Хімічні методи визначення сполук нікелю

Якісний аналіз нікелю. Виявлення нікелю неорганічними та органічними реагентами, методи його відділення від супутніх елементів. Гравіметричні методи та електровагове визначення. Титриметричний метод визначення нікелю з використанням диметилдіоксиму.

Рубрика Химия
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.03.2012
Размер файла 42,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Хімічний факультет

Кафедра хімії та хімічної технології високомолекулярних сполук

Курсова робота

на тему:

Хімічні методи визначення сполук нікелю

Вступ

У 1751 р. шведський мінеролог і хімік А. Кронштедт отримав метал, який згодом назвали нікелем, від слова "нікель", що означає "фальшива мідь" (через схожість деяких природних сполук нікелю з мідними рудами).

У вільному стані нікель зустрічається в метеоритах. Проте частіше нікель знаходиться в метеоритах в сплаві з залізом, де кількість нікелю може сягати від 5 до 60%.На Землі нікель майже завжди зустрічається спільно з кобальтом і головним чином у вигляді суміші сполук нікелю з кобальтом і миш'яком (купфернікель), з миш'яком і сіркою (нікелевий блиск), з залізом, міддю і сіркою (пентландіт) та іншими елементами. Найбільш великі родовища нікелю знаходяться в Канаді і в Новій Каледонії, а також на Уралі, в Красноярському краї та на Кольському півострові.

Отримання чистого нікелю з природних руд представляє великі труднощі, тому що доводиться відокремлювати нікель від майже завжди супутнього йому кобальту. Нікель і кобальт володіють багатьма загальними властивостями. Так, густина нікелю (8,9) однакова з густиною кобальту, атомна маса всього на 0,25 менше, температура плавлення нікелю (1455 ° С) на 40 ° нижче температури плавлення кобальту, теплопровідність нікелю майже дорівнює теплопровідності кобальту. Як і кобальт, нікель притягується магнітом. У чистому вигляді нікель - сріблясто-білий, з легким жовтуватим відтінком, метал, який, як і кобальт, добре кується і полірується.

Нікель застосовується для захисту металів від окислення. Для цієї мети електролітичним шляхом він наноситься на поверхню захищається металу у вигляді тонкої плівки (нікелювання). Такі нікельовані предмети, як чайники, самовари, поручні і ручки в трамваях, автобусах, метро, відомі кожному. Однак основне використання нікелю - це отримання різних сплавів, що володіють різноманітними і дуже цінними властивостями.

Якісний аналіз нікелю

Кобальт зазвичай супроводжує нікель, тому в розглянутих методах завжди передбачається можливість виявлення нікелю в присутності кобальту. В окремих випадках при аналізі складних об'єктів (мінералів, руд) необхідно попереднє відділення обох елементів електролізом з аміачного розчину або осадженням у вигляді сульфідів.

Виявлення нікелю неорганічними реагентами

Розведений водний розчин аміаку виділяє осад основної солі світло-зеленого кольоруз концентрованих розчинів солей нікелю, , розчинний в надлишку аміаку з утворенням комплексних сполук [Ni (NH3)4]2 + і [Ni(NH3)6]2 -, забарвлених в синій колір. Гексаамміакат нікелю з КВr утворює малорчинну сполуку [Ni (NH3)6]Br2; осад забарвлений в аметистово-фіолетовий колір; перхлорат амонію виділяє осад блакитного кольору [Ni (NH3)6] (ClO4)2. Кобальт дає аналогічне з'єднання [Co (NH3)6](ClO4)2жовто-червоногокольору.[Ni(CN)4]2жовтого кольору. На відміну від кобальту, який дає більш стійке ціанідні з'єднання, при дії Вr2 на [Ni(CN)4]2 виділяється осад чорного кольору Ni(OH). Ферроцианид калію K4IFe (CN)6] осаджує іони нікелю, осад ферроцианида нікелю розчиняється у кислотах, але розчинний в надлишку концентрованого розчину аміаку; при струшуванні цього розчину виділяються кристали бузкового кольору [Ni (NH3)6]2 та [Fe (CN)6]. Гідрокарбонат (HCО3 утворює осад світло-зеленого кольору, нерозчинний в надлишку реактиву, на відміну від кобальту. При додаванні бромної води і нагріванні виділяється осад синьо-чорного кольору. Граничне розведення 1: 500 000 [684].

Нітрит нікелю, плюмбуму і калію Ka2NiPb (NO2)6 утворюється в оцтовокислому середовищі у вигляді кристалів, що мають форму кубів і октаедрів, забарвлених в жовтий або бурий колір. Граничне розведення 1:125000; можна виявити 0,008 мкгNi.

Для виявлення нікелю в присутності кобальту осад сульфідів цих елементів розчиняють у декількох краплях НС1 з додаванням Н2О2, розчин випарюють насухо, розчиняють залишок у 1-2 краплях води, вводять кристалик нітриту натрію і надлишок оцтової кислоти. Утворюється осад K2Na [Co(NO2)6]. У фільтраті від осаду виявляють нікель диметилдіоксімом. До краплі випробуваного розчину додають надлишок насиченого розчину молібдатуамонію і підігрівають приблизно до 70 ° С. В залежності від кількості нікелю відразу або через деякий час виділяється молібдат нікелю у вигляді невеликих пластинок. Аналогічні кристали утворює цинк. У присутності кобальту розчин забарвлюється в рожевий колір, але осаду не утворюється.

Перли з бурою і фосфатом натрію. Перл бури в полум'ї забарвлюються в червонувато-коричневий колір солями нікелю внаслідок утворення Na2Ni(B02)4. Перл фосфат натрію при сплаві з солями нікелю в полум'ї в гарячому стані забарвлений в червоно-коричневий колір, на холоді перл має колір від жовтого до жовто-червоного.

Виявлення нікелю органічними реагентами

Найбільш часто для виявлення нікелю застосовуються діоксими, головним чином диметилдіоксим. Краут ще в 1906 р. застосував його для виявлення нікелю в золі вугілля.

Слід зазначити, що всі оксими реагують з паладієм, утворюючи осади жовтого кольору, але в значно кислому середовищі (2-5 N НС1). У всіх випадках осад паладію, виділений в більш кислому середовищі, може бути відділений і потім у досліджуваному розчині при нейтралізації аміаком виявиться нікель.

При використанні діоксимів для виявлення нікелю перимішуть залізо (II), кобальт (II), кобальт (III), мідь (II), що утворюють порівняно добре розчинні сполуки жовто-коричневого (Со) , зеленого (Сu) і рожевого( Fe (II) ) кольорів. Для виявлення нікелю в присутності зазначених елементів (крім Pd) рекомендується осад діоксімата нікелю відфільтрувати або відокремити центрифугуванням. Спільна присутність заліза і кобальту ускладнює виявлення нікелю; в цьому випадку рекомендується до розчину додати Н2О2, нагріти розчин, зруйнувати надлишок окислювача, додати винну кислоту і провести виявлення нікелю діоксімами.

Диметилдіоксим 1%-нийетанольний розчин в присутності аміаку або ацетатного буфернорго розчину в слаболужному середовищі дає осад червоного кольору, розчинний у хлороформі або бензолі з утворенням розчинів жовтого кольору. У присутності амилового спирту осад флотирується на межі розділу фаз, це збільшує чутливість виявлення.

Для виявлення нікелю в присутності великих кількостей заліза на пластинку поміщають послідовно по одній краплі випробуваного розчину, насиченого розчину тартрату натрію і дві краплі етанольного розчину диметилдіоксіма. Осад диметилдіоксімату піднімається на поверхню, утворюючи кільце. Виявляється мінімум 0,5 мкг; граничне розведення 1: 100 000. Чутливість можна підвищити, якщо виявлення проводити на папері, попередньовисушеною і просоченої розчином диметилдіоксіма. У цих умовах можна виявити 0,015 мкгNi; граничне розведення 1: 3 300 000.

Виявлення нікелю в присутності інших елементів

Для виявлення нікелю в присутності інших елементів досліджуваний матеріал переводять в розчин дією кислот (НС1, HNO3) або сплавленням [32]. Надлишок кислоти випаровують, додають 6N НСl до повноти осадження хлорид катіонів п'ятої аналітичної групи, осад відокремлюють центрифугуванням. До прозорого розчину додають розчин аміаку до нейтральної реакції по лакмусу і рівниим об'ємом 0,6N НСl, підігрівають на киплячій водяній бані і пропускають H2S. Центрифугат від осаду відокремлюють, нейтралізують. 6N NH4OH до початку появи каламуті, додають 2 краплі 4N NHСl і підігрівають розчин у киплячій водяній бані. Додають 2 краплі концентрованого розчину аміаку і пропускають H2S до повного осадження. Відокремлений через 20-30 хв. осад сульфідів обробляють 1 мл 2N НС1, перемішують залишившийся нерозчинний осад сульфідів кобальту і нікелю до зникнення запаху сірководню, відокремлюють осад центрифугуванням, промивають його гарячим розведеним розчином NHСl і розчиняють у декількох краплях 6N HС1 з додаванням 2-3 крапель 6%-ної H2O2. Після припинення виділення бульбашок кисню виявляють нікель однією з реакцій, зазначених раніше, найкраще диметилдіоксімом.

Методи відділення нікелю від супутніх елементів

Відділення нікелю осадженням.

Кращим і найбільш надійним методом відділення нікелю від більшості елементів, безумовно, є осадження диметилдіоксимом та іншими б-діоксимами. Виняток становлять елементи, що утворюють діоксимати: паладій, мідь, кобальт. Але при дотриманні певних умов нікель може бути досить повно відділений від будь-якого з цих елементів. Інші б-діоксіми (б -безілдіоксім, діоксимициклогексан-іціклогептан-діон, б-фурілдіоксім) застосовуються значно рідше для відділення нікелю, хоча такі діоксими, як ніоксим і гептоксим мають деякі переваги перед іншими діоксимами саме при відділенні нікелю.

Нікель може бути відділений від паладію за допомогою діоксимів. Паладій реагує з а-діоксимамі аналогічно нікелю, але діоксимати паладію утворюються в більш кислих розчинах, ніж відповідні діоксимати нікелю. Тому паладій легко відділяється від нікелю осадженням будь-яким з діоксимів з мінеральнокислихрозчинів.При звичайному сірководневому методі нікель залишається у фільтраті після осадження сульфідів з солянокислих розчинів. З цього фільтрату Nia + разом з Al3+, Fe2+ , Fe3+ , Cr3+ , Со2+ , Zn2+і Мn2 + осаджують по Розе сульфідом амонію в аміачному розчині. Крім названих вище елементів можуть випасти в осад ще й іони Ве2 +, Ga3+, In3+ , Ti4+, Zr4+ , Hf4+ , Th4+, Sc3+ , Y3+. Через деякий час осад сульфідів і гідроксидів відокремлюють, промивають водою і 2N НС1. При цьому нікель і кобальт залишаються у вигляді сульфідів. Для осадження катіонів третій аналітичної групи використовується і сульфід натрію.Поділ сульфідів нікелю, кобальту, марганцю і цинку проводять послідовним розчиненням осаду спочатку в 1N оцтової кислоти, потім в 2N HCl.Сірководневий метод часто рекомендується і для відділення нікелю від окремих катіонів групи сульфіду амонію. Наприклад, для відділення від цинку слід вести осадження сірководнем в ацетатному буферному розчині (рН<4). Нікель і кобальт можна відокремити від марганцю осадженням сірководнем в ацетатному буферному розчині (рН 4,0-4,8), від хрому - при рН 5,0.При відділенні нікелю сульфідом амонію виникають труднощі внаслідок утворення колоїдних розчинів NiS. Остроумовnjve запропонував осаджувати нікель з розчину, що містить хлористий піридин. При цьому виходить добре відфільтровуваний кристалічний осад NiS.

Як замінник сірководню та розчинних сульфідів використовують тіоацетамід [386,6641, при дії якого на солі нікелю в аміачному буферному розчині нікель осаджується у вигляді сульфіду. Була вивчена швидкість осадження нікелю цим реагентом і кристалічна структура утворюваного сульфіду. Крін застосував цей реагент для поділу міді, нікелю та цинку. Мідь осідає тіоацетамідом в кислому середовищі, а в фільтраті в присутності комплексонатів кальцію і аміаку осідає цинк; нікель залишається в розчині.Для відділення нікелю у вигляді сульфіду застосовують також тіо-карбонаткалію.Часто для відділення нікелю та інших елементів сірководневим методом використовують маскуючі речовини. Свіфт і Бартон рекомендують для поділу кобальту, нікелю, цинку, заліза, хрому, алюмінію і марганцю вести осадження в присутності оксалату і бікарбонату натрію. При цьому три останні елемента залишаються в розчині.У присутності рідкісних елементів поділ здійснюється методами, запропонованими рядом авторів.

Для відділення нікелю від трьох-і четирехвалентних катіонів групи сульфіду амонію можна рекомендувати методи, загальні для відділення двох-і тривалентних катіонів цієї групи. У більшості випадків такі методи засновані на осадженні цих останніх катіонів у вигляді гідроксидів або основних солей при певній концентрації іонів водню в розчині, що створюються аміаком, пиридином, ацетатом натрію, бензоат амонію , сукцинатом натрію, карбонатом барію, карбонатом амонію , гідразинкарбонатом, уротропіном, Hg (NH2)Cl2. Для поділу нікелю та алюмінію можна рекомендувати осадження останнього у вигляді фториду з розчину, що містить комплексний (III).Нікель поряд з іншими катіонами виділяється багатьма органічними осаджувачами. Але всі ці осаджувачі невибіркову. Наприклад, досить часто нікель разом з цинком, міддю, кобальтом та іншими відокремлюють від заліза, алюмінію, марганцю осадженням рубеановодневою кислотою.

Відділення нікелю від кобальтуОгляд методів відокремлення нікелю від кобальту осадженням наведено Сінглетоном.Кобальт можна осадити, по Брунку - Фішеру, у вигляді гексанітрокобальтіата калію. Цей осад не буде чистим, якщо нітрит калію забруднений КОН і К2С03. Тому розчин нітриту калію рекомендують перед вживанням нейтралізувати оцтовою кислотою. У випадку значно переважаючого вмісту кобальту його слід переосадити. Цей метод використовується для поділу радіоізотопів нікелю і кобальту.Для відділення малих кількостей нікелю від кобальту застосовують ціанідні метод Лібіха, модифікований метод Велера та метод, запропонований Салтикової.

Різне ставлення до впливу окислювачів лежить в основі методу, запропонованого рядом авторів ще в другій половині минулого століття. З розчину солей нікелю і кобальту при дії перманганату калію або гіпохлориту в лужному середовищі виділяється осад гідроокису кобальту (III).УтворенняNi (OH)3 в цьому випадку йде так повільно, що вдається кількісно розділити ці два елементи.Шустер для поділу нікелю і кобальту використовував перекис водню в лужному середовищі; Гласстон і Спікман - перборат натрію. Шустер запропонував також відокремлювати нікельвід кобальту окисленням перекисом натрію. Залишається без зміни гідроокис нікелю Ni (OH) 2 розчиняють в аміачному розчині хлориду амонію. Кобальт залишається в осаді у вигляді Со(ОН)8.

При кип'ятінні солей нікелю і кобальту в присутності три-оксіетіламіна і великого надлишку лугу нікель випадає у вигляді Ni (OH) a, а кобальт утворює міцне комплексне з'єднання і залишається в розчині.Роданідний метод поділу нікелю і кобальту заснований на тому, що тетрароданокобальтіат амонію розчиняється в суміші діетил-лового ефіру і амилового спирту, а відповідне з'єднання нікелю не розчиняється.Можна розділяти нікель і кобальт за допомогою фосфат-іонів. У розчин, що містить солі цих двох металів, додають сумішрозчинів КН2Р04 і Na<, HP04 (рН 5,5). Кобальт осідає, нікель залишається в розчині.Нікель може бути відділений від кобальту також шляхом вилучення нікелю аміачним розчином хлориду амонію з осаду карбонатів.

Відділення нікелю електролізом.

Метод електролізу для відділення нікелю використовується рідко і, як правило, для відділення його від окремих елементів. Якщо не дотримуватися певних умов, то при електроосадженні нікелю на катоді виділяються також мідь, свинець, цинк, кадмій, срібло. Заважають також і ті елементи, які в умовах електролізу нікелю утворюють малорозчинні осади.

Надійного електролітичного методу відділення нікелю від кобальту немає, хоча описані приклади такого поділу. Від хрому і алюмінію нікель можна відокремити електролізом щавлевокислий розчинів. Але за відсутності оксалату в аміачному розчині також виходять непогані результати, оскільки пластівці гідроксидів цих елементів не заважають електролізу, проте для найбільш надійного відділення рекомендується нікель переосаждать. Від невеликої кількості марганцю нікель легко відділяється електролізом аміачного розчину; при високому вмісті марганцю в розчин слід додавати сірчанокислий гідразин для запобігання окислення марганцю на аноді.

Щоб відокремити нікель від цинку, необхідно вести електроліз аміачного розчину з додаванням бісульфіту натрію при 90 ° С або в присутності сірчанокислого гідразину.Більшість інших елементів відокремлюють електролітичним осадженням в умовах, за яких нікель залишається в розчині. Мідь відокремлюється із сірчанокислого розчину по прописи Кольтгофа і Сендела із сірчанокислого розчину осідають також кадмій і молібден. Ртуть та бісмут відокремлюють електролізом азотнокислого розчину, олово - з щавлевокислого. Нікель може бути відділений і на ртутному катоді.

Відділення нікелю екстракцією

Екстракційні методи для відділення нікелю найбільш зручні, оскільки вони нетривалі, однаково придатні як для великих, так і для-слідових кількостей нікелю і, нарешті, в більшості випадків дозволяють виробляти наступне визначення нікелю безпосереднім вимірюванням оптичної густини екстракту.

Серед екстракційних методів найбільше значення має екстрагування нікелю у вигляді діоксіматів. Застосовуються також методи екстрагування груповими реагентами (дитизоном, диетилдитіокарбомінат), а також методи, засновані на екстракції органічними розчинниками комплексних сполук інших металів, причому нікель залишається у водній фазі.

Гравіметричні методи визначення нікелю

Визначення нікелю за допомогою диметилдіоксиму.

Більшість гравіметричних методів визначення нікелю засноване на його здатності утворювати з'єднання з б-діоксимами. Як вже зазначалося, Чугаєвим досліджено ряд сполук б -діоксимів з нікелем, визначено їх склад і показано, що в певних умовах ці сполуки виділяються кількісно.До останнього часу для виділення нікелю застосовували головним чином диметилдіоксим і меншою мірою б-бензилдіоксим. Чугаєв відзначає меншу розчинність сполук нікелю з діоксимаміи порівняно з діоксіматамиCu, Со, Fe, а також температурну стійкість диметилдіоксимату нікелю.

Ме2+ + НD = Ме(НD)2+ Н+

Чугаєв рекомендував метод кількісного визначення нікелю в присутності великих кількостей кобальту. Кобальт (II) переводять великим надлишком аміаку при доступі кисню повітря в аміачне комплексну сполуку кобальту (III), яке не заважає виділенню діоксиматанікелю етанольним розчином диметилдіоксима. Осад рекомендується промивати водою і сушити при 110-120°С.

Результати роботи Чугаева з вивчення комплексних сполук б-діоксіматів, в яких він показав розходження у властивостях діоксіматівNi, Со, Fe, Cu, Pd, в подальшому використані рядом авторів для розробки методів визначення нікелю в присутності цих елементів. Однак Брунк зазначає заниження результатів для нікелю, якщо в розчині міститься кобальт у великих кількостях, і пропонує в таких випадках визначати нікель за умови, якщо концентрація кобальту не буде перевищувати 0,1 г на 100 мл розчину. Брунк, зіставляючи методи розділення нікелю і кобальту, вважає, що більш точні результати виходять при відділенні нікелю від кобальту диметилдіоксимом порівняно з нітритним способом. Кобальт з диметилдіоксимом утворює осад зеленого кольору тільки при тривалому застоюванні. При осадженні нікелю в присутності кобальту великий надлишок аміаку в розчині лише трохи підвищує розчинність діметілдіоксімату нікелю. Для підвищення точності результатів перед відділенням осаду рекомендується залишити стояти розчин з осадом 1 годину.У разі визначення малих кількостей нікелю в солях кобальту результати виходять занижені, і тому рекомендується дією ацетату натрію виводити з розчину мінеральну кислоту. Через розчинну дію етанолу об'єм розчину реагенту не повинен бути більше половини загального обсягу розчину, з якого виділяють нікель.

Ібботсон вважає недоліком в методі Брунка здатність диметилдіоксимату нікелю переходити в колоїдний стан при промиванні гарячою водою. Для запобігання цього явища він рекомендує до промивної рідини додавати нітратамонію, осад диметилдіоксимату нікелю, перенесений на паперовий фільтр, спалювати і зважувати у формі окису нікелю.

Дік пропонує промивати відфільтроване через тигель Гуча сполуку диметилдіоксиматунікелю 95%-ним р-ном етанолу, ефіром, висушувати в вакуумі і зважувати діоксімат. При визначенні великих кількостей нікелю осад відокремлюють на паперовому фільтрі, загортають у вологий фільтр і прожарюють; ваговою формою є окис нікелю NiO. Боголюбов зазначає про отримання завищених результатів при озоленнідіметілдіоксімато нікелю і прожаренні до NiO. Вагенман пропонує розчиняти діоксімат нікелю в розведеній кислоті і визначати нікель електролізом за Фішером. Було відзначено, що осад диметилдіоксиматунікелю помітно розчинний в гарячій воді, тому промивати його слід холодною водою і висушувати при 110-120 ° С.

Найбільш часто нікель зважують у формі диметилдіоксимату.При визначенні нікелю в присутності заліза Брунк рекомендує останнє маскувати винною або лимонною кислотами або відновлювати сірчистою кислотою, тіосульфатом, гідразином, гідроксиламіном, бісульфітом натрію. У першому випадку осад діметілдіоксімато нікелю забруднюється залізом.

При визначенні малих кількостей нікелю диметилдіоксимомметодом Чугаева - Брунка результати виходять неточними, так як осад діметілдіоксімато нікелю містить кобальт. У цьому випадку слід перевести солі кобальту і нікелю в ціанідні комплексні сполуки і потім виділити нікель, діючи бромною водою на лужний розчин ціанідів цих елементів, у вигляді гідроокису Ni(ОН)3; при цьому кобальт залишається в розчині. Виділений гідроокис нікелю (III) розчиняють в мінеральній кислоті при нагріванні, осаджують нікель диметилдіоксимом і зважують Ni(HD)2.Метод Мідльтона і Міллера , як і попередній, заснований на різній стійкості ціанідів кобальту і нікелю. До розчину ціанідів кобальту і нікелю обережно додають, по краплях, 1%-ний розчин нітрату срібла для руйнування ціанідної комплексної сполуки нікелю; після цього нікель виділяють диметилдіоксимом.Пропонується обробити ціаніди кобальту і нікелю розчином нітрату срібла, осаджуючи кобальт вигляді малорозчинного Ag3[Со(CN)6]. З фільтрату виділяють нікель диметилдіоксимом.Спільна присутність заліза і кобальту ускладнює визначення нікелю. У цьому випадку утворюєтьсясполука, що містить залізо, кобальт,диметилдіоксим, воно осідає разом з диметилдіоксиматом нікелю.

Вільденбург наводить формулу FeCoC12H19N2О6. Запропоновано метод визначення нікелю в присутності кобальту і заліза без використання ціаніду калію. Для запобігання виділенню осаду диметілдіоксимату заліза і кобальту залізо попередньо або виділяють гідролізом у вигляді оксіацетата, або відновлюють до заліза (II), а в подальшому осаджують нікель у присутності кобальту, додаючи надлишок сухого диметилдіоксимаі аміак до лужної реакції на лакмус. Кобальт при цьому переходить в порівняно добре розчинне з'єднання [Со(NH3)2 (HD)2] C1; розчинність його 1,25, 1,69 і 2,49% при 10, 20 і 30 °С відповідно; вона збільшується в нейтральному або слаболужному середовищі, тобто в умовах виділення диметилдіоксиманікелю. При рН 7 і 20 ° С було знайдено в розчині 4,62% ??комплексного з'єднання кобальту. Тому при визначенні нікелю в присутності кобальту необхідно розбавляти розчин таким чином, щоб кобальт не виділявся в осад разом з нікелем. Осад диметилдіоксиматунікелю (разом з надлишкомдиметилдіоксима) відфільтровують, промивають водою, обробляють гарячою НС1 і з фільтрату виділяють нікельдиметилдіоксимат обережним додаванням розведеного аміаку або розчину ацетату натрію. Осад відфільтровують через 1 годину. при визначенні порівняно великої кількості нікелю або через 3 години при визначенні сотих часток відсотка.

При визначенні нікелю в присутності кобальту і заліза використовують різну стійкість цианістих комплексних сполук кобальту і нікелю . До розчину, який містить кобальт, залізо, нікель, доливають по краплях розчин ціаніду калію до розчинення утворюваного осаду, додають при нагріванні перекис водню для окислення кобальту (II) в кобальт (III). При цьому виходить розчин медово-жовтого кольору. Для видалення надлишку ціаніду додають при нагріванні до 50-60 ° С по краплях розчин формальдегіду до появи його запаху і сухий диметилдіоксим. Осад диметилдіоксимату нікелю і надлишок диметилдіоксима через 0,5 - 1 годину. (Залежно від кількостей нікелю) відфільтровують, промивають водою, обробляють розведеною НС1 і знову виділяють з цього розчину диметилдіоксимат нікелю додаванням аміаку або ацетату натрію. Цей метод придатний для визначення як слідів, так і великих кількостей нікелю в присутності кобальту і заліза.

Нікель у присутності одного заліза визначається без ускладнень. Пропонується відокремлювати залізо у вигляді основного ацетату або краще маскувати винною кислотою або лимонною кислотою. Якщо кількість заліза невелика, то його осаджують аміаком у вигляді гідроокису, промивають осад розчином, хлориду амонію і з фільтрату осаджують нікель диметилдіоксимат. Кращі результати виходять, якщо брати залізо змочене суспензією гідроокису цинку, або ацетатним методом. При визначенні нікелю диметилдіоксиму у присутності невеликих кількостей кобальту, марганцю і цинку виходять гарні результати , якщо до досліджуваного розчину, що містить достатню кількість амонійних солей і злегка підкисленому, нагрітому до 60-80 °С, додавати 1%-ний розчин етанольного диметилдіоксиму і по краплях, обережно, розбавлений розчин аміаку в невеликому надлишку. Через 1 годину після стояння на паровій бані осад відфільтровують через фільтруючий тигель, промивають холодною водою, сушать при 120 °С і зважують. Об'ємистий осад диметілдіоксимату нікелю відокремлюють на паперовомуфільтрі, дуже обережно спалюють, поступово підвищуючи температуру, і зважують NiO.

Електровагове визначення нікелю

Нікель (як і інші метали) виділяють електролізом на платиновому катоді і зважують. Зважаючи на близькість електродних потенціалів нікелю і кобальту (- 0,228 і -0,29 у відповідно) при електролізі вони виділяються спільно.Метод електролізу застосовується в технічному аналізі спеціальних сталей і сплавів як для визначення, так і для відділення нікелю. Найкраще нікель виділяється електролітично з аміачного розчину, коли весь він знаходиться у формі аміачного комплексного з'єднання. Для підвищення електропровідності розчину зазвичай додають сульфат амонію. Концентрація аміаку повинна бути достатньою для запобігання виділення гідроокису нікелю. Вільні мінеральні кислоти (НС1 або HNО3), що застосовуються для розчинення зразка, видаляють випарюванням з H2SО4 в платинової або кварцовою чашці, до залишку додають воду, розчин нейтралізують аміаком і додають 3-5 г сульфату амонію. У розчині мають бути відсутні(крім кобальту) іони міді, цинку, срібла, також утворюють аміакати; вони виділяються разом з нікелем.

Осад нікелю в присутності великих кількостей заліза містить оклюдованого гідроокис заліза. У присутності заліза необхідно повторне електролітичне виділення нікелю. Можливо визначення нікелю в нікелевої сталі, що не містить хрому. Металевий нікель можна також виділяти з розчину, що містить сульфати нікелю і амонію і борну кислоту. При повному виділення порівняно невеликих кількостей нікелю осад виходить недостатньо щільним, тому метод не може бути рекомендований для кількісного визначення. Більшість авторів рекомендує проводити електроліз нікелю з аміакати, що містить сульфат амонію. Матеріалом для електродів служить зазвичай платина, але є відомості, що додавання до платини 10% іридію підвищують механічну міцність і хімічну стійкість електродів. Іноді платинову спіраль замінюють спіраллю з свіжопасивованого заліза; хороші результати виходять з катодом з танталу або з катодом із сплаву Вуда.

Як вже зазначалося, зазвичай електроліз проводять з аміачного розчину з додаванням сульфату амонію. Але можливий електроліз з аміачних розчинів хлориду нікелю з додаванням хлориду амонію. Однак при електролізі хлоридів утворюється хлорамін, оскільки це може призводити до часткового окислення виділеного нікелю, а також розчинення платинового анода. Хороші результати при електролітичному визначенні нікелю з його комплексної сполуки [Ni (NH3)4] (SCN)2 виходять в присутності сульфату амонію. Рекомендується визначати нікель електролізом, попередньо виділяючи його у вигляді диметилдіоксимату. Цей метод більш надійний і точний і застосуємо його при визначенні нікелю в присутності інших металів. Промитий осад диметилдіоксимату нікелю розкладають H2S04 з Н2О2, видаляють перекис водню кип'ятінням розчину і з нього виділяють нікель електролізом. Таким чином визначають нікель у присутності кобальту. Невелику кількость нікелю (та інших металів) виділяють внутрішнім електролізом. У створюваному гальванічному елементі катодом є платина, анодом - метал, менш благородний ніж нікель (наприклад цинк). Обидва електроди з'єднані металевим провідником.

Титриметричні методи визначення нікелю

Найбільш поширені титриметричні методи визначення нікелю засновані на реакціях осадження та комплексоутворення. Значно рідше застосовуються окисно-відновні непрямі методи. Крім того, іноді визначають нікель у розчинах його чистих солей титруванням розчинами лугів. Є непрямі методи, засновані на реакції нейтралізації (відтитрування надлишку реагентів, осаджуючих нікель).

Метод, заснований на реакцій комплексоутворення.

Реакції іонів Ni2+ з оксалат-, тартрат-, цитрат- іонами не можуть бути використані для розробки титриметричних методів тому, що вони протікають ступінчато. Так, наприклад, Ni2+ утворює такі комплекси з цитрат-іоном: NiCit°, NiCit- , NilCit2-.При прямому титруванні не вдається встановити межу між окремими ступенями комплексоутворення.

Комплексонометричне визначення нікелю

Комплексони, особливо етилендіамінтетраоцтової кислота (ЕДТА, H4Y) та її натрієва сіль, часто застосовуються для титримеричноговизначення нікелю. Утворюється сполуки з відношенням 1:1металу до ліганду. Реакції протікають практично миттєво.Для встановлення точки еквівалентності при прямому титруванні солі нікелю розчином комплексонаIII користуються внутрішніми індикаторами (еріохром чорний Т, мурексид, арсеназо та ін.)

Огляд найважливіших методів комплексонометричного визначення нікелю є в монографіях Шварценбаха і Пршібіла.При титруванні солей нікелю комплексоном III необхідно враховувати ряд особливостей. Візуальному титруванню заважає зеленувато-блакитне забарвлення комплексонатів нікелю, тому завжди титрують розбавлені розчини. Крім того, іони нікелю взаємодіють з комплексоном III при звичайній температурі повільно, тому в більшості випадків титрують при нагріванні до -80°С.

Замість еріохромчорного Т можна застосовувати еріохром блакитний SE або метоомегахром блакитний BBL, а також Омегахром чорний PPV. До аліквотної частини аналізованого розчину додають на кожні 100 мл розчину 2 мл аміачного буферного розчину з рН 10, кілька міліграмів еріохром блакитного SE і барвника «кислий зелений» як внутрішнього світлофільтра. Потім розчин нагрівають до 80 ° С і титрують 0,01 М розчином комплексона III до переходу забарвлення з червоного у чітко блакитне.Всі три названі вище індикатора мають переваги перед еріохромчорним Т, оскільки дозволяють проводити пряме визначення іонів нікелю. У порівнянні з мурексиду вони дають більш різкий перехід забарвлення в точці еквівалентності.Для прямого визначення нікелю застосовується індикатор гліціонафтолфіолетовий, який утворює в лужних розчинах (рН ~ 10,5) з іонами нікелю сполуки червоно-фіолетового кольору.Пірокатехіновой фіолетовий дає можливість титрувати іони нікелю в лужному середовищі прямим методом, а в кислому середовищі - методом зворотного титрування.

Перевага останнього методу полягає в тому, що нікель на відміну від більшості елементів утворює з комплексоном стійке в кислому середовищі (рН 2) з'єднання. Це дозволяє визначати нікель у присутності марганцю, кобальту і лужноземельних елементів. При зворотному титруванні (рН 2) надлишок комплексона III відтитровують солями бісмуту. Але бісмут утворює з комплексоном III більш стійке з'єднання, ніж нікель, тому для уповільнення реакції витіснення іонів нікелю бісмутом титрування ведуть при 0 °С. У цьому випадку нікель витісняється з комплексу з дуже малою швидкістю. Визначенню нікелю заважають Fe, In, Ga, Bi, Th і Sb.Перехід забарвлення індикатора при титруванні комплексона III солями бісмуту не такий різкий, як при титруванні солей кісмутукомплексоном.

Хромазурол-S виявлення нікель реагент гравіметричний

Нікель реагує з цим індикатором при рН 7,5. До 100 мл розчину, що містить 3-24 мг Ni, додають 6-8 крапель 0,1%-ного водного розчину індикатора і розведений розчин NH4OH до появи фіолетового забарвлення від комплексу нікелю, потім титрують розчином комплексона III до переходу забарвлення в зеленувато-жовте .

При комплексонометрічному непрямому визначенні нікелю використовується алізарин.

Алізарин S

Надлишок комплексона III титрують розчином нітрату торію в кислому середовищі (рН 2,7-2,9). Присутність у розчині до 10 мг кобальту не заважає визначенню. Іони торію теоретично можуть витісняти іони нікелю з його комплексонатів, але при визначенні нікелю непрямим методом швидкість витіснення при звичайній температурі така незначна, що можна без помилки проводити визначення нікелю.

Метод титрування нікелю в аміачної середовищі з використанням мурексиду (амонійна сіль пурпурової кислоти) застосовується найбільш часто.До 100 мл аналізованого розчину , що містить не більше 15 мг Ni, додають індикатор і вводять по краплях NH4OH до фарбування розчину в інтенсивно жовтий колір. Потім титрують розчином комплексона III до починається зміни забарвлення. Після цього додають 10 мл концентрованого NH4OH і закінчують титрування при дуже різкому переході забарвлення із жовтого на синьо-фіолетову.У разі меншого вмісту аміаку забарвлення змінюється з жовтої через оранжево-червону в фіолетову. Більш чіткий перехід забарвлення спостерігається при використанні в якості внутрішнього світлофільтру метиленового блакитного У аміачної середовищі мідь, кобальт, кальцій утворюють міцні комплекси з мурексиду і, отже, заважають визначенню нікелю.

Піріділазоіафтол

Пряме титрування розчином комплексона III з цим індикатором неможливо, оскільки він утворює дуже стабільний комплекс з нікелем, і реакція з комплексоном протікає повільно, незважаючи на підвищення температури. Тому рекомендується проводити зворотне титрування надлишку комплексона III розчинами солей міді. Але в цьому випадку слід вводити невелику поправку на індикатор (0,05 мл 0,01 М розчину солі міді на 50-100 мл титрованого розчину).

Азоксін

З цим індикатором можливе пряме титрування нікелю при рН 5,5-6,5; визначенням не заважають кальцій, магній. У точці еквівалентності спостерігається різкий перехід забарвлення. Можливе використання лимонної кислоти для маскування U, Th, Zr,сечовини.

Титриметриний метод визначення нікелю з використанням диметилдіоксиму

Пряме визначення осадженням диметилдіоксимату нікелю.

При титруванні розчину солі нікелю розчином диметилдіоксиму кінцева точка титрування встановлюється за допомогою відповідних індикаторів або фізико-хімічними методами.В основі методу лежить реакція утворення малорозчинного диметилдіоксимату нікелю:

Ni2+ + 2H2D = Ni(HD)2 + 2Н +.

Рекомендовані різні способи встановлення точки еквівалентності. У роботах японських вчених як титрант використаний етанольний або ацетоновий розчин диметилдіоксима, а зовнішнім індикатором служить сіль двовалентного заліза і аміак. Такий індикатор дає яскраво-рожеве забарвлення від надлишку реагенту, оскільки двовалентне залізо утворює в аміачнмуї середовищі комплексну сполуку рожевого кольору Fe(HD)2 2NH3.

Набагато точніше і зручніше судити про досягнення точки еквівалентності за допомогою зовнішнього індикатора - фільтрувального паперу, змоченою розчином диметилдіоксима. Це було теоретично доведено порівнянням стійкості диметилдіоксиматунікелю і комплексузаліза з цим реагентом. Нікель визначали титруванням надлишку діметілдіоксіма титрованих розчином солі нікелю з використанням папірця з моченою діметілдіоксімом. Той же спосіб був застосований для прямого титрування солей нікелю розчином диметилдіоксиму. Титрування проводилися в аміачномусередовищі.Таке визначення точки еквівалентності незручно, оскільки під час титрування в розчині знаходиться зважений рожевий осад дметилдіоксимату нікелю, який, потрапивши на папірець, може спотворити висновки.

Цих недоліків позбавлений метод в якому застосовуються як індикатор два папірці: верхній служить фільтром для затримання зваженого в розчині диоксимату нікелю, нижня - змочена розчином диметилдіоксима. Оптимальний інтервал значень рН 5,9-10,2.Подальший розвиток цей метод отримав в ряді робіт в яких в основному з'ясовувалося вплив інших елементів на визначення нікелю. В даний час цей метод часто застосовується при аналізі різних об'єктів, що містять нікель.

Непряме титриметричне визначення нікелю з використанням диметилдіоксима.

Метод заснований на використанні окисно-відновних або, що значно рідше,кислотно-основних властивостей продуктів гідролізу диметилдіоксимату нікелю. Осад диметилдіоксимату нікелю після відділення від розчину, що містить інші катіони і надлишок самогодиметилдіоксима, обробляють при нагріванні різними кислотами.Отриманий при гідролізі гідроксил амін відтитровують різними окислювачами. Можна окислювати гідроксиламін біхроматом калію в кислому середовищі. Одержаний в результаті гідролізу гідроксиламін може бути окислений розчинами солей тривалентного заліза. Утворилося двовалентне залізо якевідтитровують перманганатом. Однак залізо (III) не кількісно окисляє гідроксиламін, що призводить до досить великої помилки.Було запропоновано пряме титрування гідроксилом до азотної кислоти перманганатом при 60 °С з застосуванням двухлористої міді як каталізатора.

Пряме окислення осаду діметілдіоксимату нікелю може бути проведено перманганатом калію в сильнолужному середовищі,причому перманганат відновлюється до манганата і останній осідає іонами барію; надлишок непрореагованого перманганата відтитровують після розведення розчином арсенита натрію. Цей метод за складністю виконання і за точністю не витримує порівняння з попереднім.

Описані вище перманганатометричні варіанти визначення нікелю диметилдіоксимом не особливо точні через малу величину еквівалента нікелю. Більшої уваги заслуговує метод титрування гідроксиламінуброматом калію, вперше введений Фурманом і Прапором (грамеквівалент нікелю дорівнює 1/24 його атомної ваги). Гідроксиламін окислюють до азотної кислоти надлишком бромата, який потім відновлюють арсеніта, а надлишок арсенітувідтитровують броматом в присутності метилового оранжевого як індикатора .Більш точні результати дає застосування хлористого брому:

NHaOH + SBrCl + 2H2О = HNО3 + ЗНВг + ЗНС1.

Розроблено ванадатометричний метод визначення нікелю за допомогою диметилгліоксиму:

Осад диоксімата нікелю розчиняють в 7N H2SO4 і окислюють 0,02N розчином V2O3 (S04)2, вводячи його в надлишку, який відтитровують розчином солі двовалентного заліза. Грамеквівалент нікеля в цьому методі складає 1/8 його атомної ваги. Результати, отримані цим методом, завжди завищені; втім цього можна уникнути, якщо розчин стандартизувати в умовах проведення досліду.

Запропоновано ряд методів непрямого визначення нікелю діметілдіоксімом. Вони засновані на розчиненні діоксімата нікелю в кислотах, наприклад в HС1:

NiDm + 2НС1 = NiС1 + 2HDm.

До осаду додають надлишок 0,05 N НС1 при нагріванні і відтитровують надлишок НС1 по метиловому помаранчевого. Смирнов , перевіривши цей метод, встановив, що перехід забарвлення розчину в слабо жовтий колір в кінцевій точці не точний і запропонував вважати кінцем титрування момент появи рожевої суспензії.

Чугаєв вважає, що на розкладання 1 моля диоксімату нікелю має витрачатися 2 грам еквівалента кислоти. Смирнов експериментально встановив, що витрачається 4 грам еквівалента кислоти. Він пояснив це протіканням реакції

Ni(HD) + 2H2SO4 = 2HDm + H2SО4 + NіSO4.

Однак, за даними Джонсона і Фрайзер, основність оксимного азоту занадто мала, щоб могли утворюватися солі. Для масових визначень нікелю в рудах розроблений ацедіметрічний метод з використанням метилового оранжевого як індикатора. На 1 грам-еквівалент нікелю також витрачалися 4 грами-еквівалента кислоти. Протікають такі реакції:

Ni(HD)2 + 4НС1+ 2H2О = NiCl2 + 2NH2OH + HC1 + 2CH3ЧC(NOH)ЧCOЧCH.,.

Перераховані методи широко не застосовуються, оскільки мають досить суттєві недоліки. По-перше, помилка в результатах дуже велика внаслідок того, що при взаємодії з НС1 не завжди кількісно утворюється монооксім і солянокислий гідроксиламін. По-друге, метод можна застосовувати для вузького інтервалу кількості нікелю, оскільки поява суспензії діоксімата при нейтралізації настає тим раніше, чим більше загальна концентрація солі нікелю.

Нікель можна визначати за допомогою інших оксимів. Миронов пропонує оксідіметричний варіант закінчення визначення нікелю фенілдіоксимом, дифенілдіоксимом та іншими оксимами.

Інші титриметричні методи

Нечисленні прямі методи титрування нікелю, засновані на реакції нейтралізації, як правило, застосовуються для визначення досить високих його концентрацій в чистих розчинах, при цьому виходять порівняно мало точні результати. Розчини солей нікелю, що містять аніон сильної кислоти, можуть бути відтитровані розчинами лугів у присутності крезол-фталеіну або фенолфталеїну. Більш точно точку еквівалентності можна встановити потенціометрично. В тих випадках, коли нікель присутній у вигляді солей слабких кислот чи кислот середньої сили, застосовується метод зворотного титрування

Осаджений гідроокис нікелю розчиняють у надлишку титрованих кислот; надлишок кислоти відтитровують по метилоранжу. Ще один варіант ацедіметричноого непрямого визначення нікелю пропонують Дубський та Хауер. Нікель з розчину його солей осаджують діціанодіамідіном. Осад після промивання на фільтрі відтитровують соляною кислотою по метиловому червоному. Грам-еквівалент нікелю дорівнює V4 його атомної ваги.

З непрямих методів, заснованих на реакціях окислення - відновлення, слід відзначити наступні. Нікель, як і багато інших катіони, може бути обложений у вигляді оксалату з розчину, що містить етанол або мурашину кислоту (30% за об'ємом). Осад розчиняють в сірчаної кислоти і при нагріванні відтитровують розчином перманганату. Метод досить точний, але не селективний. Нікель можна осадити антранілатом натрію або 8-оксихіноліном. Отримані осади розчиняють в кислотах, бромують сумішшю хлораміну В і броміду калію; виділившийся бром визначають йодометрично. Осад антранілату і 8 оксихомнолінату нікелю після розчинення в кислотах можна від титрувати броматом, потенціометричним методом.

У аміачному розчині йони нікелю утворюють з гексаванадатом амонію осад Ni (NH8)4V6O16 або Ni (NH3)6 V6O10. Після розчинення осаду в сірчаної кислоти додають фінілантранілову кислоту і титрують ванадат сіллю Мора. Помилки не перевищують 0,1 мг. Аналогічно іони нікелю осаджують у вигляді Ni6(NH4) 3(As04)5 і після розчинення у кислоті миш'як відтитровують йодометрично. Метод не поступається за точністю диметилдіоксиматному. Титриметричні методи які грунтуються на реакції осадження (комплексоутворення) нікелю, як правило, є прямими. Іони нікелю осаджують розчином ферроцианіда калію з розчинів, що не містять мінеральні кислоти. Кінець титрування встановлюють з використанням електродівPt - Ni або Pt - SiC. Іони міді і благородних металів відновлюють свинцевою амальгамою в сірчанокислому середовищі (РЬ2+ видаляється одночасно у вигляді_РЬSO4); ферум (II) і ферум (III) маскують фторидами. Осадуприписують наступний склад :3K2Ni [Fe (CN)6]2, Ni2[Fe (CN6)].

Тананаєв і Левіна детально досліджували титрування нікелю розчином ферроціанида калію і встановили, що слід застосовувати емпіричний титр ферроцианида; знайдений авторами склад осаду відрізняється від теоретичного - K4Ni4 [Fe(CN)6]3.Феррицианідзавжди утворює з нікелем осад постійного складу Ni3[Fe (CN)6] 2, що дозволило розробити амперометричний метод титрування нікелю. Розчин солі нікелю в присутності ацетату можна відтитровивати двозаміщеним фосфатом амонію. Склад осаду NH4NiP04 + Ni3(P04)2. Додають надлишок фосфату, який потенціометрично або амперометрично відтитровують сіллю цинку. Може бути використане утворення малорозчинної сполуки Ni(Py)4(SCN)2. До розчину, що містить нікель і піридин, додають надлишок роданиду амонію, який потім відтитровують за методом Фольгарда або меркурометрично в присутності дифенілкарбазона. Богнар рекомендує для визначення нікелю розчиняти його пірідінроданідну сполуку в 1H2S04 і відтитровувати отриманий роданід нітратом ртуті (II) у присутності ксіленолового блакитного VS. Визначенню заважає кобальт і всі елементи, що утворюють осади або комплексні сполуки з роданідом. Титровання розчином диетилдитіокарбоміната натрію можливе лише після відділення нікелю диметилгліоксимом від заважаючих елементів. Запропоновано два варіанти потенціометричного титрування - з Ag-електродом й візуальне, в присутності ефіру, флотіруючого комплексну сполуку нікелю. Відомий амперометричний варіант титрування.

Дитизон також використовується як титриметричний реагент на нікель. Визначення ведуть у присутності ацетату, послідовно струшуючи розчин солі нікелю з порціями дитизона в хлороформі до отримання чисто зеленого екстракту або ведучи титрування в присутності Со60 як індикатора. Рубеановоднева кислота, а також антранілат натрію використовуються для амперометричного титрування нікелю. Титрування нікелю з використанням осаджувача селеніту рекомендується проводити кондуктометрично. Метод спектрофотометричного титрування розчином 1-нітрозо-2-нафто-ла в N,N-діметілформаміні дає можливість визначити нікель і мідь при їх сумісній присутності. Титрування міді проводять при 600, а нікелю при 525 ммк. Здатність іонів нікелю утворювати стабільний комплекс з а, б,б-дипіриділом була використана для титриметричного непрямого методу визначення нікелю. До розчину солі нікелю додають надлишок б,б-дипіриділу, який титрують 0,1N розчином AgNO3 в присутності 2%-ного розчину K2S2O7. Червоно-коричневий осад комплексу срібла з дbпірbділом розчиняють в кислоті і йони срібла відтитровують за методом Фольгарда. Для встановлення кінцевої точки при титриметричному визначенні нікелю часто використовують кондуктометричний, турбідиметричний, гетерометричний, об'ємно-центріфугатний методи,також нікель визначають кулонометричним методом.

Висновок

Визначенням вмісту нікелю доводиться займатися в аналітичних лабораторіях дуже часто, при дослідженні найрізноманітніших природних і промислових матеріалів. У більшості випадків це виявляється нелегким завданням, оскільки багато методів визначення нікелю неселективні, та вирішальним для успішного виконання аналізу є умілий вибір маскуючих речовин і методів попереднього розділення.

Аналізуюючи всі методи для визначення сполук нікелю, я дійшов висновку,що серед гравіметричних методів найбільш поширений метод визначення нікелю за допомогою диметилдіоксиму,оскільки точність цього методу висока за рахунок використання значної кількості аналізуючої речовини,також цей метод селективний,оскільки велика к-сть супутніх речовин не заважає визначенню нікелю(окрім заліа), та легший у виконанні,

Виходячи з титриметричних методів, можна зробити висновок, що комплексонометричний метод най більш зручніший, оскільки протікаючі реакції проходять практично миттєво, та більш точний та селективний тому, що нікель на відміну від більшості елементів утворює з комплексоном стійку в кислому середовищі (рН 2) сполуку . Це дозволяє визначати нікель у присутності мангану, кобальту і лужноземельних елементів.

Список використаної літератури

1. В.М.Пешкова, В.М.Савостіна «Аналитическаяхимияникеля»

2. Хімічний каталог-нікель

3. Г.Шарло «Методыаналитическойхимии»

4. Андрєєв А. С.Азрельян О. П., Поспєлова Е. Е. Ж. «аналит. Химии»

5. Бєлоусов А.М., Белоусова А. Г. Ж- «прикл. Химии»

6. Бусєв А. И. «Аналитическая. Химия»

7. Вознесенський С. А. «Внутрикомплексныесоединения и ихзначение для аналитическойхимии»

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальні відомості про синтез алмазів. Розгляд технології утилізації нікелю та марганцю у виробництві синтетичних алмазів. Розрахунок матеріального і теплового балансу, основного апарату та собівартості продукції. Розгляд питання з охорони праці.

  дипломная работа [184,3 K], добавлен 19.06.2010

 • Основні методи очищення газів від органічної сірки. Каталізатори на основі заліза, кобальту, нікелю, молібдену, міді, цинку для процесу гідрування сіркоорганічних сполук. Матеріальний баланс процесу гідрування. Конверсія природного газу та окису вуглецю.

  контрольная работа [181,3 K], добавлен 02.04.2011

 • Шляхи попадання формальдегіду в атмосферу, методичні рекомендації про визначення його в біосередовищах методом тонкошарової хроматографії. Кількісне визначення формальдегіду, йодометричний та сульфітний методи. Аналіз стану атмосферного повітря.

  курсовая работа [165,7 K], добавлен 24.02.2010

 • Якісний аналіз об’єкту дослідження: попередній аналіз речовини, відкриття катіонів та аніонів. Метод визначення кількісного вмісту СІ-. Встановлення поправочного коефіцієнту до розчину азоткислого срібла. Метод кількісного визначення та його результати.

  курсовая работа [23,1 K], добавлен 14.03.2012

 • Етапи технології виробництва хліба. Методи визначення вологості та кислотності хліба. Хімічні методи дослідження хлібобулочних виробів: перманганатний і йодометричний. Порядок підготовки до проведення аналізу вагових і штучних хлібобулочних виробів.

  курсовая работа [38,7 K], добавлен 17.04.2013

 • Історія відкриття тіосульфату натрію. Органолептичні та санітарно-гігієнічні показники. Методи одержання тіосульфату натрію. Хімічні властивості тіосульфату натрію. Методи відділення S2O32- іонів від других іонів. Фотометричне визначення тіосульфату.

  курсовая работа [141,9 K], добавлен 16.02.2011

 • Загальна характеристика мелоксикаму, його фізичні і хімічні властивості, особливості застосування в медицині. Лікарські засоби, рівні якості. Загальне поняття про методику полярографічного визначення мелоксикаму в дозованих лікарських формах і плазмі.

  контрольная работа [101,1 K], добавлен 24.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.