану обслуговування боргу (у випадку наявності рахунків в інших банках);

- Інвестиційний договір (договір про пайову участь у будівництві, про участь у фонді фінансування будівництва)-при наявності;

- Нотаріально завірена угода дружини/чоловіка (інших співвласників) на передачу в іпотеку нерухомості або їхня безпосередня присутність при укладанні договору;

к) Документи на нерухомість, що є предметом іпотеки:

- Правовстановлюючий документ на власність, що буде предметом іпотеки з позначкою БТІ про реєстрацію;

- Документи, що підтверджують право (власності, використання, оренди) на земельну ділянку (при іпотеці будинку і/або земельної ділянки);

- Технічний паспорт на об'єкт нерухомості і довідка-характеристика БТІ на відчуження нерухомості;

- Довідка з ЖЕКа про кількість прописаних (зареєстрованих) осіб і відсутність заборгованості по комунальних послугах;

- Звіт про проведення незалежної експертної оцінки вартості предмета іпотеки, проведеної затвердженим банком оцінювачем.

2.1.3 Житло в кредит. Кредитний калькулятор «РайфайзенБанк Україна»

«Райффайзенбанк Україна» надає можливість, використовуючи WEB технологію у діалоговому режимі розрахувати орієнтований розмір кредиту, що Ви можете одержати в залежності від доходів і витрат Вашої родини, у випадку позитивного рішення Банку щодо можливості надання Вам кредиту.

Таблиця 2.6

Вихідні дані умов кредитування

Умови кредитування

У якій валюті Ви хочете одержати кредит?

Яка вартість об'єкта, що Ви бажаєте придбати в кредит?

Який розмір Вашого особистого початкового внеску (не менш 15% від вартості житла)?

що складає

% від суми кредиту

Бажана сума кредиту

Бажаний термін кредиту (від 3 до 240 місяців)

Бажана форма погашення кредиту

Укажіть доходи Вашої родини на місяць (документально підтверджені доходи повинні складати не менш 15% серед усіх доходів)

Укажіть витрати Вашої родини на місяць

У табл.2.7 -2.8 наведені результати негативної (табл.2.7) та позитивної (табл.2.8) відповіді банку кредитувати придбання 3-х кімнатної квартири за 50000 доларів США строком на 20 років в залежності від сумарних доходів та витрат Позичальника на місяць.

Таблиця 2.7

Розрахунок витрат та кредитування при придбанні 3-х комнатної квартири за 50000 доларів США при кредиті на строк 20 років (Варіант № 1(відказ банку) - Доход 1000$/місяць, витрати 450$/міс.)

Таблиця 2.8

Розрахунок витрат та кредитування при придбанні 3-х комнатної квартири за 50000 доларів США при кредиті на строк 20 років (Варіант № 2(кредитування) - Доход 1400$/місяць, витрати 300$/міс.)

2.1.4 Автомобіль в кредит для фізичних осіб

Умови кредитування по програмі "Автомобіль у кредит":

а) Вимоги до позичальника:

- Фізичні особи, що мають стабільний доход, достатній для погашення суми кредиту і відсотків по ньому.

б) Кредити надаються: у національній валюті , доларах США і Євро.

- Максимальна сума кредиту: 100 000 доларів США (або еквівалент в іншій валюті).

в) Терміни кредитування:

§ до 5 років (60 місяців) - для автомобілів іноземних марок;

§ до 3 років (36 місяців) - для автомобілів виробництва країн СНД.

г)Початковий внесок Позичальника:

- При сумі кредиту від 2 000 до 50 000 доларів США (або в еквіваленті): не менш 15% від вартості автомобіля;

- При сумі кредиту від 50 001 до 100 000 доларів США (або в еквіваленті): не менш 25% від вартості автомобіля.

д) Погашення кредиту:

- Щомісячні платежі рівними частинами (аннуітет);

- За графіком - щомісячне погашення кредиту рівними частинами з нарахуванням відсотків на залишок заборгованості;

е) Гарантії:

- Застава придбаного автомобіля;

ж)Обов'язкове страхування:

§ Повне КАСКО, страхування цивільної відповідальності власника автотранспортного засобу.

з) Процентні ставки по кредитах: наведені в табл.2.9.

Таблиця 2.9

Процентні ставки при кредитуванні придбання автомобілів

Термін:

до 5 років:

Ставка в гривнях

16% (плаваюча)

Ставка в доларах

12%

Ставка в Євро

11,5%

і) Витрати позичальника: наведені в табл.2.10.

Таблиця 2.10

Витрати позичальника при кредитуванні покупки автомобілю

Послуги банку:

Комісія за обслуговування

одноразово

Кредит у національній валюті

Кредит у иноземній валюті

500 грн.

500 грн.

Реєстрація автомобіля в Державному реєстрі застав

одноразово

34 гривні

Послуги страхової компанії:

Страхування КАСКО (у страховій компанії)

щорічно

4%-7% від вартості автомобіля в рік

Страхування цивільної відпові-дальності (у страховій комп.)

щорічно

Від 250 до 800 гривень

Послуги нотаріуса:

Послуги нотаріуса

одноразово

150-250 грн.

Держмито

одноразово

0,1% від вартості застави

Послуги МРЕО:

Відрахування в ПФ

одноразово

3% від суми договору покупки-продажу

Реєстрація в ДАІ

одноразово

100-150 доларів США

к)Необхідні документи:

- Заповнена Анкета-заява;

- Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;

- Копія довідки з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків дружині/чоловіку Позичальника;

- Довідка з місця роботи Позичальника (згідно стандартів ДПАУ), завірена в бухгалтерії, що підтверджує посаду Позичальника і нараховану заробітну плату за останні шість місяців

- Копії документів, що підтверджують право володіння нерухомістю або іншим майном, зазначеним Позичальником в Анкеті-Заяві;

- Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура на автомобіль;

- Довідка з банку про наявність і стан рахунків.

2.1.5 Автомобіль в кредит. Кредитний калькулятор «РайфайзенБанк Україна»

2.1.6 Відсоткові ставки вартості за залучені кошти (депозитні операції банку) «Райффайзенбанк Україна» здійснює депозитні операції в українській гривні, доларах США й у ЄВРО.

Оформляються наступні види депозитних договорів:

- Депозитний договір з виплатою відсотків по закінченню дії договору;

- Депозитний договір із щомісячною виплатою відсотків;

- Депозитний договір із правом поповнення і виплатою відсотків після закінчення дії договору;

- Депозитний договір на відкриття ощадного вкладу;

- Депозитний внесок на дитину до досягнення повноліття;

- Банк здійснює випуск депозитних сертифікат-іменних цінних паперів;

- При оформленні будь-якої депозитної операції банк безкоштовно відкриває поточний рахунок;

- Банк не утримує комісію за видачу готівки при виплаті депозиту.

Таблиця 2.11

Процентні ставки депозитних сертифікатів

Вид внеску

Термін

Процентна ставка

Депозитний сертифікат

UAH
(фіксована)

USD
(фиксированная)

EUR
(фіксована)

30 днів

4,5%

2,5%

2,25%

60 днів

5,5%

2,5%

2,25%

90 днів

7%

3,25%

3%

180 днів

8%

3,5%

3,25%

270 днів

9%

4%

3,75%

366 днів

11%

4,5%

4,25%

730 днів

-

5,5%

5,25%

Таблиця 2.12

Процентні ставки термінового депозиту (від 30 днів до 2 років)

Вид внеску

Термін

Процентна ставка

Депозитний сертифікат

UAH (фіксована)

USD(фіксована)

EUR (фіксована)

30 днів

4,5%

2,5%

2,25%

60 днів

5,5%

2,5%

2,25%

90 днів

7%

4%

3%

180 днів

8%

4,5%

3,5%

270 днів

9%

5%

4%

366 днів

11%

5,5%

4,5%

730 днів

-

6,5%

5,5%

Таблиця 2.13

Процентні ставки термінового депозиту з щомісячною виплатою процентів

Вид внеску

Термін

Процентна ставка

Терміновий депозит із щомісячною виплатою відсотків

UAH (фіксована)

USD(фіксована)

EUR (фіксована)

366 днів

10,5%

5%

4,25%

730 днів

-

6%

5,25%

Поточні рахунки

Райффайзенбанк Україна, для приватних осіб (резидентів і нерезидентів), пропонує послуги відкриття й обслуговування поточних рахунків.

Операції по поточних рахунках:

- Щомісячне нарахування відсотків на залишок на поточному рахунку (у гривнях - 1,5% річних, у доларах США - 0,5% річних, у Євро - 0,25% річних);

- Поточні рахунки відкриваються в гривнях, доларах США і ЄВРО. (Комісія за відкриття рахунка - 80 грн. - оплачується разово при відкритті першого рахунка).

- не стягується плата за відкриття поточного рахунка при оформленні будь - якої депозитної операції й одержанні кредиту.

2.2 Характеристики довгострокового іпотечного кредитування в комерційному банку з 100% національним капіталом «Приватбанк»

2.2.1 Історія та основні характеристики банку «Приватбанк»

Закрите акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» (ЗАТ КБ «ПриватБанк»), зареєстровано у Національному банку України 19 березня 1992 року, реєстраційний номер -- 92. Форма власності -- колективна. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -- 14360570. Місцезнаходження банку відповідно до установчих документів: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, № тел. 39-06-04.

Станом на 31.12.2002 року в банку працювало 15 826 співробітників у порівнянні з 10 342 співробітниками станом на 31.12.2001 року. Сьогодні персонал банку - це команда висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно вирішувати найскладніші задачі та задовольнити швидко зростаючі потреби клієнтів у банківському обслуговуванні. На сьогодні у банку працюють понад 23 тисячі співробітників, із них 2 400 - у головному офісі банку. Середній вік працівників банку становить 34 роки. Більшість працівників ПриватБанку (75%) мають вищу освіту, яка відповідає профілю займаної посади. У банку створені сприятливі умови для отримання вищої та післядипломної освіти, понад 50% співробітників щорічно підвищують свою кваліфікацію.

Зараз ПриватБанк є одним з банків України, які найбільш динамічно розвиваються, і займає перші позиції банківського рейтингу країни. Станом на 1 червня 2005 року розмір чистих активів ПриватБанку складає 17 252 млн грн. Статутний фонд банку складає 1 130 млн грн, власний капітал - 1 752 млн грн. Кредитний портфель банку складає 11,081 млрд грн, у тому числі кредити фізичним особам - 3,737 млрд грн. Фінансовий результат ПриватБанку за підсумками роботи за перший квартал 2005 року складає 209,993 млн грн.

Наприкінці 2004 року в рамках рейтингу Best Bank Award журналу «Global Finance» ПриватБанк другий рік поспіль визнається «Кращим банком в Україні». «Global Finance» також у черговий раз визнав ПриватБанк кращим банком України за підсумками щорічного рейтингу Best Emerging Market Banks 2005. Авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал «The Banker» за підсумками проведених у 2000 та 2002 роках досліджень присвоїв ПриватБанку звання «The Bank of Year». Інший впливовий журнал - «Euromoney» п'ять років поспіль - у 1999, 2000, 2001, 2002 та 2005 роках визнає ПриватБанк кращим банком України.

У ході дослідження ринку банківських послуг, проведеного компанією GFK-USM, 19,8% опитаних жителів України назвали ПриватБанк найбільш привабливим для себе українським банком. ПриватБанк також має найвищий рівень упізнавання серед населення та найвищий показник привабливості: понад 26% опитаних, які знають бренд ПриватБанку, вважають його послуги та якість обслуговування найбільш привабливими.

ПриватБанк також є лідером серед українських комерційних банків з кількості клієнтів: його послугами користуються понад 16% населення України.

Відповідно до Статуту Банку (нова редакція), зареєстрованого Національним банком України 18 липня 2001 року (реєстраційний № -- 92), засновники Банку мають долю у статутному фонді, наведену в табл.2.14:

Таблиця 2.14

Структура акціонерних часток в статутному фонді банка

з/п

Найменування засновника

Доля в статутному фонді, %

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Солм Лтд”

21,0268

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Сєнтоза Лтд”

25,0000

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Віст Лтд”

25,0000

4.

Українсько-Кіпрське акціонерне товариство закритого типу з іноземними інвестиціями компанія “Приват-Інтертрейдінг”

28,9732

ВСЬОГО

100,00

В табл. 2.15, 2.16 наведені звітні баланси АКБ “Приватбанк” за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 роки [16 - 18].

Таблиця 2.15

Баланс АКБ „Приватбанк” за 2000 - 2004 роки

Продовження табл.2.15

Таблиця 2.16

Баланс АКБ «Приватбанк» за 2004 - 2005 роки

Продовження табл.2.16

Таблиця 2.17

Формування прибутку в АКБ „Приватбанк” у 2003 -2005 роках

Станом на 01.01.2006 року (за результатами 2005 року) „Приватбанк” згідно даних табл. 1.2 - 1.7 займає наступні рейтингові місця в банківській системі України:

- Обсяг валюти активів балансу - 21 664,360 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг власного капіталу - 2 307,466 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг статутного капіталу - 189,228 млн.євро( 2 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю

- 16 763,230 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг поточних та строкових депозитів фізичних осіб

- 9 966,027 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг поточних та строкових депозитів юридичних осіб

- 4 016,333 млн.грн.( 3 місце);

- Обсяг балансового прибутку - 472,042 млн.грн.( 1 місце);

- Прибутковість статутного капіталу - 41,774 % ( 11 місце);

- Прибутковість активів балансу - 2,179 % ( 6 місце);

2.2.2. Умови кредитування фізичних осіб для придбання житла

Програма ПриватБанку "Житло в кредит" передбачає:

- одержання комплексного обслуговування в Іпотечних центрах ПриватБанку в будь-якому регіоні України

- заощадження часу, оформленням протягом 30 хвилин "Іпотечного сертифікату", який гарантує Вам надання кредиту

- відсутність необхідності збирати грошові кошти на початковий внесок

Умови програми:

· термін надання кредиту - до 15 років

· початковий внесок 15-20 %

· щомісячне погашення кредиту рівними платежами

· забезпечення кредиту - застава нерухомості, що купується,

· мінімальний пакет документів для оформлення кредиту

Фізичній особі достатньо зробити всього 5 кроків для одержання ключів від власної квартири/будинку (табл.2.18):

Таблиця 2.18

Порядок оформлення іпотечного житлового кредиту

КРОК 1

звернутися до банку та надати мінімальний пакет документів: паспорт, ІПН, довідку з місця роботи про заробітну плату за останні 6 місяців

КРОК 2

протягом 30 хвилин одержати Іпотечний Сертифікат,який підтверджує гарантію банку на надання кредиту

КРОК 3

знайти об'єкт нерухомості,який Ви бажаєте придбати в кредит

КРОК 4

надати до Іпотечного центру банку документи на нерухомість

КРОК 5

протягом 1 банківського дня укласти угоду в Іпотечному центрі банку за участю нотаріуса, кредитного експерта, страхового агента, ріелтера

Таблиця 2.19

Відсоткові ставки за кредити на купівлю житла (первинний та вторинний ринок)

Строк, років

Ставка, річних

UAH

USD

EUR

до 20 років ( перший внесок 0%)

12,00 %

12,00 %

12,00 %

ПриватБанк постійно розширює спектр діяльності зі своїми діловими партнерами та клієнтами, пропонуючи нові форми банківського обслуговування, нові продукти і послуги, які можуть дозволити істотно збільшити прибутковість бізнесу, значно розширити мережу клієнтів, одержати конкурентні переваги на ринку житлової нерухомості за рахунок взаємовигідної співпраці з банком.

У 2005 році ПриватБанк, одним з перших в Україні, запровадив у практику інноваційний підхід до вирішення "квартирного" питання для того сегмента населення України, який зацікавлений у придбанні житла або поліпшенні житлових умов, але не має для цього достатніх фінансових ресурсів. Нова Іпотечна програма ПриватБанку по житлу в кредит має серйозні переваги над іншими кредитними установами, а саме:

- початковий внесок - 15-20 %

- моментальна видача - протягом 30 хвилин - Іпотечного сертифіката - банківської гарантії, яка підтверджує платоспроможність клієнта по кредиту

- комплексне обслуговування в універсальних Іпотечних центрах на базі

відділень ПриватБанку

- термін кредитування - до 15 років

- висока швидкість здійснення угоди купівлі-продажу - протягом 1 дня

- спільна програма з Фондом сприяння молодіжному будівництву

До 01.05.2006 р. банк проводить акцію житлового кредитування «Ключове рішення» з першим внесок 0% та строком кредитування до 20 років.

«Приватбанк» у рамках створюваних Іпотечних центрів надає повний спектр послуг в одному місці та в один час:

- консультації ліцензованих кредитних спеціалістів ПриватБанку

- повний юридичний супровід процесу придбання квартири, включаючи послуги нотаріуса

- послуги професійних ріелтерів

- повна гарантія безпеки та законності угоди, яка укладається.

- спеціальні кімнати для укладення договорів, сейфові чарунки, охорона забезпечують надійність та конфіденційність угоди.

Переваги для клієнті та ріелтерських компаній:

1. Економія часу, оскільки підбір квартири, яку купує клієнт, здійснюється після одержання ним Іпотечного сертифікату.

2. Економія витрат на поїздку до нотаріуса.

3. Гнучка комісійна винагорода за кожну угоду, проведену разом із ПриватБанком.

4. Безкоштовна реклама ріелтерського агентства для потенційних споживачів через Іпотечні центри, відділення, сайт ПриватБанку, що значно посилить позиції ріелтера на ринку

5. Можливість проведення спільних маркетингових заходів з ПриватБанком, найсильнішим банківським брендом в Україні.

6. Одержання всіх інформаційних та рекламних матеріалів від банку для забезпечення плідної співпраці та одержання конкурентних переваг.

7. Можливість збільшити обсяг угод купівлі-продажу сегменту дорогої житлової нерухомості.

2.2.3 Житло в кредит. Кредитний калькулятор «Приватбанк»

Таблиця 2.20

Розрахунок витрат та кредитування при придбанні 3-х кімнатної квартири за 50000 доларів США при кредиті на строк 20 років

2.2.4 Автомобіль в кредит для фізичних осіб

Технологія "АвтоКредит за 30 хвилин" - можливість стати власником автомобіля вже сьогодні, оплативши частину його вартості. Забезпеченням по кредиту виступає автомобіль, що купується та знаходиться у користуванні позичальника, але залишається в заставі в банку до моменту повної виплати кредиту. Кредити для придбання особистого автотранспорту надаються приватним і корпоративним клієнтам - громадянам України на наступних умовах

Таблиця 2.21 Умови кредитування придбанння автомобілів

автомобілі імпортного виробництва, а також автомобілі марки Daewoo,Chevrolet

10 %

20 %

автомобілі виробництва країн СНД і вітчизняного виробництва

10 %

20 %

Максимальний ліміт кредитування на придбання автомобіля(ів) по даній програмі на одного Покупця (доларів США):

для потреб підприємства

100 000

50 000

з цілю подальшого їх використання для надання послуг по перевозці пасажирів та багажу на таксі,

75 000

20 000

Максимальний строк кредитування Покупця (місяців):

автомобілі імпортного виробництва, а також автомобілі марки Daewoo,Chevrolet

84

60*

автомобілі виробництва країн СНД і вітчизняного виробництва

60

36**

Максимальний строк кредитування Покупця на придбання автомобілів з цілю їх подальшого використання для надання послуг по перевозці пасажирів та багажу на таксі, а також для надання послуг по перевозці вантажів автомобільним транспортом (місяців):

автомобілі імпортного виробництва, а також автомобілі марки Daewoo,Chevrolet

48

36

виробництва країн СНД та вітчизняного виробництва (крім автомобілів марки "Таврія", "Славута")

24

24

вітчизняного виробництва (марки "Таврія", "Славута")

18

не здійснюється

Відсоткова ставка по кредиту (% річних):

Вaлюта (USD/EUR)

до 5 років

до 11,52 %

до 11,52 %

від 5 до 7років

до 11,52 %

-

Національна валюта (гривня)

до 5 років

до 15,84 %

до 15,84 %

від 5 до 7 років

до 15,84 %

-

* за умови, що вік автомобіля на дату видачі кредиту не повинен перевищувати 10 років.

** за умови, що вік автомобіля на дату видачі кредиту не повинен перевищувати 5 років.

Погашення покупцем заборгованості за кредитом здійснюється наступним чином: - відсотки за користування кредитом - щомісяця (відсотки нараховуються прості на залишок заборгованості за кредитом); - сума кредиту - щомісяця відповідно до графіка.

Перелік документів, необхідних при первісному зверненні за кредитом до ПриватБанку для приватних клієнтів:

· Паспорт;

· Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

· Довідка про отримані доходи за останні 6 місяців;

· Договір купівлі-продажу автомобіля.

Таблиця 2.22

Кредити на купівлю нових і "б/у" автомобілів

Строк кредитування, років

Ставка, річних

UAH

USD

EUR

від 3 до 5

до 15,84 %

до 11,52 %

до 10,56 %

від 5 до 7*

до 15,84 %

до 11,52 %

до 10,56 %

*тільки для нових автомобілів

«Авторозстрочка» - кращий спосіб покупки автомобіля для постійних клієнтів банку.

Якщо у Вас вже є позитивна кредитна історія в ПриватБанку, або Ви є власником зарплатої картки ПриватБанку, то процедура придбання автомобіля в кредит для Вас значно спрощується й здешевлюється.

Новий кредитний продукт «Авторозстрочка» дозволить значно скоротити Ваш час і зусилля при придбанні автомобіля в кредит за рахунок відсутності попередніх погоджень та сплати авансу.

Вам не потрібно буде мати додаткові витрати, передбачені стандартними схемами Авто кредитування (оплата первісного внеску й комісії за оформлення кредиту).

Для цього достатньо зробити 5 кроків:

1. Обираєте собі автомобіль в автосалоні-партнері банку.

2. Пред'являєте менеджера автосалону документи й кредитну картку.

3. За участю менеджера автосалону оформляєте документи на автомобіль.

4. У відділенні банку підписуєте договори.

5. За допомогою кредитної картки проводите оплату вартості автомобіля і заповітний автомобіль Ваш!

Умови кредитування:

· Процентні ставки по кредиту - 1,59 % на місяць в UAH й 1,25 % на місяць в USD\EUR.

· Строк кредитування - 5 років незалежно від марки автомобіля.

При наявності вільних коштів у сімейному бюджеті, Ви зможете робити платежі на більшу суму, ніж необхідно відповідно до умов договору, скорочуючи тим самим строк користування кредитом, або достроково повністю погасити всю заборгованість.

Якщо у Вас є зарплатна або інша платіжна картка ПриватБанку, то кошти з її на погашення Вашої заборгованості за кредитом можуть списуватися автоматично, звільняючи Вас тим самим від відвідування відділення Банку й Заощаджуючи Ваш час.

Тепер для добропорядних клієнтів і позичальників з позитивною кредитною історією, завдяки «Авторозстрочці» придбати автомобіль в кредит стало простіше, вигідніше й зручніше.

Таблиця 2.23

Перелік автосалонів котрі приймають до оплати кредитну картку «Авторозстрочка»

Місто

Адреса

Автосалон

Телефон

Марки авто

Дніпропетровськ

вул. Булигіна, 1

"Аэлита"

8(0562)-32-30-01, 8(0562)-32-30-02

АUDI, Mitsubishi, KIA

Дніпропетровськ

вул. Чернишевського, 24а

"Сингл"

8(0562)-47-59-79

Renault, Nissan

Дніпропетровськ

пр. ім. г. Правди, 127-Б

Ооо "Леон"

8(0562)-31-33-33

Citroen

Дніпропетровськ

пр. ім. г. Правди, 65

"Днепр-Авто"

8(0562)-35-05-97

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, Богдан

Дніпропетровськ

Донецьке Шосе, 19

"Сетаб Авто Груп"

8(0562)-32-68-66

Ford

Дніпропетровськ

Запоріжське Шосе, 31

Ооо "Сервис-Центр "Альфа""

8(056)-776-01-50, 8(0562)-36-06-41

Mazda, Suzuki

Дніпропетровськ

вул. Курсантська, 3

"Укравтохолдинг"

8(0562)-35-51-00, 8(0562)-35-53-00

KIA

Дніпропетровськ

пр. ім. г. Правди, 117

Автоцентр "Украина"

8(0562)-27-07-59, 8(0562)-27-10-74

VolksWagen, Skoda

Дніпропетровськ

Запоріжське Шосе, 28А

"Арт-Моторс"

8(05622)-344-77, ф. 8(056)-777-20-38

Toyota, Lexcus, Mercedes

Дніпропетровськ

Запоріжське Шосе, 26А

"Протект"

8(056)-777-27-30

Toyota, Lexcus

Краматорськ

вул. Орджонікідзе, 8

"Авто Интернешнл Краматорськ"

8(0626)-47-22-92

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Renault, Mazda, Suzuki, Mercedes, Toyota

Краматорськ

вул. Б.Хмельницького, 11

"Укрметэкспорт"

8(0626)-45-72-66

ВАЗ, ГАЗ, Mitsubishi, Skoda

2.2.5 Автомобіль в кредит. Кредитний калькулятор «Приватбанк»

Результат розрахунку кредитного плану:

Вартicть автомобілю: 9000 дол. США

Сума кредиту: 7000 дол. США

Щомісячний платіж: 248.93 дол. США

Ручна відсоткова ставка: 11.52%

Витрати з оплати послуг кредитування i страхування

1. Страхування автомобіля (до 5% вiд в-тi): 450 дол. США

2. Мито при оформл. договору застави (0.1% вiд в-тi): 9 дол. США

3. Послуги нотаріусу: 9.25 дол. США

4. Поліс ОСАГВ: 40-60 дол. США

Довiдково: Витрати, не пов'язані з послугами кредитування i страхування

1. Сплата в пенсійний фонд (3% вiд в-тi): 270 дол. США

2. Реєстрація в ДАЇ: 65 дол. США

2.2.6 Відсоткові ставки вартості за залучені кошти (депозитні операції банку)

В табл. 2.24 - 2.26 наведені ставки вартості залучених коштів для банку (депозитів) в іноземній та національній валютах.

Таблиця 2.24

Процентні ставки по вкладам у гривні. Вклади, що оформлюються

Вид вкладу

Термін вкладу

Процентна ставка

Сертифікат на 1 місяць

1 місяць

4,50% річних

Сертифікат на 2 місяці

2 місяці

5,00% річних

Вклад "Стандарт" на 3 місяці

3 місяці

10,50% річних

Депозитний вклад "Стандарт" із щомісячною виплатою процентів

3 місяці

10,0% річних (0,83% на місяць)

Сертифікат на 3 місяці

3 місяці

10,00% річних

Вклад "Стандарт" на 6 місяців

6 місяців

11,0% річних

Депозитний вклад "Стандарт" із щомісячною виплатою процентів

6 місяців

10,75% річних (0,89% на місяць)

Вклад"Комбі"

6 місяців

10,75% річних

Вклад "Копилка"

6 місяців

10,50% річних

Пенсійний накопичувальний


Подобные документы

 • Види іпотечного кредитування та особливості його функціонування, нормативно-правова база. Дослідження показників іпотечного кредитування банками України та темпів його розвитку. Іпотечне кредитування під житло. Шляхи оптимізації іпотечного кредитування.

  курсовая работа [58,3 K], добавлен 22.11.2010

 • Теоретичні основи іпотечного кредитування, його особливості в зарубіжних країнах. Оцінка стану, механізм, проблеми і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні. Іпотечні інструменти як засіб підтримки ліквідності банків та мінімізації ризиків.

  дипломная работа [292,7 K], добавлен 06.03.2010

 • Загальна характеристика комерційного банку та його органів управління. Фінансово-економічна діяльність та організація банківського іпотечного кредитування. Впровадження банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами.

  курсовая работа [365,6 K], добавлен 11.10.2010

 • Кредитна житлова політика в європейських розвинених країнах. Основні чинники, що впливають на розвиток іпотечного ринку, передумови для його розвитку. Стан іпотечного кредитування в України в умовах світової фінансової кризи. Перспективи розвитку іпотеки.

  реферат [22,3 K], добавлен 24.03.2010

 • Кредитування населення на споживчі потреби. Проблеми в організації споживчого та іпотечного кредитування і перспективи їх розвитку. Зростання добробуту населення та стабілізація банківської системи. Особливості сучасного стану кредитування в Україні.

  статья [395,9 K], добавлен 31.08.2017

 • Іпотечні цінні папери як механізм залучення грошових коштів. Розвиток іпотечного кредитування в Україні. Ефективність впровадження нових систем іпотечного кредитування ЗАТ "Янцівський гранітний кар’єр" для виконання інвестиційних проектів розвитку.

  дипломная работа [3,4 M], добавлен 07.07.2010

 • Економічна сутність іпотеки та іпотечного кредиту. Види іпотечного кредитування, особливості його функціонування. Розвиток іпотечного кредитування в Україні. Регулювання ринку іпотечних послуг в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи.

  курсовая работа [686,9 K], добавлен 28.04.2016

 • Сутність кредиту та основи банківського кредитування. Принципи та умови кредитування. Необхідні документи та вимоги до позичальника. Аналіз кредитоспроможності позичальника. Шляхи та методи удосконалення умов кредитування в комерційних банках України.

  курсовая работа [55,0 K], добавлен 11.01.2013

 • Теоретичні основи іпотеки та іпотечного кредитування. Аналіз стану іпотечного ринку та його ролі в розвитку народного господарства України. Характеристика діяльності Державної іпотечної установи. Основні проблеми іпотеки в Україні та шляхи їх подолання.

  дипломная работа [92,9 K], добавлен 25.04.2012

 • Сутність, механізм та принципи банківського кредитування фізичних осіб. Загальна характеристика та оцінка кредитної діяльності і фінансового стану ПАТ КБ "ПриватБанк". Розробка рекомендації щодо підвищення ефективності кредитування фізичних осіб.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 07.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.